4. juni 2008

Krig er fred… uvidenhed er styrke (om Koranen 5:32)

Islamforskere snakker ofte om kontekst, men den her finder de næppe grund til at korrigere. Fra Jyllandspostens omtale af Omar Shargawis Gå med fred, Jamil.

 • 29/5-08 Jyllandsposten – Gå med fred, Jamil (anmeldelse).
 • “Der er ingen rene skurke i ”Gå med fred, Jamil” – alle har både krigeriske og forsonende sider, hvilket gør tragedien så meget desto større.

  For vi er jo alle mennesker – eller som filmens slutkommentar lyder med et citat fra Koranen: »Den som dræber et menneske, for ham er det som at have dræbt hele menneskeheden.«

 • 29/5-08 Jyllandsposten – Den, som har dræbt et menneske ? (kræver login; interview).
 • “Filmen slutter visuelt med et vers fra Koranen, som vises på baggrund af en mørk himmel. ’Den, som har dræbt et menneske, føler det, som om han har dræbt hele menneskeheden.’ Heri ligger et af Omar Shargawis stærkeste budskaber. ’Det er et budskab, som også ligger i alle de store monoteistiske religioner. Det kan aldrig retfærdiggøres i religion at slå et andet menneske ihjel’

  Sura 5, vers 32 i Koranen lyder…

  Den engelske (Yusuf Ali, 1934).

  “On that account: We ordained for the Children of Israel that if any one slew a person – unless it be for murder or for spreading mischief in the land – it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people. Then although there came to them Our apostles with clear signs, yet, even after that, many of them continued to commit excesses in the land.”

  Den danske (Ellen Wulff, 2006).

  “På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn, at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet. Vore udsendinge har bragt dem de klare beviser. Alligevel gik mange af dem derefter for vidt på jorden.”

  # mischief, fra arabisk: Fitna – (flere betydninger, eks. forsøg på at lokke, tvinge muslimer fra deres tro).

  Koranen foreskriver således, at det er tilladt at slå ihjel, hvis nogle leder muslimer i fordærv. Hvad det betyder uddybes i det efterfølgende vers.

  “The punishment of those who wage war against God and His Apostle, and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the Hereafter;”

  “Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.”

  Koranen 5:32 er med andre ord en advarsel til jøderne, og på ingen måde et budskab om at det aldrig kan “retfærdiggøres… at slå et andet menneske ihjel”. Faktisk det stik modsatte.

  Opdate.

 • 1/6-08 Søndagsavisen – Had og drab i troens navn (Bettina Nielsen, anmeldelse).
 • “Mange kender efterhånden det citat fra Koranen, som bliver brugt til at overbevise folk om, at islam er fred: Den, der dræber et menneske, har dræbt hele menneskeheden.

  Men det fuldstændige vers 32 fra Kapitel 5 i Koranen er mere kompliceret end som så. Både fordi det oprindeligt er skrevet som en advarsel til jøderne, men også fordi det legitimerer nogle former for drab.

  Så når danskpalæstinensiske Omar Shargawi i sin debutfilm ‘Gå med fred, Jamil’ citerer og tematiserer det forkortede vers, går der rod i budskaberne.”

  Opdate II.

 • 4/6-08 Information – Sådan er de jo, de arabere! (Birgitte Rabbek, anmeldelse).
 • “… filmen kommer imod instruktørens udtalte (i interview i Information den 30. maj) hensigt til at virke direkte racistisk. Ganske vist påstår den ikke at være repræsentativ for det arabiske indvandrermiljø i Danmark, men i betragtning af at der hverken hver dag eller år kommer en film om det miljø, bliver den det. Og det billede filmen tegner af arabere passer lige ind i det billede, som mange danskere har af dem; tilmed er en af de mest fordomsfulde muslim- og palæstinenserfjendske danskere, Mogens Rukow, medforfatter til filmen. Det må i sandhed være en film efter hans hoved, og tænk at man selv kan få dem til at lave den – og spille med i den…

  Det er da rigtigt, at filmen slutter med et fredeligt korancitat, men det forbliver et postulat, efter alt hvad man har været igennem inden.”

  The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/5892/trackback

  34 Comments »

  1. Dette vers er virkelig dhimmiernes favorit i Koranen. Helt bibelsk i sin skønhed; se, de er ikke så forskellige fra os. Og så er det løgn og manipulation. Måske et tegn på hvor vanskeligt det er at finde stuerene citater i Koranen?

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 5. juni 2008 @ 00:28

  2. Uden dobbeltbundethed, skrøner og ironi ingen kunst, for det er vel et kunstværk, vi har for os, og ikke en nyhedsartikel eller en dokumentar.

   Ud fra, hvad der har stået om filmen, er det svært at forestille sig, at den uformidlet og ureflekteret afsluttes af en from islamisk miniandagt over et løst skriftsted, sådan som anmeldelsen antyder – det må have en anden funktion – noget der er mere sammensat. Indtil andet er bevist, må man gå ud fra, at skriftstedet indgår i en – kunstnerisk – kontekst.

   Kommentar by Nils — 5. juni 2008 @ 00:38

  3. …og det slår mig, at Wilders i sin kortfilm “Fordærv” (var det ikke sådan?) giver udtryk for, at muslimerne burde rive sider ud af koranen. Det er jo så det, vores filminstruktørven – fred være med ham – har gjort.

   Kommentar by Nils — 5. juni 2008 @ 00:48

  4. De efterfølgende vers er også blodige. At citere 5:32 uden sammenhæng er bedrag, slet og ret.

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 5. juni 2008 @ 00:56

  5. Meget enkelt, hvem kan finde noget som helst fornuftigt i koranen???
   Hvis ikke det var fordi, der stadig findes uoplyste folk, der med vold og terror, indædt forsvare denne totalt latterlige makværksbog, så kunne en filmatisering af alt dette fjollede totalt meningsløse vås, overgå Max-brothers, Life of Brian, Dave Allen, Monthy Phyton osv
   Det sgu så meningsløst latterligt, så ikke engang filmverden kan skabe noget så latterligt!!!

   Kommentar by li — 5. juni 2008 @ 06:09

  6. Har Mogens Rukow ikke en finger med i spillet, eet eller standet sted, i forbindelse med den film ?

   Henrik R.C.:

   angående bedrag, så er det vist kun de Vantro der ude i et sådant ærinde når de citerer- forøvrigt helt ulovligt – fra Koranen.

   Når Rettroende derimod anvender Korancitater er det oplysende virksomhed.

   At anvende Koranens tekster med bedrageri for øje falder dem ikke ind, naturligvis.

   Lige som det heller ikke falder dem ind, at Vantro i dag kan finde ud af hvad Taqiyya, Kitman og Takfir står for.

   Forresten – så efterlyser jeg en ordbog, der oversætter fra Arabisk til Dansk, de forskellige ord og begreber, der anvendes i Koranen, Hadith, Sunnah og Shariaen.

   Sådan een ville lette arbejdet med at sætte os ind i hvad de forskellige ord og vendinger i Islams tekster betyder.

   Ved nogen om en sådan eksisterer ?

   Kommentar by Vivi Andersen — 5. juni 2008 @ 06:30

  7. “Alligevel gik mange af dem derefter for vidt på jorden.”

   Hvem hentyder sætningen til?

   Kommentar by Casper | Borgerlig bums — 5. juni 2008 @ 07:25

  8. Underligt at islam’s nyttige idioter gerne må citere koranen udenfor “kontekst” – menhver gang nogle af os islamkritikere benytter de utallige mange og kvalmende volds-, drabs-, tortur- og terrorvers fra koranen, så bliver der hylet op over at “citatet er taget udenfor kontekst”….

   Endnu mere underligt bliver det når man kommer ihu at fordelingen mellem de “gode” vers og de “dårlige” vers (dvs. de fredelige vers og de voldsordinerende vers) er meget, meget skæv.

   Kommentar by Vantroende — 5. juni 2008 @ 07:39

  9. Jeg fandt i forbindelse med filmen min danske udgave frem. (A.S. Madsen 1967)

   Sura 5 vers 33

   “Af denne grund foreskrev vi Israels børn, at den, der dræber et menneske, hvis det ikke er for (mord på) et menneske eller for oprør i landet, så skal det (for ham) være, som om han har dræbt hele menneskeheden. Og den, der lader det i live, så skal det (for ham) være, som om han har holdt hele menneskeheden i live. Og Vore sendebud er visselig kommet med klare tegn, men de fleste af dem handlede derpå visselig umådeholdent i landet.”

   Sjovt nok bliver vi altid belært om, vi ikke må citere fra Koranen, men de korrekte må gerne plukke 2 smukke sætninger ud af en hel tekst.

   Jeg har sågar hørt en imam påstå, at masseødelæggelsesvåben er forbudt ifølge Koranen netop ud fra de 2 sætninger!!! Halleluja

   Kommentar by føljeton — 5. juni 2008 @ 08:38

  10. Mogens Rukow har været med til at skrive manuskriptet (dialogen).

   Se endvidere anmeldelsen af filmen i Søndagsavisen. Den anmeldelse er på et ekstremt højt niveau.

   Kommentar by Frederik — 5. juni 2008 @ 09:29

  11. Sura 5 (Bordet) vers 32
   På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn, at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet. Vore udsendinge har bragt dem de klare beviser. Alligevel gik mange af dem derefter for vidt på jorden.

   http://www.forlagetvandkunsten.dk/100518/

   Kommentar by RettenTilSelvforsvar — 5. juni 2008 @ 11:00

  12. Her er i øvrig et andet citat om at dræbe:

   De ville ønske, at I var vantro, ligesom de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Guds sag! Hvis de vender sig bort, skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem! Tag ingen af dem til ven eller hjælper!

   Kommentar by RettenTilSelvforsvar — 5. juni 2008 @ 11:02

  13. Vivi 6″ har fat i en vigtig ting, er der en ordbog, Arabisk/Dansk?? ikke en fra andre sprog, korane skal læses på Arabisk, jeg vil sikkert blive skeløjet at at læse højre til venstre og få hovedpine.

   Kommentar by Per N — 5. juni 2008 @ 15:06

  14. Arabisk – dansk ordbog: http://translate.google.com/translate_t?sl=ar&tl=da

   Kommentar by RettenTilSelvforsvar — 5. juni 2008 @ 16:08

  15. “Det er da rigtigt, at filmen slutter med et fredeligt korancitat, men det forbliver et postulat, efter alt hvad man har været igennem inden.””

   Birgitta Rabbek går ind og agerer omsorgsperson og socialpædagog i stedet for objektiv anmelder.

   Kunne hun ikke lægge sit moderlige omsorgsgen eller sin livmoder på hylden, så længe hun skal have den faglige ekspert kasket på?

   Kommentar by Janne — 5. juni 2008 @ 18:09

  16. Her er lidt spændende læsning om det arabiske begreb Naskh (tafsir), koranens ”Erstattelsesdoktrin” der i høj grad ikke prædikes meget om når Islam skal formidles til vantro og konvertitter, over disken i grønthandleren eller i moskeen.. I grove træk benyttes denne til at træffe afgørelser i islamisk lov, når versene fra den ”hellige” bog forskriver åbenbaringer der er indbyrdes modstridige.
   Koranens kronologiske opbygning dikterer direkte hvilke vers der vægtes højest. Nemlig at de senest nedskrevne vers har den højeste autoritet, hvis der altså findes modstridigheder ibland dem. De færreste er dog klar over at koranens struktur ikke er organiseret kronologisk men derimod i et sandt virvar hvor vers nedfældet i Muhammeds til i Mekka, blandes sammen med dem nedfældet i profetens tid i Medina (Hvilket bestemt var en ganske anden oplevelse for den muslimske krigsherre!)
   Kitman og Taquiyya bliver ivrigt brugt, for at skærme denne doktrins natur for dagens lys.

   Skrevet af Abdullah Al Araby (Alias)
   Lidt eftermiddagslæsning til at få kaffen galt i halsen af..

   http://www.islamreview.com/articles/quransdoctrine.shtml

   Sura 9:5
   Men når de forbudte måneder er tilendebragt, da bekæmp og dræb hedningene hvor end i finder dem, belejr dem og beslaglæg hvad de ejer, læg på lur og udmanøvrer dem på alle fronter (i krig)

   Kommentar by Kim A — 5. juni 2008 @ 18:12

  17. Sura 9:5

   er blandt de mange Suraere der omhandler hvordan og hvorledes den Rettroende skal forholde til og agere overfor de Vantro og ikke mindst deres lande og områder, som Rettroende skal medvirke til at underlægge Islams banner.

   Tro mig, disse Suraére bliver ikke opfattet som historiske efterladenskaber, men er i allerhøjeste grad meningsfulde for nutidens Rettroende.

   Jihaden mod Europa og det øvrige Vesten er i fuld sving, bl.a. under henvisninger til de af Allahs Suraere, der beskriver den Rettroendes pligt overfor Allah.

   USA er ivørigt i fuld sving med at forbyde anvendelsen af bl.a. ordet Jihad.

   Får vi de samme forbud her i Europa bliver det besværligt at skrive om Islam .

   http://www.speroforum.com/site/print.asp?idarticle=15418

   Kommentar by Vivi Andersen — 5. juni 2008 @ 18:34

  18. ->17

   “USA er ivørigt i fuld sving med at forbyde anvendelsen af bl.a. ordet Jihad”.

   Mere præcist er det embedsmænd og ministre der har fået pålagt begrænsninger i deres ordvalg. USA er heldigvis endnu langt fra at begrænse ytringsfriheden for sine borgere.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 5. juni 2008 @ 19:00

  19. @ Vantroende, du skriver; Endnu mere underligt bliver det når man kommer ihu at fordelingen mellem de “gode” vers og de “dårlige” vers (dvs. de fredelige vers og de voldsordinerende vers) er meget, meget skæv.

   W: Jeg kender ikke selv noget til fordelingen, og vil derfor (sikkert i lighed med mange andre) være hjulpet af at du præciserede ‘meget, meget skæv’. Er det 1:2, 1:3, 1:5, 1:20? Jeg ved, a de dårlige vers er der (og er til at brække sig over), og jeg ved at Sam Harris fylder 5-6 sider udelukkende med voldsforherligende korancitater (ingen forklaringer, 5-6 sider bare med citaterne). Men jeg kan overhovedet ikke udtale mig om fordelingen, og vil gerne høre fra en der kan…

   Kommentar by William — 5. juni 2008 @ 19:31

  20. Ali blev myrdet på vej til moskeen i 661 og har siden været midtpunktet for shiitternes tilbedelse og sorg.
   Mon Che Guevara er lige så langtidsholdbar.

   Kommentar by Menig 442 — 5. juni 2008 @ 22:18

  21. 18.LFPC

   OK og tak!

   Men hvor lang er mon så vejen fra at pålægge embedsmænd og ministre begrænsninger i deres ordvalg i forbindelse med Islam, muslimer, terror osv. til befolkningen en dag finder sig pålagte samme begrænsninger ?

   ECRI´s anvisninger d. 16.okt. 2000, hvor al kritik af islam behandles som racisme, islamofobi og fremmedhad – og alle medier incl. internettet skal kontrolleres for hate speech( = kritik af islam).

   EU´s overtagelse af straffelovgivningen = lovgivningen befriet fra nationalstaternes “feudalisering” ?

   Hvis dette ikke betyder, der er lagt i kakkelovnen til Europas befolkninger………..

   Kommentar by Vivi Andersen — 6. juni 2008 @ 00:13

  22. William:
   Der findes ikke mig bekendt nogle fast og endegydlig opgørelse angående forholdet mellem de “gode” vers og de “dårlige” vers i koranen, ganske enkelt fordi selve definitionerne jo i sig selv er ganske åbne for fortolkning – Hvad er “godt” ?

   Bare for at tage en yderlighed: En muslim ville mene at kommer det fra koranen, er det pr. definition “godt” og kan forøvrigt ikke diskuteres. Så stenning at utro kvinder er pr. definition “godt”, ordren om ikke at tage kristne & jøder til venner er pr. definitition “godt”, beskeden om at slagte alle ikke-troende er pr. definition “godt”, osv. osv.

   MEN kigger man på Skeptics Annotated Quran og kaster et blik på deres rubricering af versene, springer det massiv misforhold i øjnene.

   og jeg har ikke engang nævnt haditherne endnu.

   Kommentar by Vantroende — 6. juni 2008 @ 08:42

  23. ->21

   Der har været nogle skriverier på diverse blogs om at der blandt Demokrater er en del der ønsker indførelse af hate speech-lovgivning i USA. Jeg må indrømme at jeg har svært ved at se dette gennemført, fordi det vil være så markant et brud med amerikansk selvopfattelse og historie. Dertil kommer, at det formentlig skulle gennem adskillige instanser, Supreme Court osv., for at blive vedtaget, hvilket ville være en langstrakt proces, fordi de vil møde massiv modstand og dette system arbejder langsomt. Endelig er der den side af ytringsfrihedsdebatten man aldrig ser omtalt, nemlig den praktiske implementering. En sådan lov ville være en rød klud på mange, og en udfordring som skulle trodses. Der er endnu mange måder at omgå disse ting på i de elektroniske medier. Måske kommer vi her i Europa en dag til at gå ud ved nattetide med spritstencilerede løbesedler og tapetklister, men mon ikke vi er mange der ville gøre det hvis det kom dertil?

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 6. juni 2008 @ 11:49

  24. Vinderen af Miss Tørklæde 2008 kåres tirsdag den 10. juni af modeeksperten Uffe Buchardt og Helen Latifi, der blandt andet blogger om muslimsk mode.

   Vh.

   Kommentar by lady-in-red — 6. juni 2008 @ 12:42

  25. Ja, det er uhyggeligt som den infantile gås får medieopmærksomhed. Et sikkert tegn på vor civilisations deroute.

   Kommentar by Kim Poulsen — 6. juni 2008 @ 14:04

  26. 23.LFPC

   Tak for svaret.

   Lad os håbe Amerikanerne er mere forstandige end Europæerne.

   Med det EUSSR vi har fået frembragt kan vi vel ikke kalkulere med vi ikke en morgen vågner op og må erfare man hen over hovederne på os har vedtaget en lovgivning, der kan bringe os i fængsel for hvad EU definerer som hate speech rettet mod Islam og dens Rettroende?

   Tænk på hvordan man i Bruxelles har fået tilrettelagt og gennemført Euro-Med projektet !

   Så fra den kant af mener jeg det vil være realistitsk OM vi tænker i sådanne baner .

   Jeg forventer mig alt fra den slags mennesker hvis hensigt er at omkalfatre de Europæiske lande .

   Om deres hensigt fra starten af har været at Europas lande skulle ende mere eller mindre som udgaver af de Mellemøstlige helveder ved jeg ikke.

   Det kunne tænkes, at indvandrerpolitiken er løbet vores magthavere af hænde.

   Og alligevel så kan jeg ikke få dette til at rime med at man fortsætter med projekt Euro-Med, som skal vel på sigt skal bringe disse vores kommende Partnerlande ud af denne deres status og ind som fuldgyldige medlemmer af EU.

   Og jo- der er mange af os der vil dappe ud i nattens mulm og mørke og klistre løbesedler op!

   Kan vi ikke gøre andet for at ændre på elendighederne kan vi ihvert fald viser vores modstand også på denne måde.

   Kommentar by Vivi Andersen — 6. juni 2008 @ 14:34

  27. @24 lady-in(doktrineret)-red
   Ej, hvor tøse sejt!!!NOT
   Hvor kan jeg bidrage med en tillægs-pokal, for den mest DUMME islam indoktrinerede uvidende gås, sådan en erkendelses pokal, for den mest lammehjernede kvinde affaldssæk!!
   Skal disse underkastelses kvinder ikke passe på, at deres skønhed..ha..ha..ha… ikke får de hjernedøde vildyrs muslim mænd til at overfalde dem! for de kan jo ikke gøre for det! for det er jo kvindernes skyld! de bliver nødt til at følge deres voldtægts-drifter…ik`…

   Kommentar by li — 6. juni 2008 @ 20:53

  28. Det er svært at tage en ideologi, som hævder at jorden er flad som en skive, særlig alvorligt. og det hævder ideologien islam.

   Kommentar by jørgen — 6. juni 2008 @ 22:16

  29. @ William #19
   vil gerne høre fra en der kan…

   Så skal du lytte til Tina Magaard: Islam er den mest krigeriske religion.

   Kommentar by Mallebrok — 6. juni 2008 @ 22:34

  30. En væsentlig del af ideologien islam(isme) er had og foragt til alt, som er ikke-islamisk.

   Kommentar by jørgen — 6. juni 2008 @ 22:43

  31. Sikke noget vrøvl, at sura 5,32 er smuk. Verset siger at Vi (Allah) har lært israels folk (jøderne)at de ikke må slå ihjel, MEDMINDRE det sker som hævn eller gengældelse for mord eller fordærv. Det er formentlig sådan, de fleste muslimer tænker. (Både jødedom og islam bygger på en straffende Gud, der gengælder ondt med ondt og godt med godt. Sker “retfærdigheden” ikke fyldest her på jorden, venter der Helvede eller Paradis hinsides. For onde, hævnende mennesker har skabt gud i deres billede).
   Mod islams gammeltestamentelige oldtidstankegang har kristendommen dette svar: “Se til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle.” … “Prøv alt, hold fast ved det gode, hold jer fra det onde i enhver skikkelse!” Paulus 1. Thessalonikerbrev, 5,15 ff).
   Når “Gå i fred Jamil” citerer 5,32 er det naturligvis, fordi koranverset så udmærket passer på filmens emne: HÆVN. Nogen har så bare villet pynte på det.

   Kommentar by Niels P. — 6. juni 2008 @ 23:59

  32. @31 Jeg undertegner mig nu Niels P. da der i indlæg 2 og 3 pludselig er en, som har overtaget mit Nils.

   Kommentar by Niels P. — 7. juni 2008 @ 00:50

  33. 15 Janne:
   Det er bare en perle, den grinte jeg meget over :-)

   Kommentar by Per N — 8. juni 2008 @ 14:27

  34. Undercover Mosque
   Et interessant link:
   http://www.youtube.com/watch?v=peFQWuk4nuo

   Kommentar by Jens — 9. juni 2008 @ 09:16

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper