3. april 2022

Mårtensson: Fascisme/nazisme er ikke højreorienteret, men konkurrerende socialistiske bevægelser

Jeg har blogget en del om bagateliseringen af kommunismen gennem tiden, og hvis man vil udsætte sig selv for ufortyndet historieløshed desangående, så skal man høre 24syv-chefen Simon Andersens forklaring i seneste udgave af Alis fædreland. Det er desværre lykkedes venstrefløjen at sætte sig på den store fortælling.

Kontrast bliver bedre og bedre, og nedenciterede gennemgang burde alle læse i sin helhed. Forfatter Brian Degn Mårtensson ser historisk på fascisme/nazisme, og påpeger, at hvor fænomenerne indtil 1945 blev set som en tredje politisk position, så er det siden af ‘venstreorienterede intellektuelle’ blevet defineret som noget højreorienteret. Knivskarp kommentar på Kontrast.dk – Fascisme og nazisme – hvor skal vi placere dem politisk?

Det italienske fascistparti udsprang af forskellige italienske socialistgrupperinger, herunder Kampforbundet og afhoppere fra andre grupper, og søgte at mobilisere underklassen til (om nødvendigt) voldelig revolution. Dets leder, Benito Mussolini, var tidligere redaktør på en socialistisk partiavis, men forlod denne grundet uenighed om Italiens deltagelse i 1. verdenskrig. Mussolini fastholdt, at han var socialist…

I 1921 stiftede Mussolini det fascistiske parti og havde succes med at vinde tilslutning fra en stor del af Italiens land- og industriarbejdere. Hovedkonkurrenten var de internationale socialister, der appellerede til de samme vælgergrupper, og et intenst had, som internt blandt socialistgrupper har varet op til vor tid, blev intensiveret i den forbindelse. … Ideologisk var fascistpartiet selvsagt et socialistisk arbejderparti, der ønskede en protektionistisk, kollektivistisk mobiliseringsøkonomi, hvor staten regulerede samfundets mekanismer til alles bedste. Dette blev som nævnt kombineret med en nationalistisk, militaristisk profil (som vi i Sovjet også så hos Stalin fra 1942 til 1945 under ‘den store fædrelandskrig’).

Det tyske nationalsocialistiske arbejderparti udsprang fra mindre tyske socialist- og veterangrupper og fik succes under Adolf Hitlers lederskab. Nazisterne kombinerede ligesom fascisterne en kollektivistisk, socialistisk økonomisk politik med nationalisme og militarisme, men føjede hertil en antisemitisk dimension, som havde stor politisk gennemslagskraft. I højere grad end i Italien lykkedes man i Tyskland med en næsten total kollektivisering af økonomien, og til sidst var de oprindelige kapital- og fabriksejere reelt bare statslige kransekragefigurer, der måtte følge den centrale planlægning i et og alt. Ligesom i Italien var nazisternes politiske hovedfjende de konkurrerende socialistiske bevægelser, særligt de Moskva-tro af slagsen, og også her blev intensive forfølgelser gennemført efter magtovertagelsen. …

I det omfang der var behov for yderligere kommentarer, kunne man sige, at Mussolini tog helt fejl, når han kaldte sig selv socialist, og det nationalsocialistiske tyske arbejderparti på en eller anden måde havde glemt at ændre sit navn til noget mere højreorienteret og retvisende. I den helt latterlige ende kunne man henvise til, at socialisterne jo bekæmpede fascisterne, og derfor ideologisk ikke kunne have noget som helst med dem at gøre. Taget i betragtning, hvor intenst socialistiske grupper har bekæmpet hinanden til alle tider, er det bemærkelsesværdigt, at nogen overhovedet har konstrueret dette ‘argument’ i første omgang. Ikke desto mindre er det ofte blevet fremført, bl.a. i undertegnedes skoletid.”

(Titlen på bog af tidl. DNSB-leder Povl H. Riis-Knudsens, 2. udg., 2020)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/125940/trackback

33 Comments »

 1. Idag bliver man stemplet af venstreekstremistiske historieløse Landsforræderiske idioter som nazist og racist, hvis man er nationalist eller bare ikke bryder sig om at se sit land blive invaderet uhæmmet, uden noget modstand fra sit lands regering.

  Socialisterne, de radigale, venstreekstremisterne har sat sig tungt på det hele.

  Kommentar by Mads kering — 3. april 2022 @ 12:02

 2. Kim, kunne du ikke lige definere hvad en venstre orienteret intellektuel er for en størrelse?
  Efter min lille tabel, forventer man klar tænkning fra en “intellektuel”
  Derfor er der efter min mening en klar modsætning mellem disse to begreber.
  Alle med lidt historisk kendskab, ved hvad fascisme/nazisme/socialisme er, udsprunget fra de samme syge ideer, der har fejlet gang på gang, og har kostet død og ødelæggelse overalt.
  Nu farer unge “socialister” rundt i gaderne med kampråbet, ingen nazister i “vores” gader.
  Totalt bedøvede og historieløse som de er, kan de ikke erkende at de er nutidens “Brunskjorter”
  Nu hærger en ny “isme” islamisme, og ismerne har allieret sig. Det gælder også “feminisme” som er den diametrale modsætning.
  Vanvidet breder sig, nu er der også kommet “Wokisme” “LGBT” og et hav af forskellige køns betegnelser, Forvirringen er total!
  Koger man alle begreberne ned, drejer det sig kun om magt og penge, og om hvem der har definitions magten.”
  Der har de “politisk korrekte” overtaget medierne.
  Ingen reklamer uden sin egen “hus neger”
  Negrene burde egentlig være fornærmede over at blive brugt som staffage for fladpandede reklame indslag, men selv erkendelse er en svær en at sluge.
  Nu har SF. skiftet navn for at virke mere “spiselige”, men ny etiket på flasken ændrer ikke indholdet.
  Socialisme efterlader efterhånden en flov smag i munden, og grunden til navneskiftet er et forsøg på at høste flere stemmer til et dødsdømt parti.
  Man kan lige så godt erkende, at politikere er opportunister, der plejer egne interesser, og er rystende nervøse for næste valg.
  Deres nuværende løn oppebærer ikke de kvalifikationer de kan tilbyde det private erhvervsliv, så de er desperate.
  Jeg tror det er tilstrækkeligt, men egentlig uden ende.

  Kommentar by Finn A. Skov — 3. april 2022 @ 13:07

 3. Kommentar by Finn A. Skov — 3. april 2022 @ 13:07

  Det er det vi andre kalder navlepilleri.

  Kommentar by KineserSnot — 3. april 2022 @ 13:13

 4. Venstrefløjen er uvidende om fortiden.
  Derfor er de dømt til evigt at gentage fortidens fejl.

  Kommentar by Bastardo — 3. april 2022 @ 13:20

 5. Socialisterne har ikke selv opfundet jødeudryddelse, den har eksisteret siden middelalderen. I 1300-tallet var der en bølge af jødeforfølgelser i Europa. Den spanske inkvisition blev startet af paven i et brev af den 1. november 1478.

  Men socialistene har altid brugt antisemitisme til at mobilisere de fattige, som i forvejen hadede jøderne som pengeudlånere godsejernes ridefogeder. Det var derfor oprindeligt en del af den socialistiske revolutions filosofi at knægte og/eller udrydde jøderne. Efter den tyske revolution i 1933 blev nationalsocialisternes jøde-undertrykkelse og derefte jøde-udryddelse sat i system. Det var også en del af datidens socialisme.

  Kommentar by Amad — 3. april 2022 @ 14:15

 6. PS. til Amad 14:15. De fattige i mange lande herunder i Rusland hadede jøderne som pengeudlånere og fordi de var godsejernes ridefogeder. Det var derfor oprindeligt en del af den socialistiske revolutions filosofi at knægte og/eller udrydde jøderne. For mange socialister er der mere eller mindre åbenlyst lighedstegn mellem antisemitisme og antikapitalisme.

  Jvfr. Anne Grete Holmsgaard som sad i Folketinget 1979-1986 for Venstresocialisterne, i 1986 som løsgænger, og for SF i 1986-1987 og igen fra 2001-2011.

  Flere andre socilister har også givet udtryk for antisemitisme. Blekingegadebanden, havde sågar lavet en liste over kendte jøder de ville have myrdet.

  Kommentar by Amad — 3. april 2022 @ 14:33

 7. PS til Amad 14:33. “Hvor journalister har været ivrige efter at undersøge, hvad Blekingegadebanden lavede og stille kritiske spørgsmål til bandens medlemmer, så har de med ærbødighed undladt at spørge til Anne Grete Holmsgaards og hendes venners gerninger(..) Blekingegadebandefilmen og den store interesse for de fanatiske medlemmer af banden skjuler det forhold, at fanatismen og flirteriet med terroren deltes af store grupper på den radikale venstrefløj. For mange fra den tidligere venstrefløj er det ikke ukært, at al interesse fokuseres på bandens få medlemmer. For os andre – jeg optrådte sammen med 500 andre jøder på bandens liste – er sandheden om fanatismen i 1970erne og 1980erne endnu ikke fortalt.” (Bent Blüdnikow i Berlingske søndag d. 05. april 2009)

  Kommentar by Amad — 3. april 2022 @ 15:45

 8. Når det nu er jøderne, der står bag globalismen, så er det måske berettiget at kritisere dem, uagtet at 600 tusind af dem strøg i 2. verdenskrig. De 6 millioner løgne kan de stikke skråt op.

  Kommentar by Træt — 3. april 2022 @ 15:47

 9. KinerserSnot.
  Nu ved jeg ikke lige hvem navle pilleriet er møntet på, det fremgår ikke af teksten.
  Enig eller uenig, kan man underbygge, og du ligger normalt ikke på den lade side, hvad det angår.
  Forklar dig.

  Kommentar by Finn A. Skov — 3. april 2022 @ 16:28

 10. Kommentar by Amad — 3. april 2022 @ 14:15

  Siden middelalderen er der udstedt cirka 500 kongelige og pavelige dekreter om udstødelse af jøder fra Europa. Jøderne efterlevede dog ikke disse dekreter, men fandt forskellige frirum på kontinentet herunder i Grækenland og Østeuropa.

  Kommentar by Thomas M. — 3. april 2022 @ 17:08

 11. Kommentar by Træt — 3. april 2022 @ 15:47

  I 1930’erne boede der cirka 400.000 jøder i Tyskland med tysk statsborgerskab (0,7% af befolkningen), hvilket faldt til kun 170.000 før WW2.

  Antal omkomne jøder i koncentrationslejrene anslås til cirka 1,2 millioner. Af de resterende cirka 4,8 millioner blev mange indfanget og afleveret til nazierne af lokale østeuropæere.

  Jeg tror nok antallet 6 millioner er nogenlunde korrekt, men jeg er også opmærksom på at tallet “6 millioner” går igen igen i jødisk lidelseshistorie.

  Træt, link gerne til dine anslåede “600.000”, tak.

  Kommentar by Thomas M. — 3. april 2022 @ 17:21

 12. Amad.
  Du og mange andre, eller idet mindste et fåtal, ved at pogromerne startede østpå, og bredte sig vestover i Zarens Rusland.
  Det startede egentlig længe før, men som folk med en egen kultur/religion var de en minoritet, og dermed ugleset.
  Jøderne var ikke særligt misundelsesværdige, de fleste var fattige håndværkere, men flittige.
  De flittige og dygtige hævede sig op til middelstanden og over, men blev underlagt had, og mange gange begrundet i ren misundelse.
  Vi burde egentlig beundre jøderne som folkefærd, da megen viden og innovation kommer derfra.
  Blot et enkelt eksempel, vores “egen” Niels Bohr, faderen til grundstoffernes periodiske system, uden hvis viden, vi ville være fattigere, og måske uden atombomber.
  Atombomben fader var sgu også jøde, men havde både skrupler og samvittighed, og en vis forudseenhed.
  Hitler var sgu så skide dum, at han udslettede en brønd af viden, han kunne måske have vundet anden verdens krig, hvis han havde plejet sine jøder.
  Datidens fremste videnskabsmænd var jøder.
  I dag ser man Israel spytte den ene Nobel pris ud efter den anden, inden for fysik, kemi og matematik, nært beslægtede videnskaber, som er grundlaget for data industrien og medico innovation.
  Vi burde beskytte vore jøder, en gen bank af viden!
  I stedet lægger vi dem for had.
  Uforståeligt.

  Kommentar by Finn A. Skov — 3. april 2022 @ 17:30

 13. Vesten ligner mere og mere Rusland i sidste halvdel af 1800-tallet. I Rusland var kommunismen ved at gøre sit indtog sammen med nihilismen.
  Nihilisme er baseret på at stille spørgsmålstegn ved kausaliteter, intentionaliteter og normativiteter ved eksistensen. Anarkister som Kropotkin og Bakunin kæmpede hårdt for deres ekstreme samfundsidéer.
  Hovedpunkterne i Bakunins program var: 1. Afskaffelse af arv, 2. Lige rettigheder for kvinder og mænd, 3. Fælleseje af jord, kapital og produktionsredskaber, 4. En føderativ organisering af samfundet baseret på frie fagforeninger, sluttede sammen i kommuner, der igen er sluttet sammen i større enheder, 5. Afskaffelse af staten og 6. Opløsning af den borgerlige familie og ægteskabslovgivningen. Børn skal ikke være forældrenes ejendom, men tilhøre det frie fællesskab.
  Kommunisterne ønskede samfundseje af produktionsmidleren.
  Som i Rusland i 1800-tallet, er USA og EU i dag ved at gå i opløsning med lignende utopiske samfundsnedbrydende idéer; med ‘globalisme’ og indbildt fællesskab mellem alskens sindssyge religioner som instrument til nedbrydelse af de vedtagne samfundsnormer. Det amerikanske samfunds kaos kan ende i statens kollaps under globalismen. Det vil muligvis resultere i WW3 eller amerikansk oligarkisk diktatur.

  Kommentar by Gustav Jensen — 3. april 2022 @ 17:31

 14. Kan følge dig langt hen ad vejen Gustav, men de fleste er historisk uvidende.
  Som min gamle matematik lektor påpegede under en lektion.
  Der findes ikke dumme mennesker, men en masse uvidende.
  Det gibbede lidt i forsamlingen, men årelange erfaringer viste at han havde ret.

  Kommentar by Finn A. Skov — 3. april 2022 @ 17:55

 15. Kommentar by Finn A. Skov — 3. april 2022 @ 17:30

  “I stedet lægger vi dem for had”.

  Næ, på Uriasposten skriver vi vel bare mere nuanceret end på andre medier. I disse George Floyd-tider husker du vel på:
  https://odysee.com/@JohnTheConfederate:1/The-Jewish-Slave-Traders:e

  PS: Mendelejev var fader til det periodiske system.

  Kommentar by Thomas M. — 3. april 2022 @ 17:57

 16. Finn A. Skov — 3. april 2022 @ 17:55.
  Som min gamle matematiklærer engang sagde: Det er muligt, at gud har skabt heltallene, men decimaltallene har mennesket skabt.
  Man kan tilføje: det er muligt, at gud har skabt mennesket, men mennesket behøver ikke gud mere; fordi mennesket har luret ham af og han derfor er blevet redundant.
  Der er ingen gud uden “Homo Sapiens”, og ‘Intelligens’ er hans sendebud.

  Kommentar by Gustav Jensen — 3. april 2022 @ 18:28

 17. # 4
  Du skriver: Venstrefløjen er uvidende om fortiden.
  Derfor er de dømt til evigt at gentage fortidens fejl.
  Nej, ikke uvidende.
  Venstrefløjen ønsker ikke at se kendsgerningerne i øjnene.

  Kommentar by NED MED ALTING — 3. april 2022 @ 18:43

 18. Kommentar by Finn A. Skov — 3. april 2022 @ 16:28

  Det var ang hvad venstreorienterede intellektuelle går rundt og foretager sig.

  Navlepilleri.
  Cirkelonani.
  Ananas i egen juice.

  Kommentar by KineserSnot — 3. april 2022 @ 18:50

 19. ” … hvor fænomenerne indtil 1945 blev set som en tredje politisk position …”

  Jep. Fascisme er en slags “Tredje Position” og på den måde også en form for midter-position, hvor man forholder sig (stærkt) kritisk til både kommunisme og kapitalisme, der ses som materialistiske.

  Kommentar by Peter Nielsen — 4. april 2022 @ 02:32

 20. Gud er ligesom sex. Gud er ikke til at komme udenom. Begge drifter er drifter, der skyldes medfødte instinkter i hjernen på homo sapiens. Hvor dan og hvorfor er de opstået? Spørg Darwin!:-)

  Alle har dem i hjernen og de præger. Hvadenten du er medlem af folkekirken, tilhører et anden tro eller f.eks tror på det Radikale Venstre eller Enhedslisten.

  Selv meldte jeg mig ud af folkekirken i 1968. Sidste år meldte jeg mig ind igen. Jeg tænker som kristen ergo er jeg kristen.

  Jeg tror ikke på Gud, men Gud tror på mig, som han selv sagde, da jeg blev døbt. Jeg er blevet voksen og lidt mindre selvhøjtidelig og nu er Jesus min favorit jøde. Han lever og det samme gør Elvis for os gamle Elvis fans. Jesus var nemlig datidens Elvis Presley!:-)

  Kommentar by Amad — 4. april 2022 @ 08:11

 21. Thomas M. 17:08 og flere. Tak for info bl.a om de “cirka 500 kongelige og pavelige dekreter om udstødelse af jøder fra Europa.” Også tak til Finn A. Skov (og hans gamle matematiklærer) for vigtig info.
  I og flere andre fik mig til at komme med min ‘trosbekendelse’ 08:11. Undskyld!:-)

  Kommentar by Amad — 4. april 2022 @ 08:23

 22. Amad — 4. april 2022 @ 08:11.
  citat: “Gud er ligesom sex. Gud er ikke til at komme udenom.”
  Alle guder er ligesom villige kvinder i de små sidegader en mørk aften. De stiller sig foran dig og fremviser deres attributter i håb om en “quick deal” indenfor deres gesjæft. Dit mål er udløsning for et fysisk behov og det kan den villige kvinde give dig. Gud kan alene give dig psykisk udløsning, men det er åbenbart tilstrækkeligt for mange, undtagen de mange pædofile klerikale.
  Jeg vil gøre lige så meget for en gud, som han har gjort for mig. Det er den bedste religion, men folk tror at gud ikke skylder folk noget.

  Kommentar by Gustav Jensen — 4. april 2022 @ 08:59

 23. Hvor bliver mine indlæg af ?

  Kommentar by Den Nervøse — 4. april 2022 @ 11:25

 24. Godt forsøgt, Gustav Jensen 08:59!:-) Det var nu ikke det, jeg mente. Sex og Gud er to forskellige drifter. Begge er medfødte instinkter i hjernen på homo sapiens. “Me Tarzan, you Jane!” osv !:-)

  Kommentar by Amad — 4. april 2022 @ 12:26

 25. Kan ikke helt deltage i fordømmelsen af alle socialister som om de var ansvarlige for alverdens lande med socialistisk styre. Frihedsorienterede kan jo heller ikke drages til ansvar for hvad der er foregået i kaotiske bananrepublikker uden en stærk centralstat.

  Har man direkte været medlem af Kommunisterne eller Nazisterne kan man måske beskyldes for at have støttet de pågældende regimer, men man skal være noget af en ekspert for at kunne gennemskue hvilke kræfter i virkeligheden stod bag disse udadtil idealistiske bevægelser.

  Endnu er ikke alt klarlagt officielt historisk, men vi ved at Hitler oprindeligt var ansat af efterretningstjeneste til at infiltrere revolutionære bevægelser i Bayern. Efter krigen er det ret sikkert Hitler undslap til Danmark, Spanien og Argentina for siden at dø som 73-årig i Paraguay.

  Den russiske revolution var iværksat og finansieret af rigmænd og deres banker. Lenins togrejse fra Schweiz gennem Sverige og andre lande handlede især om at indsmugle tilstrækkeligt med rigdomme til at kunne bestikke zarens magtapparat.

  Kommentar by perhag — 4. april 2022 @ 12:41

 26. Omvendt er “Hvorfor er jeg født og hvorfor skal jeg dø?” de typiske spørgsmål, der sætter gang i hjernens religiøse instinkter (omend med forskelligt resultat:-)
  Religion er ikke svært at forstå. Den er kommet ind i hjernen for millioner af år siden!
  (Ligesom sex, som er noget helt andet. Kan du så forstå det Margrete!?)

  Kommentar by Amad — 4. april 2022 @ 12:43

 27. Svar til Den Nervøse om forsvundne indlæg:

  Der er tilsyneladende to former for automatisk censur i debatsystemet.
  Enten bortcensureres indlægget totalt eller også bliver det gemt uden at blive vist indtil en moderator godkender indlægget.

  Jeg sendte netop et indlæg som forsvandt helt væk, men ved at genposte teksten uden henvisningerne nedenunder lykkedes det at få det gennem automatcensuren frem til at kunne blive set af moderator.

  Om lidt prøver jeg at poste henvisningerne alene.

  Kommentar by perhag — 4. april 2022 @ 12:49

 28. Henvisningerne i forbindelse med mit indlæg klokken 12.41 kunne ikke postes selv med kun et enkelt direkte link til Nederste Etage. Prøver igen uden den direkte henvisning:

  HØJRE-VENSTRE – DET STORE BEDRAG
  18/09/2021

  KONTROLSTATEN UDE AF KONTROL
  25/07/2021 / 11 Kommentarer

  DA FASCISMEN KOM TIL LANDET
  18/05/2021

  HITLER-KORTET, KRITISK RACETEORI OG VALGSVINDEL
  19/09/2020

  KATALOG FOR VIDENSHUNGRENDE
  08/04/2020

  DET KOMMUNISTISKE MANIFEST
  04/01/2020

  PROTOKOLLERNE
  24/07/2019

  ALT HVAD DE TROR PÅ …
  22/05/2019

  VERDENSHISTORIE SET GENNEM ET NÅLEØJE
  08/02/2019

  KAPITALISME
  26/01/2019

  DEN RUSSISKE REVOLUTION
  03/12/2018

  Kommentar by perhag — 4. april 2022 @ 12:55

 29. Ja det er den samme kollektive selvforståelse, som de vil presse friheden ind i, ligesom Islam- som dog gør det for Guds skyld. At man så har løjet dem højreorienteret og MSM er vel for at male fandens spøgelse op på sine politiske modstandere.

  Støt SIAD. http://www.siaddk.wordpress.com og http://www.frafalden.dk

  God mandag. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 4. april 2022 @ 16:05

 30. Amad — 4. april 2022 @ 12:43.
  Den tyske filosof Friedrich Wilhelm Nietzsche sagde det helt klart, inden han slog gud ihjel, kasserede religion og blev indlagt på en kolbøttefabrik:
  “Leben ist gut, Tod ist besser, aber am besten ist nicht geboren zu sein.”

  Kommentar by Gustav Jensen — 4. april 2022 @ 16:32

 31. Gustav Jensen 16:32. Jeg har endnu ikke læst Nietzsche, men set megen omtale af ham og mange citater. Mit favorit citater er dem, som nogen havde skrevet på en mur:
  – Gud er død! Nietzsche
  – Nietzsche er død! Gud

  Kommentar by Amad — 4. april 2022 @ 17:37

 32. Amad — 4. april 2022 @ 17:37.
  Her må man nedlægge en protestant.
  Nietzsche kom først med sin melding om at gud er død.
  Som følge heraf kan gud jo ikke genreplicere, at Nietzsche er død – især ikke når den pågældende gud altså er meldt død først.
  Dead man tells no tales, dead gods tell no tales!
  Elementary my dear Watson.
  Letfærdig omgang med andres platte citater bærer straffen i sig selv.

  Kommentar by Gustav Jensen — 4. april 2022 @ 18:57

 33. Ja, man må konstatere, at nazi-kortet sidder utroligt løst i øjeblikket.
  Aldrig har der været flere “nazister”…

  Kommentar by Revisoren — 7. april 2022 @ 09:20

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper