17. marts 2007

Nyhedsavisen har travlt med at positionere sig – Frank Aaen i Afghanistan

Min puls stiger ikke fordi Uriasposten omtales mindre flatterende, og det var egentligt ikke meningen jeg ville kommentere det. Nuvel, den ligger lige til højrebenet. Nyhedsavisen fik en del kritik i egne rækker for at sætte spot på DR’s hemmelige krig, og det er svært at betragte denne uges Frank Aaen-apologi som andet end positioneren.

Journalisterne Knud Brix og Anna Rossman Thejsen fortæller idag at Torturrygter om Aaen spreder sig på nettet. Under-overskriften taler om Smædekampagne, men det er nu engang tilladt at tænke selv.

Artiklen går i rette med Mette Herborgs kronik om Frank Aaen, trykt i Berlingske Tidende d. 31. juli 2001. Titlen er Frank Aaen gav ingen pardon, og det fortælles at “Frank Aaen nærmede sig betænkeligt en overtrædelse af FNs tortur-definition”. At kommunisterne systematisk begik tortur i lejrene er så rigeligt dokumenteret, men Herborg har ganske rigtigt ikke et fældende bevis.

Jeg har fjernet indscanningen af
artiklen (pixelstørrelse 350 x 469), det journalist Knud Brix mener
jeg hermed har overtrådt Ophavslovens § 3 stk. 2.
Mere om sagen her
.

Kommenterede uddrag.

“På det populære net-leksikon Wikipedia fremstår det for eksempel som fakta, at Aaen deltog i borgerkrigen og i afhøringer af tilfangetagne muslimer… Nyhedsavisen kunne tirsdag afsløre, hvordan statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og en række borgerlige toppolitikere i årevis har spredt de usande rygter om Enhedslistens politiker… Politikerne bygger deres anklager på påstande fremsat i en kronik fra 2001. Her påstår journalist Mette Herborg, at Frank Aaen nærmede sig tortur, da han i 1980 til et kommunistisk blad interviewede en tilfangetagen egypter i et fængsel i Kabul. Nyhedsavisen har sammen med eksperter gennemgået kritikernes dokumentation, og det kan på ingen måde bevises, at Frank Aaen har deltaget i eller overværet tortur.

Artiklens ‘eksperter’ er Tue Magnussen fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, og Heidi Steffen fra Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier som for en gangs skyld ikke lader tvivlen komme ofrene til gode. Nuvel, jeg er på sin vis enig. Det er ikke bevist at Frank Aaen begik tortur, ej heller at interviewet “nærmede sig tortur”, men interviewet fandt sted i overværelse af kommunistiske soldater, og fangens tilståelse virker lidt for påtaget. Samtidig må man huske på, at Aaen ikke kan have været uvidende om de overgreb mod fangerne der fandt sted i denne tid. Naiv er ikke det rigtige ord at bruge om Aaen.

“Flere steder på nettet lever myten om Aaens torturfortid dog videre i bedste velgående. På den højreorienterede hjemmeside Uriasposten.net bruges Herborgs kronik som dokumentation, og på Wikipedia.dk er Aaens egen artikel og Herborgs kronik da også eneste kilde og sandhedsvidne til rygterne.”

Jeg har på intet tidspunkt hævdet at Frank Aaen begik tortur. Jeg fandt Herborgs kronik interessant, og skrev en postering med overskriften Mette Herborg dokumenterer omfanget af Frank Aaens hykleri. Min introduktion lyder i sin helhed:

“Der går næsten ikke en uge uden en af Enhedslistens folketingsmedlemmer forsøger at gøre en sag ud af diverse danske officerer som i Afghanistan og Irak ikke har vist terrormistænkte behørigt respekt. En af dem der ofte udtaler sig er Frank Aaen, og det er vist ved at være til genlæsning af Mette Herborgs kronik om samme fra Berlingske Tidende 20. juli 2001.

Her lidt fra Frank Aaen gav ingen pardon:”

Min pointe var således at fremhæve Aaens hykleri, ikke at dokumentere tortur, og intet jeg har skrevet understøtter artiklens udlægning. At hykleriet er mit fokus, fremgår klart af posteringens to opdateringer, indsat 2-3 dage efter.

Den første (dateret 14. septeber 2005) citerer Frank Aaen fra Enhedslistens hjemmeside:

“- Der findes ingen omstændigheder hvor mishandling og tortur af mennesker, der af den eller anden grund er i andres varetægt, er i orden. Får man oplysninger om sådanne overgreb, så er man moralsk forpligtet til at gøre sit yderste for at undersøge om oplysningerne er korrekte, for i givet fald at kunne medvirke til at stoppe overgrebene.

Den anden (dateret 15. september 2005) henviser til en rapport fra Human Rights Watch med titlen ‘Tears, Blood and Cries’ – Human Rights in Afghanistan since the Invasion 1979-1984 (122 s., pdf – se nederst).

Artiklen slutter af med følgende svada.

“Tilbage står nu kun ét udokumenteret rygte: At Aaen deltog i afhøringer af tilfangetagne muslimer.”

Flotte ord, men der foreligger jo det man normalt ville kalde en tilståelsessag.

“Ziauddin Mahmoud [tilfangetagen egyptisk muslim] søger at fremstille sig som en lille brik i spillet, en stakkels vildført. Vildførte er der ganske vist mange af i Afghanistan, men det er ikke mange af dem, der har været på træningsophold i Vesttyskland – det er ikke nødvendigt for blot at lære at skyde og lave et par bomber. Ziauddin Mahmoud har givet spillet en større rolle, end han vil være ved. Vi spurgte ham [Aaen deltog…], om han kendte CIAs ledere i området. Han svarede nej – men hans ansigt sagde tydeligvis noget andet [… i et interview må have haft karakter af en ‘afhøring’].”

Kilde [hermed dokumenteret: Frank Aaen; Røde blade, 15. april 1980.

I HRW-rapporten jeg linkede til, fremgår det at torturen blev “systematic” (s. 131) efter den sovjetiske invasion i december 1979 under præsident Babrak Karmal. Alene i Kabul-området blev der beviseligt begået tortur otte steder. Human Rights Watch citerer Amnesty International, der fortæller at de “interviewed a number of prisoners who had been tortured in Pol-e Charkhi Prison” (s. 134), men at fangerne typisk blev forhørt inden de blev sendt til Pol-e Charki. Det fortælles endvidere at Pol-e Charki havde en speciel-afdeling for “the more important prisoners” (s. 136). Det fremgår tillige klart at torturen havde et omfang, så Aaen næppe kunne have været i tvivl om hvad hans ideologiske fæller begik af overgreb i denne tid. Her et citat fra s. 152: “All the women suffered from body sores.”

121 Comments »

 1. Spørgsmålet er da om hr. Aaens brug af ordene: ” Vi spurgte ham [Aaen deltog…],…” da går på, at han rent faktisk er med i at udspørge, eller det bruges for at betegne gruppen af personer, der ikke er fangen.
  At benytte upræcist sprog er intet nyt fra politikeres side.
  Jeg ville for opklaring af problematikken foreslå et forhør af hr. Aaen med mine betingelser som de gældende.

  Kommentar by Peter Buch — 17. marts 2007 @ 07:06

 2. Endnu en gang: Fin dokumentation. Håber du husker at gøre Nyhedsavisen opmærksom på den.

  Kommentar by Lama Q — 17. marts 2007 @ 08:52

 3. Du kan jo prøve at få ovenstående i Nyhedsavien…………..

  Kommentar by Cicero — 17. marts 2007 @ 09:31

 4. Nå da da …

  Fint stykke arbejde, farede også helt i flint da jeg blev opmærksom på artiklen.

  Det handler i perspektivet af den nylige tilståelse fra Khalid Sheik Mohammed om formodningsregler.

  Når Khalid Sheik Mohammed tilstår forbrydelser er der per se “mistanke om tortur” (og en deraf følgende miskreditering af tilståelsen) imens når en erklæret revolutionær kommunist er indblandet i organisation der – bevisligt og indrømmet – udøver tortur, så er formodningen imod at han skulle have deltaget heri.

  Ingen lodrette løgne eller bevislige faktum. Blot en masse forhåndsformodningen, sproglige hundekunster og spin, spin og atter spin.

  Kommentar by DaLi — 17. marts 2007 @ 10:34

 5. På den højreorienterede hjemmeside…

  Så behøver ingen vist læse videre. Nu ved alle, at Uriasposten bestyres af en frådende, holocaust-benægtende Bushitler-sympatisør. Ganske uden troværdighed. Med den etiket er Aaen uden videre frikendt, en forfulgt uskyldighed.

  Hvad er der i vejen med ord som Borgerlig? Medie-kritisk? Eller helt at undlade tillægsord for den skyld: På hjemmesiden…

  — Mikael (Centrum-højre)

  Kommentar by Mikael — 17. marts 2007 @ 10:43

 6. Hvordan så det i grunden ud med Venstrefløjens kritik af Sovjets metoder i Afghanistan i slut 70érne- begyndelsen af 80érne ?

  Her tænker jeg også på Aaen .

  Kom han retur fra Afghanistan og var krtitisk overfor metoderne – fik samlet sine politiske fæller om en fælles kritik af disse metoder… nej, vel ?

  Enten valgte han vel at ignorerer disse – eller han var sympatisk indstillet overfor disse metoder.

  For ingen tror vel for alvor på han var uden viden ?

  Kommentar by vivi andersen — 17. marts 2007 @ 10:51

 7. Artiklen i Nyhedsavisen er et fremskridt, ud fra den betragtning, at MSM er ved at blive nødt til at forholde sig til medier, de ikke kan kontrollere: Bloggerne og Wiki. Og som ikke er blevet ensrettet på Journalisthøjskolen :-)

  Kommentar by Hodja — 17. marts 2007 @ 11:06

 8. Vivi Andersen. Venstrefløjen arrangerede en hel række demonstrationer mod Russernes krig i Afghanistan.
  Jeg skal her lige linke til lidt som KAP skrev om Afghanistankrigen:
  http://www2.kb.dk/kb/dept/nbo/da/samlinger/smaatryk/polprog/kap/kap1985.pdf
  http://www2.kb.dk/kb/dept/nbo/da/samlinger/smaatryk/polprog/kap/kap1983.pdf
  Det var kun DKP der ikke havde en kritik af Afghanistankrigen. Men de havde jo også som mange her en nærmest religiøs holdning til politik.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 17. marts 2007 @ 11:12

 9. Mig bekendt er der faktisk ingen borgerlige politikere – og altså heller ingen borgerlige “blog-ejere” – der har påstået, at Frank Aaen begik tortur, på trods af, hvad Nyhedsavisen antyder. Det er formentlig også årsagen til, at Aaen ikke har rejst injuriesag mod nogen – der har ikke været nogen sag at rejse.
  Alligevel er den selvfølgelig en belastning for Aaen. Han har i bedste fald været en nyttig idiot i Sovjetunionens tjeneste, i værste fald – hvilket JEG tror er forklaringen – en “troende” kommunist. Hele historien bygger jo i udgangspunket på Aaens EGEN beretning, og han må have været meget naiv, hvis ikke, han har vidst, hvilke metoder, der har været bragt i anvendelse for at få “ægypteren” til at tilstå.
  Det gør ham ikke til torturbøddel, hvilket ingen vist har påstået. Men det gør ham til EN DEL af det kommunistiske undertrykkelsesapparat – her den udefrakommende “kammerat”, der skal rejse hjem, og udnytte “ægypterens” “tilståelse” til propaganda-virksomhed, som igen skal skabe forståelse for Sovjets Afghanistan-forbrydelser.
  Uanset, at Aaen ikke satte tommelskruerne på nogen eller udsatte nogen for bastinadoen, var han altså klart en ukritisk medskyldig i den forbrydelse med det afghanske folk, som den sovjetiske invasion var, og hvis eftervirkninger, bl.a. danske soldater sætter livet ind på daglig for at rette op på.
  Derfor er det også ironisk på den forkerte side af kvalmegrænsen, når netop Aaen moraliserer over Danmarks indsats i Afghanistan. Jeg får brækfornemmelser, når jeg ser hans smiskende, klæbrige grin og hører ham gøre sig til som afghanernes ven.
  Hvis ikke jeg husker galt, var det i øvrigt om Aaen, at Niels Krause-Kjær sagde, at nogen kan tage fejl politisk i så stort et omfang, at de til sidst forskertser deres ret til at deltage i den offentlige debat. At nogen stadig lytter til Frank Aaen er mig i alt fald en gåde.

  Kommentar by polinos — 17. marts 2007 @ 11:17

 10. eftersom uriasposten og venner bifalder tortur forstår jeg ikke denne sag er et problem..

  Kommentar by Allan — 17. marts 2007 @ 11:18

 11. ->7

  Bjarne Cornelius Thyregod:

  KAP? Det killing-fields-benægtende KAP, som tilbad Pol Pot-regimet i “Kampuchea”/Cambodia? Propagandaplakaten “smiler folk ikke længere i Kampuchea?”? Det kan da godt være at de var imod russerne i Afghanistan, men ud fra hvilke ideologiske motiver? Nogen venstreekstremister holdt med de stribede rotter, andre med de plettede. Ingen i dag er vel så naive at tro, at modstanden mod Sovjetunionen havde noget som helst med forsvar for tankefrihed eller ytringsfrihed eller andre borgerlige frihedsrettighederat gøre. Ikke andre end de ynkelige nostalgikere i EL og deres (ikke-voldelige! Ikke-voldelige!) kamp for s.k. “udvidet” demokrati.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 17. marts 2007 @ 11:27

 12. Hold lige øje med Wikipedia – http://da.wikipedia.org/wiki/Frank_Aaen – så der ikke er en eller anden venstreorienteret historieforfalsker, der forgriber sig på sandheden om Frank Aaens blakkede fortid (hvoraf man ikke modsætningsvis kan slutte, at Aaens nutid ikke er blakket…).

  Carlo & Betty kan absolut ikke være stolte af deres lille Franco…

  Kommentar by Nicolai — 17. marts 2007 @ 11:36

 13. Lars Findsen Stadig omtåget af Crack oh burkhaklædte internetdebattør.
  Vivi Andersen spurgte om venstrefløjens holdning til Afghanistankrigen det gav jeg svar på.

  Hvis du ønsker at diskutere Cambodja og KAP’s holdning vil jeg meget gerne det. For den tradition på venstrefløjen jeg tilhører var meget modsat KAP’s opfattelse.
  Vi var også meget vrede på den danske regering såvel Anker Jørgensen som Schlüter som vedvarende støttede den Cambodjanske regering også lang tid efter at “the killing fields” var kendte.
  Ja Schlüter regeringen gjode jo alt for med vold og magt at bekæmpe den vietnamesisk støttede afsætning af Pol Pots mordere.
  Så lad os bare diskutere folkemordere og deres allierede.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 17. marts 2007 @ 11:39

 14. ->12: Ja da: http://hodja.wordpress.com/2006/09/09/nyttige-idioter-i-perspektiv/

  Kommentar by Hodja — 17. marts 2007 @ 11:54

 15. ->12 “den tradition på venstrefløjen jeg tilhører var meget modsat KAP’s opfattelse”.

  Åh ja, det kan godt være, at socialismens historie er en lang parade af ligdynger og forliste utopier, men du, Bjarne, klynger dig stadig til drømmen om den rene, endnu ikke realiserede, socialisme. Alle de andre tog (i dén grad) fejl, men ideen er god nok, ikke sandt, bare man følger lige din “tradition”. Med Bjarne til tusindårsriget, billetter købes i moskeen hos Astmaa. Husk at tage skoene af først.

  Jeg må tilstå, at jeg er helt og aldeles uinteresseret i hvordan du prøver at retfærdiggøre det uretfærdige. Jeg ser hvilke synspunkter som udgår fra folk i Enhedslisten, jeg ser hvilke demonstrationer de deltager i, og jeg konstaterer, at de ikke har problemer med at inkludere en burkafascist i kadrerne. Ud fra dette drager jeg mine egne konklusioner.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 17. marts 2007 @ 11:59

 16. Lars Findsen Stadig omtåget af Crack oh burkhaklædte internetdebattør

  Nu er det jo dig oh Burkhaklædte der ikke kan forholde dig til noget som helst konkret igen igen.
  Hvis du var istand til at læse gennem revnen i din anonymetetssikrede “kryster burkha” ville du vide at det som du kalder venstrefløjen over en kam var modstandere af Pol Pots rædselsregime på nær KAP som nok var en flok på max et par hundrede. Og hvad lige deres viden om styret var på pågældende tid er vist tvivlsomt.
  Jeg har ikke set dig fordømme Schlüter for at støtte PolPot i bla. FN selv da KIlling Fields var kendte fakta.

  Hvis du ikke var lige så formummet som dine åndelige venner i Taliban ville du vide at Sovjets invasion af Afghanistan blev imødegået af alle andre end DKP.
  Ligesom i vor tid var der tåber der troede på at man ved at nedslagte muslimske krigere kunne indføre demokrati.

  Og hvis du ikke var omtåget af affaldsproduktet Crack- fra de af Lars Løkke Rasmussen og DF støttede Mujahediners opiumsproduktion, så vidste du nok at det du kalder venstrefløjen var en meget større og mangefacetteret størrelse end KAP og DKP.

  Jeg forsøger ikke at retfærdiggøre f.eks. tortur tværtimod om det var i Afghanistan i 80 eller i 2007 så er jeg stærkt imod.
  Men måske du vil udtrykke samme fordømmelse af tortyr i Irak, Afghanistan og på Guantanmo.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 17. marts 2007 @ 12:43

 17. ->15

  “det som du kalder venstrefløjen over en kam var modstandere af Pol Pots rædselsregime på nær KAP ……. Sovjets invasion af Afghanistan blev imødegået af alle andre end DKP”.

  Og så videre, og så videre. Jeg har en kollega som stemmer Enhedslisten, som meget indigneret fortalte mig, at Enver Hoxhas regime i Albanien ikke var ubetinget ondt, “der var også gode ting, tingene er ikke sort-hvide”. Osv. osv. Det var det jeg sagde om de stribede kontra de plettede rotter før.

  “Og hvad lige deres [KAPs] viden om styret var på pågældende tid er vist tvivlsomt”.

  Nej, netop. Alligevel kastede de sig ud et forsvar for et af de blodigste regimer, hvor de fleste med et minimum af historisk viden kunne have fortalt dem, at med socialismens historie taget i betragtning ville dette være ufatteligt naivt. Jeg googlede lidt på emnet, og så i øvrigt, at én af de begejstrede “Kampuchea”-rejsende, som modtog kindkys af Pol Pot himself i dag er chefpsykiater på Rigshospitalet, var det vist. Skulle han ikke have krøbet i et musehul og undladt at have med mennesker at gøre i sit professionelle liv?

  “Jeg har ikke set dig fordømme Schlüter for at støtte PolPot i bla. FN selv da KIlling Fields var kendte fakta”.

  Det være hermed gjort, hvis din fremstilling står til troende.

  “Ligesom i vor tid var der tåber der troede på at man ved at nedslagte muslimske krigere kunne indføre demokrati”.

  Dét tror jeg heller ikke – jeg var noget mere naiv for 3-4 år siden – men jeg er bestemt ikke imod at puste til f.eks. sunni-shia-konflikten for at få dem til at bruge kræfter og mandskab som ellers kunne være brugt imod os. Jeg tror slet ikke på noget demokrati-projekt længere, jeg tror i stedet at vi med alle midler skal forsvare os selv og vores frihed, f. eks. altså ved at sætte lus i skindpelsen, og så vidt som muligt inddæmme og stække den muhammedanske verden.

  “Og hvis du ikke var omtåget af affaldsproduktet Crack”.

  Zzzzzzzzzzzz.

  “Men måske du vil udtrykke samme fordømmelse af tortyr i Irak, Afghanistan og på Guantanmo”.

  I almindelighed, ja selvfølgelig – troede du andet? – men hvis du i denne sætning sætter lighedstegn mellem amerikanernes metoder (simuleret bunkepul, trusser over hovedet, eller for den sags skyld water boarding), med de metoder som bruges af muslimerne – Saddams folk, den nuværende regering, eller terroristerne eller Taliban – så accepterer jeg ikke dine præmisser. Dét er en grotesk, virkelighedsfjern sidestilling. Beklager, der er ikke moralsk ækvivalens.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 17. marts 2007 @ 13:08

 18. Jeg er glad for du har en kollega. At han/hun så stemmer på Enhedslisten er da også interessant. Jeg ved at mange DNSB’ere og folk fra Dansk Front stemmer på Dansk Folkeparti, men det gør vel ikke DF til nazister.

  Ja KAP kastede sig ud i et tåbeligt forsvar for et morderisk system, ligesom f.eks. danske statsministre støttede USA’s tæppebombardement af Vietnam, Laos og Cambodja. Danske ministre støttede en krig med brug af kemiske våben, napalm og regulære terrormord på civile.

  Ja KAP støttede PolPot som danmark støttede Apartheidstyret i Sydafrika.

  Ja KAP støttede PolPot som flere på hinanden følgende regeringer Anker Jørgensen/Schlüter støttede POlPot, Schlüter endog efter killing fields var kendte.
  Alle de KAP’ere der er blevet udspurgt om Cambodja støtten har givet udtryk for at have fortrudt denne, det har jeg aldrig set danske borgerlige politikere gøre.
  ER alle borgerlige så dårlige mennesker. Støtter af morderiske systemer ?

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 17. marts 2007 @ 13:21

 19. ->17

  “ER alle borgerlige så dårlige mennesker. Støtter af morderiske systemer ?”

  Ingen ved sine fulde fem ville benægte, at der i den borgerlige lejr også er skeletter i skabet. Erhard Jakobsens forsvar for apartheidregimet i Sydafrika, f. eks. Dit forsøg på at påvise moralsk ækvivalens falder dog til jorden, af den simple grund, at borgerlighed i modsætning til socialismen ikke er en utopisk ideologi, med hvad deraf følger af blindhed over for de ofre der må ydes for at nå tusindårsriget.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 17. marts 2007 @ 13:35

 20. Den røde nar Bjarne støtter sikkert også Nordkorea, Cuba og Zimbawe. Det er der mange røde narrøve, der gør. Folkemordet i Cambodja kostede ca 2 millioner uskyldige personer livet. Og det var i en periode på under 2 år. Man kan forstille sig hvor mange der ville have været dræbt, hvis regimet havde været ved magten i ti år. Iøvrigt kommer ingen mentalitetstype så nær op ad yderste højre som yderste venstre. De røde narrøve er meget beslægtede med de brune narrøve.

  Kommentar by Poul — 17. marts 2007 @ 13:40

 21. Skeletterne vælter ud af de røde folkemorderes skabe. Og det gør ondt på de røde medløbere som f.eks 2.G’eren allahn og ´den alternativt begavede kommunist Bjarne.

  Kommentar by Kurt — 17. marts 2007 @ 13:45

 22. På lidt under 2 år lykkedes det en af Bjarnes venner, en kommunist ved navnet Pol Pot, at dræbe over 2 millioner af sine cambodjanske landsmænd. Den røde fløj bliver mere og mere desperat og den prøver at bortlede opmærksomheden fra den historiske virkelighed.

  Kommentar by Kurt — 17. marts 2007 @ 13:56

 23. Thyregod:

  I 1984 hvor dine pamfletter stammer fra fik KAP helt nøjagtigt 4223 stemmer. Det er væsentligt mindre end Slesvigsk Parti opnåede, da de sidst stillede op i 1971.
  Af andre partier fra den alfabetiske ursuppe, som EL opstod fra kan nævnes “Internationalen-Socialistisk Arbejderparti(SAP)” med et gennemsnit på ca. 2000 stemmer, og “Marxistisk-
  Leninistisk Parti (MLP)” der fik omkring det halve. I samme periode fik DKP omkring 30.000 stemmer, et tab på 100.000 fra højdepunktet i 1975.
  Så hvad er det helt præcist for Venstrefløj du taler om. ( Tallene kan læses
  her )

  Forresten bliver crack ikke fremstillet af afghansk opium, men af sydamerikansk og dyrkningen, fremstillingen og distributionen bliver i høj grad kontrolleret af såkaldte venstreorienterede frihedsbevægelser som FARC. Det er faktisk deres hovedindtægt – bortset fra bortførelser mod løsesum og almindelig udsugning af bønderne i de områder de behersker, naturligvis.

  Kommentar by Mikael — 17. marts 2007 @ 14:05

 24. Tænkte jeg det ikke nok. Hvorfor forsvinder de links ALTID? Jeg lærer aldrig at fatte HTML!

  Nå, valgtallene stammer herfra: http://www.folketinget.dk/pdf/valg_og_tendenser.pdf

  At crack udvindes af kokain kan man forvisse sig om her:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cocaine

  Og FARC’s kriminelle aktiviteter er bl.a. beskrevet her:
  http://www.cfr.org/publication/9272/

  En alternativ beskrivelse af bevægelsen – som visse nok hellere vil læse kan ses her:
  http://www.leksikon.org/art.php?n=5060

  Godt. Krydser fingre og trykker på send-knappen.

  Kommentar by Mikael — 17. marts 2007 @ 14:15

 25. Hr Bjarne Thyregod glemmer i sin “Schlüter-var-ond-og-var-imod-den-kommunistisk/vietnamesiske-invasion-af-Cambodia”, at den side Schlüter støttede var KPNLF, og i mindre grad FUNCINPEC, de eneste demokratiske alternativer i Cambodia af de fire væbnede grupper.

  Hr. Bjarne Thyregod vil huske, at det var selvsamme kommunistiske diktatur Vietnam, der i 1975 hjalp de Røde Khmerer til magten, der fire år senere styrtede dem. Så hvorfor skulle Schlüter lige støtte Vietnam, bare fordi det indførte et lidt mindre folkemorderisk diktatur?

  MvH

  Henrik

  Kommentar by Henrik — 17. marts 2007 @ 14:15

 26. #23: Crack er kokain som freebase, og har intet som helst med opium at gøre. Gad vide, hvad Syregod er på?

  Kommentar by Anna Lyttiger — 17. marts 2007 @ 16:20

 27. Nåjo – han er vel på “arBAJERE”… :-)

  Kommentar by Anna Lyttiger — 17. marts 2007 @ 16:22

 28. Mikael Nå ja jeg burde jo have tænkt mig om da jeg ironiserede over jeres Afghanske venners Opium og heroin produktion som jeg fejlagtigt koblede med crack. Men her på siden er I jo eksperter i/ på crack så I fokuserede selvfølgelig på fejlen i det der skulle være en morsomhed. Ikke på jeres venners økonomiske støtte til narkohandlerne.

  Men helt rigtigt KAP var en ganske lille gruppe som kun kunne få 4000 stemmer til et valg. OG ?
  Og SAP der jo altid har været anti sovjet og anti DKP fik heller ikke ret mange stemmer ligesom det ikke havde mange medlemmer. OG ?
  MLP har jeg aldrig hørt om.

  Den venstrefløj jeg taler om er partipolitisk venstresocialdemokrater, SF’er, VS’er, SAP, deres politiske ungdomsorganisationer, uafhængige, ikke organiserede,anarkister, syndikalister, venstreorienterede sofavælgere, folk i hundredevis af organisationer kvindebevægelse, fredsbevægelse, al verdens solidaritets arbejde osv osv.

  Poul intelligens er ikke noget der trykker dig kan jeg se, du er i hvert tilfælde ikke istand til at læse, var der nogen der hjalp dig med stavepladen da du skrev dit indlæg.
  Kurt har du overvejet at opsøge professionel hjælp. Der findes ganske udmærkede kurser i læsning for voksne med massivt læsebesvær.

  Anna Lyttiger. Klar analyse endnu et eksempel på din intelligens topniveau.

  Der er håb for fremtiden – med en minimal indsats kan højrefløjens intelligensniveau hæves dramatisk ud fra jeres indlæg.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 17. marts 2007 @ 17:06

 29. Lars Findsen på Crack oh burkhaklædte internetdebattør
  Jeg mener at jer på den mere ekstreme del af højrefløjen har det problem at i ikke kan se bjælken i eget øje fordi i leder efter splinten i venstrefløjens.

  Om Campuchea kan du f.eks. læse Peter Frederiksens udemærkede bøger Folkemord i Cambodja og Kindkys af Pol Pot. Her finder du nuancerne om såvel venstrefløj som regeringerne Anker Jørgensen/schlüter.

  Læs evt her en kort artikel: http://www.historienu.dk/potemkinkulisser.pdf

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 17. marts 2007 @ 17:26

 30. Gad vide om Bjarne Thyregod bare er en sprit stiv udgave af Lisbeth Knudsen.

  Kommentar by Fritz — 17. marts 2007 @ 18:55

 31. Det er lige meget om Frank Aaen faktisk har gjort noget forkert, ikke?

  Det vigtigste er, at man kan smæde ham med historien ikke?

  Alle der har fulgt med i sagen, kan se hvor tyndt den har. Men bare man kan smæde en gammelkommunist, så er alt vel i sin skønneste orden …

  Kommentar by DrJ — 17. marts 2007 @ 18:58

 32. Hej Bjarne Thyregod,

  Med dit indlæg nr. 29, har du definitivt diskvalificeret dig selv som seriøs debattør. Hvil i fred.

  Kommentar by PeterK — 17. marts 2007 @ 19:00

 33. Rettelse, jeg sigtede naturligvis til Bjarne’s nr 28.

  Kommentar by PeterK — 17. marts 2007 @ 19:01

 34. DrJ:

  Man er skam ikke nødt til at smæde Frank Aaen. Simpelthen at formidle hans skamløse samarbejde med to diktaturer, der er i fuld gang med at begå folkemord – mens det står på, og mens han besøger ofrene – er nok.

  Henrik

  Kommentar by Henrik — 17. marts 2007 @ 19:39

 35. #28 -> Hvad forventer du at man skal svare på dit LSD-bræk? Du er jo at høre på som et levn fra 60’erne.

  Go stuff yourself.

  Kommentar by Anna Lyttiger — 17. marts 2007 @ 19:43

 36. Endnu en dag i loonie-blogosphere ?
  Ynk og klynk fra rap-kæftede højreskribenter, der ikke kan lide gensvar på egne stupiditeter.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 17. marts 2007 @ 20:17

 37. Nam nam, intet er så godt til maden som et lille rivegilde.

  Nu har jeg bedre indsigt i hvem Bjarne T. Tænk med det navn har jeg altid set en pibe rygende (jeg kan ikke udtale mig om hvad der i snaden)
  lidt hyggelig bamse far, men nu har jeg et klart billed af den herre, men nu mere som en Gert Pedersen`, ja ja sådan kan man jo tage fejl.

  DrJ, det lyder som en plade vender, men nu skal nok vente til den sidste sang er sunget, det kan jo bare være at det er hans hoved der snurre rundt.

  Kommentar by Per N. — 17. marts 2007 @ 20:24

 38. Det virker som om den alternativt begavede kommunist, der kalder sig Bjarne, fik noget af Berlin-muren i hovedet, da den væltede i 1989. Socialismen/kommunismen er stendød som ideologi, men det er endnu ikke gået op for det svagt begavede individ Bjarne og andre røde betonhoveder.

  Zimbabwe mangler iøvrigt folk der kan plante træer. Det kræver ikke den store begavelse, så muligvis kan Bjarne bruges.

  Kommentar by Kurt — 17. marts 2007 @ 20:54

 39. @ 28

  Det er muligt venstrefløjen havde (har) en indflydelse i Pædagogisk Landsforbund og blandt “ventreorienterede sofavælgere” (sic!), men når jeg nævner valgresultaterne er det for at vise, hvor uendelig få, egentlige sympatisører det yderste venstre havde (minus DKP). Lægger man tallene sammen gennem alle årene er det stadig færre end det tal, der fik Jacob Haugaard i Folketinget. Men valgløfter som medvind på cykelstierne er jo også noget mere rationelle end hvad KAP & SAP og hvad de ellers hedder, kunne komme med.

  Hvis “vores venner” tjener på narkohandel, hvorfor lyder kritikken så, at koalitionen driver de afghanske opiumsbønder i armene på Taliban når koalitionen brænder deres valmuemarker af?

  Du forholdt dig i øvrigt ikke til den kendsgerning, at diverse folkefronter i Sydamerika tjener styrtende på at handle med kokain. Men de er selvfølgelig heller ikke “vores venner”.

  @ 26

  Anna, ordet kokain røg desværre ud sammen med det link, jeg troede jeg var så smart at lave. Det var min pointe, at crack ikke fremtilles af opium.

  Kommentar by Mikael — 17. marts 2007 @ 21:23

 40. #39 -> Comprende. For mig viser det blot, at venstre-ekstreme loonier blot opfinder ting som de spytter ud, uden at ane noget om det, de siger. Men det er jeg snart så vant til, at det ikke forbavser mig.

  Syregod flippede vel også – på bedste dialektisk-materialistiske 60’er-munkemarxist-maner ud over, at vi var nogle stykker, som var ved at grine vores røv i laser over SF’s forsvarsordfører, som troede, at Fort Bragg var beliggende et par hundrede meter under den grønlandske indlandsis.

  Desuden deltager Hr. Syregod jo kun på Uriasposten for at kunne føle sig forarget over borgerlige mennesker og ødelægge debatten, hvis han kan. Meget typisk. Jeg kan kun anbefale, at man enten ignorerer denne stalinist-troll, eller gør ham effektivt til grin ved at få ham til at replicere på indlæg i stil med dem, jeg har afleveret i denne tråd. Der er i hvert fald ingen grund til at tage kællingen alvorligt.

  Kommentar by Anna Lyttiger — 17. marts 2007 @ 23:14

 41. Åh, ja: LEVE REVOLUTIONEN! Ho, ho, hochiminh! (prosit)

  Kommentar by Anna Lyttiger — 17. marts 2007 @ 23:16

 42. ->29 “mere ekstreme del af højrefløjen”

  Er det en fugl? Er det en flyvemaskine? Nej, det er BJARNE NORBERT THYREGOD – halvt menneske, halvt beton. Udklækket af dværge i Morias miner, resultatet af et grusomt eksperiment.

  Bjarne, snut, det er et faktum, at du tilhører den yderste, grænsende til den ekstreme, venstrefløj. Hvorimod det vist gælder for de fleste her, at vi grundlæggende går ind for den gældende samfundsmodel.

  Nu skal du høre efter, Bjarne: Når du som en anden Duracellkanin i selvsving kører rundt og rundt med dit monomane “ekstreme højrefløj”, så blotter du svagheden i din argumentation, og din egen usikkerhed. Bliv endelig ved, men du ved ikke selv, hvor let det er at gennemskue dig.

  “Ekstreme højrefløj”? Er der nogen her som:

  – har givet udtryk for antisemitisme? (I modsætning til det veldokumenterede jødehad på venstrefløjen og dets muhammedanske medkæmpere?).

  – har ytret ønske om en korporativ stat à la Mussolinis Italien?

  – svælger i arkaisk, national symbolik?

  – forsvarer højre-autoritære regimer i verden?

  – giver indtryk af at være autoritære personligheder, kæft, trit og retning?

  – osv.?

  Du ved udmærket, at svaret på disse spørgsmål for de flestes vedkommende er nej. Du vil dog aldrig indrømme dette, men vil fortsætte i samme spor. Hvorfor?

  Er det ud fra en forestilling om at holde synspunkterne som der her gives udtryk for marginaliserede? Som über-trollen her, smide mudder og håbe at noget af det bliver hængende for mindre vedholdende bloglæsere?

  Du har ikke noget at have din floskelretorik i. Flertallet her er efter alt at dømme mere samfundsbevarende, dvs. mindre ekstreme, end dit parti af fortidslevn.

  Hvem her er mere ekstreme end din partifælle, burkaspøgelset Asmaa? Hvem hér står for noget tilsvarende, med “modsat” fortegn? Er burka og afvisning af at give mænd hånden “progressivt”?

  Du er helt ude i tovene, Beton-Bjarne. Dette kan du ikke svare sagligt på.

  Tu-quoque-“argumentation”. En falliterklæring.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 18. marts 2007 @ 01:22

 43. Tyrkertro er vel på risvin fra de bugnende Mordkoreanske overskudslagre ( – endnu et socialistisk folkemord til samlingen)?

  I øvrigt synes jeg, at Tyrkertro er en dårlig stand-in for “allah” (der vist nok sigtes efter en paragraf, der kan give op til 8 år bag de stivede gardiner – eller forveksler jeg denne obskure ekstremist med en anden brostens-kaster?). Tyrkertros hysteriske personangreb til højre og venstre er da på et meget lavere niveau end allahns. Men det er vel alt hvad en impotent gammel ildelugtende islændertrøje har tilbage at leve for?

  Kommentar by Nicolai — 18. marts 2007 @ 01:47

 44. Per N jeg er ikke ryger- har alsdrig røget. Næsten alkohol og andre stimulifornægter (kun næsten til alkohol).

  Mikael det er da godt at du skriver om den yderste venstrefløj, så har blogfolkene her på den yderste højrefløj jo noget at muuntre sig med.
  Venstrefløjen er imo noget ganske andedt, men jeg kan se at vi altså diskuterer på forskellige præmisser. Jeg forholder mig ikke til hvad CIA skriver om FARC- deres dokumenter har ligesom bevist validiteten hen over tid. Men jeg kan erindre dig om højre-militserne og dødspatruljernes narkohandel.

  Kurt når du betegner mig som kommunist kan jeg så kalde dig for nazisten Kurt. Kune du måske hjælpe mig på vej med dit kommunisstempel. hvad konkret taler du om.

  Ja når I nu kobler mig med alverdens diktaturer så er I ligesom diskvalificerede til at forsøge en nogenlunde redelig debat.
  Når I forsøger jer med stigmatiserende udagn som bunder i jeres fordomme om venstreorienterede ja så bliv bare i jeres fantasiverden.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 18. marts 2007 @ 10:45

 45. >44 Bjarne jeg tager snaden i mig igen, sorry, men at have dit navn, så ser jag altså en stor hyggelig bamse, jeg kan ikke gøre for det.

  Men Bjarne jeg tager hatten af for dig, du argumentere fint for dine synspunkter-hvad er ellers bloggen for-og det med at kalde en, komunist svin, nazist, ect er ikke god sprogbrug, men der falder nogle finker af panden når man slås med ord.

  Jeg vil dog holde på at, “ungeren” er voldspsykopater, der altid har FULD støtte fra SF og EHL, og der hopper min kæde af for validiten af venstrefløjens teorier, retorikker, forståelseramme, i den virkelighed jeg ser omkring mig.

  Istedetfor at hele tiden ikke se , nyheder i aviser, masser af billeder, se omkrig seg, og se hvor vi er i verden, og hvad der er sket og hvad der er igang lige nu, men istedet kommer den sædvanlige omkvæd, det er os der har patent på medmeneskelighed, ismer er ikke noget problem! vi skal bare forstå dem så vil de også forstå os.

  Jeg gyser, det er en forståelses ramme der høre børn og helt unge til, sandlig ikke for voksne, der må da være et vist krav til at kunne se på på realiteterne som de tager sig ud idag og ikke bare komme med floksler jeg også hørte for 30 år siden, jeg tror at de skal have sine skole penge tilbage, for vores uddanelses instutioner har ikke kunne lære dem begreber som sammenhængs kraft, demokrati, ect.

  Men bevares de har da lært en masse om rundkreds, følelser, og at værden bevæger sej ikke selv om årene går, så her vil jeg sige VÅGN OP.

  Kommentar by Per N. — 18. marts 2007 @ 11:51

 46. Bjarne

  Tror du virkelig bare man kan distancere sig fra kommunismens gerninger – ex. Pol Pot – ved at sige “næ, for jeg var *en anden slags* kommunist” ?

  Forskellen på Danmarks “støtte” til apartheidstyret er iøjenfaldende. KAP og andre på venstrefløjen støttede de samme mål med de samme midler som Pol Pot forfulgte, også selv om man officielt frasagde sig ansvaret for hans resultater. Men det gør venstrefløjen jo altid, fra Sovietunionen til Nord-Korea. Ingen steder har “ideologien” noget ansvar, vel ? Altid er “vi på venstrefløjen” en “anden slags”, “uenige” med de synlige og ret uappetitlige virkninger af vores afskyelige, menneskefjendske ideologi, mens vi på den anden side stadig støtter “det socialistiske samfund” (Pol Pots erklærede mål) gennem “væbnet revolution” (Pol Pots erklærede midlder). Og alligevel skal vi tudes ørene fuld af at I intet, intet har med det at gøre, selvklart.

  Til forskel fra Danmark, som handlede med Sydafrika, men som på intet tidspunkt forfulgte de samme mål som dem og da slet ikke med samme midler.

  Der er forskellen på Frank Aaen og på Anette Hohn. Sovietisk tortur kontra dansk “hård tale”.

  Men det skal ikke overraske mig at du finder ud af at svare dette indlæg med 20 liniers nonsens uden at overhovedet at forholde dig til mine pointer.

  Kommentar by DaLi — 18. marts 2007 @ 12:06

 47. Men man kan i hvert fald ikke anklage nyhedsavisen for at være ensidig på nogen som helst måde i dens politiske observans. Her revser David Trads i lederen S+R for pression mens Trads var indenlandsredaktør

  http://e-avis.avisen.dk/index.php?s=579&p=8905

  Kommentar by Anonym — 18. marts 2007 @ 12:17

 48. -> 42 – Lars: Prima underholdning!

  Det er *altid* en fornøjelse af læse dine kommentarer… Der er få som dig der kan give svar på tiltale til diverse venstre-loonier! Hvis du nogensinde selv laver en blog, så giv lyd – jeg tror vi er mange herinde, der gerne vil læse med… :)

  Kommentar by Darwin — 18. marts 2007 @ 13:25

 49. Hvad kan Frank lære?
  Gå aldrig over Aaen efter tortur, man risikerer selv at falde i.

  Kommentar by Menig 442 — 18. marts 2007 @ 13:27

 50. Kommunisten tortur-Frank har åbenbart intet mod tortur, så længe det er hans røde venner(f.eks. det røde Nordkorea og forbryderstaten Zimbabwe) der gør det.

  Kommentar by Kurt — 18. marts 2007 @ 14:42

 51. ->46

  Tak, Darwin :-). Jeg er dog ikke helt stolt over min tilbøjelighed til sarkasme, men det kommer ligesom over mig engang imellem. Nå, hvis det holder mig fra at røve gamle damer eller besætte huse er det vel ikke så galt endda.

  De af jer som fulgte tråden “Lars Hedegaard om den ubetænksomme Peter Mygind” for et par dage siden vil huske, hvordan Bjarne indigneret afviste at være Hizbollah-sympatisør. Næh, Bjarne, han tilhørte en anden del af venstrefløjen som så anderledes på tingene. Han henviste også til dele af den ekstreme venstrefløjs afstandtagen fra Sovjetunionens invasion af Afghanistan, og andres afstandstagen fra Pol Pot-regimet. Jeg sagde noget med, at dette ikke indikerede noget om hvilke motiver disse grupper havde til lige dette, og næppe bundede i forsvar for traditionelle borgerlige frihedsrettigheder.

  Nu ser vi så her i #44 hvad det er for nogle helt-anderledes-end-Hizbollah organisationer som Bjarne i stedet støtter: FARC. Bjarne har forskanset sig bag en Pink Floyd’sk mur, hvor al kritik preller af; FARCs tvivlsomme metoder er ren bagvaskelse fra CIAs side. FARC er, må man formode, den reeene, gooode “befrielsesbevægelse”, som slet, slet ikke giver sig af med grimme ting som narkohandel. Bjarne, han har valgt sit ståsted her i livet (før Murens fald?). Hér er der ikke så meget slinger i valsen, hvem der er de gode og de onde. Ikke noget Karen Jespersen’sk frafald fra den rene lære hos vores Bjarne.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 18. marts 2007 @ 14:49

 52. Hvis nu Tyrenakke havde sat sig ind i islams historie ville han vide , at intet land er sluppet godt fra at lukke muslimer ind.

  Hvad laver du hos EL, du støtter jo ikke deres politik, kan jeg forstå.

  Kommentar by mike — 18. marts 2007 @ 17:22

 53. DaLi tror du at du kan distancere dig ud af at du som borgerlig må være medansvarlig for Schlüters støtte til PolPot.
  Tror du at du kan distancere dig ud af V og K’s støtte til deres støtte af USA’s massemord på Vietnamesere, Laoter og Cambodjanere.
  Tror du at du kan distancere dig ud af de borgerliges støtte til de mange Latinamerikanske militærdiktaturer.
  Det er jo ikke nok at du kalder dig en anden slags borgerlig.

  PS det med at kalde sig en anden slags kommunist kan du nok mønte på mig, al den stund jeg aldrig har kald mig kommunist.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 18. marts 2007 @ 19:11

 54. Kunne vi ikke få et eksempel på at Frank Aaen støtter Mugabe eller nordkorea.

  Er det ikke sådan at Enhedslisten end ikke vil holde 1. maj med venskabsforeningen Danmark – Nordkorea.
  http://enhedslisten.dk/detmenervi.asp?nyhed=10113
  “Enhedslistens udenrigspolitiske ordfører Frank Aaen fordømmer Nordkoreas atomprøvesprængning:

  “- Hvert nyt land der tilegner sig atomvåben er ét land for meget. Atomvåben og andre masseødelæggelsesvåben er en trussel mod menneskeheden. Vi fordømmer derfor det udemokratiske styre i Nordkorea, der har igangsat en ny runde i atomoprustningen.”

  Om Zimbabwe
  Et soleklart eksempel er Robert Mugabes ledelse af Zimbabwe. Mugabe vandt i slutningen af november 2005 et valg til et nyoprettet senat i landet, hvor vælgerne viste afmagt og oppositionspartiet Movement for Democratic Change var præget af intern splittelse om boykot af valget eller ej. Mugabe har med voldelige midler beslaglagt hvide farmeres land, og han har for nylig gjort 700.000 mennesker hjemløse i operation „clean up“, som skulle fjerne uautoriseret bebyggelse i byer. Han har også sendt alle vestlige journalister ud af landet og begrænser dermed kritiske røster. Det amerikanske „Council of Foreign Relations“ skriver i en artikel, at NEPAD i sit forsøg på at inkludere
  alle underminerer sin oprindelige idé om at fremhæve de stater, som gør fremskridt inden for good governance frem for de, der ikke gør. Både NEPAD og African Union holder hånden over Mugabe.

  http://www.enhedslisten.dk/cms/iu/032nepad.pdf

  Så er den ged barberet

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 18. marts 2007 @ 19:51

 55. Per N – Nej jeg er heller ikke en hyggelig bamse. Jeg er høj og relativ slank.

  Jeg synes ikke at “ungern” er voldspsykopater.
  For det første er Ungdomshusets brugere en meget bred flok, f.eks. en række SUF’ere der har stået bag en hel række fredelige happenings.
  Derudover er der mange der ikke er voldsorienterede men som har udøvet hærværk hvilket er noget andet.
  Endelig er der nogen der har benytte vold – sten mod personer.

  Men jeg er ret overbevist om at mange både volds og hærværksmænd er meget marginalt om ikke fuldstændig uden uden kontakt med Ungdomshuset.
  Og hvis du bemærker det har Enhedslisten hele tiden taget afstand fra den forudselige vold. se f.eks. MF Rune Lunds blog citat “Jeg er modstander af politisk vold. Punktum. Dette gælder også i forhold til Ungdomshuset på Nørrebro.”
  Enhedslisten er modstander af vold – derom skal der ikke herske skyggen af tvivl. Det gælder også i forhold til den aktuelle konflikt om Ungdomshuset på Nørrebro i København. Men vi kan fordømme volden fra nu af, og til vi bliver blå i hovedet, uden at det bidrager til en løsning på den hårdknude konflikten er endt i. Derfor kaster Enhedslisten al sin energi ind i at arbejde for en politisk løsning. se link
  http://www.enhedslisten.dk/nyhed.asp?nyhed=10257

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 18. marts 2007 @ 20:02

 56. Lars Findsen oh du crackpåvirkede Burkha-klædte internet anonymitets klynker.
  Det er en fornøjelse at læse dine altid skarpe indlæg fuldstændig upåvirket af fakta i trods gentagne debatter om det samme.

  Jeg har nu hen over 3 debatter forklaret min holdning til Hizbollah, det er ikke trængt ind bag din Buhrka, men udsynet er jo også noget begrænset.

  Og nej jeg gav et eksempel på venstrefløjens modstand mod Afghanistankrigen, jeg prøvede at hjælpe tungnemme dig med en link til 2 KAP brochurer på det kongeliges hjemmeside.
  Men jeg fortalte også at hele venstrefløjen var modstandere af Afghanistankrigen – DKP.
  OK det trænger ikke ind bag Burkhaen 1 gang så jeg gentager meget gerne mig selv.

  Og Ja jeg gentager også gerne at hele venstrefløjen tog afstand fra KAP’s Pol Pot begejstring. Det gjorde Schlüter desværre ikke, han støttede Pol Pot regeringens bla i forhold til FN repræsentation.
  Hvad du tillægger resten af venstrefløjen af motiver kan du rende mig i r…. med. Du burde hellere forholde dig til at 2 danske regeringer støttede op om Pol POts styre og en dansk ambassadør intet galt kunne se i Cambodja.

  Og nej du skal ikke se noget Karen Jespersens frafald fra min side, jeg blev ikke medlem af VS pga Pittelkow og Jespersens ulækre tanker om at borgeskabet skulle fratages deres demokratiske rettigheder og citat Karen Jespersen Politisk Revy »konklusion om, at ‘det, vi mangler, er et parti, et virkelig kommunistisk parti, der ikke forråder arbejderne’, gælder på det helt abstrakte plan både dengang og nu«

  Nu har “kap hovedet af dem” Karen så bare fundet nogle andre at rette sit had mod og som hun vil fratage demokratiske rettigheder. Karen Jespersen er en kvinde der ikke kan leve uden fjendebilleder.

  Og igen forkert fordi jeg ikke tager CIA’s oplysninger for pågældende ja så har jeg vist ikke udtryjkt noget om hvad jeg mener om FARC. Kunne du forsøge med et citat Lars Findsen du Burkha klædte Crackvrag.

  Ja jeg havde samme politiske position før murens fald en aktiv kritik og modstand mod Sovjet-kommunismen.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 18. marts 2007 @ 20:21

 57. Det virker som om Bjarne Syregod er på speed, så man tør næsten ikke sætte ham i gang igen, men jeg vover alligevel et par indvendinger:

  “Men vi kan fordømme volden fra nu af, og til vi bliver blå i hovedet, uden at det bidrager til en løsning på den hårdknude konflikten er endt i. Derfor kaster Enhedslisten al sin energi ind i at arbejde for en politisk løsning”

  Kunne man ikke bruge samme logik overfor andre voldsforbrydere, samt mordere og hustrumishandlere? Hvad er det som gør at løsningen netop her IKKE er at markere grænserne ved at straffe og ved at sikre sig at ulovligheder ikke belønnes, mens fx. hustrumishandlere ikke får en forhandling om hvilken ny kone samfundet kan tilbyde?

  “Tror du at du kan distancere dig ud af V og K’s støtte til deres støtte af USA’s massemord på Vietnamesere, Laoter og Cambodjanere.

  Ligesom de allieredes massemord på tyskerne under 2. verdenskrig? Hvad er det som gør at du ikke bare bruger det rette ord som er KRIG?

  Mon i øvrigt ikke Sydkorea er ganske tilfredse med at USA førte koreakrigen? Tænk hvis de havde det som folk under det kommunistiske Nordkorea idag. Tror du de ville have foretrukket det?

  Kære Bjarne: Prøv venligst at være lidt mere sandhedskærlig i dine kommende kommentarer!

  Kommentar by Kimporator — 18. marts 2007 @ 21:01

 58. Kimporator – Jeg har nu tilbagevist utallige postulater om mig, Enhedslisten venstrefløjen og gud ved hvad.
  Hver gang I bedes dokumentere jeres udsagn løber I bare ud af en ny tangent. Fed taktik. Når i står med r…. bar så søg skjul i en ny historie.

  Ungdomshus salget, rydningen og gadekampene er et politisk skabt problem og det skal løses politisk. Ungdomshuset er som jeg skrev ovenfor ikke en homogen gruppe men mange subkulturer.
  I Enhedslisten har vi arbejdet for en politisk løsning de seneste 6 år hvor de unge har forsøgt at få Rådhuset og politikerne i tale med fredelige midler.
  Problemet er der stadig efter rydningen og gadekampene og det forsvinder ikke ved at lukke øjne og ører.

  Du kunne måske komme med noget der skulle indikere at Enhedslisten ikke mener at folk der har kastet sten skal dømmes for det, helt lige som morderne du taler om og hustrumishandlere osv.
  Det er vist resultatet af en lille fejl konstruktion på Kimporatoriet.

  Jeg kan se at du forsvarer massemordene i Laos, Cambodja og Vietnam, ja du vulgariserer så langt at du sidestilller dem med opgøret med nazisterne.

  Kære Kimporator måske kunne du bidrage til mystikkens opklaring ved at forklare hvad jeg skulle være usandfærdig med istedet for endnu en lille æv bæv buh du er dum bemærkning.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 18. marts 2007 @ 21:33

 59. Det er da i sig selv at du lader som om du ikke kan læse. Det gør du jo med bemærkningen “Kære Kimporator måske kunne du bidrage til mystikkens opklaring ved at forklare hvad jeg skulle være usandfærdig med istedet for endnu en lille æv bæv buh du er dum bemærkning“, for du kan vel næppe være så ubegavet at du ikke kan se at jeg angriber dig for at bruge begrebet massemord om noget der først og fremmest er en krig. Bevidst at vælge misvisende ord i en debat er at lyve. Du forsøger at få de uvidende til at købe din løgnagtige betegnelse for USAs gerninger.

  “Du kunne måske komme med noget der skulle indikere at Enhedslisten ikke mener at folk der har kastet sten skal dømmes for det, helt lige som morderne du taler om og hustrumishandlere osv.”

  Letteste sag i verden. I belønner gadeoptøjer og vold ved at solidarisere jer med voldsmændene og deres agenda, og ved at arbejde for en løsning. Kan være I har fundet det smart at lade som om at I finder selve voldshandlingen forkastelig, men hvis du havde en smule ærlighed i din rådne sjæl, ville du indrømme at det er til udvortes brug.

  “Ungdomshus salget, rydningen og gadekampene er et politisk skabt problem og det skal løses politisk. “

  Nej da. Det er en politimæssig opgave. Ved du virkelig ikke at højesteret har talt, eller spiller du bare dum?

  Kommentar by Kimporator — 18. marts 2007 @ 22:24

 60. ->57

  “Lars Findsen oh du crackpåvirkede Burkha-klædte internet anonymitets klynker”.

  Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

  Bjarne ya habibi, når du er så glad for at bruge “burka” i en negativ betydning, er det så for at aflede opmærksomheden fra jeres burkauniformerede medlem?

  “Men jeg fortalte også at hele venstrefløjen var modstandere af Afghanistankrigen – DKP [blab blab blab] Og Ja jeg gentager også gerne at hele venstrefløjen tog afstand fra KAP’s Pol Pot begejstring”.

  Og jeg gentager gerne min pointe, at det ikke er ret interessant at konstatere at de tog afstand fra det ene eller det andet, når intet tyder på, at de gjorde det ud fra hvad stort set alle andre ville kalde de almindelige, borgerlige frihedsidealer. Jeg kan ikke bruge din afstandstagen fra Hizbollah til en hujende fis, når faktum er, at du sidder i parti med en reaktionær møgso af en burkafascist, som deltager i demonstrationer med Hizbollahsympatisører:

  http://angantyr.blogspot.com/2006/07/demonstration-mod-israel-287-06.html

  Det er altså ikke mig der bruger associationstrick her, EL-soen har selv associeret sig med Hizbollah ved denne demonstration. Eller vil du nu påstå, at disse billeder er forfalsket af CIA?

  Ang. FARC, så er jeg, alt dette samt ELs utallige beskidte associationer taget i betragtning, mildest talt ikke overbevist om, at din afvisning af oplysninger om deres narkohandel bunder i andet end sympati fra din side. Nuff said.

  “Karen Jespersen er en kvinde der ikke kan leve uden fjendebilleder” …………… citat: Bjarne “Pavlov” Thyregod.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 18. marts 2007 @ 22:33

 61. 42: Apropos ‘Morias miner’ så holder David Gress snart
  Tolkien foredrag. Check cepos hjemmeside.

  Kommentar by islamofascisme.dk — 18. marts 2007 @ 22:35

 62. #54 “Så er den ged barberet”, skriver du.

  Et mere passende ordsprog om dine ydgydelser kunne være:
  “Viel Geschrei und wenig Wolle”, sagde bonden, da han klippede sin gris.

  Kommentar by Anna Lyttiger — 19. marts 2007 @ 01:45

 63. Kimporator – så krig kan ikke kaldes massemord ok så er vi uenige. Men er uenighed lig at modparten lyver, ja så skulle jeg jo kalde dig den største og maniske løgner jeg endnu har mødt fordi jeg grundlæggende er uenig med dig. men du behøver da ikke at være en løgner bare fordi vi er uenige.

  Med definitionen af at krig ikke er massemord kan jeg forstå hvis Iran erklærer Israel krig smider et par atombomber over Haifa, Jerusalem og TelAviv så er det ikke massemord det er krigshandlinger helt sammenligneligne med de allieredes indsats under 2. verdenskrig.

  Øh Kimporator er du ikke istand til at læse eller er du bevidst dum.
  Jeg skrev “Du kunne måske komme med noget der skulle indikere at Enhedslisten ikke mener at folk der har kastet sten skal dømmes for det, helt lige som morderne du taler om og hustrumishandlere osv.”

  Du skriver at du kan dokumentere at Enhedslisten ikke mener at stenkastere skal dømmes – fordi “I belønner gadeoptøjer og vold ved at solidarisere jer med voldsmændene og deres agenda, og ved at arbejde for en løsning”
  Nej Enhedslisten har fra før salget af Ungdosmhuset, henover en 5 årig periode efter salget, i den tilspidsede situation op til rydningen arbejdet på at finde en løsning på et politisk skabt problem.
  Og ja efter rydningen arbejder vi videre på at finde løsninger der gør at ungdomshusets aktiviteter kan genopstå.
  Men intet sted har du set Enhedslisten forsvare stenkast ikke et eneste sted.
  om dig kan jeg så spørge med et let redigeret Kimpolina citat
  ” Kan være du har fundet det smart at lade som om at du finder selve nazismen og din pædofili forkastelig, men hvis du havde en smule ærlighed i din rådne sjæl, ville du indrømme at det er til udvortes brug.”

  ja fladpandet argumentation har det godt blandt højrefløjens hadspredendere.

  Ja jeg ved præcist at højesteret IKKE har talt i forbindelse med Ungdomshussagen. Endnu et eksempel på din uvidenhed Kimporator.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 19. marts 2007 @ 08:11

 64. Sovjet, Kina, Cambodja, Nordkorea, Vietnam, DDR, Rumænien, Bulgarien, Albanien, Tjekkoslovakiet, Cuba eller et de mange andre mislykkede eksperimenter. – Ja, hvor finder Syregod den modelstat, som han vil sælge til danskerne. Er det f.eks. VS-ernes væbnede revolution og økonomiske og politiske støtte til terrorister som PFLP, der uden skrupler førte krig mod civile, kvinder børn, gamle og invalider, der er idealet?

  VS – hvor vi nu ser mf. Anne Grete Holmsgaard, i bogen “Blekingegadebanden”, prale af sine kontakter til PFLP og samtaler med den åh så sympatiske (må vi forstå) Marwan El-Fahoum, efterretningschef og føringsofficer for Blekingegadebanden, der også gjorde det i jødehad (jødekartotek) som i øvrigt mf. Holmsgaard. Holmsgaard, der de sidste 20 har indledt enhver offentlig fremtræden med besværgelsen “jeg er ikke antisemit”. Er det VS-idealerne vi skal prøve af på danskerne én gang til?

  Ja hvor er det Syregod finder sit ideal? Er det hos PFLPs afløsere på den totalitære ideologiske himmel, Hamas, HiZZbolla og Ahmedinejad i Iran?

  Forklar os også lige Syregod, hvorfor din “nye og bedre politik” er bedre og mere troværdig end Greve Johnnys?
  Hans ideologi er afprøvet én gang med ca. 10 millioner lig til følge.
  Din ideologi er afprøvet et tocifret antal gange med op mod 120 millioner lig til følge.
  Johnny vil sikkert påstå, at Hitler, Himler, Gøebbels gjorde fejl og forvrængede nationalsocialismen.
  Du vil påstå, at Stalin, Mao, Pol Pot, m.m.fl. begik fejl og forvrængede socialismen.

  Ud fra en rent statistisk betragtning er fjolset Greve Johnny vel mere troværdig end fjolset Syregod.
  Du forsøger at sælge en gammel “rusten brugt bil”, som et tocifret antal ejere efter tur er havareret med.
  Greve Johnnys bil er havareret én gang.

  Greve-Johnnys parti er almindelig foragtet.
  Syregods parti der stadig flirter med voldelige og totalitære kræfter er almindelig foragtet, men har dog plads i Folketinget – som i øvrigt den mildt sagt utrolige mf. A.G. Holmsgaard.

  Kommentar by Als — 19. marts 2007 @ 08:45

 65. Lars Findsen oh du Burkha-bærende Crackvrag

  jeg finder det ganske morsomt at du finder det nødvendigt at gemme dig bag en internet-burkha for at skjule din identitet for nysgerrige blikke helt som de burkha bærende kvinder.
  At bruge en burkha som symbol for din anonymitet synes passende på en blog hvor islam-forskrækkelse er selve lisnerven.

  Omkring Afghanistankrigen har jeg allerede skrevet at hele venstrefløjen tog afstand fra krige – DKP selvfølgelig.
  Ja KAPs lille sluttede flok gjorde det ud fra deres tilknytning til Mao-Kina. Men resten af venstrefløjen tog afstand fra Afghanistankrigen ud fra en anti-imperialistisk tankegang du ved folkenes selvbestemmelsesret, ligesom i f.eks. Vietnam.
  Og ja det var ikke ud fra en borgerlige demokrati opfattelse – som bekendt går vi ind for udvidelser af demokratiet. læs Enhedslistens program stk 7 og 8.

  Omkring Asmaa og demonstrationen mod Israels krig mod Libanon, så kan jeg
  1. konstatere at Hizbollah ikke er medarrangør af demonstrationen.
  2. Se hele 2 Hizbollah sympatisørflag i demonstrationen
  3. Jeg kan ikke se at hun har udtalt sig sympatisk om Hizbollah på demonstrationen
  4. Jeg har aldrig set et eksempel på at hun har udtalt sympati for Hizbollah
  5. Asmaa bruger (modsat dig) ikke Burkha hun bruger Hijab (tørklæde).

  Hvad du mener at du kan psykoanalysere dig frem til om hvad jeg mener om FARC, overlader jeg trygt til din nattesøvns drømme.

  Om Karen Jespersen dette hadspredende kvindemenneske, hvad synes du hendes udtalelser om at Der skal indføres Røde undtagelser, bestemmelser som, at den borgerlige stat må ødelægges, at hærens ledelse må bekæmpes, og at værdiloven sættes ud af kraft og dette godt kan bestemmes alment.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 19. marts 2007 @ 08:55

 66. Uhada nu skrev jeg jo at jeg ikke ønskede at melde mig ind i VS pga Karen Jespersen, Ral Pittelkows demokratiopfattelse, hvor borgerlige skulle fratages deres rettigheder. Ej heller synes jeg om deres tiltrækning til et kommunistisk samfund og deres trang mod at skille sig af med ikke rigtige socialister.

  Så nu skal jeg åbenbart også forsvare VS politik. Efter at have været stillet til regnskab for Stalin, Mao, PolPot ja så nåede vi så til VS.

  Da jeg jo ikke er VS’er vil jeg bringe et citat fra VS som forklarer deres holdning:
  “VS støtter stadig PFLP
  Venstresocialisterne fastholdt på sit landsmøde den 29. januar 2005 vores støtte til PFLP. Vi har en næsten 30-årig tradition for at støtte PFLP -senest på vores landsmøde i 2001, hvor Israels brutale fremfærd havde ført til drab på tusinder af palæstinensere, med mange tusinder sårede og ødelæggelse af palæstinensisk ejendom og offentlige bygninger. Selvstyreområderne er ban-tustans, omringet af israelsk militær og uden nogen reel mulighed for at kunne fungere so-cialt eller økonomisk. Israel bryder stadig alle aftaler efter forgodtbefindende, bakket op af den neokonservative Bush-adminstration.
  Mens Palæstina bliver gennemskåret af apart-heitdmuren, er de centrale spørgsmål stadig ulø-ste: Der er 3 millioner palæstinensere, der er for-drevne fra deres hjem, Israel er fortsat igang med at skabe et “fait accompli”, så Jerusalems status afgøres gennem folkeflytning, og bosætterne fortsætter med at slå sig ned i de besatte områ-der, på trods af snakken om at rømme Gaza.
  Venstresocialisterne støtter stadig PFLP, for-di denne organisation, med sit socialistiske, og ikke religiøse grundlag for os er det egentlige al-ternativ til både den nuværende besættelse og den såkaldte to-statsløsning.
  PFLPs mål er ét samlet ikke-religiøst Palæ-stina med lige ret for jøder og palæstinensere.
  Derfor fastslår vi i dag, at PFLPs væbnede kamp mod den israelske besættelsesmagt ikke er, og aldrig har været terrorisme. USA og EU har med sin terrorliste gjort det meste af den palæ-stinensiske modstand illegitim. Det er ikke bare i strid med internationale konventioner, det er også med til at blokere for holdbare løsninger.
  Heller ikke den nuværende israelske regering er interesseret i fred, men arbejder langsigtet på for-drivelse af palæstinenserne fra de besatte om-råder. EUs gunstige handelsaftaler hjælper ikke til et oprør med denne racistiske politik, lige så lidt, som det standser Israels murbyggeri i det besatte Palæstina.
  VS ønsker – ligesom PFLP – et demokratisk og ikke-religiøst Palæstina med plads til såvel jøder som palæstinensere.
  Terrorstemplingen af PFLP er helt hen i vej-ret. I Resolution 42/159 om terrorisme fra FNs Generalforsamling slås det fast, at organisatio-ner som PFLP, der kæmper for frigørelse fra uden-landsk besættelse ikke er at opfatte som terror organisationer. Denne resolution blev enstem-mig vedtaget i FN i 1987 – bortset fra USA og Is-rael,
  der stemte imod. Så på trods af den magt som USA tilsyneladende har over dansk politik, fortsætter vi vores støttearbejde, både af hensy-net til PFLP – og for at bekæmpe kriminaliserin-gen af solidaritetsarbejdet.
  VS har nu i over et år solgt T-shirts til fordel for bl.a. PFLP. Overskuddet fra dette salg samt en bevilling fra vores landsmøde den 29. januar 2005 vil nu blive overdraget til PFLP.

  PS Als inden du hallucinerer mere efter de svampe du fik til morgenmad, så kunne du måske bruge en time når du bliver klar i hovedet igen på at læse Enhedslistens program.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 19. marts 2007 @ 09:05

 67. “Enhedslistens program.”
  En gammel nedslidt, rusten bil – som har efterladt sig ligdynger hver gang de tidligere ejere er havareret med køretøjet.
  Syregod og vennerne har nu – som så mange andre før dem, givet vraget en gang kit og en ny lakering. Og køretøjet er igen, igen, igen klar til salg.

  Hvorfor skal vi tro mere på Dig og Dine en på Greve Johnny??

  (Det skal vi naturligvis heller ikke, for I udgør hver sin ende af det samme stykke totalitære stof).

  Kommentar by Als — 19. marts 2007 @ 09:51

 68. ->65 “på en blog hvor islam-forskrækkelse er selve lisnerven”.

  Bemærk, at Bjarne ikke på noget tidspunkt har fremført argumenter imod “islam-forskrækkelse”. Jeg stillede i tråden om Lars Hedegaard nogle meget konkrete spørgsmål til Bjarne om den lære man kunne udlede af islams 1300-årige historie, om ikke-muslimers status i muslimske lande, og om hans manglende evne til at sondre mellem trossystemet islam, og så mennesker – muslimer – som i større og mindre grad efterlever dette systems regler. Ikke overraskende fik jeg bare et vrissent svar tilbage i hovedet om at jeg var paranoid – et eller andet sted ved Bjarne nemlig godt, at han ikke kan levere argumenter i islams favør, hvis man ser på praksis og på hvad alle retninger indenfor trossystemet fastholder om muslimers overlegenhed, og sharia som endemål.

  Bjarne – bliv bare ved med dine stikpiller om anonymitet. Du regner åbenbart med at jeg er så stor en idiot at jeg vil overrække mig selv til jeres stormtropper.

  Bjarne tror han kan slippe afsted med, overbærende men dumt, at tage det som givet, at islam som sådan ikke er et problem, men at det bare er os som ser spøgelser.

  Endnu en bekræftelse på, at “vi” har et kæmpe kort på hånden, fordi apologeterne absolut intet har at sige til de indvendinger som islam som enhver lægmand kan komme med. De er nødt til at ty til ad-hominem-angreb eller udenomssnak.

  “Omkring Asmaa og demonstrationen mod Israels krig mod Libanon, så kan jeg
  1. konstatere at Hizbollah ikke er medarrangør af demonstrationen.
  2. Se hele 2 Hizbollah sympatisørflag i demonstrationen
  3. Jeg kan ikke se at hun har udtalt sig sympatisk om Hizbollah på demonstrationen
  4. Jeg har aldrig set et eksempel på at hun har udtalt sympati for Hizbollah”

  Meget, meget afslørende. Du anser det åbenbart ikke som et problem at hun er med til at give dem legitimitet ved at demonstrere sammen med dem. Ville I deltage i en anti-israels demonstration hvor Jonni Hansen deltog? Vel ville I ej. Båtnakke.

  “5. Asmaa bruger (modsat dig) ikke Burkha hun bruger Hijab (tørklæde)”.

  Og hvad kan man så lægge i det? Ikke en disse. Du snor dig igen udenom, at du er i parti med en kønsfascist, en tilhænger af middelalderlig kvindeundertrykkelse. Jeg spørger igen: er burka eller slør “progressivt”, Bjarne? Er det ikke et problem, at franske kvinder i nogle kvarterer er nødt til at iføre sig slør? Frankrig anno 2007, Danmark —–? Dette vil du ikke svare på, vel?

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 19. marts 2007 @ 10:25

 69. Lars Findsen oh du Burkha bærende Crack-pot.

  Ja efter kommunist, diktator, morder, stenkaster, så kom vi endelig til sidste punkt på din noget indsnævrede dagsorden – muslimer er nogle farlige nogen som kommer og spiser os alle sammen i morgen.

  Ja jeg modsat dig ser jeg faktisk en udvikling væk fra snæver religiøs opfattelse hen imod en sekularisering.
  Til indtægt for dette kan vi tage den seneste undersøgelse af muslimske indvandrere og deres børns opfattelse af centrale emner.

  Her er der en ekstrem tydelig vandring væk fra oprindelseslandenes udgangspunkt og henimod mainstream danske holdninger.
  Og ja de er ikke 100% lig “gammel-danskere” på alle punkter men meget kraftigt på vej.

  I traditionelt religiøse grupperinger er der jo en vis konservatisme, f.eks. var de missionske i den landsby jeg boede i for få år siden sikre på at jorden var skabt af gud for max 5000 år siden, de var mod abort, de var mod kvindelige præster, de var mod pop-musik, dans og alkohol. Og det er gammeldanskere gennem mange mange generationer, der ikke har fulgt den samfundsmæssige udvikling.

  Angående Asmaa havde jeg da set det meget problematisk hvis hun havde talt positivt om Hizbollah eller hvis hun havde talt til en demonstration som Hizbollah havde arrangeret.
  Til dit Johnny Hansen spørgsmål er der bare at sige nej det ville vi ikke.

  Men tilgengæld er det åbenbart ikke noget problem for VU og KU at demonstrere sammen med nazisterne fra Dansk Front.
  Men det har jeg da ikke bemærket at I på højre blogosfæren har reageret på. Er det fordi I er Nazister ?
  Man kunne tro at du har en vis sympati for nazister siden du ikke har kritiseret VU og KU og krævede deres afstandstagen fra Dansk Front.

  Alle religiøse symboler er for mig reaktionære al den stund de udspringer i en mellemøstlig monoteistisk fantasi mere end 2000 år gammel.
  Men det at symboler er reaktionære betyder jo ikke at jeg vil forbyde dem ej heller vil jeg acceptere påbud deraf.

  Er du modstander af kors oh Burkha bærende L.F.p.c., thi korset er jo et symbol på en religion med korstoge, inkvisation, folkemord på indianere, modstand mod sikker sex i Afrika.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 19. marts 2007 @ 11:26

 70. ->”thi korset er jo et symbol på en religion med korstoge, inkvisation, folkemord på indianere, modstand mod sikker sex i Afrika”.

  Suk. Her vil jeg gerne lige skifte tone et øjeblik og bede, trygle dig om ikke at bruge denne form for argumentation, som kaldes “tu-quoque” eller “moralsk ækvivalens”. Jeg beder dig med tungt hjerte, fordi det er så nedslående igen og igen at skulle gendrive argumentation som er så uigennemtænkt og afslørende. Jeg kommer lige her med standardgendrivelserne af påstanden om moralsk ækvivalens:

  1) Korstogene var til dels en reaktion på aggressiv muslimsk ekspansion ind i tidligere kristne lande.

  2) Korstogene pågår ikke den dag i dag, i modsætning til jihad.

  3) Korstogene er ikke hævet over kritik fra kristent hold i dag. I modsætning hertil finder du ikke autoritativ afstandstagen til ekspansiv jihad fra muslimsk side.

  4) Punkt 2-3 gælder også for inkvisitionen, som vores protestantiske forfædre i øvrigt ikke var medskyldige i.

  5) Folkemord på indianere blev muligvis legitimeret af gejstlige, men ingen kan sige, at de udspringer af kristen teologi. Ingen kirkelige retninger vil forsvare dette i dag, tværtimod er vist mange katolikker aktive i forsvar for indianere i dag.

  5a) Nu nævnte du ikke slaveriet, men lad os bare medtage dette: Slaveri er heller ikke noget som kan legitimeres ud fra kristen teologi, og blev faktisk (“vores”, altså) afskaffet til dels netop med henvisning til det ukristelige i det. Derimod pågår slaveri i høj grad i den muslimske verden den dag i dag – ingen tager afstand fra det ud fra muslimsk teologi – muslimske pirater bortførte formentlig et milliontal af europæere til slaveri, ligesom de var langt værre over for den afrikanske befolkning end “vi” nogen sinde har været.

  6) Modstand mod sikker sex i Afrika – her tænker du vist på til dels amerikanske evangelicals og den katolske kirke. Enig, dette er en dybt uansvarlig holdning. Bemærk dog, at det langt fra er et mainstream issue indenfor kristendommen. Der er næppe nogen lutheranske teologer på vores breddegrader som vil se dette som religiøst legitimerbart, al den stund, at vi ikke er puritanske eller katolske af baggrund.

  Jeg lader mit svar blive ved dette lige nu, for jeg mener det dybt alvorligt, når jeg beder dig om ikke at bruge den slags overfladisk argumentation fremover. Der er en grund til at denne argumentationsform har et navn – tu quoque eller moralsk ækvivalens. Bjarne, vil du ikke godt stoppe det pjat? Please?

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 19. marts 2007 @ 11:53

 71. Egentlig ikke L.F.p.c. for det man oplever som venstreorienteret fra jer højrebloggeres side er en argumentations række der altid når samme konklusioner.
  Alle venstreorienterede er ansvarlige for Stalin, Mao og PolPot.
  Alle venstreorienterede er vilde med Nordkorea, Cuba og Zimbabwe.
  Alle venstreorienterede er stenkastere subsidiært støtter stenkastere.
  Alle venstreorienterede er anti-demokrater. osv osv
  Alle venstreorienterede elsker islamister, støtter hizbollah osv.osv.

  Som jeg gjorde opmærksom på så er al religion for mig, reaktionær ævl med udgangspunkt i en mellemøstlig mere end 2000 års gammel verdensforståelse.
  Jeg ser en klar tråd mellem disse religioner og undertrykkelse og krig hen over de seneste 2000 år.

  Som jeg også skrev er jeg ikke nær så pessimistisik mht. sekulariseringen af Islam-troende som du.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 19. marts 2007 @ 12:26

 72. ->71

  “Egentlig ikke L.F.p.c. for det man oplever som venstreorienteret fra jer højrebloggeres side er en argumentations række der altid når samme konklusioner.
  Alle venstreorienterede er ansvarlige for Stalin, Mao og PolPot.
  Alle venstreorienterede er vilde med Nordkorea, Cuba og Zimbabwe”.

  Well, dét vil jeg da ikke selv påstå. Jeg stemte SF i mange år, og opfattede mig selv som moderat venstreorienteret, men uden socialistiske, utopiske idealer. Jeg foragtede dengang apologi for disse regimer lige så meget som jeg gør i dag.

  “Alle venstreorienterede er stenkastere subsidiært støtter stenkastere.
  Alle venstreorienterede er anti-demokrater. osv osv
  Alle venstreorienterede elsker islamister, støtter hizbollah osv.osv”.

  Her vil jeg heller ikke sige “alle”, men apologien ift. islam er så godt som total til venstre for midten, at jeg godt forstår denne generalisering langt hen ad vejen.

  Billederne fra Angantyrs blog som jeg linkede til foroven fylder mig med ubehag og væmmelse, hvilket jeg ikke fornemmer hos dig. Du stiller dig tilfreds med at Hizbollah ikke var medarrangør.

  Her ser vi en klar skillelinje. Du erklærer dig fortrøstningsfuld med hensyn til islams sækularisering, hvilket du ikke kan finde andet belæg for end nogle opinionsundersøgelser som modsiges af andre som taler om stærk radikalisering blandt unge muslimer i Vesten, og høj grad af ønske om sharia også hos os.

  Jeg skræmmes og føler ubehag ved at se billeder fra en demonstration – med deltagelse fra Enhedslisten – hvor børn leger med våbenattrapper, og den forræderiske Abu Laban er omgivet af gorillaer, og Hizbollahs flag vejrer uimodsagt.

  – og hvor moddemonstranter med israelske flag overfaldes.

  Jeg er ikke et sekund i tvivl om hvor du står, Bjarne. Det er ikke på demokratiets side.

  I alle dele af virkelighedens verden er tekstro islam på fremmarch, fordi, igen, der ikke er formuleret en mainstreamteologi som distancerer sig fra jihad og sharia.

  I alle muslimske lande i virkelighedens verden er ikke-muslimer trængte mindretal, og vil formentlig forsvinde helt indenfor en årrække.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 19. marts 2007 @ 12:49

 73. Jamen oh du burkhaklædte Lars Findsen på crack.
  Så du ved hvor du har mig skriver du. Hvis du havde læst mine kommentarer
  http://www.uriasposten.net/?p=3728 så kunne du se følgende:
  Alt i alt var der massiv kritik af Hizbollah og stor applaus hvergang der kom kritik. Hizbollah tilhængerne forsøgte nogle spage Allah Uakbar, men blev hurtigt dysset ned.

  Selvom Hizbollah-tilhængere var uønskede ved demonstrationen ja så kan de jo ikke smides ud, så de kan alene imødegås ved ord og massivt pres fra mange aktivister.
  Det undrer mig at Hizbollah folkene møder op til en demonstration med venstrefløjsfolk, når man erindrer Hizbollahs Iranske søsterpartis massemord på venstrefløjen i Iran.

  Men Kim – Hizbollah er ikke velkomne til vores demonstration for våbenhvile og fred, de er jo en aktiv part i krigshandlingerne.

  Hizbollah er nogle mørkemænd der bedriver terror fra http://www.skattetryk.dk/2006/07/26/hizbollahs-drengekor-hylder-kofi-annan/

  Hizbollah var ikke velkomne til demonstrationen og de blev da også passet op af et “vagt-værn” fra Enhedslisten især.
  Samtlige talere imødegik Hizbollaherne, deres ideologi og deres militære handlinger. Dette til forsamlingends næsten udelte bejstring.
  Det lykkedes ikke Hizbollaherne at få gang i deres Allah Uakbar råberi ej heller noget mod Israel eller USA.
  Demonstrationen var for våbenhvile og fred – ikke en demonstration mod Isarel.

  Hizbollaherne mødte op og fik luftet deres flag, men de blev imødegået, så langt loven tillader – altså uden brug af magt. fra http://www.polemiken.net/?p=3788
  Alt dette om demonstrationen på Rådhuspladsen hvor Enhedslisten deltog.

  Til den demonstration du omtaler er Asmaa så vidt jeg ved det eneste medlem af Enhedslisten der deltager og det var mig bekendt de islamiske organisationer der demonstrerede.

  Omkring radikalisering ja så er der ingen tvivl om at der findes ekstremt små grupperinger af unge der radikaliseres. Derudover er der grupper af unge der forsøger at finde en identitet i islam,velvidende at de ikke har en plads i mange vestlige samfund pga formel så vel som uformel racisme.
  Men den stor og stadigt voksende del bliver mere og mere integreret i de samfund de bor i.

  Der foregår helt rigtigt en religionskrig indenfor islam hvor nogle fundamentalistiske retninger forsøger at få overtag. Denne udvikling har længe været understøttet af let-fattelige billeder som USAs dobbelmoral ifht. overholdelse af FN resolutioner, overholdelse af ikkespredningsaftaler, finansiering af Israelsk militær, krige i Irak og Afghanistan har skabt. Samtidig har USA’s samarbejde med korrumperede ledere i den arabiske verden givet nogle letfattelige fjendebilleder, som islamistiske strømninger lever højt på.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 19. marts 2007 @ 13:59

 74. Jeg er nået til det punkt at jeg fortryder i mit indlæg >45, at jeg der skrev til Bjarne at det var ok at komme med synspunkter for hans insigt, han hade nok gjort det aligevel.

  Tillad mig som en gammel flipper at give nogle tanker, nu da crack og syre, er blevet nævnt.

  I 1969 eller 1970, kan ikke huske års tallet, var jeg og en kamerat til den første Thy Festival, vi var der en uge. Jeg husker 3 ting fra dengang, Gnags der ustanselig var på senen hver eneste dag, de blev ikke betalt men det var deres gennembrud.

  Dernæst at man bare gik hen til den nærmeste bod og købte en paptalerken ris og 5 hashkager, pris 5 kroner, ak ja det var fede tider.

  Og så var der den helt psykodeliske oplevelse at være på lsd som vi brugte en del af vores tid på at stå på hoved med benene op i luften og kikke på skyer modsat, jeg fandt senere ud af at det er lige som blæk klatten i test hvor du for spørgsmål om, hvad ligner det?

  Jeg lover jer at det fik vi mange gode virkligheder ud af.
  Men jeg måtte sande senere at det eneste jeg fik ud af det, var JORD i hoved og meget lidt forbindelse med virkligheden, når du ikke har begge ben på jorden så er du lidt luftig, og samtidig får du jord i hoved.

  Bjarne som ikke tager stoffer, og det tror jeg på, må så være på et evigt trip fra sin ungdom, hoved fyldt med jord, som åbenbart ikke kan rystes ud igen, for det vil jo også kræve at have begge ben solidt forankret i VIRKELIGHEDEN.

  Som Crack har sagt om din argumentation sidst, så vil jeg også sige, at du ikke behøver at komentere mit indlæg.

  Kommentar by Per N. — 19. marts 2007 @ 14:27

 75. Ok Per N du er tilgivet dit LSD misbrug så forstår jeg bedre.
  Som aktiv på den udogmatiske venstrefløj havde jeg alt for travlt med at deltage i diverse miljø, studenter og beboerorganisationer til at indtage hallucigener.
  Det var sundt at være ude i det virkelige liv istedet for at fylde hovedet med narko og tomme tanker.

  Jeg har altid gjort en dyd ud af at bruge tiden nogenlunde fornuftigt. Derfor overlod jeg det til andre at fylde stoffer og jord i hovedet.

  Som aktiv i det virkelige liv har jeg været alt fra bank-ansat i rigtig mange år til sygehjælper, jeg har været formand for en fodboldklub og en lejerforening, revy-skuespiller og folketingskandidat, lokalforeningsmedlem og skolebestyrelsesformand.
  Tja det virkelige liv har ikke gået mig på med behov for at fylde stoffer i hovedet, istedet har samarbejdet med mennesker af alle politiske overbevisninger i alle de mange foreninger jeg har været med i været en vigtig del.

  Desværre kan jeg ikke sige jer at jeg er blevet ramt af jeres galloperende islam-frygt, tværtimod. Jeg har mødt ganske mange forskellige kloge mennesker.
  De farlige islamister med bomber skjult i kælderen er nok noget der mest findes i jeres af LSD og andre stoffer skadede hjerner.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 19. marts 2007 @ 14:47

 76. ->73 “Demonstrationen var for våbenhvile og fred – ikke en demonstration mod Isarel”.

  Jeg er langt ude over det punkt hvor “våbenhvile og fred” er magiske ord som automatisk stiller den talende på godhedens side.

  Du er ufatteligt naiv, hvis du virkelig tror at “fred” har samme betydning for de mellemøstlige Allahslaver man kan beskue på billederne på Angantyrs blog. “Fred” også for jøderne, i sikkerhed bag egne grænser?

  Du fortæller selv, at demonstrationen fortsatte til trods for Hizbollahs ankomst. Ville den også have gjort dette, hvis Jonni Hansen eller —– Mosaisk Trossamfund havde troppet op (ja, hvad ville der så>/i> mon have sket, Bjarne?)?

  Kig på billederne endnu engang, og bliv foruroliget. Fred og tolerance over for jøder? Hvor naiv kan man være, Bjarne?

  Nu spørger jeg for tredje gang: Er burka (eller hijab eller jilbab) “progressivt”, Bjarne? Er Asmaas medlemsskab af EL et plus for dets image?

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 19. marts 2007 @ 15:41

 77. >75 “Som aktiv på den udogmatiske venstrefløj” – lad lige den stå lidt – hvordan i helved er man aktiv og udogmatisk på venstrefløjen og så på samme samme tid, jeg har dyrket meget sport, det anså jeg for aktiv og udogmatisk på samme tid, men at påstå, at sige det om politik, bekræfter min tese om du er naturligt på lsd, jeg skulde bruge stimulandser for at opnå den tilstand, men du behøver det ikke.

  Måske har jeg taget skade, men dog ikke mere end, at jeg har fået fødderne ned igen for længe siden og har fået repareret den værste skade, som er at, venstrefløjen ikke har noget realistisk billed af hvad der foregård, og at det i disse tider må være mejslet ud i betong.

  Ja Islam er i mine og mange andres øjne, en totalitær trusel som idiologi på linje med Nazisme og Kommunisme og alle den`s afarter.

  Man skal da være ualmindelig blind for at ikke høre udsagn og forlangende, at, vil have saria indført der hvor vi bor, at Grundloven er løgn, vi KRÆVER at vores normer skal respekteres og ind i den Danske lovgivning, og jeg kunne blive ved.

  Enten er venstre fløjen skitzofren eller også som i dit tilfælde, konstant med hoved dybt begravet i jorden, der er det som bekendt meget svært at få øje på noget omkring sig.

  Kommentar by Per N. — 19. marts 2007 @ 16:57

 78. I forbindelse med mit sidste inlæg, vil jeg sætte en komentar fra Daniel Piper, har er god til at sætte ordene på.

  “Ingen steder at se
  Og hvor ser De den moderate islam i dag? »Ingen steder, den eksisterer ikke. Der er moderate muslimer, oftest tavse, men den moderate islam som sådan, det er en fremtidsvision, det indrømmer jeg. Det var ikke alle, der brændte ambassader af i forbindelse med Muhammed-tegningerne, men de sagde heller ikke noget, de rejste sig ikke og sagde stop, I tager fejl. Husk, islamisterne er stærke, det har taget dem 80 år at nå dertil, hvor de er nu. Deres muslimske modstandere har ingen organisation. Det vil tage årtier, hvis det skal lykkes. Og vi må hjælpe dem. For islam er her for at blive, det er en milliard menneskers religion, vi kan ikke bare ønske det væk. Den muslimske verden er i krise, vi må hjælpe. Som vi gjorde med Tyskland efter at have slået dem i krig.« De er selv ofte blevet truet, og deres foredrag er blevet afbrudt af demonstrationer. Har det overrasket Dem? »Ja og nej. Det sker især på universiteterne. Jeg er konservativ, og de studerende er venstreorienterede, sådan er det, men selvfølgelig er det lidt betænkeligt, at man netop på universitet bryder sig så lidt om at høre, hvad anderledes tænkende har at sige.«
  Fra bh til burka
  Umiddelbart en lidt overraskende alliance, venstrefløjen og islamisterne. Folk, der brændte bh’er af i 1970’erne, støtter nu bevægelser, der påbyder burka eller hvad? »Interessant og mærkeligt. Jeg tror, at en af flere forklaringer er, at islamisterne fungerer som en slags erstatning for de arbejdere, som aldrig revolterede trods alle teorierne. De rejste sig aldrig for at smadre kapitalismen, men endelig er der nogen, som ganske vist ikke er arbejdere, men de er i hvert fald imod systemet. For islamisterne repræsenterer venstrefløjen til gengæld en mulighed for at få fodfæste, som det ellers ville være svært at få. Grundlæggende har de en fælles fjende: Vesten. Personificeret ved George W. Bush.«
  Det er ikke noget rart billede, De tegner af fremtiden. Hvor skal min søn flygte hen for at undgå det?
  »Jamen, folk flygter allerede. Og det gør kun problemet værre, naturligvis. De oprindelige europæere forsvinder, især hollændere, som ser problemet komme. De flygter til lande som Australien og USA, men det er en stakket frist. Problemet findes også der. Så det er egentlig som at spørge i 1940: Hvor skal jeg rejse hen for at undgå verdenskrigen og nazisterne. Der er ingen helle. Man kan ikke flygte. Europa nærmer sig det, man historisk kan kalde » Konentets normaltilstand: Krigen.«
  “Udsigt til borgerkrigen” – JP 17 marts 2007

  Kommentar by Per N. — 19. marts 2007 @ 17:20

 79. L.F.p.c jeg skrev at demonstrationen fortsatte trods nogle hizbollah sympatisørers viften med flag og forsøg på at råbe til himlen og Allah.
  Jeg skrev også at de blev bedt om at gå, bedt om at pakke deres flag sammen og holde kaje. Men jeg konstaterede også at de ikke ønskede at gøre det.
  Jeg havde sådan set selv gjort det samme hvis folk fra mosaisk trossamfund (som jeg ser som væsentlig mere fornuftige folk, bla qua mit bekendskab og samarbejde med en tidligere formand) var mødt op og havde råbt slagord om israel.

  Johnny Hansen var nok blevet bedt om at gå på en mere håndfast måde.

  Jeg kigger på billederne og finder det foruroligende at du kan blive oprevet over dem samtidig med at Israelske jager og bombefly beskyder Libanon, samtidig med at kanonbåde beskyder beirut, samtidig med at klyngebomber spredes over store arealer.
  Ja der er en række muslimer som demonstrer på spektakulær vis.

  Og nej hverken Burka, hijab eller kors eller kalot eller nonneslag eller munkekutter eller nogen som helst religiøst orienteret påklædning er progressivt.
  udtrykket i hijab/Burkha er jo ofte kulturelt betinget f.eks. er mange pakistanske kvinder jo ikke indhyllet i hijab men har et let tørklæde over håret.

  Og Asmaa er en udemærket repræsentant for muslimer i Enhedslisten qua sit organisationsarbejde blandt indvandrerkvinder og qua sine politske holdninger

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 19. marts 2007 @ 17:38

 80. >79
  “Og nej hverken Burka, hijab eller kors eller kalot eller nonneslag eller munkekutter eller nogen som helst religiøst orienteret påklædning er progressivt.
  udtrykket i hijab/Burkha er jo ofte kulturelt betinget f.eks. er mange pakistanske kvinder jo ikke indhyllet i hijab men har et let tørklæde over håret.

  Og Asmaa er en udemærket repræsentant for muslimer i Enhedslisten qua sit organisationsarbejde blandt indvandrerkvinder og qua sine politske holdninger”

  Så vi må så slå fast er det er ikke noget problem?? jeg må fastholde min tese, at du har hoved i jorden ( jeg har ikke noget imod jord, den er god til at dyrke kartofler og andre gode fødevare i ) men når jeg har været i jord, så vasker jeg da mine hænder og negle.

  Mit sidste forslag.. debatten er slut prut finale, det her er formålsløst.

  Kommentar by Per N. — 19. marts 2007 @ 19:04

 81. Per N jeg troede du var stoppet med at tage LSD.
  Du spurgte om jeg mente at hijab er progressivt.
  Til det svarede jeg Og nej hverken Burka, hijab eller kors eller kalot eller nonneslag eller munkekutter eller nogen som helst religiøst orienteret påklædning er progressivt.

  Hvad var det du ikke forstod ved det Per. Var det for svært for dig.

  Du er vel ikke uenig med anden del af udsagnet at Burkha, hijab og slør ofte er kulturelt betinget og ikke et bestemt af Islam. Koranen påbyder jo blot tildækning af håret.

  Og så tilbage til Asmaa, hun er ikke noget problem sålænge hun tilslutter sig partiets politik. At hun så aktivt gør op med forstenede kønsroller i indvandrermiljøer ved at blive beboerformand, at hun hjælper unge indvandrerpiger til at søge uddannnelse er da bare et positivt plus.
  Ja jeg er uenig med hendes religiøse overbevisning, ligesom jeg heller ikke er enig med partiets kristne, men det gør ikke at jeg mener at hun eller andre troende er “haram”.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 19. marts 2007 @ 21:15

 82. ->78

  Per N, jeg er helt enig med dig i at Bjarne er håbløs at diskutere med. Jeg opfatter ham som en mand som desparat klamrer sig til sin ungdoms livsløgn, nu med multikulti i rollen som det hedengangne proletariat. Når jeg alligevel fortsætter, er det ikke fordi vi skal gøre os forhåbninger om at omvende ham, men fordi sites som denne kan have en nyttig, oplysende effekt, for de som læser med og får præsenteret mere faktuelt underbyggede synspunkter som modvægt til hans dræbende enfoldige univers. F. eks. dit interessante citat fra interviewet med Daniel Pipes.

  Jeg ved at dette kan have en virkning – jeg blev selv skubbet i gang af bl. a. læserbreve i aviserne som jeg tidligere havde leet hånligt af, men gradvis måtte erkende at være enig med. Dette kan være vores drivkraft.

  Ska’ vi så tvære lidt rundt med mr. “jord & beton”, ja vi ska’:

  Bjarne fatter bare stadig ikke hvad “moralsk ækvivalens” er for en skodargumentation. Se nu denne passus i #81:

  “nej hverken Burka, hijab eller kors eller kalot eller nonneslag eller munkekutter eller nogen som helst religiøst orienteret påklædning er progressivt”.

  Zzzi-zing! Mine brystvorter eksploderer af fryd! Se hvordan han sidestiller islams undertrykkende indpakning af kvindekønnet med andre religioners beklædning. Som om det hele er ét fedt. Som om nogen bliver voldtaget eller får kastet syre i ansigtet for ikke at bære munkekutte eller kors. Hér kan vi være pædagogiske og give nogle links for mere virkelighedsfokuserede læsere end Bjarnedrengen:

  Australsk mufti kalder utilslørede kvinder “uncovered meat” som selv er skyld i det hvis de bliver voldtaget:

  http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,20646437-601,00.html

  Helle Merete Brix: Det barbariske slør:

  http://www.sappho.dk/Nr.%205%20december%202006/djavann.html

  – som er en omtale af den kendte højreekstremist (ironi!) Chahdortt Djavanns bog Kast sløret!.

  Ayaan Hirsi Ali er en kendt hvid sydstatsracist som Bjarne nok heller ikke kan lide. Hun har også beskæftiget sig med sløret som politisk undertrykkelsesmiddel, hvilket hun selvfølgelig ikke ved noget om, for hun er så intolerant:

  http://ayaanhirsiali.web-log.nl/ayaanhirsiali/english/index.html

  “Jeg havde sådan set selv gjort det samme hvis folk fra mosaisk trossamfund (som jeg ser som væsentlig mere fornuftige folk, bla qua mit bekendskab og samarbejde med en tidligere formand) var mødt op og havde råbt slagord om israel”

  Jeg udtrykte mig ikke klart nok. Det er da fint at du ikke krummer et hår på medlemmer af Mosaisk Trossamfund, men dér jeg ville hen var, at havde de vist sig ved demonstrationen – som du bedyrede var for “våbenhvile og fred”, og ikke imod Israel – var de blevet lynchet på stedet af dine muhammedanske venner.

  “Våbenhvile og fred”? Pffft. Tror du virkelig, at din kampfælle Abu Laban havde nogen som helst intention om “fred” med Israel? Tror du virkelig, at “fred” overhovedet giver mening for ham som en tilstand hvor islam ikke hersker? Enten er du en landsbytosse, eller også ved du udmærket hvad det drejer sig om – jødernes udslettelse – men pakker det ind i klæg fredsretorik.

  Det ligger dig meget på sinde at lægge afstand til Hizbollah. Hvorfor er jeg ikke imponeret? Hvorfor deltager EL-medlemmer i en demonstration sammen med Abu Laban?

  “Jeg kigger på billederne og finder det foruroligende at du kan blive oprevet over dem samtidig med at Israelske jager og bombefly beskyder Libanon, samtidig med at kanonbåde beskyder beirut, samtidig med at klyngebomber spredes over store arealer”.

  Det kaldes selvforsvarskrig mod en fjende som gemmer sig blandt civile, som bruger selvmordsbomber mod civile, og som ønsker Israel udslettet. Undskyld at jeg ikke er forarget. Du ved ud-mærket at uden en stat ved navn Israel, uden et toptunet militær til at beskytte dem, ville der ikke være nogen fremtid for jøder i Mellemøsten. Prøv at kigge på et kort over Mellemøsten, og kig på lille Israel. Undskyld at jeg ikke er forarget over at de ligger der.

  “Ja der er en række muslimer som demonstrer på spektakulær vis”.

  Ja, med børn som leger med våbenattrapper. Virkeligt charmerende, Bjarne. Sikke nogle gode, djærve arbejdertyper som Abu Laban er omgivet af, hva’, Bjarne. Virkeligt spektakulært. Hyggeligt selskab du befinder dig i.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 19. marts 2007 @ 22:41

 83. Lars, jeg havde egentlig opgivet den ? Bjarne diskurs og sat en film på PC, en hvor idioterne får en over nakken, senere skulde jeg ligeee titte på om hans vrøvl stoppede.

  Så læste jeg din post, hold da kæft, jeg lo, o du burka klæde på crack
  jeg bøjer mig i støvet for dig, for fanden som du kan give ham høvl, tak er kun et fattigt ord.

  Men du har ret, det syrede nonsens skal imødegås, også at det (for mig) bliver så langt ude at jeg er ved at brække mig. Men sagen er vigtig.

  Kommentar by Per N. — 20. marts 2007 @ 01:01

 84. L.F.p.c. oh du burkhaklædte

  Hvor er det godt for dig at du er så dygtig til at lommepsykologisere om hvem og hvad jeg er. Som din glade heppekors leder Per N tager du dog så grueligt fejl.
  Du opgiver at omvende mig det lyder fornuftigt al den stund at jeg ikke lader mig trække rundt af lysten til at jage tidens trend som du og PerN åbenbart har gjort med at lege lidt “røde” da det var oppotunt og nu lege islamofob her i hadets tidsperiode DF’s landsbytosser ved magten i danmark.
  Hvad jeg ikke fatter og hvad jeg fatter er vist ikke op til dig L.F.p.c. at vurdere. Det du ikke har forstået er at Jeg bare ikke accepterer jeres diskussionspræmis.

  Hvor enøjede og fuldstændig vanvittige viser diskussioner på denne blog så tydeligt, ligegyldig hvilket emne der diskuteres ender det altid op i stereotypien: Uh de grimme muslimer vil undertrykke os alle sammen, de vil overtage landet, de vil en uendelig Jihad, de er dobbelttungede – og de “røde” de er de farlige muslimers villige allierede.

  Måske en noget ensformig vinkling på livet. Men omvendt så ved vi jo at stoffer som jeres foretrukne, har en begrænsende effekt på antallet af hjerneceller, så det angiver måske årsagen.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 20. marts 2007 @ 08:10

 85. Og dér beviste Thyregod at han kapitulerede i debatten.

  Ikke et eneste faktuelt punkt var der at finde i hans sidste indlæg på hele 14 linier; udelukkende personangreb.

  Sørgeligt men meget illustrerende.

  Kommentar by DaLi — 20. marts 2007 @ 10:39

 86. # 84

  I modsætning til det du TROR, Bjarne, om Islam – så findes der historisk belæg for påstanden om dennes til stadighed ufredelig forholden sig til Ikke-muslimer- samt vedvarende forsøg på erobringer af Ikke-islamiske områder gennem Jihad.

  Og ikke blot forhistorien, men også samtidshistorien fortæller om tilsvarende intolerancer, undertrykkelser og vold mod Ikke-muslimer.

  Angående Jihad, så er det en Rettroende muslims pligt overfor Allah at medvirke til erobring af Ikke-islamske områder.

  Præcist som det er hans / hendes pligt at omvende Vantro til Rettroende.

  Enten ved overtalelser eller ved tvang .

  Og hvis dette ikke kan lade sig gøre, så at Dhimmisere den Vantro .

  Hvor ignorant man foretrækker at være overfor selve substansen i Islam – Koranen, Hadith og Sunnahs tekster – afgøre muligvis af hvor hensigtmæssigt man mener det er for det politiske mål man medvirker til.

  Vanskeligheder med Islams tilhængere mener man måske man kan overkomme gennem dialoger og hvad ved jeg, når man har nået målet, nemlig regeringsmagten.

  Hvorfor ikke se sig omkring i verden udenfor Danmarks grænser – og iagttage hvordan det går med de Ikke-islamiske lande der har tilvandringer fra de Arabisk /Islamiske lande – samt hvordan det går i de Arabisk /Islamiske lande ?

  Indikerer dette, at præcist her i Danmark vil forholdene på sigt arte sig på en helt, helt anden måde ?

  Kommentar by vivi andersen — 20. marts 2007 @ 10:55

 87. ->85 “Indikerer dette, at præcist her i Danmark vil forholdene på sigt arte sig på en helt, helt anden måde ?”

  Det er dette der er så utroligt ved dem vi debatterer med: De mener det virkeligt alvorligt; de satser deres egen fremtid – og deres børns – på at deres optimistiske analyse, helt uanfægtet af empiriske fakta, vil vise sig at være sand. Ufatteligt.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 20. marts 2007 @ 11:01

 88. Jeg tror jeg vil prøve en ny tilgang til Bjarnes indlæg. I stedet for at foregive debat med ham, vil jeg behandle hans tekster som tekster som pædagogiske lærestykker, som kan afdække nogle af mekanismerne, incl. dynamik og faldgruber, i debatten mellem de to fløje i muhammedanismedebatten.

  Punkt 1: selvrefleksion. Undertegnede skrev her det noget mere besværlige ord “muhammedanismedebatten” i stedet for blot “islamdebatten”. Det er en let polemisk vending som skal signalere, at debattøren opfatter “det muhammedanske trossystem” som overmåde fokuseret på dets profet. Det er en måde at distancere sig fra deres egen selvopfattelse, ved sådan retorisk at “holde dem ud i strakt arm”.

  ->84

  “lysten til at jage tidens trend som du og PerN åbenbart har gjort med at lege lidt “røde” da det var oppotunt og nu lege islamofob”

  Det skrivende subjekt “Bjarne Thyregod” ser med denne vending kritikken af islam i tiden som en “trend”, hvilket må formodes at stå i kontrast til de holdninger som f. eks. de radikale, dagbladet Politiken, eller den yderste venstrefløj som skribenten tilhører, står for. De holdninger som trives her er altså faste, uforanderlige positioner, hvorimod det andet er en anomali.

  “lege lidt “røde”” og “nu lege islamofob”:

  Der er interessante implikationer af disse vendinger. Skribentens parti, det såkaldte “Enhedslisten”, har sine rødder i 60’ernes “nye venstre”. Fokus lå i dette årti på dynamikken og forandringen (Dylans “The times they are a-changing”, f. eks.). Opstanden i Paris skulle varsle en ny, ungdommelig dagsorden. ”Bjarne Thyregod” indikerer imidlertid her en stasis, en skæbne: Hvis man har valgt den ”røde” side, er det for livet. Alt andet er blot ”leg”. Begreber som udvikling og personlig modning kan således ikke siges at være en mulighed. Imidlertid siges der her det samme om den såkaldte ”islamofobi”: Dette er også blot en leg, og ikke udtryk for noget iboende træk ved personen. Skribenten har således åbnet op for en – i hans forståelsesramme – positiv udvikling væk fra ”islamofobien”, frem mod en progressiv, revolutionær bevidsthed, hvor hijab og røde faner trives side om side.

  ” her i hadets tidsperiode DF’s landsbytosser ved magten i danmark”:

  ”Bjarne Thyregod” implicerer således et hos DF eksisterende had, hvis oprindelse ikke nærmere analyseres. Der savnes her en kontrastering til anti-vestligt had som det dagligt kan iagttages på arabiske satellitkanaler eller fremtrædende islamiske lærde som Qaradawi.

  ” ligegyldig hvilket emne der diskuteres ender det altid op i stereotypien: Uh de grimme muslimer vil undertrykke os alle sammen, de vil overtage landet, de vil en uendelig Jihad, de er dobbelttungede – og de “røde” de er de farlige muslimers villige allierede”:

  Skribenten falder her i en desværre karakteristisk faldgrube, idet han benytter det arkaiske debattrick ”stråmanden”, dvs. han argumenterer mod postulerede eller fordrejede synspunkter hos modstanderen. ” Uh de grimme muslimer vil undertrykke os alle sammen”, ikke sandt. de ”islamofobe” er som uforstående børn. ” [D]e er dobbelttungede” er en generalisering. Modstanderen på sin side hævder imidlertid, at ”islamofobien” er baseret på erfaringer og tendenser, og på et potentiale. En debatdeltager, Vivi Andersen, spurgte således forgæves ”Bjarne Thyregod” om hvordan man skulle skelne de moderate fra de tvetungede – et dokumenterbart problem, idet ”taqiyya” og ”kitman” (tvetungethed og ufuldstændig fremstilling af sandheden) er virkelige, islamiske fænomener.

  Stråmanden har således sin oprindelse i ”Bjarne Thyregods” udokumenterede påstand om generaliseringer hos hans debatmodstandere. Det må derfor siges at være i ”Bjarne Thyregods” disfavør, at han ikke adresserer hans modstanderes virkelige synspunkter.

  Opsummerende må der på baggrund af indlæggene i denne tråd kunne opstilles en række anbefalinger til debattører som vil argumentere for ”Bjarne Thyregods” position:

  Faldgruber:

  Undgå stråmandsargumenter. Diskutér med modstanderen, og ikke en postuleret eller fordrejet udgave af samme.

  Undgå argumentation af typen ”tu-quoque” og ”moralsk ækvivalens”. Dokumentér at ”vores” side vitterligt er ækvivalente med ”deres” – og, ligeledes vigtigt, hvorfor dette har en betydning.

  Mangler:

  Dokumentér, dokumentér, dokumentér. Angiv links, referencer, navne.

  Forholde sig til empirien: Argumentér med baggrund i f. eks. erfaringerne med islam i historien såvel som i verden i dag, i stedet for at ignorere disse.

  Trossystem kontra troende: Debattøren bør være i stand til at skelne mellem islam kontra muslimer. Undgå manipulerende gliden mellem de to begreber.

  Debattøren bør gøre sig klart om han forholder sig til virkeligheden, eller til fantasier og ønskedrømme. I sidstnævnte tilfælde er der ikke et godt udgangspunkt for ”dialog”.

  Skribenten ”Bjarne Thyregod” har desværre ikke levet op til disse forventninger. Disse linjer er derfor skrevet med den hensigt at højne debatniveauet for andre debattører med samme eller tilsvarende debatpositioner som ham.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 20. marts 2007 @ 14:36

 89. Lars, det jeg skriver nu kan selfølgelig bruges bruges imod mig, men forhåbentlig ud fra nogle af de ovenståendene kreterier.

  Jag vil have noget Crack, hvordan får jeg det?, det virker åbenbart bedre en min Lsd i 1970, (hviske hviske) kan jeg spørge Bjarne om han kender nogen der en gang har set nogle eller omgås med nogle der har hele sømkassen i hoved, fordi de MÅ da have Crack et eller andet sted.

  Øhøm tudse i halsen, nå men det er da dejligt at Vivi Andersen er lidt med i diskursen, du må endelig blive ved, jeg hade engentlig stået af! men, jeg skulle liiige titte engang til, og nej der stadig lidt tilbage.

  Ang. sømkasser, så gir de sig godt ud på TV når de tuder over huset er væk, (siger de) men jeg tror at det må da for helved gøre pisse ondt med alle de søm i hoved, jeg må lige slå fast jeg har ikke sømmofobi over for nogen, det er et frit land, og jeg vil slås for deres ret til at sømme sig i hoved.

  Kommentar by Per N. — 20. marts 2007 @ 15:51

 90. Syregod, kom på afvænning og lær at læse. Det bliver dog ikke med min hjælp. Du er for dum til denne blog og bør i hjælpeklasse.

  Kommentar by Kimporator — 20. marts 2007 @ 20:07

 91. Jeg har lidt ondt af Bjarne. Et eller andet ved Uriasposten virker så dragende på ham at han ikke kan holde sig væk. Bestemt ikke lyst til at debattere. Samtidig gør det ham så sur, så sur.

  Jeg tror slet ikke at skriftlige medier er der hvor Bjarnes urealiserede potentialer skal forløses. Prøv at se de ubehjælpsomme sentenser det lykkes ham at sætte sammen. Jo mere direkte forespørgsler han konfronteres med, jo mere sur bliver han, og jo mere ulæselige bliver hans nedfældede tanker.

  Nej, dér hvor Bjarne måske kunne finde sin rette hylde ville være at stå og bjæffe i en megafon. I ved, “dem der ikke hopper, de elsker Pia”, eller “hijab og røde faner, vi er flere end I aner”. Her kunne hans nye, lovende karriere sikkert realiseres. Noget at overveje, Bjarne.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 20. marts 2007 @ 20:51

 92. Betonkommunisten bjarne er ligeså anonym, som dem han anklager for at være anonyme. Enhver idiot kan kalde sig bjarne thyregod. Han er formodentlig en utilpasset og ignorant 2.G’er.

  Kommentar by Kurt — 20. marts 2007 @ 22:36

 93. Jeg vil godt komme Bjarne i møde, jeg tror at på 2 mands hånd er er han en rar fyr som os andre, det der ellers skiller os fra hindanden, er at han er overbevist om, er de idialer han har er evig gyldige, og det er vel ok?

  Der hvor dispora er, at samfunden bevæger sig og udviklingen har vist nogle at vi igen er inde i en omstillings virkelighed, som der skal forholde seg til, isme tiden er her og nu, jeg mener hvis jeg var lige så død i min hjerne / uvidenne som for 30 år siden, så må jeg sige at jeg har spildt mit liv.

  Men den grå hjerne klat som jeg har, har den vidundelige evne til at forandre sig i de forskellige synapser og få nogle andre kognative mønstre til at gå igang.

  Men for at det sker skal der en anden evne / vilje til at sætte den igang. Det være sig åbenhed, vilje til at forholde sig til historie, erfarings baseret, og se hvad er der lige nu der sker i verden, og frem foralt, sætte den videnskabs analytiske evne før den idiologiske og føelsesmæsige instikt på standby, og se på fakta.

  Kommentar by Per N. — 20. marts 2007 @ 23:43

 94. Hum der er smuttet 2 ord i ovenstående,.

  Kommentar by Per N. — 21. marts 2007 @ 00:05

 95. L.F.p.c. hav ikke medlidenhed med mig, jeg har det ganske udmærket.
  Aj jeg besøger Uriasposten og debatterer med jer er fordi jeg i ganske mange år har betragtet ekstreme bevægelser som sociologiske fænomener som er et studie værd.
  I min ungdom var det den nærmest religiøse opfattelse som mange havde af socialisme/kommunisme især blandt medlemmer af DKP og de små partier som KAP og KAML.
  Som aktiv i diverse bevægelser lå der en evig kamp mod de overbeviste.

  Efterfølgende har det været det racistiske / nationalistiske miljø i Danmark der har været studieobjektet.
  Fra Søren Krarup og Johnny Hansens (medlem nr. 8) tidlige start i Den Danske Forening, henover DF’s opvækst til senest de elektroniske islamofobers univers.

  Uriasposten er et samlingssted for en selvbekræftende gruppe bloggere og småskribenter hvis eneste fællesprojekt er hadet til Islam.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 21. marts 2007 @ 07:14

 96. Hvis Uriasposten bare er “et studie værd” for dig, hvorfor så poste her? Du bekræfter her at du ikke er interesseret i debat, og intet tyder på at du er i stand til dette, jfr. hvad jeg skrev ovenfor. Hvad er det for en trang du har til at komme her med sure bemærkninger, og ikke forholde dig til de argumenter du mødes med? Er det helt umuligt for dig at nøjes med at læse, og gemme de sure bemærkninger til logebrødrene i EL? For du er vel ikke bare ude på at trolle, vel …………..?

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 21. marts 2007 @ 08:00

 97. L.F.p.c. oh du burkha klædte internet anonymitets søger.

  Hvis du havde læst langt tilbage i tråden forsøgte jeg at besvare et enkelt spørgsmål fra Vivi Andersen om venstrefløjens ageren ifm Sovjets Afghanistankrig.

  Men som vanligt lykkedes det dine med-højrebloggere at tage den sædvanlige tur hen over generalisering af venstrefløj, medansvar for Stalin, Mao, PolPot, videre til Hizbollah for at ende i Islamopfattelse.

  At forvente at jeg skal overholde dit kodeks for god debatstil, synes noget vanvittigt al den stund at hele jeres set-up netop er konsekvent brug af Strå-mands argumenter.
  I jeres perfektionerede stråmands argumentation ender I jo altid samme sted.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 21. marts 2007 @ 08:36

 98. Hr. Thyregod skriver i indlæg 95 om sin opfattelse af hvad Uriasposten er: udklip: “Uriasposten er et samlingssted for en selvbekræftende gruppe bloggere og småskribenter hvis eneste fællesprojekt er hadet til Islam.”. Det er vist ikke hvad stedet bloggens ejer hr. Møller ville vælge som ordvalg for beskrivelsen af bloggen.
  Personlig nævner jeg til tider og her gerne igen, at jeg ser Japans politik med hensyn til at give opholdstilladelser til mennesker der ønsker at bo i landet og tildeling af statsborgerskaber som efterfølgelsesværdig da både overvejelser bag og praksis synes mig velovervejet og effektivt.
  At begreber som frihed, økonomisk liberalisme, en mindre udgiftskrævende offentlig sektor og større privat udfoldelse ikke er øverst på hr. Thyregods liste over prioriteringer skulle vist være klart, når der ses på hvad hr. Thyregod ytrer sig om.

  Kommentar by Peter Buch — 21. marts 2007 @ 08:42

 99. ->97 “At forvente at jeg skal overholde dit kodeks for god debatstil, synes noget vanvittigt al den stund at hele jeres set-up netop er konsekvent brug af Strå-mands argumenter”

  …. hvilket bringer os tilbage til spørgsmålet: Hvorfor poster du så overhovedet her?

  Den debatkodeks jeg foreslog gælder selvfølgelig begge veje, det skulle gerne være indlysende. Min påstand er imidlertid, at “I”, altså apologeterne, så godt som aldrig forholder jer til konkrete punkter vedr. islams historie eller skrifter, f. eks. de udmærkede indlæg som Thomas Bolding Hansen har leveret. I kan bare ikke debattere ud fra historiske eller teologiske facts.

  Ang. Pol pot, Stalin osv., så er problemet som jeg ser det, at det er meget vel som du skriver, at hele venstrefløjen minus DKP tog afstand fra Afghanistaninvasionen, hele venstrefløjen minus KAP tog afstand fra Pol Pot, du tager afstand fra Hizbollah osv. Tilbage står alligevel en række ubehagelige associationer, som f. eks. Enhedslistens deltagelse i demonstrationer med medvirken af Abu Laban – bare ét eksempel. Det var det jeg skrev tidligere om de stribede rotter og de plettede. Jeres afstandstagen fra dette eller hint falder altid til gulvet.

  For mig personligt er det også en kilde til frustration, at det er umuligt at trænge igennem med den kendsgerning, at der er utallige kritikere af islam som ikke passer ind i din evindelige “Jonni Hansen”-stereotypi. Navne som Ibn Warraq, Ali Sina, Walid Phares, Nonie Darwish, Ayaan Hirsi Ali og Wafa Sultan. Du/I ignorerer stort set konsekvent eksistensen af disse (mørkhudede….!) kritikere. Jeg vil gætte på at du slet ikke kender disse navne …..? Hvorfor ignorerer du dem? Fordi de dekonstruerer den platte kategorisering af bloggere som os med Jonni Hansen & co.?

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 21. marts 2007 @ 10:22

 100. Så er vi tilbag ved stråmanden L.F.p.c.
  Enhedslisten deltog IKKE i demonstration med Abu Laban. Ét medlem af Enhedslisten Asmaa Abdol deltog i en muslimsk demonstration hvor også Abu Laban deltog. Kan du virkelig ikke se forskellen.

  Ps så har jeg endnu ikke set et eneste eksempel på Islamistiske udtaleler fra hendes side. Men jeg har set masser af forsvar for demokrati og kvinderettigheder.

  Hvis du ikke kan se forskellen i en persons handlinger /ord ifht et parti, så når vi ud i nogle meget problematiske generaliseringer f.eks. har Lone Skov Al-Awassi Konservativ politiker udtalt at AlQueda er AKTIVISTER, betyder det at de konservative mener det samme.
  Nej selvfølgelig ikke.

  Jeg synes faktisk at det er vigtigt med religionkritik, her på bloggen specifikt islam-kritik.
  Problemet for jer er at I ikke er kritiske, I er konspirations-teoretikere, der søger store samlede mønstre til den overordnede forklaring.
  Hver gang en muslim begår kriminalitet, kommer med en forkert udtalelse ja så er den en brik i den store konspirationsteori.

  Jeg medgiver gerne at der findes læseværdig kritik af Islam, f.eks. er min med-ateist/agnostiker Ibn Warraqs gennemgående kritik af alle religioner og alle religiøse mennesker absolut læseværdig ““Nu betragter jeg mig som ateistisk humanist og anser alle religioner for at være syge menneskers drømme.” citat Ibn Warraq.

  En anden Islamkritisk bog er “The clash of fundmentalisms – Crusades, Jihads and modernity” af Tariq Ali – også meget spændende læsning.

  Ps Havde du overvejet om Johnny Hansen nazi/racist/islmofob var en venlig returnering af Stalin/ Mao/ PolPot sluderet.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 21. marts 2007 @ 12:54

 101. ->100

  “Ét medlem af Enhedslisten Asmaa Abdol deltog i en muslimsk demonstration hvor også Abu Laban deltog. Kan du virkelig ikke se forskellen”

  Jeg mener det viser at I har et problem med at distancere jer. Dette kan ikke andet end give anledning til ubehagelige formodninger. Ligeledes –

  “f.eks. har Lone Skov Al-Awassi Konservativ politiker udtalt at AlQueda er AKTIVISTER, betyder det at de konservative mener det samme”

  Nej, det betyder at de også har et problem med at distancere sig fra farlige kræfter. Ligeledes har de et problem her:

  http://www.sappho.dk/Den%20loebende/zyklonb.html

  Du troede forhåbentlig ikke at jeg ville lukke øjnene fra den slags?

  “Hver gang en muslim begår kriminalitet, kommer med en forkert udtalelse ja så er den en brik i den store konspirationsteori”

  Hver gang? Hmmmm, det mener du vel ikke alvorligt?

  At drage en lære af historiens erfaringer med islam, af den rolle islam spiller i dag i f. eks. Indonesien og Malaysien, af den påkaldelse som jihadister gør af Koranen og Muhammeds forbillede, det er ikke konspirationsteori. Det er at se virkeligheden i øjnene.

  Fint at du kender Ibn Warraq. Dit indlæg var lidt mere konstruktivt end jeg er vant til. Fortsæt med dette.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 21. marts 2007 @ 13:04

 102. L.F.p.c. – som man hyler i skoven får man svar.

  Men jeg kan se at vi nu er enige om at stråmændene skal stoppe – du glemte bare lige at undskylde den seneste om Enhedslisten.

  Tilbage til Asmaa Abdol – jeg har ikke hørt/læst nogen kritik af den tale Asmaa holdt på Christiansborg mod Israels krig i Libanon.
  Jeg har heller ikke set eksempler på islamistiske udtalelser fra hendes side trods ihærdig søgning alle steder.

  At deltage i en demonstration betyder ikke at man er enige med folk om alt. Enhedslisten har f.eks. deltaet i demonstration mod Hizb ut Tahir hvor også “Hug hovedet af de borgerlige” Karen Jespersen, Lars Hedegaard, Helle Brix, VU, DFU deltog og nej modsat Hizbollah-tilhængerne ved fredsdemonstrationen i København, blev ovenstående ikke bedt om at gå.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 21. marts 2007 @ 13:28

 103. #-> Syregod: “Angående Asmaa havde jeg da set det meget problematisk hvis hun havde talt positivt om Hizbollah eller hvis hun havde talt til en demonstration som Hizbollah havde arrangeret.

  Har du brændt din korttidshukommelse af? Google er din ven…
  http://www.uriasposten.net/?p=3703
  http://www.uriasposten.net/pics/Minhajdemo-280706-2.jpg
  http://www.uriasposten.net/pics/Minhajdemo-280706-5.jpg
  Bjarne kommenterer: “I skriver at E” :-D

  Kommentar by Anna Lyttiger — 21. marts 2007 @ 13:54

 104. ->102 “Men jeg kan se at vi nu er enige om at stråmændene skal stoppe – du glemte bare lige at undskylde den seneste om Enhedslisten”

  “At deltage i en demonstration betyder ikke at man er enige med folk om alt”

  Jeg skal nok prøve at holde en høflig tone :-) – men der er nogle helt alarmerende forskelle i opfattelsen her.

  Det er udtryk for grotesk virkelighedsfornægtelse at deltage i en demonstration sammen med svinet Abu Laban, hvor den angivelige fællesnævner er “fred og våbenhvile”, når disse begreber har en helt specifikt anderledes betydning i hans muslimske univers. Det kan man bare ikke gøre med troværdigheden i behold.

  EL-medlemmet Asmaa deltager i en demonstration sammen med Abu Laban om “fred og våbenhvile”. Så er der enten tale om grotesk ukendskab til islam hos det tilhyllede EL-medlem, eller også toner hun (I?) ikke rent flag. Sådan er virkeligheden.

  Jeg efterlyste dokumentation og referencer, så jeg skal nok levere disse senere, men altså:

  “Fred” i muslimsk betydning er ikke fred som du og jeg tænker på det. Begrebet giver ikke mening for en troende muslim i et land hvor islam ikke hersker – dar al-harb, krigens hus. Våbenhvile – hudna – bør kun indgås for maks. 10 år, så man kan samle kræfter mod fjenden, som ultimativt skal underkues (Koranen 9:29).

  Jeg mener der er tale om enten en nærmest kriminel naivitet eller løgnagtig kynisme, hvis man prøver at sælge en demonstrationsparole på nemme plusord som fred og våbenhvile, når det for nogle af deltagerne helt specifikt handler om Israels udslettelse.

  Jeg mener din angiveligt socialistiske partifælle Asmaa har et alvorligt troværdighedsproblem. Hun kunne gøre noget ved dette ved at afholde sig fra sådanne associationer, og i øvrigt kaste sløret og give dig hånden næste gang hun ser dig.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 21. marts 2007 @ 14:18

 105. Ja, undskyld. Det var jo “kun” Milli Görus, Minhaj-ul-Quran o “Musliiimer i dialog” som stod som arrangører. Nu skal jeg jo heller ikke gøre det værre end det er (hrm, host). Og kammeraterne fra Hizbollah var kun med som hædersgæster.

  Kommentar by Anna Lyttiger — 21. marts 2007 @ 14:19

 106. Anna Lyttiger – Jeg eftersøger stadig et Asmaa citat der bekræfter at hun støtter Hizbollah. Ligeledes må du meget gerne bidrage med islamistiske udsagn fra hendes pen/mund.

  Jeg kan konstatere at dine links netop bekræfter at det har hun ikke gjort.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 21. marts 2007 @ 15:07

 107. Nu er det ikke sådan at vi har en centralkomité eller politiske kommisærer der sidder og vurderer enkeltmedlemmer af Enhedslistens ageren.
  jeg skal her indsætte uddrag af Enhedslistens hovedbestyrelses holdning:HB tilslutter sig FUs beslutning om at Enhedslisten ikke er medarrangør af demonstrationer o.l., hvor Hizbollah står som medarrangør eller får en officiel platform, f.eks. som taler. Omvendt er det ikke Enhedslistens politik fysisk at forsøge at forhindre nogen i at deltage i brede mobiliseringer, så længe disse respekterer det politiske grundlag og de organisatoriske spilleregler, som er opstillet af arrangørerne.

  At Asmaa vælger at holde tale på en demonstration arrangeret af en hel række muslimske organisationer er efter min mening ikke så underligt.

  Dine generaliseringer om islam er for tåbelige. Hvis islam skulle være så krigerisk som du tror så må du let kunne forklare hvorfor der kun var nogle hundrede tilstede under den muslimske demonstration.
  Thi hvis de flere hundrede tusinde muslimer var inficeret af en krigerisk religion, så havde de jo stået på Christiansborg og demonstreret – eller ?

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 21. marts 2007 @ 15:34

 108. ->107

  Det er her du misrepræsenterer mine og mange andres synspunkter vedr. islam, stråmand eller ej. Det er også en illustration af, hvorfor det er vigtigt at skelne mellem trossystemet islam, og (de mere eller mindre troende) muslimer.

  Problemet er potentiale, kort udtrykt. Dén glade multikulturalitet du satser din egen og dine børns fremtid står og falder nemlig med, at de muslimer som kommer til at fylde meget, meget mere i vores fremtid kan holdes væk fra den rette skrifttro islam.

  Vigtig pointe: Der er ikke tale om en kamp mellem radikal eller moderat islam; med Ibn Warraqs ord findes der godt nok moderate muslimer, men der findes ikke moderat islam. Alle fire lovskoler indenfor islam fastholder således endemålet om islams dominans i verden.

  Der er ikke nogen mainstreamretning indenfor islam som har opgivet dogmerne om islams overlegenhed og ret til at dominere verden.

  Du satser derfor alt på, at de moderate individer kan holdes væk fra religionen, ikke på at de tilslutter sig en blid, reformeret udgave af samme – den findes ikke!

  Radikaliseringspotentialet er en helt, helt nærværende faktor. Må jeg minde om bombemændene fra London, Slimane her fra Danmark, eller den tilsyneladende velintegrerede Intel-chef af arabisk herkomst, som kaldte sig Mike og havde en månedsløn i millionklassen – han blev en skønne dag fanget i Afghanistan som mujahid; han var vendt tilbage til rødderne.

  Det er dét frygten for islam bunder i – ikke i at de alle er onde, men at de moderate står på lerfødder, så længe der ikke findes en moderat islamtolkning de kan stå imod kaldet fra de radikale med.

  Af samme grund hviler din optimisme også på lerfødder.

  [kunne vi fortsætte diskussionen på denne måde fremover?]

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 21. marts 2007 @ 16:04

 109. Bare en ting til >106 Hun vil ikke give hånd til mænd, det må da få den der klat mellem ørene, som jeg før har skevet om, til at komme i sving med hensyn til årsag – sammenhæng, jeg behøver ikke den store forklaring for hendes væring ved det, pen og mund isådan tilfælde er værdiløst, det er på sine handlinger jeg vil bedømme et meneskes troværdighed.

  3 eksempler. Ingen hånd til mig (er jeg spedalsk) ja det må jeg jo så være i hendes verden, kva dihimmier, uren, tak for den.

  Hun optræder i en demostration som taler, en sammenkomst hvis indhold der for mig svæver i tågerne, men budskabet var klart, vi er undertrykt, i giver os ikke frihed til at lave vores egne love og udførelse, (nej da hvor er vi nogle undertrykker og vores Grundlov går kun tilbage i ca. 500 år – som iøvrigt er falsk, hvorimod Islam kan træke på 1700 år og er sandt)

  Hun vil gerne ses og høres i ovennævnte komsammen, i altså, det er rigtigt hyggeligt at vi er sammen for en god sag, hizbolla og (var hamas der også) var kun der for at give (i kærlighedens navn) deres støtte til sagen fordi vi har en rigtig god sag for os undertrykte.
  Det der med børn med raket styr, de troede det var fastelavn, og det troede de voksne også, ellers havede de sandelig ikke fået lov til det.

  Og for at understrege vores rigtige sag, var der mange seriøse folk med til vores komsammen, mennesker med dyb kontakt til partier i folketinget, hvilket viser at vi har stor støtte i den Danske befolkning.

  Bjarne og vel en kolega et eller andet sted, http://www.modspil.dk/nyheder/velkommen.html

  Bare at se på det kontrafej, får mig til at føle mig nervøs hvis jeg skulle møde ham en dag, uhada dada det er en uden nåde.

  Kommentar by Per N. — 21. marts 2007 @ 16:29

 110. L.F.p.c. jeg synes at det er fantastisk at opleve at der er bare en her på bloggen, der faktisk gider diskutere istedet for råbe, så lad det endelig fortsætte på denne måde.

  Du har fuldstændig ret i at jeg opfatter kampen som liggende mellem fundamentalisme og en ikke så langsom sekularisering, når vi ser på muslimer i de vestlige samfund.
  Det er rigtigt at der er nogle der radikaliseres også i vesten, men tilgengæld så sker der sideløbende en massiv tilpasning til de samfund som muslimer er flyttet til.
  I danmark har tilpasningen været så stor at muslimer i danmark meget hurtigt er ved at få et mønster i religions-udøvelse der ligner det omgivende samfund. mindre end 5% besøger moskéen 1 gange eller mere pr. måned.
  Jeg er overbevist om der sker en tilpasning af kulturelle særkender og gammelt religiøst arvegods hen over tid.

  Derudover ser jeg en pågående religionskrig i de muslimske lande mellem reaktionære islamistiske strømninger og ikke islamister.

  Afgørende for udviklingen er både indenrigs som udenrigs politisk afhængig af hvilke løsninger vi vælger.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 21. marts 2007 @ 16:33

 111. ->110

  Her er der altså stadig tale om en alt-eller-intet satsning, på et positivt udkomme som der vist ingen fortilfælde findes for. Ud fra min yderst beskedne viden om emnet ser det for mig ud til, at du prøver at presse et vestligt paradigme ned over et tankemønster som skelner skarpt mellem troende og vantro, et skel som også er gældende i høj grad for kulturmuslimer. Mig bekendt siger al erfaring, at når andelen af muslimer i et samfund stiger, så falder livskvaliteten for de vantro.

  En måde jeg tænker på skellet i opfattelse mellem kynikere og pessimister som mig, og så dem jeg kalder apologeter, er, at sidstnævnte generaliserer ud fra utvivlsomt flinke mennesker af muslimsk herkomst (som jeg selvfølgelig også kender), og så tror, at forholdet mellem dem og så os vil være konstant, baseret på enkeltpersonernes kvaliteter eller mangel på samme; jeg derimod mener at dette er en farlig form for ekstrapolation, fordi ummabegrebet, som vi ikke kender tilsvarende hos os selv, vil blive mere og mere bestemmende, når den demografiske skævvridning øges.

  Det er netop denne faldende livskvalitet vi ser – i virkelighedens verden – i lande som Sverige, Holland og Frankrig. En meget stor del af hollænderne føler sig som fremmede i deres eget land, og ville gerne emigrere.

  Jeg ser altså en nettoforværring i modstrid med dine iagttagelser om faldende moskebesøg o. lign. Husk også de hårrejsende opinionsundersøgelser som viser stærk radikalisering hos de unge muslimer, og udbredt ønske om sharia her i Europa.

  Endelig skal jeg tilføje, at dette ikke kun handler om forværring for os “hvide” vesterlændinge. De samme tendenser gør sig gældende i Malaysien, Indonesien, Ægypten og mange andre steder.

  Jeg gentager pointen om, at der ikke er en moderat islam som kan tage kampen op imod den supremacistiske.

  En præcisering til det jeg skrev i posten før: Jeg ser en fare i at fokusere på terrorismen som problemet. Jeg vånder mig når jeg læser om f. eks. tiltag hvor unge muslimer skal vejledes af imamer for at få dem til at holde sig væk fra terrorismen – forstået på dén måde, at det ikke er gjort hermed. Det er som om at tisse i bukserne for at holde varmen. Jeg minder om JPs interview med ekstremisten Choudary, som talte om de forskellige veje til det samme mål – islams dominans, også over dig og dine børn.

  Vi skyder derfor os selv i foden ved at tro at den hellige grav er velforvaret, fordi vi får assistance af nogle ikke-voldelige imamer som satser på det lange, seje træk i stedet for terrorisme (=voldelig jihad).

  Hvis vi ellers var interesserede i at bevare vores frihed, skulle det allerførste træk være at skabe fuld åbenhed om disse problemer i islam, ikke “islamisme” – ikke mere forlegen lusken rundt om den varme grød, nu taler vi om de fundamentale problemer.

  Dernæst skulle vi begynde at stille krav til bl. a. imamer om skabelsen af en ikke-supremacistisk islamtolkning, hvis de ikke vil opfattes som undergravende fjender af vores land.

  Nej, jeg er ikke så naiv at jeg tror at dette kan lade sig gøre.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 21. marts 2007 @ 17:02

 112. Jeg tror selvfølgelig ikke at man skal satse på en alt eller intet løsning.
  Min optimisme tager selvfølgelig udgangspunkt i den integration og holdningsændring der er i den muslimske population i Danmark. Men jeg ser også på hvad der sker ude i verden se f.eks. om muslimer i USA:
  http://www.opinionjournal.com/editorial/feature.html?id=110007151

  Jeg mener at der ligger nogle vigtige kampe for at stoppe spredningen af militant islamisme. Og her har USA desværre angrebet den forkerte fjende Irak.
  Militant islamisme og de rabiate imamer har især udgangspunkt og økonomisk støtte i Saudiske kredse. Sekundært er der en overvægt af radikaliserede imamer, der har udspring i Pakistan og sidst er der en overrepræsentation af radikale islamister med palæstinensisk udgangspunkt.

  Så både udenrigspolitisk som til at hindre radikaliseringen i vesten skal der altså gribes ind overfor disse arnesteder.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 21. marts 2007 @ 17:36

 113. @109, Per N:
  Bøh! :-)
  Nej, hvad jeg egentlig ville sige: Rygtet vil vide, at jeg vist nok ikke er så farlig, når det kommer til stykket. :-)

  Kommentar by Carsten Agger — 21. marts 2007 @ 21:26

 114. >112 og 111

  Er det her en filosofisk debat, om hvorhvidt vi kan nærme os hindanden?

  I min oplevelse, er det dyt godnat, jeg tror ikke at Bjarne vågner op imorgen med en klar forståelse, om hvad vi virkelig står over for, men bevares, hvis det kan få nogle synapser til at virke, så er det det hele værd, og Bjarne det er ikke nedværdigt ment, tro mig, men i min erfaring tager det tid.

  “Du har fuldstændig ret i at jeg opfatter kampen som liggende mellem fundamentalisme og en ikke så langsom sekularisering, når vi ser på muslimer i de vestlige samfund.
  Det er rigtigt at der er nogle der radikaliseres også i vesten, men tilgengæld så sker der sideløbende en massiv tilpasning til de samfund som muslimer er flyttet til.
  I danmark har tilpasningen været så stor at muslimer i danmark meget hurtigt er ved at få et mønster i religions-udøvelse der ligner det omgivende samfund. mindre end 5% besøger moskéen 1 gange eller mere pr. måned.
  Jeg er overbevist om der sker en tilpasning af kulturelle særkender og gammelt religiøst arvegods hen over tid.”

  Dennne store tilpasning hvor har du det fra?, som jeg læser når muslimer bliver sport om deres holdning til vesterlige regler / normer, svare en stor del at de vil leve efter Islam regler eller klan regler, de giver udtryk for at det er den rigtige måde at leve på, også i Danmark.

  Så for mig er din argumentation nonsens eller i bedste fald uvidene.

  Lars du gør en klasisk fejl, du vil gerne møde modparten ud fra argumenter, pro-kontra, som det selvfølgelig altid skal være, men.

  “Hvis vi ellers var interesserede i at bevare vores frihed, skulle det allerførste træk være at skabe fuld åbenhed om disse problemer i islam, ikke “islamisme” – ikke mere forlegen lusken rundt om den varme grød, nu taler vi om de fundamentale problemer.

  Dernæst skulle vi begynde at stille krav til bl. a. imamer om skabelsen af en ikke-supremacistisk islamtolkning, hvis de ikke vil opfattes som undergravende fjender af vores land.”

  Her går du ind på bjarnes premisser, din udtagelse kan jeg da helt tilslutte mig, men set i lyset af hvad han er flink til at sige, vi kan nærme os! For mig er det ikke særligt realistisk, her og nu jo, men ikke noget der holder, der er altid (åbentbart) en til at tage over, se mit link tidliger oppe posteringen.

  Kommentar by Per N. — 21. marts 2007 @ 21:40

 115. >113 tak Agger for at du reagerede :-)

  Kommentar by Per N. — 21. marts 2007 @ 21:48

 116. ->112 “Militant islamisme og de rabiate imamer har især udgangspunkt og økonomisk støtte i Saudiske kredse. Sekundært er der en overvægt af radikaliserede imamer, der har udspring i Pakistan og sidst er der en overrepræsentation af radikale islamister med palæstinensisk udgangspunkt.

  Så både udenrigspolitisk som til at hindre radikaliseringen i vesten skal der altså gribes ind overfor disse arnesteder”.

  Der er næppe uenighed på fløjene om at disse områder er særligt belastede, og at saudiske oliedollars bliver brugt på at sprede deres wahabistiske gift i vores lande. Uenigheden, som det vist skulle være tydeligt efterhånden, går derfor på om en indsats mod f. eks. saudierne i vores lande (vanskeligt i sig selv at se gennemført) kan minimere eller endog på længere sigt løse vores konflikter med islam.

  Derfor vil jeg gerne gentage Vivis spørgsmål fra et par dage siden: Hvordan skal vi skelne de “ægte” moderate (hvis teologiske fundering jeg har nævnt er højst usikker) fra de som til trods for en tilsyneladende demokratisk kompatibel facade har et langsigtet mål: Islams dominans?

  – Jeg har nævnt fraværet af moderat, ikke-supremacistisk islam. Du taler (luftigt, mener jeg) om en stigende moderat praksis. Hvordan skulle man nogensinde kunne opstille en operationel definition på en moderat muslim???

  – taqiyya og kitman er ægte islamiske begreber, hvordan skal vi screene ulvene fra fårene?

  – kunne en indsats i vores egne lande overhovedet gennemføres – og lad os nu tale lige ud af posen, Bjarne – I har jo så absolut en tendens til at råbe paranoia, mistillid, dæmonisering, islamofobi blot disse emner bliver bragt op?

  – hvordan skal tvivlstilfælde afgøres, hvem skal tvivlen komme til gode? Kunne “din” fløj godtage, at en person som Abu Laban, som var for ekstrem for flere arabiske lande, aldrig, aldrig, aldrig skulle have fået ophold her, om han så havde nok så mange pukkelryggede, samspilsramte børn, og hans lands myndigheder nok ville daske til ham med bløde puder hvis han blev sendt hjem?

  Jeg mener ud fra dette at kunne konkludere, at din optimisme er ubrugelig i praksis, uden at der kommer nye boller på suppen: En accept af meget direkte debat om ømfindige punkter som i dag ville falde for “tone”-kriteriet, og enighed om meget præcise definitioner og screeningskriterier – herunder konsekvenser. Undskyld mig, men for mig ser projektet ud til at strande allerede her.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 21. marts 2007 @ 23:15

 117. Her er nogle links vedr. nogle af de punkter jeg tidligere havde oppe at vende:

  Om betydningen af “fred” i en muslimsk kontekst i “Palæstina”-konflikten:

  http://www.jihadwatch.org/archives/013837.php

  http://www.jihadwatch.org/archives/013246.php

  “In the Muslim world, treaties are not to be obeyed, but if made with Infidels, to be violated as soon as the Muslim side feels itself strong enough to press its advantage. The model for all time — see Majid Khadduri — is Muhammad’s Treaty with the Meccans in 628 A.D”:

  http://www.jihadwatch.org/archives/012745.php

  Se også Robert Spencer, The truth about Muhammad pp. 136-139 om det legitime i brud på våbenhviler, så længe dette gavner islam.

  Jeg mener at dette bør indikere, Bjarne, at det er grundlæggende suspekt at

  1) afvise diskussion om islam med henvisning til at det drejer sig om “mistillid til alle muslimer” eller er konspirationsteori osv.

  2) bruge almene plusord som “fred” og “våbenhvile” i en dansk kontekst, vel vidende, at disse fundamentalt forskellige opfattelser er gældende for de mellemøstlige deltagere i demonstrationen.

  3) Asmaas deltagelse i dette arrangement ikke fik konsekvenser for hende, om så hun deltog på vegne af EL eller ej. Ville det heller ikke have fået konsekvenser for hende hvis hun havde deltaget sammen med Jonni Hansen i (tænkt eksempel) en sammenkomst i anledning af genudgivelsen af den mellemøstlige bestseller Mein Kampf? Selvfølgelig ville det det. Hvorfor accepterer EL så hendes fælles demonstrationsgrundlag med Abu Laban?

  Faktisk vil jeg bruge dette eksempel til at illustrere, at vi på anti-jihad-fløjen skal fastholde vores kritik, uanset hvad vi mødes med af mistænkeliggørende retorik. Vi har en sag, og factsene taler deres eget tydelige sprog.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 22. marts 2007 @ 00:45

 118. Her er et link hvis indhold er værd at studere lidt nærmere :

  http://www.islam-watch.org

  I den nutidige snak om implementering af – i første omgang forhold der vedrører familien – af Shariaen i de Vestlige retsplejelovgivninger er der tillige også interessant læsning :

  http://www.islam-watch.org/NoSharia/Prevent Europe Islamization1.htm

  Kommentar by vivi andersen — 22. marts 2007 @ 11:35

 119. Bjarne Tyrkertro er Bo Warming på crack…

  Kommentar by Matamoros — 26. marts 2007 @ 09:07

 120. Jeg har lige fundet en artikel fra Belingske Avis år 2001 om F.Aaen, skrevet af Peter Wivel, efter jeg læst den ( om Aaen i kabul ) var jeg ved at kaste op, magen til svin skal man da lede længe efter, og så er han i Folketinget!!!! Men læs selv, for nogle er det måske ikke nyt, jeg har da også hørt lidt om hans besøg, men Peter Wivel beskriver det så levende.

  http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=110386/

  Med kikkerten for det blinde øje

  Af: Peter Wivel
  Enhedslistens Frank Aaen gjorde sig i 1980 til talsmand for den sovjetiske besættelsesmagt i Afghanistan. Her afhørte han en jævnaldrende tilfangetagen og givetvis dødsdømt egypter. KGB kunne ikke have gjort det bedre.

  Frank Aaen, Enhedslistens evige spasmager, forklarede i en samtale med Berlingske Tidende i tirsdags, at han i en periode af sit liv delte verden op i sort og hvidt – eller Øst og Vest – »og jeg holdt kikkerten for det blinde øje,« indrømmer han. »Det fortryder jeg da, men det var meget udbredt. Desværre,« tilføjer han. Man kan altid hente lidt trøst i, at mange andre var lige så dumme som en selv.

  Men sådan var det jo ikke. Dengang, d.v.s. i 1970erne og 1980erne, var sort-hvid-tænkningen knap så udbredt, som Aaen vil have os til at tro. Kommunismen var reduceret til en tom skal, et magtinstrument uden ideologisk indhold. I Moskva, bevægelsens fyrtårn, havde Brejsnev-årene sat ind med forstening, dissidenter blev landsforvist eller spærret inde, oprustningen løb løbsk, fattigdom og miljøkatastrofer hærgede landet.

  Det er også synd at sige, at DKP høstede omfattende sympati, da Sovjetunionen invaderede Afghanistan i december 1979 og gjorde kort proces med sine politiske modstandere, herunder landets præsident Hafizullah Amin, der simpelthen blev myrdet i sit palads med hele sin familie. En gentagelse, fristes man til at sige, af begivenhederne i Santiago i Chile i september 1973, da general Augusto Pinochets styrker efter alt at dømme myrdede Chiles præsident Salvador Allende i hans regeringspalads.

  Nu kommer vi imidlertid til anledningen til denne kommentar. Det drejer sig om Aaens arbejde for de kommunistiske invasionsstyrker i Afghanistan i 1980 og 1985. Sagen blev bragt frem her i avisen af journalist Mette Herborg i et debatindlæg i torsdags. Hun beskrev, hvorledes Frank Aaen i marts 1980 var på kommunistisk solidaritetsbesøg i Kabul, det sovjetbesatte Afghanistans hovedstad. Aaen var da 28 år og formand for Kommunistiske Studenter.

  Rejserne resulterede i artikler i partiavisen Land og Folk (2.4.1980) og i det kommunistiske tidsskrift Tiden (nr. 2 og 3, 1985), hvor Aaen selv udbredte sig om Afghanistans historie, den glorværdige kommunistiske revolution og den sovjetiske invasion (kaldet »tilstedeværelse« i tidskriftartiklerne) og om det ældgamle venskab mellem Afghanistan og Sovjetrusland.

  Alt sammen kvalmende partipropaganda skrevet med hele Stalinorglet af floskler og fraser i den stil, man i Frankrig kalder »træsprog«. Interesseløst nonsens, købt og betalt af de bureaukrater i Moskva, der sendte unge Aaen afsted på en bunden opgave i felten, hvor det i sandhed var en dyd at sætte kikkerten for det blinde øje.

  Hvis man er i humør til det, kan man sige, at dette er fortid, at Aaen nok i sit stille sind har fortrudt sin ihærdighed og ildhu i den tabte sags tjeneste, og at vi alle bliver klogere med årene. Hvis man er i humør til det, kan man lade hans mange eksempler på kommunistisk godtkøbsfilosofi ligge. Herregud, der blev jo skrevet så meget vås dengang. Lad os nu ikke hetze mod den stakkes mand.

  OK med mig.

  Imidlertid har jeg også haft lejlighed til at læse en særlig spændende tekst, DKPs udsendte medarbejder skrev i en ekstraudgave af medlemsorganet Røde Blade efter sit besøg. Her rider vi ikke marxistisk skoleridt, her er et rigtigt levende menneske på pinebænken, en 27-årig tilfangetagen egypter, som vises frem i sit bur for den jævnaldrende dansker.

  Ifølge Amnesty Internationals rapport om tilstandene i Afghanistan i 1980 hørte henrettelser af såkaldte politiske fanger, d.v.s. fanger, som på den ene eller den anden måde modarbejdede revolutionen, til dagens orden. Ziauddin Mahmoud, Aaens interviewoffer, var en af dem. Og som Aaen tilføjer i halen på sit interview, så har egypteren givetvis spillet en større rolle, end han vil være ved. Mon ikke fængslets specialister i afhøring har hjulpet Aaen med den oplysning?

  Vi kan i hvert fald roligt gå ud fra, at Aaen her sidder over for en ung mand, der med rette anser sig selv for dødsdømt. Den tanke strejfer åbenbart ikke journalisten Aaen, at mandens forklaring kan være påvirket af det. Og at hans fangevogtere lytter med og velsagtens formidler oversættelsen.

  Egypteren tilstår alt. Det er selvfølgelig CIA, der har rekrutteret ham, uddannet ham i våbenbrug og sendt ham med en enkeltbillet til guerillafronten i Afghanistan. Egypteren siger til Aaen:

  »Jeg er her som kriminel – for at dræbe folk og organisere kamp mod regeringen i Afghanistan. Men gudskelov overholdes menneskerettighederne – det er jeg og min krop bevis på (…) Sig til alle muslimer i verden, at de ikke skal tro på de løgne, der siges om situationen i Afghanistan …« o.s.v.

  I øvrigt er betjeningen i fængslet førsteklasses. Den stakkels mand mistede sin koran, da han blev taget til fange, men se, om ikke fangevogterne fluks har givet ham en splinterny, så han kan bede på de fem foreskrevne tidspunkter af dagen.

  Aaen fik aldrig Cavlingprisen for dette interview, der strakte sig over flere sider i Røde Blade.

  Han gør sig her til usminket talerør for torturbødlerne i Pul-e-Charki-fængslet og deres opdragsgivere i den sovjetiske førerbunker i Kabul. Han udnytter skamløst et jævnaldrende, rædselsslagent (og sikkert også til rædsel slået) medmenneske, som har fået tungen på gled ved udsigten til den henrettelsespeloton, der med sikkerhed venter ham.

  I den standende debat om tortur giver Aaen os et skoleeksempel på, hvad tortur kan bringe folk til at sige, når man sætter dem en pistol for panden. Aaen har samarbejdet med en invasionsmagt. Han har udbredt plat prosovjetisk propaganda, i dette tilfælde ved hjælp af et endnu levende forsøgsdyr.

  I parentes et tankeeksperiment: Hvad var der monstro sket, hvis det viste sig, at et dansk folketingsmedlem havde en fortid som hjælpeforhørsleder af tilfangetagne og torturerede chilenske kommunister i Santiagos berømte stadion i septemberdagene 1973? Gæt selv.

  Nå, det er ikke ærindet her. Det er mere den omstændighed, at oplevelsen på dødsgangen i Pul-e-Charki-fængslet tilsyneladende ikke har mildnet den idag noget ældre Aaens sind. Han må ellers have haft lejlighed til at tænke over den skæbne, der ventede hans jævnaldrende. Han har haft mulighed for at overveje, om han ikke var ude i noget rigtigt skidt her. Om han ikke var blind på begge øjne, ikke bare det ene, han som oplyst satte sin kikkert for?

  Et så frygteligt misbrug af den 27-årige egyptiske fanges tragiske situation kunne vel få stærkere mennesker end Aaen til at besinde sig. Men sådan oplever man slet ikke Aaen. Han er stadig lige frisk på aftrækkeren.

  Man husker hans anklager mod afdøde danske erhvervsfolk for at være »tyskervenlige« på grund af deres samarbejde med besættelsesmagten. Man må i det mindste sige, at her har vi et emne, Frank Aaen kan tale med om.

  Og som rosinen i pølseenden: Disse forretningsfolk ville sikkert sige som Aaen: Det fortryder vi da. Men det var meget udbredt. Desværre.

  Kommentar by Ole — 7. juni 2007 @ 14:35

 121. Jeg har lige fundet en artikel fra Belingske Avis år 2001 om F.Aaen, skrevet af Peter Wivel, efter jeg læst den ( om Aaen i kabul ) var jeg ved at kaste op, magen til svin skal man da lede længe efter, og så er han i Folketinget!!!! Men læs selv, for nogle er det måske ikke nyt, jeg har da også hørt lidt om hans besøg, men Peter Wivel beskriver det så levende.

  http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=110995/

  En tro der kunne åbne fængsler
  Af: Peter Wivel

  Enhedslistens Frank Aaen kan ikke se, at han gjorde noget forkert, da han i 1980 forhørte en tilfangetaget egypter i et afghansk fængsel. For ham er forhøret stadig en del af kommunismens iscenesættelse af verden, ikke blodig virkelighed. Det viser hans to svar i Berlingske Tidende.

  Hellige steder er steder, hvor det er svært at opholde sig. Her gives intet enten-eller. Det er for eller imod, og det i en grad, der udelukker al dialog. Der er enorme kræfter på spil de steder, hvor religionen hersker uindskrænket. Og jo stærkere troens tilstedeværelse føles, jo mere udelukket er det, at de troende overvejer at tænke selv.

  Derfor er hellige steder farlige steder. For vi mennesker er dømt til at tænke selv.

  I 1980 var Afghanistan et sådant helligt sted.

  Nogle måneder efter den sovjetiske invasion i Afghanistan i december 1979 og det kommunistiske kup i Kabul mødes to af troens lejesvende i Pul-e-Charki-fængslet i Kabul. Ingen af dem er fra Afghanistan. Begge er de rejst dertil langvejs fra for at kæmpe for deres tro. De er pilgrimme for hver deres herre.

  Den ene er egypteren Ziauddin Mahmoud. Han er 27 år og troende muslim. Han var kommet illegalt til Afghanistan kort tid efter den sovjetiske invasion for at hjælpe sine muslimske brødre i kampen mod den kommunistiske besættelsesmagt. Han blev taget til fange i slutningen af februar, og fire uger senere blev han af sine fangevogtere hentet frem for at gentage sin uforbeholdne tilståelse over for danskeren Frank Aaen.

  Aaen er den anden troende i denne historie. Han er på dette tidspunkt 28 år, han er inviteret til Afghanistan af den sovjetiske besættelsesmagt for at vidne for os danskere om den tro, de sovjetiske styrker her forsøger at udbrede. Aaen er formand for Kommunistiske Studenter, KOMM.S. Aaen tror på kommunismen. Han kender dens ritualer og liturgi lige så sikkert, som Ziauddin Mahmoud kan sin Koran. Aaen bliver senere chefredaktør for partiavisen Land og Folk, hvorfra det kommunistiske evangelium dagligt udlægges ex cathedra.

  Mahmouds historie er ikke lang. Vi kender ikke mere end den beretning, Frank Aaen en måned senere aflægger i et medlemsorgan ved navn Røde Blade. Fire sider. Derpå forsvinder egypteren ud af historien og formentlig af denne verden. Aaens histore er langt fra forbi endnu.

  Det er også her, de to korsfarere adskiller sig radikalt fra hinanden. Egypteren Ziauddin Mahmoud er kommet til Afghanistan med sit liv som indsats. Han er en modig, sikkert også naiv og dumdristig ung mand.

  Frank Aaen er ikke naiv på samme måde. Han sætter ikke sit liv på spil i Afghanistan. Han sætter andres liv på spil, men ikke sit eget. Aaen er inviteret af besættelsesmagten. Han befinder sig på den rigtige side af fængselsdøren. Han er besættelsesmagtens talerør. Han gør, hvad man forventer af ham.

  To parallelle liv. Det ene endte efter al sandsynlighed i en massegrav i Kabul. Det andet er foreløbig endt i det danske Folketing.

  I sidste uge diskuterede vi på denne plads Aaens besøg i det sovjetisk besatte Afghanistan. Det skete på baggrund af en velinformeret debatartikel, skrevet af journalist Mette Herborg her i avisen d. 19. juli. Synspunktet i min søndagskommentar var i al sin korthed følgende:

  1. Ziauddin Mahmoud måtte med rette frygte, at hans dage var talte. Henrettelser af såkaldte »oprørere« (altså mennesker, der bekæmpede det sovjetiske kupregime) hørte til dagens orden. I den situation gør man alt for at redde sit liv. Egypteren fortalte altså, hvad hans bødler forventede af ham. Han »tilstod«, at han var kommet til Afghanistan for at dræbe folk og organisere kamp mod regeringen. Intet mindre.

  2. Aaen søbte af den kål, egypterens fangevogtere allerede havde spyttet dygtigt i. Han udnyttede den fysiske og psykiske bearbejdning, fangen havde gennemgået, til at udbrede en historie herhjemme, som hans afghanske værter havde bestilt og indirekte skrevet for ham. Han høstede, hvor fængslets bødler havde sået. Uden den mindste anfægtelse hverken dengang eller i dag.

  Det sidste må man med beskæmmelse tilføje, efter at Frank Aaen i nu to debatindlæg (d. 24. og 26. juli) har svaret Mette Herborg og mig. Han kommer med allehånde udflugter og hævder helt hen i vejret, at hvis det at interviewe en fange gør en skribent til torturbøddel, så er der mange journalister, der kan kalde sig det.

  Men hverken Herborg eller jeg har kaldt Aaen torturbøddel. Bødlen står tydeligvis i fuld uniform ved siden af Aaen på feriefotografiet fra Pul-e-Charki-fængslet. Når journalister interviewer fanger, vil de normalt helst formidle fangens historie, ikke fangevogternes. I Aaens tilfælde var det som bekendt omvendt. Aaen dømmer og fordømmer oven i købet fangen:

  Han har sikkert spillet en større rolle, end han vil være ved, får vi at vide. Han er »vildført«. Han var ikke den lille brik i spillet, han fremstiller sig selv som. Han er kontrarevolutionær; han indså, at han havde taget fejl (som Aaen endog fastholder i sit debatindlæg d. 26. juli, 21 år senere!) osv. Straffen tilkom det så andre at udmåle og eksekvere.

  Aaen har stadig ikke forstået problemet. Afghanistan var som nævnt et helligt sted. Ikke et sted, hvor det forventes, at man tænker. Aaens teoretiske og udenrigspolitiske skriverier fra Afghanistan lever til fulde op til det. Det er ligegyldigt kommunistisk lirum-larum og eftersnakkeri. Ikke et ondt ord om det. For denne del af hans indsats gjorde ingen forskel. Hvis ikke Aaen havde leveret varen, kunne andre have gjort det.

  Men der kommer øjeblikke, hvor man må tænke selv. Hvor man ikke længere kan overlade dette vanskelige hverv til andre. Der er situationer, hvor man rent faktisk gør forskel, og hvor alt kan afhænge af en selv.

  Det sandhedens øjeblik kom for Frank Aaen, da han stod ansigt til ansigt med egypteren. Levende mennesker er ikke ideologisk legetøj. Kan hænde, at Aaen holdt den mands skæbne i sin hånd.

  Så tvinges man til at overveje, hvad man vil lade sig bruge til. Sådan helt personligt. Den egyptiske fange mødte ikke den kommunistiske verdensbevægelse. Han mødte Frank Aaen fra Ålborg. Og han, Aaen var nødt til at stille sig selv et vigtigt spørgsmål: Skal man udnytte et stakkels levende menneskes dødsangst og udlevere hans iscenesatte forklaring for tredive sølvpenge?

  »Vi så ingen tegn på, at denne omvendte agent skulle være på vej til at blive henrettet,« forsvarer Aaen sig med i indlægget den 26. juli. Nej, Aaen var i sandhed ikke udsendt af Amnesty International. Han så kun, hvad han ville se. Eller rettere: Hvad andre ville, at han skulle se. Og disse andre ville netop ikke, at han skulle se pistolen for fangens tinding. Så var illusionen jo bristet.

  Før mødet med egypteren var Aaen bare en flink dreng i den kommunistiske verdensbevægelse. Efter mødet var han medskyldig. Med et gammelt ord kom egypterens blod over ham. Man kan ikke misbruge andre mennesker, som Aaen her misbruger den egyptiske fange. Det er livet for alvorligt til. Aaen viste ikke den jævnaldrende egypter medlidenhed.

  DKPs ledelse under et besøg i Afghanistan i 1984. Det senere folketingsmedlem Frank Aaen står med dynejakke til venstre for DKP-formand Jørgen Jensen. Resten er afghanske venner og repræsentanter for de sovjetiske besættelsestropper. Øverst: Frank Aaen og Søren Bak Jensen under deres besøg i marts 1980 i Pul-e-Charki-fængslet i Kabul. Det er Aaen til højre for den afghanske fængselsofficer.

  Kommentar by Ole — 8. juni 2007 @ 09:17

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper