1. marts 2014

Bent Jensen, Ulve, får og vogtere: Om Sperling, Villaume, Lykketoft og ‘journalisten fra Jyllands-Posten’

Som Klaus kjøller pointerer i Berlingske, så er medieomtalen af Bent Jensens nye to-bindsværk om Den Kolde Krig, et skoleeksempel på hvorledes MSM formidler ukomfortable nyheder. Vi får ‘proceshistorien’ om en ‘kontroversiel’ forsker, der skamroses af borgerlige og kritiseres af røde, men meget lidt om de konkrete resultater af historieforskningen, der ellers leveres i citatform direkte fra hidtil ukendte kilder.

(Mere om udgivelsen: Snaphanen, Deadline, P1, Politiken)

Her lidt fra Bo Bjørnvigs faktamættede anmeldelse af ‘Ulve, får og vogtere’ i seneste Weekendavisen – De kolde kapitalister og de varme røde (ikke online).

“… det gik vildt for sig. VS var langt ude. Sten Folke, der sad i Folketinget for VS fra 1975-84, mente at sabotageaktioner mod amerikansk ejendom ville være bevidstgørende for arbejderklassen og blev støttet af flere medlemmer af VS’ hovedbestyrelse, hvorefter det indgående blev drøftet, ‘hvordan man forud for udførelsen af sabotagen skulle informere befolkningen gennem propaganda, så den lettere ville kunne forstå sabotagehandlingen.’ Her lå Sten Folke på linie med Rote Armee Fraktion (RAF) i Tyskland, der igen støttede sig til Lenin, der mente at terror havde en opdragende effekt på masserne. I vores NATO-allierede Vesttyskland virkeliggjorde Rote Armee Fraktion ideerne og myrdede fremtrædende kapitalister, men fik dog ikke som planlagt ram på forbundskansler Helmut Schmidt og hans udenrigsminister.

Danske Studerendes Fællesråd forsvarede i pjecen ‘Baader Meinhof-gruppen – derfor vold’ RAFs terrorangreb som ‘moralsk rigtige’, fordi RAF-medlemmerne var ’soldater’, der deltog i proletariatets internationale kamp mod imperialismen.

I efteråret 1977 kulminerede RAF-aktionerne, samtidig med at fire medlemmer af den palæstinensiske terrorgruppe PFLP i et forsøg på at få frigivet RAF-fangerne kaprede et Lufthansa fly og tvang det til Mogadishu. Hvilket fik VS-folketingsmedlemmet Litten Hansen til at erklære, at det var magthaverne, der definerede, hvem der var terrorister: ‘Jeg tror man holder op med at betragte volden som terror i det øjeblik, man fatter, hvorfor volden er god.’ VS’eren Vibeke Sperling mente, at den danske venstrefløj kunne lære af den tyske venstrefløjs erfaringer: ‘De fleste af os er parate til at blæse en lang række virksomheder i luften, for vi har snakket så længe, men vi har åbenbart ikke snakket længe nok og godt nok. Nu må det være vores opgave (…) at give startskuddet til åbning af fronten.’

Interessant er historieprofessoren Poul Villaume, der som medlem af det stalinistiske KAml forsvarede Stalin og dermed også hans udrensninger, ja han beklagede tilmed, at der var en planlagt udrensning, som Stalin ikke fik gennemført. Ikke overraskende advarede han mod ‘NATO’s storstilede planer om en atomoprustning af Vesteuropa’. Det er ikke mindst interessant, fordi Poul Villaume i dag er administrator af store forskningsmidler til studier af Den Kolde Krig, hvilket mærkeligt nok ikke synes at forarge nogen af dem, der har så travlt med, at Bent Jensen er forudindtaget.

Der er nok af absurde eksempler at tage af, hvilket Bent Jensen gør med fryd, og han kan da heller ikke lade være med at sammenligne disse ‘frihedskæmpere’, som de anså sig selv for at være, med de russiske dissidenter. De sidste satte virkelig noget på spil og endte i fangelejre eller på psykiatriske afdelinger: ‘Deres [de danske venstreorienterede] forsøg på at fremstille sig som martyrer, udsat for alle hånde repressalier og undertrykkelse, må betegnes som patetiske.’ I virkeligheden tilhørte de danske venstreorienterede den mest privilegerede generation i Danmarks historie.

Den yderste venstrefløj, altså til venstre for SF, udgjorde højst 6,4 procent af vælgerkorpset, mens de på de højere læreanstalter repræsenterede mere end 50 procent. … Mobiliseringen af masserne lykkedes ikke.

[…]

Vi får også at vide, at Lykketoft i sine unge dage skrev, at Sovjetunionens udenrigspolitik efter 1945 – altså indlemmelsen af Østeuropa – var en forståelig reaktion på amerikanske krigstrusler mod Sovjetunionens ‘vældige’ og fredelige genopbygningsprojekt.

Det kunne være ungdomsnykker, men Lykketoft blev senere en af dem, der støttede fodnote-politikken og Norden som atomfri zone. Det er en linie, som genfindes hos alle dem, der så på USA som fjenden, der gjorde Danmark til oplagt krigsmål for Østblokken. … Ligesom det i sin tid undrede mig, da jeg som lærer på Krogerup Højskole oplevede en kollega i fuld alvor foreslå, at vi skulle erklære Krogerup for atomfri zone.

[…]

Beretningen om journalisten fra Jyllands-Posten, som angav østtyske borgere til Stasi er ikke rar, og der er andre ubehagelige afsløringer.
Spioner og især påvirkningsagenter havde det let her i landet, fordi der var så mange åndsbeslægtede, som så venligt mod øst og vredt mod vest.
Jørgen Dragsdahl ikke mindst, der arbejdede på Information, som Bent Jensen ser som en af de vigtigste desinformations-kilder her i landet, fordi bladet så ivrigt kolporterede Sovjetunionens holdninger.

Spion-sagerne gennemgås så detaljeret som PET og Statsministeriet nu tillader det, men det er ikke meget, de tillader. Forfatteren fortæller om, hvornår de to institutioner har nedlagt forbud mod at citere eller nægtet at fremskaffe dokumenter og sætter et hammerog-segl emblem som symbolsk hån.

Faktisk forekommer PETs og Statsministeriets obstruktion at være på kanten af loven, al den stund der foreligger en folketingsbeslutning om, at Center for Koldkrigsforskning bør have adgang til de samme papirer, som forskerne bag DIISrapporten og PET-kommissionen havde. Det er ikke sket.”

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/55268/trackback

26 Comments »

 1. Tja, sådan som det ser ud ligenu, ville jeg klart foretrække en russisk bjørn fremfor fortsat “demokrati” og NATO-besættelse. Jeg tror ikke, at den bjørn er så farlig kommunistisk mere. Også tror jeg, at Vesten har det med at overdrive i beskrivelsen af dens farlighed og fjendtlige intentioner. Rusland ser sig som et europæisk land, kommunismen blev opfundet i Tyskland og fjend- såvel som venskab kræver, at begge parter er parate til at lege med. KGB, hvor Putin startede sin karriere, lagde jo i øvrigt ofte en kritisk indstilling for dagen, når det gjaldt den fejlslagne kommunistiske ideologi og dens negative samfundsmæssige konsekvenser. Selvfølgelig er det klart, at vi ønsker selv at styre butikken. Bjørnen vil vi blot have som allieret. I øvrigt er jeg af den opfattelse, at man bør vise tilbageholdenhed, når det gælder folk, om hvem man ikke helt ved, om de leverer eller har leveret informationer om nationale til Stasi Vest. Den slags opfatter jeg som landsforræderi. Det er nu min indstilling, også til landet og styret.

  Kommentar by Vidkun Quisling — 1. marts 2014 @ 22:07

 2. Støt Bent Jensen, køb bogen!
  (Og ignorer forvirrede gamle pseudokommunistiske trolde her på UP).

  Kommentar by Hertz — 1. marts 2014 @ 22:24

 3. Det er skræmmende, at få at vide at Poul Villaume helt uhindret får adgang til de arkiver Bent Jensen ikke kunne få åbnet. Det er også skræmmende hvor stille MSM er gået med at Poul Villaume administrer koldkrigsforskningsmidler, samtidig med at han har en fortid som medlem af KAml. Man bliver mere og mere skræmt over hvor uhyggelig en magt danske journalister har over en stærkt venstreorienteret nyhedsformidling.

  Kommentar by Robert R — 1. marts 2014 @ 23:00

 4. Almindelige mennesker skelner ikke mellem nazister og nazi sympatisører. Ligesom de heller ikke skelner mellem kommunister og kommunisternes samarbejdspartnere. Så folk der samarbejdede med Sovjet i Den Kolde Krig var antidemokrater.
  Østtyskland kaldte sig demokratisk (DDR), Pol Pot omdøbte Cambodja til Demokratisk Kampuchea. Og Lykketoft siger han er socialdemokrat. Betyder det at Bent Jensen er født på Mars?
  Vi har fået 1000 milliarder bøger om nazismen, nu kommer der endelig en om kommunismens sympatisører, synes journalisterne at det er et problem? Hvis det er sandt, så er journalisterne problemet. Jeg troede journalister skulle afdække og ikke tildække sandheden.

  Kommentar by mister jones — 1. marts 2014 @ 23:07

 5. Hvis man vil høre en kritik af bent Jensen, der går ind på præmisserne af punkter i afhandlingen, så hør snakken mellem Frederikke Ingemann og Bent Jensen på 24/7

  http://arkiv.radio24syv.dk/video/9426911/24syv-eftermiddag-1505-27-02-2014-1#section-2

  jeg skal ikke gøre mig til dommer, men det er befriende at høre en kritik ud fra fortolkningen af noget af materialet

  Kommentar by NielsC — 1. marts 2014 @ 23:26

 6. Det er ikke overraskende læsning, de Danske venstresnoede politikere er nogle af de mest rabiate i vesten og endda mere rabiate end kommunisterne i den tidligere Østblok, blot ideen om at udrydde kapitalismen i Danmark ved at sabotere Danske arbejdspladser, den tanke roterer stadig i hovedet på halvdelen af de studerende på de højere lærer anstalter, jeg gad vide hvad Mogens Lykketoft får i gage for at sidde og bræge i DDR.

  Kommentar by emmagad — 2. marts 2014 @ 05:17

 7. Håber jeg lever til den dag der kommer en bog bag om den muslimske invasion.

  Kommentar by hans01 — 2. marts 2014 @ 06:21

 8. @ 5.

  Jeg har lyttet første halvdel af snakken mellem Frederikke Ingemann og Bent Jensen igennem. Det kommer der ikke det mindste saglige ud af. I starten bræger kvindemennesker op om de arkiver som hun også har læst, så vi ved, hvor klog hun er, også her uden at hun kan diske op med modsætninger, og resten af snakken, for snak er det, går på, at der jo ikke blev krig, og at Bent Jensen derfor burde have holdt kæft. Fred i vor tid.

  Det er så karakteristisk med socialister. Da deres religion er syg, vover de sig aldrig ud i diskussioner, hvor den syge tro risikerer at udstilles, men de går i stedet altid efter manden. Her udstiller Bent Jensen fuldt berettiget landssvigerne, og så hyler og skriger de. Også selv om de ved at fjerne – og spærre for kilderne stadig er anonyme.

  De har godt af det, især typer som den lille lort Poul Villaume, der forsøger at tage patent på sandheden. Det er på tide, at de sunde kræfter tager til orde.

  Kommentar by Svend — 2. marts 2014 @ 10:41

 9. Bogen var emne i dagens presseloge på tv2 news, aldrig har jeg set en politiken ansat flyde mere over med harme over at nogen tog sig den frihed at klandre landsforrædderne under den kolde krig. Hendes forsvar af at politikken støtter Agent number one med omkring 100,000kr. udstillede bedre end noget andet, at når man først er i kulten PK segmentet forsvinder sund fornuft

  Kommentar by broholm (ordblind) — 2. marts 2014 @ 11:27

 10. Det er indlysende at alle de besværligheder Bent Jensen har haft med at få adgang til diverse arkiver, skyldes at han er tæt på nogen, som i dag sidder på magten! Der kan simpelthen ikke være andre forklaringer på, at magthaverne har forsøgt at sætte en kæp i hjulet.
  Der er en temmelig stor flok, som er meget tæt på landsforræderi, jeg tør ikke skrive at de er landsforrædere, så det undlader jeg. Men Stort set alle DKPerre, VSere og SFere samt en stor luns af socialdemokraterne så som Lasse Budtz, kjeld Olesen, Anker Jørgensen, Mogens Lykketoft, Svend Auken, Ritt Bjerregaard, Ole Espersen og Poul Nielson hører til gruppen.
  De er ikke landsforrædere, for det kræver at de er dømt, før man kan skrive det, men jeg mener det er tæt på!

  Kommentar by Robert R — 2. marts 2014 @ 13:04

 11. Tak 8. Svend, for den præcise formulering: “Det er så karakteristisk med socialister. Da deres religion er syg, vover de sig aldrig ud i diskussioner, hvor den syge tro risikerer at udstilles, men de går i stedet altid efter manden.”

  Det er sagen i nøddeskal. Det er derfor halsløs gerning at diskutere med troende socialister.

  Heldigvis fik marxismen kappet hovedet af i 1989 og socialisterne løber hovedløse rundt som halshuggede høns.
  Men halshuggede høns har selvfølgelig ingen fremtid! :)

  Kommentar by A-mad — 2. marts 2014 @ 13:11

 12. I betragtning af, hvor vanskeligt Bent Jensen havde ved at komme til materialet, må vi nok konkludere, at det kun er toppen af isbjerget, vi får at se. Skræmmende.

  Hvor er den borgerlige presse iøvrigt henne? Er det kun venstrefløjen, der kan formå at gå i offensiven? Værdikampen er altid blevet ført af en skånselsløs venstrefløj imod en højrefløj, som har forholdt sig fuldstændigt passiv, når den ikke ligefrem har taget imod venstrefløjens værdisæt og gjort det til sit eget.

  Kommentar by Arne Torp — 2. marts 2014 @ 13:37

 13. Robert har selvfølgeligt ret, disse folk er ikke dømt. I min optik er de dog landsforrædere, da de gik fjendens ærinde og det i en periode, hvor truslen mod Vesteuropa var åbenbar.

  Kommentar by Karl — 2. marts 2014 @ 13:37

 14. Alle snakker om anmeldelserne, selvom det der burde diskuteres er anvendelse!

  Bøgerne er skrevet og hvad skal vi så gøre med alle de landsforrædere og medløbere ( Husk på de mange som BJ IKKE fik lov at skrive om! ) som stadig lever og som sandsynligvis har offentlige erhverv?

  Folkestyret burde tage konsekvensen og lade landssvigerne få chancen i en retssal. Vi mangler et opgør med alle de røde svin der forsøgte at sælge Danmark til et det kommunistiske diktatur.

  Kommentar by Santor — 2. marts 2014 @ 13:41

 15. Warszawa-pagt officerer har jo efterfølgende, oplyst os om, at medens vi lagde forsvars-planer,lagde de angrebs ditto. Deres planer indebar indsættelse af atomvåben fra dag et. Esbjerg,Odense og Roskilde var således udset, som “First strike target”. Vi vidste det godt. Lasse Budtz kunde sgu ikke undgå at vide det.

  Kommentar by Karl — 2. marts 2014 @ 13:54

 16. Om man kan kalde dem landsforræder uden de er dømt er nok lidt bøvlet, men til et foredrag med Gamle Hillingsoe lagde han ikke fingrene imellem da han skulle beskrive deres rolle under den kolde krig. Især manden der skiftede navn og endte i toppen af EU fik karske ord med på vejen af den gamle general. Men i de rigtige meningers klub er alle jo rene, selv dem der havde utallige besøg i honningfælderne i øst Tyskland og på det Krim der idag igen er midt i en kold krig.

  Kommentar by broholm (ordblind) — 2. marts 2014 @ 14:19

 17. Man må brække sig i lårtykke stråler over den lethed, med hvilken godhedsindustriens altid beredvillige medløbere prøver at omskrive virkeligheden.
  Kommunismen var dårligt afgået ved døden og kørt ud på historiens losseplads, før rød stue ukritisk kastede sig i armene på islam.Vi ser resultatet i dag! Kaos!

  Vi har gang efter gang måtte lægge øre til de lalleglade politikere og deres klakørers evige omkvæd om det multikultibrogede regnbuemangfoldighed, medens de tilsyneladende soler sig i fotografernes blitzlys og tanketomt udtaler sig til enhver lydhør mikrofonholder. Samtidig bliver den almindelige danskers tilværelse mere og mere broget, alt efter hvor tæt man bor på vores “berigere.”

  Hvem kender ikke den evig røde journalist med de adelige aner, Vibeke von Sperling, eller Pelle Dragsted (nu Enhedslisten), der kloger sig på snart sagt alt, og er folketingskandidat. En gammel terroist og voldsmand fra AFA-miljøet er han. Eller en Rene Karpantschof, som medierne hiver frem som et sandhedsvidne om den såkaldte højrefløj. Og sådan kunne man blive ved. Derfor skal Bent Jensen også støttes i sit prisværdige arbejde.

  Tvivlen er den største af alle nådegaver, og den kan befordres af både fornuft samt humor, sarkasme og ironi, men venstrefløjen er tilsyneladende ikke i besiddelse af ovennævnte, men fastlåst i utopier der har vist sig ikke egnede.Perioden 1983-2001 må kaldes tåbelighedernes march, idet man med åbne øjne gik sin undergang i møde, og nu fortsætter tåbelighederne igen på sit 3die år.

  Jyllands-Posten 2. marts 2014 i “Dagens Tal” s.2: 56.275 udenlandske statsborgere indvandrede i 2013 til Danmark. Det er det højeste antal nogensinde for et år.
  Hvor mange af dem skal så have familiesammenføring? Hvor mange af ansøgningerne er ubegrundede, men hvordan får man smidt dem ud?

  PUGNA PRO PATRIA

  Kommentar by der Adler — 2. marts 2014 @ 14:30

 18. Er der håb?
  – ingen tvivl om at de ER Landsforrædere og vi ved hvor de samles, nemlig i det “Radikale Venstre” der bliver de hyldet når en EU-kommissær sender et brevkort med anmodning om at få overhøjhed over en af det DANSKE Folketing vedtaget Lov. Børnecheck!
  Den næste “Skive” er allerede på “Pålægsmaskinen” Dagpenge sendes til Polen, når Jordbærsæsonen er slut, Rumænske Sigøjnere, mister deres arbejde, Tiggeri og Lommetyveri, når turistsæsonen er slut, Dagpenge, Sygeløn, Kontanthjælp og Boligsikring sendes automatisk til Rumænien, det samme gælder for flere af de Østeuropæiske og Mellemøstlige Muhamedanere, der nyder Danskernes umådelige gavmildhed, naivitet og dumhed.
  Nu tromler en såkaldt ”Oplysningskampagne” i gang til 45 millioner, om Dansk Erhvervslivs Undergang, hvis vi IKKE stemmer ja, men læs hellere Morten Messerschmidts Oplysningskampagne om allround svindel og løgn i EU, han ved hvad han taler om, fortjener et kanonvalg.
  Vanviddet er uden grænser, men et ordentlig hak i tuden på EU eliten kunne være at stemme NEJ Nej og atter nej til Patentaftalen for FØRSTE og sikkert ENESTE gang vi får lov til at give vores mening til kende.

  Kommentar by Cantor — 2. marts 2014 @ 14:43

 19. Jeg har købt Bent Jensen´s fortræffelige værk.
  Dette er absolut læseværdigt, i lighed med Bent Jensen´s tidligere udgivelser.
  Trods modvilje fra denne Bødskov og denne Scharf, er der masser af god dokumentation om diverse nyttige idioter, medløbere samt egenligt landsforræderi.
  Man kan åbenbart bruge al vraggodset i EU, som ham agenten LENZ der har taget navneforandring og nu bestrider en toppost i svindelforetagenet EU.
  Det må være “artige sager” vi som danskere ikke må læse om.
  Man skal nok være politiker for at mene den Kolde Krig er slut.
  Det der foregår på Krim bør være en øjenåbner.
  Enig med @16 om pensioneret general Hillingsø, læs han fine værk om emnet.
  God læselyst og TAK til Bent Jensen.

  Kommentar by AK JA — 2. marts 2014 @ 15:53

 20. Sidste…
  … 3 polakker arresteret for stort tyveri i Føtex i Roskilde, en bil fyldt med tyvekoster fra dette og andre tyverier i Supermarkeder + en omhyggelig udfyldt “Tyveguide” med Kort og vejledning samt liste over “Udbyttet” – (det kunne sikkert være undgået hvis de havde fået “Dagpenge” tilsendt, “Børnechecken var ikke nok.)
  Der venter dem nu en velfortjent “Ferie” i et af Danmarks luksuriøse “Feriehuse” så de kan få energien og arbejdsglæden tilbage.
  tekst-tv på TV2News

  Kommentar by Cantor — 2. marts 2014 @ 16:20

 21. @20, Cantor:

  Det kan ikke passe, for iflg. Labil Arrogance løses alle problemer ved at åbne grænsen på vid gab for alle, dernæst smække kassen i for først og fremmest etniske danskere, og dernæst alle andre.

  Ved hjælp af den brændte jords taktik, så er især Labil Arrogance og deres kvindelige afdeling, De Radigale, parate til at bekæmpe velfærdsstaten med ALLE midler, herunder at kortslutte den med en tsunami af indvandrere, der vil ødelægge Danmark for altid.

  Måske skulle man snarere sammenligne det med at forvandle grønne marker til golde grusgrave, hvor gruset er blevet hældt direkte i havet, og hullerne fyldt op med importeret affald.

  Kommentar by Træt — 2. marts 2014 @ 21:46

 22. Sandheden kommer altid for en dag. En del af den i al fald, da levebrødspolitikerne endnu synes fakta skal gemmes, af hensyn til landets sikkerhed.
  Landets sikkerhed fløjter de om, når de fylder det op til randen af muslimer.
  De skal skamme sig skal de.

  Kommentar by Nielsen — 2. marts 2014 @ 23:46

 23. Politiken har givet Jørgen Dragsdals støtteforening tre annoncer af 33.000,- stykket. For at hjælpe Dragsdal til at samle midler ind til at hive Bent Jensen i højesteret.
  Samtidig har Bo Lidegaard og Politikken ført en ulækker kampagne imod historiker Bent Jensen.

  “I slutningen af oktober blev historiker og professor emeritus Bent Jensen frikendt for injurier ved Østre Landsret. Jørgen Dragsdahl, der tidligere har arbejdet for blandt andet Information, havde anlagt sagen, fordi Bent Jensen har beskyldt ham for at være KGB-agent. I første omgang blev Bent Jensen dømt ved byretten, men den dom blev omstødt af landsretten, og nu skal den altså for Højesteret”

  Emnet blev behandlet i seneste udgave af Presselogen.

  Kommentar by Geert — 3. marts 2014 @ 03:14

 24. A pro pos terrorister som Steen Folke, Litten Hansen og Vibeke Sperling.

  Kim har tidligere postet om bombningen i Church Street, Pretoria, South Africa, i forbindelse med kommunisten Mandelas død.

  Europæiske kommunister/venstreekstreme var selvfølgelig involveret.

  “The South African security forces quickly worked out who assisted the ANC with the bombing. In June 1985, Hélène Passtoors was arrested, an extreme Left-wing Flemish (Dutchspeaking Belgian) activist who was working for the University in Maputo, the capital of Mozambique. She was suspected of involvement in the Church Street attack, but there is no evidence and she was ultimately convicted and imprisoned for other offenses.”

  “Her department head at the University of Maputo back in the day was Guido van Hecken who played a key role in smuggling the car bomb across the border for the ANC. Passtoors then picked the car up in Swaziland and drove it over the border into South Africa, and dropped it off at the Mamelodi train station, where the two ANC cadres picked it up.”

  van Hecken er nu om dage præsident for den Belgisk afdeling af Oxfam.

  Mellemfolkeligt Samvirke var aktivt i Mozambique også på dette tidspunkt.

  http://ozziesaffa.blogspot.com/2014/02/president-of-oxfam-solidarity-belgium.html

  Kommentar by Hans Und — 3. marts 2014 @ 06:06

 25. Bogen har også en hjemmeside:

  http://www.gyldendal.dk/bentjensendenkoldekrig

  Kommentar by Lars H — 4. marts 2014 @ 20:26

 26. Det er ufatteligt at man ikke har set dette værk som det det er, nemlig et partsindlæg, manden er jo ikke uvildig. for 10 mio kr. kunne jeg også skrive noget som passede. var det hans kone som også kom på lønningslisten. Men en historikere med det middelmådige eksamens karakter på 7 må da kunne læse det med saglighed, men hvis man er så forblindet, sp ser man ikke meget. List nu lige alle de andre historikere som bakker Bent Jensen op i det han skriver.

  Kommentar by Michael Larsen — 7. marts 2014 @ 20:01

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper