13. september 2007

Martin Krasnik vs Jørgen Bæk Simonsen i Deadline

Selvom Jørgen Bæk Simonsen sjældent får modspil i medierne, så fremstår han alligevel ofte som en intellektuel af en anden verden. I fredagens sene Deadline på DR2 fik han råt for usødet af Martin Krasnik, og hvis Bæk Simonsen tidligere har virket som tomsnakkende multikulturalist, så virkede han denne gang som en parodi på sig selv. Martin Breum er ordstyrer, der indleder debatten med at spørge: “Hvorfor får nogle muslimer trang til at sprænge bomber og slå civile ihjel?”

Fuld transkription.

Martin Breum, DR: Og så velkommen nu til dig Jørgen Bæk Simonsen, du er islamforsker ved Københavns Universitet ved Carsten Niebuhr-afdelingen. Og med os fra Århus er Martin Krasnik, journalist og kommentator ved Weekendavisen. Velkommen til dig. Martin Krasnik, lad os starte over i det århusianske. Du skriver i din avis idag, at der mangler en helt afgørende faktor i alle de tanker som myndighederne og andre gør sig om hvordan man skal forhindre radikalisering – altså at flere muslimer bliver til terrorister i Danmark. Hvad er det der mangler?

Martin Krasnik, Weekendavisen: Ja altså, man fokuserer på alle mulige forklaringer, fordi man så gerne vil have forklaret det her – man fokuserer på spørgsmålet om identitet som integrationsministeren gør her, altså det der med at unge muslimer er fanget mellem deres forældres kultur, f.eks. den pakistanske og så den danske kultur, de hører ikke rigtigt til nogle steder, og så finder de deres egen, meget religiøse, rene kultur, der afgrænser dem fra både forældre og samfund. Så er der den der handler om økonomi. At det er sociale taberes nødråb om hjælp, og det er som oftest blevet fuldstændigt afvist af, at mange af dem man har arresteret har været fuldstændigt velintegreret, og i alt fald også fra gode sociale forhold. Og så er der den politiske. Det er en ny politisk ideologi, at man vælger den her islamisme, som sådan en slags ny socialisme i religiøse gevandter, altså det er imod vestens kapitalistiske system.

Martin Breum: Hvad er det der mangler?

Martin Krasnik: Det der mangler, det er jo så det der forener alle de unge ekstreme muslimer her, og det er jo selvfølgelig at de er MUSLIMER, og det er der ikke særligt mange som vil tale om, af en eller anden mærkelig grund. Men det bliver man simpelthen nødt til at tage fat på, bliver nødt til at konstatere. Det der forener de mange unge der bliver arresteret, både i denne her unge, og også i de sidste par år – det er unge muslimer.

Martin Breum: Hvad er det Martin Krasnik, det er jo ikke nogen hemmelighed at det er muslimer, hvad betyder det, hvorfor er det vigtigt at huske på det?

Martin Krasnik: Jamen fordi, det er vigtigt at huske på fordi, at når et menneske vælger at blive religiøs muslim, så vender han sig selvfølgelig om mod religionen – og hvad er det religionen fortæller ham han skal gøre. Hvad er det religionen fortæller ham at han skal tænke om samfundet. Hvordan forholder islam sig til forholdet mellem individet og samfundet, og der er der nogle svar i islam, som der ikke nødvendigvis er i andre religioner. Der er altså nogle svar i islam, som man bliver nødt til at forsøge at finde.

Martin Breum: Vi kommer tilbage til dig. Jørgen Bæk Simonsen, der er altså noget i islam som er med til at anspore de her mennesker til terrorisme, det ligger om du vil, i Koranen og de andre hellige skrifter. Hvad siger du til det?

Jørgen Bæk Simonsen, islamforsker: Det er jo fuldstændigt korrekt, at når man kigger på koranens samlede tekstudbud, så er der en lang række forskellige situationer, og en lang række forskellige muligheder. Det der er helt afgørende, det er at spændvidden af de muligheder der er tilstede, er lige så vid, er lige så vidtfavnende som jeg overhovedet kan række, og derfor er det absurd, og det er meningsløst at ville søge forklaringen på at nogle muslimer, enkelte muslimer, vælger at gøre dette eller hint, fordi de er muslimer. Det er jo sådan med islam, som det er med alle mulige andre religioner, at det er ikke noget i sig selv, det er de mennesker som tror på den religiøse tradition de tilhører, der sætter ord på og handler derefter. Og der er nogle som går galt i byen, og der er nogle som efter andres opfattelse går rigtigt.

Martin Breum: Hvad siger du til det? Det er jo rigtigt, der er over en milliard muslimer, og der er jo ikke terrorister alle sammen.

Martin Krasnik: Nej, og det er der jo heller ikke nogen der påstår. Men det jeg påstår, som man skal se lidt nærmere på, det er at ale religioner er ikke ens, alle religioner er ikke lige nemme at udnytte til politiske formål. Alle ideologier er heller ikke ens. Så det Jørgen Bæk siger, det svarer jo til at man siger at der ikke er noget galt med kommunismen, der er ikke noget galt med – fuldstændigt uden sammenligning, nationalsocialismen, næh det var nazisterne den var galt med, og jeg sammenligner det ikke, jeg siger bare, der er selvfølgelig forskel på religion ligesom der er forskel på politiske ideologier, og der er nogle ting i islam, som adskiller sig fra de andre store religioner vi kender.

Martin Breum: Jørgen Bæk, Jørgen Bæk.

Martin Krasnik: – som gør det nemmere at udnytte politisk.

Jørgen Bæk Simonsen: Der er fuldstændigt rigtigt, som Martin siger, der er nogle politiske potentielle muligheder, ligesom der er nogle potentielle muligheder i det gamle testamentes udsagn om øje for øje, tand for tand. Det der på en eller anden måde skurrer i mine ører, det er at det her indkodes som en eller form for automatik. Der forudsættes at nå nogle bestemte udsagn at læse i en tekst, så vil nogle mennesker, der tilhører den tradition som teksten er udtryk for, så vil de handle sådan. Det er meget afgørende at huske på, at alle de terrorister vi overhovedet er i stand til at opstille profiler om, der er vi nødt til at finde en kombination af et utal af forklaringer, det er fuldstændigt korrekt, at den islamiske tradition er et element, men den islamiske tradition er ude af stand til at være en forklaringsmodel dertil, at eksempelvis velfungerende og iøvrigt tilsyneladende velintegrerede personer vælger at agere politisk/religiøst/ideologisk på en bestemt måde. Det er en rationel beslutning.

Martin Breum: Martin Krasnik, jeg må lige spørge dig igen, for du siger jo, man ikke bliver terrorist af at læse Koranen, hvorfor er det så, så helt afgørende at holde fast i den religiøse dimension for dig. Hvorfor er det, hvorfor er det ikke som Jørgen Bæk Simonsen siger, alle mulige andre faktorer der i virkeligheden afgør hvordan man reagerer på sin læsning.

Martin Krasnik: Hvis det nu var alle mulige andre faktorer, hvad er så for eksempel identitetsfaktoren, det der med at man føler sig socialt udgrænset. Hvad er så forklaringen på at for eksempel unge fattige uuddannede osv. jamaicanere eller nigerianere i Sydlondon ikke er begyndt at sprænge busserne i London i luften. Hvorfor er det hele tiden muslimer som gør det? Der er da selvfølgelig en forklaring, og det Jørgen Bæk gør, syntes jeg, er at hele tiden nedprioritere den religiøse forklaring, og lad mig lige forklare hvad jeg mener med det, vi taler sådan rundt om det. Det jeg mener, det er selvfølgelig at islam er både en lovreligion, ligesom jødedommen, men det er også en universalistisk religion, altså den har en hel politisk vision, den har nogle visioner for hvordan samfundet skal hænge sammen, og denne vision skal helst udbredes. Det er der jo slet ikke i jødedommen, som overhovedet ikke er missionerende, og hvis man er en meget religiøs muslim, så bevæger man sig direkte ind i den her gråzone mellem hvad religionen siger om individet, om hvordan man skal opføre sig i forhold til Gud, bede og så videre, spise og faste, og hvordan man skal gebærde sig i samfundet.

Martin Breum: Godt.

Martin Krasnik: – det er den gråzone der er utroligt svært for muslimer at diskutere, fordi ekstreme meget religiøse muslimer har ligesom sat sig på den diskussion.

Martin Breum: Det skal vi have et svar på. Jørgen Bæk Simonsen.

Martin Krasnik: – lad mig lige tale ud. Fordi i islam eksisterer der den her gråzone, det gør der ikke så meget i andre religioner.

Martin Breum: Jørgen Bæk Simonsen.

Jørgen Bæk Simonsen: Det er fuldstændigt korrekt, at der er en intens, en meget voldsom debat og diskussion om hvordan teksten udlægges. Jeg synes det er afgørende at fastholde, at lige præcis den dynamik er noget af det der er en den religiøse traditions styrke, at den så under bestemte omstændigheder, kan udløses i grusomme terrorhandlinger, det er vi enig om.

Martin Breum: Nu synes jeg ikke du svarer på det Martin Krasnik siger – nemlig at islam adskiller sig ved at være en lovreligion, og en religion som har bestemmelser om hele samfundets indretning.

Jørgen Bæk Simonsen: Det her er en af de mangfoldige løse postulater. Det er fuldstændigt korrekt, at man sagtens kan finde middelalderlige lovforeskrifter om hvordan muslimer skal handle, men (at) gå ud og snakke med muslimer i dagens Danmark – de sidder ikke og læser de middelalderlige bøger, de sidder til gengæld og læser teksterne i bestræbelserne på at gå ind i en dialog med det omgivende samfund.

Martin Breum: Så, forstår jeg dig ret: Alle religioner opfordrer lige meget til terrorisme eller lige lidt?

Jørgen Bæk Simonsen: Altså, det tror jeg er et forkert postulat. Der er ingen som helst tvivl om, at der er elementer i den islamiske tradition, der har et potentiale som vi eksempelvis kender fra Det Gamle Testamente. Det er – religionshistorisk fuldstændigt korrekt. Men det der jo er afgørende, det er at selvom disse udsagn er der, så er vi jo da i den heldige situation, at verdens 1,3 milliarder muslimer agerer i forhold til traditionen vidt forskelligt.

Martin Breum: Godt. Martin Krasnik. Lad os lige prøve at gå lidt videre her. Hvis du nu – lad os sige du er justitsminister, eller integrationsminister i morgen. Med den forståelse du har af problemet her, hvad skal der så ske, hvad skal man konkret omsætte din indsigt i.

Martin Krasnik: For det første, så er man nødt til i den offentlige debat at fravriste Dansk Folkeparti monopolet på overhovedet at tale om islam som en fare, som vi skal passe på. Vi bliver simpelthen nødt til at tage en samfundsdebat der involverer så mange muslimer som muligt, om hvad der i islam der har den her meget uheldige sideeffekt, som vi ser. Og så bliver vi selvfølgelig også nødt til at overvåge de religiøse overhoveder, og gør noget ved det faktum at religiøse overhoveder, som vi lige så før – Mustafa Chendid, som jo altså er det åndelige for muslimerne i Danmark, der forleden sagde til en international avis, at han da siger til sine undersåtter at de skal overholde loven i Danmark, fordi de bor i Danmark. Og det er altså et spirituelt åndeligt overhovedet – det han burde sige var selvfølgelig, at gå ud og dræbe civile, det er fuldstændigt umenneskeligt i forhold til religionen. Det hører man simpelthen ikke.

Martin Breum: Jørgen Bæk Simonsen.

Martin Krasnik: Det er noget helt andet strategisk, fordi vi bor i Danmark, så skal vi overholde loven. Det dur jo simpelthen ikke.

Martin Breum: En sidste bemærkning Jørgen Bæk Simonsen. Hvad siger du til det her katalog af ideer.

Jørgen Bæk Simonsen: Jeg synes at det er helt afgørende, at så mange som muligt deltager i diskussionen om hvordan vi hver især forholder os til den tradition vi føler vi er en del af.

Martin Breum: Skal man stramme kravene til imamerne, ganske kort.

Jørgen Bæk Simonsen: Ej, jeg mener at noget af snakken om imamerne er voldsomt overdrevet. Det er helt fuldstændigt rigtigt, at Mustafa har fredagsprædikener i Det Islamiske Trossamfund, men det betyder jo ikke, at de 800 mennesker der sidder og lytter til ham i hver evig eneste henseende er enig med ham. De har det med deres såkaldt åndelige vejleder, som alle vi andre har det med vores respektive vidt forskellige politisk/åndelige eller hvad det kan være af overhoveder.

Martin Breum: Tusind tak skal du have, og tusind tak til dig Martin Krasnik.

Martin Breum gjorde det rimeligt, men det er tankevækkende og meget symptomatisk, at det netop er Krasnik som konfronteres med de integrationsmæssige konsekvenser af hans analyse – hvorvidt hans analyse virker konstruktivt eller ikke, og ikke omvendt – Jørgen Bæk Simonsen der skal forsvare hvorvidt det giver mening at tolke islamisk terrorisme uafhængigt af de kilder terroristerne legitimerer sig med. Afgørende for debatten er således ikke hvilken analyse der bedst beskriver virkeligheden, men hvilken analyse der bedst baner vejen for multikulturen. Ærgeligt at Breum ikke benyttede lejligheden til at konfrontere Bæk Simonsens mange uld-i-mund formuleringer.

Tankevækkende er det også, at Bæk Simonsen, der er cand. mag. i arabisk og skrev doktordisputats om islams tekstgrundlag, konsekvent nægter at forholde sig til kilderne, og reelt taler som en integrationsforskende sociolog/antropolog. Hvor Krasnik besindigt argumenterer for sin tolkning, så fremlægger Bæk Simonsen sin analyse docerende, som om det var den absolutte videnskabelige sandhed. Hans gestikuleren afslører et personligt engagement, og hans ord i debatmæssige sammenhænge sammenholdt med hans tidlige forfatterskab, blotlægger en polemiker med forskerkasket.

Bæk Simonsen afviser i debatten bl.a. at islam skulle være en lovreligion, og ignorerer fuldstændigt Krasniks pointe – at islam ikke blot er en religion, men en fuldfed ideologi. Et par citater fra Bæk Simonsens forfatterskab før islam blev noget marxisterne brugte til at positionere sig politisk.

“Islam har således fra sin spæde begyndelse været engageret i en kamp om den politiske magt, og der findes i koranen en lang række bestemmelser, der har naturlige politiske og samfundsmæssige konsekvenser.” (Islam. Politik og religion i Mellemøsten, 1983, Kbhn., s. 12f)

“Notwithstanding that Muhammad believed himself to act by god-given right, it must be maintained that the courses and developments of history cannot be reduced to a battlefield of divine intervention. Thus, a historical analysis of the genesis and early development of the caliphal tax system must be based on an interpretation of the events and circumstances in the Arabian Peninsula in the decade following 622 and without special reference to religious, or as I prefer to call them, ideological, prenouncements.” (Studies in the genesis and Early Development of the Caliphal Taxation System…, 1988, Kbhn., 24)

 • 13/5-06 Uriasposten – Islamofobi-konference i Bella Centret – Jørgen Bæk Simonsen i….
 • 10/9-07 Uriasposten – Martin Krasnik: Jørgen Bæk Simonsens analyse er absurd.
 • 28 Comments »

  1. JBS siger: “det er meningsløst at ville søge forklaringen på at nogle muslimer, enkelte muslimer, vælger at gøre dette eller hint, fordi de er muslimer.”

   Hvorfor er det meningsløst? De (de unge muslimer) refererer jo igen og igen selv til at de netop er muslimer og ikke alt muligt andet.

   Kommentar by Janne — 13. september 2007 @ 16:51

  2. Aha ! det er et mangfoldigt løst postulat, at islam adskiller sig fra andre religioner,ved at være en lovreligion,og ovenikøbet en som bestemmer over hele samfundet??????????
   Har jeg læst rigtigt?
   Er jeg med til at betale denne mands løn?
   Hvad er gået galt i dette samfund?

   Martin Breum er iøvrigt en af de få DR journalister som har evnet at
   stille kritiske spørgsmål til den ekstreme venstrefløj.
   Så ham gå Lykketoft på klingen før forrige valg.ML var rasende,
   grænsende til det hysteriske over at få gentaget nogle “ubehagelige” nærgående spørgsmål.Sjældent har jeg moret mig så kosteligt,og følt
   tilfredshed ved min tvangslicens.Nå ja,næsten tilfredshed.
   Men det var dengang

   Kommentar by Henrik -patriot — 13. september 2007 @ 17:03

  3. Typisk bemærkning når studieværten afbryder et pinligt svar: “Lad mig tale ud!”

   JBS skulle have holdt sig til underbuksemærket og ikke politisk argumentation. Hans svar er typisk socialistiske: tom luft i lange baner.

   Kommentar by Dansk Realist — 13. september 2007 @ 17:34

  4. Endnu en loony leftie i “ekspert”-kostume.

   Kommentar by Winston Smith — 13. september 2007 @ 17:34

  5. De er sørgelige er, at JBS rent faktisk ER ekspert.

   Fint billedmateriale. Her grines.

   Kommentar by Mette (islamofob) — 13. september 2007 @ 18:11

  6. Formelt er han sikkert “ekspert” – har de formelle papirer – men hvad er det mere præcist han er ekspert i? For han er sgu ikke ekspert på alle områder…sikkert et eller andet snævert, obskurt emne, holdt oprejst vha nogle postmoderne franske kartofler

   Kommentar by Winston Smith — 13. september 2007 @ 18:21

  7. JBS ved givetvis overordentlig meget om islam.

   Men det er ikke ensbetydende med, at han selv er god til at fortolke denne viden og sætte den i relation til det åbenbare i tiden. Noget tyder på, at det kniber gevaldigt i så henseende.

   Islam er JBS’s barn, skrev Janne forleden, og det er jeg enig i. Han forsvare sit “barn”. Men islam var også hans løftestang til prestige og en magt indenfor faget, som han ikke ønsker at give fra sig endsige kan tåle se “plettet” ved at indrømme mangler og fejltagelser.

   Dette er en stor svaghed og gør JBS temmelig umulig at diskutere med, fordi han ikke formår at gå ind i en ægte dialog, hvor man lyttet og både tager og giver. Han forsvare sig hele tiden og driver sig selv ud i stedse voksende vidtløftighed.

   Fortsætter JBS i det spor, ender han en dag med at blive til almindelig latter. Det skulle faktisk ikke undre mig, om han fortsætter, og det er trist både for os og for ham selv, at han ikke formår at diskutere mere nøgternt. Jeg kan sagtens følge ham i hans tankegang, men Morlille blev nu engang ikke til en sten, hvormeget Rasmus Berg end disputerede.

   Kommentar by Mette (islamofob) — 13. september 2007 @ 18:49

  8. Manden er ekspert, so what, Carsten Jensen er også ekspert (litteraturvidenskab), Marianne Jelved er ekspert (i det Radikale Venstre), Helle Thorníng er ekspert (Gucci-dametasker og jakker),
   and I am still not impressed!

   Kommentar by Winston Smith — 13. september 2007 @ 19:13

  9. Haha, Orwells får kan man ikke imponere :)

   Og Janne er en klog kone, som godt måtte betræde et universitet for mine penge ;) (når vi nu alligevel ikke har afskaffet socialstaten) Netop de ord om JBS var nogle af de klogeste jeg har hørt.

   Kommentar by ham — 13. september 2007 @ 19:57

  10. #9 Gamle pisse-nisse…

   Kommentar by Winston Smith — 13. september 2007 @ 20:20

  11. “Jørgen Bæk Simonsen: Altså, det tror jeg er et forkert postulat. Der er ingen som helst tvivl om, at der er elementer i den islamiske tradition, der har et potentiale som vi eksempelvis kender fra Det Gamle Testamente. Det er – religionshistorisk fuldstændigt korrekt”.

   Høj som lav – tricket med at postulere moralsk ækvivalens kommer som skidt fra en spædekalv hos alle apologeter. Det er indlejret i den kollektive psyke verden over, og er umulig at få has på. Robert Spencer har taget konsekvensen af denne allestedsnærværende memes debatforplumring, og netop udgivet en bog som modsvar: Religion of peace? Why Christianity is, and Islam isn’t. Imidlertid kan JBS’ postulat let dementeres i virkelighedens verden: Hvor er de selvmordsterrorister som legitimerer deres handlinger med Gamle Testamente? Hvor er de aggressive grupper som arbejder for at indføre globalt jødisk herredømme med legitimering i GT? Hvor er de samfund som praktiserer stening for hor og homoseksualitet med henvisning til GT? Osv. Urimeligheden er så oplagt, at man må konkludere, at JBS bevidst lægger røgslør ud.

   “Men det der jo er afgørende, det er at selvom disse udsagn er der, så er vi jo da i den heldige situation, at verdens 1,3 milliarder muslimer agerer i forhold til traditionen vidt forskelligt” “.

   Igen kan hans udenomssnak debunkes med empiri fra virkelighedens verden:

   Islam har som kollektivt fænomen nogle konsekvenser som aldeles ikke er “vidt forskellige”, f. eks. den stigende marginalisering og numeriske reduktion som ikke-muslimske mindretal oplever over tid i muslimske lande. Mellemøsten havde ca. 20% ikke-muslimer for 100 år siden, i dag ca. 2%. Tyrkiet har i dag 1% ikke-muslimer, for 100 år siden langt flere, bl. a. græske mindretal som blev etnisk udrenset. Antallet af hinduer i Pakistan er styrtdykket siden uafhængigheden, mens antallet af muslimer i Indien i samme periode er eksploderet. Osv. Hvorfor?

   En forstemmende, konsistent tendens. Også dette fænomen – islam som havende ensartede, negative konsekvenser for sine omgivelser – er det umuligt at engagere apologeter i, høj som lav. Apologeterne fokuserer altid på islamofobi som dæmonisering af individer. Dette perspektiv er bare dybt irrelevant, også for apologeterne og deres børn. Sagt lidt forenklet, det hjælper ikke at grønthandleren og hans kone er så flinke og aldrig ville gøre en flue fortræd, når den demografiske skævvridning – flere muslimer i forhold til de vantro – forværrer sidstnævntes livskvalitet uden undtagelse. Så har vi – og apologeterne og deres børn – et problem på sigt.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 13. september 2007 @ 20:32

  12. JBS citat: ‘der er nogle politiske potentielle muligheder, ligesom der er nogle potentielle muligheder i det gamle testamentes udsagn om øje for øje, tand for tand. Det der på en eller anden måde skurrer i mine ører, det er at det her indkodes som en eller form for automatik.’
   Her har han jo ret, det er, forhåbentlig, kun et mindretal blandt Islam der går til radikalitet, men problemet er, at der 1,3 milliard at vælge imellem og derfor vil der være forholdsvis mange som fortolker Koranen bogstaveligt og derfor går ind for ‘jihad’ og overgreb på vantro. Og ve den der offentligt går imod Koranen og de absurde opfordringer til grusomheder overfor vantro. Blandt fundamentalistisk ortodokse jøder, som vel går ind for det gamle testamentes udsang om øje for øje og tand for tand, er der forsvindende få ‘terrorister’ det er ikke dem der udøver de grusomme terrorhandlinger overfor uskyldige i frie nationer. Her er den store forskel

   Kommentar by Jørgen O. — 13. september 2007 @ 21:04

  13. De såkaldte islameksperter som DR benytter sig af, er eksperter i islam sådan som det udfolder sig inden for islams egne mure, og det kan vi ikke bruge til ret meget. Hvad islam reflekterer ud mod det “vantro” samfund interesserer dem ikke, men os i aller højeste grad. Måske er forskerne bange for og med god grund, at de muslimske døre bliver lukket for deres forskervirke, hvis man tager parti for det man selv er “vantro”.

   Kommentar by Menig 442 — 13. september 2007 @ 21:24

  14. Hvor jeg bare elsker de billeder du har udvalgt af Bæk Simonsen. Han fremstår som den tosse han er :D

   Kommentar by Holme — 13. september 2007 @ 21:47

  15. Sikke dog nogle pæne billeder du har valgt af Bæk Simonsen, Kim! Især det andet minder om en scene fra “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”.

   Kommentar by Arild — 13. september 2007 @ 22:00

  16. Jeg har svært ved at vælge mellem billed nr. tre og fire. LOL

   Kommentar by Mette (islamofob) — 13. september 2007 @ 22:44

  17. Et reality check må være på sin plads. JBS har en central position herhjemme i tolkningen af islam, og har en tendens til at fremstille sin egen ikke-essentialisme som ubestrideligt faktum, at det må være på sin plads at nævne eksempler på den dissens der naturligvis findes. F. eks. Walid Phares:

   “Professor Walid Phares is a Senior Fellow and the director for Future Terrorism Project at the Foundation for the Defense of Democracies in Washington (2001-2007). He is also a Visiting Fellow with the European Foundation for Democracies in Brussels (2006-2007). He has been a Professor of Middle East Studies, Ethnic and Religious Conflict at the Department of Political Science at Florida Atlantic University (FAU) from 1993 to 2006. He is a senior lecturer on the War on Terror at the LLS Program of FAU”.

   I en artikel man kan læse på hans web site skriver han bl. a. dette om de alvorlige samfundsmæssige konsekvenser af at benægte fænomenet jihads natur, som også er et udbredt paradigme i de amerikanske Mellemøststudier:

   “In 1998, Al Qaeda’s second declaration of war and the subsequent attacks against the embassies in Africa were treated as terror strikes, but not as a war of ideas followed by a war of terror. After the failed attempt to attack airliners over the Pacific (the “Bojinka” plot) and the millennium conspiracies, came the USS Cole attack. During these years of jihadist offensives, the government was advised by experts and academics who dismissed jihadism as a threat and recommended the opposite of a US War on Terror—i.e., a demobilization of the forces facing this specific ideology.

   But more dismaying was the fact that the public was not informed of the threats against the homeland, precisely because the classrooms, the backbone of the nation’s future, were misinformed and the talents graduating year after year were deprived of the right to learn about the threat and, therefore, to serve their government and nation proportionally to the menace. American graduates of Middle East studies, history and security studies weren’t equipped with the right knowledge. Hence, their final professional destinations suffered from this miseducation. If one reviews the curriculum in place between 1980 (when Ayatollah Khomeini came to power in Iran) and 2001 (when Bin Laden attacked America), one can see an inexplicable and immense hole in teaching students about the roots, development, rise, logic, strategies, tactics, methodologies and literature of the movements that targeted the US during those two decades. It was an educational breach of historical dimension. Why did it happen?

   Walid Phares cover story in Homeland Security Today: “Jihad vs Education”

   http://www.walidphares.com/

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 13. september 2007 @ 23:11

  18. 5

   Mette.

   Jeg tænkte det samme og får lyst til at spørge om JBS egentlig har tænder i overmunden? (sorry, men…)

   Kommentar by Janne — 14. september 2007 @ 08:56

  19. 9

   Ham

   Ej, det var pænt sagt. :o) Taark.

   Kommentar by Janne — 14. september 2007 @ 09:00

  20. -> 18 Janne

   Nuvel. Når man hukker så hårdt ud, falder de vel med ud en skønne dag.

   Ikke meget at komme efter for os piger. Så hellere ham du ved nok. Jeg ser, at du er kommet til samme konklusion. :-)

   Kommentar by Mette (islamofob) — 14. september 2007 @ 10:28

  21. Møller: Og det er selvfølgelig HELT tilfældige screen-caps? :-) Godt nok ligner JBS generelt en idiot og taler som en ditto; men de udvalgt viser ham da ekstraordinært tåbeligt grimasserende: 1) Åbenmundet torsk med udstående, himmelvendte øjne, 2) Aggressiv og hadefuld med kløerne fremme, 3) Mongol, der har tabt gebisset, 4) Vilde fagter og forstyrret, stirrende ansigtsudtryk, 5) Lalleglad propagandist.

   – I det hele taget minder Jørgen Bæk Simonsens fysiognomi om det man ser på de der skitser fra 1800-tallet, der viser uhelbredelige tilfælde fra idiot-anstalter.

   I øvrigt troede jeg, at det var politisk ukorrekt at tale om andre grupper i stedet for at spørge dem selv? – Og islamisterne lægger jo aldrig skjul på, at de udelukkende begår deres grusomheder pga. varanen – de praler jo højlydt med det. Og resten af ummah agerer heppekor og på trods af ekvivokt kodesprog og deslige, så er der jo fra 50-99% af befolkningerne, der eksplicit støtter koranbaseret terror.

   Kommentar by Nicolai (slamofob) — 14. september 2007 @ 11:40

  22. Billedmaterialet er repræsentativt. Det er udelukkende teksten, der er utroværdig pga. den skærende kontrast til det, vi andre ser og hører hver dag.

   Kommentar by Mette (islamofob) — 14. september 2007 @ 12:11

  23. Citat
   Jørgen Bæk Simonsen: Ej, jeg mener at noget af snakken om imamerne er voldsomt overdrevet. Det er helt fuldstændigt rigtigt, at Mustafa har fredagsprædikener i Det Islamiske Trossamfund, men det betyder jo ikke, at de 800 mennesker der sidder og lytter til ham i hver evig eneste henseende er enig med ham. De har det med deres såkaldt åndelige vejleder, som alle vi andre har det med vores respektive vidt forskellige politisk/åndelige eller hvad det kan være af overhoveder.
   Citat slut

   Da Anders Fogh arrangerede integrations-topmøde UDEN imamer var Jørgen Bæk-Simonsen ude med riven: Fogh BURDE have inviteret imamerne, som FOR ALVOR HAR INDFLYDELSE i indvandrer-kredse.

   Men nu “vupti-rundt-på-en-tallerken”: Jørgen mener det stik modsatte, når det tjener imamernes og islams sag bedst.
   Ynk.

   Kommentar by Lasse Petersen — 14. september 2007 @ 12:22

  24. Tillykke Kim Møller; jeg kårer følgende citat fra din igen GLIMRENDE analyse, som året citat:

   “Et par citater fra Bæk Simonsens forfatterskab før islam blev noget marxisterne brugte til at positionere sig politisk.”

   Tusind tak for en så glas-klar sammenfatning.

   Super formuleret.

   anti-sharia

   Kommentar by anti-sharia — 14. september 2007 @ 14:40

  25. Nej..nej..nej..nej..nej er han nu der IGEN!!!
   Det kan simpelthen ikke være rigtigt, han virker direkte militant-muslimsk!!
   Bræk Simonsens ord-skvalder er der hverken hoved eller hale i, ligner mere en gang bombe ramt kaos ord-udgydelse, uden mening eller indhold.
   Den selvhjernevaskede Bræk Simonsen, kan ikke se, at kvalmebogen koranen, direkte opfordre til had og udrydelse af vantro, imponerende!!!
   Få så den militante-galninge VÆK, ud af skærmen, langt væk fra de uskyldige vantro, giv ham spændetrøjen, han længtes jo efter den og kalifatet.
   Ydmyg ikke staklen længere, hjælp ham VÆK…..

   Kommentar by li — 14. september 2007 @ 21:04

  26. “Og det er selvfølgelig HELT tilfældige screen-caps”

   Ja det kunne det for dens sags skyldt godt have været. Også jeg har i tidernes løb pløjet en del Jørgen Bræk Simonsen materiale igennem, og han fægter, vrænger og vrisser i et væk i næsten samtlige udsendelser.

   Kommentar by Balder — 15. september 2007 @ 10:41

  27. Sikke dog nogle popagandistiske billeder du har valgt af Bæk Simonsen, Kim! Der findes garanteret et modsvarende galleri med hr Krasniks kontrafej. Det er noget bansligt over dette billevalg – man vil have personen som man ikke er enig med at fremstå som en tosse så hans ord får mindre vægt. Ordene borde stå for sig selv, og det gær de også. Det er vel også en dansk/nordisk tradition at ikke gå efter manden men efter bolden?

   Kommentar by Lauri — 15. september 2007 @ 16:54

  28. Flere har kommenteret mit valg af caps, herunder Lauri, som skrev.

   “Sikke dog nogle popagandistiske billeder du har valgt af Bæk Simonsen, Kim! Der findes garanteret et modsvarende galleri med hr Krasniks kontrafej.”

   Krasnik sad stille og talte, hvorimod Bæk Simonsen bevægede stort set alt der kunne bevæges – arme, ben, mimik i det hele taget. De sjoveste caps af Bæk Simonsen fik jeg ikke sakset, det gik for stærkt, og så bliver billederne for uskarpe. Flere caps af Krasnik ville være spild af båndbredde.

   Jeg har intet problem med sjove caps af Bæk Simonsen. Hans gestikuleren er en integreret del af problemet – han docerer sin meget subjektive analyse ud, og virker næsten forurettet når han får kritik. På et tidspunkt, mens Krasnik taler vender han sig meget symbolsk væk fra skærmen med Krasnik og ser ned i gulvet – let hovedrystende.

   Kommentar by Kim Møller — 15. september 2007 @ 20:57

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper