27. november 2007

Ph.d. Gunna Funder Hansen i stort anlagt apologi for arabisk kultur

Det er ikke småting P1 byder sine lyttere, men søndagens udgave af Ud med sproget bliver svært at stikke. Først leveres en tung apologi for imamer der prædiker had, andengenerationsindvandrere der taler nedsættende og truende fængselsindsatte af arabisk oprindelse. Kulturen var en anden, og vi skulle bare ignorere/acceptere og forstå den slags. Slutteligt kan man så høre at det i den moderne virkelighed slet ikke giver mening at tale om kultur som sådan. Kun på P1 går det regnestykke op.

 • 25/11-07 Ud med sproget – Konflikter på arabisk og dansk.
 • P1-værten var Estrid Anker Olsen – det sproglige orakel ph.d. Gunna Funder Hansen, som indleder apologien med en indføring i begrebet ‘højkontekstsprog’.

  Estrid Anker Olsen, P1: Har du nogle eksempler på det?

  Gunna Funder Hansen, ph.d.: Altså, et eksempel på hvordan det bliver vanskeligt at forstå hinanden på grund af de her ting – det kunne være de her sager omkring terror som har været her i Danmark, for eksempel Said Mansour-sagen, hvor Said Mansour han blev anklaget blandt andet på baggrund af noget materiale han havde distribueret, hvor der står meget højrøstede ting omkring øhh at man skal bekæmpe zionisterne og de vantro og alle de her ting, og der bliver man jo nødt til at lægge meget vægt på hvad det er en for en kontekst det her materiale kommer i. For kommer det alene, så tror jeg ikke man skal lægge særligt meget vægt på det, på sådan nogle retoriske sådan meget voldsomme udfald der kommer i materialet. Fordi det er jo noget man kan høre hvorsomhelst til en fredagsbøn, ikke enhver fredagsbøn, men i hvert fald i nogle sammenhænge nogen steder i verdenen, hvor man ikke behøver at tage det særligt alvorligt… Her er det altså kontekstens grove karakter der berettiger til en dom.

  Estrid Anker Olsen: Men der er altså nogle sproglige områder omkring Middelhavet, hvor man bruger voldsommere sproglige metoder end vi er vant til.

  Gunna Funder Hansen: Ja, det er helt sikkert. Når man har i arabisk tradition har et sådan blomstrende og poetisk sprog, ihvert fald hvis man sådan kigger på, ja, politisk materiale for eksempel – have sådan et meget blomstrende sprog, og have den her meget poetiske karakter, også fordi man trækker nogle religiøse elementer ind, ganske ofte. Og det bliver så også tilsvarende ukonkret i forhold til hvad vi er vant til. Det er svært sådan at sætte fingeren på hvad det er de vil, hvor de vil hen med det nogle gange ik’. Men spørgsmålet er så igen, hvor bogstaveligt man egentligt skal tage de her ting der nu bliver sagt. Man kan sammenligne med for eksempel i 70’erne herhjemme, med det venstreorienterede miljøer, eller med punkmiljøerne i 80’erne, eller de autonome i dag – at de har også nogle af de her, sådan en retorik, der ligesom er et angreb på normerne med et uacceptabelt sprogbrug, for eksempel, hvis de autonome de råber – klyng pansersvinene op, eller – skyd fascisterne – eller et eller andet ik’, så kan de fleste af os godt fornemme at der er en retorik, som leger med krig eller oprør, men at der ikke nødvendigvis er reelle intentioner om vold. Men man bruger denne her sprogbrug, der bliver sat i spil, som en form for gruppemarkør, der markerer at vi har et fællesskab omkring denne her sag.

  Estrid Anker Olsen: Vi kender det måske også i mere almindelige sammenhænge, at man kan godt sige til en, at jeg river hovedet af dig, hvis du gør sådan og sådan, men der er jo ingen af os der forestiller os blodet skal flyde.

  Gunna Funder Hansen: – lige præcis. Altså velkendte trusselskatagorier, dem opfatter vi som mindre farlige, end nogen som vi ikke har hørt før ik’. Og det er klart, at de trusselskatagorier der findes i arabiske sprogområder, at når de bliver oversat til dansk, så kan vi opleve dem meget anderledes end den måde man normalt vil opfatte dem på, på arabisk.

  Estrid Anker Olsen: – de bliver pludselig meget mere konkrete.

  Gunna Funder Hansen: – lige præcis.

  Estrid Anker Olsen: Hvis vi prøver sammenligne med nogen – nu var du inde på de autonome for eksempel, men vi har jo også set i de her år – der hører vi meget om at der er grupper blandt de unge iøvrigt, som taler et meget grimt sprog for eksempel. Eller som bruger nogle ord som kan være meget voldsomme, og som for andre opfattes som meget meget grov måde at tiltale sine medmennesker på. Perkersprog er et af dem som bliver nemt, men der findes jo også andre unge som ikke høre til indvandrergruppen, som kan bruge grimt sprog.

  Gunna Funder Hansen: Ja.

  Estrid Anker Olsen: Er det nogle af de samme mekanismer vi ser der tror du, når man skælder hinanden ud for at være luder og hvad som helst.

  Gunna Funder Hansen: Det er det da helt sikkert…

  […]

  Estrid Anker Olsen: Når vi er over i det her med trusler og vredesudbrud med videre – bruges udtrykket også forskelligt i dele af kulturerne, og blandt andet er der forskel på den arabiske kultur og den danske kultur, når det drejer sig om sådan noget.

  Gunna Funder Hansen: Ja, det syntes jeg er ret tydeligt, at man i middelhavkulturene har en tilbøjelighed til sådan, at hvis vi siger på det, så siger vi at de hidser sig meget nemt op – der skal ikke så meget til. Øhmm, og det skyldtes jo ikke så meget at de her har lettere til vrede, eller noget i den retning, men det er mere et spørgsmål om at det i deres kultur, er mere tilladt at vise sin vrede mere kropsligt, og give udtryk for at man føler den her vrede, så ehm, de følelser der ligger bag sådan et vredesudbrud behøver ikke nødvendigvis at være i overensstemmelse med den måde man så opfatter det på når man står overfor det. Så det vil sige, det bliver – man prøver at kommunikere med sit vredesudbrud, er noget andet end det en fra, hvad skal man sige – vores kultur – vi vil opfatte det anderledes ik’. Der opstår så disse her overensstemmelser i kommunikationen.

  Estrid Anker Olsen: Du har blandt andet forsket indsatte i fængslerne, og deres problemer mellem de ansatte og de indsatte.

  Gunna Funder Hansen: – ja.

  Estrid Anker Olsen: – med at forstå hinanden, og hvilket niveau konflikterne egentligt har.

  Gunna Funder Hansen: Lige præcis. Det viser sig at de her ansatte i fængslerne føler at de indsatte med mellemøstlig baggrund hidser sig meget hurtigt op, og er svære at kontrollere, og derfor har de svært ved at fornemme trusselsniveauet. Hvornår begynder de her fanger at blive farlige, og det der så sker, er at de meget hurtigt skaber nogle konfliktsituationer, som egentligt kunne være helt unødvendige. Og det er jo også – og man kan se, hvordan det i den mellemøstlige kultur er forholdsvis tilladt at hidse sig op og blive vred, så har vi jo en meget klar, ja den måde vi bør udtrykke os på, når vi bliver vrede, det er at vi så vidt mulige skal være rolige og afbalancerede, og vi skal prøve at kontrollere os simpelthen – det er kontrollen der er i centrum. Vi skal helst udvise kontrol, og prøve at formulere vores vrede sprogligt. Så når vi står overfor nogen, der ikke gør på samme måde som os, så tolker vi det i høj grad som manglende kontrol… De er ikke så vrede som vi tror – de udtrykker det bare på en anden måde end vi er vant til.

  […]

  Estrid Anker Olsen: Nu har vi talt meget sådan dem og os, og gjort det meget generelt. Så enkelt er det vel ikke?

  Gunna Funder Hansen: Nej, man kan ihvert fald sige, at hvis vi sådan skal kigge mere overordnet og teoretisk på det, så kan vi hurtigt dekonstruere alt det jeg lige har sagt, fordi at hvis – man kan lave den her parallel til det der er sket indenfor kulturforskningen i løbet af de sidste par årtier, at man jo efterhånden har fået en erkendelse af, at det her globaliserede samfund gør det nærmest umuligt at katagorisere verden i kulturkatagorier, når mennesker og informationer de flyver og farer på tværs af grænserne, så bliver det meget vanskeligt at sige, at den her kultur er sådan og den her kultur er sådan, fordi det er et sammenblandet miskmask. Og efterhånden bliver vi nødt til at lægge denne her forestilling fra os, at vi bliver født ind i en kultur og bærer den med os hele livet. Fordi sådan fungerer tingene ikke mere, vi får indtryk fra mange forskellige kulturer efterhånden, så vi nærmest bliver nødt til at sammensætte vores egen individuelle kulturelle identitet. Og jeg tror det er noget af det samme vi bliver nødt til at forstå med sprogene, at det nytter ikke rigtigt noget at blive ved med at fastholde de her meget stramme sprogkatagorier… Vi må forstå, at det giver mindre og mindre mening at snakke om adskilte sprog. Grunden til at vi har for svært ved at forstå det rigtigt…

  I en tid hvor det tenderer racisme at råbe “This is Denmark” til en afrikansk superligaspiller, så er der af kulturelle årsager frit lejde til herboende arabere.

  Ligeså interessant er det, at forskeren også mener det er uproblematisk når venstreradikale opfordrer til vold og revolutioner, ud fra den betragtning, at det blot er en måde at afgrænse sit fællesskab på. Det samme ræsonnement kunne være brugt til at aflive multikulturen som ide, men nej – når autonome truede familiefædre i uniform, så var det blot harmløs retorik. P1-lyttere vi vide, at højrebloggere på samme kanal konsekvent benævnes ‘højreradikale’, blandt andet af internetforsker professor Niels Ole Finnemann. Da jeg sidste år bad ham forklare, hvorfor højrebloggerne som gruppe var radikale, svarede han blandt andet.

  “… I indtager… radikale standpunkter i kraft af den uforsonlighed og aggressivitet, hvormed I fører jeres synspunkter og skældsord frem, ofte i en uskøn blanding.” (Niels Ole Finneman, Uriasposten 27/3-06)

  The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/5246/trackback

  32 Comments »

  1. Så det vil altså sige, at hvis en araber i bussen kalder fr. Funder for en “stinkende danskerluder”, der bare har at flytte sin “fede hvide røv”, så vil hun bare acceptere det som endnu et udslag af “blomstrende” arabisk sprogbrug? Ikke noget at bekymre sig om!
   Og hun har slet ikke fantasi til at forestille sig, at ord BETYDER noget, også på “blomstrende” arabisk?!? At når nogen taler så respektløst eller direkte racistisk til én eller om en gruppe – ikke mindst jøderne – så er det faktisk udtryk for en grundlæggende holdning hos den, der udtaler ordene.
   Hvad blev der af TONEN, som pæne og anstændige “intellektuelle” efterlyser? Det er åbenbart én, men kun skal holde, hvis man politiske befinder sig til højre for Socialdemokratiet og beklageligvis er etnisk dansk. Er du en stakkels blomstrende araber, har du carte blanche til at udtrykke dig, som det passer dig.
   Ak, og ve! Endnu et eksempel på, at vi har for mange ph.d.’er i det danske undervisningssystem, der kloger i ting, der helt klart overgår, hvad deres små hjerner forstår. Endnu én af de middelmådige studiner, der ikke var kløgtig nok til at komme ind på et studie, der kræver virkelig hjernekapacitet, men i stedet ender som dødt kød på humaniora.
   Hendes sproglige udformåenhed og manglende færdighed til at udtrykke sig præcist er skræmmende. Endnu værre er hendes åbenlyse mangel på evne til at se ud over de halvfordøjede postmoderne multikultirelativistiske konstruktioner, hun gylper op.
   Kun en tåbe frygter ikke slutproduktet fra de danske universiteters humanora-fakulteter.

   Kommentar by polinos — 27. november 2007 @ 17:48

  2. Ifølge Gunna Funder Hansen, så mener de mokkafarvet kulturberigere det ikke, når de gruppevoldtager en pige? – jeg er sikker på at pigen er lettet over, at høre det..

   Gunna – fucking – Funder – møgsæk!

   Kommentar by Onion — 27. november 2007 @ 18:03

  3. Frk. Hansen har et meget konsekvent kausalt barometer:

   Danskere “må forstå” udlændinge. Udlændinge “må”, behøver ikke “forstå” Danskere, for vi er jo så “sammensatte” at vi ikke kan “forstås”.

   Ja da.

   Kommentar by DaLi — 27. november 2007 @ 18:09

  4. Hov, og hvad blev der af den subjektive tolkning, hvordan modtageren “føler sig ramt” af frie ytringer ?

   Nå nej, kun udlændinge må “føle” noget, Danskere har bare at “forstå”.

   Kommentar by DaLi — 27. november 2007 @ 18:11

  5. Hold da kæft en idiot. Hvad siger man helt præcis til sådan en omgang rablende vanvid? Jeg ved ikke hvor man skal starte, men et godt sted ville være at udskifte araber med nazist, og så se om han stadig vil stå ved sine udtalelser.
   Ellers kunne man jo starte med at undersøge om de deler ph.d’er ud til småbørn og mentalt retarderede på Syddansk Universitet.

   Kommentar by VikingDK — 27. november 2007 @ 18:27

  6. Aha. Hans såkaldte ph.d. er i ‘læseteori og arabisk’. Det forklarer jo en del. jeg troede et øjeblik at de havde givet ham en titel i et rigtigt studie.

   Kommentar by VikingDK (Falkeøje havde ret) — 27. november 2007 @ 18:31

  7. Hitlers sprogbrug var jo også blomstrende og poetisk og historien har jo vist, at han ikke mente noget med det…

   Kommentar by Jacob — 27. november 2007 @ 19:04

  8. Gunna Funder Hansen siger bl.a.

   “For kommer det alene (bla. at muslimer skal forfølge vantro – altså ikke muslimer), så tror jeg ikke man skal lægge særligt meget vægt på det, på sådan nogle retoriske sådan meget voldsomme udfald der kommer i materialet. Fordi det er jo noget man kan høre hvorsomhelst til en fredagsbøn, ikke enhver fredagsbøn, men i hvert fald i nogle sammenhænge nogen steder i verdenen, hvor man ikke behøver at tage det særligt alvorligt…”

   Hvorfor behøver man ikke at tage religiøs hadsk retorik alvorligt?

   Hvorfor?

   Er det ikke et problem at sådan en hadsk tone kan høres mange steder i verden i religiøs kontekst?

   Forestil jer at det var samme tone lille latterlige Jonni Hansen lukkede ud i medierne og flere med ham? Der ville lyde et ramaskrig.

   Funder Hansen giver i det ovenstående særlig tilladelse til hadsk tone til islamister og til religiøse grupper. Hun forskelsbehandler lige så frejdigt og underkender et generelt ønske om at også religiøse mennesker undlader at tale hadsk om andre. Det er hvad hun gør. Hun nærmest idylliserer og legaliserer en hadsk religiøs tone. Hvorfor denne dobbeltmoral? Hvorfor dette hykleri?

   Fordi det er deres kultur?

   Kommentar by Janne — 27. november 2007 @ 19:32

  9. ““… I indtager… radikale standpunkter i kraft af den uforsonlighed og aggressivitet, hvormed I fører jeres synspunkter og skældsord frem, ofte i en uskøn blanding.” (Niels Ole Finneman, Uriasposten 27/3-06)”

   Hvorfor er det ikke i orden at vise sin vrede her på Uriasposten, men det er helt i orden at prædike hadsk i visse religiøse grupper?

   Kunne man ikke forestille sig at det er en del af vores danske kultur at reagere vredt og aggressivt på uretfærdigheder og urimeligheder? Vi er faktisk en del der er blevet opdraget til at reagere på uretfærdighed og urimeligheder – også når de kommer fra religiøse kredse med anden etnisk baggrund end dansk.

   Kommentar by Janne — 27. november 2007 @ 19:46

  10. Fr. Hansen ved åbenbart ikke, at ordene gør det de siger!

   Kommentar by Slyrgraff — 27. november 2007 @ 20:17

  11. Er det de her interesser DR skal pleje?

   “Fra Danmarks Radio medvirker redaktionsleder Petter Åttingsberg fra dr.dk, der gennem hele forløbet vil ”give gode råd og kritik af Krogerups netavis”.”

   http://www.sappho.dk/Den%20loebende/krogerup.html

   Kommentar by Janne — 27. november 2007 @ 20:18

  12. Det er jo bare retorik, som vi kedelige og indskrænkede danskere ikke forstår. Sådan taler man bare i de varme lande. Hør selv hvordan de muslimske drenge i ét væk kalder de muslimske piger for ludere… Nåhr nej… Jeg har misforstået det.

   Kommentar by Mallebrok — 27. november 2007 @ 20:34

  13. [H]vis de autonome de råber – klyng pansersvinene op, eller – skyd fascisterne – eller et eller andet ik’, så kan de fleste af os godt fornemme at der er en retorik, som leger med krig eller oprør, men at der ikke nødvendigvis er reelle intentioner om vold.

   Måske skulle Funder læse denne boganmeldelse i Weekendavisen:

   http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071123/BOGER/111230087/-1/boger
   (Gratis artikel.)

   Her anmelder Joakim Jakobsen en bog om de autonomes historie:

   For eksempel i september, da 69-folket endnu en gang hærgede Nørrebro på halvårsdagen for rydningen. Et par dage efter urolighederne talte Politiken med en talskvinde ved navn Victoria. Hun forklarede på vegne af Ungdomshusets pressegruppe, at de unge havde drøftet brugen af vold. På et møde havde en mandlig aktivist talt for, at det var acceptabelt at kaste en molotovcocktail ind i en opgang, hvor der stod en betjent.

   »Det ville vi andre ikke. Han mente, at når der stod en betjent, var det okay, men vi syntes, at han skulle tage hensyn til beboerne i opgangen.«

   Bemærk, at de unge mennesker ikke tog afstand fra ideen om at prøve at myrde en politibetjent ved at brænde ham eller hende levende. De diskuterede sig blot frem til den konsensus, at man skulle “tage hensyn” til beboerne i opgangen.

   En retorik, der “leger med krig eller oprør”, så vist.

   Kommentar by Mikael — 27. november 2007 @ 21:52

  14. “Altså, et eksempel på hvordan det bliver vanskeligt at forstå hinanden på grund af de her ting – det kunne være de her sager omkring terror som har været her i Danmark, for eksempel Said Mansour-sagen, hvor Said Mansour han blev anklaget blandt andet på baggrund af noget materiale han havde distribueret, hvor der står meget højrøstede ting omkring øhh at man skal bekæmpe zionisterne og de vantro og alle de her ting, og der bliver man jo nødt til at lægge meget vægt på hvad det er en for en kontekst det her materiale kommer i. For kommer det alene, så tror jeg ikke man skal lægge særligt meget vægt på det, på sådan nogle retoriske sådan meget voldsomme udfald der kommer i materialet. Fordi det er jo noget man kan høre hvorsomhelst til en fredagsbøn”

   Kim Møller har ret. Dette idioti er i særklasse.

   Said Mansour blev anholdt, da han var i færd med at undersøge sikkerhedsforanstaltningerne på en af norgesbådene. Han havde også en travl gesjæft med at producere, sælge og eksportere halshugningsvideoer.

   Det kunne være interessant af få at vide, i hvilken kontekst denne “forsker” anser det for rimeligt og uskyldigt, at en person med Mansours forbindelser til berygtede terrorkredse giver sig i kast med at udspionere sikkerheden på et oplagt terrormål?

   Og hvornår konteksten for halshugningsvideoer gør dem til uskyldigt tidsfordriv?

   Kommentar by Mette (islamofob) — 27. november 2007 @ 23:19

  15. I har jo ikke forstået en skid. Det nye in-ord er jo, at vi skal være ‘inklusive’. Ikke noget med integration og lignende.

   “Danmark bør spejde mod Storbritannien og Manchester for at lade sig inspirere til vores udlændingepolitik. I Manchester taler man ikke om integration, men om inklusion. Indvandrerne skal optages betingelsesløst i samfundet. I Manchester stiller man ikke krav om tilegnelse af Storbritanniens kulturelle værdier og normer; ej heller kendskab til det engelske sprog er nødvendigt for at blive inkluderet i samfundet.”

   Sagt af Steen Gade (SF).

   Kommentar by Hodja — 27. november 2007 @ 23:57

  16. Kim Møller piller igen DR fra hinanden, det er domumentationsarbejde i verdensklasse.

   Nationen voldtages åndeligt og mentalt af DR igennem døgnets 24 timer.

   Uriasposten leverer (igen) et nødvendigt modspil, med desværre rammer Uriasposten ikke bredt nok.

   Skaderne på Danmark er stadigt større, værre og hurtigere faldende, end Kim Møller, Lars Hedegaard, Winkel Holm et al’s reperationsarebejde.

   Der må lægges en strategi for at udbrede Uriasposten på de højere læreranstalter, gymnasier etc.

   De røde højborge har 3 typer af elever:

   1. Dem der er for alvor tabte, de kan aldrig reddes. De er medlemmer af VSU, SFU etc. allerede. (ca. 10%)De er uden for pædagogisk rækkevidde.

   2. Dem der allerede er fornuftige, borgerlige. De har brug for støtte, argumenation, dokumentation fra bla. Uriasposten (ca 20%)De er allerede indenfor i værdikampen.

   3. Dem som svinger i mellempladsen, lidt Venstre, lidt Radikale, lidt Soc Dem og lidt blødt SF. De svigtes af alle, og Uriasposten når dem IKKE. (ca. 70%). De er indenfor pæd. rækkevidde, men vi rækker ikke effektivt ud efter dem.

   Hvad skal strategien for gruppe hhv. 2 og 3 være. Idéer?!

   anti-sharia

   Kommentar by anti-sharia — 28. november 2007 @ 05:30

  17. I et forsøg på at leve op til Gunna Funder Hansens krav om forståelse og udtale af højkontekstsprog som det bliver talt mellem muslimer vil jeg i al beskedenhed fremsætte en dansk udtalelse: GO HOME MUSLIM PIGS.

   Og Gunna, den udtalelse fremsætter jeg hver fredag i min egen lille måske mens de fredselskende ligger med røven i vejret og lytter.

   Kommentar by Bodil. — 28. november 2007 @ 08:55

  18. “Fuck dig dit hvide danskersvin, din kartoffel, jeg knæpper din mor” er et eksempel på “blomstrende, poetisk sprogbrug fra mellemøsten”!

   “Skrup hjem din perker” er beskidt, forhånende og racistisk sprogbrug i Danmark.

   Bemærk ligheder og forskelle.

   Kommentar by Dansk Realist — 28. november 2007 @ 09:09

  19. Estrid Anker Olsen: “Men der er altså nogle sproglige områder omkring Middelhavet, hvor man bruger voldsommere sproglige metoder end vi er vant til.”

   Nu er det ikke kun de “sproglige metoder”, der er voldsommere, end vi er vant til, hvad angår Middelhavets politiske kultur.

   Kommentar by anders and — 28. november 2007 @ 09:15

  20. “Gunna Funder Hansen: Ja, det er helt sikkert. Når man har i arabisk tradition har et sådan blomstrende og poetisk sprog, ihvert fald hvis man sådan kigger på, ja, politisk materiale for eksempel – have sådan et meget blomstrende sprog, og have den her meget poetiske karakter, også fordi man trækker nogle religiøse elementer ind, ganske ofte. Og det bliver så også tilsvarende ukonkret i forhold til hvad vi er vant til. Det er svært sådan at sætte fingeren på hvad det er de vil, hvor de vil hen med det nogle gange ik’. Men spørgsmålet er så igen, hvor bogstaveligt man egentligt skal tage de her ting der nu bliver sagt. Man kan sammenligne med for eksempel i 70′erne herhjemme, med det venstreorienterede miljøer, eller med punkmiljøerne i 80′erne, eller de autonome i dag – at de har også nogle af de her, sådan en retorik, der ligesom er et angreb på normerne med et uacceptabelt sprogbrug, for eksempel, hvis de autonome de råber – klyng pansersvinene op, eller – skyd fascisterne – eller et eller andet ik’, så kan de fleste af os godt fornemme at der er en retorik, som leger med krig eller oprør, men at der ikke nødvendigvis er reelle intentioner om vold. Men man bruger denne her sprogbrug, der bliver sat i spil, som en form for gruppemarkør, der markerer at vi har et fællesskab omkring denne her sag.”

   Gunna Funder Hansens universitetskolleger indenfor filosofien snakker ellers om, at sproget legitimerer volden. Det vil sige, at sproget altid er en forløber for (eller budbringer om) den konkret fysiske vold. Så et sprog ladet med aggressioner må, hvis sprogfilosofien står til troende, alt andet lige være tættere på at slå over i fysisk vold.

   Kommentar by anders and — 28. november 2007 @ 09:36

  21. Ligger Fr. Funder Hansen ikke bare grundlæggende under for teorien om ‘den ædle vilde’? Måske opfører de sig grimt, men herregud ‘det er jo deres kultur’.
   Fejlen er så at slutte at deres kultur er lige så gyldig som vores, og at vi bare skal finde os i det, og den fejlslutning burde en akademisk uddannelse have forhindret. Der må være et eller andet rav ruskende gal med uddannelsen på universiteterne, specielt i nogle af de humanistiske fag der i mine øjne ikke er ægte videnskab.

   Kommentar by PeterK — 28. november 2007 @ 10:26

  22. Er dette her så også bare udtryk for en blomstrende og poetisk retorik, som vi ikke skal tage så tungt?:

   http://nyhederne.tv2.dk/krimi/article.php/id-9534920.html

   Kommentar by Janne — 28. november 2007 @ 12:02

  23. Jeg kommer forbi Blågårds Plads om et øjeblik, så vil jeg lige prøve om kulturforståelsen virker begge veje – tror jeg vil prøve at sige: “Fuck dig, gå hjem og fuck din mor” til en af de lokale grønthandlere. Han ved jo at det ikke er ment bogstaveligt.

   Kommentar by Under Cover — 28. november 2007 @ 13:14

  24. ->16

   Ophængning på opslagstavler eller omdeling i kantiner og ved læsepladser af udvalgte artikler fra Uriasposten og andre steder kunne være en hurtig, nem, billig og ufarlig måde at nå et større publikum. Man kunne highlighte overskrift og URL så de bedre falder i øjnene. De vil sikkert blive revet ned lige så hurtigt som de kommer op, men hey, så kommer der bare nogle nye. Enkelte vil måske blive tilstrækkeligt nysgerrige til at checke URL’en.

   Jeg er også fuld af beundring for dette initiativ med udklædning af statuer i burkaer med tekst på:

   Veiled Statues From Munich to Vienna

   http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/11/veiled-statues-from-munich-to-vienna.html#readfurther

   Det er lige den slags vi skal have noget mere af. Ikke-voldeligt og iøjnefaldende, og heller ikke hærværk.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 28. november 2007 @ 13:34

  25. Jeg overvejede i går, om der bør oprettes en blog, hvor man løbende placerer alle de mest idiotiske forskerudtalelser fra medierne som fx dem ovenfor.

   Man kunne give bloggen et provokerende navn, som ikke er så provokerende, at advokaterne kan troppe op med god grund … men alligevel.

   Kan Danmark være sådanne forskere bekendt?

   Har Danmark råd til sådanne forskere?

   Har´vi nået bunden i dansk forskning?

   Nogen ringere?

   Bundskraberen

   Er du en af dem?

   Rædselskabinettet.

   Hall of Shame.

   osv.

   Derefter placerer man henvisninger til bloggen på relevante steder og fortsætter ufortrødent med at opdatere med bundskraberne. De studerende vi hurtigt finde frem til siden, og lærerne ligeså. Jeg vil tro, at en sådan blog kan blive frygtet.

   Kommentar by Mette (islamofob) — 28. november 2007 @ 15:07

  26. Vi mangler en vis koordination. De gængse bloggere kan ikke overkomme det hele.

   Kommentar by Kimpo — 28. november 2007 @ 16:56

  27. #26. Jeg giver gerne en hånd! Here or there or elsewhere.

   Kommentar by Rogge — 28. november 2007 @ 17:00

  28. Jeg tror jeg har stedet, også nogle der vedligeholder det rent it teknisk. Jeg kontakter uriaskim når jeg ved mere.

   Kommentar by PeterK — 28. november 2007 @ 17:06

  29. #25 Fremragende forslag! Ville glæde mig over sådan et initiativ og se hvordan det kommer til at spille af og hvordan omgivelsernes reaktioner bliver!

   Bring it on!

   Kommentar by Peter K. — 28. november 2007 @ 20:07

  30. @25 Mette
   Rigtig, rigtig god ide. De skal ikke tro de kan slippe godt fra, at lukke deres selvgode uvidende floskler ud, uden modstand, for DET får de jo ikke af deres nikkende mikrofonholdere.
   Disse naive selvfede brækudgydere, har ganske enkelt for let spil, de skal spides, latterliggøres og argumenteres ud af banen. Deres rundtossede tanker skal have modspil, de skal hænges ud for deres uigennemtængte GODE!! meningsvrøvl. Om ikke andet for, at få åbnet øjnene for andre, at der findes mentalt handicappet tåber trods div “titler” måske får tåberne selv indsigt i deres fadæser.
   Man fristes til at sige, de skal skammes ud, som en hund der har tisset på tæppet!

   Kommentar by li — 28. november 2007 @ 23:44

  31. Tak for de pæne ord.

   Nu kommer systemplanlæggeren op i mig og siger, at der ikke er noget i vejen for, at Kim opretter en særlig arkivkategori til opbevaring af den mest frapperende forskeridioti. :-)

   Kommentar by Mette (islamofob) — 29. november 2007 @ 12:02

  32. […] det et udtryk for kulturel agression eller er det bare en eksotisk sydlandsk mde at kommunikere p? Efter min mening en oplagt sag til en udvisningsdom. Rystende afgrelse, magen til slatten […]

   Pingback by Monokultur » Sydlig charme i Sydhavnen — 1. december 2007 @ 10:18

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper