29. april 2012

Johs. Østrup, d. 1938: Det Slægtled i et Folk, der afskærer Forbindelsen med Fortiden… svækker sig selv

Snaphanen har været en tur i det nordsjællandske for at se på middelalderkirker, og har sendt mig nedenviste foto af Johannes Østrups grav på Nødebo Kirkegård. Orientalisten Østrup var ikke hvem som helst, men professor ved Københavns Universitet, og midt i 1930’erne rektor for Danmarks dengang eneste universitet. Her en bid fra hans erindringer, hvor han beskriver et besøg på et tysk universitet, og kommenterer nationalsocialisternes pression mod universitetsansatte.

“Der kan forekomme pludselige Afskedigelser uden nærmere Begrundelse eller forflyttelser, hvis man er saa uheldig ikke at tækkes Studenternes nazistiske Gruppefører – jeg kender personlige Eksempler paa begge Dele. Meningen med dette skrappe Regimente er at gøre Universiteternes Lærerstab til Nazist-Statens lydige Tjenere; det, man vil have, er, at de skal sige og skrive det rigtige. Og det ‘rigtige’, det klinger helt muhammedansk: Der er kun een Hitler, og vi er alle sammen hans Profeter. [Johannes Østrup, Erindringer, 1938, s. 250]

(Johannes Østrup 1867-1938, Nødebo Kirkegård)

“Over det britiske Parlament og den Maade, hvorpaa der her tales og forhandles, hviler der en Patina, som ingen anden lovgivende Forsamling i Verden har Magen til. Jeg tænker hermed ikke blot paa det udvendige, det, som man kan kalde Kulisserne, de parykklædte Formænd og Sekretærer, den forgyldte Kølle (the mace), der ligger paa Underhusets Bord som Tegn paa dets Suverænitet, samt alle de midderalderlige og snørklede Skikke, som trofast bevares. Ogsaa alt dette er meget værd; man skal have saa lidt Begreb om Traditionens Betydning som en dansk Radikal eller en russisk Bolshevik for ikke at kunne forstaa, at netop denne Fastholden af overleverede Former er det, som gør den enkelte Generation til et sammenhængende Led af et historisk Hele. Naar vi her hjemme i Danmark har saa liden Pietet for historiske Former, er det ogsaa, fordi vi er bange for at gøre os latterlige. Jeg skal gærne indrømme, at Folketingets Formand med en vældig Allongeparyk kunde give Anledning til nogen Usikkerhed, men Underhusets ‘Speaker’, han kan bære den, og gør netop med denne Paryk sit Folk større og stærkere. Det er saa let sagt: Hvad skal vi med alt det gamle Ragelse? og der er dem, der tror, at de med et saadant Udraab har udført en Bedrift; de forstaar ikke, at det Slægtled i et Folk, der afskærer Forbindelsen med Fortiden, dermed svækker sig selv.” (Johannes Østrup, Erindringer, 1938, s. 50f)

Oploadet Kl. 14:12 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/36504/trackback

21 Comments »

 1. Kloge ord.

  Kommentar by Absalon — 29. april 2012 @ 14:35

 2. Lykketoft med paryk…?

  Kommentar by Holgers ven — 29. april 2012 @ 14:54

 3. Johannes Østrup var langt fra hvad man kunne kalde Islamkritiker, men sådan er det når man tager noget ud af kontekst. Her er lidt der beskriver Østrups tanker og iagtagelser af specielt Tyrkiet.

  http://173.201.26.131/dedi/index.php/en/component/content/article/60-knowledge-programs-da/208-johannes-ostrup-orientalist-og-udenrigspolitisk-kommentator

  Kommentar by Peter P — 29. april 2012 @ 15:17

 4. -> Peter P

  Østrup lagde ikke skjul på sin antipati for Islam, og det er ikke særligt svært at dokumentere. Han skelnede mellem Arabien (Islam = uciviliseret) og Tyrkiet (Atatürk-Islam = halv-civiliseret). Jeg har medtaget en del citater i mit speciale. Eksempelvis dette fra Europa og Islam i Vor Tid (1931), hvor han konkretiserer om Tyrkiet.

  “Den fra Angora udgaaende Republikanisme tror ogsaa at kunne knytte Forbindelsen med Europa fastere ved at fjerne sig fra Islam, baade i ydre Livsformer og derpaa ogsaa i Tankegang; Forbudet mod Flergifte, Kvindernes Frigørelse, Anvendelsen af det latinske Alfabet, europæisk Lovgivnings Indførelse i det civile Liv proklameres som Skridt op imod den europæiske Civilisation, hvad de ubestrideligt ogsaa er, men de er lige saa mange Skridt bort fra Islam.” (s. 7)

  Piist. Dit link fortæller faktisk det samme.

  Kommentar by Kim Møller — 29. april 2012 @ 15:56

 5. “Piist. Dit link fortæller faktisk det samme.”

  He he

  Jeg kender ikke noget til Østrup. Men ser frem til at Peter P. giver os den rette kontekst !

  Kommentar by Superman — 29. april 2012 @ 16:13

 6. 4. kim Møller

  Ja okay så Islam kritisk, men hvis du har læst Det Nye Tyrki fra 1931 vil du vide, at hans beundring af Mustafa Kemals stærke lederskab forsvandt da denne sammen med den tyrkiske nationalforsamling d. 3. marts 1924 vedtog et dekret, der- officielt afskaffede kalifatet, det ændrede Østrups positive skildring af Kemals rolle i den fortsatte skabelse af det moderne Tyrkiet sig ret så markant.

  En Professor i Islam og den første af slagsen i DK, der ikke ser afskaffelsen af et kalifat som noget positivt, kan vel næppe kaldes Islamkritisk i moderne forstand. Han var også dybt kritisk til samtidens fremstilling af orientens og mellemøstens kvinder som undertrykte af mænd og religion.

  Men jeg er helt på det rene med, at hvis der fandtes kapaciteter som Østrup idag så havde man en duelig Islam kritik, og ikke muhammedtegner tosser mm. der kun gør alt værre og skider i egen rede.

  Kommentar by Peter P — 29. april 2012 @ 16:26

 7. 5. Superman

  Det er tilladt og læse mere end to linier!

  ”Medens baade Religion og borgerlig Lovgivning endnu bestandigt i høj Grad favoriserer Manden, viser det sig, at i Praksis er Kvinden langtfra den underkuede Livsfange, som europæisk misforstaaende Romantik ofte vil gøre hende til” (Østrup, 1923: 69-70). Sidstnævnte citat viser endvidere, hvordan Østrups skildringer af den moderne Orient ofte søgte at modgå romantiserende og stereotypiske opfattelser af Orienten i europæisk kontekst.

  Kommentar by Peter P — 29. april 2012 @ 16:34

 8. – Peter P.
  kun online med telefon lige nu, og det gør det svært at give langt svar. Han kendte Atatürk privat, og det må være det du mistolker.

  Du skriver om Muhammed tegnertosser. Mener bestemt en af Østrups mange bøger om Islam har Muhammad og hans buraq på forsiden. Han behandlede Islam som den ideologi den er, og gav ikke ved dørene. Han forsøgte i lighed med nulevende islamkritikere at skelne mellem Islam og muslimer. Vi skal bedømme… Ikke dømme, som han skrev.

  Mener iøvrigt Islam apologeter har fremhævet ham negativt. Klart tegn på storhed.

  Kommentar by Kim Møller — 29. april 2012 @ 16:40

 9. 8. Kim Møller

  Det er helt fint med korte svar, men siden du ligefrem har brugt ham i et speciale kunne det være meget interessant og høre din mening om hans positive syn på et samlende kalifat for de forskellige retninger indenfor Islam.

  Med hensyn til Muhammedtegninger så er der talrige bøger, mønter mm. også af Islamisk oprindelse hvor Muhammed portrætteres. Men ligesom der i Kristendommen har været blodelige opgør med ikonografien, har der været det i Islam.

  Forskellen er den, at hvor der i Kristendommen er kommet en slags konsensus om, at det er ok og afbildede Jesus, samt at der ikke har været nogen nyere konflikter indenfor Kristendommen om dette, så er det en konflikt der er opblusset i Islam og i nyere tid har særligt Saudi Arabien og andre Sunni Islamiske lande opdrevet og tilintetgjort al hvad de har kunnet finde af Islamisk kunst der portrættere Muhammed.

  Hvis man ser Islam som en helhed har det aldrig været god tone og portrættere Muhammed, men nutidens konflikter omkring dette har mere og gøre med Saudernes ønske om magt og højeste status over alle andre Islamiske lande. Ligeledes bruger Sauderne Muhammed tegningerne som pression overfor handelsforbindelser med Vesten.

  Kommentar by Peter P — 29. april 2012 @ 17:29

 10. Med andre ord jeg vil æde min gamle hat hvis Østrup har en karikatur af Muhammed på forsiden af en af hans bøger. Derfor Muhammed tegnertosser har ikke bidraget til andet end lort i egen rede.

  Kommentar by Peter P — 29. april 2012 @ 17:48

 11. @ Peter P.

  Jeg skriver vist ganske tydeligt at jeg ikke kender noget til Østrup.

  Jeg noterer at du temmeligt selvsikkert erklærer at han ikke er islamkritiker mens du vil belære os andre.

  I din næste kommentar er du så på retræte. Skal vi sige 1-0 til Kim Møller ?

  Det er også tilladt for dig at enten at undlade at kommentere, eller klart at anføre at “dette ved jeg ikke en pind om” – så kunne du også bruge din tid fornuftigt, istedet for straks at begynde din google-søgninger for at finde et eller andet brugbart.

  Kommentar by Superman — 29. april 2012 @ 17:59

 12. 11. Superman

  Fejltagelsen skyldes, at jeg fejlagtigt troede du var ophavsmanden til “Piist. Dit link fortæller faktisk det samme.”, men det var jo ikke tilfældet, da dit bidrag var et HA HA.

  Med hensyn til din videre analyse af mig, kan jeg blot sige jeg ikke ser min kommenteren her, som en fodboldkamp med stillinger og halvlege mm.

  Jeg har faktisk læst Det Nye Tyrkiet fra 1931 af Østrup, og kan derfor ikke anerkende Østrup som Islamkritiker med nutidens øjne. Igen en professor der omtaler kalifatet som positivt, vil uanset hvad han ellers mener om Islam ikke blive set på som særlig Islamkritisk idag.

  Kommentar by Peter P — 29. april 2012 @ 18:41

 13. — Peter P.

  Østrup har Muhammad på forsiden af sin Muhammad-biografi fra 1911.

  Jeg tager til efterretning at du betragter folk der ikke anerkender herskende islamiske dogmer, som ‘tosser’.

  Angående kalifattanken. Østrup var ikke idiot, og så det som naturligt at muslimer samlede sig. Kun Tyrkiet skilte sig med sin stædige sekularisme ud. datidens akademikere var ikke multikulturalister som akademikere i dag. Det var den Herder-inspirerede tilgang. Muslimer har ret til at leve som muslim – men ikke nødvendigvis her.

  Kommentar by Kim Møller — 29. april 2012 @ 18:52

 14. 13. Kim Møller

  `datidens akademikere var ikke multikulturalister som akademikere i dag`

  Ok så der er ikke en grad af multikultur i og ride hjem fra Damaskus iført Arabiske klæder med div. Islamiske udsmykninger på en fuldblods Arabisk hingst, få oprettet et Islamisk professorat, undervise i Arabisk skrift og tale, herunder ægyptisk og syrisk dialekt. Samt vise sin ærbødighed ved diverse Islamiske krigeres grave herunder Saladin.

  Altså jeg ved godt jeg driller lidt nu, og forstår tildels hvad du mener, men ligenøjagtigt din sætning `Muslimer har ret til at leve som muslim – men ikke nødvendigvis her`, og at det sikkert nok var datidens Islamkenderes mening, så må man efter min mening også anerkende, at migrationen, udvandringen og indvandringen fra Islamiske lande ikke skyldes Islam, men globale kræfter der er langt større end ideologier og kalifattanker.

  Vi kan jo desværre ikke spørge Østrup hvad han måtte mene om Muhammed karikaturer, men jeg tænker nok mit og du dit. Dog fastslår jeg, at det ikke er en karikatur, der havde til hensigt og nedgøre eller på anden måde tegne et dystert billede af Muhammed, som Østrup lader pryde på biografien fra 1911. Ydermere kan det med årstallet 1911 og hans videre virke fastslås, at det næppe har været særligt kontroversielt, med tanke på hans bøger også blev udgivet i Arabiske lande og hans aktiviteter der varede helt frem til 1930erne.

  Kommentar by Peter P — 29. april 2012 @ 19:29

 15. Peter P:

  Det er da fint at du ligefrem kan google, det kan andre bare også. Din bid om kvindernes stilling er fra det danske-egyptiske dialog-institut (http://173.201.26.131/dedi/index.php/en/component/content/article/60-knowledge-programs-da/208-johannes-ostrup-orientalist-og-udenrigspolitisk-kommentator), og her gøres det ganske klart at den afvisning af kvinden som total-undertrykt referer primært til det Tyrkiet, som han altså mener er på vej bort fra islam. Læser man hans “Islam i kortfattet fremstilling” fra 1914, så siger han også at denne “kvindefrigørelse” gik hånd i hånd med den ungtyrkiske bevægelse.

  Jeg kan forøvrigt bekræfte Kim´s beskrivelse af forsiden af Østrups Muhammed-biografi fra 1911.

  Kommentar by Henrik — 29. april 2012 @ 19:39

 16. Du lyder til at være påvirket af universitetsverdens kulturradikale eksperter. Det kan ses af din sætning: “Men ligesom der i Kristendommen har været blodige opgør med ikonografien, har der været det i Islam.”

  Vi skal derfor lige tilføje lidt virkelighed om, at vi har haft verdens mest avancerede billedkunsthistorie inden for den kristne kulturkreds, mens mangel på samme i udpræget grad er varemærket for islam.

  Hvis vi ser på den teologiske strid bag, har der da også været tale om to vidt forskellige fænomener med ringe sammenlignelighed.

  Men analytisk behandles de to fænomener blandt eksperter, som sådan noget gør: Den kristne billedstrid er den lille mus, eksperterne taler hånende og nedladende om, mens det muslimske billedforbud er elefanten, som ingen tager speciel notits af, men i stedet beundrer de islamiske nonfigurative mønstre.

  Kommentar by traveler — 29. april 2012 @ 20:52

 17. 15.traveler

  Jeg er enig med dig i, at det muslimske billedforbud er elefanten, som ingen tager speciel notits af eller ønsker og tale om, specielt efter de nyere karikaturer.

  Jeg er dog ikke enig med dig i, at Den kristne billedstrid er den lille mus, eksperterne taler hånende og nedladende om. For det første er det ikke en lille mus, der har været gentagne stridigheder om hvorvidt det var tilladt og afbilde Kristus ja endda korset. Javist de mere blodelige opgør ligger århundreder tilbage, men mange af de kristne retninger udspringer netop af disse opgør.

  Selv idag kan du i flere kristne ortodokse kredse møde troende, der ser det som bespottende og gå med et synligt kors i offentligheden, hvorimod ikoner af Jesus og Jomfru Maria er helt ok, at bære i smykker mm. Jeg har selv oplevet dette på Græske øer og Lourdes Frankrig.

  Med hensyn til Islam syntes jeg, at det er beskæmmende den måde som specielt Saudi Arabien har gjort alt for, at fjerne Islamisk kunst der portrætterer div. profeter herunder Mohammed. At denne skærpede praksis er en forholdsvis ny foretagelse kan du blandt andet se i nedenstående link.

  http://zombietime.com/mohammed_image_archive/

  Kommentar by Peter P — 29. april 2012 @ 21:34

 18. Der er ikke nogen hos Snaphanen eller i hr. Møllers post, der hævder Østrup var islamkritiker, at hr. Møller i kommentar her hævder Østrup var islamkritisk betyder ikke selve postens indhold udelukkende drejer sig om islamkritik, det muhammedanske, Hitler, en dansk radikal og en russisk bolshevik benyttes som begreber for vanvid, eksempler på hvad enegang og værdiers relativering kan medføre. Set herfra.

  Kommentar by Peter Buch — 30. april 2012 @ 01:08

 19. Peter P

  Mens vi er ved at drukne i Jesus-billeder og kors, kan vi refektere over dine sætninger:

  “Selv idag kan du i flere kristne ortodokse kredse møde troende, der ser det som bespottende og gå med et synligt kors i offentligheden,”

  Hvem? Motivet? Hvor har de magt?

  “der har været gentagne stridigheder om hvorvidt det var tilladt og afbilde Kristus ja endda korset. Javist de mere blodelige opgør ligger århundreder tilbage.. ”

  Nu er dogmestridigheder ikke noget kun, kirken bedriver. Det er normaltilstanden i ikke-diktatoriske samfunds historie. Om alt muligt strides vi dagligt. I ethvert parti.

  Lige nu er det menneskerettighedsdomstolen, der er de magtfulde billedstormere, idet de vil forbyde krucifikser i italienske klasselokaler. Krucifiksforbuddet er nemlig udtryk for en konsistent anvendelse af religionsfrihedens principper, mener den. Ellers risikerer den at blive beskyldt for at være en kristen domstol, og det vil den have sig frabedt.

  Du henviser til de mere blodelige opgør? Hvor mange blev dræbt? Var det blandet sammen med helt andre magtkampe?

  Vi har hørt om de billedstormende kejseres forsøg for +1000 år siden på at indskrænke gejstlighedens magt, men det mislykkedes til trods for store anstrengelser. Og på en liste over uoverensstemmelser, var billedstriden da nok med ved adskillelsen af den græske og den romerske kirke. Men mon ikke adskillelsen kom alligevel.

  De kristne billedstridigheder i historien kan bedst sammenlignes med de buddhistiske af samme slags. Men vi forbinder aldrig buddhisme med billedstorm.

  Islamisk billedstorm er af en anden kategori.

  Kommentar by traveler — 30. april 2012 @ 09:22

 20. @ Peter P.

  Hvis Østrup klædte sig islamisk i den islamiske verden, er det vist slået fast med syvtommersøm, at han ikke var multikulturalist. For så skulle han jo have insisteret på sin egen klædedragt.

  “(…) i Praksis er Kvinden langtfra den underkuede Livsfange, som europæisk misforstaaende Romantik ofte vil gøre hende til”.

  Østrup mener, at magtbalancen mellem mand og kvinde ikke er så entydig, som mange i Vest har troet. Det er også sandt. At kvinden konsekvent går så og så mange skridt bag manden, kan så sandelig også være en måde at undertrykke ham på.

  Hvis man tror, at han mener, at kvinder havde valg i tilværelsen, må man mene, at han er dum. Almuens kvinder er livstidsfanger i den islamiske verden. Det eneste, vi herhjemme diskuterer, er jo også, om de “selv vil” være fanger – jvf. tørklædespørgsmålet. For hvis de selv vil, er det jo heldigt. Det er der ingen, der gør ad. Mens hvis de derimod ikke selv vil … er det ikke så godt, har vi set eksempler på.

  Men laaangt de fleste vil jo også selv. Næsten ingen gør oprør. Så alt er såre godt.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 30. april 2012 @ 13:24

 21. 20.Morten

  samt dette, at europæerne tænker på deres måde og muslimerne på deres.

  Dette vanskeliggør vel forståelsen af en så fremmed kultur som den islamiske.

  Kommentar by Vivi Andersen — 30. april 2012 @ 16:19

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper