7. maj 2013

Arbejderbevægelsen: Dagpengestop skader integrationen – vil give ‘uformelle økonomiske aktiviteter’

Vi har haft indvandringsstop siden 1983, så det den røde presse problematiserer, er jo egentligt at ‘gæstearbejdere’ får færre penge når de ikke arbejder. Fra Ugebrevet A4 – Indvandrere hårdest ramt af dagpengestop.

Indvandrere fra ikke-vestlige lande som Tyrkiet, Iran og Pakistan udgør en uforholdsmæssig stor andel af de tusindvis af ledige, der nu ryger ud af dagpengesystemet. Faktisk bliver de ramt mere end tre gange så hårdt som etniske danskere:

Mens kun 0,38 procent af de etnisk danske a-kassemedlemmer mistede deres dagpenge i årets to første måneder, gælder det for hele 1,45 procent af a-kassemedlemmerne med baggrund i et ikke-vestligt land.

Faktisk udgør de ikke-vestlige indvandrere hele 16 procent af dem, der har mistet dagpengene i årets første to måneder, selv om gruppen kun udgør fem procent af alle dagpengeforsikrede.

Det fremgår af den nye analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet.

[…]

Når dagpengene ryger for en indvandrer efter to års arbejdsløshed, så er det for ham – ligesom for en etnisk dansker – en alvorlig økonomisk bet at skulle klare sig for kontanthjælp eller slet ingen indkomst. Og overordnet set rammer det integrationen af nydanskerne, når de skubbes ned ad den økonomiske og sociale rangstige. Det pointerer Karen Nielsen Breidahl, som er adjunkt ved Aalborg Universitet og forsker i integration.

»Det er mentalt belastende for dem at ryge ind i kontanthjælps-systemet – især for dem, der måske stadig døjer med psykiske problemer efter traumatiske oplevelser, de har haft som flygtninge,« påpeger hun.

Ud over de mentale knæk er der også en risiko for, at flere ’dagpengeløse’ indvandrere vil havne i sort arbejde og andre former for såkaldt ’uformelle økonomiske aktiviteter’. Det vurderer arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Roskilde Universitet Shahamak Rezaei…

»Jo værre jobsituationen er i mainstream-samfundet, desto større vil spillerummet være for det parallelle samfund, blandt andet i mono-etniske grupper. De vil byde sig til som konkurrenter til mainstream-samfundet med blandt andet uformelle økonomiske aktiviteter og sort arbejde,« forklarer han og fortsætter:

»I parallel-samfundet har man sine egne kanaler for eksempelvis rekruttering og finansiering, og solidariteten er ikke med velfærdssamfundet, men afgrænset til sin egen etniske gruppe. Så hvis man eksempelvis er tyrker og mister dagpengene, vil man måske blive tilbudt at arbejde sort i et pizzaria til 50 kroner i timen. Og det vil ikke blot underminere finansieringen af velfærdsstaten, men også den integrationsindsats, som vi har udført i mange, mange år.«”

Oploadet Kl. 07:19 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/47844/trackback

27 Comments »

 1. “uformelle økonomiske aktiviteter”

  Altså med andre ord, vi kan nu forvente en hidtil uset bølge af kriminalitet skylle ind over landet.

  Kommentar by NulTolerance — 7. maj 2013 @ 07:36

 2. Min solidaritet er heller ikke med velfærdssamfundet, jeg mener ikke vi har et velfærdssamfund. Vi tager os ikke specielt af reelt uformående, men, navnlig, af mere eller mindre veluddannede større grupper, der rager til sig eller bliver betalt, respektivt klarer sig godt, takket være enormt store skatteoverførsler uden at befinde sig i en virkelig markedssituation.

  Kommentar by Peter Buch — 7. maj 2013 @ 07:59

 3. Jamen så laver vi da bare særregler for indvandrer.
  Kortere optjeningstid og længere periode på hjælpen.
  For vi kan da ikke have at de stilles ringere end danskeren.
  Det er jo ren racisme.

  Kommentar by xenofob — 7. maj 2013 @ 08:01

 4. Denne problematik er jo den, vi har påpeget til hudløshed. Vi er altså kommet til udviklingsfasen ‘købslåen’.

  Men det er da dejligt, at det er en mand, der uden tvivl ved, hvad han taler om – denne Rezaei – der her bekræfter vores verdensbillede. Hans løsningsforslag: underkøb af de illoyale samfundskræfter, er dog akkurat så underlødigt, som man kunne frygte.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 7. maj 2013 @ 08:31

 5. Ja, intet nyt under solen:

  EB: A4: Indvandrere hårdest ramt af dagpengestop.

  http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1969411.ece

  Kommentar by Neuhammer — 7. maj 2013 @ 08:42

 6. Dybfølt solidaritet er aldrig med velfærdssamfundet (læs; staten) – det er altid med ens egen etniske gruppe.

  Kommentar by Daniel Carlsen — 7. maj 2013 @ 08:49

 7. Fremmede, der ikke har arbejde, skal slet ikke opholde sig i Danmark, og da slet ikke ligge os til byrde; God tur hjem.

  Kommentar by Agricola — 7. maj 2013 @ 09:03

 8. Det er magløst vrøvl. Formålet med forkortelsen af dagengeperioden fra 4 til 2 år var at øge ansvaret for egen forsørgelse for de langtidsledige. Hvis den, der mister dagpengeretten efter 2 år, ikke har mulighed for forsørgelse af egen formue eller ægtefællens indkomst, har vedkommende ret til kontanthjælp fra kommunen. Det skete før ændringen først efter 4 år.
  En stor del af de muslimske indvandrerkvinder lever som hjemmegående fødemaskiner på kontanthjælp. I mange tilfælde lever begge på evig kommunal kontanthjælp, men i nogle tilfælde får manden sikkert dagpenge fra a-kassen. Den røde regering stoppede, at de indvandrerfamilier, hvor begge lever på evig kommunal kontanthjælp, kom på den lavere starthjælp.
  For indvandrere er det altså et dræn i statskassen, der får et lidt mindre sugerør med reduktionen af dagpengeperioden.

  Et andet dræn i statskassen er det udbredte kommunalt finansierede flerkoneri. Det er udbredt blandt muslimer i hele Europa. Karen Jespersen havde i sin tid som velfærdsminister fokus på problemet, men det løb vist ud i sandet, da hun stoppede?

  “Hver tredje muslim i Neukölln har flere koner”
  http://snaphanen.dk/2013/05/01/hver-tredje-muslim-har-flere-koner-i-neukolln/

  Kommentar by A-mad — 7. maj 2013 @ 09:09

 9. Det er fast ubegribeligt, at man kan være så langt fra at forstå, hvad der båder samfundet, og alligevel have rang af ‘lektor’ i det danske uddannelsessystem. Bare giv dem penge …

  Ja, det kan vi jo bare tage og gøre. Ellers har vi selv bedt om … hvad det nu måtte være af ‘konsekvenser’. Det svimler for mig, når jeg tænker på, at så – i grunden – opsigtsvækkende synspunkter blot bliver refereret som indsigtsfulde bidrag til den offentlige debat. De er jo nærmest sensationelle i deres radikalitet og insisteren på, at det nationale samfunds eneste mulighed er at tilkøbe sig galgenfrist.

  Vores samfund er ikke et klansamfund. Det er et nationalt samfund – og selv Det Radikale Venstres fantasier er udviklet inden for dette samfunds bestemte rammer, dem selv uafvidende. Hele det fundament, man tager for givet, og som alle konstruktioner bygger på, er nationen. Og det kan man kun erkende for sent.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 7. maj 2013 @ 09:17

 10. De fleste indvandrere bor til leje, og vil således kunne få kontanthjælp + huslejetilskud. Det kan man godt eksistere på.

  Imens falder de ledige i andels- og ejerbolig helt ud af systemet. For ikke at tale om de langtidssyge og de kroniske syge.

  Der er flere ledige end der er jobs. Det er et faktum.
  Liberalisme er bare anarkisme for dem der allerede har deres på det tørre.

  Kommentar by mb — 7. maj 2013 @ 09:50

 11. Det står direkte at sagsbehandlerne fra første juli skal behandle alle flygtninge og indvandere som psykisk syge pga. af traumer,vupti så er den ged barberet,der skal udbetales penge til gedehyrderne.

  Kommentar by emmagad — 7. maj 2013 @ 10:36

 12. Tak, Peter Buch, for Din kommentar #2.

  Det er den i særklasse mest sobre og fuldstændigt korrekte beskrivelse af hele problemets kerne, som jeg nogensinde har læst. TAK !

  Lad mig blot tilføje, at konsekvensen er, at almindelige mennesker, der har travlt med at få hverdagen til at hænge sammen, nu i realiteten kontrolleres af bureaukratiske teoretikere, der i fuldt alvor mener, at de skal belønnes finansielt og prestigemæssigt for at styre og fortælle andre, hvordan de skal leve.

  The Animal Farm, 1984 og Alice in Wonderland sammenskrevet til én stort socialistisk drejebog. Føj, hvor bliver man træt af det hele.

  Kommentar by MickeDansk — 7. maj 2013 @ 11:08

 13. Peter Buch og mb har indlysende ret:
  Middelklassens kællinger m/k havde ikke rygrad til at konfrontere masseindvandringen og lader i disse år “etnisk danske outsidere” betale prisen ved at stramme skruen overfor “outsidere i almindelighed”. Det er det man kalder forræderi. Jeg håber de danske outsidere vil kende deres første fjender – som altså ikke er de muslimske bosættere, men middelklassen.

  Kommentar by Kim Poulsen — 7. maj 2013 @ 11:37

 14. »Det er mentalt belastende for dem at ryge ind i kontanthjælps-systemet – især for dem, der måske stadig døjer med psykiske problemer efter traumatiske oplevelser, de har haft som flygtninge,« påpeger hun.

  Den langt overvejende del er vel økonomiske “flygtninge”.

  Kommentar by Johnson — 7. maj 2013 @ 11:54

 15. @ Kim Poulsen

  Vi trækkes stadig med det uværdige og pinagtige problem, at folk, der egentlig godt kan se, at den er gal, er hunderæd for at “forivre sig” i forsøget på at lancere reelle løsninger. Det skulle jo nødig hedde sig, ikke sandt, at man var ra-, jeg mener: højrenational eller sånå’ed.

  Så derfor må vi nøjes med åbenlyst fladpandede “integrationstiltag” og et politi, der “ikke vil starte tredje verdenskrig”.

  Indtil mod og nytænkning slår igennem i eliten, eller en ny, progressiv bevægelse vipper den gamle og reaktionære Venstrefløj (Det Radikale Venstre medregnet) af pinden.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 7. maj 2013 @ 12:07

 16. For at miste retten til dagpenge, skal man jo være medlem af en A-kasse. Det er der så, åbenbart, ikke ret mange af disse indvandrere der er. Men dem der er, mister så dagpengene efter 2 år. Og så?…

  Men rigtigt set af Peter Buch. Vi havde som rigeligt råd til velfærd/fattighjælp, hvis ikke vi skulle aflønne hele denne offentlige akedemiske industri.

  Kommentar by Peter Andersen — 7. maj 2013 @ 12:08

 17. Det vil aldrig ske,
  at muslimerne bliver frataget deres indkomst.
  Der står i koranen, at kuffar skal betale skal til muslimerne.
  Ellers bliver der åben krig.
  Og selvfølgelig lægger de røde sig fladt og betaler.
  Der er følgende scenarier.

  1. Skjult diskrimination, en hemmelig aftale. Under bordet så det kun er danskere
  der mister indkomsten.

  2. En eller anden udskydelse, så loven først træder i kraft om 1/2 år.

  Kuffar betaler ikke. Krig muslimerne sætter brandkorpset ind og børnehaver og
  skoler står i brand i mange byer samtidigt rundt om i Danmark.
  Politiet kommer til at stå som en flok drengespejdere. Og regeringen bøjer sig
  for muslimerne igen.

  Derefter for at føje spot til skade, ansætter de muslimer til at genopbygge de brændte
  Skoler. Så de kan optjene ret til dagpenge.

  Kommentar by XXXXX — 7. maj 2013 @ 16:49

 18. “Dagpengestop skader integrationen – vil give ‘uformelle økonomiske aktiviteter”

  Tværtimod. Velfærden hindrer det netop ved ikke at tvinge dem til at få et job og blive assimileret. Det er meget sværere at sidde og brygge onde ideer og planer når man hele tiden skal tjene til mad og husleje og ikke sidder dagen lang i en ghettolejlighed og spinder fordomme om de “onde hvide”.

  Kommentar by Morani ya Simba — 7. maj 2013 @ 17:26

 19. Det er meget muligt, De har ret, dr. Morani, men pas nu på, De ikke forivrer Dem i deres begær efter at afdække den nøgne sandhed. Ellers kunne nogen meget vel finde på at spørge sig, hvad den dybere grund til denne særegne optagethed hos Dem monstro kunne være – og så bliver De fyret, dr. Morani. – Hvis de ellers tør stå frem og sige det, De siger dér, i offentligheden.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 7. maj 2013 @ 18:39

 20. @ XXXXX

  Det er helt korrekt. Selvfølgelig skal kuffar betale sin skyldighed, og jeg kan ikke tro, at et duksesamfund, som det danske, holder sine kreditorer hen. Som du synes at være inde på, kan man eksempelvis massepensionere udvalgte grupper ved at stille en generel diagnose, som da måtte være PTSD.

  Den diagnose kan danskerne ikke opnå – heller ikke, selvom de bor i områder, hvor de unge med Tredje-Generations-PTSD skyder, for så ville det jo gå alt for vidt. Et sted må det naturligvis slutte med alle disse diagnoser.

  Politiet … næ, de er skam ikke interesseret i at “eskalere” nogen som helst situation. De ved meget vel, at hvis de viser sig i en blå uniform på et sted, hvor de ikke har noget at gøre, så bliver de direkte årsag til kriminel aktivitet. Og det er jo ikke politiets opgave at medvirke til den slags! Derfor bliver de hjemme, som fornuftigt er.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 7. maj 2013 @ 18:53

 21. Tak for ros til flere.

  mb har med -Der er flere ledige end der er jobs. Det er et faktum.
  Liberalisme er bare anarkisme for dem der allerede har deres på det tørre.
  – dog nogen ræson, der er flere ledige end ledige stillinger.

  Dog vil jeg hævde, at selve systemets struktur; stor overførsel af midler til tusindvis, der ikke befinder sig i noget der kan kaldes et virke i en reel konkurrencesituation, hvilket for mange tillige er ansvarsfratagende og demoraliserende; er hæmmende for individers og samfunds udvikling, og i sig selv formindsker skabelsen af flere selvfinansierede overskudsgivende, eventuelt eksportindtjenende, arbejdspladser.

  Der er mange synspunkter og perspektiver der kan fremhæves og nævnes i problematikken om velfærdssamfund, personligt tror jeg ikke på den store stat, førerprincipper, ud over særlige situationer som køretimer i bil og den slags, eller det overhovedet er fornuftigt med høj skat.

  Bortset fra det er jeg indvandringskritisk, tilråder afspærrede områder som tidligere nævnt mange gange, islamkritisk og ikke til at holde ud for de fleste. Men jeg har mange bekendte, som om det hjælper…

  Kommentar by Peter Buch — 7. maj 2013 @ 19:09

 22. Morten – – –

  Hehe, ja mine synspunkter er ikke populære på unier og andre steder. Jeg vil svare ærligt hvis folk spørger mig men der er steder hvor jeg måske bruger min ret til ikke at meddele lokalet min holdning.. Det har jeg egenligt ikke været så bevidst om og “skam” eller “karrierefrygt” (eller almindelig frygt) er egenligt ikke grunden til at jeg bruger min moniker her. Det er bare rart selv at have lidt styr på hvor “offentlig” man ønsker at være. Og så var det et “navn” der alligevel hang lidt på knagerækken i forvejen…

  Kommentar by Morani ya Simba — 7. maj 2013 @ 19:13

 23. Morten – – – —

  Jeg søgte selv at få registreret PTSD i min medicinske journal efter selvstudier i forbindelse med overfaldet tilbage i 1975, da jeg i 2003 havde lidt tid til at gå på hospitalet. Jeg blev forsøgt diagnosticeret psykotisk skizofren og havde overlægen ikke haft en anden opfattelse var jeg nok stadig således rubriceret.
  Hvad det egentlig endte med der kom til at stå i journalen, har jeg ikke lige præsent.

  Henviser for interesserede til mine tidligere kommentarer, hvor noget af dette dertil hørende oplyses, på:
  http://snaphanen.dk/2013/01/25/politikernes-indvandrede-racister-i-aktion/

  Kommentar by Peter Buch — 7. maj 2013 @ 19:27

 24. Peter Buch, dit link til vores gamle diskussion mindede mig om hvor kvalmt jeg finder det når en kriminalbetjent sidder og siger “borgere må også gøre hvad der skal til.” Det er een ting at pebersprays er ulovlige men endnu værre er det at hvis en borger gik ned og greb ind ved at angribe overfaldmændene i bussen, ville der være en betragelig risiko for tiltale for overfald eller gadeuorden og efterfølgende plet på straffeattesten. Jeg finder det skandaløst at selvforsvarsretten (inkl. til at forsvare andre) er så tveægget et sværd i Danmark.

  Kommentar by Morani ya Simba — 7. maj 2013 @ 19:50

 25. Morani ya Simba

  Ja, jeg forsøgte selv at dreje det over på dokumentering og teknik, få er i mine øjne egentlig egnede til kamp og når vi tillige har de forhold selvforsvarsretten og forsvar af andre er underlagt, er det meget svært.

  Kommentar by Peter Buch — 7. maj 2013 @ 19:57

 26. http://rettentilselvforsvar.wordpress.com/2008/06/15/folk-m-forsvare-sig-selv/

  Kommentar by Morani ya Simba — 7. maj 2013 @ 20:13

 27. Hver dag tror jeg at det er umuligt at speede farten mere op på Mohammedanmarks hastighed mod afgrunden, og hver dag beviser de lallende liberale og venstrefløjen at jeg tog fejl. Jeg undres hver dag over at 80-90% af mine “landsmænd” kan være stumme blinde dumme og døve, på en gang – IMPONERENDE.

  Kommentar by Fritz — 7. maj 2013 @ 22:34

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper