20. juni 2007

Politiken og Nyhedsavisen forsøger at bevare myterne om USA

Det lykkedes Politiken og Nyhedsavisen at skabe lidt negativ polemik om Henrik Fogh Rasmussens liberale debatbog, der aflivede en række af de myter, de danske aviser spreder om Guds eget land. Begge aviser underbyggede sine postulater med ekspertudtalelser fra en par af de mytespredende forskere – Carl Pedersen og Niels Bjerre-Poulsen. Lektor Martin Hvidt (der ikke har læst bogen), dumper han samtidig for “dårligt videnskabeligt arbejde”.

Nyhedsavisen ryddede forsiden med historien under overskriften “Statsministerens søn laver grove fejl”, og over to sider konkretiseres kritikken i otte punkter: Kriminalitet, Internettet, Fattigdom, Hjemløshed, Levestandard, Fattige børn, Behandling og Sygdom.

[Det er desværre ikke muligt at genkalde ældre udgaver af Nyhedsavisen elektronisk – i så fald havde jeg haft bedre materiale at sløre til uigenkendelighed]

Egentligt er det befriende at politiske tabuer udfordres af liberalisterne, men hvor er det ærgeligt at debatten er så omstændelig. Kritikken af Fogh Jr’s bog er nøjagtig ligeså ideologisk som bogen selv, men hvor er det medie der giver et par journalister en uge til at se nærmere på bogens pointer og den efterfølgende kritik. Foreløbigt er det blot forskellige medier der forsøger at faktualisere subjektiviteten. Politiken vanen tro i akademiske indpakning.

 • 18/6-07 (forside, papir) Nyhedsavisen – Statsministerens søn laver grove fejl.
 • 18/6-07 Politiken – Eksperter: Unge Foghs nye bog er manipulerende.
 • 19/6-07 180 grader – Nyhedsavisen laver grove fejl i kritik af Fogh-bog.
 • Den rutinerede avislæser af borgerlig observans ville omgående snuble over den kritik der kom fra redaktioner ledet af Tøger Seidenfaden og David Trads, og selvom jeg spontant nedfældede lidt om Nyhedsavisens otte punkter, så synes jeg vi skal give ordet til forfatteren selv.

  Henrik Fogh Rasmussens gensvar (Fra Amerikansketilstande.dk)
  Nyhedsavisen har detaljeret gennemgået min bog for at lede efter fejl. De har fundet én, nemlig et tal for antallet af hjemløse i Danmark. Her er min kilde Dansk Socialrådgiverforening, som desværre viser sig at have brugt forkerte tal. Jeg synes ikke, at dette berettiger til Nyhedsavisens meget grove beskyldninger om manipulation, makværk m.v.

  Jeg vil nu afvente resultatet af Socialministeriets undersøgelse om hjemløshed, som forventes offentliggjort i august. Hvis der til den tid er grund til at ændre min konklusion, så vil jeg selvfølgelig gøre det. Mine læsere kan følge med her på siden, www.amerikansketilstande.dk, hvor jeg i øvrigt løbende vil fremlægge nye tal, da statistikker jo i sagens natur udvikler sig fra år til år.

  Nyhedsavisens øvrige beskyldninger bærer enten præg af, at man sætter stråmænd op – altså tillægger mig synspunkter og påstande, som jeg ikke giver udtryk for i bogen. Eller at man forsøger at fremstille en uenighed i mine konklusioner som påvisning af faktuelle fejl og manipulationer.

  Med hensyn til kriminalitet er min konklusion ikke, som Nyhedsavisen påstår, at der er dobbelt så meget kriminalitet i Danmark som i USA. Jeg konkluderer derimod, at der på visse områder er mere kriminalitet i Europa og på visse områder mere i USA, især med hensyn til drab. Jeg anerkender, at Interpols tal ikke kan bruges til at drage endelige konklusioner omkring kriminaliteten i Danmark og USA. Netop derfor skriver jeg også i bogen, at man er nødt til at kategorisere de forskellige typer af kriminalitet, så der er et reelt grundlag for at sammenligne. Jeg gennemgår derefter både anmeldt kriminalitet og begået kriminalitet med fuld dokumentation og når frem til den nævnte konklusion.

  Med hensyn til de fattige amerikaneres levefod har Nyhedsavisen ikke påvist fejl i min fremstilling – blot at nogle har andre holdninger til, hvordan tallene bør tolkes, end undertegnede. Medianindkomsten er i papiret fra Economic Policy Institute opgjort efter skat og alle overførsler, som er den almindelige standard ved fattigdomsopgørelser. Det er derfor forkert, når Dr. Allegretto fra Berkeley peger på pensionsordninger som noget, der skulle trække op for Danmarks vedkommende i forhold til USA. Det er rigtigt, at udgifter til sygesikring og en række andre omkostninger ikke er regnet med, men da mange af de svageste grupper i USA er dækket af Medicaid og Medicare og samtidig kan modtage fødevarekuponer, boligstøtte, børnepasning og en lang række andre ydelser, så er det helt fair at bruge medianindkomsten til at sammenligne forholdene for de svageste. Derudover er skolegang gratis i USA til og med high school, og studerende, der er kvalificerede har gode muligheder for at få scholarships og anden finansiel støtte til universitetet.

  Dér hvor offentlig støtte kan gøre en forskel er i middelklassen, fordi man i Danmark omfordeler fra de 90% rigeste til de 90% fattigste, populært sagt, mens man i USA fokuserer på at hjælpe de allerfattigste. Af samme årsag nævner jeg i første kapitel klart og tydeligt, at indkomstopgørelsen for den gennemsnitlige industriarbejder ikke tager højde for udgifter til sygesikring osv.

  Jeg forklarer i bogen, hvordan det amerikanske sundhedssystem fungerer, herunder at mere end 80 millioner amerikanere, specielt blandt de svageste grupper i samfundet, er dækket af en offentlig sygesikring. Det er der mange danskere, der ikke ved. Jeg viser endvidere, at de fleste uforsikrede er det i en kortere periode. På baggrund af dette konkluderer jeg, at de fleste amerikanere faktisk har adgang til lægebehandling. Selvfølgelig er det ikke alle, der har råd til den bedste forsikring i USA, og jeg har ikke påstået noget sådant. Det er jo heller ikke alle danskere, der har råd til en privat forsikring ud over den offentlige sygesikring. Det er ikke noget problem i sig selv, at der er forskellige niveauer af dækning. Når halvdelen af den amerikanske befolkning siger, at de på et tidspunkt har undladt at få behandling pga. omkostningerne, så skyldes det jo netop, at der i mange tilfælde er et element af brugerbetaling for at sikre, at man ikke uden grund går til lægen. Det har man i øvrigt også i Sverige. Jeg har selv en health savings account for unge raske mennesker – med lav præmie men en stor egenbetaling. Jeg må så i hvert enkelt tilfælde afgøre, om jeg er syg nok til betale min egenbetaling, eller om jeg hellere vil sove sygdommen væk og bruge pengene på at tage på ferie eller andet.

  Med hensyn til mit afsnit om kvaliteten af sundhedsbehandlingen er Nyhedsavisens primære anke, at jeg ikke har brugt WHO’s sammenligning af behandlingskvalitet. Denne sammenligning er imidlertid udeladt, fordi den er useriøs. For eksempel får Italien, Grækenland, Portugal og Tyrkiet en bedre karakter end USA og Danmark. Det skyldes, at WHO bruger levetiden som et væsentligt mål, hvilket har lige så meget at gøre med livsstil som med sundhedssystemet som sådan.

  Nyhedsavisen peger endvidere på de højere børnedødelighedstal for USA. Men det skyldes blandt andet to forhold: Dels regnes undervægtige babyer med i statistikken, fordi man i USA i højere grad forsøger at redde dem, og dels har de sorte en markant højere børnedødelighed af biologiske årsager. Mørk hud resulterer nemlig i et lavere optag af D-vitamin, når man er i solen, og D-vitamin er vigtigt i en graviditet. En undersøgelse fra University of Pittsburg har vist, at kun 4% af sorte kvinder fik nok D-vitamin i den første fase af deres graviditet sammenlignet med 37% af de hvide.

  Endelig anfægter Nyhedsavisen, at der siden Clintons velfærdsreform i 1996 (som reducerede en række velfærdsydelser) er sket et fald i antallet af fattige børn, fordi jeg bruger tal fra 2001. Det er korrekt, at der er sket en lille stigning på 300.000 siden 2001, men det ændrer ikke ved, at der samlet set er sket et stort fald siden 1996 på 900.000. Dette understreger netop min konklusion om, at Clintons velfærdsreform havde en positiv virkning.

  Et citat som illustrerer forskerkritikken.

  “Det virker som om, han ikke har været tæt nok på de fattige amerikaneres virkelighed.” (Niels Bjerre-Poulsen, Politiken 18/6-07)

  Oploadet Kl. 10:57 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer

  28 Comments »

  1. En yderligere grund til den højere børnedødelighed i USA er det lavere abort-tal. Titusindvis af svagelige spædbørn, der ville blive slået ihjel i det danske abortsystem, bliver født i USA. Nogle overlever det ikke.

   Det er det samme, der ligger til årsag for Cubas høje middel-levetid: skyhøje aborttal, der eliminerer samtlige spædbørn med tendens til svaghed, før de overhovedet får chancen for at blive født.

   Henrik

   Kommentar by Henrik Krog — 20. juni 2007 @ 11:15

  2. en underviser fra universitet siger at henrik ville være dumpet med et brag hvis det var en universitetsopgave. Det er med andre ord fri fantasi hvad henrik pludrer ud. Han går så absolut sin far i hælene.

   50 mio amerikanere kan ikke komme på hospitalet uden at de går fallit. Ikke nævnt med et ord af usa-fanboy-henrik. Den slags kan man kun kritisere som niels-bjerre gør – henrik er en forkælet dansker der ikke fatter en skid..

   Kommentar by Allan — 20. juni 2007 @ 11:36

  3. Nu når DDR har været så meget i vælten her, bla. på baggrund af kraftig politisk slagside, må man igen klaske sig højlydt af grin over dette medies brug af klovnen Thøger.

   Igen igen kommer han og hans avis så langt ud på dybt vand, at hvis man bandt noget meget tungt om fødderne på ham, ville han synke så dybt, at intet ville kunne få ham op.

   Jeg MÅTTE ganske enkelt købe Politiken idag og lad mig bare slå fast, at det er det bedste køb, jeg har gjort mig i meget lang tid. Gosh det er morsom læsning. En mand som igen og igen plumper i med begge ben mht. modsigelser og faktuelle fejl, drager konklussioner om dårligt arbejde bla. baseret på udtalelser af en forsker, som ikke en gang har læst bogen.

   Det minder i aller højeste grad om Thøgers egen leder, hvor han kritiserede paven for nogle udtalelser, han ikke selv havde læst.

   Nej, dette stigma over USA skal fastholdes – koste hvad det vil. Så en enkelt fejl skal udmunde sig i “dårligt videnskabeligt arbejde”

   Humor :-D

   Kommentar by Cicero — 20. juni 2007 @ 11:41

  4. >1 Allan

   Siden du nu har så enorm en respekt for Martin Hvidts ekspertise, vil du så erklære dig enig med følgende udsagn:

   At Israel er et verdenshistorisk økonomisk mirakel, og den tredje verden kunne lære utrolig meget af Israel og nå flotte resultater, hvis de blot ville kopiere Israel istedet for at skælde ud på dem?

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 20. juni 2007 @ 11:44

  5. Allan, du er en forkælet dansker, som ikke fatter en skid af noget som helst.

   Du er egentlig ualmindelig dum, og sidder håbløst og hjælpeløst fast i den hjernevask, du er blevet opdraget med.

   Det glæder mig hver gang at læse en kommentar fra dig, specielt når du udtaler dig om økonomi og veluddannethed.

   Fortsæt med den gode underholdning.

   Kommentar by Cicero — 20. juni 2007 @ 11:46

  6. Med tanke på att anti-amerikansk expertis är den rådande standarden, är det inte förvanande om en neutral analys av USA skulle ha oklarheter. Om man är inne på någonting nytt, det är klart att prototypen är inte perfekt. Pro-USA eller Neutral-USA författarskap och forskning är inte så att säga serieproduktion – anti-USA är den rådande industristandarden. Att man för första gången på länge poängterar att USA är faktistk bättre än europa på vissa områden, är det helt naturligt att prototypen innehåller detaljfeler. Henrik Fogh Rasmussen kan ha fel i vissa detaljer men han har troligen rätt i sak.

   Kommentar by Matti från Finland — 20. juni 2007 @ 11:53

  7. “Det virker som om, han ikke har været tæt nok på de fattige amerikaneres virkelighed.” (Niels Bjerre-Poulsen, Politiken 18/6-07)

   Det virker som om, at den danske venstrefløj ikke har været tæt nok på de fattige sovjet-, DDR-, og cubanske borgeres virkelig (Baronen, Uriaspostens debat 20/6-07)

   Kommentar by Baronen — 20. juni 2007 @ 12:22

  8. Nu må I holde op…..USA eksisterer jo ikke! – USA er blot opfundet som et fiktivt hadeobjekt så venstrefløjen og muslimer kan få afløb for deres undertrykte seksuelle frustrationer.. :-)

   Mike

   Kommentar by Onion — 20. juni 2007 @ 12:30

  9. Jeg håber sandelig Allan har tænkt sig at svare på mit spørgsmål til ham i kommentar 3.

   Det ville da være ærgerligt, hvis alle vi uvidende stakler skulle gå glip af en belæring fra den altid fabelagtige mavepuster, ROFL.

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 20. juni 2007 @ 12:32

  10. “en underviser fra universitet siger at henrik ville være dumpet med et brag hvis det var en universitetsopgave. Det er med andre ord fri fantasi hvad henrik pludrer ud. Han går så absolut sin far i hælene.”

   Og en anden universitetsmand – En professor – siger på 180g at Nyhedsavisen så har løjet om at han åbenbart skulle have kritiseret mini-Foghs bog.

   Men den ekspert citerer hverken du eller Jesper eller andre ekspert-fans, vel, Allan ?

   Eksperter er som alle andre midler i vejen imod jeres utopia; Nyttige idioter indtil det tidspunkt hvor de siger jer imod. Så er de ikke værd at lytte til længere.

   Kommentar by DaLi — 20. juni 2007 @ 12:38

  11. >9 DaLi

   Der har været lidt for mange eksempler på løgnagtig journalistik fra Nyhedsavisens side på det sidste til at man kan tro på det skulle være tilfældigt.

   Det er næppe injurierende simpelthen at sige, at Nyhedsavisen er en avis der lever af at lyve, manipulere, forfalske og propagandere.

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 20. juni 2007 @ 12:54

  12. “Det virker som om, han ikke har været tæt nok på de fattige amerikaneres virkelighed.” (Niels Bjerre-Poulsen, Politiken 18/6-07)

   Dette er en konklusion, som man dårligt kan tage stilling til, når mellemregningerne mangler.

   Jeg hører ikke til dem, der ser Bjerre-Poulsen i et gennemgående negativt lys.

   Kommentar by Mette (islamofob) — 20. juni 2007 @ 13:21

  13. >11 Mette

   Jeg har det lidt på samme måde med Martin Hvidt. Han er faktisk meget fornuftig.

   Min mistanke er, at Nyhedsavisen i et eller andet omfang har vildledt Hvidt og narret ham til udtrykke et synspunkt han ikke nødvendigvis har.

   Nøjagtig som de åbenbart også har gjort det med Kurrild Klitgård.

   Bjerre-Poulsen kender jeg ikke. Så ham har jeg svært ved at udtale mig om.

   Men hele den artikel fra Nyhedsavisen stinker FOR VILDT. Og jeg tror sku seriøst, at hvis Nyhedsavisen fortsætter på den måde, bliver det mildest talt ris til egen røv.

   De skaber sig nogle temmelig barske fjender, når de på den måde røvrender et hvert menneske de kommer i kontakt med.

   Men nu hvor jeg tager Hvidt i forsvar, vil jeg også lige sige, at han burde have holdt sin forbandede kæft lukket, når nu han ikke havde læst bogen selv!

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 20. juni 2007 @ 13:30

  14. 1. At Israel er et verdenshistorisk økonomisk mirakel, og den tredje verden kunne lære utrolig meget af Israel og nå flotte resultater, hvis de blot ville kopiere Israel istedet for at skælde ud på dem?

   verdenshistorisk mirakel? Tjah…med al den modgang og krig er det sgu imponerende at landet har klaret sig pænt. At de socialistiske inspirede arbejdsfælledskaber skulle skabe kopier hele verdenen over, er nok næppe i tidsånden.

   HVad har det med sagen at gøre?

   Kommentar by Allan — 20. juni 2007 @ 13:34

  15. >13 Allan

   Nu er Israel jo rent faktisk et kapitalistisk land, hvor økonomien er baseret på det frie initiativ.

   Og du har sådan set ikke svaret rigtigt på mit spørgsmål Allan.

   Har du tænkt dig at svare?

   Er du enig at Israel, et land baseret på det frie initiativ, er et land, som fattige lande burde tage ved lære af?

   Forøvrigt kender jeg de kommunistiske kollektiver du hentyder til ret indgående. De er IKKE repræsentative for den Israelske økonomi. Faktisk er de fleste af Kibbutzerne fallitboer og de få der klarer sig godt, har for længst lagt kommunismen bag sig og omdannet kollektivet til aktieselskaber!

   Men men Allan, svar nu bare på mit spørgsmål.

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 20. juni 2007 @ 13:46

  16. Hvis det menes alvorligt fra Allan, at Israels økonomi og levestandard skulle være baseret på kibbutz-bevægelsen, så er han uhyggeligt tæt på at diskvalificere sig selv fra yderlige debat på området.

   Kommentar by DaLi — 20. juni 2007 @ 14:25

  17. der var du godt nok omhyggelig med at sløre din scanning :-)

   Kommentar by Steen — 20. juni 2007 @ 14:28

  18. >15 DaLi

   Allan har ganske afgjort diskvalificeret sig selv.

   Jeg har et ret indgående kendskab til kibbutzbevægelsen, både fordi jeg har tilbragt en del tid i den, og dels fra en faglig vinkel.

   Man kan vel sige, at jeg i et eller andet omfang er ekspert på området.

   Grundlaget for det Israelske økonomiske mirakel er en særdeles effektivt styret opbygning af det private marked ved statslig mellemkomst. Kunsten er så at sige, at give slip i tide. At forstå, at hvor staten kan være en effektiv fødselshjælper, er den til gengæld en helvedes dårlig barnepige. Nøgleordene er PRIVATISERINGER og det FRIE INITIATIV.

   Det israelske økonomiske mirakel er rent faktisk ikke set tidligere i verdenshistorien på helt samme måde. Et så effektivt, rigt og organiseret samfund opbygget på så kort tid under så ekstreme betingelser, og tilmed fra starten på markedsøkonomiske betingelser, er rent ud enestående.

   Ja vist har der været nogle socialdemokratiske svipsere i Israel under vejs, men hver gang når krisetegnene har vist sig, har israelerne forstået at omorganisere sig i rette tid, muligvis fordi de simpelthen har været nødt til det. En stærk økonomi er trods alt afgørende for deres overlevelse som stat.

   Grunden til at jeg stillede Allan det spørgsmål som Allan helt tydeligt ikke har tænkt sig at svare på, er det enkle, at den holdning jeg gav udtryk for i kommentar 3, faktisk er en holdning som jeg ved at Martin Hvidt deler med mig.

   Jeg tvivler til gengæld stærkt på, at Allan er en fan af kapitalisme.

   Men da Allan jo åbenbart mener, at alt hvad der kommer fra lektorens mund må anses for at være den skinbarlige og ubetvivlelige sandhed, selv når lektoren ikke har læst den bog han kommenterer…..så kan Allan vel næppe hellere betvivle at lektoren ligeledes har ret, når han lovpriser kapitalismen??

   Eller hvad??

   Måske har Allan bare sin helt egen ide om hvordan virkeligheden er skruet sammen? Måske at Allan tror på alfer og trolde??

   ROFL

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 20. juni 2007 @ 15:08

  19. Venstrefjolserne bliver nødt til at jorde Fogh Jr.

   De kan ikke passivt sidde og se på, at en ung dansker knækker livsløgnen og stiller store Satan i et godt og fornuftigt lys.

   De må reagere, og det gør de så, støttet af de samlede mediebillede minus JP.

   anti-sharia og USA berejst.

   Kommentar by anti-sharia — 20. juni 2007 @ 15:35

  20. -> 17.

   Helt enig, men du glemmer det vigtigste af det hele: I Israel bestemmer jøderne og i arabien araberne, og uanset hvor racistisk det end måtte være, så er der forskel på folk. Jøderne er overordentlig velbegavede, og araberne er snot dumme.

   Vi skal ikke gå ret langt for at blive bekræftede i, at 1000 idioter ikke kan gøre det ud for 1 begavet. I Danmark har kooperationen forsøgt at drive virksomhed. Det er aldrig lykkedes. Selv deres egne øl ville de ikke drikke. Velfærd skabes af de få begavede, der kan udtænke noget, andre vil købe. De giver arbejde og velstand til vi andre.

   Løgneren Nyrup og hans ubegavede vedhæng har for nyligt påstået, at det er dem, der har skabt danskernes velstand. Det er en bevidst løgn. Danskernes velstand kommer af det lykketræf, at de få begavede har kunnet få lov.

   Mvh. Børge. (Læs ”The Bell Curve”, også mellem linierne.)

   Kommentar by Børge — 20. juni 2007 @ 15:38

  21. Jeg var i København for et par dage siden. I metro og s-tog, busser og alle andre steder flød det med gratisaviser, der åbenbart behandles som det skrald de i virkeligheden er. De er værre ened ekstrabladet når det er værst. Der er et par enkelte undtagelser, men der er dæleme langt mellem snapsene. Hvis de er en nyskabelse i dansk presse, så består nyskabelsen i at lægge end nyt bundniveau hvor vi ikke troede det var muligt.

   Kommentar by PeterK — 20. juni 2007 @ 15:39

  22. -> 12 Mackety

   Du skriver om Martin Hvidt, at han faktisk er meget fornuftig, og det samme mener jeg om min gamle lærer Niels Bjerre-Poulsen.

   Sammen med Mads Fuglede har han begået et lærerigt lille opus, som kan downloades, han er nemllig medieminded – har studeret medievidenskab. Det hedder “Arrogante amerikanere og europæiske EUnukker – historien om de transatlantiske fjendebilleder”.

   Jeg citerer sidste afsnit, der viser lidt om stilen.

   ” 7. DEN RÅ MILITÆRE MAGT OG DE STÆRKE FØLELSER

   Når USA mange steder i verden vækker så stærke følelser – positive såvel som negative – så er det selvsagt, fordi det har magt til at ændre tingenes tilstand. Nogle harmes over, at USA ikke blander sig nok, og dermed ikke lever op til sit ansvar som verdens eneste supermagt. Andre harmes tværtimod over, at USA blander sig overalt.

   Her er vi tilbage ved Robert Kagans kritik af Europa. Han mener, at europæerne stikker sig selv blår i øjnene, når de tror, at de uden drastiske forøgelser af militærbudgetterne kan få status som USA’s ligeværdige partnere, blot fordi de mener at forstå verden bedre end amerikanerne. Alt andet end ligeværdighed opfatter de som et udtryk for amerikansk arrogance.

   Til det er der at sige, at de europæiske lande givetvis har undervurderet den politiske betydning af rå militær magt, men at Kagan og beslutningstagerne i Washington at dømme efter de hidtidige erfaringer i Afghanistan og Irak til gengæld har overvurderet den. Måske er begivenhederne i de to konflikter ved at bane vejen for en amerikansk erkendelse af, at amerikanerne har ligeså meget brug for os – ikke mindst som samarbejdspartnere i FN og NATO – som vi har brug for dem.”

   http://www.raeson.dk/mfnbp190104-1.htm

   Kommentar by Mette (islamofob) — 20. juni 2007 @ 15:42

  23. > Mette

   Jeg kan godt se pointen, men jeg er ikke sikker på, at amerikanerne har overvurderet betydningen af rå millitær magt. Til gengæld har de måske nok undervurderet betydningen af børnepædagogik.

   Børn skal opdrages med bestemthed og principper. De skal have udstukket rammer for deres liv og have at vide, at konsekvenserne falder som en hammer fra himlen, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Til gengæld skal de føle, at god opførsel har positive konsekvenser….igen…..bestemthed og faste principper.

   Og den muslimske verden er basalt set et barn. Det har amerikanerne og i endnu højere grad vi andre glemt.

   Jeg kan godt frygte, at det er for sent nu.

   Men jeg kan godt se hvad du mener. Han lyder da ikke umiddelbart. Det kunne jo være, at han har fået den samme beskidte behandling, som Nyhedsavisen åbenbart også har udsat andre for.

   Hele sagen lugter!

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 20. juni 2007 @ 16:39

  24. >21
   Der skulle have stået, at han ikke umiddelbart lyder så tosset :)

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 20. juni 2007 @ 16:40

  25. @ 17

   Og se så Allan forsvinde fra denne debat.

   Følg endelig ikke efter ham til hans blog, for han censurerer alle, ubehagelige indlæg i bedste Goebbels-stil.

   Allan er fascist.

   Kommentar by DaLi — 20. juni 2007 @ 21:17

  26. ->Steen (eller Mackety, DaLi)

   Vad tycker ni om min uttfattning om att anti-USA är industristandarden och att pro-USA är på sin prototypfas ? :)

   Kommentar by Matti från Finland — 21. juni 2007 @ 06:06

  27. >26 Matti

   Hmm, tjaa, det er en interessant teori, og den er sikkert også delvist rigtig, men jeg tror ikke det er hele forklaringen.

   Jeg er ret sikker på, at man ville kunne finde mindst lige så mange fejl og uklarheder i anti-amerikanske bøger, men jeg tror til gengæld ikke uklarhederne ville blive blæst op på samme måde.

   For selv om journalisterne påstår de er kritiske, så passer det ikke. De er nemlig generelt ikke særligt kritiske over for venstrefløjen.

   Det typiske billede i medieverdenen har i hvert fald indtil for nylig været, at venstrefløjen kunne komme frem med de mest horrible påstande uden at møde kritik af nævneværdigt omfang, mens højrefløjen til gengæld bliver kritiseret selv for ting som aldrig er hændt. Var der ikke noget at kritisere for, opdigtede man bare noget, som i sagen om Messerschmidt.

   Billedet er begyndt at ændre sig en anelse, men udelukkende takket være enkelte journalister på især Jyllandsposten som har set lyset efter at have oplevet deres egen version af ground zero (muhammed-billederne) og så iøvrigt den nye netavis 180grader, samt muligvis nogle ganske ganske få enkeltstående journalister på enkelte andre aviser.

   I det store og hele har det været sådan at kritik var noget man rettede mod højrefløjen.

   Journaliststanden er i det store og hele en skandale.

   Anyway, min konklusion må være at der blandt antiamerikanske bøger sandsynligvis er fejl og uklarheder så enorme at de ville få Henrik Fogh til at fremstå som et geni, hvis ellers nogen gad rapportere disse fejl.

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 21. juni 2007 @ 07:06

  28. @ mackety post 18.

   Hehe Allan personificerer det der er ved at ske i dansk politik: De kvikke rykker til højre, mens typer som Allan derimod, bliver hængende i det vesntreorienterede pløre som skolen har lært dem er den rette lære.

   Folk som Allan burde egentlig kunne rette et erstatningskrav mod folkeskolen, diverse efterskoler, DR og hashhandlerne på Staden..

   Jeg ved heller aldrig om jeg skal grine eller græde når jeg læser Allans blog, særligt hans Grundlovsdags indslag var “priceless”..

   Eller med Ingemanns ord:

   Tit harmes jeg, og dog jeg smile må;
   thi det er dårer, som jeg harmes på.

   /Baronen

   Kommentar by Baronen — 21. juni 2007 @ 20:37

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper