19. juli 2008

Morten Uhrskov i Deadline mod Bjørn Elmquist

Den historiske debat om udlændingepolitikken kogt ned til ni minutter med Morten Uhrskov Jensen og Bjørn Elmquist på hver sin position. Sund fornuftbaseret pragmatisme kontra farlig følelsesbaseret ideologi. Korthuset er forlængst væltet, men Elmquist mener stadig han har det moralske overtag, og henviser til Sverige.

(Vimeo-kopi)

Fuld transkription.

Adam Holm, DR2: Velkommen til jer to, Morten Uhrskov Jensen og Bjørn Elmquist. Morten Uhrskov Jensen, du skriver i din bog, at udlændingeloven af 1983 er det store problem, og det er jo derfor nærmest, kan man næsten sige, en slags syndefaldsberetning. Kan du ikke indlede med at fortælle os, hvad er det forkastelige, det problematiske ved den lov?

Morten Uhrskov Jensen, forfatter: Først vil jeg sige, at det er givet ud fra de kilder jeg har gennemgået, at politikerne dengang – er jeg helt overbevist om, var slet slet ikke er klar over den indstrømning der ville blive en følge af loven af 1983. Det mest bemærkelsesværdige ved loven, det er jo at man der så at sige frivilligt – et flertal i det danske folketing, alle partier minus Fremskridtspartiet, så at sige frivilligt afskaffer en væsentlig del af den danske suverænitet. Nemlig den danske stats ret til selv at beslutte, hvem man vil give opholdstilladelse til i landet. Man opstiller nogle af de her retskrav, og det var især den for defacto-flygtninge og for familiesammenføringer, der senere viser sig, få år efter, at give ganske store tal, der fortsætter med at vokse.

Adam Holm: Er du så enig i, det vi hørte Søren Krarup sige til indledningen her i programmet, at det på en måde var en invitation til den danske nations udslettelse.

Morten Uhrskov Jensen: Det er en måde man bestemt kan formulere det på, hvis den udvikling i øvrigt var fortsat, at man så at sige ikke havde gjort op med loven af 1983, hvad man så gjorde i ganske betydelig grad efter valget i 2001.

Adam Holm: Godt, her i første instans taler vi lige om det historiske, og der er du jo med Bjørn Elmquist, og du og dit daværende parti Venstre var med til at få denne her lov igennem, som af kritikere er blevet kaldt verdens mest liberale udlændingelov. Hvorfor var i så villige til at åbne op på det tidspunkt?

Bjørn Elmquist, advokat: Fordi dengang tog vi alvorligt, de, ikke bare bogstavet, men også ånden i de internationale forpligtelser, og de internationale aftaler vi havde indgået. Flygtningekonvention, og hvad der ellers kunne være at nævne, og derudover så var vi måske også moralsk indstillet på at tage det slæb der ville komme, og jeg synes det er helt korrekt, at beskrive – jeg vil ikke kalde det syndefald, jeg vil snarere sig det modsatte – det var blåstemplingen af vores principper, og det som er gået galt senere hen, det var ikke den lov. Det var at man blev bange for sin egen skygge.

Adam Holm: Men hånden på hjertet. Kom der for mange flygtninge… (afbrydes)

Bjørn Elmquist: Nej!

Adam Holm: – dengang i 80erne?

Bjørn Elmquist: Nej, det gjorde der ikke. Det gjorde der ikke. Hvis bare politikerne, alle sammen, alle dem der havde stemt for loven, var blevet ved med at fastholde på det gode princip, og at vi skulle have en ordentlig integrationspolitik, så vi fik noget styr på det. Og vi fik dem velintegreret i det danske samfund, og de ikke var blevet bange af Tamilsag og så videre og så videre, i løbet af 80erne og 90erne, så var det aldrig sket.

Adam Holm: – Morten Uhrskov Jensen. .

Morten Uhrskov Jensen: Jeg hæfter mig måske især nok ved en ting, som Bjørn Elmquist siger her, og det er hvad jeg vil kalde, næste et forsøg på opdragelse af befolkningen. Det er ganske påfaldende, især for den første del af perioden, det vil sige 80erne, starten af 90erne – der er det meget ofte man hører politikerne, meningsdannere og andre, tale om at hvis blot politikerne så at sige taler pænt om det her emne, jamen så går det nok også alt sammen. Med andre ord, man skal lære danskerne, lære, skal stå i gåseøjen her, at være pæne mennesker der bare tager imod de her flygtninge, selvom det er indlysende, hvor meget problematisk det var allerede få år efter loven blev vedtaget.

Bjørn Elmquist: Jeg er ganske uenig. Jeg var dengang opstillet for Venstre i det nordjyske, og fik en masse personlige stemmer, valg efter valg – der var faktisk valg hvert andet år dengang, og jeg mødte ikke kritik fra mine vælgere eller fra andre.

Adam Holm: – Så det borgerlige Danmark accepterede den liberalitet i udlændingepolitikken?

Bjørn Elmquist: De borgerlige liberale gjorde. Der var en glæde ved at lære disse flygtninge at kende, når de blev fordelt rundt omkring i landet. Det oplevede jeg gang på gang, at der kom almindelige mennesker til mig i det nordjyske, og sagde: Nu har vi lært dem og dem og dem at kende – det er en berigelse, at vi har lært dem og dem at kende. Så jeg føler ikke at, og jeg mener det er forkert, at sige, at der var et skel, og at ingen turde sig os imod os og så videre. Jeg havde masser af vælgermøder med Mogens Glistrup i det nordjyske – han kom tit derop.

Adam Holm: Men vi hører jo Krarup og nu også forstærket af Morten Uhrskov Jensen, sige, at, bortset fra, den er jo blevet revideret den lov, at det var en invitation til at gøre op med, skal vi sige, nationale homogenitet, der var i Danmark – den, hvad kan man sige, enhedskultur, som havde domineret det danske samfund i mange århundreder.

Bjørn Elmquist: Det mener jeg ikke. Det var ikke en invitation. Det var med åbne øjne at man gik ind i det, og var overbevist om at den danske identitet, og det danske samfund, og vores velfærd og alt muligt, havde masser af ressourcer til at klare det. For husk nu, procentvis taler vi om ganske få mennesker.

Adam Holm: Den skal over til dig. Man gik ind i det med åbne øjne, siger Bjørn Elmquist.

Morten Uhrskov Jensen: Ja, der er jo to korte ting der. Altså man kan jo sige fra loven bliver vedtaget i ’83 til stramningerne i 2002, der er jeg ikke, i min ret omfattende gennemgang støt på én meningsmåling der har vist et flertal der ønskede den førte politik. Der er hele tiden i perioden gennem 19 år, der er der altså et flertal af danskerne der faktisk ønsker stramninger her.

Det er den ene del af det. Nu nævner Bjørn Elmquist så borgerligt liberal. Det får mig til at sige at min måske væsentligste konklusion, jeg selv har draget. Det er først og fremmest, at denne her lov, rammer jo først og fremmest de danskere der er relativt dårligere stillet end så mange andre. Nemlig dem der bor i de sociale boligbyggerier og som måtte tage konsekvenserne af loven og de kultursammenstød som fulgte med. Fordi flygtninge og iøvrigt også indvandrere, meget naturligt iøvrigt når de ikke kunne dansk, var nødt til at blive placeret i det sociale boligbyggeri.

Adam Holm: Godt, vi skal over til Bjørn Elmquist. Du siger at I gik ind i det med åbne øjne. Man kunne måske tilføje med for blå øjne… (afbrydes)

Bjørn Elmquist: – Næh. Næh.

Adam Holm: – Fordi konsekvenserne af den her lov, som Uhrskov taler om, så går ud over, kan vi godt sige, en del af den danske befolkning, med parallelsamfund, med kriminalitet, og så videre.

Bjørn Elmquist: Husk, nu taler vi historie. Husk nu hvordan det var i 1982. Der havde siddet en Anker Jørgensen-regering, som gik af. Og der blev dannet en borgerlig firkløverregering. Hvor vi havde en borgerlig justitsminister, en konservativ Ninn Hansen. Det var hans lovområde. Han var med. Lovkontoret var inde over. Der var da ingen af juristerne i lovkontoret der havde blå øjne eller noget. Altså var blåøjede.

Adam Holm: Men der er jo nogle mennesker i samfundet, hvad kan jeg sige, indfødte danskere, som føler de har båret byrden, og som har reageret på det, og det er jo derfor at der er kommet gradvise politiske forandringer. Og det var I formentligt enten ligeglade med eller uvidende om.

Bjørn Elmquist: Nej. Vi har, eller jeg var vidende om, men jeg kan jo ikke tale på alles vegne, men jeg kan sige at jeg selv havde som helt klar præmis, at vi så også skulle have en integrationspolitik og en indsats på området, der levede op til de høje principper i flygtningeloven, eller i udlændingeloven. Og det var dér at kæden sprang af. Der havde man altså ikke den konsistens der var påkrævet op igennem 80erne og 90erne.

Adam Holm: Ser du de parallelsamfund, som man altså, uanset hvor man står i det politiske samfund, må anerkende er i det danske samfund med forskellige integrationsproblemer, ser du det som en direkte følge af ’83-loven?

Morten Uhrskov Jensen: Ja da. Det gør jeg da. Fordi det er tilstrømningen der er helt afgørende her, og det gør det især når vi taler om mennesker fra 3. Verdenslande, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er især dem der kommer fra muslimsk dominerede lande. Nævn mig et land Bjørn Elmquist, hvis vi lige tager et hurtigt udblik til Europa, der ikke har enorme problemer på det her område, hvis de ellers har haft en indvandrer/flygtningepolitik, der har medført meget stor tilstrømning. Det er en illusion at tro, at hvis bare man havde ført en integrationspolitik der var lidt bedre, at så kunne man have løst alle de her problemer.

Adam Holm: – det skal du vist have lov at svare på.

Bjørn Elmquist: Jamen, jeg vil nævne Sverige. Det er så tæt på, og Sverige har haft en indstrømning af flygtninge fra udlandet, også fra de lande som du nævner, som faktisk har holdt standarden som vi også havde i 80erne. De har problemer i Sverige, selvfølgelig har man problemer, men det kan jo slet ikke sammenlignes med den debat vi har i Danmark. Det er så provensielt synes jeg, den debat vi har, at vi bliver ved med at sige, at det er udlændingenes skyld – nej det er vores egen.

Morten Uhrskov Jensen: – Det er i meget høj grad vores egen skyld, men det er da morsomt du nævner Sverige. Altså Sverige har så enorme kriminalitetsproblemer, hvis du følger med – for eksempel var jeg inde på det officielle statistiske bureau i Sverige – konstatere, at de har en voldtægtshyppighed på godt fem gange den danske (jeg har taget forbehold for befolkningsstørrelse). Sverige har ekstremt mange grove voldstilfælde, de har kæmpeghettoen – Rosengården i Malmø er bare et eksempel, på noget der får Vollsmose til at ligne vand, så det er ganske absurd at nævne Sverige. Sverige er tværtimod et land det har haft overordentligt store konsekvenser, at man har ført en væsentligt mere liberal politik. Og lad mig så lige komme kommentere det provensielle også, for det er noget kritikerne af loven meget ofte får skudt i skoene. Nej vil jeg hævde, det er snarere Bjørn Elmquist – dig! Og andre der er meget provensielle når i egentlig tror, at det at bringe rigtig mange mennesker fra 3. Verdenslande, og så tro at det kan gå glidningsfrit, at de nok sådan kommer til at smelte ind i vores kultur – at det kan man. Nej, det er Jer der provensielle og ikke os.

Adam Holm: – derfra Bjørn Elmquist.

Bjørn Elmquist: Jeg må fastholde mit synspunkt. Nu har jeg ikke haft lejlighed til at læse det der igennem, og derfor kan jeg heller ikke fælde den endelige dom over det, men jeg hæfter mig ved, hvad det er for et parti, der har bedt om at få denne undersøgelse, og jeg er spændt på om nu man havde accepteret at finansiere det hele, hvis man siger der var kommet andre konklusioner, end de konklusioner som nu kommer, og som passer som fod i handske, havde jeg nær sagt, som fod i hose, til hvad Dansk Folkeparti vil og har sagt hele tiden.

Adam Holm: Ja, og der skal vi måske lige føje til, at Dansk Folkeparti har finansieret noget af dit arbejde.

Morten Uhrskov Jensen: Jeg må næsten lige have lov til at føje en kommentar til det Bjørn Elmquist vælger – Ja, så vil jeg bare sige, at den her bog er min bog, men jeg skulle have løn for at , jeg skulle have noget at leve af i perioden. Jeg opfatter det næsten som et forsøg på intimidering, ved at sige at det skulle være et underlødigt værk, fordi nogen har betalt mig løn et halvt år.

Adam Holm: – og det var. Tak fordi I kom og tog debatten.

 • 13/7-08 Jyllandsposten – Morten Uhrskov: Wilhjelms fejltagelser (svar til P. Wilhelm).
 • 16/7-08 Snaphanen – Bjørn Elmquist: »Sverige er forbilledet«.
 • 17/7-08 Sappho – Idealisme uden grænser (af Lars Hedegaard; interview med Morten Uhrskov).
 • 17/7-08 Nomos Blog – Morten Uhrskov Jensen: Følelser og fakta (langt referat af debatten!).
 • 19/7-08 Information – Loven der splittede familier (Uhrskov-interview; kræver login).
 • Oploadet Kl. 23:46 af Kim Møller — Direkte link90 kommentarer

  The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/5994/trackback

  90 Comments »

  1. Mens vi venter på transkriptionen, kan jeg få dig til at udbygge din henvisning til ‘Festimen-dommen’ i Dan vs. Morten-posten:

   Var det et forøg på at teste os, eller eksisterer den virkeligt?

   http://www.google.dk/search?hl=da&q=festimen+dommen&btnG=S%C3%B8g&meta=lr%3Dlang_da
   http://www.google.dk/search?hl=da&q=festimen&btnG=S%C3%B8g&meta=lr%3D

   Kommentar by William Jansen — 18. juli 2008 @ 13:23

  2. Man kan jo starte med at sende Bjørn Emhætte en regning på 100-200 mia. for det er det hans import af middelalder folket koster os om året.
   Dertil kommer alle de menneskelige omkostninger for danskerne.

   Kommentar by Fritz — 18. juli 2008 @ 13:26

  3. -> William

   Det lød som festimen, derfor sat i parentes med øjne omkring. Kender du eller andre den rigtige stavemåde, så skriv det her, så retter jeg i posteringen.

   P1debatten er stadig online. Mener det er i lidt før midten (dvs. 8-12 minutter inde).

   Kommentar by Kim Møller — 18. juli 2008 @ 13:27

  4. […] Uriasposten har uploadet alle  ni bevaringsværige minutter på You Tube:Morten Uhrskov i Deadline mod Bjørn Elmquist.  […]

   Pingback by Snaphanen » “Die-hard” - Elmquist: “Jeg har ikke læst bogen, men jeg mener det samme” — 18. juli 2008 @ 13:33

  5. @ Møller;

   Grunden til at jeg spørger dig er ikke fordi at det er stavet forkert (jg kom selv til at kalde Rolands-kavdet for Roalds-kvadet i en tidligere post), men fordi hvad du end henviser til, så har jeg aldrig hørt om det.

   Men jeg troede at Festimen-dommen var dine ord, og ikke MM’s ord, så derfor min undren. Jeg har skrevet til Morten Messerschmidt:

   Hej Morten

   I Onsdagens P1-debat med Dan Jørgensen, så omtaler du noget der lyder som ‘Festimen-dommen’, som jeg gerne vil blive kolgere på Problemet er bare:

   http://www.google.dk/search?hl=da&q=festimen+dommen&btnG=S%C3%B8g&meta=lr%3Dlang_da
   http://www.google.dk/search?hl=da&q=festimen&btnG=S%C3%B8g&meta=lr%3D

   Jeg kan ikke finde den, og google stillr ikke alternative forslag. Jeg håber, at du kan afse 5 sekunder til at hjælpe mig på vej, og jeg forventer ikke mere end 5 sekunder fra din sikkert travle hverdag.

   God arbejdslyst!
   Med venlig hilsen

   William Jansen
   Adresse…

   Kommentar by William Jansen — 18. juli 2008 @ 13:46

  6. Man kan godt høre at Elmquist er advokat. Han benægter alt :-)

   Kommentar by Anders — 18. juli 2008 @ 14:02

  7. Vimeo er allerede væk. DR sletter sine spor.

   Kommentar by steen — 18. juli 2008 @ 14:14

  8. DR hurtigt ude- You Tube også væk. Man skulle ikke tro, de var betalt af os.

   Kommentar by steen — 18. juli 2008 @ 14:38

  9. Det var Festersen-dommen Messerschmidt nævnte.
   http://www.google.dk/search?hl=da&q=festersen+dommen

   Kommentar by Mufkatar den Udkogte — 18. juli 2008 @ 15:01

  10. Tjekket 15.10. Alt fungerer.

   Kommentar by Kim Møller — 18. juli 2008 @ 15:12

  11. Jeg husker Mette Winge i en diskussion under “Muhammed-krisen” ikke anede at tegnerne var blevet truet på livet – og hun læste ikke Jyllands Posten – måske havde hun ikke engang set tegningerne. Hun reagerede – præcis som her Bjørn Elmquist – fuldstændigt på rygmarven uden at have sat sig ind i sagerne: Jeg “føler” altså har jeg ret. Og alle gode følelser er – gode – derfor er “jeg” god. Med sådan en overeksponeret godhedsfølelse er det selvsagt klart at “dyret” det slemme dyr må stikke sit lumpne hoved frem et sted. Og hvor kan godfølerne finde et objekt, der er tilladeligt at hade – Dansk Folkeparti, “de sorte præstefætre”, ondskabens ikon: Pia Kjærsgård. Man kan spørge sig selv om godfølerne lider af en slags sublimeret psykopati – man evner ikke selvkritik, man tager ikke ansvar for ens handlinger, man søger altid nye sager der skal bekræfte ens ego – altid med de bedste intentioner, naturligvis – uden at ænse de lidelser man mere eller mindre direkte påfører andre.

   Kommentar by Limewoody — 18. juli 2008 @ 15:18

  12. -> 11 Limewoody

   “Jeg husker Mette Winge i en diskussion under “Muhammed-krisen” ikke anede at tegnerne var blevet truet på livet…”

   http://www.uriasposten.net/?p=3103

   Ærgeligt ingen saksede Winge-debatten til Youtube.

   Kommentar by Kim Møller — 18. juli 2008 @ 16:31

  13. Jeg fangede lige klippet via DR’s nettv-sektion, da YouTube-videoen vist har nogle problemer et par minutter inde.

   Interviewet er rigtigt godt og viser på bedste vis, hvordan denne udlændingedebat håndteres fra en idealistisk hhv. realistisk synsvinkel. Hver eneste gang Uhrskov Jensen kommer med en statistisk reference m.v. får han en stjerne i min bog; for det er virkeligt sjældent, at man faktisk hører til kildehenvisninger (udover meningsmålinger) i msm.

   Bjørn Elmquist får tørt på, for at sige det sådan. Referencen til Sverige som et forbillede falder helt til jorden, når Uhrskov Jensen nævner en kriminalitetsstatistik fra “Broderlandet” og så lige tilføjer, at den er korrigeret for befolkningens størrelse. Elmquist kan så bare sidde tilbage og sige: “Jamen, nu har jeg jo heller ikke læst bogen” og så forsøge at komme med et karaktermord på bogen fordi den for en lille del er financieret af en privat forening, fremfor et kulturradikalt forlag… Come on.

   Kommentar by Nikolaj Hawaleschka Stenberg — 18. juli 2008 @ 16:37

  14. Videoen stopper et par minutter inde i debatten…

   Kommentar by Martin — 18. juli 2008 @ 17:09

  15. 11 Limewoody

   Da jeg læste dit indlæg kom jeg til at tænke på en supergod kronik, som jeg læste sidste år i Jyllands-Posten.
   Den redegør på en meget jordnær måde, hvad der sker, når faktaargumentation “støder sammen med” følelsesargumentation.

   Jeg oplever personligt det kan være vanskeligt at håndtere, når man står der med alle sine fakta og bare bliver mødt med “Det synes jeg ikke, jeg føler sådan og sådan eller når budbringeren bare skal stilles i et dårligt lys som f. eks. du omgås jo kun DF´ere”:

   http://jp.dk/arkiv/?id=1107576&eceExpr=f%F8lelsesargumenter%22%20/%3E&eceArchive=o

   Kommentar by Johansen — 18. juli 2008 @ 17:48

  16. Ja, videoen fryser ved 1:22 både her og på YouTube. Vimeo-videoen er “privat”, så den kan man heller ikke se :/

   Kommentar by Mikkel Høgh — 18. juli 2008 @ 18:49

  17. Det direkte link til debatten hos DR er: http://geo.dr.dk/findLocation/?id=301845&ListType=nyheder&location=None&uri=http://www.dr.dk/extention/playWindowsMediaODP.aframe&bitrate=medium
   Hvis man vil se debatten i høj kvalitet, skal man ændre “medium” til “high” i adresselinjen og omvendt til “low”, hvis man af den ene eller anden grund foretrækker en lav kvalitet. Endelig kan man jo også downloade debatten i et program som NetTransport: http://www.xi-soft.com/download.htm Jo lavere kvalitet, jo hurtigere download.

   Kommentar by JanChris — 18. juli 2008 @ 19:35

  18. En kristen kvinde, som ikke interesser sig for politik,gav et fint svar,da jeg fortalte hende om De Radikale og SF.
   Tavshed i lang tid, så sagde hun :” Ja, det onde eksisterer”.
   Sagt for et par år siden. Har varmet mig i vores kolde tid.

   Kommentar by pk — 18. juli 2008 @ 19:44

  19. @ Mufkatar;

   Lige netop, Festersen-dommen. Jeg gentager det blot for at nævne, at Morten Messerschmidt var flink nok til at svare (hurtigt) på min mail.

   Kommentar by William Jansen — 18. juli 2008 @ 19:58

  20. ->12. Møller
   Det var præcis den udsendelse jeg tænkte på – og havde i kampens hede glemt at det jo var Fl. Rose, der var blevet truet.

   Kommentar by Limewoody — 18. juli 2008 @ 20:21

  21. ->15 Johansen
   Tak for henvisningen til artiklen.

   Kommentar by Limewoody — 18. juli 2008 @ 20:27

  22. De radigale har været et særdeles dyrt bekendskab for de danske borgere. Tusindvis af økonomiske flygtninge har de lukket ind i landet og sendt regningen videre til de danske skatteborgere.

   Kommentar by Poul — 18. juli 2008 @ 22:33

  23. @Limewoody – #11
   “Man kan spørge sig selv om godfølerne lider af en slags sublimeret psykopati – man evner ikke selvkritik, man tager ikke ansvar for ens handlinger, man søger altid nye sager der skal bekræfte ens ego – altid med de bedste intentioner, naturligvis – uden at ænse de lidelser man mere eller mindre direkte påfører andre.”

   Rigtig gode mennesker har et behov for at være gode overfor for nogen, som har behov for éns godhed. Man får en rigtig dejlig respons og selvfølelse. På den anden side har vore kære nydanskere det fint med, at de gode mennesker er interesserede, opmærksomme, imødekommende, forstående og tolerante – og helt naturligt og indlysende er villige til at flytte sig og vise hensyn.
   En gensidig narcissisme, hvor man i spejlingen opfylder hinandens behov. Til skade for alle andre.

   Kommentar by BE — 18. juli 2008 @ 22:44

  24. Hele Deadline-indslaget med Morten Uhrskov Jensen vs. Bjørn Elmquist angående MUJ’s bog “Et delt Folk” er nu uploadet igen – og det virker endda ;-)

   http://www.youtube.com/watch?v=kyH0VtSap0U

   Kommentar by Bjovulf — 18. juli 2008 @ 23:23

  25. Videoen er udskiftet med Elvendanes kopi, der inkluderer debattens prolog.

   Kommentar by Kim Møller — 19. juli 2008 @ 07:04

  26. Lars Hedegaard interviewer Morten Uhrskov:

   http://www.sappho.dk/Nr9juli2008/morten-uhrskov.htm

   Kommentar by Søren Rasmussen — 19. juli 2008 @ 07:10

  27. Mikael Jalving anmelder Morten Uhrskovs bog:

   http://www.sappho.dk/Nr9juli2008/et-delt-folk.htm

   Kommentar by Søren Rasmussen — 19. juli 2008 @ 07:12

  28. Tak, Kim – ^5

   Kommentar by Bjovulf — 19. juli 2008 @ 20:05

  29. Informations interview med Morten Uhrskov Jensen:

   http://www.information.dk/162396

   Selvfølgelig skal vi lige have med, at Lysias er Trykkefrihedsselskabets forlag, som også har trykt bøger af Mogens Camre (Frihedens land), Søren Espersen og Helle Merete Brix. Og hvad så?
   Noteres der også hvilke forfattere andre forlag har trykt bøger af, når en given forfatter interviewes?

   Kommentar by Johansen — 19. juli 2008 @ 20:47

  30. Meget sjovt at Elmquist nævner sine nordjyske vælgere. Har han allerde glemt at hans valgtal bare faldt og faldt og til sidst blev han faktisk direkte stemt ud, fordi der ingen kunne holde ham ud?

   Kommentar by PeterK — 20. juli 2008 @ 02:02

  31. Tak for indlæget Kim.

   Så ikke selv udsendelsen, da jeg ikke kan udstå synes af den nasale narhat Bjørn Elmquist – vel nok den største prototype på en levebrødspolitiker folketinget nogensinde har kunne fremvise; større varm-lufts-ballon end Svend Auken, Mogens lykketoft og Ritt til sammen.

   Ja, nordjyderne stemte ham ind i nogle år efter de havde mistet den i luften frit svævende Jens Jørgen Bolvig, men han glemmer at fortælle de også stemte ham ud.
   Manden er et helt igennem uhyggeligt, landskadeligt dyr, der hæmningsløs ernærer sig af at snylte på det danske samfund.

   Føj for en karl!

   Kommentar by Bodil — 20. juli 2008 @ 07:30

  32. Morten Uhrskovs bog “Det Delte Folk” kan købes her:

   http://www.bogguide.dk/find_boeger_bog.asp?_UNR=1499329

   PS. Forlaget Lysias er IKKE Trykkefrihedsselskabets Forlag, men samarbejder med selskabet om udgivelse af en række bøger:

   http://www.lysias.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=38

   Kommentar by Søren Rasmussen — 20. juli 2008 @ 07:32

  33. Det gør mig syg i hjertet at høre dette fjols udtale sig om en udvikling og et samfund, han ikke har forstået og ikke sat sig ind i.

   Det er muligt, at de nationhadende idealister er blevet overrasket over problemerne med muslimerne, men så kan de fandme indrømme det og ikke sidde og hælde vand ud af ørerne. Elmquist er en skavtmikkel af første grad.

   Men problemet med alle disse idealistiske tomgangstænkere er, at de både har historien og virkeligheden imod sig. Og det virkelige problem for det danske samfund er naturligvis den samfundsnedbryde-lige og idealistiske funktion, de udøver, og som de selvfølgelig endnu ikke har fattet, fordi de betragter sig selv som et unikum.

   Men mest fordi de ikke vil. Eller også er de bare svagbegavet. I dag er jeg aggressiv og skal derfor prøve at forklare det som Elmquist og hans ligesindede ikke forstår om Nationalstaten.

   Som min gamle mor tit sagde: “Nogle af de mest naive tumber finder du hos de begavede intellktuelle.”

   Det der har sat sig fast i lillehjernen hos de liberale globalister og de radikale multikulturalister er, at der ikke er noget over de universelle og kosmopolitiske værdier. De er evige gyldige, og defor må nationen og folket indordne sig under disse værdier.

   Forstår de ikke det, er de grotest uvidende. Særlig Dansk Folkeparti og dets proselyttere er en skændsel for Danmark og verden.

   Som følge af den overbevisning betragter de stort set nationale eller kulturelle værdier som ligegyldige eller endda skadelige. At være dansker har derfor intet med nationale, kulturelle eller religiøse værdier at gøre, hele personsspørgsmålet om det at være borger i Danamrk er blot et spørgsmål om at besidde en række juridiske borgerrettigheder.

   Dvs. nogle definerede forpligtelser over for den danske stat. Derfor er idealisternes menneskesyn det abstrakte og universelle. Det er det, der her ligger bagved Bjørn Elmquist og hans musketerer, når de begiver sig ud i teoretiske anskuelser om fornuften, religionen og det abstrakte og universelle menneskesyn. Som vor ven siger:

   “Fordi dengang tog vi alvorligt, de, ikke bare bogstavet, men også ånden i de internationale forpligtelser, og de internationale aftaler vi havde indgået. Flygtningekonvention, og hvad der ellers kunne være at nævne, og derudover så var vi måske også moralsk indstillet på at tage det slæb der ville komme, og jeg synes det er helt korrekt, at beskrive … bla.bla.bla. ”

   Men i dag ser vi resultatet af deres abstrakte og universelle menneskesyn. Et samfund uden mål og med, og en samfundsform – nationalstaten – som konstant angribes af idealisterne og globalisterne, og et dansk folk som i stigende grad driver rundt uden national identitet, medens radikale kræfter hos de idealistiske danskere og muslimerne gør deres bedste for at nedbryde danskernes
   sammenhold og livsnødvendige forståelse for, at de er et folk.

   Vores idealistiske helte er med andre ord fuldstændig ude af stand til at forstå, i hvilken retning Danmark driver. Derfor fortsætter de – på trods af en temmelig klar udvikling udviklingtendens i de europæiske lande – med deres idealistiske undergravning af forståelsen for, at kun opretholdelsen og styrkelsen af Nationalstatens kan skabe den nødvendige ramme for det enkelte menneskes udfoldelse og sikkerhed.

   Derfor ser vi hver dag i TV og Radio de intellektuelle idealistiske jura-aktivister udvikle sig til rene nyttige idioter. Femte kolonnefolk som indefra arbejder på at nedbryde demokratietas største værdi – ytringsfriheden. Derfor skal det danske samfund være så tolerant, at det i den demokratiske tolerances navn bliver bliver sværere og sværere at stoppe opløsningen af nationalstaten og dermed åbne døren for alle de dæmoner, som muslimerne så at sige ideologisk er født med.

   Som den danske historiker og filosof Böss’ har udtalt: “Nationen er hverken en ren kulturel eller en rent politisk størrelse. Det er et symbol der giver mening til alle vore forestillinger om staten, demokratiet og samfundslivet”.

   Derfor er der kun at sige disse gyldne ord om nationalstaten og hvorfor det er livsnødvendigt for fællesskabet at fastholde den.

   1) Et samfund kan ikke eksistere alene på grundlag af et politisk system og et sæt love. Der skal en fælles sum af værdier, erindringer og forestillinger til.

   2) For at være et menneske må man kende sit eget sted. Nationalfølelse er ikke kun er en følelse, men også en bevidsthed om, at man hører til et sted – et fællesskab.

   3) Nationalitetens formål er, at borgerne er fælles om en politisk kultur, hvori der indgår fortællinger og symboler og derved fastholder den politiske kultur og dermed samfundet som et værdifællesskab

   4) Et fælleskab eksisterer derfor kun i kraft af menneskenes bevidsthed om, at de tilhører et historisk samfund – et fælles hjermland – hvor de deler de grundlæggende værdier.

   5) Nationalstaten er den statsform, som bedst sikrer borgernes
   mest fundamentale behov. Et liv i frihed og sikkerhed.

   Kommentar by kurt rosenstrøm — 20. juli 2008 @ 09:19

  34. @Kurt Rosenstrøm

   Vel talt!

   Kommentar by LWB — 20. juli 2008 @ 10:02

  35. Den danske tolerance har ikke bare været stor overfor indvandring. Tolerancen har også været stor overfor islamister (og er det vel stadig væk set i lyset af sagen mod de to tunesere (marokkaneren i samme sag er allerede på fri fod)).

   I 90’erne redigerede al-Qaidas næstkommanderende Ayman al-Zawahiri den islamiske avis Al-Mujahideen. Avisen havde – af alle steder – hjemsted i København. De danske myndigheder formåede ikke at gribe ind.

   Kommentar by Antifascisten — 20. juli 2008 @ 10:59

  36. -> #32 Søren Rasmussen

   Jeg har selv anskaffet mig bogen “Et delt folk” af Morten Uhrskov Jensen, og man må sige den er en virkelig højaktuel bog. Ikke kun fordi vi idag står med massive problemer som følge af den uansvarlige udlændingepolitik, som blev ført før 2001, men også fordi ‘chef-arkitekten’ bag udlændingeloven af 1983, Hans Gammeltoft Hansen, for alvor er på krigsstien igen i sin livslange kamp for at undermininere nationalsaten Danmark.

   Gammeltoft Hansen er desværre satdig ombudsmand, og i forbindelse med denne sag om Udlændingeservices ‘manglende’ information om hvordan man omgår Dansk lov, lugter denne Danmarks-hader tilsyneladende blod igen, og er med det samme gået ind i ’sagen’, (skal SKAT også orientere skattesdere om hvor man kan finde huller i Dansk skattelovgivningen??). Hans Engell blev interviewet på TVNEWS, og han kunne ikke erindre fra sine 30 år i politik, at Folketingets ombudsmand havde aflyst sin ferie for at gå ind i en given sag. Så mon ikke den ‘neutrale’ ombudsmand lugter en ny Tamil-sag, hvor han endnu engang kan få skovlen under de politikere, som tillader sig at føre en anden udlændingepolitik end den ombudsmanden finder rigtig. Selvom undersøgelsen kører nu, så tror jeg at konklusionen på ombudsmandens rapport allerede er skrevet.

   Kommentar by JensH — 20. juli 2008 @ 11:10

  37. Jo flere kriminelle ind i Danmark, desto mere (skatteyderbetalt) omsætning til hr. advokat Elmquist og kolleger. There’s no business like show business – eller måske er der.

   Kommentar by Crass Børsting — 20. juli 2008 @ 11:49

  38. 29 > Tak for link. Et ganske sobert og objektivt interview i Information. Mon ikke det bliver fulgt op af en del forargede debatindlæg fra kernelæserne.

   Kommentar by Crass Børsting — 20. juli 2008 @ 11:54

  39. Apropos Hans Gammeltoft-Hansen, så prøv lige at læse dette indlæg på min blog. Det vil nok føre til, at en del borgerlige får kaffen galt i halsen: http://www.kortlink.dk/5hx2

   Kommentar by JanChris — 20. juli 2008 @ 11:54

  40. Hans Hauge om Sverige:

   http://jp.dk/meninger/breve/article1393954.ece

   Kommentar by Søren Rasmussen — 20. juli 2008 @ 11:56

  41. Jeg tror det vil være en rigtig god ide, at holde et ekstra godt øje med Hans Gammelfjols Hansens gøren og laden.
   Det er en gang lykkes ham, i udvalget til udlændningeloven af 1983, at prøve på at få Danmark ødelagt med massetilstrømninger fra den muslimske-verden!
   Vi har heldigvis vores fire forbehold, endnu! og netop her skal vi stå fast, så Gammelfjols Hansen ikke misbruger EU’s fri arbejds-bevægelse! til at overtrumfe vores selvstændige udlændninge politik.
   Lad bare Gammelfjolset lave sin rapport, og det vi så skal bruge den til er, at få STOPPET de huller, som Gammelfjolset sikkert forlanger åbnet!
   Juristeri skal ikke stå i vejen for en stram udlændninge politik.
   Det må være lovens intentioner, og ikke jura-hysteri, der afgører vores udlændningepolitik.
   Kom bare an Gammelfjols, du får modstand denne gang!!!!

   Kommentar by li — 20. juli 2008 @ 12:00

  42. Hahahahaha :-)

   Efter at være blevet uddebatteret på kryds og tværs trækker Elmquist i nødbremsen;

   Først nægter han at kende til stoffet der fremlægges som modbevis til hans postulater og derefter går han DIREKTE efter budbringeren.

   Godt at man fra DR’s side kan tie den slags ihjel efterfølgende.

   Kommentar by DaLi — 20. juli 2008 @ 12:33

  43. ”Der skal en fælles sum af værdier, erindringer og forestillinger til.”

   Fin kommentar af Kurt.

   Meget få danskere er i dag klar over, hvilken delikat maskine et velfungerende samfund er. Sagen er jo den enkle, at vi mennesker jo ikke har verdens bedste forudsætninger. Vi er misundelige, dumme og ondsindede.

   Lad mig med et eksempel fortælle, hvor selvmorderiske vi er. Tilbage i 70’erne arbejdede jeg i et meget stort high-tech firma, der dengang omsatte for et par milliarder om året. Firmaet var ledet af den ene af ejerne. En asket. Han var den første der mødte om morgenen, og den sidste der gik om aftenen. Han var meget beskedent klædt (lignede nærmest en af de svage personer, han havde ansat en del af), havde et kontor som vi andre, og han kørte hjem i en af firmaets varebiler (Nu om dage var han nok blevet hængt ud for skattefusk af samme grund).

   Han tilhørte den uddøde race, der gerne ville sætte gang i noget, og som, når han havde gjort det, måtte leve med det pres, det er at have ansvaret for tusinder af menneskers velfærd. Hvor må det have været forfærdeligt for ham at opleve, at de ansatte fra fagbevægelsen ustandselig arbejdede på at ødelægge og lukke firmaet. Med vilde strejker og direkte sabotage. Jeg har oplevet flere andre som han. Danmarks rygrad. Dem der skabte velfærden.

   På nogle virkede han som en kold og tilknappet mand. Inderst var der en ekstremt intelligent og ansvarligt mand. Hans type er udryddet. En nationsbygger.

   Mvh. Børge.

   Kommentar by Børge — 20. juli 2008 @ 12:48

  44. ->#39 JanChris

   Et ganske interessant indlæg du der har på din blog. Den P1 udseendelse med Birthe Rønn Hornbech du referer er fra 2007, og det var på et tidspunkt hvor BRH virkelig nød rollen som Politiken-segmentets yndling blandt borgerlige politikere, og hvor hun gjorde alt for at få imaget som en ‘principfast borgerlig politiker’ der turde sige Fogh og Pia Kjærsgård imod. Skal det ikke ligesom tages med når hun udtaler sig om sin store indflydelse på Hans Gammeltoft-Hansens udnævnelse i 1987?? Dengang var hun vel ikke ligefrem blandt de mest indflydelsesrige politkere??

   Men under alle omstændigheder fremstår BRH mere og mere som en forvirret kone, der konstant skifter holdninger, og hvis hun virkelig i 1987 arbejdede for Hans Gammeltoft-Hansens udnævnelse, så kan det nu vise sig virkelig at være ris til egen røv at hun dengang tilsidesatte al politisk fornuft. Selvfølgelig vil en type som Hans Gammeltoft-Hansen misbruge sit embede til at gennemtrumfe sin egen politik med alle tilrådighedstående midler. Det stod allerede klart i 1987 eftersom han havde været ‘chef-arkitekten’ bag den katastrofale udlændingelov af 1983.

   Kommentar by JensH — 20. juli 2008 @ 12:56

  45. At I tør kritisere Bjørn Elmquist.
   Jamen det er jo selveste Bjørn Elmquist, kendt fra TV og Radio.
   Med den baggrund er kritik da forbudt.
   Og husk lige at HAN er et godt menneske.
   Langt over det normale.

   Kommentar by pk — 20. juli 2008 @ 13:11

  46. Flygtningebyrden har kostet den danske statskasse en bunke milliarder og så har Bjørn Elmquist den frækhed at sidde og sige folk er provinsielle og dermed latterlige fordi de stiller sig kritisk overfor det ækle multikulturelle projekt.

   Men hvis muslimske flygtninge (det er jo dem der er problemet) er så dejlige som Bjørn Elmquist snakker om, hvorfor inviterer han så ikke en 2-3 familier ind i sin villa? Han mener jo at de er en kulturberigelse, og der er vel ingen som vil snyde sig selv for en berigelse.

   Eller er det bare det danske folk som skal stå model til ham og hans ligesindedes syge fantasier???

   Kommentar by Zoolander — 20. juli 2008 @ 13:32

  47. Noget andet er: Elmquist angriber Uhrskov-Jensen for at være betalt af Dansk Folkeparti… men hvad med hr. Elmquist selv?
   Lever han ikke af flygtningene som advokat når han tager deres sager?

   Er det mon derfor han synger for flygtningene som han gør?

   Kommentar by Zoolander — 20. juli 2008 @ 13:47

  48. 33.

   Bjørn Elmkvist :” ….så var vi måske også moralsk indstillede på at tage det slæb der ville komme…..”

   ja, på den typiske måde !

   Nemlig den, at overhænde dette slæb, det være sig menneskeligt som økonomisk, til den almindelige Danske borger.

   Og det er med en sådan udtalelse, Bjørn Elmkvist der kommer med, jeg finder belæg for at benævne ham og hans slæng for løgnagtige .

   For HAN, og hans lige, vidste jo ganske udmærket HVEM det var det VI omhandlede !

   Og for dem var det, og er det, en gratis omgang uanset hvilke konsekvenser deres førte politik måtte have for Danmark og Danskerne.

   Bortset fra Ninn-Hansen kender jeg ikke til nogen der i nyere tid er blevet stillet til ansvar for deres handlinger.

   Og Ninn-Hansens Tamil-sag vækker, som også skrevet i tråden her, måske Ombudsmanden til dåd .

   For tænk, hvis Gammeltoft-Hansen kunne sætte gang i en Tamilsag II ?

   Skulle det komme til optøjer i befolkningen over udfaldet, som ikke helt usandsynligt er givet på forhånd, fordi det er HAM, der som Ombudsmand kommer med afgørelsen, jamen så har han ( søsteren ?), Politiets chef, Hanne Bæk-Hansen, at trække på.

   Kurt –

   De mennesker ved udmærket hvad det er de foretager sig – og de ved hvilken vej det går !

   At yderligere tilvandring hertil, fra de Arabisk/islamiske lande, vil tjene til en hurtigere nedlæggelse af Danmark, som nation, ved de og da det er målet, må Euro-Med aftalerne virkelig glæde deres sjæls inderste.

   Kommentar by Vivi Andersen — 20. juli 2008 @ 14:11

  49. Tak til Kim for at bruge tid på transkription. Et flot stykke arbejde.

   Kommentar by Antifascisten — 20. juli 2008 @ 14:11

  50. Hahahaha *hik* *hulk* Hahaha! Sverige er et godt eksempel på en vellykket “integration”?!?! Hvordan kan han sige det uden at fnise? Sverige, af alle lande!
   Men ret skal være ret. Han siger jo reelt heller ikke at Sverige har mindre kriminalitet, han siger at debatten er pænere i Sverige. Et prima bevis på at han lever i en halt anden verden, hvor “tonen” er vigtigere at forhindre kriminalitet – som jo kun eksisterer uden for hans sikrede lille verden (bortset fra ham og hans meningsfællers voldtægt af danskerne).

   Hold kæft en komplet idiot. Det viser hvor sygt samfundet er blevet, når den slags mennesker ikke bliver grinet ud af den offentlige debat.

   Kommentar by RettenTilSelvforsvar — 20. juli 2008 @ 14:27

  51. 33

   Kurt Rosenstrøm

   “Vores idealistiske helte er med andre ord fuldstændig ude af stand til at forstå, i hvilken retning Danmark driver…”

   Men driver… det gør Danmark!

   Forleden tog vi et godt stykke ud på landet til en kunstig sø hvor der er pragtfuld bademulighed og masser af fugleliv og frodig natur. Stor var vores overraskelse da vi der så at badeforholdsreglerne foruden at stå på dansk, stod på – nej, ikke det internationale og vestlige sprog engelsk – men på arabisk. Naturligvis havde jeg nær sagt.

   Langt ude på landet i en lille flække i lille Danmark sættes der fremmedgørende skilte op på arabisk, hvilket viser i hvilken retning Danmark driver… med solid hjælp fra bl.a. de radikale grumme utopister der gerne vil det så godt, men gør det så umådelig skidt. De er med til at nogle danskere efterhånden føler sig fremmedgjorte i eget land.

   De – det kulturradikale segment – skaber parallelsamfund helt ude på landet. Det er den form for parallelsamfund vores børn og gæster fra andre lande møder når de vokser op i og præsenteres for Danmark i dag. Arabisk og dansk sidestilles i Danmark. Til glæde for hvem og hvad?

   De radikale har ikke fulgt med tiden – den tid de faktisk selv har skabt, selvovervurderende og empati resistente som en del af dem er. De er ikke i stand til at tackle, omforme og regulere den intolerante og opdelte religiøse samfundsorden som de har bragt til Danmark – til glæde for os og vores børn og Danmark.

   Som jeg ser det, er de – det kulturradikale segment – med til at øge parallelsamfundsglidebanen og den storbytosse-agtige intolerance overfor dansk kultur og identitet.

   Næste gang vil vi – min familie og jeg – finde os et rart badested på landet der viser et dansk Danmark og ikke en arabisk.

   Kommentar by Janne — 20. juli 2008 @ 14:36

  52. -> #46 Vivi Andersen

   Det er måske lidt off topic, men du har gang på gang -helt korrekt- advaret mod EU’s EuroMed-projekt på diverse internetfora. Med Sarkozys undertegnelse sidste uge af dette ligegyldige luftkastel af en Middelhavsunion har jeg læst et par steder, at dermed må EUroMed siges at være ‘taget af bordet’, og bliver ikke til noget i 2010. Faktisk havde Politiken en rigtig ‘Tudeleder’ om denne nye ligegyldige Middelhavsunion, som Sarkozy med pomp og pragt underskrev i forrige uge, og der er der også i en af kommentarerne til lederen en debatør som giver udtryk for, at EuroMed dermed er stendød:

   http://blog.politiken.dk/lederpladsen/2008/07/13/middelhavsunion/#kommentarliste

   Du har fulgt en del med, og er det noget du kan bekræfte???

   Kommentar by JensH — 20. juli 2008 @ 14:50

  53. Vi kan dog også glæde os over Fogh og CO sidder ved magten efter næste valg, Radikale er jo gået igang med totalt at smadre oppositionen med ønsket om en ny udlændinge politik.
   Som Quortrup siger hvis S hopper på den vogn, så er S på 10 %

   Eksperter og radikale kan man vist ikke forvente lever på samme planet som os andre, og radikale eksperter burde undersøges for fremmede DNA

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 20. juli 2008 @ 14:54

  54. 51

   Broholm

   “…burde undersøges for fremmede DNA”

   Hvad mener du?

   Kommentar by Janne — 20. juli 2008 @ 15:01

  55. Jeg mener at hvis man både er radikal og ekspert, skulle Mulder og Skulle vist undersøge om man er anbragt på jorden af rumvæsner, for en Bjørn Elmquist lever vist ikke på samme planet som mig.

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 20. juli 2008 @ 15:17

  56. Godt gået Uhrskov!

   Hvis standarden for de der skal forsvare udlændingepolitikken er godt repræsenteret af Bjørn Elmquist, så har krittikerne ikke behov for venner eller allierede. “De har jo intet tøj på”, sagde drengen.

   Et par Uhrskov’er vil kunne vælte det “anstændige” korthus ved et par enkelte velvalgte argumenter – hvis ellers de får spalte- og TV-plads. Det er for mig at se den eneste forhindring for en yderligere stramning af udlændingepolitikken.

   Kommentar by Fogh og Kaos — 20. juli 2008 @ 16:00

  57. Bjørn Elmquist er en færdig mandslinge. Han røg ud af Folketinget, fordi ingen vælgere kunne holde ham ud. Idag lever han en samfundsnassende tilværelse, med at fører den ene tåbelige taber sag efter den anden.
   Vi behøver ikke engang frygte, at skraldespandspartierne NA,Menighedslisten eller de Radigale, vil stille idioten Elmquist op, for selv de tåbelige partier kan se, at mandslingens hjerne er ubrugelig og usædvanligt “krøllet” sammensat, så intet fornuftigt kan komme ud af denne rundkørsel af modsatkørende hjerneceller!
   Næ, lad os se lidt nærmer på de andre idioter fra 1983! og sidder de stadig i Folketinget, så se at få dem UD!!!

   Kommentar by li — 20. juli 2008 @ 16:08

  58. @54

   Det handler desværre ikke kun om argumenter og fakta, så havde tilhængerne af en stram udlændingepolitik vundet for længst. Det handler også om følelser, og her er det desværre i stor grad stadig op ad bakke, da en stor del af befolkningen ikke ønsker at se en ubehagelig virkelighed i øjnene.

   Kommentar by Antifascisten — 20. juli 2008 @ 17:01

  59. @58

   “Følelsen” af mangel på argumenter, på dybde i overbevisningen og af ren og skær uvidenhed lyste ud af Elmquist – og han er ikke alene, hvis de “anstændige” mødes af folk med Uhrskovs støbning i de brede medier vil “følelsen” af “anstændighed” fordampe på et øjeblik. Hvem i al verden vil frivilligt lade sine “følelser” repræsentere af stædig uvidenhed og manglende realitetssans?

   Kommentar by Fogh og Kaos — 20. juli 2008 @ 17:58

  60. Til 59 (Fogh og Kaos).
   Humanismen er desværre godt indgroet i den danske selvforståelse, og hverken intellektualitet eller logiske ræsonnementer kan ændre ved virkelighedsresistente menneskers livssyn.
   Jeg var selv rimeligt venstreorienteret en gang, og fra min periode som velopdragen folkesocialist erindrer jeg, at holdningen til den tredje verden, flygtninge, islamapologi og meget andet ikke så meget var drevet af rationalitet som af frygten for, hvad der ville ske, hvis højrekræfterne blev sluppet løs. En stram politik over for asylfup var ikke selv efter min egen afslappede standard forkert, men frygten for at rokke med båden var større end den stadig ret så abstrakte frygt for sharia og islamiske særkrav. Der var naturligvis nogle onde muslimer, men flertallet skulle nok blive som os en dag, hvis bare integrationen fik tid til at virke.

   Det var først den dag, hvor imam Fatih Alev i DR P1 udtalte, at der en gang med et muslimsk flertal ville blive indført en islamisk stat, at jeg var villig til at anerkende eksistenskampen og opgive alle illusioner. Frygten for et sammenbrud i min tro på humanismen undertrykte i lang tid min helt sunde moralske forsvarsmekanismer, længe efter at den havde gang på jord, men en bestemt begivenhed problematiserede uvisheden og desensibiliserede mig derved for enhver rest af humanisme.
   De fleste omvendte til nationalkonservatismen kan sikkert berette lignende historier, om hvordan en spektakulær offentlig eller selvoplevet begivenhed ændrede deres livssyn for altid. For Danmarks skyld må vi håbe, at endnu flere mennesker kommer til at mærke disse chokerende aha øjeblikke, for selv eundergravning af den usunde humanisme på dens mest sårbare flanker kan meget ofte starte en gradvis metamorfose fra humanisme til nationalkonservatisme. Jeg har fået flere kulturradikale til at indrømme, at de ikke tror på den svenske minister Jens Orbacks idiotiske påstand om, at muslimerne i fremtiden vil være tolerante over for os, hvis blot vi lige nu er tolerante over for dem. Så tænkeevnen er ikke død hos alle de selvgode. Hvis vi hele tiden understreger, at et muslimsk flertal, hvorsomhelst er intolerant; at tolerancen fra vantro oftest kun er en ensporet gade; og at vi kan vente os den dag, at muslimerne bliver mange nok, er det en pædagogisk lektion, som sikkert vil ryste mere end en tvivlende kulturradikal. De selvgode må så på logisk vis eller ved hjælp af imperien søge at gendrive præmisserne for denne argumentation, hvilket de naturligvis aldrig bliver i stand til, hvorfor de helt sikkert falder tilbage på en defensiv uoprigtige rygmarvsposition og istedet hævder, at muslimer alligevel aldrig bliver et flertal, og påstanden om det modsatte derfor er rendyrket paranoia. Så har vi dem, og deres humanistiske korthus skal bare have et godt skub. For hvis et muslimsk flertal ikke er anderledes end et kristent flertal, er der jo ingen grund til at benægte muligheden som paranoia. Man kan underbygge spørgsmålet med virkelige eksempler og spørge, om den selvgode ville bo i et muslimsk flertalsområde, om vedkomne ville være ligeglad med at datteren giftede sig med en muslimsk mand, og andre testmuligheder, der enten gør folk agressive eller tænksomme.
   De fleste mennesker kan rystes og påvirkes med de rigtige argumenter, men der er desværre undtagelser, nemlig dem, som har økonomisk interesser at pleje, og hvis karriere ville slutte uden det humanistiske paradigme. Bjørn Elmquist er en af dem, og enhver debat med dem er kun noget værd, for så vidt at den tjener til latterliggørelse og udstilling af deres naivitet.

   Kommentar by PerH — 20. juli 2008 @ 19:16

  61. 60

   PerH

   “Det var først den dag, hvor imam Fatih Alev i DR P1 udtalte, at der en gang med et muslimsk flertal ville blive indført en islamisk stat,”

   Hvis hele den danske befolkning blev tvunget til at læse Information og Politiken og lytte til P1 (og ind imellem DR2) hver dag i en hel måned, så ville Dansk Folkeparti vokse til dobbelt størrelse i løbet af meget kort tid. Desværre er der ikke ret mange der orker eller lyster at sætter sig ind i hvad der faktisk skrives om og tales for i omtalte medier.

   Det er helt uhyrlige forhold/holdninger/omstændigheder man kan stifte bekendtskab med – ind imellem – i alle tre medier.

   Eller bare 1 måned med Engelbrecht Larsens kulørte blog-lyrik i Politiken for den ganske danske befolkning og der ville også være en god fremgang til DF.

   Uvidenhed er vejen til meget ondt. Eller som der står over et større og hæderkronet, gammelt gymnasiums portal: Viden er magt.

   Kommentar by Janne — 20. juli 2008 @ 20:13

  62. Per H

   … og Elmquist blev i høj grad udstillet.

   Uhrskovs store fordel – så vidt jeg kan forstå – er netop, at han dokumenterer det løbende skred i argumentationen hos de “anstændige”. En temalørdag på det “anstændige” DR2 burde være første mål: giv Uhrskov adgang til tv-arkivet og lad de “anstændige” blive citeret. Temalørdag kunne så rundes af med en rundbordssamtale, hvor de implicerede kunne udstilles og hænges til tørre.

   Desuden er de “anstændige” ganske uanstændige – også i forhold til egen retoriske selvforståelse. Da Uhrskov berører omkostningerne ved udlændingeloven for de relativt ringest stillede, følger Adam Holm op, omend Elmquist atter glider af:

   Men der er jo nogle mennesker i samfundet, hvad kan jeg sige, indfødte danskere, som føler de har båret byrden, og som har reageret på det, og det er jo derfor at der er kommet gradvise politiske forandringer. Og det var I formentligt enten ligeglade med eller uvidende om.

   Bjørn Elmquist: Nej. Vi har, eller jeg var vidende om, men jeg kan jo ikke tale på alles vegne, men jeg kan sige at jeg selv havde som helt klar præmis, at vi så også skulle have en integrationspolitik og en indsats på området, der levede op til de høje principper i flygtningeloven, eller i udlændingeloven. Og det var dér at kæden sprang af.

   Hvordan vil det angreb blive imødegået af Ø, SF og A? Deres politiske troværdighed vil svæve i det tomme rum, også hvis de henviser til solidaritet og social ansvarlighed mv.

   Hvis Uhrskov får adgang kunne han tillige udstille den journaliststand, som i 25 år har haft travlt med at afdrage på realkreditlånet og glemt deres kritiske sans og faglighed. Der er stof til en serie af Temalørdage, der kunne udfylde sendefladen i hele 2009.

   Min personlige modstand mod muslimsk indvandring kom i øvrigt tidligt: da jeg så de stakkels personligt forfulgte flygtninge gå i demonstration, med bannere der krævede “Død over Rushdie”, var min tålmodighed for længst opbrugt.

   Kommentar by Fogh og Kaos — 20. juli 2008 @ 20:15

  63. 50. Rettentilselvforsvar

   Det er sådanne henvisninger som den til Sverige som en glimrende rollemodel for DK som alle andre Vestlige lande, der fortvivler mig !

   For hvordan kan han opfatte Sverige som forbilledlig, når realiteterne vise, at Sverige har integrationsudgifter på ca. 300 MILLIARDER om året samtidig med integrationen ikke fungere ?

   Hvordan kan han prise et land som i den grad sk… på dets egen befolkning og tillige begejstret medvirker til den befolkningsudskiftning som demografien viser er igang og som absolut ikke er på den etniske Svenskers side ?

   Det er forræderi mod eget land og befolkning!

   Vi må hellere selv se at komme i sving med at få undersøgt hvilke konsekvenser EUs indvandringsregler får for os, om vores egne bliver underkendt.

   For bliver de det skal vi givetvis indstille os på genoptagelsen af tilvandringen fra de islamiske Middelhavslande.

   Kommentar by Vivi Andersen — 20. juli 2008 @ 20:24

  64. @ Vivi Andersen

   De “anstændige” åndelige deroute, moralske forfald og intellektuelle armod illustreres da på glimrende vis med Elmquists henvisning til det svenske lykke-land.

   Kommentar by Fogh og Kaos — 20. juli 2008 @ 20:36

  65. Jeg havde en kollega der var medlem af de radigale i 80 og 90’erne. Vedkommende fortalte, at enhvert forsøg på at stille spørgsmålstegn ved de radigales udlændingepolitik blev diktatorisk fejet af bordet af Emhætten og hende den lille grimme retsordfører. Tillige blev de tvivlende ofte hånet og gjort til grin.
   Vedkommede kom heldigvis til fornuft og meldte sig ud af de radigale.

   Gud hvor jeg hader dette parti og dets usympatiske medlemmer. De burde have været skudt i Ryvangen efter afslutningen på den kolde krig som de skide landsforræddere de er.

   Kommentar by Tolder — 20. juli 2008 @ 20:54

  66. http://www.historyofjihad.org/denmark.html?syf=contact
   samt-
   Euromed deklarationen fra Paris mødet 13. Juli 2008.
   http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/0713_declaration_de_paris/Joint_declaration_of_the_Paris_summit_for_the_Mediterranean-EN.pdf

   Kommentar by Peter Buch — 20. juli 2008 @ 20:58

  67. Til 61 (Janne) og 62 (Fogh og Kaos).
   Jeg kan ikke helt tidsfæste Fatih Alevs udtalelse om en islamisk stat, men det var vist en gang i slutningen af det foregående årti. Jeg ved ikke hvorfor, men mandens kolde og dispassionerede – grænsende til det psykopatiske — forsvar for det værste barbari har altid skræmt mig af helvede til. Og det er ærgeligt, at han ikke blev brugt noget mere, for han personificerede for mig, hvorfor muslimer overalt udgør et slumrende potentiale for uro og barbari. I den periode var jeg syg og havde orlov fra min uddannelse, så der var rigelig tid til radiolytning.
   Jeg er så lige blevet færdig med Et delt folk, og den er både pinlig og smertefuld læsning. Man kan ikke ændre fortidens gerninger, men man kan hjælpe med til, at noget lignende som Udlændingeloven af 1983 aldrig kommer til at gentage sig uden offentlig udskamning af de landsskadelige partier.
   Men det er i så fald ikke kun venstrefløjen, som har noget at svare for. Erik Ninn Hansen og datidens borgerlige holdt sig jo heller ikke for gode til at stemple Fremskridtspartiets holdninger som fremmedfjendtlige.
   Så når historien en dag skal skrives, er det ikke kun venstrefløjen men også de gamle borgerlige partier, der har svigtet deres troskab. Det var ligeledes SSFs Aksel Larsen, som var en af de kraftigste modstandere af importen af fremmedarbejderne tilbage i 1960-erne. Han ville have vendt sig i sin grav, hvis han havde kunnet se, at hans gamle socialistiske parti idag forsvarer blasfemiparagraffen, uhæmmet indvandring og særlige hensyn til islamiske “skikke”.

   Kommentar by PerH — 20. juli 2008 @ 21:04

  68. “Humanismen er desværre godt indgroet i den danske selvforståelse, og hverken intellektualitet eller logiske ræsonnementer kan ændre ved virkelighedsresistente menneskers livssyn.”

   Ja, humanismen i den perverterede udgave, som Rune Engelbreth Larsen har gjort sig til talsmand for, bliver svær at få gjort op med. Den synes at have karakter af en form for arvesynd.

   Kommentar by Antifascisten — 20. juli 2008 @ 21:10

  69. @Kim (eller andre)

   Hvis nogen ligger inde med datoen for Mette Winge-programmet (og gerne programmets titel), kan det højst sandsynligt fremskaffes.

   Kommentar by Antifascisten — 20. juli 2008 @ 21:12

  70. -> #69 Antifascisten

   Mette Winges beryftede udtalelser kom i en debat i DR2’s Deadline onsdag den 15.02.2006, d.v.s. da Muhammed-‘krisen’ var på sit højeste. Kim Møller lavede en udskrift af Deadline-debatten, hvor studieværten iøvrigt var Adam Holm:

   http://www.uriasposten.net/?p=3103#comments

   Snaphanen havde også nogle velvalgte ord om udsendelsen dengang:

   http://dansk-svensk.blogspot.com/2006/02/stetikerens-fortrngninger.html

   Kommentar by JensH — 20. juli 2008 @ 21:26

  71. 52.PerH

   Undskyld – jeg har helt overset dit spørgsmål.

   Men denne Union mellem de Islamiske Middelhavslande har jeg ingen opfattelse af skulle stoppe Euro-Med aftalerne der er indgået mellem disse og EU.

   Falder jeg over eet og andet der viser i den retning skal jeg samle det op og give besked herinde .

   Euro-Med aftalerne går jo på aftaleforhold mellem de islamiske Middelhavslande og EU.

   Hvor den nye Unionsdannelse mellem de Islamiske Middelhavslande primært omhandler dem indbyrdes og som Union i forhold til EU.

   Jeg kan ikke få øje på de skulle være indstillede på at sige farvel og tak til de Euro-Med aftaler er forlængst er indgået og som sættes i kraft fra 2010.

   Og da slet ikke de fordele de vil opnå gennem EUs Fire Fundamentale Frihedssøjler, som bl.a. omhandler arbejdsmarkedets frie bevægelighed ( også for deres befolkninger ind) i EU-landene.

   Kommentar by Vivi Andersen — 20. juli 2008 @ 21:37

  72. Kære Vivi
   Kommentar nr. 52 var ikke fra mig men fra Jens.
   Men bortset fra det er jeg ikke enig med dig, for der er jo ingen jordisk chance for, at EuroMed nogensinde bliver til realitet. Selv de eurofile ved, at det ville være unionens død. Og skønt det ikke er at begræde ønsker jeg ikke dens undergang fremtvunget af kaoset, som må følge åbning af grænserne til Nordafrika. Alene af den grund er det hazarderet for unionstilhængerne at binde projektet op på EuroMed.

   Kommentar by PerH — 20. juli 2008 @ 21:48

  73. -> #71 Vivi Andersen

   Det var nu mig ‘JensH’ der spurgte i #52 og ikke ‘PerH’, men mange tak for svaret. Jeg må indrømme jeg var begyndt at håbe at dette Europæiske selvmordsprojekt kaldet EuroMed var taget af bordet efter den ret ligegyldige aftale Sarkozy undertegnede sidste uge. Nå, men så må vi jo stadig holde skarpt øje med om der (omsider) skulle komme noget nyt om ‘projektet’ i MSM.

   Kommentar by JensH — 20. juli 2008 @ 21:50

  74. Utroligt godt gået af Uhrskov.

   Elmqist scorede ikke just point i min bog( kun en masse minus- som han iøvrigt havde rigeligt af)

   Kommentar by Lars — 20. juli 2008 @ 22:49

  75. Til 68 (Antifascisten).
   “Ja, humanismen i den perverterede udgave, som Rune Engelbreth Larsen har gjort sig til talsmand for, bliver svær at få gjort op med. Den synes at have karakter
   af en form for arvesynd.”
   Der er jeg enig, men implicit i dit udsagn er en sondring mellem den gode sunde humanisme og den usunde perverterede af slagsen. Jeg har hidtil været åben for, at vanviddet i alle dets forgreninger — det være sig i udlændingepolitikken, retspolitikken, islamapologien og knæfaldet for alle mulige støjende minoriteter kunne modvirkes ved en selektiv afstandtagen fra tågehorn som REL.
   Men desværre er selv en så begrænset kritik sårbar, sålænge den respekterer humanismens ydre tabuer – og undlader at trække nødvendige og uforhandlelige streger i sandet. Folk, der vil en stram udlændingepolitik er ofte villige til at forholde sig ad hoc til bestemte sagsområder, men ræsonnerer bagvendt fra konsekvens til moral, hvilket kommer til udtryk i, at man f.x siger, at konsekvensen i form af stor tilvandring skal neutraliseres, ikke fordi den er absolut skadelig for nationen, men fordi dens omkostninger er for umoralske. Derved åbner folk mulighed for, at man ville godtage kompromiser, hvis slapperne kunne overbevise en om, at de nytilkomnes kultur var moralsk lige så god som vores egen, eller at vi kunne leve med en mindre end den nuværende tilstrømning, hvis vi bare anerkendte hinandens moralsk værdighed. Men moral er ikke virkelighed og man kan ikke leve af den.
   Det fører til , at vi på forhånd tvinges ind i pseudodebatter om hvorvidt 700000 eller 1000000 muslimer er en realistisk fremskrivning af udviklingen om tredive år, hvor vi til lige skal gendrive anklagen om, at vi dels generaliserer om alle muslimer, og dels beskyldes for ikke at have styr på vores tal, istedet for at vi konfronterer modparten med en knivskarp og principbaseret argumentation for, hvorfor muslimske skikke bare ikke skal have en fod i døren.
   Hvis man på et principielt grundlag modificerer humanismen til kun at gælde ens egne, behøver man ikke forholde ig til moralske hypotetiske modargumenter såsom at den enkelte muslim ikke skal holdes ude af landet på basis af en kollektiv mistænkeliggørelse; eller at alle muslimer er moralsk uskyldige til det modsatte er bevist. Man kan stadig godtage den logiske følgerigtige ræsonans i alle disse argumenter og stadig fastholde, at det er ligemeget, fordi nationens sikkerhed og stabilitet er højeste og eneste prioritet. Men opretholder man humanismens universalitet som en målestok for, hvordan en nation skal optræde også i dens eksterne relationer med fremmede, bliver det derimod umuligt at indtage et absolut survivalistisk standpunkt, fordi hjertet i den universelle humanisme er at alle mennesker — selv dem uden for vor grænser — har værdighed og derfor skal have en chance.
   Min holdning er den, at det skal de ikke, ikke fordi jeg nærer nogen personlig modvilje over for dem, men fordi medlemmerne af min egen nation har absolut forrang for en milliard udlændinge. For folk, der godt vil beholde lidt af deres humanisme, selv over for en million islamister, bliver det dog svært at forholde sig helt så absolut, som det er nødvendigt. De ville næppe nuke Mekka eller bombe alle hovedstæder i dar al-Islam, hvis prisen for effektiv afskrækkelse var en milliard muslimer mod 100 millioner europæere. Den vej ville jeg heller ikke foretrække, men mine grunde er rent pragmatiske og ikke spor moralske.
   Det er en eksistentiel strid, og i en sådan er selvforsvar det eneste der tæller. Hvis alle var villige til at give afkald på humanistiske forhåndsbetingelser til debatten, kunne vi holde os til diskussion af realiteterne.

   Kommentar by PerH — 21. juli 2008 @ 06:52

  76. Enig. Det kræver “bare” at vi begynder at kalde tingene ved deres rette navn, også når vi sidder ved familiefesten og familiens lærer eller socialarbejder begynder på det humanistiske vrøvl om dialog. Man fører ikke dialog med rockere, diktatorer eller andre voldspersoner. Man bekæmper dem med alle til rådighed værende midler. Mødes man med argumentet om at “det er deres kultur”, så modargumenter med at det nok var i alles interesse at de så flyttede til et land der er mere i overenstemmelse med deres kultur. Hvis man kan håndtere det, så kør lidt på begrebet “Den Ædle Vilde”. Bed om lidt dokumentation for hvor det multikulturellse eksperiment er lykkedes, siger man USA er det forkert, for her er der også problemer med Islam, og det er vist kun Bjørn Elmquist der kan finde på at nævne Sverige. Selv Seidenfaden siger at “alle de steder hvor den (sslamismen) slår rod, går det ad helvedes til”.

   Sig fra til alle mulige særhensyn, også på arbejdspladsen.
   Kræves der et muslimsk bederum, og ret til at bede tre gange i arbejdstiden, så forlang et kapel og samme ret til de kristne. Sig du er asa troende og vil have en blote sten. ASA troen er også godkendt trossamfund ligesom islam.

   Kald det apartheid når der er tale om specielle åbningstider i svømmehallen.

   Kald det den racisme det er, når muslimske forbrydere udelukkende voldtager danske kvinder, mens der ikke er et eneste registreret tilfælde af muslimsk voldtægt af muslimske kvinder.

   Kald det racisme når msulimske drønnerter angriber grønlænderne i Gjellerup, og når de udelukkende går efter danere blå mandag og alle de andre gange de vil have vores børns mobiltelefon, mp3 spiller, penge og jakke.

   Anmeld racistiske overfald udført af muslimer til DRC på Fælledvej i København, der er nemlig håndfaste beviser for at de ikke gør det selv.

   Fortæl til forældremødet at det er da helt OK at muslimer ikke vil spise grisekød ligesom hinduer ikke spiser oksekød, men at det altså kun gælder for dem selv. Kan de ikke lide maden i en eventuel spiseordning, så er der ingen der forhindre dem i at tage det med hjemmefra, ligesom kræsne danere også må have mad hjemmefra, hvis de er for kræsne.

   Kald det apartheid når muslimske børn ikke tager med på lejrskoler og ekskursioner.

   Sig nej til apartheid og racisme forklædt som religion.

   Kald en spade for en spade, og sig at nu er det f.g. nok – også til moster Sidse.

   Kommentar by PeterK — 21. juli 2008 @ 09:27

  77. @70

   Tak for det hurtige (og præcise) svar. Jeg vil prøve at skaffe udsendelsen ved lejlighed.

   Kommentar by Antifascisten — 21. juli 2008 @ 09:42

  78. @William

   Du skriver ofte om Hitler og hans forhold til katolicismen. Måske er det knap så enkelt, som du beskriver det.

   Følgende er fundet på Spectator:

   I kommentarfeltet:

   “Comments:

   JohnA July 17th, 2008 11:04pm
   The Pope did not need to excommunicate members of the Nazi Party in 1944: they had already been publicly and lastingly excommunicated by the German Catholic bishops in 1932, before Hitler came to power, and all German Catholics were solemnly forbidden on pain of excommunication to vote for them. Nor do you mention Pius’s 1939 pre-War encyclical ‘mit brennender Sorge’ – ‘With vivid anxiety/alarm’ – one of the first acts of his papacy, and written in German, not in Latin; although it addresses the problems of the Church in Germany, it also clearly attacks the Nazis’ racial and racist policies.
   As for fearing in December 1942 that the Church ‘might suffer’, even by 1939 Pius was well aware that the Catholic Church in Germany had been in grave difficulties since 1933, its churches forcibly closed, many of its members (particularly those associated with the Zentrumspartei) thrown into concentration camps or imprisoned (e.g. the courageously outspoken Dean of Berlin’s Catholic Cathedral) for their anti-Nazi sermons. Anything he said across the air waves to a victorious and bloodthirsty Hitler was unlikely to have a calming effect, and as a diplomat, Pius realised that. Many of his actions (or inactions) look pusillanimous by modern papal standards, but they stem from his decision to maintain neutrality, and his disapproval of the punitive allied treatment of Germany after 1918.”

   http://www.spectator.co.uk/print/the-magazine/books/839276/the-pope-was-wrong.thtml

   Kommentar by Antifascisten — 21. juli 2008 @ 10:03

  79. 76

   PeterK

   “Man fører ikke dialog med rockere, diktatorer eller andre voldspersoner. Man bekæmper dem med alle til rådighed værende midler.”

   Enig. Hverken danske kirker, biblioteker eller andre offentlige instanser ansætter rockervagter, narkosælgervagter eller narkomanvagter for at bevare roen, så hvorfor nogen med ‘lokalkendskab’? Hvorfor har nogle danske kirker og biblioteker i bestemte områder af Danmark lige pludselig ikke mere tillid til politiet og til sig selv?

   Kommentar by Janne — 21. juli 2008 @ 10:05

  80. Mage til navilitet hos Bjørn Elmquist skal man da lede længe efter.

   Det er utroligt, at han i indslaget kan nævne Sverige som et flot eksempel, Hvis han bare havde fulgt lidt med, ville han sgu da kunne se at Sverige har større og får endnu større problemer end os i Danmark.

   Kommentar by Flemming — 21. juli 2008 @ 13:28

  81. Et enkelt eksempel fra dagens multikulti DK, som jeg er førstehåndsvidende om.
   En lille spinkel, meget dygtig og intelligent, kernedansk pige på HH, bliver “truet” til at udføre studierelaterede opgaver for en han ,medstuderende ,muslim.
   Hun udfører det pålagte, og famillien dysser ned, da man jo er radikale kernevælgere.
   Visse mennesker er helt udenfor realiteternes rækkevide.

   Kommentar by PB — 21. juli 2008 @ 17:13

  82. -> #81 PB

   “og famillien dysser ned, da man jo er radikale kernevælgere”

   Arh, vel ikke hele familien. Mon ikke datteren på HH nu er DF kernevælger.

   Kommentar by JensH — 21. juli 2008 @ 17:19

  83. Tja, hun har ihvertfald gjort en erfaring der nok bliver siddende.

   Kommentar by PB — 21. juli 2008 @ 17:50

  84. -> #83 PB

   Men egentligt utroligt at forældrene prioriterer deres politske idiosynkrasier højere end datternes velfærd (og sikkerhed).

   Kommentar by JensH — 21. juli 2008 @ 18:11

  85. Tja, er det egentlig ikke lige det der er problemet med den “kreative” klasse?
   De formår end ikke at beskytte sig selv eller deres kære!
   “Tonen” , skal for enhver pris holdes , så de ædle vilde har et fyrtårn at sigte efter!
   At de ædle vilde så har en helt anden dagsorden, vil først gå op for “følerne” når det forlængst er forsent.

   Kommentar by PB — 21. juli 2008 @ 18:19

  86. -> #85 PB

   “vil først gå op for “følerne” når det forlængst er forsent.”

   “følerne” skal være glade for at realisterne kan beskytte dem mod sig selv. Forudsætningen for, at de kan sætte sig op på deres høje moralske hest og udskamme realisterne er jo netop, at realisterne affinder sig med det og bare gør ‘det beskidte men nødvendige arbejde’. Og ved de tre sidste Folketingsvalg har realisterne til al held for “følerne” været i flertal.

   Kommentar by JensH — 21. juli 2008 @ 18:25

  87. Uhrskov har et indlæg i dagens Nordjyske.

   Kommentar by Antifascisten — 21. juli 2008 @ 19:35

  88. Indlægget i Nordjyske kan læses her: http://nordjyske.dk/debat/forside.aspx?ctrl=10&data=53%2c2873500%2c5%2c3

   Kommentar by JanChris — 21. juli 2008 @ 20:45

  89. Tak for linket. Det er da godt, det går godt i Malmø. Måske kommer det også til at gå godt i København og alle de andre europæiske storbyer. Måske har jeg misforstået noget. Det mulikulturelle er fremtiden.

   Man kan selvfølgelig også indvende, at når svenskerne snart kommer i mindretal, vil det gå endnu bedre for flertallet.

   Kommentar by kurt rosenstrøm — 21. juli 2008 @ 23:49

  90. Jeg føler mig efterhånden syg, helt ind i sjælen, over at have været med til at brødføde typer som er krystaliseret ud i feks. Bjørn Elmkvist.
   Mange timers hårdt arbejde, bogstaveligt med at skabe stene til brød, arbejde i stenbrud, fiskeindustri, osv osv, er gået til at fylde kæften på denne parasit!
   Han og hans lige er pissehamrende ligeglade med at der, feks. er en tungtlastet kutter,med fangst og besætning, der forlisert og drukner i havneindløbet ,få meter fra hjemmet.
   Totalt ignorerende at det er lige præsis det der er med til at føde hans ophøjethed og de indførte snyltere, hans og hans lige har påført den hårdtarbejdende lokale befolkning.
   Jeg mener, den lokale klovn der står med “hjemløse news” kan vi vel alle håndtere men det der importerede galehus?? Som “!nogen” oven ikøbet har den frækhed at gøre til deres levevej!!

   Kommentar by PB — 22. juli 2008 @ 18:27

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper