22. november 2011

Støvring problematiserede multikultur og fik svaret: “.. hvis bare der var milliarder af farver”

Lørdag middag sendte P1 et afsnit af Netværket, et tre kvarter lang samtaleprogram, hvor et lille panel forholder sig til aktuelle problemstillinger. Emnet var racisme, og paneldeltagerne der var sat stævne for at diskutere korte båndede interviews, bestod denne gang af Dorte Toft (journalist), Nikolaj Henningsen (socialrådgiver) og Ann-Elisabeth Knudsen (lektor), der havde helt analoge holdninger.

De indlagte interviews fra personer der talte racisme-problemet op, bragte ikke sindene i kog, men i slutningen af udsendelsen blev der også tid til en kort kommentar fra Ph.d. Kasper Støvring relateret til multikulturalisme. Han fortalte tørt og ukontroversielt om manglende tillid mellem folk og faldende sammenhængskraft, og pludseligt forsvandt den gode stemning.

Studieværten ændrede toneleje, og så gik de ellers i samlet flok angreb på Støvrings konklusion uden på nogen måde at strejfe det han sagde. Dorte Toft, der tidligere havde talt om racistiske blogs og ‘det nye Holocaust’ mod muslimer, blev pludselig den moderate.

Ann-Elisabeth Knudsen, der mest talte om behovet for statsfinansieret modersmålsundervisning problematiserede, ikke Jacob Holdts postulat om at danskerne var mere racistiske end Ku Klux Klan, men Støvrings undersøgelse – “Hvem har fundet på at stille det der spørgsmål?” Man skal ikke stille spørgsmål, hvis man ikke vil høre svaret, og det ville DPU-lektoren ikke.

Nikolaj Henningsen var dog værst, idet han vævende fablede om at Støvring brugte statistik til at fremføre ’skjulte budskaber’, noget han som en klog mand, burde holde sig for god til. Slutteligt sammenfattede P1-værten panels holdning. Det var vigtigt at tale om tingene, men at det skulle ske på en ‘ordentlig måde’. Uden at problematisere multikulturalisme, forstås.

Delvis transskription af Skrub hjem, hvor du kommer fra!

Lene Juul Bruun, P1-vært: Dorte, er det din opfattelse at det er blevet sværere at være anderledes i Danmark?

Dorte Toft, journalist: Det er ingen tvivl om, at det er blevet langt langt sværere end det var tidligere. Da jeg skulle ind til det her program, så gik jeg lige ud og søgte på nogle af ordene her, og jeg endte på nogle sider der dryppede af foragt, det var fuldstændigt, altså man kan slet ikke forestille sig, hvordan folk kan tage sig selv til at skrive sådan nogle ting. Men det er det der er kommet fuldstændigt frem nu. Noget af det der før lå i ormehullerne, det er nu ude i den offentlige debat.

Lene Juul Bruun: I hvert fald på internettet. …

Lene Juul Bruun: De seneste tal fra Rigspolitiet viser at der de seneste fem år har været 190 sager om overtrædelse af racismeparagraffen, det er muligvis kun toppen af isbjerget. Formanden for Adoption og Samfund Michael Paaske har nemlig spottet en øget tendens til racisme.

Michael Paaske, Adoption og Samfund: Jeg er bekymret over den udvikling vi mener der er sket, de sidste 5-10 år. …

Lene Myong, Adjunkt: Et af de problemer der er med hverdagsracismen

Lene Juul Bruun: Foredragsholder Jacob Holdt mener at den gennemsnitlige dansker er mere racistisk, end den racistiske amerikanske organisation Ku Klux Klan. Det begrunder han med at Ku Klux Klan-medlemmer er ofre for en fattig og barsk barndom…

Lene Myong: Jeg mener det er vigtigt vi anskuer racisme, ikke bare som et individuelt fænomen, men som en mere strukturel problematik, som netop gør, at der kun er hvide modeller på damebladene, fordi det er skønhedsidealet, fordi skønhedsidealet er hvidt, eller at man synes det er i orden at det er brune og sorte mænd man kropsvisiterer i bestemte zoner på Nørrebro for eksempel, og ikke alle mulige andre.

Lene Juul Bruun: … det som nogle kalder den skjulte hverdagsracisme, hvor udbredt tror i den er i dag i Danmark, Dorte. Altså, du været på nettet, og kigget på blogs, der møder du den… Hverdagsracismen, hvor udbredt tror du den er?

Dorte Toft: Jeg tror den er meget stor, jeg har en rem af huden – nogle gange kan jeg blive forfærdeligt irriteret når jeg ser de helt tildækkede kvinder gå ned ad gaden, og tænker hvorfor, hvorfor, hvorfor? Nu har vi kæmpet i så mange år på ligeværdighed, og alt det der andet – altså vi har alle en rem af huden. Men forhåbentligt, det der beviser intelligens, er vel at man er i stand til at beherske den fordom – den rem af huden, som vi har. …

Nikolaj Henningsen, Socialrådgiver: Det er noget med Danmark, sådan nogle børnesygdomme… Vi er bange for det ukendte… Der er noget afmagt og noget angst…

Nikolaj Henningsen: Ja, jeg synes faktisk Jacob Holdt har en pointe. Ja, det er sat på spidsen… Vi skal holde fast i, at racisme er den der uvidenhed… det er en angst for noget ukendt. Det er noget vi ikke forstår, og mennesket reagerer angstfyldt på det nye. .. Det er ikke kun farvebestemt, det er også kulturbestemt, så det er noget vi ikke bare accepterer. …Når man ikke er i angst, så er man faktisk meget tolerant. Det er noget som hedder kultur, og så er der noget som hedder holdningsændring, og noget med noget psykologi vi skal ind og have fat på.

Lene Juul Bruun: Ann, hvad har gjort os bange…

Ann-Elisabeth Knudsen, Lektor: Det er en utrolig kompleks problemstilling… Altså der er en grund til, og vi har selv været med til at skabe problemet, at man kan være bange for at stå i en kø sammen med tosprogede drenge fra, nu står vi midt her i Århus, fra Gellerup, eller at man kan være bange for at lukke en med en anden hudfarve ind på et diskotek i Danmark. Noget af det handler om, at jeg jo mærker på mine skolebesøg, at allerede mens de er mindre så arbejder lærerne meget hårdt på at lave sproglige kodeks for hvordan en anden-etnisk-baggrund dreng på tale til en dansk pige i en 4. klasse. Må han godt kalde hende en luder? Og alt muligt andet. Altså de arbejder rigtigt hårdt med de der sproglige niveauer, og det er der en begrundelse for. Her i Danmark har vi sparet modersmålsundervisningen væk i rigtig rigtig mange områder i Danmark… Vi laver kunstige psykopater. Der er ingen grænser for, hvad man kan sige, når man ikke siger det på sit modersmål. … Vi har selv været med til at skabe nogle af de her problemstillinger, der gør at nogle af vore tosprogede har en grænseoverskridende adfærd rent sprogligt og værdimæssigt, som gør at vi bliver bange for dem.

Lene Juul Bruun: Jeg kunne også godt mig, at vi tager fat i vores egen berøringsangst…

Dorte Toft: … jeg oplevede nogle ældre mennesker, der sagde, at det jo også var fordi han er jøde… Den er jo blevet standset, men vi skal jo nødig ha’ en ny Holocaust for at få folk til at besinde sig. Så hvordan vi så ellers kan standse det, altså hvis vi ser – der er også racisme i Sverige, og alle siger så, at der er ytringsforbud, men hvis vi ser på Sverige, så er to af holdene i top-ligaen i fodbold, såvidt jeg forstår, jeg er lidt på udebane her, det er to hold fra Södertalje, to rene indvandrer-fodboldhold var det oprindeligt, og de klarer sig formidabelt – man har på fodboldbanerne, såvidt jeg kan se, det er min mand der er fodboldinteresseret, ikke mig. Så har de flere med en anden hudfarve, de har flere i deres tv-programmer med en anden hudfarve, sålænge vi gør det til noget helt usædvanligt, eller udelukkende importeret, at der er nogle med en anden hudfarve, så får vi jo ikke bevæget os. … Mit største ønske angående racisme, det er jo egentligt, at vi alle formerer os på kryds og tværs, så vi til sidst ikke har noget at lade hinanden høre. Jeg tror også vi bliver en meget stærkere race af det – i incitationstegn. Ligesom hunde, bastardhunde, de er knap så tossede i hovedet.

Lene Juul Bruun: Vi skal blande os noget mere med hinanden, er det budskab Dorte…

[…]

Kasper Støvring, Ph.D.: Multikulturelle samfund har det med at hæmme tillid mellem mennesker, at tilliden vanskeligt kan vokse frem når folk lever i forskellige kulturer. Multikulturalisme har en tendens til at skabe polarisering, spændinger, konflikter mellem mennesker. Man kan eksempelvis se på en undersøgelse CEPOS har lavet for et par år siden, hvor de spurgte etniske danskere om de havde tillid til hinanden, og der var det 90 procent der svarede, at det havde de. Hvor når de spurgte, om de havde tillid til for eksempel muslimer, så var det kun 55 procent, der svarede at de havde tillid. Det er et markant fald. Det har jo ikke noget at gøre med, at muslimer er notorisk upålidelige, slet ikke, det har noget at gøre med, at når man lever i parallelle samfund, som muslimer har en tendens til i Danmark, så har man vanskeligt ved at opbygge tilliden.

Lene Juul Bruun: – Siger Kasper Støvring, der sidste år skrev en bog om sammenhængskraft. Men måske skulle man kigge over Atlanten for at undgå at det multikulturelle bliver et problem. I hvert fald hvis man spørger Michael Böss, leder af center for canadiske studier på Aarhus Universitet. Han skriver i en kronik i Berlingske, at Canada er et lysende eksempel på, at multikulturelle samfund fungerer glimrende. Et eksempel som vi kunne lære noget af i Danmark. …

Kasper Støvring: … hvis det er en udvikling der fortsætter, så kan det være en trussel mod sammenhængskraften.

Lene Juul Bruun: – Sagde Kasper Støvring… Hvad forstår I ved et multikulturelt samfund?…

Nikolaj Henningsen: Ja, men jeg vil sgu gerne starte et andet sted. Nu skal jeg sige det pænt ik’. Men ham her Kasper Støvring, vær varsom med dit ordvalg, vær varsom, jeg synes faktisk der er en undertone som er problematisk i den måde han snakker på. Nu er vi måske lige inde ved sagens kerne, at der er noget der bevæger sig inde i mig, fordi – det kan godt være I andre ikke hører det, men jeg hører det. Jeg synes han bruger noget statistik til at fremføre noget lidt snerpet og lige lidt skjulte budskaber, som jeg kan mærke, der er noget inde i mig, jeg kan mærke mit hjerte slår lidt hurtigere, jeg ryger ned i maven, hvad er det lige der sker her, hvor er jeg på vej hen. Skal jeg bare lade mig forføre af retorikken… Parallelsamfund som muslimer jo tit vælger at leve i.

[P1-værten rømmer sig]

Nikolaj Henningsen: Vær varsom, Hr Støvring, specielt fordi, og det er jo ikke fordi jeg skal parallelisere til Hr Holdts ægte racisme, men du er netop en mand der har et kæmpestort ansvar, og social kapital – vær lidt inkluderende, vær lidt varsom med hvad det er for nogle ord du vælger. Specielt når det er baseret på tal, jeg ikke aner en fløjtende fis om passer. Så det har jeg bare brug for at sige.

Lene Juul Bruun: Så vil jeg spørge dig om noget andet. Det som han blandt andet siger er, at hans forskning siger at tilliden til hinanden i samfund hvor der lever mange med forskellige kulturer, daler. Hvordan skal vi forholde os til det, når Dorte samtidig siger, at hun ville ønske vi levede i samfund hvor vi blandede os noget mere med hinanden.

Nikolaj Henningsen: Jamen prøv her, jeg ved ikke, jeg kan, ved du hvad, jeg kan være en jubelromantiker, eller optimist, jeg er så skide-enig med Dorte. Jeg tænker, at hvis bare der var milliarder af farver, hvem fanden skulle man skyde hvis man var psykopat, det er derfor jeg elsker at være i New York – fordi, hvem fanden skal man skyde – alle er tossede, alt er åbent, alt er lukket – alt er alting på en gang. Det er jo det der er fantastisk ved den by. Omvendt ved jeg jo godt, at der er enormt meget racisme i New York, man skal være meget varsom med – siger man noget forkert om jøder – den der dobbeltbundethed – jeg aner ikke hvad det simple svar er, og jeg tror at i det rigtige multikulturelle samfund der er der modsatrettede kræfter, det er ikke bare en succes fordi man blander alt ned i en spand, så jeg har ikke svaret, men jeg er i hvert fald nysgerrig på, at når man er mange og der er forskellige farver, så er det svært at sige, at jeg foretrækker dig fremfor en anden, fordi der er sgu talenter alle steder, og der er dejlige mennesker alle steder, og hvis de står foran mig, så må jeg begynde at lede efter noget andet. Der tænker jeg ligesom Dorte – dejligt.

Ann-Elisabeth Knudsen: Jamen jeg reagerer også på Kasper Støvrings undersøgelse, og jeg kan ikke lade være med når han siger det om tilliden mellem mennesker i multikulturelle samfund, og når han så stiller spørgsmålet om du har lige så meget tillid til muslimer, så svarer en lavere procentdel at de har det. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan er det spørgsmål i grunden formuleret ik’, for her skal man passe på med at man ikke i virkeligheden banker en psykologisk mekanisme ind, når spørgsmålet stilles sådan, i forhold til hvordan man faktisk lever i det multikulturelle samfund, når man er i i det. Hvor tilliden godt kan være der, fordi vi skal fungere sammen i det daglige, men når du får stillet spørgsmålet, så tager du stilling til dig selv i forhold til de andre. Og så vil vi svare på det der holder for vores selv – jeg er forskellig fra, for det er en del af vores selvstændige egen identitet. Så når man stiller spørgsmålet på den måde, nu ved jeg ikke præcist hvordan han har gjort det – jeg reagerede også på det der. Hvem har fundet på at stille det der spørgsmål?

Lene Juul Bruun: Hvis jeg nu spørger, hvad er det for en samfund I ønsker, Nikolaj.

Nikolaj Henningsen: Jamen jeg ønsker det multikulturelle, jeg tænker vi skal – det lyder som noget pladder – men vi skal anerkende forskelle, og kigge på anderkendelsen, det der kan virke. Jeg tænker… det er kun starten det her, så vi bliver nødt til at mærke efter hvor de her grænser er… Jeg disser ikke hans kompetencer, jeg tror han er en klog mand, men der er bare nogle konnotationer jeg ikke bryder mig om.

Ann-Elisabeth Knudsen: … Lige præcist Canada…. De er jo et foregangsland for det vi håber der skal ske i Danmark med den sproglige integration. Det er den ene ting. Jeg går også ind for et multikulturelt samfund, ingen tvivl om det, men her kan jeg godt mærke jeg bliver en lille smule reaktionær, for samtidig skal de også stå for danske normer, danske regler, danske værdier, ligesom jeg prøver at indrette mig når jeg tager et andet sted hen, så er vi også nødt til at blive bedre til at stille krav.

Lene Juul Bruun: Hvis man skal forsøge at binde en sløjfe på det her emne… så er det, igen, vigtigt at tale om det, men man skal tale om det på en ordentligt måde, kan man vel konkludere ud fra det i har sagt her.

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/31695/trackback

51 Comments »

 1. For lige at opsummere;

  En journalist ansat ved konservative Berlingske tilslutter sig eksplicit en racetænkning hvor der skal fremavles en bedre race, mens de dårlige racer skal udavles.

  En lektor ved et dansk universitet fremsætter den påstand at enhver mørklødet er lige på nippet til at være/blive psykopat såfremt i fald at de behandler og betragtes på præcist samme måde som enhver hvid dansker.

  Hmm, tjoo, måsker er racismen mere udbredt end som så.

  Kommentar by Superman — 22. november 2011 @ 17:18

 2. Det er ikke til at holde ud at læse. Men det viser, at der er lang lang vej. Men man skal ikke være fine ved de idioter-de skal have med grovfilen.

  Kommentar by machiavelli — 22. november 2011 @ 17:31

 3. Da jeg læste det tænkte jeg automatisk på Sverige.
  De er utroligt hvordan man ikke kan kigge problemerne i øjnene, og istedet for laver man virkeligheden om i sit eget filtrerede virkelighedsopfattelse.
  Hvorfor er det TABU at snakke om Islams konsekvenser i Danmark?
  Det er totalitært og det skal vi kæmpe imod!

  Kommentar by tim — 22. november 2011 @ 18:13

 4. “sagde Kasper Støvring”. Man BURDE jo høre det, men jeg orker ikke. Aprpos Sverige, så er her den seneste prut indefor universitær antiracistisk tågesnak. Jeg tror “hverdagsracismen” går en stor fremtid i møde:

  Sateliter/ Om föreställd vithet, systerligt medlidande och nya husbyggen

  http://cdml.positionett.se/politiken/FMPro?-db=artiklaroff.fp5&-format=instick/artikelUtskrift5.htm&-error=instick/artikelUtskrift5.htm&-lay=alla&-lop=AND&-op=eq&ID=212253&-token.0=666656&-token.5=forskningen&-token.7=&-token.8=130.238.128.0&-token.9=O0fxO0uvw78eo5fs8QZ2&-find=

  Kommentar by Josef K. — 22. november 2011 @ 18:26

 5. Hvem er Lene Myong? Og hvad er hverdagsracismen?
  Hold kæft en nar. Du skal sku dokumentere dit eget lort kvinde.
  Kommer hun fra Kina hvor han-kinesere ser dem selv overlegne fra alle andre i Tibet og Mongoliet, etc.?
  Hvad bilder hun sig ind og komme og BLÆSE sager op.
  Det er garantrisert fordi hun har et lavt selvværd og har nu fundet SIN kamp her i livet. Så skal vi andre ellers høre på at hun spreder sin racisme mod danskerne. Ikke noget med at tvivle, nej der er hverdagsracisme.
  Det er vist kun muslimerne der har det sådan og det er deres egen skyld. Og så er mange muslimer jo racister selv eller kommer fra racistiske lande. Hov nyt emne der skal diskuteres. Den muslimske racisme i Danmark: Kartoffeldanskere og Kuffars. Det skal vi da have nogle akademikere til at kigge på.
  Alt humanistisk “forskning” er tæt på at være RENT VRØVL. Se bare på Lene Myong hvem end hun er.

  Kommentar by tim — 22. november 2011 @ 18:37

 6. I øvrigt mener jeg, at DR bør privatiseres.

  De røde skal betale deres propaganda selv.

  Kommentar by Tintin — 22. november 2011 @ 18:49

 7. De mennesker er jo totalt fanget ind i deres egne fordomme.

  Ville ønske at jeg kunne skrive noget klogt om det, men de er jo fuldstændigt håbløse.

  De har delt deres eget selv op i et rigtigt og et forkert selv. Og det der ikke stemmer overens med deres rigtige selv, identificerer de med deres forkerte selv.

  Det er derfor fisterløgsovs syntes at noget rører sig inden i ham, og straks er det meget ondt. Det forkerte selv må endelig ikke røre sig jo.

  De er psykisk syge. Og det er vanvittigt synd for dem og alle de kommer i kontakt med.

  Kommentar by Mikael Drachmann — 22. november 2011 @ 18:54

 8. @6 HØRT
  Alle herinde stop med at betale licens.
  Jeg lover jer for at hvis i tager til alle andre lande som disse deltagere kommer fra, og er der i et stykke tid, så vil i opleve mere racisme der end i DK. Og desuden burde disse tumper i panelet vide at vi er et homogen land, og DERFOR er der en bestemt måde vi er på. Derfor gør som os eller forsvind.
  Det er utroligt at der ikke er mere pluralisme i meningerne i dette panel, når nu de eksponerer sig selv til at juble pluralisme.
  Det er lidt ligesom se tariq ramadan sige at det eneste han kender er pluralisme og så snakke om islamofobi, og så gå ned til disse lande og finde ud af at 100.000 kristne dør hvert år, der er religiøs racisme, der dræbes anderledes tænkende, osv.

  Hvor kommer denne fantasiland fra? Hvorfor kan man ikke lukke med sit vrøvl og så se fact i øjnene istedet for “jeg har ikke noget selvværd og mangler anerkendelse” og nu er i alle racister.
  Arrrghhh i er bare for meget DR!

  Kommentar by tim — 22. november 2011 @ 18:57

 9. Og hvis nogen tror at jeg siger at de er psykisk syge, som en provokation, så prøv at læs det de siger igen.

  De væver ind og ud af deres eget rigtige og forkerte indre.

  Og jeg mener reel at det er en psykisk lidelse. De må have det forfærdeligt.

  Det er jo også den slags mennesker der har opfundet begrebet “den indre svine hund”. Det er deres egen benævnelse af deres forkerte selv.

  Jeg har ikke selv nogen indre svinehund, for jeg har ikke den psykiske lidelse, der danner sådan en. Jeg gætter på at de fleste der kommenterer her, heller ikke har sådan en skummel tingest at slæbe rundt på.

  Kommentar by Mikael Drachmann — 22. november 2011 @ 19:10

 10. […] samme udsendelse blev Jacob Holdt citeret for at danskere er mere racistiske end ku klux […]

  Pingback by Børn er farveblinde « Generaliseringer — 22. november 2011 @ 19:19

 11. Jacob Holdt spreder had. Hvorfor skal han ikke anholdes for hate crimes?
  Det er jo det han gør. Han spreder had og løgn. Se han må godt generalisere ALLE DANSKERNE, MEN HVIS MAN gør det modsatte så spreder man had.
  Altså hvad er det for en omvendt virkelighed man lever i? Der er noget der er helt gak gak.

  Kommentar by tim — 22. november 2011 @ 19:26

 12. Sikke en gang kystbane-socialister.

  Lene Myong: “… eller at man synes det er i orden at det er brune og sorte mænd man kropsvisiterer i bestemte zoner på Nørrebro for eksempel, og ikke alle mulige andre.”

  Hvad med de brune og sorte mænd der kropsvisiterer almindelige danskere i de omtalte områder ?

  Politiet er jo heller ikke dummere end at de godt ved hvilke typer af brune og sort, som hun kalder dem, de skal gå efter. Det er jo ikke en pænt klædt ung mand med pakistanske rødder der arbejder i Nykredit. Nej, vi snakker maskinklip-frisyre, Canada Goose/North Face – la la, knop-handsker, vraltende gang som havde man skidt i bukserne – jeg vil umiddelbart tro at det først og fremmest er de typer de går i lommerne på. Og det er der jo en grund til.

  Det var sjovt at se ham Nikolaj Henningsens udtalelser på skrift – hold kæft hvor han vrøvler.

  Kommentar by Johnson — 22. november 2011 @ 19:41

 13. 11 Tim

  “hate crimes” er skabt for at gå efter de der endnu ikke er syge.

  Kommentar by Mikael Drachmann — 22. november 2011 @ 19:41

 14. Det mest påfaldende er hvor komplet usammenhængende deres snak er. Rød (lege)stue for fuld udblæsning.

  Kommentar by Dog of God — 22. november 2011 @ 19:47

 15. At du orker at skrive alt deres nonsens ned Kim Møller.
  Jeg opgav at læse videre efter de første 6-7 linier. Der var simpelthen for megen idioti koncentreret

  Kommentar by Nosferatu — 22. november 2011 @ 20:00

 16. 14 Dog of God

  Det er overhovedet ikke usammenhængende. Du læser det bare som et sammenhængende individ.

  Forstå at de mennesker ikke er sammenhængende individer, så hænger det de siger sammen. Indbyrdes kan de også finde sammenhæng i det de siger.

  Jeg beklager hvis det kræver at du må gøre vold på dig selv.

  Men vi er simpelthen nødt til at stoppe med, bare at beskrive disse mennesker som, tåbelige, naive, eller usammenhængende.

  De er ekstremt farlige. Og vi er nødt til at sætte os ind i hvordan de tænker.

  Kommentar by Mikael Drachmann — 22. november 2011 @ 20:01

 17. Lene Myong kan der overhovedet ikke sætte sig ind i hvordan mænd tænker.
  Hvorfor skal vores samfund lytte til akademikere, der ikke ved mere end os?
  Somregel bruges de kun, hvis de har fundet en ny diskurs i en vrøvl analyse de selv har lavet, som resten af samfundet ikke kan genkende.
  Prøv lige at lytte til deres fordomme og generaliseringer. Det er jo i virkeligheden DEM der er racister!

  Kommentar by Tim — 22. november 2011 @ 20:16

 18. Det er meget nemt hvis man ikke kan få sit liv til at fungere, har problemer med sig selv, eller at livet ikke passer ind i sit eget verdensbilled (hvilket mange i den akademiske verden ikke kan). Så kan man skubbe alt det over på danskerne, etc.
  Undskyld hvad FANDEN bilder de sig ind? Nå ja så gemmer de sig bag en lektor titel, etc, som om det skal være et troværdighedstegn. Nok tværtimod.
  Rend mig.

  Kommentar by Tim — 22. november 2011 @ 20:29

 19. Dorte Toft ønsker at vores race skal uddød, fordi hun mener at primitive, indavlet, fordærvet og positiv-særbehandlings-krævende folkeslag er overlegne (de har jo skabt så meget positivt :)).
  Det er vel også en slags racisme!

  Hvorfor snakker venstreorienteret og etniskfremmede altid om hvor dejligt der alle andre steder og hvor dejlig disse menneskers race og kultur er?
  De burde pakke deres lort og rejse ad helved til! Så ville Danmark også være et meget, meget meget bedre sted for os rigtige danskere, som de hader så meget og ønsker uddød.

  Kommentar by Viking — 22. november 2011 @ 20:36

 20. Der skulle stå, hvor dejligt der ER alle andre steder!

  Kommentar by Viking — 22. november 2011 @ 20:38

 21. Tim – Du er meget tæt på at forstå hvad der sker i disse mennesker. Men du mangler at forstå at dette ikke er frivilligt fra deres side, ihvertfald ikke længere.

  Den opdeling de har lavet af deres selv, er sandsynligvis sket i deres teenageår.

  Og det er også vigtigt at forstå, at deres sygdom vil brede sig til nye teenagere. Det er derfor de har deres radioprogram.

  Jeg tror at det var Tove Ditlevsen, måske var det en anden, der skrev et digt om hvor svært det var at være teenager. I digtet afslutter hun med at skrive, at det var et mirakel at vi overlevede, men at det gjorde de fleste så jo heller ikke helt.

  Beklager hvis jeg citerer hende forkert, men sådan læste jeg det.

  Kommentar by Mikael Drachmann — 22. november 2011 @ 20:45

 22. Det er også tankevækkende at de venstreorienteret og etniskefremmede har et dobbel forhold, ja hyklerisk forhold til statistik.

  Man siger at unge mænd kører stærkere og oftere galt end alle andre.
  Det er alle enig om.
  Etniskfremmede (især arabere) er generelt negativt overrepræsenteret i alle negative statistikker. Nå nej, det er jo racisme!

  Kommentar by Viking — 22. november 2011 @ 20:54

 23. http://www.b.dk/globalt/asylansoegere-fortryder-rejse-til-norge

  Chok: mange irakiske asylansøgere indrømmer at de lyver. De havde slet ikke behov for international beskyttelse.

  Kommentar by Anonym — 22. november 2011 @ 21:14

 24. Ann-Elisabeth Knudsen: … Lige præcist Canada…. De er jo et foregangsland for det vi håber der skal ske i Danmark med den sproglige integration

  Foregangsland – ha-ha. Kom herover og oplev at faa hovedet fyldt med fransk, kinesisk og flere indianersprog og se hvordan hun synes om det. Canada klarer det paa trods af den officielle statstvungne multikultur kun fordi de endnu har en nogenlunde stærk kultur grundet i nordeuropæisk – engelske værdier.

  Kommentar by marius — 22. november 2011 @ 21:19

 25. Desuden er der mange indvandrere der ikke forstår hvad vi snakker om. Hvorfor.
  Fordi de har ikke lært sproget. Mange har boet her i 10-20 år hvis ikke mere, og de kan ikke snakke dansk. De gider ikke sproget, og sætte sig ind i Danmark og kulturen.
  Hvorfor skal vi ikke have lov til at kritisere dem for det. Lad være med at behandle dem som porcelæns muslimer. De skal have lov til at få deres daglige tæsk med den dårlige integration de ligger for vejen!
  Prøv at ligge mærke til hvilket sprog de snakker indbyrdes….ja mange gange er det ikke Dansk.
  Hører du efter Lene Myong din klovn. Det kan være du også fortjener de tæsk du får sådan som du skaber dig…Det er altså tilladt at slå pæren til.

  Kommentar by Tim — 22. november 2011 @ 22:11

 26. Kasper Støvring leverer som altid nogle fine og sobre pointer. Han er en mand med ben i næsen og styr på tingene.

  De andre lyder som nogle meget fantasifulde personer, for at sige det pænt.

  Kommentar by Vest — 22. november 2011 @ 22:15

 27. Findes der ingen rationelle debattører på venstrefløjen?

  Er det bare “…som jeg kan mærke, der er noget inde i mig, jeg kan mærke mit hjerte slår lidt hurtigere…” over hele linien?

  Kommentar by Tintin — 22. november 2011 @ 22:39

 28. Fra DR’s hjemmeside.

  – Skrub hjem, hvor du kommer fra.

  “Det er en sætning, der i stigende omfang rammer adopterede børn i Danmark. Afsendt fra voksne “hvide” dansker.”
  ——————————————–

  Jeg har meget, meget svært ved at tro, at det udsagn kan være sandt.

  Kommentar by Johnson — 22. november 2011 @ 22:40

 29. Vi som danskere var aldrig nået der til, mht racisme, hvis Koran og Islam var blevet forbudt i tide. Nu hænger vi på den indtil borgerkrigen er her.

  Kommentar by Charles Nielsen — 22. november 2011 @ 23:43

 30. @28
  Undskyld men hvordan kan DR sidde og skyde sådan noget afsted uden dokumentation? Det er ligesom racisten Lene Lyong.
  Altså hvad bilder de sig ind?
  Det er jo dem der er de rigtige racister/fascister.
  Igen lad være med at betale licens til DRs propoganda

  Kommentar by tim — 22. november 2011 @ 23:49

 31. og Frank Åen fra betonkommunistpartiet enhedslisten har netop i DhimmiRadio påpeget at APMøller har fået alt for mange penge fra den danske undergrund. Man må trække på smilebåndet, når det samtidigt i selv samme DhimmiRadioavis nævnes at det indbetalte skattebeløb overstiger halvdelen af fortjenesten.
  >30 Tim Hold op med at kalde andre racister. Det er de jo ikke. Heller ikke de skadedyr, du konsekvent kalder racister. De er muslimer.

  Kommentar by Nielsen — 23. november 2011 @ 00:11

 32. @31
  Godt fanget :)
  Se hvad der sker når de smager deres egen medicin. Du kan vinkle det på så mange måder at du kan få Lene Myong til at ligne en racist, hvis du vil. Skadedyr? Den fik jeg ikke lige fat i.
  Det er da klart at hun skal ha modstand når hun fjumrer med sådan en udtalelse. “Hverdagsracisme”…altså come on Nielsen. Det er ikke mig du skal tage fat i men Lene. Tør du det?

  Kommentar by tim — 23. november 2011 @ 00:35

 33. Lad mig først sige tak til Hr. Møller. Imponerende at De brugte 2 timer, eller deromkring på disse fire tåbers verbale udgydelser.
  Dokumentation på PK-/MK-idiotiens totale mangel på substans. DE SIGER INTET KONKRET. Alt er “jeg føler” og “det er lissom …”, men der er ingen substans overhovedet. Den røde tråd i udsendelsen og i virkelighedens møder med De Anstændige er den ind- og underforståede logik, bedst illustreret med en Roald Als tegning forestillende Pia K, som puddelhund, der netop har leveret en dampende dej på stuens gulvtæppe – noget med ikke at være stueren. I udsendelsen blev der, af indlysende årsager, ikke fremdraget hard facts og derfor fremstod hele seancen enormt fluffy – bedst eksemplificeret ved Nicolaj Henningsens usammenhængende rablerier, som reaktion på Støvrings helt igennem fornuftige betragtninger. I virkelighedens verden – udenfor DRs studier – vil en direkte konfrontation af en PK’er ofte, i løbet af få sekunder, aktivere Godwins Law og muligheden for rationel dialog være tæt på passé. Men det er da også ligemeget; vi kan da bare udbygge og foranstalte yderligere økonomiske bevillinger til distriktspsykiatri, fængsler, byfornyelser, modersmålsundervisning, specialklasser, tolkebistand, lægeklinikker for illegale indvandrere, kvindekrisecentre, gadeplansmedarbejdere, “sommerhusprojekter”, væresteder/klubber (command centers), politi, kriminalpræventiv indsats, SSP, brandvæsen, skadestuer, kirurgiske afdelinger, specialtilbud til fætter/kusine-indavlede børn, cykle-kurser, kønsopdelte lektiegrupper, Eid-fester, mødomsoperationer, designer-burkinier, islamiske skytteforeninger, moskebyggeri, gangsta rap skoler, interkulturelle arrangementer osv, osv, osv.

  Disse mennesker viser den ulækre sandhed om mennesket, at det ofte vælger fællesskabets accept fremfor sandheden. Føj !!!

  Kommentar by Hr. Snusk — 23. november 2011 @ 02:02

 34. Tak for indsatsen, en instant klassiker. Specielt Nikolaj er helt ubetalelig. De skal nok få det sjovt, når de engang skal forklare deres groteske vås til deres børnebørn.

  Kommentar by Erik Bramsen — 23. november 2011 @ 05:14

 35. Jeg overværede første del af programmet, men måtte slukke. For hvem har lyst til at blive svinet til for egne penge! Tit må jeg slukke. Det er ikke noget nyt. For få minutter siden måtte jeg slukke for P1’s Omar Marzouk, der frekventerer p1.studiet sådan ca. hver anden dag. Aflønnet selvfølgelig!. Mage til tåkrummende primitiv ikke-komisk komik! Jeg bliver flov på hans vegne. Tænk at een person kan få så megen positiv særbehandling på bekostning af tusinder af danskere, der med megen lidt indsats kun kunne gøre det meget bedre.Hvorfor har den mand fået ansættelse på P1?

  Kommentar by morlille — 23. november 2011 @ 09:09

 36. Lene Myong med hendes damebladssnak kunne med fordel se lidt på IKEA-katalogerne, hvor det igennem flere år var vanskeligt at finde et hvidt ansigt. Omvendt racisme er også racisme.

  Kommentar by Sigwar — 23. november 2011 @ 09:58

 37. Pudsigt som de er optaget af hudfarve. Vi andre er forlængst kommet videre og bedømmer folk på deres gerninger. Hvordan kan man komme gennem en lang videregående uddannelse og så have fattet så lidt, og være så fasttømret i fordomme?

  Jakob Holdt som sandhedsvidne?. Han er et drivtømmer fra hippietiden, og gik mentalt i stå for 30 år siden. Ingen kan da tage ham alvorligt mere.

  Kommentar by Georg Hansen — 23. november 2011 @ 10:49

 38. Sigwar
  Enig!
  Nu for jeg ikke længere reklamer, men som jeg husker det, er de fremmede stærkt overrepræsenteret i blandt andet Føtex reklamer.

  Kommentar by Viking — 23. november 2011 @ 10:52

 39. @36
  Omvendt racisme burde være et akademisk studie i sig selv.

  Kommentar by Tim — 23. november 2011 @ 11:59

 40. Viking.

  Præcis – derfor skal man ikke købe i IKEA, der er racistisk overfor hvide. Årsagen er åbenbart, at Ingvar Kamprad, der var nazist i sine unge år har haft kompensatorisk ekstra travlt med at være PK i sine senere år. Måske er ILVA et bedre alternativ selvom jeg ikke er sikker.

  Føtex ved jeg ikke så meget om, men Aldi og Fakta er nok billigere.

  Arla der var parat til at sælge ud af ytringsfriheden under M-tegningekrisen skal man også holde sig fra. Der er også andre pumpeproducenter end Grundfos, som ikke var et hak bedre dengang.

  Og iøvrigt giver jeg heller ikke længere bidrag til godhedsindustri-organisationerne. De har fået rigeligt fra mig og alle andre. Fup og svindel er det!

  Kommentar by Sigwar — 23. november 2011 @ 13:41

 41. Jeg anser Lene Myong til at være en racist mod danskerne!
  Send menneskerettighedskommisionen på hende!

  Kommentar by Tim — 23. november 2011 @ 14:06

 42. MIKAEL DRACHMANN

  Psykisk syge……tja, men så går denne sygdom ud på at ville please De Gode, De Rigtige Mennesker, de med den rigtige og gode mening.

  Du må medgive det er rigtig god underholdning at se de krumspring disse mennesker foretager sig!

  Kommentar by Vivi Andersen — 23. november 2011 @ 15:02

 43. Vivi Andersen

  Ja det er fantastisk morsomt at læse. Det er jo på en måde lidt unfair at skrive talesprog ned på den måde. Det for dem jo til at virke endnu dummere. Men sjovt det er det da.

  Og ja det er sikkert sådan sygdommen starter. Men det er meget mere end det. Jeg prøver da selv nogen gange at please andre, f.eks. ved at tale pænt og være høflig, eller undlade at sige visse ting der kunne være sårende eller fornærmende.

  Men jeg har altså ikke taget en stor luns af mig selv og kaldt den forkert og gemt den væk, for derefter at blive fortørnet på alle mennesker, der minder mig om min egen forbudte side.

  Kommentar by Mikael Drachmann — 23. november 2011 @ 17:36

 44. Sigwar
  Jeg vidste ikke at ham skattefuskeren Ingvar Kamprad var nazist. :)
  Med hensyn til hvor jeg bruger mine penge, så er det et emne jeg burde sætte mig mere ind i.
  Tak for informationen!

  Kommentar by Viking — 23. november 2011 @ 20:32

 45. Det her skyder jo fuldstændig Douglas Murrays tese om at “Eliten altid er 10 år er bagud.” Det her kunne også være blevet sagt for 20, 15, 10 eller 5 år siden. Eliten har valgt at islam skal være vores skæbne.

  Kommentar by Frank P — 23. november 2011 @ 22:54

 46. Dorte Toft snakker om noget, som hun tankeløst og multikulti fordomsfuldt har lært at benævne racisme, selvom det ikke er det.

  “Dorte Toft: Jeg tror den er meget stor, jeg har en rem af huden – nogle gange kan jeg blive forfærdeligt irriteret når jeg ser de helt tildækkede kvinder gå ned ad gaden, og tænker hvorfor, hvorfor, hvorfor?”

  Det har INTET med racisme at gøre at kritisere beklædning. Beklædning er ikke en race. Tøj er ikke en race. Heller ikke hijab og niqab etc. Det er ikke på nogen måde udtryk for racisme at være frastødt af ekstrem indpakning af kvinder.

  Blå- og rødstrømper har aldrig været racistiske (og er naturligvis aldrig blevet beskyldt for at være det), når de har kritiseret korsetter og BH’er.

  Dorte Toft går helt forkert i byen ved IKKE at ville kritisere at kvinder skal tildækkes ekstremt og hæmmende i en religions og kulturs navn.

  Igen: Tøj og beklædning er ikke en race.

  Kommentar by Liva — 24. november 2011 @ 08:59

 47. Frank P

  “Det her skyder jo fuldstændig Douglas Murrays tese om at “Eliten altid er 10 år er bagud.” Det her kunne også være blevet sagt for 20, 15, 10 eller 5 år siden. Eliten har valgt at islam skal være vores skæbne.”

  Det tror jeg at du har ret i – og derfor er det også så vigtigt at vi BLIVER VED med give udtryk for, at vi ikke synes at islam er en god idé.

  Kommentar by Liva — 24. november 2011 @ 09:01

 48. Viking – jeg anbefaler dig og alle andre til også at se dette som en økonomisk kamp. Vi burde have en liste over organisationer og virksomheder, som har røde multikult islamofile værdier – således at vi kan fravælge dem ved indkøb. En liste over røde kunstnere med henblik på ikke at købe noget fra dem ville også være fin.

  Kommentar by Sigwar — 24. november 2011 @ 09:17

 49. Sigwar
  Helt enig!

  Kommentar by Viking — 24. november 2011 @ 11:09

 50. Mange tak for din dåd, Kim ;-)

  Jeg kan se, at jeg langt fra er den eneste, der var
  ved at falde ned af stolen, mens jeg hørte på denne
  omgang totalt ukritiske MultiKulti-propaganda & PK-vås
  fra DR-P1.

  Kommentar by Bjovulf — 24. november 2011 @ 11:33

 51. Sigwar

  Det ville være nemmere at lave en liste over de kunstnere som du netop kan købe fra. Listen ville blive alenlang ellers. Overvej i stedet at købe fra kunstnere, der forlængst er døde. De som aldrig har forholdt sig til multikulti.

  Kommentar by Frank P — 25. november 2011 @ 15:13

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper