20. september 2007

Sæt nu der ikke var stemmer i en ansvarlig politik…

Det lykkedes BUPL’s uofficielle kamporganisation KFO at få Ritt Bjerregaard til at trække dele af besparelserne tilbage, for sæt nu der ikke var stemmer i en ansvarlig politik. En passende kommentar…

“Er Agitationen lidet virkningsfuld overfor de Temperamentsbestemte, saa kræver den, som vi har set, ogsaa hos Vane-Partigængerne Overvindelse af en vis Modstand, men en Modstand, som, da den blot beror på træghed, kan overvindes, navnlig hvis man er i Stand til at overbevise disse Folk om, at de har materiel Fordel af den ene eller den anden Politik, og saaledes at rykke dem over i den Klasse, der er Propagandaens taknemligste Objekter, nemlig de Profitbestemtes. Derfor lover man Arbejderne Forsørgelse, Bønderne Jærnbaner, de Industridrivende Beskyttelsestold o. s. v. Her er det virkelige Virkefelt for Valgretoriken med dens Sandhedsfordrejelser, Perfidier, tomme Løfter, og hvad andet dertil hører. Med Samfundsvellet fanger man kun nøjagtigt de Stemmer, som man kan overbevise om, at den projekterede Samfundslyksalighed først og fremmest byder dem selv personlig Fordel. Frihedsidealet trives fortræffeligt – i Teorien. I Praksis er det gaaet samme Vej som andre Samfundsidealer fra andre Kulturperioder; man opgiver Friheden for i kompakte Sammenslutninger at Tilkæmpe sig Magten, hvad der vil sige: Raadigheden over Samfundsgoderne, Friheden til at fordele dem efter Forgodtbefindende. Den politiske Agitation maa saaledles materialisere sig i stigende Grad, jo mere den historiske Udvikling tenderer til at gøre de økonomiske Spørgsmaal til de altbestemmende Faktorer i den politiske Kamp. Og at vi gaar i den Retning, kan ikke være skjult for nogen uhildet Betragter.” (Arthur Christensen, Politik og Massemoral. Til Belysning af aktuelle Problemer, Kbhn., 1911. S. 15)

 • 20/9-07 Jyllandsposten – Gerne 50 millioner ekstra, Ritt.
 • 20/9-07 180 Grader – Trods landets dyreste institutioner trækker Ritt besparelser tilbage.
 • Kilde: Kommunale Nøgletal, Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

  Oploadet Kl. 13:31 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer

  13 Comments »

  1. Nu sidder Ritt Bjerregaard rent faktisk fanget i et meget speget politisk spil, hvor det er de borgerlige og SF der forsøger at byde højest på velfærdsområdet. Hun skal ikke træde meget ved siden af, før hun lige pludselig har et flertal vendt mod sig, og måske håber hun at kunne dæmpe utilfredsheden ved at give SF lidt.

   Så en lidt mere nuanceret fremlægning kunne måske være på sin plads.

   I øvrigt ved jeg ikke om man i de tal du fremlægger har taget højde for, at huslejen for boliger i København er 3-4 gange højere end andre steder.

   Kommentar by RasmusE — 20. september 2007 @ 14:13

  2. BUPL, ja det er en mønster fagforening, som ikke har noget imod at vælte fredede bygninger hvis de står i vejen.

   Kommentar by fritz — 20. september 2007 @ 15:27

  3. Tjaeh – BUPL, hvad skal man mene? Tankerne går for mit vedkommende uvilkårligt tilbage til de ’sorg(en)fri’ dage, da man udvekslede ‘Kindkys med Pol Pot’ – læs evt. mere her:
   http://www.historie-nu.dk/ovig.pdf

   Kommentar by Hans Henrik Hansen — 20. september 2007 @ 16:09

  4. Der er klart, at priserne er højere i Kbh,- de skal jo betale for overbøssen Bondams udskejelser…alene sminkekontoen er på et 6-cifret beløb.

   Mike

   Kommentar by Onion — 20. september 2007 @ 17:44

  5. @2 og 3: Og igen to debatødelæggende kommentarer. Hvad med at tage stilling til kommentar #1 (og til #3: Hvis det er dit bedste bud, behøver du ikke byde ind igen).

   Kommentar by The Man — 20. september 2007 @ 19:14

  6. @5 To The gRØD Man
   Nu det altså ikke dig der bestemmer! Jeg er faktisk meget interesseret i sminkede budgetter.

   Kommentar by li — 20. september 2007 @ 20:28

  7. Top 10 udgøres alle af kommuner i Københavns omegn samt Århus. Dvs. områder hvor udgifterne til husleje må forventes at være i den høje ende. Derfor kunne det være interessant at få tallene renset for husleje, og f.eks. se på hvor mange børn der er pr. pædagog.
   Selvfølgelig spiller de fysiske rammer også en rolle, men man kan da sagtens forestille sig, at man i København må betale mere for lokaler der standsmæssigt ikke er bedre end i en jysk udkantskommune alene pga. de højere ejendomspriser i København. Dog figurerer Frederiksberg og Gentofte kommuner ikke på top 10 listen, hvilket kan undre, for hvis huslejen har en stor indflydelse på børnepasningsbudgettet burde de være med på listen.
   På den anden side kan man så argumentere, at det bør være lettere at opnå stordriftsfordele i en kommune som København på f.eks. indkøb.

   Kommentar by Henrik — 20. september 2007 @ 21:37

  8. Interessant er det også, at den enkelte børnefamilie åbenbart også rammes hårdest, hvor det er en socialdemokratisk kommune, der har flertallet !!

   Kommentar by li — 20. september 2007 @ 22:14

  9. @ 7 – li

   Ja, de er allesammen socialdemokratiske kommuner bortset fra Lyngby-Taarbæk og Allerød kommuner, som er konservative.

   Kommentar by Henrik — 20. september 2007 @ 22:28

  10. @8Henrik
   ja, men Lyngby Taarbæk kommune og Gentofte kommuner har brugt mange penge på skolerne, så de ikke er nedslidte.
   Måske de socialdemokratiske kommuner lider af samme Anker-afgrunds overblik, som gør dem ude af stand til at administrere alle de udligningspenge de fx modtager fra Gentofte kommune ?!

   Kommentar by li — 20. september 2007 @ 22:46

  11. Forældrene i Kbh har den styring, de har valgt: SR.

   Fråse-Ritt og Bøsse-Bondam kan bruge pengene hurtigere end de kan komme borgerne tilgode.

   Nye, dyre måtter på rådhuset. Ritt.
   Nyt, dyrt inventar på kontorene. Ritt
   Privat smike på borgernes regning. Bondam
   Ædegilder med tårnhøje regninger på borgernes regning. Bondam.

   Klart at der skal spares på børnene, de syge og de gamle!

   Ufatteligt at folk ikke snart kan indse, at centrumvenstrepolitikere kun er gode til én ting: at udhule økonomien og kørestat og kommune rabundus!
   Ufatteligt at nogen stadig tror på de røde løfter og løgne. På den røde propaganda om “solidaritet”.
   Men befolkningen i Kbh udgøres tilsyneladende af en majoritet af rødøjede egoister, der hellere vil kræve end dele, og hellere nyde end yde.

   Om man så skal tage den fornuftige del af befolkningen som gidsler i deres selvretfærdige kamp (socialister kender jo kun til “kamp”) rager dem en kulørt fis i en hatteæske.

   Er der egentlig nogen forskel?

   3F: KAMP mod et velfungerende bryghus, der ikke vil påtvinges en overenskomst med det røde forbund.
   Middel: Blokader!

   Autonome: KAMP for et gratis ungdomshus hvor de unge autonome selv kan bestemme (at ingen skal bestemme).
   Middel: Barrikader, vold, hærværk, brand.

   BUPL: KAMP for lavere institutionsbetaling og længere åbningstid.
   Middel: Blokader!

   Ja, stem rødt og få det derefter!

   Kommentar by Dansk Realist — 21. september 2007 @ 07:18

  12. @5: Det skal jeg nu nok selv afgøre behovet for!
   Men hvis vi endelig skulle tage et måske lidt mere aktuelt ‘forhold’op: Er det i grunden ikke osse BUPL, der har den ene af MALINGSKASTERNE ansat i ‘koncernen’??

   Kommentar by Hans Henrik Hansen — 21. september 2007 @ 09:06

  13. En væsentlig årsag til de høje omkostninger i kbh skal nok søges i den pasningsplan som blev gennemført under Jens Kramer. På det tidspunkt var Kbh fuldstændigt uforberedt på at byen pludselig var blevet på pæn og rent og husene i omegnen så dyre, at københavnerne blev boende til trods for at de fik børn. En overgang var ventetiden oppe på 1½ år til en vuggestueplads. For at afhjælpe dette blev der bygget rigtigt mange nye institutioner, hvilket naturligt giver et højt omkostningsniveau.
   Ingen tvivl om at administrationen i Kbh er katastrofal og at flere penge ikke løser ledelsesmæssige problemer, men jeg føler mig ganske overbevist om at der er en sammenhæng mellem tidspunkterne for udbygning af daginstitutioner og de samlede omkostninger.

   Kommentar by nai — 21. september 2007 @ 09:57

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper