25. juli 2006

Jørgen S. Nielsen: Ytringsfriheden er farlig – den skaber konflikter i forhold til multikultur…

Fra dagens Berlingske Tidende – Islam-apologet Jørgen S. Nielsen for fulde omdrejninger. Her lidt fra »Ytringsfriheden kan være farlig«.

“Over telefonen til Damaskus beder vi Jørgen S. Nielsen om at uddybe, hvad den forskellighed inden for islam, som han insisterer på findes, betyder for os danske ikke-muslimer?

»Den betyder, at det ikke er islam som sådan, der er udfordringen for os,« siger han.

»Udfordringen er globaliseringen. Udfordringen er selve dette, at der kommer nogen udefra.«

Er denne udfordring særligt stor for os – som den lille nation, vi er?

»Ja. Man kan prøve at sammenligne Danmark med et land som Storbritannien… I en periode på over 200 år diskuterede briterne, hvad de skulle stille op med katolikkerne. Mange af de spørgsmål, man i dagens Danmark stiller til islam, ligner de spørgsmål, som briterne dengang stillede til katolicismen.«

[…]

Kan vi overhovedet lære at forstå det?

»Det tror jeg. Da jeg gik i mellemskolen og gymnasiet i 1960erne, var der både baptister og mormoner blandt mine klassekammerater…«

Hvordan overbeviser man danskerne som flest om, at danskhed og islam også godt kan kombineres?

»Ved at argumentere imod de holdninger, der er fremherskende i den danske stamme. Ved at gøre det klart, at danskerne fordømmer sig selv til en marginalisering i den større verden, hvis de ikke åbner sig for det nye

Men hvad så med sammenhængskraften? Mange vil hævde, at der er grænser for, hvor hurtigt indvandringen kan foregå, hvis bukserne skal holde?

»På ét niveau er argumentet rigtigt nok. Man kan ikke ændre alting på et døgn. Der skal mindst en generation til. Sandsynligvis to. Men argumentet om sammenhængskraften bliver jo ofte brugt af dem, der ikke ønsker nogen som helst ændringer overhovedet...«

[…]

Du taler om problemer, der skal løses. Men kan de virkelig løses alle sammen? Er der ikke en kerne i islam, som principielt umuliggør et konfliktfrit møde med Vesten?

»Det tror jeg slet ikke på. Definitionen af, hvad der er kernen i islam, er tids- og kulturbestemt. Det samme gælder definitionen af, hvad der er kernen i kristendommen. For 120 år siden – i forbindelse med Det første Vatikanerkoncil – argumenterede den katolske kirke imod demokrati og menneskerettigheder. Længere tilbage i historien mente kirkefaderen Augustin, at man som kristen skulle være intolerant over for anderledes troende. Kernen i kristendommen og kernen i islam ændres med andre ord på forskellige tidspunkter og i forskellige sammenhænge. Man kan ikke sige, at kernen én gang for alle er sådan og sådan.«

Så skillelinjerne i synet på f.eks. det sociale og det politiske og menneskers forhold til hinanden ligger ikke mellem religionerne?

»Nej. Skillelinjerne ligger inden for religionerne. Inden for alle religioner er der altid to fronter: De, der siger, at vi er de eneste, der har ret, og alle de andre har uret, og derfor skal alle de andre omvendes og udelukkes. Og de, der siger, at det ikke er givet mennesker at være fordømmende over for andre, og at man må vise en vis tilbageholdenhed og ydmyghed.«

[…]

Hvad mener du selv? Er det vigtigste ikke, at vi værner om den tradition for ytringsfrihed og ofte meget hård religionskritik, som vi har i f.eks. Danmark?

»Det synspunkt har jeg personligt sympati overfor. Men vi skal også huske på, at vi, der bor i Europa – og særligt i Vesteuropa – er enestående i en global sammenhæng, i og med at vi i den grad er blevet sekulariserede og har lagt afstand til religion og religiøse følelser. I et land som USA skal man være utroligt forsigtig med at forhåne Kristus, og selv i Europa gælder det jo, at man ikke har ikke lov til alt. Sådan skal det også være. Ytringsfriheden kan være farlig. Det nytter ikke noget at insistere på ytringsfriheden, hvis man samtidig glemmer, at pennen kan være skarpere end sværdet.«

Du har altså ikke noget imod, at man udøver selvcensur i forhold til islam, hvis det skønnes at være mest hensigtsmæssigt i sammenhængen?

»Nej. Tænk på, at der konstant udøves selvcensur i europæisk presse, når det drejer sig om jøder. Hvad jøder angår er vi alle sammen, af gode grunde, blevet meget sensitive. Vi har endnu ikke udviklet den samme sensitivitet i forhold til muslimer.«

Vil den komme?

»Det tror og håber jeg. Når vi danskere engang bliver enige om, at vi lever i et multikulturelt samfund, vil vi også kunne blive enige om at vise hinanden almindelig høflighed. Senere kan vi så begynde at blive mere ærlige og direkte over for hinanden. Man skal ikke indlede en samtale med at være meget direkte. Gør man det, bliver mulighederne for videre samtale slået i stykker, allerede inden samtalen er begyndt.«”

Hvis han selv tror på det han citeres for her, så betvivler jeg hans intelligens. Men mon ikke han som andre røde forskere før ham. blot forsøger at gøde jorden for den af ham ønskede multikultur.

Iøvrigt undrer det mig, at Berlingskes Søren Kassebeer og Jørgen S. Nielsen begge mener det er forskerens opgave at ‘overbevise danskerne’. En forsker skal selvfølgelig ikke agere som politisk aktivist, og da slet ikke i forhold til en postuleret overensstemmelse mellem danskhed og islam, hvis man har boet udenlands siden 1978.

12 Comments »

 1. Med andre ord mener Jørgen S. Nielsen, at ægte demokrati med ytringsfrihed ikke kan forenes med det multikulturelle samfund. I det mindste skal han have tak for sin ærlighed. Gid Seidenfaden, Jelved, ellemann m.v. ville være lige så ærlige, så vi kan få helt rene linjer, og dermed give befolkningen et klart valg.

  Kommentar by JensH — 25. juli 2006 @ 13:35

 2. Som eksempler bruger JSN. Englands 200 år til at vænne sig til katolikkerne og at han personligt gik i skole med mormoner og babtister.Det minder om når Rifbjerg siger at vi da bare skal se og få nogle børn sammen med muslimerne.Himmelråbende naivt og uvidende.

  Kommentar by PB — 25. juli 2006 @ 14:00

 3. Betydeligt mere overbevisende ville det være, hvis JSN var istand til at påvise ét – bare ét samfund, hvor muslimer er istand til at leve fredeligt og tolerant med nabolande, andre trossamfund, ikke troende eller bare med egne muslimske sekter og klaner.
  Så skal vi andre nok finde ud af det med katolicismen, jøder, hinduer, budister, etc., etc.
  Igen har vi én af disse såkaldt specialister, der mener at det er os, der skal integreres – utroligt!
  For resten er det ikke mere end 10-15 år siden, at befolkningens bekymringer over den store indvandring blev affejet, bl.a. med et: “Danmark bliver aldrig et multietnisk samfund”.
  Jørgen S.Nielsen og Bæk Simonsen har for længst mistet troværdigheden.
  JSN mener ikke, at det er islams skyld, at vi – også i Danmark – har vanvittige salafister, wahabister terrorister – og en totalitær modbydelig bevægelse som Hizb-ut-Tahrir, der ud over nazisternes jødehad også hader alle andre troende og ikke troende, hader demokrati og al anden livsstil end deres egen.
  Kvindeundertrykkelse, æresdrab, stening, drab på frafaldne og forbud mod muslimske kvinders ægteskab med ikke muslimer,taqia, etc, etc, betyder ikke noget forstår jeg.
  Eller får det sammenligningen med katolicismen til at halte?
  Hvis dog bare de kære typer som JSN og Bæk Simonsen ville sige, at en del muslimer, måske en ganske stor del, kan ikke, vil ikke og bliver aldrig integreret. Se på England, Frankrig og jeg læste for længe siden, at Bulgarien har en stor tyrkisk befolkningsgruppe, der efter 3-400 år i landet er uintegrerede.
  Det er det vi skal forholde os til – og kunne vi så blive fri for disse gode viljers tilsukring af problemet. Vi har hørt på dem i årevis og bl.a. det har ført os ud i dagens problemer.
  Det er på høje tid, at Hizb-ut-Tahrir bliver forbudt, at der laves en mulighed for at inddrage statsborgerskab hos personer, der udviser landsskadelig virksomhed (også ved grov uagtsomhed)og ved meget grov eller gentagen kriminalitet og at vi i fremtiden benhårdt afviser krav om sharia og andre særordninger for muslimer.
  Jeg skal erindre om, at ingen – så vidt jeg er orienteret – er tvunget til at opholde sig her i landet. Så budskabet bør være: Vi vil gerne leve og have det godt sammen med jer kære muslimer. men det bliver på danske præmisser. Tilpas jer, eller find et bedre land.
  Og kunne vi så ikke bruge JSN og Bæk Simonsens gager på integrationen.

  Kommentar by Weise Rose — 25. juli 2006 @ 15:30

 4. Overalt hvor muslimer har vist sig, har man været nødt til at beskytte sig med et ladt gevær.
  Hvorfor skulle Danmark være en undtagelse?

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 25. juli 2006 @ 16:28

 5. ”Iøvrigt undrer det mig, at Berlingskes Søren Kassebeer og Jørgen S. Nielsen begge mener det er forskerens opgave at ‘overbevise danskerne’. En forsker skal selvfølgelig ikke agere som politisk aktivist, og da slet ikke i forhold til en postuleret overensstemmelse mellem danskhed og islam, hvis man har boet udenlands siden 1978. ”

  Igennem min voksenalder fra 65 til nu, er forskerens rolle ændret fra at levere forskningsresultater til at levere politiseren. Mest kendt er nok Aukens forskere på RUC Agger osv. der var/er i stand til at levere et hvilket som helt af socialisterne ønsket resultat. Og det har de gjort.

  Helt tilsvarende er amter, kommuner og guderne må vide hvilke offentlige institutioner befolket med forskere leveringsdygtige i lige netop de resultater, der viser at eneste vej frem er global socialisme.

  Og hvor er det da belejliget, at DR og TV2 frem for noget i verden viderebringer de socialistiske forskningsresultater og ikke andet.

  Jo det går sgu fint.

  Mvh. Børge.

  Kommentar by Børge — 25. juli 2006 @ 16:38

 6. Det, hr. Nielsen fremlægger, er ikke resultater af videnskabelig forskning, men en politisk belæring: Danskerne må rette ind, Islam er ikke værre end så meget andet, vi har levet med.

  Det er “smil til din grønthandler”-sangen, som almindelige danskere i de udsatte områder var ved at brække sig over allerede for 15-20 år siden.

  Man kunne ønske sig, at Berlingske blev bombarderet med læserbreve. Men de danskere, der ikke orker disse idiotprædikener længere, har vel droppet avisen.

  Jeg har i hvert fald.

  Kommentar by Lama Q — 25. juli 2006 @ 16:51

 7. Tja Berlingeren har solgt ud sammen med EB, det er kun JP der stadig er til at læse, Europa er tabt kan man frygte…….

  Kommentar by Nielsen. — 25. juli 2006 @ 17:28

 8. Weise Rose´s indlæg er dog noget af det skarpest velformulerede, jeg længe har læst!
  Har du et lige så skarpsindigt bud på afhjælpning af den muslimske misere? Selvfølgelig har du det, men overalt i debatten gælder det jo, at man da nemt bevæger sig ud over kanten…….

  Kommentar by lechaim — 25. juli 2006 @ 19:11

 9. det er blevet meget diskuteret om en forsker skal forsøge at ændre på samfundet, eller prøve at virke neutral. Der er vist aldrig kommet noget entydigt svar på spørgsmålet.

  Weise Rose: Danmark

  Kommentar by Allan Hansen — 25. juli 2006 @ 19:11

 10. #6: “Man kunne ønske sig, at Berlingske blev bombarderet med læserbreve.”
  Det bliver de – og i stigende grad. Læserne har gennemskuet det forkrampede “Angående Muhammed”-tema og er begyndt at reagere på det. Berlingske modtager efterhånden så mange protestindlæg, at debatredaktionen ikke længere kan ignorere dem, men ser sig nødsaget til at trykke nogle af dem, som dog kun udgør en brøkdel.

  Kommentar by S. — 25. juli 2006 @ 21:14

 11. I dag fremlægges visse forskeres resultater frem som gudgiven og indiskutabel sandhed og har nogle gange ligefrem retningslinier til almindelige dødelige om, hvorledes man skal omgås, tænke og tro og, frem for alt, tale, kommunikere og føre sig frem.
  Uhyggeligt :( nærmest en slags Emma Gads arvtagere i religiøse rober.

  #3. “Og kunne vi så ikke bruge JSN og Bæk Simonsens gager på integrationen.”
  Jeg synes ikke, at det er nødvendigt at bruge flere pengemidler og mere “forståelse”.
  Samfundet bør først og fremmest stille krav til pligters opfyldelse. En af pligterne burde være at sørge for at få bare en basal forståelse af det samfund, man flytter ind i og ikke omvendt, at den danske nations borgere skal forstå hver enkelt indflytter til bunds. Derefter kan man evt. fra den tilkomne påberåbe sig sine rettigheder.

  Altså først pligter, derefter rettigheder :-O

  Kommentar by Marianne — 26. juli 2006 @ 11:38

 12. Det siger vist meget om muslimernes manglende evne til at leve sammen med andre, at de – uanset hvilken anden religion man overhovedet kan komme i tanke om – har konflikter. Og naturligvis altid i offerrollen.

  JSN er enten meget, meget naiv eller også hypper han bare sine egne kartofler. Han hygger sig sikkert i Damaskus…

  Kommentar by freshair — 26. juli 2006 @ 21:14

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper