22. juni 2013

Lars Hedegaard om Stjernfelts Islam: “61 procent af Storbritanniens muslimer er.. slet ikke muslimer.”

Lars Hedegaard anmelder Stjernfelt & Eriksens seneste bog, og kommenterer i forlængelse Deadline-debatten om Islam tidligere omtalt her på siden. Fra Sappho.dk – En historie om to bøger – og et tilbagefald.

“Havde de holdt sig til deres hovedanliggende, som er en nådeløs afsløring og eksponering af de såkaldt Anstændige – de politisk korrekte, der har redet dansk politik og offentlighed som en mare gennem flere årtier – ville deres bog have været en klassiker.

Desværre vover de ikke at stå ved deres egentlige ærinde, men fortynder det med uholdbare konstruktioner, hvis formål tydeligvis er at placere forfatterne et sted mellem deres hovedfjende – De Anstændige – og en opdigtet modpol, som de betegner som en ‘højrefløj’ af ‘kulturalister’, der har syndet ved at bekende sig til den nationale kultur. …

Forfatterne kan ikke lide Danmark med dets kultur og historie og vil for alt i verden undgå at blive slået i hartkorn med plebejiske elementer, der i deres uforstand nærer kærlighed til fædrelandet, sproget, historien og kulturen.

… selv om deres bog i grunden handler om diverse meningsdanneres holdning til islam – den ideologi, som De Anstændige så ihærdigt forsvarer – når forfatterne aldrig frem til en entydig bestemmelse af fænomenet. …

Bogen igennem veksler forfatterne mellem islam – som en acceptabel og ufarlig religion – og ‘islamisme’ – der defineres som en ubehagelig, voldelig, imperialistisk og totalitær ideologi. Men ‘islamisme’ er altså noget helt andet end islam. …

De Anstændige er en lang bog og man glæder sig derfor til endeligt at få en gyldig definition på islamisme til forskel fra islam. Forfatterne gør da også et forsøg, der imidlertid falder sammen.

På side 187 hidkalder de den dansk-iranske statsvidenskabsmand Mehdi Mozaffari, der kommer med følgende definition på islamisme:

”Islamisme er en religiøs ideologi med en totalitær fortolkning af Islam, hvis endegyldige mål er en verdenserobring med alle midler.”

Findes der da ikke-totalitære fortolkninger af islam, som har vist sig vejrbestandige over for de totalitære?

Har man læst Koranen, hadithen, siraen og autoritative udtalelser af muslimske retslærde gennem tusind år og undersøgt deres virkningshistorie, indser man umiddelbart, at Mozaffaris definition af ”islamisme” også passer på islam.

[…]

Her skulle anmeldelsen egentlig have sluttet, hvis det ikke var fordi Stjernfelt på Deadline den 18. juni i en samtale med Pelle Dragsted fra Enhedslisten åbnede for nogle besynderlige perspektiver.

Af hans bog må man få det indtryk, at hvis der er nogen der har stået sammen i den danske debat, så er det dem, han kalder ‘islamisterne’ og deres venstreorienterede og multikulturelle venner, der er kommet med undskyldninger for dem, og som har gjort det illegitimt at kritisere dem. Men nu sidder Dragsted og Stjernfelt sammen med studieværten Adam Holm og brygger en helt ny historie sammen.

Nu er det ikke længere venstrefløjens og de multikulturelles islamist-apologier, der er hovedproblemet. Pludselig er det de uanstændige – altså dem der danner modpolen til De Anstændige i Eriksens og Stjernfelts bog – der har mest tilfælles med ‘islamisterne’.

De udgør nemlig en farlig og højreekstremistisk sammenrotning, der ikke har noget at lade ”islamisterne” høre.

Og der er tydeligvis tale om en meget bred kreds af uanstændige, der går fra den gale massemorder Breivik til islamkritikeren Fjordman og til Dansk Folkeparti. …

Herefter er der – må man forstå – linet op til nye skillelinjer i den danske debat. Venstrefløjen og multikulturalisterne er de rene af hjertet. De trænger til at stramme op på deres kritik af ‘islamismen’, men det kræver blot nogle småjusteringer.

Deres modpol er ‘islamisterne’ og deres totalitære meningsfæller i Dansk Folkeparti og blandt islamkritikere. Mellem dem står Frederik Stjernfelt, der udmærker sig ved overlegen intelligens, og hvis sympati tydeligvis er med de rene.

Muslimer er ikke noget problem, for der er ikke så mange af dem, der går ind for ‘islamismen’. Det blev under samtalen i øvrigt til ‘den ekstreme islamisme’, så her har vi yderligere en distinktion, som Stjernfelt kan hælde sit hoved til, hvis en masse muslimer trods hans besværgelser alligevel skulle vise sig at nære ‘islamistiske’ anskuelser. …

Man spekulerer i øvrigt på, hvordan Stjernfelt selv vil tolke de tal, som han i sin bog refererer på side 167: 51 pct. af Storbritanniens muslimer mener, det er forkert, hvis en muslimsk kvinde gifter sig med en ikke-muslimsk mand, 31 pct. mener, at frafald fra islam er kriminelt og bør straffes med døden, og 61 pct. mener, at homoseksualitet er forkert og bør kriminaliseres.

Har alle disse muslimer misforstået, hvad islam går ud på, fordi de ikke har læst de søde vers i Koranen? Sådan må man vel konkludere, hvis man accepterer Eriksens og Stjernfelts islamforklaring. 61 procent af Storbritanniens muslimer er således slet ikke muslimer. … Velkommen til en ny omgang forvrøvlet diskurs.

Oploadet Kl. 15:25 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/49102/trackback

28 Comments »

 1. Hedegaard demonstrerer igen, at han er en af landets klareste hjerner. Han skærer benhårdt og stringent igennem Stjernfelt og Eriksens kritik af de anstændige. Som netop kun er en pseudokritik.

  De to forfattere skal ikke have klinket noget, og indtager derfor en midterposition, som logisk set er uholdbar…

  Kommentar by Jern Henrik — 22. juni 2013 @ 16:20

 2. Kritiserer Stjertfeldt Islam? Nej! Kritiserer Stjernfeldt miltikulturen? Nej! Som min far ville have sagt: “Op i røven med den haleneger”

  Han ved intet om historie og kultur, men han er vist nok også professor, og de er som regel de værste.

  Kommentar by ludvigsen — 22. juni 2013 @ 16:32

 3. En stor tak til Lars Hedegaard for hans mod til at fortsætte sit arbejde med at oplyse Danskerne om Islam og dens fortrædeligheder.
  Den Muslimimporterende regering i Danmark ved ikke hvordan den skal sno sig ud af den svøbe Muslimerne har bragt til Danmark,men igen og igen skal Dansk Folkeparti hetzes for den manglende intergration af specielt Muslimer.

  Kommentar by emmagad — 22. juni 2013 @ 16:44

 4. Kender I udtrykket ‘the perfect is the enemy of the good’? Stjernfeldts bog er fremgang – nu er det okay for pæne mennesker at kritisere islamismen. Når man først begynder på det, vil det hurtigt vise sig, at det er svært at se forskel på islamisme og islam.
  Det går den rigtige vej, folkens. Nej, de vil aldrig anerkende, at vi, de modbydelige, havde ret HELE TIDEN, men jeg vil hellere have problemerne løst end have ret, hvis jeg skal vælge.

  Kommentar by Nemo — 22. juni 2013 @ 16:45

 5. Ja, der har vi det største problem her i landet.
  Politiken har dets islam.
  Folketinget har dets egen islam .
  SF har dets egen islam.
  Information har dets egen islam .
  Kunstnerne har deres egen islam.
  Ja, sådan kan man blive ved.

  Langt hen ad vejen kan man sige, at det altid har handlet om de danskere, som protesterede og ikke islam. Man er jo ikke racist.

  Kommentar by Pk — 22. juni 2013 @ 16:48

 6. De der kalder sig de anstændige, de der mener sig tilhørende en interlektuel elite, har en enorm magt, ingen som selv gerne vil være at finde i det gode selskab og som selv ønsker at være blandt de interlektuelle tør simpelthen ikke skrive, at det er islam, som religion og politisk ideologi, det er galt med. Det er simpelthen så ubehageligt, at blive slået i hartkorn med bodega eller med kolonihave Danmark at disse mennesker ikke tør skrive sandheden.
  Det bør i den sammenhæng nævnes, at det er den samme klasse af mennesker som svigtede så fælt under den kolde krig, det var dem der havde nærmest landforræderisk adfærd og knæfald for historiens måske mest onde ideologi nemlig kommunismen.
  Det kan ikke beskrives, som andet end det store interlektuelle svigt! Hvis de egentligt er interlektuelle?

  Kommentar by Robert R — 22. juni 2013 @ 17:17

 7. Hvem der har fundet på “positive” udtryk som:
  intellektuel elite
  anstændige
  og “negative” udtryk som:
  bodega og kolonihave Danmark
  er vel egentlig cafe latte segmentet selv for at stive en noget slatten moral af?
  Jeg kan ikke se nogen intellektuel elite, hvis de pågældende efter at have læst lidt i koranen og om islams historie objektivt må konstatere, et systemet er ondskaben selv og bevidst ødelæggende for vestlig civilisation, ganske som islam har ødelagt andre store kulturer. Hvor ligger den “elitære tænkning”, hvis den pågældende ikke kan se det? Så er pågældende jo blot en idiot, ude af stand til at tænke selv.
  Om man politisk ønsker at ødelægge den vestlige kultur, er en anden sag, men det er alene et politisk syn, velsagtens med rødder i marxistisk tænkning, atter igen et fejlslagent intellektuelt fata morgana.
  Faktisk endnu en gang idioter, som ikke er i stand til at tænke selv, men stupidt lader sig indoktrinere på såkaldt højere læreanstalter, gennem 7 år for længe i skole – uden egentlig at blive andet end apparatnik. At gå 7 år for længe i skole og ende som djøf er for de 80% blot endnu en i skaren af islykkede flipproletarer, som reelt er ude af stand til selvstændig tænkning, men alene kan finde beskæftigelse i statslig og kommunal administration med deraf selvfølgelige effekter, ineffektivitet, dumhed, overadministration osv.
  Det er korrekt at både i den højere administration og blandt politikere var alvorlige svigt under den kolde krig, og at samme kredse selvfølgelig sørgede for, at der aldrig kom et efterspil.
  Egentlig synes jeg, at personer, som betegner sig som “anstændige”, klart viser sig ikke alt for kløgtige, og jeg har en mistanke om, at de selv udmærket ved det.

  Kommentar by T. Snorrason — 22. juni 2013 @ 17:52

 8. Ja, de er i sandhed fjenden. Dem der velvilligt ødelægger eget land indefra, med propaganda og bevidste løgne. Vi skal ikke leve i et kalifat, så snotåndssvage kan ingen være. Denne såkaldte ‘elite’ (røven af 4. division nærmere), er udmærket klar over hvad den har gang i af selvmorderisk lobbyarbejde, det kan ingen være i tvivl om når man ser deres store falske smil købt for blodpenge af den invaderende politik.

  Kommentar by LarsB — 22. juni 2013 @ 18:39

 9. @7 Snorrason
  Jeg stiller jo også i sidste sætning spørgsmålstegn ved om de interlektuelle i virkeligheden er interlektuelle!
  Det er jo ikke nogen hemmelighed at det under 2. Verdenskrig var såkaldte inerlektuelle englændere, der var pacifister og nægtede at melde sig til militærtjeneste, og det er tydeligt for enhver at det ikke var nogen begavet beslutning.
  Det var også de såkaldte interlektuelle, der nægtede at aberkende kommunismens forbrydelser og mange af dem tilbeder den dag i dag den ideologi.
  Det er samme klasse af mennesker, der svigter nu! Ikke at vi kan undværer de såkaldte intellektuelle, for det kan vi ikke , men de må ikke blive den bestemmende klasse!
  Dertil er de for naive! Vi behøver bare se på min yndlings aversion Zenia Stampe, der fuldstændigt lader hånt om fakta!

  Kommentar by Robert R — 22. juni 2013 @ 18:41

 10. @ T. Snorrason

  Fordi du ikke kan lyde disse “positive” udtryk, så gør det dem ikke mindre intellektuelle og bannerfører for et veludviklet Danmark.

  Hvorimod folk som dig trækker landet heftigt ned. Når robert f.eks. vil kritisere de “interlektuele”, så bliver det hele lidt morsomt. Placér du udemærket dig selv i kasse med den slags, hvis du vil bevæge dg rundt blandt landsbytosserne og andre fra pub-segmentet.

  At i overhovedet tilsluttet jer konspirationsteoretikeren Hedegaard åbner endnu en gang op for at i er en samling af samfundets bund, der har for lidt at tage jer til.

  Kommentar by Venstrefløjen — 22. juni 2013 @ 19:43

 11. @ Venstrefløjen.
  Når du er igang med at rette stavefejl hos andre, så burde du lige
  læse din egen tekst igennem og rette lyde til lide og fjerne det
  overflødige (e) i ud(e)mærket.

  Kommentar by phns — 22. juni 2013 @ 20:22

 12. @venstrefløjen
  når man som dig gerne vil fremstå som yderst vidende og skoser samfundets bund, så ville det da være passende at du selv kunne læse
  din egen tekst igennem inden du fyrede “fordi du ikke kan LYDE disse positive udtryk” af.
  Og så nåede du endnu engang at komme med en sviner til dem der holder
  lokummerne kørende og holder tagene tætte,for det er vel ikke sådan at du tror at venstrefløjen kan klare alt alene , gennem viden I har tilranet Jer gratis på den danske befolknings bekostning.
  Jeg ved godt at et moderne samfund ikke kan bestå uden akademikere,
  men på den anden side ville det være nemmere,sjovere og mere enkelt uden disse oppustede hoveder der tror de ved alt fordi de har læst en bog , skrevet af en anden .Man har så lært bogen udenad , for derefter at gå til eksamen i bogen , når man så har bestået tror man at man er klog.
  Så let er det ikke Jean de Frances.
  Men hvad vil du gøre ved det problem der findes over hele verden?
  Eller er virkeligheden for dig en konspirationsteori?
  Når du nu engang vågner,så vil du nok opdage,at du i lighed med andre af din type ,skal have fingeren ud for at skaffe føden og at det højst sansynligt bliver med beskidte negle som et resultat.
  Rigtig god fornøjelse

  Kommentar by father — 22. juni 2013 @ 20:32

 13. ad 10 Venstrefløjen
  Du er min yndlingskommentator her på sitet, uden dig var der ikke meget at grine af.
  ““positive” udtryk, så gør det dem ikke mindre intellektuelle og bannerfører for et veludviklet Danmark.”
  Det var dog en afsindig gang vås, og forbavsende at Du ikke selv kan indse det.
  Man er ikke intellektuel, fordi man bruger positive udtryk, men i din sammenhæng alene er klakør og uden evne til at tænke selv.
  Du er et typisk produkt af tids skoling og tror, du selv tænker, er progressiv og intellektuel. Du er lige det modsatte, en flipproletar i mine øjne, som prøver at stive hvad der ikke er forstand i, af med paroler.

  “Hvorimod folk som dig trækker landet heftigt ned. Når robert f.eks. vil kritisere de “interlektuele”, så bliver det hele lidt morsomt. Placér du udemærket dig selv i kasse med den slags, hvis du vil bevæge dg rundt blandt landsbytosserne og andre fra pub-segmentet.” Mere af samme skuffe.
  Pub-segmentet, der er nok flere rigtige intellektuelle, når pubben lukker, end du omgås til dagligt.
  Du er ikke intellektuel i ordets rette betydning, men alene apparatnik.

  Som sagt det er altid en fornøjelse at nyde godt af dit såkaldte intellekt og sprogblomster, som klart viser dit manglende intellekt.

  Læs evt. Steen Steensen: Problemet med de intellektuelle.
  Mangen selverklæret intellektuel har været lidt bitter efter læsning, men Steen Steensen har mange gode pointer.
  han har også skrevet udmærket om demokrati gennem historien.

  Og hvorfor underskriver du dig ikke med dit navn?
  Ingen grund til at skjule en stor venstreorienterets sande navn.
  Eller måske du bare er en troll?

  Kommentar by T. Snorrason — 22. juni 2013 @ 20:43

 14. http://m.huffpost.com/us/entry/3480150/

  Det venstreorienterede nyhedsmedie Huffington Post rapporterer om firmaet South Fork, der laver ammunition med overtræk af svinefedt. “Peace through pork” og “Put some HAM into MoHAMmed” er to af deres slogans. De anfører, at firmaets ammunition har to funktioner: at slå fjenden ihjel og at sende dem lukt i helvede, såfremt de er muslimer.

  Kommentar by Thomas — 22. juni 2013 @ 20:52

 15. Man kan konstatere, at selv en vågen intellektuel som Frederik Stjernfelt har lagt religionskritikken på hylden. Endda kritik af den oldtidsreligion, som har sin oprindelse i Arabien for 1400 år siden, islam,som hovedsagelig bygger på gammeltestamentlige, førkristne lovreligiøse forestillinger og en despotisk, straffende guddom med et helvede i baghånden beregnet for enhver der ikke underkaster sig gudens intolerante regime og tåbelige forskrifter.

  Men den såkaldte venstrefløj er parat til at føje sig og opgive hvad vi i Vesten har opnået af frihed, lighed mellem kønnene, tolerance og medmenneskelighed. Den er blevet reaktionær.

  Kommentar by Niels P. — 22. juni 2013 @ 22:46

 16. islam er en terrororganisationen og muslimer er skadedyr. Det ændrer ikke noget man kalder dem islamister.

  Kommentar by Nielsen — 23. juni 2013 @ 00:18

 17. Korrekt: Altså Eriksens og Stjernfelt er Stjerne tosset. :)
  Islam og koranen er satans værk og alle muslimer er hans slaver, uden intelligens til at bryde med ham. :)
  Der er kun een vej.

  Kommentar by roerne skal op — 23. juni 2013 @ 03:12

 18. En religion er jo en isme, og da islam også er en “din” (ideologi) efter alle autoritative tolkninger er det en dobbelt isme.

  Men der er ingen grund til at føje isme bag islam, da det i forvejen er indeholdt i begrebet. På dansk er betegnelsen muhamedanisme, som altså må blive til muhamedanismeisme for at oversætte islamisme.

  Kommentar by perhag — 23. juni 2013 @ 03:43

 19. @Perhag

  Du vrøvler.

  @Nielsen

  [Indsæt højreradikal organisation] er en terrororganisationen og [Indsæt højreradikal organisation] er skadedyr.

  Du er en del af hylekoret, som der tidligere er sagt.

  Kommentar by Venstrefløjen — 23. juni 2013 @ 04:06

 20. 19. Venstrefløjen.
  Jeg har ladet mig fortælle, også bl.a. af muslimer. At muslimer spiser mange rejer, men selvfølgelig også andet.
  Her skal du tænke på Venstrefløjen, at nå du slikker muslimerne i røven, kan det ikke være rejer hver gang. :)

  Kommentar by roerne skal op — 23. juni 2013 @ 13:50

 21. Begynder efterhånden at opfatte Frederik Stjernfelt som akademisk uredelig. Manden er en del af problemet. Ikke af nogen løsning.

  Kommentar by Pelle Pik — 23. juni 2013 @ 14:33

 22. Frederik Stjernfelt og Martin Eriksens forvrøvlede bog er på 423 sider og koster kr. 299,95. Jeg stiller derfor den forkortede udgave af bogen samt Stjernfelts efterfølgende kommentarer gratis til rådighed:

  “Islamisme er slemt, uha! Den må derfor gerne angribes især hvis man hedder Frederik Stjernfeldt eller hvis man tilhører venstrefløjen/kultureliten.

  Såvel Tøger Seidenfaden som den forhenværende Uffe Elleman undlod at angribe islamismen, de må derfor gerne kritiseres.

  Islamisme har ikke noget at gøre med islam. Islam er derfor god nok og må ikke angribes.

  Retten til at angribe islamisme gælder ikke for højrefløjen, der er mindst lige så slem.

  Højrefløjen er højreorienteret. Breivik er højreorienteret. Derfor er alle højreorienterede tilhængere af Breivik.

  Men værst af alt er Dansk Folkeparti.”

  Kommentar by Binee — 23. juni 2013 @ 15:22

 23. @ venstrefløjen
  Du har da vist fået højreradikal til at rime på breivik/terror.
  Så må du derved erkende at venstrefløjen rimer på Rote Armee Fraktion!
  Vi er stadig nogle der husker!!!!
  Kom nu med den løsning på problemerne ,istedet for at fremture med dit
  nedladende sprog overfor ikke intellektuelle.
  Ud med sproget Jean de Frances

  Kommentar by father — 23. juni 2013 @ 18:49

 24. Nå, men for at komme tilbage til emnet og væk fra jeres dhimmi-snak…

  Lars Hedegaard er en tosse og enhver der følger hans ord er blot endnu en konspirationsteoretiker. Lars hedegaard som formodet saglig debattør afgik ved døden i deadline….

  Kommentar by Venstrefløjen — 23. juni 2013 @ 20:12

 25. Lars Hedegaard om Stjernfelts Islam: “61 procent af Storbritanniens muslimer er.. slet ikke muslimer.”
  Hvis man siger, at alle muhammedanere er muhammedanere, så generaliserer man, og det må man ikke! Det ved du da godt, Kim! :))

  Kommentar by Nissen — 23. juni 2013 @ 20:38

 26. endnu en socialistisk fatsvag fatwa i Aarhus

  Køb ikke hos nazisten http://ekstrabladet.dk/112/article2020916.ece

  tilhørte han de socialistiske terrorister, var han blevet belønnet med et fedt job i kommunen

  Kommentar by tavsen — 23. juni 2013 @ 22:20

 27. Masseindvandringen af ikke-vestlige personer må af økonomiske og sociale grunde stoppes. Og personer der har fået asyl hjemsendes, når forholdene i hjemlandet er blevet bedre. Velfærdsnomaderne(det er ca 95% af alle asylanter) hjemsendes med det samme.

  Kommentar by Filip — 24. juni 2013 @ 20:29

 28. Selvfølgelig må man ikke påstå, at alle muhammedanere er muhammedanere. Så generaliserer man, og det må man ikke! Fy, dog!

  Kommentar by Nissen — 3. september 2013 @ 09:23

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper