29. august 2005

Indvandring kan finansiere efterløn – mener politikerforskeren Bent Greve

P1 formiddag med Poul Friis havde idag RUC-lektor Bent Greve i studiet til en samtale under overskriften Myter om velfærdssamfundet. Manden er socialdemokrat, og minsanten om man ikke kunne høre ham fortælle at indvandring kunne finansiere det danske samfunds udgifter til efterløn…

6 Comments »

 1. Hej med jer dette er ikke en kommentar men en opfordring!

  http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0895260131/qid=1124385310/sr=8-1/ref=pd_bbs_1/103-2819012-7667024?v=glance&s=books&n=507846

  eller her sammen med andre gode bøger
  http://www.americanvision.org/proddetail.asp?prod=BKP-0131

  kom igang

  Kommentar by Søren H — 30. august 2005 @ 15:31

 2. Hvorfor standse ved efterlønnen?

  Glistrups vision var at afskaffe indkomstskatten. Måske kunne vi glæde Glistrup på hans gamle dage, hvis vi inviterede så mange fremmede til landet, at indkomstskatten kunne afskaffes.

  Kommentar by elefanten — 30. august 2005 @ 17:28

 3. Bent Greve har ret. Hvis det er produktive og højtuddannede kinesere med gode engelskkundskaber, ingen børn og over 40 år så hænger regnskabet sikkert sammen. Men hvorfor skal der ydes skattefinansieret pension fra starten af 60’erne ?

  Greve fortjener en halvmåneorden.

  Kommentar by Christian — 30. august 2005 @ 21:08

 4. Udlændingeregistrering – baggrund, formål og konsekvens

  Som det vil fremgå behandles indfødsretten i det daglige ud fra øjeblikkets behov; det kan være bestemt af et edb-systems oplysninger, af lovgivning med tilknytning til indfødsretten eller af mediernes og interesseorganisationers umiddelbare engagement. Vi har fået bl.a. udtrykkene ”dansker” (dansker sat i anførselstegn), ”nydansker” og ”gammeldansker” [1] uden at nogen kan redegøre korrekt for begrebernes indhold. Fordi retten ofte bliver til ved hævd på daglige sædaner, og ikke mindst fordi centraladministrationen har bidraget til denne forvirring, skal de vigtigste begreber efter Indfødsretsloven repeteres, og brugbare begreber til den fremtidige optælling og identificering af indvandrere skal introduceres.

  Følgende er et uddrag af filen: http://www.lilliput-information.com/atva/index.html

  Af Indfødsretsloven fremgår at dansk af fødsel forudsætter mindst én dansk forældre, som er barn af mindst en forældre, som er dansk af fødsel o.s.v. Børn af ikke-gifte forældre forudsættes yderligere at være født i Danmark.

  Til brug i udlændingestatistikken mente man allerede i 1989, at statsborgerskabs-kendetegnet skulle suppleres med fødestedskriteriet, fordi statsborgerskab og fødeland ikke sjældent er forskellige. Det skulle vise sig at netop kendetegnet fødested blev skæbnesvangert, når vi ser på optællingernes effektivitet i Danmark.[2]

  I 1991 blev Betænkning nr. 1214, ”Bedre statistik om flygtninge og indvandrere”, afgivet. Heri fandtes redegørelse fra arbejdsgruppen til forbedring af statistikken over flygtninge og indvandrere. Sidstnævnte blev udgivet af Danmarks Statistik som undersøgelse nr. 43 1991 redigeret af Lars Haagen Pedersen [3] .

  12 år senere: 26. juni 2003 fra Ritzau:

  Det fremgår af en ny analyse, som “de uafhængige forskere” i forskerenheden DREAM har udført for Integrationsministeriet: ”At går regeringens ambitiøse 2010-plan for økonomien ikke i opfyldelse med halvering af gælden og 60.000 flere i job over de resterende år, eller der laves andre ændringer i finans-politikken, betyder det, at enten skal der spares 28,2 mia. kr. årligt på finans-loven frem til 2050 for at få råd til de øgede udgifter. Alternativet er at hæve bundskatten med 4,9 procent – hvilket vil give et tilsvarende provenu.”

  Det blev værre endnu:

  Samfundet bliver hvert år 33 milliarder kroner fattigere, hvis ikke der kommer mere gang i integrationen af indvandrere. Det viser en chokrapport fra forsker-gruppen DREAM, der for første gang har beregnet, hvad staten i kroner og øre går glip af, så længe en meget stor andel af indvandrerne og deres efterkommere modtager kontanthjælp og dagpenge i stedet for at komme i arbejde, skrev B.T. Rapporten er bestilt af integrationsminister Bertel Haarder og bliver i sin endelige form offentliggjort i midten af oktober.

  Værre endnu:

  I bl.a. Metro-Xpress side 15 den 31. oktober 2002 med overskriften ”Dyrt for samfundet ikke at integrere?” kunne vi også læse: Integrationsministeriet skal have fået en af de her tænketanke (”af hensyn påfuglefjerene”) til at udarbejde seks scenarier, med og uden succesintegration af ikke-vestlige: Det uafhængige institut Dream fastslår i en analyse, at hvis integration ikke forbedres, vil det belaste statsbudgettet med godt 35 mia. kr. hver eneste år frem til 2040. De mange penge skal hentes ind ved besparelser, højere skatter eller lån.

  Chefen for Dream-gruppen var således lederen af undersøgelsesarbejdet, der førte til undersøgelse nr. 43 af 1991 med introduktion af de nye begreber ”indvandrere” og ”efterkommere”, Lars Haagen Pedersen. Disse begreber var hverken i 1991 eller i 2005 entydige, funktionelle eller adækvate. På almindelig dansk: Uvidenskabelige begreber, der gør at myndighederne ikke kan tælle de immigranter og deres børn derefter, og derfor heller ikke kan økonomiopregne på det samlede immigrationsprojekt, hvor hovedparten af posterne ikke er direkte synlige på finanslovene.

  1991:

  Udenlandske statsborgere kan opgøres eksakt, bemærkede denne arbejdsgruppe. Herefter krydstabulerede arbejdsgruppen fødeland og statsborgerskab (Danmark og udland, hvilket giver 2×2 muligheder side 6 nederst i undersøgelse nr. 43). Arbejdsgruppen hævdede videre:

  ”Egentlig har vi ikke opnået meget ved denne krydstabulering (jf. oversigtsskema 1 side 6 i undersøgelsen), idet der i alle grupper findes større eller mindre grupper af danske, den største naturligt nok i gruppe 1, altså danske statsborgere født i Danmark.”

  Dette er som vi nu har set ganske ukorrekt. Statsborgerskabet forveksles simpelthen med det at være dansk af fødsel.[3]

  Nu hævdede gruppen nederst side 10, at danske er:

  “Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger født i Danmark, uanset personernes eget fødeland eller statsborgerskab.”

  Det stemmer heller ikke, men strider direkte mod §1 i indfødsretsloven.

  § 1 Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget

  Hovedproblemet med de nye begreber ”indvandrere” og ”efterkommere” var det allerede nævnte at de var valgt, så spørgsmålet om personens forældre ikke kunne afdækkes via personregistret i 1991. Dels var mange af de danske voksnes forældre døde før personregistreringer påbegyndtes i 1968 dels dækker personregistreringen selvsagt ikke udlandet. De danske statsborgere med såkaldte ”ukendte forældre” udgjorde fra 2,7-2,9 mill. personer eller mere end halvdelen af den samlede befolkning i Danmark. På dette grundlag valgte man at ser bort fra forældrekendetegnet.

  Vort forslag:

  Statsborgerskabsopgørelsen skal fastholdes og kombineres med oversigten over samtlige naturaliserede og deres efterkommere.

  Herefter arbejdes med følgende kategorier:

  Udenlandske statsborgere fordelt på nationalitet.

  Naturaliserede danske statsborgere, inklusive naturaliserede sammen en eller begge forældre fordelt på nationalitet ved naturalisationen.

  Efterkommere af naturaliserede danske statsborgere fordelt på nationalitet ved forældrenes naturalisation.

  Der ligger ingen overvejelser om indførelse af nogen andre særregler bag end de gældende i dag.

  Anledningen til arbejdsgruppens undersøgelse nr. 43 af 1991 var indførelsen af nye begreber, der skulle rumme udlændingene, der gives ophold i Danmark. Lad os se om de gjorde.

  Citat fra indledningen til undersøgelse nr. 43: ”Med udvidelser af statistikken bør udviklingen kunne belyses inden for flere persongrupper end det er muligt i dag. Oplysninger bør dække demografiske forhold, beskrive levevilkår samt opgøre de offentlige udgifter for udlændingeområdet (1991).”

  Problemet var derimod ganske enkelt at få en udlændingestatistik, der tegnede et retvisende billede af indvandrernes tilstedeværelse i Danmark. I stedet fik vi, som arbejdsgruppen foreslog, en række nye begreber, der ikke kan tælles bedre efter end de begreber vi havde haft hidtil. Optællingerne skaber forvirring.

  I 2. kvartal 2005 indrejste mellem 6.000-7.500 flere indvandrere til landet, men opgørelsen efter de nye begreber viste et fald på 58. Det optalte antal udenlandske statsborgere var 141 færre i 2. kvartal 2005.

  Både regeringens såkaldte tænketank Rockwool Fonden og det nyoprettede Integrationsministerium har for længst erkendt at befolknings- opgørelserne fra Danmarks Statistik ikke kan bruges efter indførelsen af nye definitioner, ”indvandrere” og ”efterkommere”, fra 1991.

  ——————————————————————————–

  [1] Først udtrykt af Dorthe Larsen dla@dst.dk , Danmarks Statistik.

  [2] Som denne korte gennemgang skrider frem vil man ses at det blev gjort helt bevidst.

  [3] Lars Haagen Pedersen – Danish Rational Economic Agents Model, DREAM
  Christiansborg Slotsplads 1, DK-1218 Copenhagen, Denmark
  e-mail: lhp@dreammodel.dk

  Kommentar by Niels Gyldensten — 1. september 2005 @ 08:13

 5. OK!!! Vi kunne bare sende alle de 50 millioner muslimer i Nordafrika, der gerne vil herop, afsted. Jeg er sikker på, at de ville skabe et åbent, tolerant, rigt, velfærdsbaseret samfund meget bedre end dagens danmark, i løbet af ingen tid.

  Kommentar by GreatDane — 2. september 2005 @ 12:02

 6. Dumheden er grænseløs

  Kommentar by Niels Gyldensten — 4. september 2005 @ 16:17

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper