27. december 2006

Rolf Bagger med flere – om den negative afhængighed af nazismen

Meget er sket siden Dansk Folkeparti blev parlamentarisk flertal for VK-regeringen, og læserbreve som det her herunder af Rolf Bagger er efterhånden et særsyn. Godt for den politiske debat – Regeringen arbejder under tvang

“Der var et eller andet bekendt ved de dramatiske begivenheder på Christiansborg i sidste uge, der kulminerede med med Lars Barfoeds afgang som minister. Regeringen kom under pres og blev med regeringschefen i spidsen offentligt ydmyget af sit såkaldte støtteparti. Og støttepartiet demonstrerede, at det besidder en magt, som så at sige står over selv statsministerens, og storskrydende kunne partiet endda erklære, at det er parat til at bruge sin magt igen, hvis det passer partiet. Nu er politik i sidste ende altid et spørgsmål om magt og viljen til at bruge den, men hvad var det, der forekom bekendt ved forløbet? Mig fik begivenhederne i sidste uge til at tænke på noget så fjernt fra fødevarekontrol og familiepolitik som torpedobåde. Helt præcis otte torpedobåde. Den 5. februar 1941 blev den danske regering tvunget til at udlevere otte torpedobåde til tyskerne. Formelt var Danmark et neutralt, selvstændigt land med egen regering og eget forsvar, og i det daglige forsøgte regeringen gennem forhandlinger med tyskerne at lade, som om man var en suveræn regering. Det kaldtes samarbejdspolitik. Men reelt var landet besat. I starten var magtforholdene ikke synlige, men som tiden gik, blev det stadig tydeligere, hvem der bestemte, og regeringen havde ikke noget valg, hvis den ville fortsætte med at regere. Den kunne kun gennem forhandlinger forsøge at afbøde de værste ulykker, og mange gange lykkedes det da.” (Berlingske Tidende 20/12-06)

At associere Dansk Folkeparti med alt ondt, ikke mindst Nazi-Tyskland var en kunstart der blev perfektioneret helt frem til folketingsvalget februar 2005 – herefter gav det ligesom ikke rigtigt mening. Geoffrey Cain har opsamlet en række markante grafiske eksempler i Gensyn med ondskabens ikon udgivet tidligere på året. Herunder godt 50 eksempler på retorisk vanvid der rammer alt fra liberalister i Venstre, over socialdemokrater i Dansk Folkeparti, til konservative Bush… Kort sagt, de andre, de onde – dem med den dårlige tone og de ringe hensigter.

Et forbud mod nazisme ville ramme Fremskridtspartiet i hjertet

“Flere af de kandidater der stiller op for Glistrups Fremskridtsparti er tæt forbundet i ånd og praksis med nazisterne, senest er det en ung kandidat i Århus der erklærer sig på linie med nationalsocialisterne. Et forbud mod nazister vil i praksis betyde at fremskridtspartiet ikke kunne opstille kandidater med nazistiske holdninger, og så er det et åbent spørgsmål hvor mange der vil være tilbage.”

Arbejderpartiet Kommunisterne i København (Hjemmeside 2001)

Bush er yderligtgående fundamentalist

“Bush´s retorik tegner også billedet af et religiøst korstog på præcis samme måde, som det ses blandt de yderligtgående, muslimske bevægelser.”

Lissi Rasmussen, Islamisk Kristent Studiecenter (Kristeligt Dagblad 26/3-03)

Bush er for Irak hvad Hitler var for Østrig

Adspurgt: “Folk applåderar, jublar och skriker: Tack Bush! Man kan börja påstå nu att de är befriade. Civila kastar blommor på soldaterna när de går igenom Bagdad. Är inte detta beviset för krigsmotståndarna att de hade fel, igen?”

“Det jublades på samma sätt när Hitler gick in i Österrike 1938. Långt efteråt förstod man att det där bara var propaganda.”

Jan Guillou (Aftonbladet 9/4-03)

DF og racen af zombier

“Der er altså ingen tvivl om, at DF er racistiske. For DF er muslimer en ‘race‘ af zombier, hvis handling er styret af Islams nærmest hypnotiske natur, i den værst tænkelige udgave, fremfor af rationelle motiver og egne evner til selv at videreudvikle ideologisk identitet. At DF så ikke tør indrømme dette i deres forsøg på at få racismeparagraffen fjernet, er direkte ynkeligt. For det ville jo være fair nok at diskutere hvorvidt racisme er en legitim forestilling at bruge i propaganda eller ej.”

David Holm, studerende (Dagbladet Information 22/10-02)

Den nazificerede danskhed

“Jeg kan godt blive lidt rystet over danskernes hyppige brug af ordet ‘danskhed’. I mine øren giver det mindelser om nazitidens Tyskland…”

Lektor Helen Krag (Berlingske Tidende 22/2-03)

Hudfarvens betydning

“Der skal åbenbart være særlige regler for hvide borgere i Danmark. Og dem med afvigende hudfarve, de er så ikke omfattet af regeringens påståede humanistiske menneskesyn.”

Kamal Quraishy, SF-ordfører om behandlingen af afviste asylansøgere (Dagbladet Information 3/12-02)

KKK og de danske racister

“En meget høj mand med et langt grånende skæg lænede sig op ad en af søjlerne og så meget dyster ud. Det var Jakob Holdt, der lige var kommet hjem fra USA. Dér havde han opholdt sig hos Ku Klux Klan i et par uger. ‘Danskerne er mere racistiske end dem,’ sagde han.”

Jacob Holdt (Dagen 5/12-02)

Terrorregimet Fogh

“Man er terrorist, uanset om man sidder i Kabul eller på Christiansborg… De, der støtter en ulovlig handling og en krig uden legitimitet, er også terrorister. Det afgørende for mig er legitimiteten. Alt, der ikke har legitimitet, er terrorisme. Det kan ikke gradbøjes efter, om det er parlamentarikere eller andre, der støtter det.”

Tanwir Ahmad (Dagbladet Information 5/4-03)

Ulla Dahlerup taler som nynazist – minder om 30’erne

“Det rislede mig koldt ned ad ryggen, og koldsveden sprang næsten frem på panden, da jeg hørte Ulla Dahlerups tale på Dansk Folkepartis (DF) landsmøde. Et kort øjeblik troede jeg, at TV havde begået en fejl og sendt uddrag fra en kongres for nynazister, men jeg blev skuffet: Det var fra et landsmøde i et parti i det danske folketing.”

“Dansk Folkepartis landsmøde burde mane til eftertanke og få os alle og ikke mindst regeringen til at revurdere synet på partiet. Med henvisning til 30’ernes Tyskland skal det siges, at nok gentager historien sig ikke, men det gør menneskenes fejltagelser.”

Kim Marker (Jyllands-Posten 24/9-03)

‘Herrefolket/Det nye højres’ genetik

Overskrift: “Det nye herrefolk snubler i afsættet”

“Med professor Helmuth Nyborg seneste udtalelser begynder der at tegne sig et ganske – foruroligende billede – af det nye højres værdisæt.”

Lektor Thomas Pedersen (Berlingske Tidende 6/10-03)

Propagandachef, smager lidt af Göbbels

“For at fastholde illusionen som den ny tids socialdemokrati indkaldte Dansk Folkepartis propagandachef f. eks. til pressemøde i restaurationen under Arbejdermuseet i Rømersgade i København…”

Lars Weiss (Jyllands-Posten 5/10-03)

Foghs Sturmabteilung

“Vi skal til at være et lille, selvtilfreds, provinsielt hul. Og i Dansk Folkeparti har man regeringens stormtropper, som sætter den dagsorden, der diskuteres i medierne.”

Inge Eriksen, forfatter (Dagbladet Information 26/9-03)

Ulla Dahlerups nazi-agtige retorik

“Sovjet og nazi-Tyskland bliver det næsten uundgåelige sammenligningsgrundlag. Det er ikke det samme som at kalde den fantasifulde ophavskvinde nazist. Men det rå og hævngerrige tonefald hos Dahlerup… minder ikke desto mindre om forfatterinden Olga Eggers‘ bidrag i Fædrelandet.”

Georg Metz (Dagbladet Information 6/10-03)

Bush, den amerikanske cowboyfacist

“… da han bakkede op bag en amerikansk cowboyfascist, der gik i krig på løgnehistorier om…”

Christian Braad Thomsen (Politiken 5/11-03)

Kulturkamp – den småborgerlige nazismes blomstring

“Anders Fogh Rasmussen burde måske med sin interesse for besættelsestidens historie forsyne sit bagland med en tale, som den foragtede kulturradikale Poul Henningsen holdt i sit svenske eksil i 1943. Her præciserede PH, at nazismen udspringer af det herskende småborgerlige livssyn og advarede imod »faren for en ny nazistisk blomstring efter krigen, som vel bliver kaldt alt andet end nazisme – ja som kanske kommer til at trives inden for de eksisterende parlamentariske partier« (Kulturkritik III, Rhodos).

Hvis den visionære Poul Henningsen havde kunnet følge den grasserende borgerlige kulturdebat, ville han ryste på hovedet og bedrøvet indse, at hans advarsel var forgæves.”

Christian Braad Thomsen (Politiken 5/11-03)

Bush og nazisterne

“When I hear Bush say, ‘You’re either with us or against us,’ it reminds me of the Germans.” It conjures up memories, he said, of Nazi slogans on the walls, Der Feind Hort mit…”

– og de socialdarwinistiske ekstremister

“a bunch of extremists guided by a crude form of social Darwinism.” (om nykonservatismen)

George Soros (The Washington Times 11/11-03)

Fogh-regeringen fodrer den indre svinehund

“Den eneste grund til, at regeringen fastholder starthjælpen, er for at fodre den indre svinehund.”

Elsebeth Gerner Nielsen (Politiken 15/11-03)

Hudfarve eller kultur?

“Det, vi har brug for herhjemme, er en ligestillingsombudsmand, som man har i Sverige, Norge og en række EU-lande. Det er jo trods alt et større problem, at folk ikke kan få en bolig på grund af deres hudfarve, end om en liter mælk koster 50 øre for meget, hvilket forbrugerombudsmanden gerne vil tage sig af.”

Kamal Qureshi, om boligselskab der frasorterer arabere (Politiken 16/11-03)

Ku Klux Klans danske afdeling

“Nogle foreslår, at Israels Plads omdøbes til Palæstinas Plads. Andre vil hellere af med flygtningene. Et sådant eksempel kan ses hos Dansk Folkeparti, som reelt er en dansk miniudgave af KKK, for tiden med jakkesæt og slips.”

Khaled D. Ramadan, Kunstner (Aktuelt 2001)

Hitler og Pia Kjærsgaard har den samme holdning…

“Hitler og Pia Kjærsgaard er to alen ud af samme stykket. Jeg siger ikke, at hun er nazist, men hun har den samme holdning med at dele befolkningen ind i over- og undermennesker, som Hitler havde”

Peter Duetoft (Jyllandsposten 30/01-2001)

Fogh-regeringen er inspireret af Stalin

“Hvorfor undertrykker netop en erklæret liberal regering så formynderisk de grundlæggende menneskerettigheder? Hvorfor finder den sin inspiration i Stalins tvangsassimilation af mindretal…”

Jacob Holdt (Politiken 5/4-2003)

Despoten Anders Fogh

“Despotens billede toner frem. Hvad har Fogh lovet Bush i telefonen, mens Fogh var formand for EU’s ministerråd? Sagde han ja til argumentationen eller til beslutningen?”

(Politiken 19/11-03)

Han kaldte en bog om tyrkisk sekularisering spændende

“Også på sin egen hjemmeside har Henrik Gade Jensen tidligere gjort sig bemærket med bl.a. rosende ord om den daværende leder af det ekstreme tyske parti Republikanerne, tidligere SS-officer Franz Schönhuber.”

Rasmus Lindboe, Journalist (Dagbladet Information 25/11-03)

Den racistiske substans i Dansk Folkeparti

“Der er tale om, at et i substansen racistisk parti styrer udlændingepolitikken. Jeg tør ikke tænke på, hvad næste offensiv vil indeholde.”

Tøger Seidenfaden (Vision-Lighed 21/11-03)

Dansk Folkeparti og deportation af tosprogede

“Jeg tror, at Louise Frevert er Dansk Folkeparti nok til, at deportationsreglen kun skal gælde for de tosprogede elever.”

Per Bregengaard (JP København 17/12-03)

Bush og bin Laden

“Selv præsident Bushs sprog nærmer sig det, som terroristen bin Laden bruger. Begge tager de Gud som gidsel i et forsøg på at støtte deres frygtelige mål.”

Günther Grass (Politiken 4/4-03)

Pia Kjærsgaards kærlighed til ariske hunde

“Pia Kjærsgaard, der siden valget har været Danmarks skygge-statsminister, føler sig af og til forhadt og foragtet – men ‘hunden’ elsker hende. Og den er smukt blond.”

Mads Winther (Ekstra Bladet 16/12-03)

Erfaringen fra 1930’ernes Tyskland, Spanien, Italien…

“Jeg er bange for Langballe og Krarups måde at se på anderledes tænkende mennesker. Hidtil har jeg nok mest tænkt: Det må da gå over. Men måske gør det ikke det. Erfaringerne fra 1930’ernes Tyskland, Spanien, Italien og andre lande, incl. Danmark, viser jo, at en gang imellem går det ikke over.”

Hans Gullestrup, Professor (Jyllands-Posten 16/12-03)

Mindelserne om gradbøjningen af jødiskhed

“Man begynder med en dårlig lov, som man så bøder på med stadig mere absurde påfund i stedet for at tage det fejlagtige udgangspunkt op til revision. Loven om adoptivbørn bringer mindelser om de hovedbrud, gradbøjningen af ‘jødiskhed’ må have voldt juristerne bag de nazistiske Nürnberglove.”

Tøger Seidenfaden (Politiken 27/12-03)

Fascistoid forbud mod tørklæder i skolen eller på arbejde

“Ideen om at forbyde muslimske kvinder at bære tørklæder i skolen eller på arbejde er i sin grundform fascistoid. Mere klart kan det ikke siges. Det kan lyde groft, men når den gængse tone i debatten er, at man uden at blinke skal forfølge en bestemt etnisk eller religiøs befolkningsgruppe. – eller ligefrem i debatten rask væk omtale race og religion som ét fedt – ligner det til forveksling de rå fanatismer, jeg egentlig troede, at vi havde forholdt os endegyldigt til i sidste århundrede.”

Kristian Ditlev Jensen (Kristeligt Dagblad 4/1-04)

Fogh og det racedelte Danmark

“Var statsministerens nytårstale tam og intetsigende? Fogh fik da i den grad italesat et racedelt Danmark til erstatning for klassesamfundet.”

Pia Weise Pedersen og Per Bregengaard (Dagbladet Information 5/1-04)

Lidt hudfarve- fetischisme fra overdrevet

“Nej, det her handler dybest set ikke om Mjølnerparkens beboeres ve og vel. Det handler om at skabe panik i den hvide del af befolkningen – i det, der kaldes ‘den danske del af befolkningen.'”

Helle Stenum (Jyllands-Posten 9/1-04)

Pressechef man ikke kan lide = propagandachef

“Men Dansk Folkepartis propagandachef Søren Espersens krav om historikerkontrol af en fiktionsproduktion burde give os historikere stof til eftertanke. Hvem slår stregen mellem fag og fiktion? Skal den være der?”

Axel Bolvig, historiker (Politiken 12/1-04)

Krarup og alle de hvide danskere

“Det er en sær form for reaktionær og ubehagelig 50´er danskhed hvor far tager på arbejde, mor passer hjemmet og børnene og alle er hvide i hovederne.”

Lotte Bundsgaard (Dagbladet Information 13/1-03)

Foghs arbejdstvang med kommunismen som forbillede

“Med andre ord: Bertel Haarder kan ikke forestille sig en heldig integration for en indvandrerfamilie i Danmark, hvis ikke begge ægtefæller arbejder. Reelt er der – fra en liberal regerings side – tale om arbejdstvang, og vi er meget tæt på tidligere tiders sovjetiske tilstande, hvor den kommunistiske stat krævede fuldtidsarbejde af både mænd og kvinder i den arbejdsduelige alder.”

Flemming Ibsen, Lektor (Politiken 14/1-04)

Tre procent besparelse og 1930’erne sociale standard

“Lad os lige repetere, at partierne bag det sorte budget er: Venstre, konservative, radikale og Dansk Folkeparti. Selvfølgelig, de vælgere, der ser 1930’ernes sociale standard som idealet, skal jo endelig stemme på disse partier til næste byrådsvalg!”

Hans og Per Nielsen (JP Aarhus 21/1-04)

Rifbjerg om Krarup/Langballe – og Hitlers Stürmabteilung

“I denne tid er det klogt at tage tonen lavt, derfor skal der i denne Kronik heller ikke stå et ord om en statsminister, der fører sit land i krig trods halvdelen af befolkningens udtalte modvilje, ikke et kvæk om to præstefætre, der henter deres grove gebærder, minespil og udtryk i SA’s gamle instruktionsbøger…”

Klaus Rifbjerg (Politiken 31/1-04)

Sodavands-tyveriet af dem med en anden hudfarve

“Det kan sgu da godt være at de.. nogen af dem kan finde på at hugge en kasse sodavand et eller andet sted. So what.. Helt ærligt vi er et kæmpe magtapparat i forhold til de der stakkels folk… [spørger sig selv retorisk:] Jamen de er bare flygtet fordi de ikke har nogen penge. So what – det er det liberalismen går ud på. Man skal bevæge sig der hen hvor der er nogle penge. Det er blevet sunget højt i årtier. Årh hvor er det godt at folk forfølger deres chance. Men de må ikke hvis de kommer fra et an… har en anden hudfarve.. det er så sygt synes jeg…. Derfor må Danmark i forhold til flygtninge være stor og generøs. Hold kæft..jahvhemhva.. med alt det… ØV!”

Lars von Trier (DR 20/5-03)

Venstrefløjen i 1973 og Pia Kjærsgaard – forskellen…

“Det er i en halvanden år gammel kronik af dr.phil. Hans Hauge, at Hanne Reintoft omtales som ‘datidens Pia Kjærsgaard’ og datiden er i denne sammenhæng tiden omkring 1973, hvor Hauge mener, at den kommunistiske Hanne Reintoft ‘forsvarede arbejderne og meddelte at de ikke var racister, men ønskede at beholde deres arbejde.’ For det var dengang, man talte om at fremmedarbejderne kom og tog danskernes arbejde og kvinder. Hanne Reintoft læner sig frem og snupper artikelprintet, ‘lad mig lige se,’ siger hun. Hun læser. Inde fra hendes dagligstue strømmer dæmpet klavermusik ud. ‘Nå,’ siger hun, ‘på den måde. Nej, det var jeg nu ikke. Jeg synes selvfølgelig, at alle mennesker uanset hudfarve er lige. Men eliten har smidt mange ufaglærte arbejdere i favnen på Pia Kjærsgaard, fordi det blev forbudt at snakke om de problemer, som indvandringen gav.”

Hanne Reintoft (Weekendavisen 2004/9)

Fra etnisk folkedragt til hudfarve og næsestørrelser

“Nu fremtræder det endnu mere tydeligt, hvor nationalistisk Dansk Folkepartis tankegang er. Hvis ikke man har den rigtige hudfarve og den rigtige næsestørrelse og ikke går klædt, som de synes, man skal, så hører man ikke til her. Det må jeg tage dyb, dyb, dyb afstand fra. Det vil vi alle sammen stå sammen om at gøre i Venstre, er jeg sikker på.”

Irene Simonsen (Berlingske Tidende 2/3-04)

Dansk Folkeparti og ligheden med totalitære ideologier såsom…

“Dansk Folkeparti har i den seneste tid virkeligt vist sit sande ansigt. Ifører man sig ikke-europæisk klædedragt, er man ikke integreret i Danmark. Er man jøde, kan man ikke være rigtigt dansk. Er man homoseksuel, så er man handikappet. Med andre ord, i Dansk Folkepartis vision om Danmark er der ikke plads til forskellighed, være det sig mht. klædedragt, religion eller seksuel orientering. Hermed viser man en betænkelig lighed med totalitære ideologier som f.eks. nazisme og kommunisme, der ligeledes havde det mål at rense samfundet for dem, som på en eller anden måde var ‘anderledes’.”

Karen M. Larsen, Adjunkt (Jyllands-Posten 5/3-04)

11 Comments »

 1. Et højst illustrativt katalog over de retoriske tricks, som apologeter benytter i deres undvigemanøvrer i forhold til emnet – totalitær, aggressiv religion/ideologi:

  “The Nazi card” som Kim selvfølgelig er inde på.

  “The race card”: “Jeg synes selvfølgelig, at alle mennesker uanset hudfarve er lige”, og utallige andre.

  “Straw man”-argumenter, hvor man tillægger modstanderen indbildte holdninger, som enhver kan tage afstand fra: “at man uden at blinke skal forfølge en bestemt etnisk eller religiøs befolkningsgruppe”, “ikke plads til forskellighed”, sågar “rigtige hudfarve og den rigtige næsestørrelse”.

  Moralsk ækvivalens: ““Bush´s retorik tegner også billedet af et religiøst korstog på præcis samme måde, som det ses blandt de yderligtgående, muslimske bevægelser.””, “Selv præsident Bushs sprog nærmer sig det, som terroristen bin Laden bruger”. Kaldes med et gammeldags ord også fejhed, man skal ikke tage afstand fra 3. verdensslynglerne uden at markere en rituel afstandstagen fra os – bare så ingen “tror noget forkert”.

  Påkaldelse af jøderne fra folk som er fjender af Israel, og postulering af antisemitisme netop dér hvor den ikke findes: Karen M. Larsen.

  Det arkaiske: de vil tilbage til 50’erne.

  Måske kunne man tale om “splinten/bjælken i øjet” afledning: “Hermed viser man en betænkelig lighed med totalitære ideologier som f.eks. nazisme og kommunisme, der ligeledes havde det mål at rense samfundet for dem, som på en eller anden måde var ‘anderledes’”. Det demokratiske parti er mere totalitært end den globale, antidemokratiske bevægelse.

  Og så er der de værste hyklere og ulve i fåreklæder, den selvfede Jacob Holdt, endnu ikke sprunget ud som HuT-supporter. Er hans eller “von” Triers citater de mest idiotiske?

  Sura 9:29 og 9:111, demografien, historiens lære og alt det der, de glimrer lissom ved deres fravær ….?

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 27. december 2006 @ 02:56

 2. Her på bloggen og andre steder har vi jo allerede diskuteret den nyligt udførte undersøgelse af hvor røde journalister er i forhold til den “almindelige dansker”. Konklusionen var klar – og for os “almindelige danskere” givet på forhånd.

  Men, jeg kunne godt tænke mig at tilsvarende undersøgelser for:

  – Ansatte på universitererne (der er op til flere studerende, adjunkter, lektorer og professorer i ovenstående)

  – Kunstnere (ditto – men måske skulle vi starte med en undersøgelse om, hvad det vil sige at være kunstner?)

  – Såkaldte “eksperter” der bruges af MSM

  – Præster

  Om sådanne undersøgelser nogensinde bliver foretaget er nok tvivlsomt. Men ovenstående kommentarer er jo… Ja, hvordan skal jeg beskrive det? Gak-gak? Tja… Alene Jan Guillou’s sammenligning af Bush og Hitler viser jo tydeligt vanviddet, for slet ikke at tale om alt det Fogh og DF får skudt i skoene.

  Man græmmes – og undres…

  Kommentar by Darwin — 27. december 2006 @ 08:56

 3. Nu rabler det da for Bagger!
  At sammenligne en ganske normal forteelse inden for parlamentarismen – nemlig at en mindretalsregering må sluge et mistillidsvotum til en minister, hvis den ikke ønsker at udskrive valg – med besættelsestidens udlevering af motortorpedobåde (vi var besat af 250.000 svært bevæbnede nazister, hvis nogen skulle have glemt det!) er så langt ude i hampen, at man seriøst må frygte for Baggers mentale sundhed.
  Det øvrige rædselskabinet af shaming by association-citater illustrere i øvrigt godt, at vi vitterligt HAR et problem med tonen i den danske debat. Hvoraf kommer dog den “progressive” fløjs hvidglødende had? Vent bare, til der sker et regeringsskifte – det bliver De Lange Knives Nat om igen, tro mig!
  Indtil da kan man ikke gøre meget andet end at ryste på hovedet af et fjols som Rolf Bagger, der øjensynligt ikke fatter, hvordan det danske demokrati fungerer, og som tilsyneladende også har mistet enhver historisk proportionssans.

  Kommentar by polinos — 27. december 2006 @ 09:38

 4. godt fundet..man kan jo ikke være andet end enig med det meste

  Kommentar by allan — 27. december 2006 @ 10:01

 5. Skræmmende med så meget ondsindet dumhed, for det er jo det, det er.

  Det værste er dog, at det er dem, der bestemmer. Vi nationalkonservative kan gå hen og vugge! Mod den helt specielle blanding af dumhed og godhed, som har erobret og gennemsyret vort lille land, kæmper selv guderne forgæves. Dog med en markant undtagelse.

  Mvh. Børge.

  Kommentar by Børge — 27. december 2006 @ 10:53

 6. ja, alle disse kommentarer svarer jo til at sammenligne, ja hvad ved jeg, fx islam for nazisme. I disse juledage burde I se bjælken I egne øjne først

  Kommentar by allan — 27. december 2006 @ 15:58

 7. Gab allan har du ikke et par kommentarer på din egen spøgelsesblog du kan censure lidt i !

  Kommentar by whodares — 27. december 2006 @ 18:30

 8. Darwin:

  Kristeligt Dagblad (Religiøst Dagblad, som jeg har set Katrine Winkel Holm kalde det) gennemførte for ikke så længe siden en undersøgelse, som viste, at danske præster er venstreorienterede (22% stemmer f.eks. på SF):

  http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel:aid=300292

  Det fulgte Mikeal Jalving op på i en af sine altid anbefalelsesværdige interviewodyseer i Berlingeren:

  http://www.berlingske.dk/grid/kultur/artikel:aid=792940

  Kommentar by AndreasNB — 27. december 2006 @ 20:53

 9. ->4&6 Allan
  Er i følge eget udsagn enig i det meste og mener at andre har en bjælke i øjet.

  Nu mangler vi jo bare, at han også vil have en ordentlig tone i debatten, ik.

  Kommentar by limewoody — 27. december 2006 @ 23:24

 10. Der er noget , der går igen i alle de hadske angreb på George Bush, staten Israel, Anders Fogh Rasmussen, Dansk Folkeparti og dets politikere – det fuldstændige fravær af let kontrollerbar, bevisende dokumentation.
  Der hvor den skulle have været er der skældsord, usandheder, fortielser og tilsvininger der følger den ironiske parole: Hvis du mangler argumenter, så prøv med skældsord.

  Kommentar by John Pedersen — 4. december 2007 @ 07:54

 11. En ting mere til indlæg 10:
  Dem der, som omtalt der, kommer med skældsord, usandheder, fortielser og tilsvininger klager i øvrigt over tonen!

  Kommentar by John Pedersen — 4. december 2007 @ 08:20

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper