16. maj 2022

Filosofisk rottefælde: Venstrefløjen forklarer jihadisme med ‘rundkredspædagogisk endimensionalitet’

Endnu et pletskud fra Kontrast, hvor Jørgen Dalsgaard pointerer, at hvor højrefløjen anvender arabiske termer som ‘fatwa’ og ‘jihad’, så tyer venstrefløjen til mere ideologiske forklaringsmodeller. Det er modeller der udelukker at jihadister kan være motiveret af Islam, og omvendt giver politikerne en mulighed for at løse problemet – også hvor en løsning ikke findes. Fremragende klumme af cand.phil. Jørgen Dalsgaard set hos Kontrast.dk – Hvorfor højrefløjen snakker arabisk og venstrefløjen latin.

“De venstreorienterede forklaringer på terrorisme rækker fra fattigdom og arbejdsløshed til uvidenhed og psykisk sygdom, fra slaveri og kolonialisme til krigen imod terror og dårlig tone, fra marginalisering og frustration til gruppedynamik og hjernevask, fra internettets radikaliserende narrativer til ungdommelig kedsomhed og søgen efter spænding og fællesskab. Ingen af disse forklaringer kræver arabiske og religiøse nøgleord. Men man bemærker, at der optræder nogle gængse, socialvidenskabelige fagtermer og fremmedord. …

Man finder et fint eksempel på dette hos Ayaan Hirsi Ali, når hun i bogen Kætter omtaler Theo van Goghs morder, Mohammed Bouyeris, der jo også ville hende selv til livs (hun var manuskriptforfatter på den film, van Gogh blev myrdet for). Ayaan Hirsi Ali skriver således, at hun kan erindre ‘hollandske intellektuelle, der påstod, at trods Bouyeris religiøse sprogbrug var hans virkelige motiv – for at ville slå mig ihjel – hans socioøkonomiske afsavn og postmoderne fremmedgørelse’ (s. 18). Man ser her ganske bogstaveligt, hvordan de arabiske termer, der optrådte i Bouyeris selvforståelse, bliver erstattet med vestlige iagttageres egne fremmedord. Tidens termer presses ned over terroristen som en kageform, uanset hvordan han selv fremstiller sig.

Det skorter ikke på ædle motiver for en sådan fremgangsmåde. … At et stykke poesi klinger smukt på persisk, eller at en terrorists argumenter finder klangbund i islamiske helligskrifter, er ikke umiddelbart kendsgerninger, man kan stille noget op med. Men hvis man statistisk kan påvise, at den religiøse slagkraft kun virker på folk, der er for eksempel ‘marginaliserede’ eller ‘frustrerede’– ja, så har man givet politikerne et håndtag, som de kan forsøge at dreje på.

Et tredje motiv for at anvende en rigid fagterminologi er, at denne måske kan afsløre en ’dybere’ årsagssammenhæng end aktørernes egne ord. Dette vil typisk dreje sig om psykologiske eller strukturelle faktorer, som lægfolk ikke umiddelbart kan se – men som en særlig ekspertise angiveligt kan hjælpe dem med at blive bevidstgjort om. Det vil inden for en sådan tankegang kunne opfattes som en dyd at ignorere andres sprog, fordi dette indeholder netop de fortrængninger og fordomme, som projektet handler om at frigøre sig fra. …

Det forekommer mig vigtigt at fastholde, at de ovenfor nævnte motiver kan være velmente nok. Men også, at de sagligt set er tvivlsomme og i høj grad fungerer i kraft af, at deres tilhængere ikke tænker tilstrækkeligt over dem. Eksperter i andres ‘fordomme’er ofte påfaldende lidt udspekulerede, når det gælder om at gennemskue deres egne.

Hvad angår de tekniske løsninger på sociale konflikter, har disse ofte vist sig at være eklatant forkerte – og ikke sjældent præget af en rundkredspædagogisk endimensionalitet, hvis kognitive spændvidde synes udtømt i Beatles-refrænet ‘All you need is love’. Men det grundlæggende fatale er måske, at der overhovedet bliver stillet tekniske løsninger i udsigt på områder, hvor sådan noget kan være principielt umuligt at opnå. Jeg tænker herved blandt andet på en talemåde, der var gangbar indtil for i hvert fald en snes år siden, og som læseren måske vil huske: ‘Antallet betyder ikke noget, hvis bare vi får integrationen til at virke.’

Hvad angår bevidstgørelsesbegrebet, idéen om en indre frigørelse fra fordomme, må man konstatere, at vi her står med en slags venstreintellektuel evergreen. Med det er også en filosofisk rottefælde, der er spækket med logiske og politiske giftigheder. Kernen i giftighederne består i, at mennesket på en og samme tid skal optræde som subjekt og objekt for sin egen ideologikritik. Heraf opstår en paradoksal situation, der med nødvendighed synes at måtte føre til et af to mulige udfald: enten en selvgendrivende relativisme eller en klar rolleforfordeling imellem refleksionens subjekter og objekter. Det første svarer groft sagt til 90’ernes postmodernisme. Det sidste svarer til marxismens totalitære aspekt, som jeg desværre mener at genfinde i nutidens omsiggribende cancel-culture og censurmani.”

(Mohammed Bouyeris’ citerer Koranen i åben brev til Hirsi Ali, 2004; Se evt. Spiegel)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/126563/trackback

13 Comments »

 1. Jihadister og muhammedanere over en kam er motiverede af koranen, som er en tekst som blev forfattet efter pædofetens død, idet han var illiterær og særdeles retharderet. Faktisk er der nogle, som tvivler på hans eksistens. James Wood og Bill Spenser havde en interessant disput om det.
  Når det passede ham, sendte allan en engel til ham. Øøøh nåh ja. Sådan er det tit med svindlere (på engelsk: conartists). Phil Collins skrev sammen med Genesis en sang om det i 80’erne.
  Denne koran findes i adskillige FORSKELLIGE eksemplarer, som demonstreret for år tilbage på Speakers Corner, hvor de, som påviste unøjagtighederne blev angrebne af rettroende, som opførte sig som de almindeligvis gør. Hvis de løber tør for argumenter, tyr de til fysisk vold. -islams kendetegn

  Kommentar by Nielsen — 16. maj 2022 @ 12:15

 2. Venstrefløjen og Islam. Venstrefløjen er totalt formyderisk arrogant dekadent i det her forhold. Den bortforklare det stupidt med den sædvanlige remse om -social uretfærdighed-. Den fralægger sig symptomatisk ethvert menneskeligt ansvar i en abstrakt forklaring om fremmedhad (som om alt fremmet pr automatik er godt) eller racisme med hudfarve som udgangspunkt. Jeg har fået nok af dem og Deres Dekadente forklaringsmodel. Den forholder sig overhovedet ikke til Islam, sikkert pga den sædvanlige diplomatiske fejhed. Det er ikke let at være modig, og hurra for Paludan oa i den her sammenhæng, så ok hvis man nogengange fejt dukker sig. MEN DET ER IKKE IORDEN AT MAN BYGGER SIN MORAL PÅ OG RAKKER NED PÅ DEM DER ER MODIGE.VENSTREFLØJENS TOTALE DEKADENTE BORTFORKLARING I DET POLITISKE VENSTRE-HØJRE UNIVERS GIVER DEM ET PILRÅDDENT ETISK OG MORALSK UDSYN PÅ ET FORLØJET GRUNDLAG.
  DE ÆVLER LØS OG MORALISERE HEN OVER HOVEDET PÅ ALLE ISLAMS OFRE.
  DERFOR KAN DE RENDE MIG NOGET SÅ DYBT ET VIST STED. Gider ikke høre på dem, når det drejer sig om Islam. De kan gå hjem og læse hvad Marx mente om religion, og så blive doppet marxes folkeopium.
  (Ok Kommunismen er også en stor religion- og Karl marx er dens profet:-)).

  Kommentar by Michael Unna — 16. maj 2022 @ 13:34

 3. Der blev reporteret utrolig tit og meget fra EL’s årsmøde i DR. De skulle blive i EU (fulgte Holger og konen). For ved at blive i EU kunne EL bedre kæmpe for deres synspunkter. Altså en form for vestlig jihad

  Kommentar by tavsen — 16. maj 2022 @ 13:51

 4. Af samme grund snakker socialisterne altid om “mere SSP-arbejde” og “flere gadeplansarbejdere” – alt er jo reduceret til socioøkonomiske faktorer, ikke?

  Kommentar by J — 16. maj 2022 @ 13:55

 5. (Altså grunden til at der er jihad, er fordi verdens goder er ulige fordelt. Der er så mange fattige i den verden..Det er så uretfærdigt…..og samfundets skyld….Derfor er der jihad….Det har intet med Islam at gøre…..Godnat og sov godt sammen med Pelle Dragsted. Mogens Amdi Pedersen, og Pernille Skipper…..hvis hun ikke lige har gjort en mand gravid:-) :-) :-))

  Kommentar by Michael Unna — 16. maj 2022 @ 13:56

 6. Har den venstreradikale klimatosse, dhimmi og “forfatter” Carsten Jensen ikke været anholdt her i weekenden?

  Kommentar by Revisoren — 16. maj 2022 @ 14:30

 7. Det islamiske problem kan ikke intellektualiseres væk. Sproget kan kun være bærer af symptomer og facade for tankespind. Tilværelsen skal først anskues fra en materiel vinkel, ideologier udspringer af de materielle vilkår og aldrig ud fra abstrakte frustrationer omkring ‘marginaliseringer’ og andre følelsesmæssige fænomener.
  Samfund består af personer med fysiske behov, hvis tilfredsstillelse á priori er givet ved de muligheder som de fysiske omgivelser kan give.
  Alt andet følger af dette grundvilkår.
  “Religion er et udtryk for den virkelige elendighed og samtidig protesten mod den virkelige elendighed. Religion er den betrængte skabnings suk – Den er folkets opium,” skriver Karl Marx, som ikke var profet, men blot analyserede sig frem til, at ‘Materialismen er grundlaget’.

  Kommentar by Gustav Jensen — 16. maj 2022 @ 14:43

 8. Politik i Canada nærmer sig det groteske
  https://youtu.be/-pZJ2WrZyZQ
  Jordan Peterson med en række skarpe bemærkninger

  Kommentar by k. m. — 16. maj 2022 @ 15:18

 9. Det er et interessant og velskrevet indlæg, men jeg er ikke vild med at Dalsgaards argumenterer for mere “humanistisk dannelse”.

  Vi har ikke brug for mere mere humanisme, vi har brug for mere tribalisme og etno-centrisme.

  Kommentar by Peter Nielsen — 16. maj 2022 @ 16:30

 10. Godt det bliver sagt af cand.phil.Jørgen Dalsgaard i klummen i Kontrast.dk: “Hvorfor højrefløjen snakker arabisk og venstrefløjen latin.”

  Jeg tror dog ikke, som JD, at “de ovenfor nævnte motiver kan være velmente nok”.

  Jeg har personligt – også ubehageligt klos hold – haft lejlighed til at iagttage op opleve venstreorienterede akademikere og samfundsforskere i mere end et halvt hundrede år. Jeg er derfor overbevist om, at der ikke er tale om, at deres “motiver kan være velmente nok”.

  De er i krig med os andre og i deres inderste mener de, at de vil vinde til sidst, fordi de ved, de har ret. De kæmper som inderligt religiøst overbeviste marxister, der betragter os andre som ‘ikke-mennesker’. Det var det de kaldte deres politiske modstandere under og efter den russiske revolution i 1917. Derfor sendte de dem i Gulag. Der ville de også i dag – evt under et nyt navn – sende deres ideologiske modstandere hen, hvis de kunne.

  Kommentar by Amad — 16. maj 2022 @ 17:16

 11. Amad — 16. maj 2022 @ 17:16 skrev: “Jeg tror dog ikke, som JD, at “de ovenfor nævnte motiver kan være velmente nok”.”

  Enig. Man vinder ikke en krig ved at tro på, at ens fjende vil en det bedste.

  Kommentar by Peter Nielsen — 16. maj 2022 @ 20:21

 12. Kontrast er en virkelig god nyskabelse i det danske mediebillede. Det er den slags medier der er behov for i dag, hvor man kan få nyheder mange steder fra (det siger jeg uden at forklejne Uriasposten). Et medie der har debat om væsentlige spørgsmål som sit fokus, med fremragende velorienterede, sandhedskærlige tænkere, i en blanding af tekst og podcast.

  En opfordring: Hvis du kun vil bruge penge på et medie, så abonner på Kontrast og opsig dit venstreorienterede Mainstreamavis-abonnement.

  Kommentar by JC — 16. maj 2022 @ 22:35

 13. @ Amad kl 17.16 ENIG. Jeg tror heller ikke på velmenhed overhovedet. Det er mennesker i krig med os andre og den danske nation. Deres indkomstkilder er ofte sammenflettede med den ideologiske krigsførelse og er derfor ikke så forskellige fra den vi kender fra islam. “Krigsførelsen” er velklædt , veluddannet , sympatisk og empatisk. Så U-angribelig og rådden.

  Kommentar by Tommy , Robin & søn. — 17. maj 2022 @ 01:11

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper