26. august 2012

Kultursociolog Mehmet Necef: “… de har den opfattelse af det danske samfund som et fjendtligt magt”

Katrine Winkel Holm skriver i Jyllands-Posten om socialdemokraten Ikram Sarwar, der i lighed med den selverklærede Vollsmose-talsmand Ahmed Mohammed og et par yngre arabere der fik taletid på tv, praktiserer den særlige islamiske variant af aggressiv offermentalitet.

Lørdag måtte TV2 opgive at interviewe Trine Bramsen i Vollsmose, da hun følte sig truet af maskerede indvandrere, og mon ikke det var udslagsgivende for hendes holdningsændring: “Vi skal indse det ikke handler om noget kulturelt”, lyder det nu, og vi er hermed tilbage på Zenia Stampe-stadiet. Deres opførsel er typisk dansk, de er pæredanske – løsningen er mere af det samme.

Bramsen er født i Svendborg, Stampe i Roskilde, og meget sigende for den danske debat, så skal man høre sandheden fra to kurdiske tyrkere, der ikke imponerede sprogligt, men til gengæld vidste hvad de talte om.

(Mehmet Ümit Necef, Danskernes Universitet 2011; Youtube)

Fra Deadline, 22. august 2012 – Vollsmose – Hvad ligger der bag? (Daily Motion via Snaphanen)

Mehmet Yüksekkaya, integrationskonsulent: Jeg ser det som et kulturelt fænomen, det er medbragte normer som de har taget med hjemmefra, som vi ser i Danmark. Og jeg er bange for vi kommer til at se det igen.

Nikolaj Sommer, DR2: Prøv lige at forklare. Noget de har taget med hjemmefra, vi ved jo ikke om de har boet og er opvokset i Danmark hele livet? Hvad er det de har taget med, og hvorfra?

Mehmet Yüksekkaya: Den måde de handler på hvor 60 til 80 personer angriber et sygehus, det har vi set mange eksempler på i mellemøstlige lande. Hvor der hersker lovløshed, hvor der hersker stammekultur, der er klaner, der er bander…

Nikolaj Sommer: Så det her er meget lig noget man ser i Mellemøsten. Er du enig med det, at det er kulturelt, som kan være en kopi af noget af det man har set i Mellemøsten?

Mehmet Ümit Necef, kultursociolog: Mehmet har en pointe her. Eksempelvis, hvorfor hører vi ikke om en flok vietnamesere eller kinesere, eller tamilere, der angriber et hospital og raserer den ned. Jeg tror det er en af forklaringerne, den kulturelle baggrund, er jeg sikker på spiller en vis rolle, ellers kunne man ikke forklare hvorfor nogle bestemte etniske grupper opfører sig på en bestemt måde, end anden måde end andre ikke-danske etniske grupper i Danmark.

Nikolaj Sommer: Men altså, hvis de er vokset op her i Danmark og har boet her hele deres liv, hvordan får de så den kulturelle ting med sig. Er det deres forældre der giver dem det eller er det noget de ser i tv?

Mehmet Necef: Altså kulturel ballast er ikke noget der forandrer sig ‘overnight’, bare fordi man befinder sig i Danmark. Forældrene kan påvirke dem. Fjernsyn kan påvirke dem. De tager til deres hjemlande i ferien, osv. osv. Altså, kultur på nogle punkter er noget som forandrer sig ret hurtigt, men på nogle andre punkter kan der være tale om træghed. Jeg mener, der er også en anden ting der spiller ind. Jeg er enig med Mehmet at kultur kan spille sin puds, men når man hører dem tale i medierne, så er der et bestemt aspekt der falder mig i øjnene – den der enorme fornærmethed, den følelse af, at hele verden, det danske samfund er i mod dem. Og at de er offer for det danske samfunds dårligdomme. Det danske samfund marginaliserer dem, diskriminerer dem, det danske samfund er racistisk osv. osv. Og når de har den opfattelse af det danske samfund som et fjendtligt magt, så opfører de en slags osteklokke, et parallelsamfund med deres egne regler.

Nikolaj Sommer: Nu ved vi det ikke, men hvis det nu bare har noget at gøre med narkomarkedet i Odense, så handler det vel ikke om integrationsproblemer og vrede mod det danske samfund eller hvad. Så er det vel forhærdede kriminelle.

Mehmet Yüksekkaya: Man kan sige at det hænger lidt sammen. Det der giver dem råderum, og gør det muligt at blive kriminelle, kaster sig over narkomarkedet, det er et eller andet sted udtryk for mislykket integration

Nikolaj Sommer: Der er også danskere der bliver kriminelle.

Mehmet Yüksekkaya: Jov jov, men det man kan sige i forhold til indvandrere, når man lever i isolerede områder, parallelsamfund, skaber sine egne normer, sine egne regler, så er vejen til kriminalitet lidt lettere i forhold til mange andre danskere. Der er i disse miljøer folk der bekræfter hinanden, der er i disse miljøer folk der beskytter hinanden i forhold til det omgivne samfund. Så hvis du spørger mig, så handler det ikke kun om narko. Det handler også om, at vi har skabt et samfund hvor mennesker i meget meget lang tid har fået lov til at leve efter egne normer. Og samfundet har på mange måder opgivet dem.

Nikolaj Sommer: Man kunne jo godt stille sig selv det spørgsmål, hvad siger forældrene til de her unge?

Mehmet Yüksekkaya: Forældrene. I bund og grund tror jeg ikke der er mange forældre som ønsker at deres børn bliver kriminelle, får en plet på sin straffeattest. Man er ikke glad for at ens barn, ens søn bliver kriminel. Altså, grundlæggende. Men på den anden side er den en udfordring, at mange af dem kommer fra lande hvor de er vant til at konfrontere politiet. Et eller andet sted hos mange af de her forældre, det med at deres unge dreng på 16, 17, 18 år laver den ballade – det er en form for manddomsprøve. Altså de ser ikke så alvorligt på det. Det går nok over, når de bliver 25 år, bliver gift og får børn osv. osv. I denne tidlige fase der ser mange forældre meget let på de ting som deres børn laver.

Nikolaj Sommer: Er du enig i det. Som jeg hører dig, så siger du, at det her er måske kriminalitet, men der er en eller anden kulturel accept af, at det er hvad man gør. Og så er der nogle forældre som er vant til det, og måske ikke ser på det med samme øjne som de fleste danskere.

Mehmet Necef: Altså jeg er bange for at mange af forældrene deler de unges verdensbillede, at det danske samfund er imod dem. Hvis de har oplevet manglende succes i det danske samfund, så skyldes det kun det danske samfund

Nikolaj Sommer: Hvorfor handler det om at være mod det danske samfund. Det er jo trods alt en konflikt mellem indvandrergrupperinger i det her tilfælde.

Mehmet Necef: Man skal passe på en ting. Selvom meget tyder på, at det er en konflikt mellem to indvandrergrupper, men hvis man hører efter hvad de unge siger, og hvis man sågar hører hvad – husker ikke hans navn, men han er formand for integrationsrådet i Odense, den måde han præsenterer sagen er, at der kom nogle rockere udefra og skød på os, angreb os. Og desuden så beskyldte en fremtrædende indvandrerpolitiker politiet i Odense for at diskriminere. Mens politiet ser bort fra rockernes angreb og kriminalitet, så fokuserer politiet på indvandrergruppernes handlinger – påstod han. Han skabte røre på Fyn, altså.

Nikolaj Sommer: Hvis vi lige skal vende blikket frem, hvad skal vi så gøre for at løse det her?

Mehmet Yüksekkaya: Jeg ser det som en kæmpeudfordring, at politiet er for passive. Man har i alt for lang tid overladt ghettoen til sig selv, og man har gjort det muligt at man kan skabe politifrie zoner, og det er ganske enkelt ikke acceptabelt. vejen frem – Indimellem så skal politiet vise, at det er dem der bestemmer, at det er dem der har magten.

Nikolaj Sommer: Det er hårdt mod hårdt-princippet… Er det vejen frem?

Mehmet Necef: Mere polititilstedeværelse, og hvis unge mænd opfører sig uforskammet eller aggressivt pågående overfor politiet, så skal der vises konsekvens overfor den opførsel. Jeg skal også lige gøre opmærksom på, at ingen uddannelse eller jobtræning kan hamle op med kriminalitet. Hvis man er en ung mand på 19 eller 25 år, den indtægt han kan få fra kriminalitet, narkokriminalitet, er mange gange højere end den indtægt han kan få ved at feje gader.

Citater.

Det veluddannede Danmark har igen og igen fortalt indvandrerne, at de bliver diskrimineret, og at de ikke bliver behandlet ordentligt. Det er der mange indvandrere, der har taget til sig, og derfor føler de sig som ofre for det danske samfund … Danskerne hykler, for hvis udgangspunktet automatisk er, at det danske samfund er ondt ved indvandrere, så er det klart, at en del indvandrere vil føle sig som ofre.” (Mehmet Necef i Jyllands-Posten, 22. august 2012)

“Jeg synes det er dybt problematisk. Altså, offermentaliteten – altså, jeg er samfundets offer, hvis jeg ikke har opnået noget, så er det samfundets skyld. Ja, det er næsten en vittighed i Danmark, (at) det er samfundets skyld. … Mentaliteten ved disse projekter er at det er synd for det.” (Mehmet Necef på TV2, 22. august 2012)

“Den helt ulidelige offerrolle som en del med anden etnisk baggrund (især yngre drenge) elsker at dyrke. Efter deres opfattelse er alle danskere racister, og derfor er det helt legitimt at angribe repræsentanter for det offentlige som f.eks. politi og ambulancefolk. … – Offerrollen er dybt skadelig for de pågældende unge selv… Offerrollen bliver alt for hyppigt spillet igen og igen og bakkes desværre ofte op af politikere med anden etnisk baggrund, imamer, diverse etniske konsulenter og såkaldte integrationseksperter. (Lars Aslan Rasmussen i Ekstra Bladet, 23. august 2012)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/39987/trackback

42 Comments »

 1. Det helt store problem i Danmark i dag, og det som binder venstrefløjen sammen med visse indvandrergrupper, er offerdyrkningen.

  Kommentar by Høgsbro — 27. august 2012 @ 00:05

 2. Hellere hundrede Mehmet’er magen til de to, end én Zenia Stampe – eller hvilken som helst anden radikal, for den sags skyld.

  Kommentar by Anonym — 27. august 2012 @ 00:34

 3. Alene denne Nikolaj Sommer burde være rigelig begrundelse for at afskaffe al statsstøtte til medier inklusiv licensen.

  Kommentar by Nielsen — 27. august 2012 @ 01:14

 4. Det er tydeligt, at ikke-religiøse indvandrere fra islamiske lande, har et mere jordnært syn på Islam som religion og muslimer som troende. Mehmet Necef er tidligere kommunist (terrorist!), og selvom han har sagt mange rigtige ting det sidste tiår, så synes jeg jo egentligt nok der er rigeligt eks-kommunister i mediebilledet.

  Kommentar by Kim Møller — 27. august 2012 @ 01:38

 5. DR og TV2, læser I med? Her er to rigtige eksperter, I kan invitere, i stedet for Asmaa Abdol-Hamid. Exkommunist eller ej.

  Kommentar by Zod — 27. august 2012 @ 01:48

 6. “Men altså, hvis de er vokset op her i Danmark og har boet her hele deres liv, hvordan får de så den kulturelle ting med sig.”

  Vorherrebevars hvor er den mand dog naiv. Tror han virkelig, at en generation eller to under andre himmelstrøg kan forandre en indavlet kriger- og nomadekultur. Ville han rilsvarende tro, at f.eks. danskere efter en generation i Mellemøsten ville opføre sig som arabere?

  Kommentar by marius — 27. august 2012 @ 03:53

 7. Offerrollen har mellemøstlingene ikke alene lært her i Danmark. Den ligger i Mellemøstlig kultur.
  Det rare ved offerrollen er, at man slipper for at tage ansvar for eget liv og for at se konsekvenserne af egne handlinger i øjnene.
  Det negative ved offerrollen er, at man gør sig selv magtesløs.
  Jeg plejer at kalde disse mennesker klynkende pattebørn med skæg.

  Kommentar by XY — 27. august 2012 @ 04:31

 8. 6 – der er tale om et interview, ikke en samtale. Nikolaj Sommers spørgsmål afspejler ikke hans vidensniveau, men hvilken retning han ønsker interviewet i. Der er tale om spørgeteknik -han ved formentlig allerede hvilket svar han vil få, men ønsker at seerne også får det.

  Kommentar by info — 27. august 2012 @ 05:44

 9. Offermentalitet:

  Jeg er et offer!

  Det er de andres skyld, at jeg er et offer!

  Jeg er et offer for at det er de andres skyld, at jeg er et offer!

  Kommentar by anonym — 27. august 2012 @ 06:11

 10. Kim Møller

  Så vidt jeg selv og også andre kommentarskrivere hér, -kan se, så forekommer det os, at der er kommet en del nye kommentarskrivere til. Især i den seneste uges tid. Hvilket jo også er helt logisk, når man tænker på hvad der er sket. For så er der vel ganske mange, som ligesom jeg selv, også er nået til nok-er-nok punktet og som så ikke er i stand til at holde sin mund mere. Skyldes det nye kunder i butikken (hvilket er din fortjeneste)? Eller er det bare gamle kunder som har nået nok-er-nok punktet?

  Kommentar by anonym — 27. august 2012 @ 06:20

 11. Som jeg skrev på en anden blog så kommer vi ikke til at se dem i medierne mere.

  Kommentar by sømanden — 27. august 2012 @ 06:58

 12. Vi behøver ikke så megen diskussion. Stop for al indvandring fra ikke Vestlige lande. Tilmed ser det ud til, at det danske politi er langt mere blide end i udlandet. Her få psykopaterne dog knippelsuppe en gang imellem. Hvornår det det sket i Danmark?

  Jeg vil derfor gentage de irriterende Machiavelli ord med stort.

  DER ER IKKE NOGET AT GØRE. DET TRÆNGER IKKE IND, DET KAN IKKE TRÆNGE IND. DET ER ALLE INSTITUTIONER – ANFØRT AF UNIVERSITETERNE – DER ER GENNESYRET AF EN SAMMENFLETNING AF DEN HUMANISTISKE IDEOLOGI OM MENNESKET I CENTRUM, OG DEN SYGE IDE OM AT ALLE KULTURER ER LIGE GODE.
  Udviklingen er på katastrofekurs, uanset hvad de akademiske tosser ævler om. Og der er mere på spil.

  Gennem kulturnedbrydningen sker der tilmed en nedbrydning af menneskets psyke, fordi kulturmennesket i stigende grad holder op med at være et menneske i social forstand og bliver et individuelt dyr eller flokdyr, der mere dyrker de primitive instinkter og derfor frusterer følelserne i de sekundære proses. Man kan faktisk godt kalde det et sammenbrud i den psyke, som kulturen har opbygget for at holde menneske og samfund sammen gennem socialiseringsprocessen.

  Der sker derfor både en biologisk nedbrydning af mennesket og en social nedbrydning af kulturen. Konsekvensen er uundgåelig flere aggresssioner og mere had. Flere psykopater og mere afsindig vold og drab samtidig med et totalt fald i den sociale orden. Mennesket bliver mere og mere utilregnelig og falder ud af enhver nuværende psykiatrisk analyse. Breivik er måske et stjerne eksempel.

  De nuværende politikere aner ikke, hvilken katastrofe deres indvandrerpolitik og nedrakning af det nationale vil føre til.

  Kommentar by machiavelli — 27. august 2012 @ 07:35

 13. Da jeg gik på Uni med Mehmet Ümit Necef, var han også en klog mand den gang.

  Kommentar by Machiavelli — 27. august 2012 @ 08:08

 14. Politiet tager præcis så hårdt fat som politikerne tillader dem. Hvilket for tiden vil sige slet ikke.

  Kommentar by Hans Und — 27. august 2012 @ 08:18

 15. machiavelli er enten vildt hysterisk eller laver tykt grin med bekymrede borgere med overgearede salutter som: “Der sker derfor både en biologisk nedbrydning af mennesket og en social nedbrydning af kulturen. Konsekvensen er uundgåelig flere aggresssioner og mere had. Flere psykopater og mere afsindig vold og drab samtidig med et totalt fald i den sociale orden”.

  …en biologisk nedbrydning af mennesket? Næppe.

  For at være mere nøgtern kan man skitsemæssigt opstille følgende (hvilket er gjort før mange gange):

  Den marxistiske forklaringsmodel om de socioøkonomiske faktorer som årsagen, spiller igen igen fallit. Alligevel klamrer universitetsuddannede eksperter og politikere over en bred kam sig til denne forklaringsmodel. De, der kan se, at denne forklaringsmodel ikke er beskrivende, bliver mobbet ud af det gode selskab.

  Men en ting er, at sandheden er ilde hørt, en anden og langt værre ting er de alvorlige konsekvenser, det har for samfundet at klamre sig til en faktuel falsk forklaringsmodel alene for at være med i de gode og dannedes selskab.

  Den enorme forskel på, hvorledes forskellige nationaliteter klarer sig og opfører sig i Danmark, burde for længst have fået professionelle analytikere og beslutningstagere til at gentænke deres forklaringsmodeller. Det samme hvad angår det registrerede tillidsfald og opløsning af solidaritet, som det multikulturelle samfund afstedkommer.

  Men i stedet for at analytikerne går forrest i sandhedens navn med nytænkning, ser vi dette parnas degenereret i himmelråbende latterlige konklusioner og beslutninger, der også betyder gigantiske økonomiske fejlgreb på skatteydernes regning.

  Dette cirkus står i stærk kontrast til den naturvidenskabelige erkendelse – også på universiteterne – hvor der er bevaret en vital dynamik til fortsat at stille spørgsmålstegn ved etablerede paradigmer og dogmer og komme videre.

  Men hvorfor er den marxistiske forklaringsmodel så populær trods dens fejlagtige følger og resultater?

  Nok er en hel generation er flasket op i at tænke på den måde. Men kan det virkelig være rigtigt, at de ikke er ude af stand til at tænke ’ud af boksen’. Næppe.

  En bedre forklaring på den marxistiske forklaringsmodels popularitet er, at den er meget nyttig politisk. Den skaber en forestilling om et offerhierarki med masser af ofre, som en ambitiøs og indigneret politiker kan føle sig kaldet til at hjælpe. At frelse et offer fra uretfærdighed er den allerstørste driver i dagens politik. Ikke mindst i et samspil med medierne, der dyrker offeret som en god historie.

  Kommentar by traveler — 27. august 2012 @ 08:38

 16. Hvis de kun taler arabisk og kun ser arabisk tv hjemme er det klart at de bliver hjernevaskede.
  De ser kun deres kvindelige familie medlemmer hyllet ind i tørklæde eller værre.
  Og så tilmed rejser eller sendes hjem på opdragelses rejser i islam.
  Hvordan skal de kunne finde ud af hvordan de skal opføre sig uden for deres arabiske osteklokke.

  Kommentar by xenofob — 27. august 2012 @ 09:25

 17. Det er altså for let at fremdrage en eller anden marxistisk forklaringsmodel, for at beskrive hvad det her handler om. Vi er jo alle, i en eller anden forstand, ofre. DF’s vælgere føler sig jo også som ofre, hér bare for multikulturen. Jeg tror mere det handler om vores selvforståelse. Vi føler, til en vis grad med rette, at vi har en overlegen kultur, som derfor har frembragt de samfund vi ser i vesten. Når nogen af os bliver bekymrede for følgerne af multikulturen, er det et udslag af, at også vores overlegenhed kan lide skibsbrud. Vi kan også blive sårbare, fordi vores overlegenhed jo bygger på tillid og en fælles forståelse af sammenhængene. Den bekymring deler venstrefløjen ikke, da de netop har dyrket denne overlegenhed ud i det ekstreme. Altså, vi er så stærke at intet kan knække os. Alle de andre skal nok blive omvendt, når de ser hvor fantastiske vi er. Og derfor skal vi ikke gå rundt og slå alle mulige oven i hovedet, da det bare vil gøre det sværere for dem, at inhente os. Se det er vaske ægte vestlig imperialisme, som de selv samme marxister troede de var sat i verden for at bekæmpe. Derfor bliver de også først omvendt, når virkeligheden går op for dem. At vi ikke er stærkere end det svageste led. Kristendommen har aldrig opereret med et disideret forsvar, da Jesus jo talte til folks hjerter omkring tilgivelse og næstekærlighed. Det var jo en farlig lære for alle totalitærer systemer, som kun kunne besejres med rå magt. Alligevel lå der i den kristne selvforståelse dette, at når den rå magt var opbrugt, ville kærligheden altid rejse sig igen. Den var med andre ord uovervindelig. Alligevel måtte kirken tilsidst ty til den selvsamme rå magt, da lidelserne blev for store. Og det var et brud med det kristne dogme, da det endegyldigt blev erkendt, at også denne uovervindelige kærlighed kunne være sårbar. Så disse sande kristne var altså at betragte som nutidens marxister. Og sådan fik vi altså gjort venstrefløjen til både imperialister og kristne fundamentalister. Tankevækkende – ikk?…

  Kommentar by Peter Andersen — 27. august 2012 @ 10:04

 18. Jeg tror ikke, han mener en biologisk nedbrydning af dine negle, Traveller

  Det er den pure sandhed, at det moderne samfund, vi har skabt, bliver til en glidebane som beskrevet, da det enkelte menneske i højere grad kommer til at opleve en følelse af

  * Moralsk nihilisme på grund af, der stilles mindre garanti for at retsindig levevis gengældes passende.

  * Fremmedgørelse overfor andre, da familen bliver opløst til fordel for feministisk selviscenesættelse og fordi, vi interagerer med faktor 1500 antal personer i forhold til i det traditionelle samfund.

  * Kronoisk stress og følelsen af magtesløshed, da vores arbejds- og studie liv føles virkelighedsfjernt når det kun indirekte handler om vores egene substistens, og spiralen forstærkes når vi dulmer nerverne ved at svælge i virkelighedsfjern underholdning(TV og videospil.)

  I fremtiden vil vi være yderligere overvågede og umyndiggjorte.

  Man kan blive ved med at forsøge at analysere sig frem til årsagerne til, samfundet er begyndt at køre af sporet. Men det burde være åbenlyst, at udviklingen mod disse problemer er virkelige, og at der må handling til, ikke snak — præcis som da dengang mange af os indså for adskillige år siden, at masseindvandringen ville give de problemer, vi ser i dag.

  Ellers er jeg enig i din analyse, men den handler om noget andet: ignoratio elenchi.

  Kommentar by H — 27. august 2012 @ 10:08

 19. Når man er jordens herskere ifølge ens religion, må det nødvendigvis være surt at vågne op til virkeligheden hver morgen…….

  Kommentar by Fidibus — 27. august 2012 @ 10:45

 20. Læs denne bog. Den forklarer, hvorfor politikerne sælger elastik i metermål til “ofre”:

  http://www.amazon.com/Democracy-Economics-Politics-Monarchy-Natural/dp/0765808684

  Og så denne bog, som forklarer, hvorfor venstrefløjen har været så succesrige i dette underlige offer spil:

  http://www.amazon.com/Revolution-Above-Kerry-Bolton/dp/1907166505/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1346061572&sr=1-1&keywords=Kerry+Bolton

  Kommentar by Sigwar — 27. august 2012 @ 12:04

 21. Danmark har en udtalt offerkultur. Derfor tiltrækker vi ofre og hvis ikke de er ofre i forvejen, så skal velfærdssystemet nok gøre dem til det. Det er også derfor der er så satans mange stemmer i de svage.

  Kommentar by Anonym — 27. august 2012 @ 12:33

 22. Det ligger i deres gener, sikkert på grund af indavl

  Kommentar by J.Christensen — 27. august 2012 @ 12:38

 23. Ja: “J. Christensen” Man skulle tro de var avlet på en ged og får.
  Istedet for Kebabruller og feltmadrasser.

  Kommentar by carsten Nielsen — 27. august 2012 @ 12:52

 24. @1, Høgsbro: “Det helt store problem i Danmark i dag, og det som binder venstrefløjen sammen med visse indvandrergrupper, er offerdyrkningen.”

  Ifølge venstrefløjens selvforståelse er dette en fundamental forudsætning for deres politiske overlevelse. Resonnementet kan kort skitseres således:

  1) Minoritetsgrupper skal beskyttes mod diskriminering, og derfor tildeles særrettigheder.
  2) Venstrefløjen er minoriteternes eneste “sande” beskyttere.
  3) Det er derfor vigtigt at fastholde disse i rollen som en ‘diskrimineret’ minoritet.

  Især punkt 3) er vigtig for venstrefløjen, idet den derved kan fastholde og udbygge magten. Holdningen kaldes på engelsk ‘bigotry of low expatations’ – på godt dansk (med genbrug af venstrefløjens brug af begrebet racisme) kunne dette passende kaldes ‘de lave forventningers racisme’ – altså en subtil form for racisme overfor mohamedanske invandrere af arabisk eller nordafrikansk oprindelse.

  Dette er i virkeligheden en moderne form for slaveri: et liv på overførselsindkomst i ghettoen, i bytte for politisk støtte til venstrefløjen. Se venligst traileren til Rev. C.L. Bryant’s tankevækkende film Runaway Slavehttp://www.youtube.com/watch?v=55aujTwuJY8

  … a compelling, insightful look at how government policies have systematically re-enslaved the black population in the United States. Through entitlements and other government programs, a perpetual state of welfare exists, creating what can only be described as a form of modern slavery for a large percentage of the African-American community.

  Kommentar by Svend Andersen — 27. august 2012 @ 13:11

 25. korrektion tastefejl: der skulle stå ‘bigotry of low expectations.’

  Kommentar by Svend Andersen — 27. august 2012 @ 14:22

 26. Svarer vrøvlehovedet Traveler i morgen, da der skal danses i dag.

  Kommentar by Machiavelli — 27. august 2012 @ 14:41

 27. Jeg elsker filosof Eva Agnete Selsing. Denne skarpe tænker ud i kulturen.

  “…Det radikale kvindevælde udviser i disse dage den mest uhyggelige, afstumpede magtarrogance ved fortsat at insistere på ikke at kalde tingene ved deres rette navn. Fulde af yndige ord om ’inklusion’, ’mangfoldighed’ og ’tolerance’. For hvad dækker ordflommen reelt over? ’Inklusion’ er eksklusion af alle dem, der gerne vil den danske kultur, dens historie og fremtid. ’Mangfoldighed’ er hyldesten til, dyrkelsen af og særrettigheder til én bestemt kultur. På bekostning af alle andre. ’Tolerance’ er tvungen tavshed.”

  Hun kan heller ikke lide Stampesinken. Dejligt at der findes intellektuelle mennesker, der ser katastrofen.

  Kommentar by Machiavelli — 27. august 2012 @ 14:52

 28. De to gange Mehmet gjorde det fint, og det var en befrielse at det blev de to, samt vist to forholdsvist unge indvandrere der også anklagede offerrolle og de lave forventninger/krav til indvandrerne, der kom til at tegne debatten i første omgang.

  Straks derefter gik det dog over i det sædvanlige med integrationskonsulenten fra Vollsmose og f.eks. Tarek Omar, dagbladet Politikens debat-redaktør.

  Hans kommentar til Tv2Fyn er ganske enkelt idiotisk, og komplet ligegyldig som modargument mod “kultur”-argumentet. Hans kommentar er påfaldende dum.
  Men dog alligevel interessant; han hæver jo at de slet ikke længere har noget “arabisk” over sig. De er danskere, desværre blot kriminelle, men ellers helt ordinært danske.
  Med andre ord; de er reelt assimilierede ifølge Tarak Omar. Det er naturligvis en håbløs analyse, men må jo have betydning for det fremtidige syn på kulturrettigheder, modersmålsundervisning, “mangfoldighed”-ævl osv., hvor hvad skal al den slags dog tjene af formål når indvandrerne alligevel er heltigennem danske og intet andet.

  Kommentar by Superman — 27. august 2012 @ 18:20

 29. H forsvarer machiavelli med: ”Jeg tror ikke, han mener en biologisk nedbrydning af dine negle, Traveller”. Hvad har mon mine negle med det at gøre?

  Og machiavelli følger op med sætningen:”Svarer vrøvlehovedet Traveler i morgen, da der skal danses i dag.” Det må da også kaldes vrøvl.

  H, du angiver en række problemer, som du anser for samfundsproblemer:

  – Moralsk nihilisme på grund af, der stilles mindre garanti for at retsindig levevis gengældes passende.
  – Fremmedgørelse overfor andre, da familien bliver opløst til fordel for feministisk selviscenesættelse og store grupper
  – Kronisk stress og følelsen af magtesløshed, da vores arbejds- og studie liv føles virkelighedsfjernt når det kun indirekte handler om vores egen subsistens
  – Og spiralen forstærkes når vi dulmer nerverne ved at svælge i virkelighedsfjern underholdning(TV og videospil.)

  Men det, du beskriver, er noget typisk, søgt universitetsjammer, hvor alderssvækkede lektorer og umodne studerende samdrægtigt kører hinanden op i hysterisk og overspændt weltschmerz. Denne jammer er inspireret af Marx om det fremmedgjorte proletariat og bourgeoisi.

  Det komiske er, at dette marxistisk definerede proletariat og bourgeoisi jo ikke længere findes. De arbejdende skatteydere er og føler sig heller ikke spor fremmedgjorte i marxistisk forstand. De har givet mange problemer, nok mestendels skabt af en emsig og omklamrende velfærdsstat og ekspertvælde.

  Til gengæld svælger universiteterne og studerende i egen fremmedgørelse, sådan som du beskriver. De dyrker det postmodernistiske menneske inden for egne mure med at være fremmedgjort både over for sig selv og over for omverdenen.

  Men denne marxistiske jammer har intet med konkrete multikulturelle samfundsproblemer at gøre. For den marxistiske jammeren fødtes og dyrkedes netop i det monokulturelle samfund. Og har været fin til at afpresse penge med fra det øvrige samfund.

  Man kan sige, at jammeren eksisterer, men den ene jammer er ikke bare lig den anden.

  For man kan af god grund godt beklage sig over den multikulturelle ideologis samfundsnedbrydende karakter. Og man kan i forlængelse heraf beklage sig over den marxistiske analysemetode, med at den ikke kan benyttes på multikulturelle konflikter.

  PS Hvad angår TV og specielt internetspil er det uhyre spændende og livsbekræftende for mine og mine børns venner og mine venners børn, hvor det ikke er de samme. Måske indtil de en dag får at vide af professionelle bekymringsmagere, at deres interesse er så forfærdelig og bekymrende og fremmedgørende og nervedulmende.

  Ak oh ve oh klage.

  Kommentar by traveler — 27. august 2012 @ 19:46

 30. Op med humøret traveller, det er snart week-end.

  Kommentar by Nielsen — 27. august 2012 @ 21:53

 31. Styr dog din perfide retorik! Du udstiller blot dig selv ved uretfærdigt at tilsværte noget som “marxistisk, umodent jammer”.

  Du kører derudad mod “marxisme” og “multikulturelle konflikter,” men på intet tidspunkt formår du overhovedet at ramme nogen af de postulater, jeg fremførte (eller som Machiavelli gjorde før.)

  Jeg er færdig med at tale med dig, Traveler.

  Kommentar by H — 27. august 2012 @ 22:03

 32. H

  “Jeg er færdig med at tale med dig, Traveler.” Jamen dog. Kan du ikke bare undlade at svare mig i stedet for denne teatralske afsted?

  Når du nu er faldet til ro igen, kan du prøve at formulere et mere fornuftigt modsvar. Forklar mig så også lige sætningen “Der sker derfor både en biologisk nedbrydning af mennesket og ..” Hvorledes?

  Det interessante her er, at selv om vi er enige om at kritisere de seneste års indvandring og indvandringspolitik, er vi uenige om meget andet. Det er da kun godt.

  God weekend, Nielsen

  Kommentar by traveler — 27. august 2012 @ 23:01

 33. Når du nu er faldet til ro igen, kan du prøve at formulere et mere fornuftigt modsvar.

  Jeg kan ikke se nogen pointer i dit indlæg, der kritiserer nogen af mine postulater.

  Forklar mig så også lige sætningen “Der sker derfor både en biologisk nedbrydning af mennesket og ..” Hvorledes?

  Spørg den person, der har skrevet det, ikke mig.

  Det interessante her er, at selv om vi er enige om at kritisere de seneste års indvandring og indvandringspolitik,

  Jeg tvivler på, vi kritiserer det fra den samme vinkel og det samme etiske ståsted.

  er vi uenige om meget andet. Det er da kun god

  Indtil videre lader det til, mine postulater står urørt af din uhæderlige rasen. Du burde derfor ikke glæde dig over meningernes mangfoldighed og indbildte lighed, men skamme dig over, du ikke evnede at fremføre dine meninger og din kritik på en intelligibel og saglig måde.

  Kommentar by H — 27. august 2012 @ 23:18

 34. H

  Sjovt nok kan jeg heller ikke se nogen pointer i dit indlæg. Jeg finder som nævnt følgende for vås:

  * Moralsk nihilisme på grund af, der stilles mindre garanti for at retsindig levevis gengældes passende.

  * Fremmedgørelse overfor andre, da familen bliver opløst til fordel for feministisk selviscenesættelse og fordi, vi interagerer med faktor 1500 antal personer i forhold til i det traditionelle samfund.

  * Kronoisk stress og følelsen af magtesløshed, da vores arbejds- og studie liv føles virkelighedsfjernt når det kun indirekte handler om vores egene substistens, og spiralen forstærkes når vi dulmer nerverne ved at svælge i virkelighedsfjern underholdning(TV og videospil.)

  Så vidt jeg kan se, stammer det fra den yderste venstrefløjs kritik af den postmoderne liv. Det stammer fra en tid, hvor udgangspunktet var et monokulturelt samfund. Dit sprogbrug synes at bekræfte min formodning. For dit sprog er ikke alene markør for din særlige uddannelse, som f.eks. ‘ignoratio elenchi’, men også markør for din (mentale) alder, f.eks. ‘videospil’, der er ret gammeldags.

  Dine postulater står således ikke urørt af min rasen. Jeg finder som nævnt dine postulater for noget støvet noget hentet fra den yderste venstrefløjs brokkasse tilbage fra det monokulturelle samfund. Om det er relevant i aktuelle forhold, mener jeg ikke.

  Du har ret i, at “Der sker derfor både en biologisk nedbrydning af mennesket og…” bør forklares af den person, der har skrevet det. Men årsagen til jeg spørger dig er, at det er den sætning, som du forsvarer. Og det med en lige så mystisk sætning: “Jeg tror ikke, han mener en biologisk nedbrydning af dine negle, Traveller” Negle? Biologisk nedbrydning?

  Jeg er dog enig med dig i følgende flotte sætning: “Jeg tvivler på, vi kritiserer det fra den samme vinkel og det samme etiske ståsted.”

  Kommentar by traveler — 28. august 2012 @ 06:02

 35. H

  Følgende er meget interessant:

  – Udskamning: “men skamme dig over, du ikke evnede at fremføre dine meninger og din kritik på en intelligibel og saglig måde.”
  – Etik som argument: “Jeg tvivler på, vi kritiserer det fra den samme vinkel og det samme etiske ståsted.”

  Klare vindersætninger. Overlegenhed på alle fronter. Sådan.

  Dog trækker stavemåder som “arbejds- og studie liv” og “substistens” muligvis i en helt anden retning.

  Ligesom kritik af “feministisk selviscenesættelse” i samme sætning som kritik af det moderne menneskets interaktion med mange personer er bemærkelsesværdigt. En romantisering af de gode gamle førmoderne dage, som nogle abonnerer på.

  Kommentar by traveler — 28. august 2012 @ 07:32

 36. Så vidt jeg kan se, stammer det fra den yderste venstrefløjs kritik af den postmoderne liv. Det stammer fra en tid, hvor udgangspunktet var et monokulturelt samfund. Dit sprogbrug synes at bekræfte min formodning. For dit sprog er ikke alene markør for din særlige uddannelse, som f.eks. ‘ignoratio elenchi’, men også markør for din (mentale) alder, f.eks. ‘videospil’, der er ret gammeldags.

  For det første kan du ikke tilbagevise mine påstande ved at kalde det “marxistisk,””yderste venstrefløjs brokkasse,” romantiseren,” og kalde det irrelevant. Det er ALT, du gør. Jeg må dog som en bibemærkning sige, jeg aldrig har hørt Marx eller de “monokulturelle venstreorienterede” tale om de ting på samme måde. Kritiserede de feminisme og moralsk nihilisme?

  Og hvis du har ret i, jeg er gammel og højtuddannet, så vil det, som alle dine andre krumspring, heller ikke være relevant kritik.

  Hvis jeg skal synke ned på dit niveau og analysere dig, så vil jeg snarere mene, det er DIG, som minder om en pludrende, logikforladt, venstreorienteret, monoman, kvotekønnet akademiker, som pludrer derudad uden at have nogen fornemmelse for sagens substans–uden selv at være klar over det–og som fokuserer på irrelevante ting, som man alligevel ikke kan bruge til noget, og som ingen betydning har. Kom ind i ringen frem for at stå udenfor med dit mudderkageskyts!

  Etik som argument: “Jeg tvivler på, vi kritiserer det fra den samme vinkel og det samme etiske ståsted.

  Det var “samme,” der var argument. Det bliver ikke ethos fordi ordet “etisk” bliver brugt.

  – Udskamning: “men skamme dig over, du ikke evnede at fremføre dine meninger og din kritik på en intelligibel og saglig måde.”

  Og ja, du burde skamme dig over din uhøflighed at skamme mig ud for at være påstået “marxist.” Det er dig, der således benytter dig af udkamning. Men du kan som sagt aldrig tilbagevise noget ved blot at tilsværte det som “marxistisk.”

  Kommentar by H — 28. august 2012 @ 10:32

 37. ” machiavelli er enten vildt hysterisk eller laver tykt grin med bekymrede borgere med overgearede salutter som: “Der sker derfor både en biologisk nedbrydning af mennesket og en social nedbrydning af kulturen. Konsekvensen er uundgåelig flere aggressioner og mere had. Flere psykopater og mere afsindig vold og drab samtidig med et totalt fald i den sociale orden”.

  Sagde jeg virkelig det, det var flot sagt på få ord. Men nu skal jeg komme med nogle flere. Og glem nu Marx, han har intet med dette her at gøre. Det drejer sig om et kulturelt nedbrud og de alvorlige psykologiske konsekvenser heraf i 2012 som følge af den kulturelle udvikling. Og det vidste Marx ikke noget om, og det gør de fleste akademiske tosser heller ikke.

  Nye tanker er altid hinsides sproget, og derfor er det ofte vanskeligt at finde de ord eller begreber der dækker. Det er derfor alle nye teorier i begyndelse ofte er fejlagtige, fordi det ikke passer ind i sprogbruget. Så jeg er hverken hysterisk eller laver grin med borgermusikken men prøver at formulere mig i det sprog, der eksisterer rationalt. At Traveler ikke forstår udviklingen bliver hans problem. Og da jeg er gammel skolelærer, så lad mig forsøge at forklare det pædagogisk.

  Og så lige: At danse er at sætte det venstre ben foran det højre eller omvendt. Fx ved cha,cha,cha. Og da Machiavelli har vundet et par danse konkurrencer, kan han godt lide at danse. Det skulle ikke være så svært at forstå. Og så til det som Traveler ikke forstår.

  Der findes en identitetsbevidsthed, der får samfundet til at hænge sammen. Og denne emotionelle identitet er overleveret os fra barndommen, fra forældre og andre slægtninge. Kort sagt den identitetsbevidsthed som har udgangspunkt i en kulturtradition, som får samfundet til at hænge sammen. Det hænger ikke sammen af sig selv. Det gør et hus heller ikke uden cement.

  Problemet er, som fx den østrigske biolog og filosof Konrad Lorenz udtrykker det: Et systematisk opgør med forfædrenes traditioner er ensbetydende med at undergrave sin egen identitet. Tilmed mener Lorenz, at et menneske der isolerer sig alvorligt fra disse traditioner slet ikke et menneske, da menneskeånden er et overindividuelt fænomen, bundet sammen af slægternes traditioner. Og menneskeånden er en kompliceret affære.

  I denne kultur – dvs. hvilken som helst kultur – findes der både en biologisk og psykisk identitet. Mennesket nedstammer fra dyrene, derfor findes der et ‘dyrisk’ element i ethvert menneske, bl.a. en stærk aggressionsdrift, som både kan være positiv eller negativ. Menneskets personlighed eller identitet opbygges med andre ord gennem fortiden. Og denne identitet bliver normalt intakt livet igennem.

  Identitetsdannelsen er derfor en kontinuerlig, dynamisk proces, som så at sige omklamrer personligheden og giver sikkerhed i en usikker verden. Det er selve evolutionen, der her er på spil. Skabelse af had og negative aggressioner er afhængig af, hvordan identitetsdannelsen bliver berørt. Derfor er det en nødvendig forståelse, at Kulturen ikke blot lægger bånd på menneskets eksistens i samfundet, det ligger også bånd på dets biologiske eksistens. Hvilket også vil sige dets driftsmæssige struktur.

  Problemet med at tolke de biologiske instinkter i relation til kultur er imidlertid overordentligt vanskeligt, hvilket da også fører til, at langt de fleste sociologer og andre samfundsforskere peger på, at det må være livets mekaniske standardisering, den åndelige forarmelse, ophobning i byerne eller måske bare en dårlig opvækst, der skaber en dårlig moral og en dårlig opførsel.

  Den forklaring skal nok komme på banen på et tidspunkt, men det er selvfølgelig kun en halv forklaring, At den dårlige moral og dårlige opførsel har udgangspunkt i en driftsundertrykkelse, som har skabt en vedvarende aggressionstilstand, som slår igennem til had er ikke et emne, der står på den sociologiske eller politiske  dagsorden. Og det er driftsundertrykkelse, hvis mennesket ikke føler sig hjemme i den verden, som han eller hun har opbygget og derfor identificerer sig med. Men en sådan tankegang kan give de forkerte associationer.

  Og da vi lever i en tid med store forandringer ændres både de kulturelle og de sociale omstændigheder, og derfor er identitetsfølelsen under stærkt angreb. Der foregår i ethvert menneske derfor en uafbrudt bestræbelse på at opretholde identiteten, ofte styret af en ubevidst angst, som vi normalt ikke selv vedkender os.

  Eller sagt på en anden måde: Da de kulturelle og sociale omstændigheder stærkt forandres, sker der en uafbrudt bestræbelse på at opretholde identiteten, som så at sige er menneskets personlighed.

  I dag får flere og flere mennesker identitetsproblemer, fordi det taber sin fortid, sin historie, sine ellers faste værdier, sit syn på hvad det vil sige at være dansker. Ud over den personlige benrørelse går det også ud over samfundet, fordi andre danskere ikke længere betragtes som værende en del af fællesskabet.

  Hvordan de klarer sig er deres problem. Og hvis der er problemer, så kan de få en røvfuld. Der er ingen solidaritet og cementen begynder at smuldre. Gaderne er blevet mere usikre, og købmandens varer er også mine, og idioten der kører foran i sin bil kan fandeme køre ind til højre, ellers kan han få en røvfuld. Det sociale er med andre rod i forfald.

  Konklusionen i al den snak om identiteter er, at identitet som fænomen ikke kan forstås uden en gensidige afhængighed forbindelse mellem det bevidste og det ubevidste. Eller mere præcis at den praktiske eksistens altid ledsages af en underbevidst eller ubevidst komponenter, som er et emergent fænomen i den biologiske udvikling. Derfor er det spillet mellem disse to psykiske størrelser, der skaber indholdet i sjælelivet

  På forholdsvis få år har samfundet fremprovokeret en frustration, der har forøget hadet, volden og kriminaliteten i det danske samfund gennem en undertrykkelse af de menneskelige drifter. Ja det har skabt psykopater på samlebånd. Det sociale går i forfald. For kan folk ikke finde sig selv i den identitet, der er opbygget slår det i stigende grad over og begynder at opbygge deres liv på ideer.

  Den naturlige menneskelige aggression slår derfor om til had og fjendtlighed. Ikke kun mod indvandrerne, andre danskere men også mod samfundet, dets institutioner og autoriteter. 

  Fordi det bevidste og ubevidste ikke kan løsrive sig fra biologien, idet det nøje er forbundet med aggressivitetsdriften, som findes hos alle højerestående dyr med centralt nerve-system.

  Respekten falder drastisk. Og indvandrerne ligger jo endnu mere under for disse drifter, fordi der er ikke noget der forbinder dem til den danske kultur. Og det er jo de processer som socialiseringen skal forhindre men som det ikke har forhindret, ved at tage indholdet ud af de traditioner, den kulturelle erindring, som ligger dybt i erfaringen.

  Derfor er udviklingen moralsk set i frit fald, ikke mindst fordi det politisk korrekte totalt har lammet den kritiske tænkning og udelukket den sunde fornuft hos den herskende elite. Godheden har sejret – ad helvede til, bl.a. fordi denne idealisering af det menneskelige har bevirket en forskydning fra samfundshensyn til individ hensyn og undergravet forståelsen for fællesskabet og frembragt nye undertrykkelsesmekanismer op til overfladen, fordi der er skabt en idémæssig undergravelse af forståelse for fællesskabet som den overordnet ramme.

  Et menneske kan ganske enkelt ikke være i psykisk balance, hvis det ikke har en kultur at støtte sig til, for så er det som Lorenz udtrykker et slet ikke et menneske. Derfor er det nødvendigt for fællesskabets bevarelse at identificere sig med andre mennesker, der tænker og føler på samme måde. Det er det, der skaber et folk. Subjektiv selvidentifikation er nøgleordet til at forstå, hvorfor alle kulturer “ikke er lige gode”.

  Politikeren og akademikeren ved sit skrivebord tror imidlertid, at kulturelle og nationale identiteter kan »konstrueres« gennem ideerne om en ny verdensorden og ideen om multikulturen. Men den intense oplevelse af identiteten ligger nedenunder som en både bevidst og ubevidst erfaring og kan ikke uden videre kan skubbes til side.

  Kun ved at skabe en falsk verden af illusioner kan mennesket udadtil forføres til at tro, at der venter en strålende fremtid. Men det er en falsk bevidsthed.

  Kritisk tænkning er, som jeg startede med derfor en tænkning, der gør op med bestemte illusioner, ( om den nye verdens orden og multikulturen). Illusionstænkning kan rationelt set selvfølgelig godt skabe en forståelse for nutid og fremtid, men da samfundet og mennesket ikke kan hænge sammen uden en kultur, der bygger på stabile bevidste og ubevidste erfaringer – følelsestoner – ud over selvfølgelig at al erfaring viser, at multisamfundet ikke kan fungere – er den eneste vej selvfølgelig at nedbryde falske illusioner om multikulturen. Sker det ikke vokser Junglen.

  Kommentar by Machiavelli — 28. august 2012 @ 10:46

 38. Machiavelli

  HØRT!

  Men den allervigtigste faktor i denne sammenhæng er dog naturen. For lavIQinvasionen af Vesten bliver vores undergang. Og når der oven i også lægges det faktum at højIQ (plus 110) kvinder evner at styre deres forplantning, så de mestendels først får børn i 30’erne. Mens lavIQ (ca. 95 og nedefter) kvinder, jo allerede starter med at formere sig som teenagere. Så skal det gå ned ad bakke og det ekstremt hurtigt.
  Men vi kan jo også bare sænke uddannelsesoptagelseskravene, så ingen vil lægge mærke dertil. For jo flere vi får i gymnasiet, jo bedre er det jo! Og det selv om flere og flere gymnasieelever jo ikke er egnede. Men vi skal jo bare have skabt verdens bedste folkeskole og så går det hele jo af sig selv!

  Kommentar by anonym — 29. august 2012 @ 05:48

 39. Det er fint, at Machiavelli gider være så pædagogisk.

  Du har også ret i det, du siger, Anonym. Men hvis du skulle forklare det til sådan nogen som Traveler, ville du være nødt til at udpensle de ting, som vi andre forstår når de henvises til implicit. F.eks. grundene til, det kan være et alvorligt problem, at høj-IQ-kællinger først føder forbi de 30, og hvordan det kan være et problem, de føder færre gange. Desværre er problemet dog allerede i udgangspunktet, at sådan nogen som Traveler ikke kan overskue et problem, hvor der er mange faktorere involveret. Derimod kan han forstå den binære moral om hvad der er haram eller halam og marxist eller nationalkonservativ.

  Kommentar by H — 29. august 2012 @ 09:38

 40. H

  Machiavelli er altid god at lytte til! Og ofte er han også ganske underholdende.

  Kommentar by anonym — 30. august 2012 @ 05:03

 41. Hm! Men jeg danser ikke så godt mere.

  Kommentar by machiavelli — 30. august 2012 @ 11:18

 42. […] de en slags osteklokke, et parallelsamfund med deres egne regler. ” (Delvis transskribering og link til […]

  Pingback by Når indvandrere siger sandheden om forfejlet integration — Kulturkamp — 4. september 2012 @ 10:50

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper