12. januar 2012

100 løftebrud på 100 dage med Helle Thorning-Schmidt i rollen som Mrs. Jellyby

Det er 100 dage siden regeringen fik magten, og derfor har BT i dag offentliggjort en længere liste over løftebrud. De fleste omhandler udvidelser af velfærdsstaten der skulle være finansieret på kort sigt, hvad enhver kunne sige der ikke var råd til. Det er ingen løftebrud i forhold til udlændingepolitikken, og mon ikke det skyldes, at regningen for flere indvandrere ikke manifesterer sig på kort sigt, og på lang sigt skjules i den almindelige samfundsøkonomi.

Politik handler om prioritering, og hvis regeringen gik til valg på ‘flere indvandrere – mindre for dine skattekroner’, så ville det aftvinge mere respekt. I Dickens Bleak House fra 1852, beskriver han i en sidehistorie hvorledes den fine Mrs. Jellyby har så travlt med at redde Afrika, at hun vanrøgter egne børn. Fri mig for regeringens ‘teleskopiske filantropi’.

(Charles Dickens, Bleak House, Telescopic Philantrophy, 1994, s. 35)

Fra BT – 100 løftebrud på 100 dage.

1. Alle indkomstoverførsler hæves med 2.000 kr. om året før skat.
2. Pensionisttillægget skal hæves med 5.000 kr. om året.
3. Straksafskrivning: Virksomhedernes investeringer i nye maskiner skal kunne trækkes 100 pct. fra i skat i 2012. (S-SF)
4. Beskæftigelsesfradrag hæves med 6.000 kr. årligt. (S-SF-RV)
5. Loft over fradrag for fagforeningskontingent fjernes (Genopretningspakken). (S-SF)
6. Loft over skattefradrag over alle typer af pensionsopsparinger på 100.000 kr. (S-SF) og 150.000 kr. (RV)
7. Gratis skolemad til alle skolebørn. (S-SF)
8.To lærere i dansk og matematik fra 0.-3. klasse. (S-SF)
9. I hovedstadsområdet nedsættes prisen på klippekort med 25 pct., og abonnementskort bliver 40 pct. billigere. (S-SF)
10. Helt udenfor hovedstadsområdet sættes abonnementskort 20 pct. ned i pris. (S-SF)
11. Bærbar pc til alle elever. (S-SF)
12. Bevarelse af akutmodtagelse i Svendborg. (S)
13. Aktieomsætningsafgift på 0,25 pct. af kursværdien. (S-SF)
14. Su-bonus på 20.000 kr. til kandidater, der bliver færdig på normeret tid. (S-SF)
15. Ledige over 30 år uddannes på dagpenge. 5.000, som er mindst 30 år, skal uddannes på dagpengeniveau årligt. Dog højst 10.000 i gang ad gangen. Maks. tre års uddannelse på dagpenge. (S-SF)
16. Maksimal klassekvotient på 24 elever. (S-SF)
17. 1.000 akademikere i løntilskud på højeste dagpengesats. (S-SF)
18. Nedsat vægtafgift for biler på landet. (SF)
19. Alle folkeskoleklasser skal have interaktive tavler. (RV)
20. 100 helhedsskoler uden forældrebetaling. (S-SF)
21. Trepartsforhandlinger inden 60 dage om at finde 15 mia. kr. gennem øget beskæftigelse. (S-SF)
22. Seniorordning. Tilskud til medarbejdere over 60 år i den offentlige sektor. (S-SF)
23. Tilskud til super-miljøbiler. (S-SF)
24. Gratis årligt tandlægebsøg til unge og lavindkomstgrupper. Der afsættes 135 mio. kr. (S-SF)
25. Flere lægeambulancer (100 mio. kr.) og elektroniske journaler (50 mio. kr.). (S-SF)
26. Afskaffelse af ægtefælleafhængighed for førtidspensionister. (SF)
27. Fremrykning af letbane i Odense. (S)
28. Børneombudsmand. (S-SF-RV-EL)
29. Afskaffelse af varighedsbegrænsning på sygedagpenge. (S-SF)
30. Ret til en gennemgående kontaktperson ved erhvervsrelevante ansøgninger. (S-SF)
31. Garanti for hjemmebesøg til nybagte forældre og ret til en overnatning efter fødsel. (S)
32. Nemmere adgang til a-kasserne. Halvering af perioden man skal have været medlem. (SF)
33. Ophæve skattestoppet på bolig fra 2016. (RV)
34. Hjælp til andelshavere og almene lejere, bl.a. offentligt tilskud på 15.000 kr. pr. en millioner kroners andelskøb og betydeligt lavere husleje i den almene sektor. (S-SF)
35. Alle offentligt ansatte, der planlægger at gå på efterløn, skal tilbydes et deltidsarbejde. (S-SF)
36. Tilkøbsydelser i både offentlig og privat hjemmepleje og madservice. (S-SF)
37. Højere standardfradrag for dagplejere. (S-SF)
38. Flere ungdoms- og ældreboliger: Den kommunale grundkapital skal nedsættes fra 14 til syv procent. (RV)
39. Læsekurser for elever, der ikke kan læse efter 2. klasse. (S-SF)
40. Sundhedstjek til alle danskere, når de fylder hhv. 40, 50 og 60 år. Desuden skal dem, der ikke benytter tilbuddet, opsøges. (S-SF)
41. Nordjysk vækstplan. (RV)
42. Fradrag for klimainvesteringer for danske virksomheder (1 mia. kr.). (S-SF)
43. Maks-frist på 12 arbejdsuger til nå frem til en afgørelse ved erhvervsrelevante ansøgninger med visse undtagelser. (S-SF)
44. Lavere husleje til ressourcestærke tilflyttere og flyttetilskud til ressourcesvage beboere. (S-SF)
45. Bedre rammevilkår for danske virksomheder. (SF)
46. Alle erhvervsrelevante ansøgninger, der omhandler investeringer for mere end en mio. kr., skal inden for én til to dage modtage en kvittering fra kommunen om, at ansøgningen er modtaget. (S-SF)
47. Huslejerabatter til erhverv og forretninger. (S-SF)
48. Salg af grunde til under markedspris til alment byggeri. (SF)
49. To mia. kr. til løft af folkeskolen. (S-SF)
50. ’Skolefeer’ på alle skoler. (RV)
51. Skat på banker og andre finansielle virksomheder på to mia. kr. ekstra. (S-SF)
52. Nye erhvervsforskningscentre med 500 mio. kr. i ’frie midler’. (S-SF)
53. Dårlige skoleledere skal fyres. (SF)
54. Nævn til sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed. (S-SF-RV (-EL))
55. Renteindtægterne fra bankpakke II skal anvendes til at sikre lån til små og mellemstore virksomheder i yderkommunerne. (S-SF)
56. Obligatorisk efteruddannelse af alle lærere på skoler med flere tosprogede elever. (RV)
57. Der skal oprettes et psykiatriministerium. (SF)
58. Etablering af bioraffinaderi i Kalundborg. (S-SF)
59. Forenkle miljøgodkendelser af landbruget. (S)
60. Skattekredit til biotek-virksomheder. (S-SF)
61. Ny erhvervsstøttepolitik. (S-SF)
62. Investeringer i køkkener på skoler. (RV)
63. Privatskoler skal have en økonomisk gulerod, som motiverer til at optage flere udsatte børn. (S-SF)
64. Rulle ændringer af planloven tilbage. (RV-S-SF (EL))
65. Maksimalt 30 minutters ventetid på skadestuerne. Der afsættes 100 mio. kr. (S-SF)
66. Etablere et videncenter for sundhedsfremme og forebyggelse. (S-SF)
67. Loft over renter ved f.eks sms-lån. (RV)
68. Rammer for etablering af sundhedshuse, hvor flere praktiserende læger kan bo sammen og leje sig ind i en praksis i stedet for at købe den. Der afsættes 25 mio. kr. årligt. (S-SF)
69. Obligatorisk to dages sikkerhedskurser (arbejdsmiljø). (SF)
70. Hurtigere indsats over for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere end i dag. (S-SF)
71. Bevare efterlønnen, som den så ud med Velfærdsaftalen. (S-SF)
72. Indføre lokalt omsættelige kvælstofkvoter. (S)
73. Oprettelse af fond, der inden for EUs strukturfondsmidler og de generelle regler for statsstøtte yder hjælp til udvikling af eksisterende virksomheder og iværksættere, der ønsker at omstille deres virksomhed eller etablere sig i yderområder. Der afsættes 75 mio. kr. årligt. (S-SF)
74. 300 mio. kr. i besparelser via øget automatisk fartkontrol. (S-SF)
75. Nedsættelse af hashkommission. (S-SF)
76. Nedsættelse af kommission om erstatning til voldsofre. (S)
77. Afsoningsplan inden syv dage. (RV)
78. Uddannelsesgaranti for indsatte. (RV)
79. Der skal bruges 100 mio. kr. mere på EU-formandskabet. (RV)
80. Anerkende Palæstina som stat. (SF)
81. Hjemmeværnet skal reduceres og sammenstænkes med Beredskabsstyrelsen. (RV)
82. Pentagonmodel: Sammenlægning af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets departement. (RV)
83. 500 mio. kr. til begrænsning af lukkedage i daginstitutioner. (S-SF)
84. Ændre uhensigtsmæssige skævheder i f.eks boligsikring. (RV)
85. Én ekstra pædagog i hver af de 300 mest socialt belastede institutioner. (S-SF)
86. Det Sociale Opdragelsesnævn – i hver kommune. (S-SF)
87. Hjemmeundervisning af uartige børn. (S)
88. Nedsættelse af en social retssikkerhedskommission. (RV-S-SF (-EL))
89. Rygere på plejehjem skal bære forklæde. (S)
90. Millionærskat – Seks pct. ekstra beskatning af al indkomst over en mio. kr. årligt. (S-SF)
91. 40 pct. kvinder i bestyrelser (kvoter). ((S-)SF)
92. Udnævnelse af frivillighedsminister. (S)
93. Kandidatpant for studerende, der flytter til udlandet. (S-SF)
94. Princip: Ingen skattefinansierede velfærdsstigninger. (RV)
95. Ingen nye fremrykkede offentlige investeringer (væksttiltag), hvis skatterne samtidig sættes op. (RV)
96. Konkurrenceankenævnet afskaffes, og kendelser og bøder ankes til Sø-og Handelsretten. (S-SF)
97. Uafhængigt konkurrenceråd og administrative bøder. (S-SF)
98. 200 mio. kr. årligt til et miljøudviklings- og demonstrationsprogram. (S-SF)
99. Boligpakken. Kickstart på boligmarkedet – fritagelse for tinglysningsafgift og boligskat fra 20. august (S-SF)
100. Iværksætterhus til elever og studerende. (S-SF)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/33382/trackback

14 Comments »

 1. Positivt set, må man sige, at de aldrig hviler – ikke en dag uden løftebrud.
  Holder de ikke weekend ?

  ———————————–

  Det er da ejendommeligt.

  Det er det samme flertal i Folketinget, som fjernede kontrollen ved Danmarks grænser, som går ind for en betalingsring i København.

  På den ene side er de vildt imod, at Danmark med stikprøver kan kontrollere hvem der kommer ind og ud af landet. Det er imod EU og Schengel-aftalen, som øjensynlig er hellig for dem.

  På den anden side finder de, at personer som skal til og fra København i bil skal kontrolleres 100 %. Mange år efter passagen vil myndighederne kunne se hvor du har kørt.

  Det får George Orwells bog, 1984, til at ligne ingenting med hensyn til kontrol. Samfundet vil blive et overvågningssamfund.

  Kommentar by Morten Dreyer — 12. januar 2012 @ 16:40

 2. <80. Anerkende Palæstina som stat. (SF)<

  Kan man ikke leve med det? :)

  Kommentar by Spinner — 12. januar 2012 @ 18:12

 3. Et løfte de de røde landsforrædere aldrig vil bryde er, 100 nye skatter på 100 dage.

  Kommentar by Fritz — 12. januar 2012 @ 19:30

 4. Socialisme er den personlige friheds mareridt.
  http://siaddk.wordpress.com/2012/01/11/laeserne-blogger-statsminister-og-overklassesocialist/#comments

  Kommentar by Nielsen — 12. januar 2012 @ 19:49

 5. Der er rigtig mange af de løfter den nye regering er kommet med, som ikke er blevet til noget, jeg sagtens kan leve uden! Men regeringen har da et forklaringsproblem overfor deres egne vælgere! Den har faktisk mistet sin legitimitet!.
  Tag f.eks Carsten Jensen der nu brødebetynget undskylder for sit løfte om akutmodtagelsen i Svendborg. Det et bare ikke nok, mange har stemt på ham pga. det skrifttlige løfte, så han sidder på et falskt mandat, han har snydt! Og har han bare lidt anstændighed tilbage bør han udtræde af folketinget.
  Med andre ord uden det løfte var han måske ikke blevet valgt!

  Kommentar by Robert R — 12. januar 2012 @ 20:19

 6. 100 løftebrud, og så kan man kun tælle til 90?

  Kommentar by Menig 442 — 12. januar 2012 @ 20:28

 7. Listen er et udmærket udgangspunkt, hvis man vil holde styr på løfterne og hvad der sker. Og vil man følge det selv er det oplagt at plotte ind i et regneark.

  Løfterne ned ad i første kolonne. Også relevante parametre hen ad. parametre kunne være: kommentar, løfte, hvad måles det på, mål(sætning), dato for løftets eventuelle indfrielse/endelig opgivelse.

  Et eksempel kan ses her: http://antipinoy.com/wp-content/uploads/2010/05/framework.png (kun regneark) med artikel: http://antipinoy.com/noynoy-truth-o-meter/

  Kommentar by Hans Und — 12. januar 2012 @ 21:06

 8. 87. Hjemmeundervisning af uartige børn. (S)

  Det lyder interessant og på én gang godt og skidt. Det ville jeg gerne høre mere om. For det ville da være fint, hvis de værste rødder kom ud af klasserne, så de andre elever kunne få en normal skolegang. Men hjemmeundervisning af hvem? Forældrene? De er jo i de fleste tilfælde roden til barnets problemer.

  Kommentar by Vest — 12. januar 2012 @ 23:40

 9. Ufatteligt at skatte og løgner tusk, fusk og lusk helle sådan får lov til at skræppe op om velfærd, velfærd og velfærd samtidig med at den totalitære blanke floskel papegøje helle importere uhæmmet ind af omkostnings tunge muhammedaner byrder til landet.
  Det kan simpelthen ikke hænge sammen.
  For allah i helvede, hvornår fatte de 50% af de dumme dansker, der stemmer på muhammedaner import partierne, dog dette simple faktum ?

  Kommentar by li — 13. januar 2012 @ 06:47

 10. “Tag f.eks Carsten Jensen der nu brødebetynget undskylder for sit løfte om akutmodtagelsen i Svendborg…” – nu retter du smed for bager (eller er det omvendt?): Meget kan man klandre Carsten J. for, dog ikke dette. Her er det Carsten HANSEN, du skal i kødet på! :)

  Kommentar by Hans Henrik Hansen — 13. januar 2012 @ 10:08

 11. De røde er notoriske løgnere. Hvem kan løftebruddende overraske andre end deres vælgere ?

  Kommentar by Boo — 13. januar 2012 @ 10:31

 12. Det er tilladt og lyve for udbringelsen af islam og kommunisme åbenbart.

  Kommentar by Peter — 13. januar 2012 @ 12:36

 13. Den rød-radigale regering er “gode” til meget få ting. Og det er en stærkt forøget masseindvandring(især af økonomiske bekvemmelighedsflygtninge og velfærdsturister fra islamiske middelalderlande) og en stor forhøjelse af ulandsbistanden. Øgede statsafgifter betaler for “kulturberigelsen”.

  Kommentar by Jørgen — 15. januar 2012 @ 20:07

 14. Det vil være en god ide at få hjemsendt “flygtninge”, når forholdene i “flygtningenes” hjemland er blevet forbedret. Det vil spare skattebetalerne for mange omkostninger,og det vil gavne de danske borgeres sikkerhed.

  Kommentar by Jørgen — 17. januar 2012 @ 08:52

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper