10. juni 2014

Blüdnikow: Venstrefløjen kæmpede for Castros mand i København, var en del af marxistisk terrorgruppe

Murens fald har ændret vilkårene for rødgardisterne. Hvor de i 1970’erne offentligt kæmpede marxistiske terroristers sag, så må de i dag nøjes med at bekæmpe den demokratiske højrefløj. Lang og interessant gennemgang af Mexicanersagen i Berlingske af Bent Blüdnikow, der også har udgivet historien som ‘single‘ – Castros mand i København.

“Den 1. april 1977 blev en ung mexicaner ved navn Jaime Okusono Martinez arresteret i København. PET mistænkte ham for spionage til fordel for Fidel Castros kommunistiske Cuba. Han færdedes i det venstreorienterede miljø og boede i et kollektiv i Bagsværd.

Anholdelsen og senere truslen om at udvise Jaime skabte et ramaskrig. Der blev samlet 24.000 underskrifter ind mod fængslingen. Der blev lavet protestdemonstrationer med tusindvis af mennesker. Der blev indspillet plader, hvor Troels Trier, Arne Würgler, Niels Skousen og andre fra musikbranchen sang til fordel for ham. I Information førte man kampagne for Jaime. Forfatteren Jan Guillou kom til København og talte hans sag. Suzanne Brøgger skrev protestbrev, og Johannes Møllehave digtede mod justitsminister Orla Møller (S), der havde beordret Jaime udvist. Mexicaner-sagen, som den blev kaldt, blev en af 1970ernes største politiske sager og medførte en offentlig debat om udlændinges retsforhold.

Og den trak politiske spor helt frem til vedtagelsen af udlændingeloven i 1983.

[…]

Jaime var født i Mexico i byen Monterey. … Han blev uddannet som ingeniør og dukkede i 1970 op i først Tyskland og siden Danmark, hvor han blev gift med en dansk pige og dermed automatisk fik statsborgerskab. Jaime blev en del af ungdomsbevægelsen i Danmark og kom bl. a. på tur med Den rejsende Højskole til Latinamerika, og senere slog han sig ned i et kollektiv i Bagsværd på Sæbjørnsvej.

Nogle år senere dukkede Jaimes bror Tomas op i Sverige, hvor han blev gift med en ung kvinde ved navn Elle-Kari Höjeberg. Parret havde forbindelse til andre latinamerikanere, der var kommet fra Cuba til Sverige. Flere af dem havde forbindelse med en tysk terrorist i Sverige ved, navn Norbert Kröcher. Han havde fået den ide at få de tyske terrorister, der var blevet udvist til Tyskland efter ambassade-besættelsen, frigivet ved en aktion. Planen var at kidnappe integrationsminister Anna-Greta Leijon, som Kröcher mente havde ansvaret for udleveringen af terroristerne.

Kröchers bande ville efter kidnapningen anbringe hende i en lille træboks og kræve terroristerne løsladt. For at sætte skub i forhandlingerne, hvis det gik trægt, ville man sprænge en svensk avis samt synagogen i luften. Hvis alt fejlede, var Kröchers bande parat til at likvidere Leijon. Så langt kom det aldrig, for det svenske sikkerhedspoliti havde haft mistanke til Kröcher og anholdte ham 1. april 1977.

Svensk efterretningstjeneste havde fået mistanke, fordi den i længere tid havde fulgt Elle-Kari Höjeberg. Tjenesten mente, at hun havde været ambassadebesætterne behjælpelig. Deres observationer ledte til hendes lejlighed og dermed til Tomas Martinez og kredsen af latinamerikanere, hvoraf flere var med i Kröchers bande. …

Jaime havde en række dækadresser, han ringede ofte til Cuba og havde endvidere nær kontakt med sin bror Tomas, sin svigerinde Elle-Kari Höjeberg samt med latinamerikaneren Armando Gonzales Carillo i Stockholm, der var med i Kröchers bande. Carillo havde foruden træning i spionage på Cuba også været på et længere træningsophold i Nordkorea. Jamie blev fængslet og sigtet for spionage til fordel for Cuba, og tre af hans danske venner fra Sæbjørnsvej blev ligeledes sigtet efter den milde spionparagraf.

Jaime indrømmede, at han havde brugt dækadresser, koder og dæknavne, men han hævdede, at det skyldtes frygten for Mexicos spioner. Han indrømmede også talrige telefonopringninger til Cuba, men politiet havde det problem, at der ikke var fældende beviser, og man formodede, at Jaime havde nået at tilintetgøre bevismateriale.

Jørn Bro siger i dag: ‘Vi var i tæt samarbejde med norsk og svensk efterretningstjeneste. Fra det øjeblik Tomas og Jaime blev anholdt i Oslo, var vi på sagen. Og da Kröcher-banden blev afsløret, skete det i samarbejde med os i København, så vi kunne koordinere det med vor anholdelse af Jaime. Jeg var i Stockholm og se den trækasse, som Leijon skulle holdes fangen i, og det var i sig selv rystende, for den var ganske lille. Vi var klar over, at terroren havde nået Skandinavien for alvor.’

Mistanken mod Jaime så egentlig velbegrundet ud, for PET havde stakkevis af aflytningsrapporter og observationer liggende. Desuden fik man oplysninger fra andre landes efterretningstjenester…

PET konkluderede i et udateret notat, der ligger i PETs arkiv: ‘De efterfølgende undersøgelser gav de vesteuropæiske sikkerhedstjenester grundlag for konstatering af den cubanske efterretningstjenestes aktive involvering, ikke blot i planlægning, men også i udførelsen af terrorhandlinger og for konstatering af et nært samarbejde mellem DGI (den cubanske efterretningstjeneste) og den sovjetiske efterretningstjeneste KGB.’

PETs vurdering af Jaime var: ‘Jaime er åbenbart veltrænet i konspirativ teknik. Han har haft en ledende funktion, også i forholdet til sine stockholmske kontakter i forbindelse med indslusningen af latinamerikanske terrorister til Vesteuropa. Operation Europa finansieres af den cubanske efterretningstjeneste DGI. Den har til formål på længere sigt at undergrave de vesteuropæiske stater samt at yde direkte støtte til lokale subversive og voldelige revolutionære bevægelser. Selv om det ikke er bevist, er det med baggrund af det anførte PETs overbevisning, at Jaime er en af lederne ved opbygningen af en Europa-brigade.’

PET følte sig overbevist om Jaimes skyld. Men venstrefløjen var derimod sikker på, at han var ganske uskyldig, samt at PET og justitsminister Orla Møller var ude i et ondsindet forsøg på at sværte Cuba og venstrefløjen til. Den nyansatte journalist på Information Peter Wivel søsatte en kampagne for at bevise, at Jaime var ganske uskyldig, og i Sverige havde forfatteren Jan Guillou et vist held med ligeledes at påstå, at de fængslede var uskyldige.

Kampagnen blev en succes. Modstanden mod udvisning af Jaime bredte sig til det politiske miljø, og Orla Møller, der var justitsminister i Anker Jørgensens regering, kom snart i en alvorlig politisk krise. …

‘Orla Møller forklarede…, at udvisningen af Jaime var vedtaget af Regeringens Sikkerhedsudvalg efter nøje overvejelser. Og han fik senere ombudsmandens ord for, at Jaime var en trussel mod statens sikkerhed. Med den i hånden fortsatte Orla Møller proceduren for at udvise Jaime, men det var på ingen måde let. Forfattere, kunstnere og mange andre intensiverede deres kampagne for Jaime og mod den onde Orla Møller, og det kastede regeringen Anker Jørgensen ud i en massiv krise. Sagen endte med at trække spor gennem dansk politik frem til begyndelsen af 1980erne. Det selv om ingen på det tidspunkt vidste, hvor Jaime Okusono Martinez befandt sig.”

(Særudgave af tidsskriftet Retfærd om sagens ‘repressive forløb’, 1979, red. af Henrik Zahle)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/57315/trackback

21 Comments »

 1. En Elle-Kari Höjeberg er i dag programchef på Sveriges Radio P2.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3633&artikel=3813989
  http://news.cision.com/se/p2-sveriges-radio/i/elle-kari-hojeberg,c1264497

  Kommentar by BE — 10. juni 2014 @ 16:27

 2. Når de to Castro brødre dør (de er begge i 80’erne) falder kommunismen på Cuba sikkert sammen.

  Det bliver så spændende, at se hvad der gemmer sig i statsarkiverne på Cuba. Der kan godt ligge noget, som er langt mere interessant end hvad man fandt i Stasi-arkiverne.

  De forskellige efterretningstjenester burde måske tænke i baner af en sikringsaktion, hvis der bliver kaos i Cuba. En kommende blå regering bør være opmærksom på dette.

  Kommentar by Sigwar — 10. juni 2014 @ 17:08

 3. Kommunistisk socialistisk terrorisme er ikke aftagende i Danmark, de røde kæmper i stedet for særrettigheder til islamiske muslimer i Danmark, det er politisk ukorrekt at man kan dømme terrorister efter den milde paragraf i loven, alle terrorister er samfundsomstyrtere og skal behandles derefter altså straf minimum livstid i ordets betydning, men det er selvfølgelig utopi selv om Blekingegade banden slap for straf og Tyskland oplevede Rothe Arme Fraktion.

  Kommentar by emmagad — 10. juni 2014 @ 17:35

 4. Hvis dokumentationen fandtes dengang – hvorfor blev den så ikke fremlagt? Det må da have været i PET’s interesse.

  Kommentar by mb — 10. juni 2014 @ 17:47

 5. I betragtning af, hvor hårdnakket den tids venstreekstreme benægter de havde noget med sovjet at gøre, så var det et utroligt opbud der kunne mobilisereres.

  Mon ikke forklaringen er, at såvel VS som SF reelt var styret af DKP?

  Kommentar by Hans Und — 10. juni 2014 @ 18:06

 6. 4.mb. Mon ikke den blev fremlagt og regeringen/justitsministeren besluttede at lade sagen ligge? Det var/er vist den normale procedure?

  Kommentar by A-mad — 10. juni 2014 @ 18:32

 7. Hvis Cuba spionerede og konspirerede i Danmark for 40 år siden, må det have været på USSR’s vegne. Et forsøg på at finde en bagdør, som russerne ikke kunne komme ind igennem.

  Den danske venstrefløjs fremragende idiothoveder var selvfølgelig – dengang som altid – glade og stolte over at være med til at pisse i suppen. Fidel var en helt og en festfigur, Che en martyr.

  Kommentar by Crass Børsting — 10. juni 2014 @ 18:59

 8. Sagen er fra 1979. Her kan så se, hvordan venstreekstreme Vibeke Sperling opfordrer til at der skal bombes og myrdes løs:

  “Baader-Meinhof-gruppen kan og skal naturligvis forsvares over for borgerlige, men en tilbundsgående diskussion indadtil af sabotageaktioner – af problematikken omkring legalitet-illegalitet er en forudsætning for, at den danske venstrefløj kan tage ved lære af f.eks. den tyske venstrefløjs erfaringer … De fleste af os er parate til at blæse en lang række virksomheder i luften, for vi har snakket så længe, men vi har åbenbart ikke snakket længe nok og godt nok. Det må være vores opgave at hjælpe til med at få arbejderne og arbejdernes kommende parti til at give startskuddet til åbning af fronten.”

  Vibeke von Sperling, i Politisk Revy (august 1972)

  ” “Vibeke Sperling kom til Informations udenrigsredaktion i 1978 som Østeuropa-medarbejder. Hun husker ikke decideret RAF-sympati på avisen, men måske nok “tendenser til en lidt for stor forståelse, som skal tolkes inden for rammen af Tysklands berufsverbot og andet, der viste den manglende demokratisering efter nazismens fald, som skabte de særlige spændinger i det tyske samfund . Men der var en vis romantik eller flirteri forbundet med militante aktioner på venstrefløjen,” som hun siger.

  Hun nævner som eksempel på flirteriet nogle “udsyrede” diskussioner i 1970’erne i kollektivet Aldershvile uden for Århus, hvor hun og kollektivets øvrige beboere “for sjov” snakkede om at kidnappe den daværende statsminister Hilmar Baunsgaard og gemme ham i kollektivets kælder.”

  Vibeke (von) Sperling, i Ulrik Dahlins artikel “Fortidens spøgelser”, i Information (18.3.2008)”

  http://medderesegneord.blogspot.com/search/label/Vibeke%20von%20Sperling

  I øvrigt er Vibeke Sperling jo kendt for, lige som så mange andre, at have anvendt det af sovjet udviklede “aktive middel”, belyvning med racisme.

  Kommentar by Hans Und — 10. juni 2014 @ 20:01

 9. Trofast tilhører og Jørgen Dragsdahl-krammer i Landsretten, da Bent Jensen blev pure frifundet for Dragsdahls forsøg på karaktermord: Vibeke Sperling.

  Nu (selvfølgelig) ansat på Politiken som en velestimeret udlandskorrespondent.

  Hvad hedder ‘Klaphat’ egentligt i femininum?

  Kommentar by bastardo — 10. juni 2014 @ 20:34

 10. #9

  Klaphat er kønsneutralt. ;)

  Kommentar by Erik Jørgensen — 10. juni 2014 @ 20:43

 11. Efter murens fald glemte man at udstille disse røde medløbere.

  Det var også sjovt som ,de tidligere national-socialist kollobatører,socialdemokraterne virkede knapt så interesserede i STASI arkiverne

  http://www.jyllands-posten.dk/premium/indblik/ECE4155227/spionerne-der-gik-fri?page=1

  Kommentar by jønne — 10. juni 2014 @ 21:08

 12. Jwg kan huske smådele af hvad jeg mindes som Skousens tekst: Jaime Martinez kom oppe nordfra fra byen Monterey ikke langt fra USAs grænse the american way,, han ville bort til Europa…

  I bakspejlet synes jeg jeg dengang var FOR kvinders invasion,,MOD mænds…

  Kommentar by Peter Buch — 10. juni 2014 @ 23:11

 13. Forbryderalbum:
  http://www.discogs.com/Skousen-Ingemann-Forbryderalbum/release/2374980

  Kommentar by Peter Buch — 10. juni 2014 @ 23:25

 14. Dennne kendte jeg ikke tidligere:
  http://www.discogs.com/Niels-Skousen-Vigga-Bro-Troels-Trier-Og-Arne-W%C3%BCrgler-Nej-Til-Politiske-Udvisninger/release/2374008

  Kommentar by Peter Buch — 10. juni 2014 @ 23:31

 15. Tak 8.Hans Und. Ja, jeg synes det er utroligt, at de mennesker har kunnet få et job efter, at de er afsløret om revolutionære dræbermaskiner?

  Hvad er det egentlig Vibeke von Sperling mener, når hun i Politisk Revy (august 1972) siger:“..Hun husker … en vis romantik eller flirteri forbundet med militante aktioner på venstrefløjen”
  Romantik?
  Det er jo det rene voldsporno.
  Nu går den på Dagmar! :)

  Kommentar by A-mad — 11. juni 2014 @ 00:03

 16. Jeg synes det er utroligt, at de mennesker har kunnet få et job efter, at de er afsløret som revolutionære dræbermaskiner?

  Kommentar by A-mad — 11. juni 2014 @ 00:06

 17. Det eneste interessante vedd socialister, er deres eklatante mangel på jordforbindelse.

  Kommentar by Nielsen — 11. juni 2014 @ 03:40

 18. #15
  Det tæller på cv’et når man er revolutionær og helst med en plettet straffeattest.
  Det er den sikre vej til et skatteyderbetalt liv i det offentlige.

  Kommentar by Frank Hagmann — 11. juni 2014 @ 09:53

 19. Fru fjernsynet i 70-erne husker jeg den radigale Bernhard Baunsgård med evigt bekymrede øjne som frontløber for de andre fascsistoide venstrefløjsere. Den evigt bekymrede Bernhard var daglig i TV og propaganderede for den “forsvundne” “Jaime! som det aldrig lykkedes for Bernhard at udtale korrekt – Hraime”. Han var angiveligt forsvundet hos de væmmelige mexicanere og Bernhard propaganderede mens hans kommunistiske venner slog sig på lårene af grin.
  En simpel Journalist tog til Mexico og fandt denne Jaime som ingen i Mexico interesserede sig for og det venstrefacsistiske medieshow faldt fra hinanden. Pointe? Også dengang var de radigale nogle skiderikker!

  Kommentar by seudonym — 11. juni 2014 @ 14:29

 20. “Information havde både latinamerikaeksperten Jens Lohmann,der var var ven med Jaime Martinez,og Jan Stage til at skrive om sagen.Jan Stage tog endda til Mexico og interviewede Jaime og hans familie.Det viste sig imidlertid at Martinez ikke var fængslet,og efter et stykke tid fik han indrejsetilladelse til Schweiz.Denne bogs forfatter har forsøgt at lokalisere Jaime Martinez,men det er ikke lykkedes.”

  Bombeterror i København: trusler og terror 1968 – 1990
  Af Bent Blüdnikow

  http://books.google.dk/books?id=FeP3WgqBCNUC&lpg=PA382&ots=Zmcbijf2g-&dq=jaime%20okusono%20martinez&hl=da&pg=PA398#v=onepage&q=jaime%20okusono%20martinez&f=false

  Kommentar by Anonym — 11. juni 2014 @ 16:25

 21. I dag skriver Bent Blüdnikow en meget lignende kronik i Jyllands-Posten: Castros spion i København.

  Kommentar by MartinH — 14. juni 2014 @ 16:53

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper