6. januar 2021

Antropolog Ole Høiris: Der findes ingen ‘naturlig’ familieform (1998: Der findes ikke en dansk kultur)

Man skal have gået mange år på universitet, for at afvise eksistensen af en naturlig familieform, men det har givet docent emeritus Ole Høiris en god livslang indtægt. Tidligere var det dansk kultur han forsøgte at udviske, og sådan kan kulturmarxister stille og roligt bekæmpe det bestående, uden at blotte det revolutionære aspekt. I 1970’erne var han med til at etablere tidsskriftet ‘Marxistisk Antropologi’, og selvom han givetvis er blevet klogere, så er der stadig plads til forbedring, som man høre i ‘24 spørgsmål til professoren‘. Fra Weekendavisen.dk – Familien er en (vilkårlig) konstruktion.

“Den moderne verden med sine mange forskellige familieformer har fat i noget. For der findes ingen ‘naturlig’ familieform, siger antropolog Ole Høiris.

Han forklarer, hvordan videnskaben om menneskets oprindelse altid har været ladet med kulturelle værdier, og forestillingen om det ‘oprindelige’ formet af ideologi.”

(Antropolog Ole Høiris, 2013; Foto: Youtube)

Ole Høiris om dansk kultur (De etnisk fremmede – og os andre, Jyllands-Posten, 5. januar 1998)

“Tanken om, at indvandrere og flygtninge af ikke-vestlig oprindelse i kraft af deres kultur truer vor nationale eksistens, ja hele civilisationens eksistens, har også haft et voksende antal tilhængere i Danmark. Denne holdning er i nogle sammenhænge blevet fremstillet som en voksende racisme i Danmark. Den gamle ‘race-racisme’, som fik sit dødsstød pga. Anden Verdenskrigs barbari, er blevet erstattet af en ‘kultur-racisme’. Forskellene tilskrives nu kultur… Indimellem placerer sig så de forskellige bud på en mere eller mindre tvangsmæssig større eller mindre danifisering. Det interessante er, at begge yderpositionerne bygger på en ide om kulturernes principielle uforenelighed. …

Kulturbegrebet, som stammer fra en godt 200 år gammel og især tysk reaktion på den franske og engelske oplysningstænknings universalisme, er en måde at anskue folk og samfund på ud fra en fremhævelse af det, der er forskelligt. Herfra stammer ideen om, at et folk udgør en særlig enhed med en særlig kultur og folkeånd baseret på en særlig historie og et særligt sprog, samt at dette er det sande grundlag at bygge en nation på. Men det er vigtigt at erindre sig, at ‘kultur’ er en måde at anskue verden på, hvis man vil fokusere på forskelle. Derfor var kultur basis for en politisk strategi, da vi skulle opbygge en særlig national identitet _ forskellig fra især den tyske. Men det er en farlig strategi… Kultur er således ikke noget, man kan finde i virkeligheden, men noget man fremhæver fra virkeligheden. … I et kulturperspektiv kan det f.eks. med stor føje hævdes, at kulturforskellen mellem en kvindelig, sønderjysk bistandsklient på 65 år og kronprinsen er væsentlig større end på en dansk og en tyrkisk skolelærer. Ud over sproget er der få livsforhold, som vi ikke har tilfælles med andre mennesker i verden. Den danske befolkning kan anskues som forskellige grupper med meget forskellig levemåde, levemåder som de enkelte grupper mere deler med tilsvarende grupper i andre lande end med andre danske grupper. Der er således ikke en dansk kultur, som man kan kræve, andre tilegner sig.

… når først fejlene i systemet er blevet til fejl ved de fremmede, kan en politisk udnyttelse få frit løb. Når fejlen er de fremmede, er løsningen at smide dem ud eller tvangsdanifisere dem. Og når reaktionen herpå er det, der hedder ’stramninger’ og ikke forsøg på at forsvare, diskutere og implementere de grundliggende principper bag vor udlændingepolitik, forstærkes fremmedangsten og dermed også den spirende (kultur)racisme. … Vi skal ikke blot være vores politik bekendt over for flygtninge, indvandrere og internationale konventioner. Vi skal også kunne være den bekendt over for os selv.” (Ole Høiris, 1998)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/116116/trackback

62 Comments »

 1. Husk der findes kun en GUD og mange religioner – GUD er alting ned til mindste partikel og atom

  GUD VÆRE MED JER

  Kommentar by Ronkedor — 6. januar 2021 @ 12:11

 2. Han skal fødes som en abe i sit næste liv. Så lærer han “familieform” og han sættes nederst i hierakiet.

  Kommentar by k.m. — 6. januar 2021 @ 12:36

 3. Det er vel lige modsat at det er “den invasive art” der er racistisk; dette syn havde man ikke i 1600-tallet hvor mine forfædre fra nederlandske købmænd kom til Danmark hvor de respekterede eller retter blev indlejret i en naturlig integration (vel nok assimilering) i den danske uradel. Generaliseringer fra kulturmarxismen såsom Ole Høiris må just ignoreres til døde hvor man laver problemer ud af generaliseringer og glemmer detaljen. Kig på den marxistiske metoden fra RUC og AUC som er bleven udbredt i universitetsverden igennem “Problem Orienteret Løsning”…….

  Kommentar by Moth — 6. januar 2021 @ 13:09

 4. ‘Marxistisk Antropologi’ er en vittighed. Marxisterne afskaffede antropologi og sociologi efter 1968. De kaldte fagene for borgerlige, positivistiske og empiriske og smadrede dem. Vi skulle ikke forstå, men forandre verden, mente de. De havde set lyset. Derfor ville de lave revolution og så var der ikke behov for empiri.

  Kommentar by Amad — 6. januar 2021 @ 13:12

 5. Der er ikke nogen Ole Høiris. Ole Høiris eksisterer ikke. Ole Høiris er en konstruktion. Alt hvad der for os fremstår som Ole Høiris er kommet til udefra.

  Kommentar by BE — 6. januar 2021 @ 13:27

 6. Det er flot Ole. Gider du ikke lige forklare det til alle dem der kommer udefra, der overhovedet ikke deler den holdning. Du kan nok få anerkendende nik, hvis det gavner dem. Tror det bliver rigtig svært når de skal “ofre” noget for fællesskabet. Det er ikke noget jeg tror, udsagnet bygger på empiri….

  Kommentar by Frafalden Moderat — 6. januar 2021 @ 13:51

 7. Du mener en kunstig konstruktion BE 😊

  Kommentar by Ronkedor — 6. januar 2021 @ 13:52

 8. Antropologen, Robin Fox nægtede i flere årtier, at kalde sig for antropolog fordi han mente faget var ødelagt af sådanne vrøvlehoveder. Antropologiens kerne er iflg. Robin Fox studier af kin-groups/slægts-grupper. Der er familieværdier og retsfølelser mellem forskellige slægsgrupper, der er forskellige, som man kan studier. Der er også grænser i forskellige kulturer for hvor langt følelsen af en familierelation kan gå ud og andre opfattes som fremmede. Man kan f.eks se det på arrangeret ægteskaber i “ære og skam” kulturer hvor selv personer fra samme klan og stamme kan opfattes som for fremmede. Det skal være meget tæt på familien. Tillid i de fleste kulturer er også knyttet til en familierelation. Se på nepotisme og korruption som ofte er knyttet til en familie og klanrelation.

  Kommentar by CCC — 6. januar 2021 @ 14:02

 9. “Det vilde menneske” står der på skærmen.

  Hos samtlige stammer af natur og jæger/samler folk har man fundet en familieform der i udgangspunktet er ens. Mænd og kvinder har forskellige opgaver der sagtens kan overlappe hinanden, men er struktureret efter, at kvinderne tager sig af de mindste børn.

  Familiers indbyrdes relationer er relateret til klaner og indgiftninger heri. De ældste har en afgørende rolle beslutninger selvom de ikke nødvendigvis er ledere.

  Blandt befolkninger i Asien, Afrika og Sydamerika er der flere eksempler på, at befolkningsgrupper i en længere periode har levet i en mere udviklet civilisation eller kultur hvor familiestrukturen så i denne periode har ændret sig markant, men er gået tilbage til “natur”tilstanden fordi civilisationen eller kulturen er gået under.

  Civilisation og kultur kan bare ikke adskilles fra natur, når det kommer til stykket vil der nemlig ikke findes civilisation eller kultur uden natur. Så den “naturlige” familieform er et flydende begreb afhængig af omstændighederne. Men selvfølgelig er den naturlig, den kan ligesom ikke være andet. Selv destruktive familieformer er et eller sted en naturlig udvikling eller konsekvens heraf.

  Kommentar by Jack Achaius — 6. januar 2021 @ 14:04

 10. Uden den naturlige familieform ville der ikke have eksisteret begrebet ‘hygge’, der er 100% unikt for dansk kultur.

  Janteloven er et andet eksempel på ægte dansk kultur. Desværre er den midlertidigt sat ud af spillet, for ellers ville der nok have været væsentligt færre typer som Ole Høiris her i landet.

  Han er til gengæld et 100% tidstypisk eksempel på en hjerneblæst marxist med en høj uddannelse, og dem kan man finde alle steder i dag, uanset race, grænser, eller nationalitet.

  De kendes bl.a. også på deres meddelagtighed i udbredelsen af Lenin’s læresætning: ‘Destroy the Family, You destroy the Nation’. Noget som jeg absolut håber på, en gang at få muligheden for, at tilbagebetale dem med renter.

  Kommentar by Kimski — 6. januar 2021 @ 14:12

 11. Når vi nu har tag i propaganda,bør man se den engelsksprogede https://www.bitchute.com/video/UQvaQFdGLn8
  Og Jack ass kan gå til helvede. AL hans “viden” stammer fra Dhimmi Radioens fjernsynsudsendelser og Pølletiken. Han kan også ligge under for “vi skal jo alle” argumenterne,som socialakrobater plejer at bedyre nødvendighed af til at have et sygehus eller en skadestue Ja eller en kloak eller en vej. Som om det bliver billigere af at blive betalt med stjålne penge.

  Kommentar by Nielsen — 6. januar 2021 @ 14:28

 12. Amad

  Marx og Engels antropologi og etnologiske teorier er baseret på den republikanske politiker og antropolog Lewis Henry Morgans beskrivelser af de nordamerikanske indianere og hvorledes de interagerede med kolonistyre og kapitalisme.

  Marx og Engels analyse af, at det ikke ville gå godt er jo demografisk ikke helt i skoven. Demografisk set blev de nordamerikanske indianere stort set udryddet og etnisk set er de idag en minoritet eller udvandet.

  Interessant nok er der demografisk og etnisk set stadigvæk meget store grupper af lignende nomadefolk i det tidligere Sovjetunionen. Etnisk set er der også flere “indianere” og efterkommere i Sydamerika idag omend noget bkandet end i Nordamerika.

  I 1500 tallet skønnes det, at der var omkring 10 millioner indianere i Nordamerika. Idag er tallet omkring 700.000 af hvem kun en minoritet ikke er af blandet herkomst.

  Kommentar by Jack Achaius — 6. januar 2021 @ 14:40

 13. Bøsskal.

  Kommentar by Felix Krull — 6. januar 2021 @ 14:42

 14. Antropologer er omtrent lige så nyttige som konsulenter en masse.

  Den eneste grund til at ham her stadig får penge fra staten er at han fremhæver fremmedede i forhold til Danskerne. Det han skrev er ikke noget vi behøver at vide eller for den sags skyld lære om.

  Vi er nemlig selv “ofre” for Vores kultur og behøver ikke en bedrevidende langtids-bistandsklient til at fortælle Os om Vores egen kultur. Vi kender den intimt fra inderst til yderst og der er ikke for fem flade øre ondskab i Dansk kultur. Vi har altid ændret Os i den grad der tilgodeser Vores egen interesser, i øvrigt som en hvilken som helst anden kultur. Ser Vi en forbedring fra en anden kultur er Vi villige til at adoptere denne forbedring.

  Men, de ændringer kommunisterne, fjenden i Vores midte , vil påtvinge Os afviser Vi på samme måde som Vi afviste nazisterne. Eller rettere Vi prøver også selvom Vi på uretfærdig og nederdrægtig vis bliver kaldt racister Osv.

  Kommentar by Santor — 6. januar 2021 @ 14:49

 15. Ole Høiris er ikke en NAR, men en MEGET, MEGET KLOG MAND. For selvfølgelig har han ret i at familien er en vilkårlig politisk konstruktion, ligesom kønnet, ligesom mennesket, ligesom jordkloden, ligesom vind og vejr, ligesom naturen og ligesom Gud.

  Oles KLOGSKAB viser sig også ved at han forstår at sno sig som en klog ål i mudder. Han forstår at lefle og fedte for indvandringsindustrien, enhedslisten, BLM, feministerne og feltmadrasserne på den helt rigtige måde, så han kan beholde sit job og måske endda få lønforhøjelse.

  At andre kommunister og feminister, der ligesom Høiris er meget kloge,
  siden 1970 har påført hundredtusindvis af danske familier, børn, forældre, bedsteforældre, mænd og kvinder……store menneskelige tab, lidelser og uretfærdigheder, ved at undergrave, splitte, opløse, tyrannisere, udnytte, sjofle og mishandle dem, er jo blot nogle bivirkninger i det store regnskab.

  Og folk kan jo bare lade være med at være så dumstædige og dumsmarte at de bliver ved med at danne familier. Hvorfor vænner de sig ikke bare til at være ensomme og alene, så de blot er et nummer i statens registre og statistikker?

  Ingen tvivl om at Høiris og hans ligesindede er så kloge at uden dem havde alle vi andre været ilde stedt og overladt til den rene vilkårlighed. Og vi var også gået glip af den kulturfremmede berigelse, titusinder af skilsmisser, talrige faderløse eller helt forældreløse børn, plus talrige skatteforhøjelser, nedlukninger og andet godt.

  Kommentar by BENT A — 6. januar 2021 @ 14:55

 16. “Podcasten er sponsoreret af Carlsbergfondet” Ja, selvfølgelig. Woke kapitalisme. Marxisten arbejder i virkeligheden for storkapitalen, for at ødelægge det der binder samfundet sammen, kultur, nationalfølelse og familie, for at bane vej for den totale globalisme.

  Kommentar by Lukket fest, skrid hjem — 6. januar 2021 @ 15:04

 17. Jeg vil gerne præsenteres for en refleksion over, at det overhovedet er muligt, at en fejl i systemet kan forvandles til en fejl ved de fremmede i nogen som helst logik, hvis der ikke forlods er en uforligelighed mellem system og fremmed. Og her lader jeg mig ikke spise af med “hvidhed” eller andre forvorpenhedsteorier og -forklaringsmodeller.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 6. januar 2021 @ 15:21

 18. Achaius=snot ikke en gang kinesersnot. Men snot.

  Kommentar by Nielsen — 6. januar 2021 @ 15:25

 19. Nu er antropologistudiet, sammen med kunstakademiet det fakultet, der er hårdest ramt af den revolutionære marxistiske. Egentligt ville ingen ud over de ansatte opdage det, hvis studierne blev nedlagt! De har intet at bidrage med ud over had til egen kultur – oikofobi.
  Ole Høiris går oven i købet så langt at han benægter en selvstændig dansk kultur! Det tror jeg HC. Andersen, Grundtvig og Drachmann ville være meget ked af at hører!
  Det vil muligvis komme bag på Ole Høiris, men jeg har faktisk intet til fælles med en tyrk med samme uddannelse som mig og da slet ikke med en araber!
  Det er muligt at Ole Høiris ikke mener at kernefamilien er den naturlige familieform, men det er ikke desto mindre den familieform de fleste vælger, hvis det er muligt for dem og det til trods for et utal af politiske angreb på familien som den grundstammen i samfundet!
  Kære Ole Høiris du er ikke din løn værd, gå ud og få dig et ærligt arbejde!

  Kommentar by Den Nervøse — 6. januar 2021 @ 15:27

 20. Høiris er sikkert opvokset uden far. Flere og flere børn bliver nu født af solomødre, hvilke drenge bliver der ikke ud af sådan en opvækst. Vi får nu flere og flere frustreret drengebørn, kvindelige pædagoger, kvindelige chefer. Mænd der bliver smidt ud af job for at krænke, “mama mia” hvor har jeg ondt af mænd. Håber mænd snart gør oprør.

  Kommentar by IES — 6. januar 2021 @ 15:34

 21. Når jeg oplever en Ole Høiris type så tænker jeg ofte på, om han fik for mange bank, da han var barn, eller for få? Der kunne jo ligge en “kur” mod sygdommen gemt i svaret.

  Kommentar by Svend — 6. januar 2021 @ 15:39

 22. I CHRISTIANSBORGS FOLKEMORDSTING er vi danskere så heldige at flertallet består af fremragende teoretikere magen til Ole Høiris. Og disse teoretikere har regnet ud at det vil være bedst for danskerne at blive udskiftet og etnisk udrenset, så der kan blive god plads til arabere og afrikanere som mangler LEBENSRAUM. Det er der jo ikke meget af i Afrika og Mellemøsten.

  Danskerne mener måske ikke selv at de er blevet overflødige og trænger til at blive kastet ned i historiens skraldespand. Men når politikere, journalister, eksperter, professorer, feminister, forskere, universitetsstuderende og romanforfatterinder, plus frau Merkel, Stine Bosse, sofierne og pernillerne osv. alle mener at danskerne skal smides ud med badevandet, så snart man er færdige med at udsuge dem, så ER det jo nok rigtigt at danskerne er ved at være udtjente og overflødige.

  Hvis man går op imod Borgens og elitens samlede ekspertise, er man nok enten dum, kværulant eller sindssyg på den sovjetiske måde.

  Derfor er det på tide at rette ind og tro på alt hvad DR, Pølletiken og de gamle partier fortæller os. For de véd bedst.

  At holde på at et folk har ret til sin egen kultur, sine egne familie-traditioner, sit eget folkehjem og fædreland, er jo meget egoistisk og reaktionært. Lad os nu lytte til de progressive og så afvikle og afskaffe Danmark og os selv i god ro og orden.

  Kommentar by BENT A — 6. januar 2021 @ 15:42

 23. Måske vor antropolog skulle studere sig selv og sine; det er en meget underlig og dysfunktionel art…

  Kommentar by Hul igennem? — 6. januar 2021 @ 15:47

 24. Tog lige et kig på den korte avis – det er ikke for sarte sjæle – godnat

  Kommentar by Ronkedor — 6. januar 2021 @ 16:15

 25. Kommentar by Jack Achaius — 6. januar 2021 @ 14:40

  Hvorfor tror du indianerne begyndte at se op til Hitler?

  https://crosscut.com/2016/12/native-american-nazi-chief-red-cloud-elwood-tanner

  Kommentar by KineserSnot — 6. januar 2021 @ 16:31

 26. Han burde blive sat for en menneskerettigheds-domstol.

  Article 2

  Indigenous peoples and individuals are free and
  equal to all other peoples and individuals and
  have the right to be free from any kind of discrimination, in the exercise of their rights, in particular
  that based on their indigenous origin or identity

  Kommentar by KineserSnot — 6. januar 2021 @ 16:37

 27. >Lukket fest, skrid hjem — 6. januar 2021 @ 15:04

  Carlsbergfondet støtter hardcore kritisk raceteori, 2018 (se efter programmet)
  httpss://www.en.culture.aau.dk/research/conferences/race-in-contemporary-denmark/programme-at-a-glance/

  Kommentar by anno — 6. januar 2021 @ 16:40

 28. https://www.en.culture.aau.dk/research/conferences/race-in-contemporary-denmark/programme-at-a-glance

  Kommentar by anno — 6. januar 2021 @ 16:46

 29. Kommentar by anno — 6. januar 2021 @ 16:40

  Hold da op

  Kommentar by KineserSnot — 6. januar 2021 @ 16:53

 30. Oh my Dog Bent A. Du har opfundet Christiansborgs Folkemordsting. Bravo bravo bravo. Du er ikke så tabt ud af vuggen,som jeg troede.
  Hold det gode humør oppe. Det vil der blive brug for.

  Kommentar by Nielsen — 6. januar 2021 @ 17:00

 31. Vi danskere bør gøre det klart for os selv, at en FEMTE-KOLONNE er i gang med at ødelægge Danmark indefra. En femte-kolonne som konstant bakkes op af medierne og en del politikere. Uden de rødradikale journalister ville femte-kolonnen stå svagt, men pga. opbakningen fra DR, tv 1+2 og Pølletiken osv. står de stærkt.

  FEMTE-KOLONNEN angriber, undergraver, udhuler og destruerer alt hvad vi danskere har brug for af demokrati, frihed, sikkerhed, familieværdier, livsgrundlag/folkehjem/fædreland.

  Man angriber ikke alt på een gang, men bruger salami-taktik plus manipulation, infiltration, løgn og propaganda. Og man importerer hundredtusinder af kulturfremmede som uundgåeligt medvirker til at svække den oprindelige befolknings kultur, økonomi og velfærd.

  Grunden til at man kan tale om femte-kolonner er at de arbejder fordækt. Udadtil arbejder den for humanisme, MR, almenvellet, social velfærd osv. Men de arbejder samtidig på måder som undergraver, nedbryder og skader deres eget folk og land. De sætter ideologi og utopiske idéer over hensynet til deres egne. De er hensynsløse overfor egen befolkning, i en grad så det nærmer sig eller er forræderi.

  De foregiver at tjene og forsvare danskhedens interesser, samtidig med at de modarbejder dem på lyssky måder.

  Kommentar by BENT A — 6. januar 2021 @ 18:35

 32. Uadtil arbejder de for humanisme….

  Kommentar by BENT A — 6. januar 2021 @ 18:37

 33. Kommentar by BENT A — 6. januar 2021 @ 18:35

  Lav en podcast, jeg vil gerne hjælpe dig. Du har meget relevant på hjerte

  Kommentar by KineserSnot — 6. januar 2021 @ 18:42

 34. Kulturracisme????+ Er det når -Vantro- skal chikaneres eller underkastes Den islamiske autoritre shariakultur???…Undskyld. Den findes jo ikke Dansk kultur findes ikke….

  Så når far har gjort far gravid, så er de fædre for de børn der måtte komme ud af det-naturligvis- :-) :-) :-) :-)

  Kommentar by Michael Unna — 6. januar 2021 @ 19:12

 35. Forhåbentlig er ole ikke ansat nogensteder…..??? med de …:-)

  Kommentar by Michael Unna — 6. januar 2021 @ 19:13

 36. med de påstande ????

  Kommentar by Michael Unna — 6. januar 2021 @ 19:13

 37. Mit sidste indlæg i “Twitter versus Grease”. Nogle få led tilbage: kan være interessant at læse i forhold til denne blog. (Det er 19) og 20)).
  Den omhandler den Facistiske kultur.

  Kommentar by Michael Unna — 6. januar 2021 @ 19:18

 38. Et eksempel på 5. kolonne virksomhed kan være rød infiltration af et politisk parti, for at ændre det fra at være et borgerligt parti til at være et skabsradikalt parti. Man kan også kalde det “fjendtlig overtagelse” med et udtryk fra aktie-selskabs livet. Et andet eksempel er når kommunister går ind i en kirkelig organisation, selvom de er ateister.

  Kommentar by BENT A — 6. januar 2021 @ 19:20

 39. Så sprog og religion og konkrete grænser har intet med kultur at gøre?????. Og kernefamilien, hvor man passer på sine børn er ikke naturlig??? Andre kan vel kommentere det vås bedre end jeg :-) :-) :-)

  Kommentar by Michael Unna — 6. januar 2021 @ 19:23

 40. Fyr ham

  Kommentar by H.nielsen — 6. januar 2021 @ 19:26

 41. # K-S kl. 18.42: Tak for tilbudet. Du er velkommen til at bruge alle mine indlæg i en podcast, men desværre har jeg ikke tid tilovers til at være med i det praktiske. Jeg skriver tit, men kun når jeg har pauser i forhold til andre opgaver. Mvh. Bent.

  Kommentar by BENT A — 6. januar 2021 @ 19:29

 42. Globalisternes værste påstand er den, at alle nationer grundlæggende er totalt ens og alle nationers befolkninger kan fredeligt indpasses kulturelt i enhver anden nation. Det er en infam løgn.
  Hvorfor er der så interne stridigheder i næsten alle nationer mellem kulturelt forskellige befolkningsgrupper? Erfaringen har belært almindelige mennesker, at forskellige grader af opsplitning mellem befolkningsgrupper er en realitet i alle lande – masser af eksempler:
  Catalonien i Spanien, Skåne i Sverige, sydSlesvig i Tyskland, bretonner i Frankrig, flamlændere i Belgien, samerne i Sverige og skotterne i GB. Listen er uendelig.
  Kun idioter, godtroende idealister og sindssyge fanatikere tror på den evige menneskelige globale forbrødring. Kapitalisterne og deres politiske køtere i EU og alle andre steder ved udmærket, at integration er en umulig proces. Lykkelig integration er kun kapitalisternes klamme undskyldning for at genindføre 1800 tallets pjalteproletariat.
  Fredelig global integration er en pervers illusion, alene annonceret for at udnytte verdens svageste endnu grovere. Det burde selv de mest forgræmmede venstrefascister vide.

  Kommentar by Gustav Jensen — 6. januar 2021 @ 20:48

 43. For der findes ingen ‘naturlig’ familieform, siger antropolog Ole Høiris.

  Hold da op, han er godt nok belæst, ham den gode Ole Høiris. Eller nærmere BLÆST

  Kommentar by centerpoint — 6. januar 2021 @ 21:34

 44. BENT.A lav en podcast, også selvom du ikke har tid . kinesersnot vil gerne hjælpe. ta imod det.

  Kommentar by heisahero — 6. januar 2021 @ 21:39

 45. OT: Der er nu en KÆMPESTOR DEMONSTRATION i gang ved Capitol Hill i Washington, hvor hundredtusindvis af Trump Fans belejrer kongressen/senatet og kræver valgsvindelen stoppet. STOP THE STEAL. Over 70 millioner amerikanere har stemt på Trump (det er der vist ingen der bestrider, selv ikke DR), og han er fantastisk populær hos de republikanske vælgere. Hvoraf mange siger at de ikke vil acceptere et USA domineret af kommunister. Man kan se billederne og høre Trumps sidste nye tale hos hodja, under dyreste film, og træk så den røde linje helt til højre og klik på NTD-TV: SAVE AMERICA rally.

  Vicepræsidenten Mike Pence kan nægte at anerkende valget i fem stater, eller udskyde afgørelsen. Der er altså stadig spænding om hvem der vinder, Biden eller Trump.

  Kommentar by BENT A — 6. januar 2021 @ 22:25

 46. Det kunne sætte gang i kommunisten Rane Willerslev tankegang, Ole Høiris mener åbenbart at sharia kan forliges med demokratiet i Danmark, manden har ikke studeret nok, vores venner i nord der er studeret grundigt har familie relationer, manden er fanger og kvinden forarbejder råvaren, Ole Høiris er kommunist og til grin for skatteydernes penge, fyr ham, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by Emmagad — 6. januar 2021 @ 22:32

 47. Under krigen havde man flødeskumsfronten i USA har MAGA fjolserne Big Mac fronten! Hold kæft en gang sissy soyboys!

  Kommentar by Jack Achaius — 6. januar 2021 @ 22:39

 48. Man kan følge live dækning af usa her https://youtu.be/W1ilCy6XrmI Amerikanske mænd er toughe, og de giver panserne klø og tåregas! Så lige en vild scene. USA trænger til en borgerkrig for at dræne møddingen.

  Kommentar by Løsriv Jylland! — 6. januar 2021 @ 23:18

 49. Denne er bedre https://youtu.be/3Fsf4aWudJk

  Kommentar by Løsriv Jylland! — 6. januar 2021 @ 23:24

 50. OT: RASENDE DEMONSTRANTER HAR STORMET CAPITOL HILL – SKYDERI ER BRUDT UD INDE I BYGNINGEN – VREDE FOLKEMASSER KRÆVER RETFÆRDIGHED, iflg. hodja som viser dramatiske videoer med musik, sang, flag, taler og op mod 300.000 Trump fans.

  Kommentar by BENT A — 6. januar 2021 @ 23:24

 51. Kommentar by BENT A — 6. januar 2021 @ 23:24
  Ja man må håbe at der findes en flok patriotiske navy seals der udenom de officielle kanaler kan sammensætte en assult gruppe og bryde ind i det hvide hus og aflevere en eller flere blyprojectiler lige midt mellem øjnene på den pisgule lystløgner satan som er mindst li´så farlig for verden som Bin Laden.

  Kommentar by Per Henrik Rasmussen — 6. januar 2021 @ 23:32

 52. Noget af vreden skyldes også, at usa har smidt et uhørt stort beløb, milliarder af dollars, efter slyngel lande, mens amerikanere mister alt: job, hjem og butikker. Jeg så beløbene , og jeg tror, at Liz Wheeler talte om det på sin youtube kanal for få dage siden. Der er flere steder også tomme supermarkeder nu, så oprøret ulmer.

  Kommentar by Løsriv Jylland! — 6. januar 2021 @ 23:40

 53. Kommentar by Løsriv Jylland! — 6. januar 2021 @ 23:40
  Som en højtstående Kinesisk embedsmand har udtrykt så er vestens angreb på Kinas styreform lidt hult når man ser at det Amerikanske demokrati tillader at 5 % af befolkningen sidder på 95 % af værdierne og det er lykkedes at bilde folk der lever på et absolut minimum ind at det skulle være lykken.

  Kommentar by Per Henrik Rasmussen — 6. januar 2021 @ 23:48

 54. Trump er fjernet inden d. 20 med 25 amendment!

  Kommentar by Jack Achaius — 7. januar 2021 @ 00:08

 55. Kommentar by Jack Achaius — 7. januar 2021 @ 00:08
  Jeg tror du har ret desværre ca. 4 år for sent

  Kommentar by Per Henrik Rasmussen — 7. januar 2021 @ 00:56

 56. # Løsriv J, 23.40 : Hvem i USA mener du har smidt milliarder efter slyngel lande?

  Kommentar by BENT A — 7. januar 2021 @ 01:08

 57. Så er der hul i hegnet igen, Kim Møller

  Kommentar by Træt — 7. januar 2021 @ 09:33

 58. Fisk er således ikke noget, man kan finde i havet, men noget man fremhæver fra havet.

  Docent emeritudsen tager ikke klar stilling til, om sprog er et kulturfænomen, eller om religion er – men mener tilsyneladende at skolelærerpædagogik er det?????

  Han har tilsyneladende fået lov at undervise unge mennesker i mange år på AU. Skam.

  Kommentar by Bastardo — 7. januar 2021 @ 12:13

 59. At 55, højtstående kinesisk embedsmand:

  Hvordan er mon værdifordelingen i Kina?

  Kommentar by Bastardo — 7. januar 2021 @ 12:36

 60. PHR og lignende er næppe på danskernes side.

  Kommentar by BENT A — 7. januar 2021 @ 14:00

 61. BENT A — 6. januar 2021 @ 19:29:

  “BENT A”, du skriver mange og lange indlæg. Måske du kunne give et interview til Anders Kjær fra “Nordens Grænse”, som laver rigtig gode podcasts …?

  Kommentar by Peter Nielsen — 7. januar 2021 @ 15:26

 62. DDF. Den Danske Forening- skriver på Deres hjemmeside, at der postes milliarder af Dollars fra Saudi Arabien på at omskrive historien (i vesten). Der fremvises et eksembel fra Vikingetiden (Bloggen har nok haft et tidligere indslag fra det).

  Måske kan jeg støtte Saudi Arabien lidt. Vikingerne havde jo en del at gøre med det islamiske østen. Der er Ibn Fadlans beskrivelse af en vikingebegravelse i Rusland,….Men ellers kan vi jo henvise Saudi Arabien til Vikingernes slavehandel fra Irland og England til de østislamiske lande. Der blev solgt en masse slaver til De Islamiske imperier østpå, så Vikingerne har helt sikkert kendt lidt til Islam via dets slavehandel og slaverazzia….Gerne lidt oliemillioner til min Nem Id tak. :-) :-) :-). Kommer der en Milliard vil jeg da gerne påstå – Jorden er flad- så det passer til koranen her i bloggen…..Man skal så sandelig ikke kalde mig en kræmmersjæl :-) :-) :-). (ja ja ja …selvironi). :-)

  Kommentar by Michael Unna — 7. januar 2021 @ 19:48

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper