20. august 2008

PET: Politisk vold er i de fleste tilfælde rettet mod højrefløjen

PET udgav i dag Årsberetningen 2006-2007 (86 s., pdf), og selvom medierne ikke alle gav et fair referat, så er der trods alt noget der tyder på at PET ikke er helt så naive som de til tider virker. Fra rapporten…

“Der findes ingen entydig profil på personer, der radikaliseres og efterfølgende rekrutteres til terrorisme.” (om islamisk terrorisme; s. 35)

“Der har i de senere år været stadig flere episoder med konfrontationer mellem personer og grupperinger fra henholdsvis det højre- og det venstreekstremistiske miljø. I de fleste tilfælde har der været tale om aktioner, herunder af voldelig karakter, fra det venstreekstremistiske miljø rettet mod de arrangementer (demonstrationer, møder mv.), som personer og grupperinger fra det højreekstremistiske miljø har afholdt. Der er imidlertid også konstateret eksempler på, at højreekstremister har stået bag voldelige aktiviteter rettet mod venstreekstremister.

Det er PET’s vurdering, at der i venstre- og højreekstremistiske miljøer er et øget fokus på sådanne voldelige aktiviteter. Mens antallet af voldsepisoder fortsat er relativt få, er det PET’s vurdering, at der er risiko for, at konfrontationerne kan eskalere. PET har i den forbindelse konstateret en øget aktivitet i højre- og venstreekstremistiske miljøer med henblik på at anskaffe våben som led i den gensidige voldsudøvelse. Inddrages disse våben i konfrontationerne, vil det medføre en betydelig eskalering af konfrontationernes voldsomhed.” (om politisk ekstremisme; s. 51)

“Der har i de senere år været et stigende fokus på trusler og chikane mod politikere og andre offentlige personer. Risikoen for at blive udsat
for trusler og chikane afhænger typisk af den enkelte persons eksponering i offentligheden eller udspringer af enkeltsager, og der er eksempler
på, at politikere på både højre- og venstrefløjen udsættes for til tider grov chikane… Det kan være vanskeligt at give en samlet karakteristik af de personer, der chikanerer… Der kan være tale om alt fra personer, der er vrede på “systemet”, til psykisk syge, personer, der er påvirket af stoffer eller alkohol, eller ressourcestærke borgere, der er vant til at få deres vilje. Hertil kommer naturligvis truslen fra ekstremistiske miljøer.”
(om politisk chikane; s. 51f)

“PET har siden efteråret 1992 modtaget indberetning fra politikredsene om kriminelle forhold og hændelser, der kan tænkes at have racistisk baggrund, og som er rettet mod udlændinge. Ordningen blev i 2001 ændret til at omfatte ethvert kriminelt forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund, uanset om det kriminelle forhold er rettet mod en person eller interesse af udenlandsk eller dansk herkomst.

PET har udarbejdet retningslinjer for, hvornår politikredsene skal foretage indberetning om kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs
baggrund. Af disse retningslinjer fremgår det, at indberetning til PET skal foretages, når det kriminelle forhold muligt er begrundet i gerningsmandens forestillinger om forskelle på personer på grund af race, hudfarve, afstamning, national eller etnisk oprindelse eller på grund af tro/religion.

Der skal således foretages indberetning til PET, når én eller flere mulige indikatorer peger i retning af racistiske eller religiøse elementer i et kriminelt forhold, medmindre andre oplysninger på afgørende måde modsiger dette. Der stilles altså ikke krav om, at det kriminelle forholds racistiske eller religiøse baggrund skal være klart demonstreret…

I 2007 modtog PET indberetning om 35 sager af mulig racistisk karakter. Året forinden blev der indberettet 96 sager, mens tallet for 2005 var 87. De indberettede sager fra 2007 vedrører hovedsagelig forskellige former for chikane og hærværk, mens der kun i få tilfælde er tale om trusler og vold. (om racisme; s. 52f)

TV2 tekst-tv. Ikke om venstreekstremisme, ikke om den faldende racisme, men dette fokus.

 • 20/8-08 Politiken – PET:Yderfløjene bruger flere våben (brutalt vinklet).
 • Yderligere.

 • 18/8-08 Information – Politisk vold skal registreres.
 • “Efter 11. september blev der sagt nogle meget rabiate ting fra Dansk Folkepartis side, og der registrerede man også den største bølge af racistisk vold.” (René Karpantschof)

  The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/6079/trackback

  27 Comments »

  1. Og den vold der udøves af venstre radigale rød-facister og deres Islamo venner er iorden… For det er jo politiet´s skyld!

   “Formand for Pressefotografforbundet ønsker ikke at kritisere autonome, der overhælder fotografer med tændvæske. “Det er en privatsag,” siger han til 180Grader.dk.”

   “Lars Lindskov mener, at skylden ligger hos politiet, der gør opmærksom på, at fotografernes billeder kan bruges i retssager.” Ja!? Han skulle have en Nobel for den udregning :))

   Kilde: http://www.180grader.dk/nyheder/Vil_ikke_kritisere_voldelige_venstreorienterede.php

   http://www.180grader.dk/nyheder/Venstreekstreme_i_angreb_p_pressefriheden.php

   Kommentar by Ab initio — 21. august 2008 @ 08:46

  2. Der findes kun venstreorienteret, islamisk eller kriminelt funderet vold i Danmark :

   1. De automone
   2. Antiracister og antifacister
   3. Fredsaktiviter……
   4. Nationsalsocialisterne
   5. Muslimer (fortrinsvis arabere, somaliere, tyrkere)
   6. “Almindelig” vold

   Grupperinger som White Pride og andre lignende grupperinger placeres typisk på højrefløjen, men dels identificerer sådanne grupperinger ofte med amatørstrategen Adolf Hitler (og dermed med nationalsocialisterne, som er socialister og derfor at finde på venstrefløjen), eller også er de så ubegavede at de reelt ikke har nogen politisk overbevisning.

   Hvem på højrefløjen udøver vold ?

   Kommentar by Tolder (neofascist) — 21. august 2008 @ 09:25

  3. –> Tolder

   Hvad er det dog for noget fordrukkent sludder? Er argumenter for dig noget man bare kan finde på, uden at de har noget som helst med virkeligheden at gøre? Tsk.

   1) Der er næppe mange i White Pride og “lignende grupperinger” der betragter sig som venstreorienterede. De vedkender sig åbent deres tilhørsforhold på højrefløjen, hvilket du udemærket godt ved.

   2) Skal vi nu have den igen – det mest latterlige retoriske trik igen: Det sidste ord i nationalsocialisme er “socialisme” og derfor er nazister socialister. Et dørslag er måske en dør?

   Lad os prøve at inddrage virkeligheden. Adolf Hitler skriver eksplicit i bogen Mein Kampf, at han for det første ikke er socialist, og for det andet bevidst valgte navnet “nationalsocialistisme” for at appellere bredt. Bl.a. til en vælgergruppe som kommunisterne havde godt fat i – arbejderne med ordet socialisme.

   Såvel middelklassevælgere og højreorienteret reaktion fandt en godbid i ordet national. Som du også udemærket ved, var nazipartiet et stærkt højreorienteret parti, hvis ideologi højreorienterede den dag i dag flirter med. Og som du også udemærket ved, eller burde vide, så var det reaktion og især middelklasseopbakning der var afgørende for at nazisvinet kom til magten.

   Hitler pralede stolt med sine manipulative evner, og nævnte altså i Mein Kampf, at politik skal være strikket sammen på en manipulativ måde, og at hvis man blot lyver groft nok, og foregiver groft nok, så tror folk på en.

   Kommentar by DrJ — 21. august 2008 @ 10:03

  4. Apropos PET:

   Mere radikalisme og mere islamisme, resulterer åbenbart bare i mere dialog med PET. Vor herre til hest.

   “PET skeler bl.a. til de britiske erfaringer, hvor politiet længe har kørt en dialog med personer fra ekstremistiske miljøer.

   Kan man ikke frygte, at sådan et samarbejde kan tolkes som en blåstempling af disse personer fra PETs side?

   »Jo, og det kræver, at vi meget omhyggeligt forklarer, hvad vi gerne vil opnå. Dialogen er ikke et udtryk for, at vi legitimerer radikale synspunkter. De britiske erfaringer går på, at man prøver at se, hvem der har indflydelse på de unge, som man ønsker at få fat i og påvirke. Og det kan være personer med kontroversielle synspunkter. Derfor at det vigtigt, at vi udbygger samarbejdet til at inkludere dem med de kontroversielle synspunkter,« understreger Jakob Scharf.”

   http://www.berlingske.dk/article/20080820/danmark/708200053/

   Har PET så også mere dialog med danske rockere og med den væmmelige nynazistiske fløj? Har PET også dialog med ækle pædofile? Og med mordere? Og med kyniske bankrøvere?

   Kommentar by Janne — 21. august 2008 @ 10:07

  5. Det kan vel ikke undre nogen, at volden er blevet græseoverskridende ikke blot i juridisk og moralsk forstand.

   http://jp.dk/indland/krimi/article1414754.ece

   Kommentar by Mette (forh. supporter af partiet Venstre) — 21. august 2008 @ 11:23

  6. Jeg snakkede med politiet om demonstrationer og uro en dag. De er ganske udmærket klar over, at det kun er venstreorienterede, der laver ballade. Højrefløjen kan godt finde ud af at holde god stil.

   White Pride er næppe begavede nok til at formulere sig politisk…

   Kommentar by Henrik R Clausen — 21. august 2008 @ 11:46

  7. Forholdene i Danmark vil ende med en borgerkrig.
   Spørgsmålet er blot hvornår.
   Det kan vi takke vore naive politikere for.

   falkeøje

   Kommentar by falkeøje — 21. august 2008 @ 11:57

  8. #2 “Hvem på højrefløjen udøver vold ?”

   Det gør de gamle mennesker der er medlem af SIAD :-).

   Kommentar by M16 — 21. august 2008 @ 12:31

  9. Dækningen af PETs årsberetning på DR, ved Mette Walsted Vestergaard igår var fuldstændig skamløs. Taletid til en anonym Jonas fra REDOX der blev positivt karakteriseret som en “dokumentationsgruppe”, der talte om alle de overfald og chikanerier han og andre venstreorienterede var ude for fra højreekstreme. Ind imellem kom der indslag med billeder der udelukkende viste højreekstremister, Nazister og “Dansk front”, der brovtende og truende råbte forvrængede udgaver af ellers gode ord som f. eks.: “Danmark for danskerne”. Ikke ET ord om at årsberetningen eksplicit nævner at volden fortrinsvis udgår fra venstreekstremisterne -Snarere en kraftig propaganda-agtig fremstilling af at det modsatte er tilfældet.

   Problemets kerne, at vensteektremister ikke tillader almindelige højreorienterede (IKKE ektremister, IKKE nazister)at mødes og på andre måder give udtryk for deres holdning, det blev ikke nævnt med et ord.

   Det var et af de øjeblikke hvor man sad fuldstændig rystet tilbage efter indslaget. Rystet over uretfærdigheden i en sådan fordrejning af faktiske forhold, og rystet over at ventreekstreme har et propagandaapparat som DR til sin rådighed.

   Det er de faktiske forhold #4 DrJ, burde komme ind på istedet for at komme med en hashomtåget sniksnak om definitionen på en nazist.Ligegyldig hvad han lirer af er det klart som dagen at nazister og de venstreekstreme er to alen ud af et stykke.

   Kommentar by Ulrik(dansker i Grønland) — 21. august 2008 @ 13:06

  10. Undskyld, DrJs forsludrede indlæg var #3

   Kommentar by Ulrik(dansker i Grønland) — 21. august 2008 @ 13:08

  11. Bare det at DR bruger Redox som kilde afsløre at sagen er meget skidt for venstrefløjen, og man skal have den ultimative propaganda maskine igang.

   Mon DR ikke ved hvem der er redox, eller mon de bevidst vælger en ekstrem venstrefløjs gruppe???

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 21. august 2008 @ 13:54

  12. -> 9.

   Jeg så også indslaget, og blev rystet helt som du. Jeg har derfor sendt en klage til Jacob Mollerup på DR.

   Mvh. Børge.

   Kommentar by Børge — 21. august 2008 @ 14:31

  13. Hvorfor virker kommentarer ikke ?!?!

   Kommentar by Tolder (neofascist) — 21. august 2008 @ 17:02

  14. #3

   Du kunne da i det mindste sætte dig ind i tingene før du drak af hospitalsspritten, Dr J…..

   “Hvor nationalsocialister skal findes i det politiske spektrum, synes at være ganske klart: vi er venstreorienterede — ingen tvivl om det!”

   Ovenstående findes på nationalsocialisternes hjemmeside. Når målgruppen for debatten selv påstår det, kommer man vel ikke sandheden ret meget nærmere.

   For mig at se er der hverken konservative, centrum-højre eller neofascister at finde på venstrefløjen. Kun socialister i forskellige forklædninger.

   ————————————-

   “Lad os prøve at inddrage virkeligheden. Adolf Hitler skriver eksplicit i bogen Mein Kampf, at han for det første ikke er socialist, og for det andet bevidst valgte navnet “nationalsocialistisme” for at appellere bredt. Bl.a. til en vælgergruppe som kommunisterne havde godt fat i – arbejderne med ordet socialisme. ”

   Hvilken side står det på ?

   “1) Der er næppe mange i White Pride og “lignende grupperinger” der betragter sig som venstreorienterede. De vedkender sig åbent deres tilhørsforhold på højrefløjen, hvilket du udemærket godt ved.”

   Det er muligt at jeg betrager mig selv som tilhørende håndbold-eliten, men det gør mig altså ikke til en selvskreven kandidat til landsholdet af den grund. Når WP og andre bekender sig til nationalsocialisterne og priser Adolf Hiltler, så bekender de sig implicit til venstrefløjen, qua ovenstående udtalelse fra Nationalsocialisterne selv. Sagen er måske mere, at de ligesom dig ikke har sat sig ind i tingene.

   “2) Skal vi nu have den igen – det mest latterlige retoriske trik igen: Det sidste ord i nationalsocialisme er “socialisme” og derfor er nazister socialister. Et dørslag er måske en dør?”

   En flodhest er hverken en hest eller en flod, men den findes altså alligevel. Hvor vil du hen med dit latterlige eksempel ?
   Så, ja det skal vi.

   Kommentar by Tolder (neofascist) — 21. august 2008 @ 17:05

  15. –> Ulrik

   “Det er de faktiske forhold #4 DrJ, burde komme ind på istedet for at komme med en hashomtåget sniksnak om definitionen på en nazist.Ligegyldig hvad han lirer af er det klart som dagen at nazister og de venstreekstreme er to alen ud af et stykke.”

   Ikke forstået – hashomtåget, og ‘definitionen’ på en nazist? Og så nævner du “faktiske forhold” som om disse ikke var beskrevet? Jeg skal modsat dig ikke beskylde andre debattører for at være hashomtåget, men det lyder immervæk ikke til at du har fundet på den term ud fra ingenting.

   Ja, de faktiske forhold. De er som følger: White Prides medlemmer er højreorienterede, og identificerer sig selv som sådan. Så er den vist ikke meget længere!

   Og igen for prins Ulrik: Adolf Hitler brugte, som nævnt i Mein Kampf, alene ordet socialisme for at applere til en bestemt vælgergruppe, og han var endda stolt over at alene retoriske trick som det kunne bruges til at vinde indflydelse. Kend dine fakta.

   Jeg ved ikke hvad du mener med at venstreorienterede og nazier er det samme. Brugen af vold findes på begge fløje, og er muligvis et fællestræk for nogle eksistenser på begge fløje. Det er der da immervæk ikke noget nyt i :-D

   Men det lyder nu mere om at nogle herinde bare rent retorisk vil kalde socialister for nazister grundet deres egen politiske holdning. Tsk.

   Mvh

   Kommentar by DrJ — 21. august 2008 @ 17:07

  16. –> Tolder

   Du henviser til at Jonnis galninge under “SOVS” på deres hjemmeside skriver at der ikke er nogen tvivl om at de er venstreorienterede. Jamen tillykke med det. Og hvor er det så lige at deres brug af venstreorienteret adskiller sig fra Hitlers brug af ordet socialisme?

   Du henviser til at nogle højreorienterede (du vil så ikke kalde dem det, ok) nemlig DNSB kalder sig venstreorienterede, og anvender det som argument.

   Men samtidigt vil du ikke acceptere at White Pride er højreorienterede og accepterer sig som sådan, ud fra en betragtning om at White Pride ikke har sat sig ind i tingene!

   Nå, så White Pride har ikke sat sig ind i tingene? Hehe, hvad er det dog det for noget, hva :-)

   Du skal lige finde ud af hvilket argument du vil gøre brug af, for at sikre et minimum af konsistens i din argumentation.

   “En flodhest er hverken en hest eller en flod, men den findes altså alligevel. Hvor vil du hen med dit latterlige eksempel ?”

   Jeg er glad for at du har forstået det. Så en nationalsocialist er heller ikke en socialist, og han eksisterer altså alligevel. Der hvor jeg vil hel med det latterlige eksempel, er netop at du indser dette.

   Du har nemlig ret i, at tingene eksisterer uagtet hvad vi kalder dem. Uanset om vi kalder dem højre- eller venstreorienterede.

   Det er bl.a. en af årsagerne til, at det bliver så ufrivilligt komisk, når man grundet sin egen politiske agenda forsøger at svine andre ved hjælp af en omfortolkning af en bestemt verbal etikette. Nu er højreorienterede pludseligt venstreorienterede.

   For som du selv hentyder til – så er virkeligheden stadigvæk derude. Eksempelvis at White Prides medlemmer næppe stemmer på SF/Enhedslisten, næppe er imod fri ejendomsret, og så i øvrigt omgås nationalistiske og traditionelt højreorienterede grupperinger.

   Eller er White Pride måske en del af det venstreorienterede miljø? Måske Ungdomshuset eller Christiania? :-D

   Mvh

   PS: Jeg undres igen over at man kan skrive så selvimodsigende et indlæg som dit. “Det er muligt at jeg betrager mig selv som tilhørende håndbold-eliten, men det gør mig altså ikke til en selvskreven kandidat til landsholdet af den grund.”

   Åbenbart hvis man er DNSB medlem! For så passer det i dit kram at man identificerer sig med en bestemt fløj :-)

   Kommentar by DrJ — 21. august 2008 @ 17:22

  17. Fint initiativ at klage til DR over deres ensidighed, men Jacob Mollerup har selv en fortid på venstrefløjen (redaktør på den kommunistisk avis “Land og folk”, højskolelærer i diktaturstaten DDR m.m.), og der kan derfor herske tvivl, om hvorvidt klager til denne institution er nyttesløse. Har selv tidligere haft klaget mange gange over DR bl.a. i forbindelse med deres “journalist” Jens Blauenfeldt som sidste år under en udsendelse på åben skærm udtalte på lallende vis, at amerikanerne “havde rigtig godt af” terroranslagene 11. september 2001.
   Mollerup gav mig en sludder for en sladder, og DR foretog sig intet med den lapsede Blauenfeldt som omgående burde være smidt ud af DR.

   Der er adskillige eksempler på at DR bevidst enten åbenlyst eller subtilt fremfører en yderst farvet nyhedsdækning.

   Men det er fedt nok, du klager.

   Kommentar by Peter — 21. august 2008 @ 17:50

  18. Hmmm både Hitler (og nytidens nazister) betegner sig selv som venstreorienteret hvilket de vel også i bund og grund er, det var folk sgu da enige om altså liiige indtil krigen var forbi i 1950 var det den ophøjede sandhed at nazister tilhører højrefløjen men fordi man siger en løgn tilpas mange gange gør det jo ikke til sandhed vel ?

   Men vær sød at forklare det højreorienterede i nazismen nå ja og white pride (for du er vel klar over at som Tolder siger er de ubegavede slagsbrødre som efterhånden selv tror på det Venstrefløjen og medierne kalder dem…..men det gør det stadig ikke sandt)

   Hvis vi krydser af på begge fløje har Nazismen en klar overvægt til venstre.

   Fordi venstreeskrementer og deres latterlige “journalister” påhæfter ediketten højreorienteret på alt de finder er ondt og slemt gør det stadig ikke rigtigt.

   Kommentar by whodares (Islam skaber tabersamfund) — 21. august 2008 @ 20:24

  19. –>whodares

   “Hmmm både Hitler (og nytidens nazister) betegner sig selv som venstreorienteret hvilket de vel også i bund og grund er, det var folk sgu da enige om altså liiige indtil krigen var forbi i 1950 var det den ophøjede sandhed at nazister tilhører højrefløjen men fordi man siger en løgn tilpas mange gange gør det jo ikke til sandhed vel?”

   Det er børnelærdom i nazisme, at det socialistiske i ‘læren’ betegner et folkefællesskab, som er racistisk betinget. Nazismen har dermed det tilfælles med socialismen, klassisk konservatisme, mv. at den fokuserer på et fællesskab.

   Hvor meget har den egentlig til fælles med disse, når det alene er et spørgsmål om ord, som tillægges vidt forskellig mening?

   Jeg er klar på en omstændig nazisme-diskussion. Men præmisset kan ikke være, at vi skal ignorere at nazismen er en populistisk og multisegmenterende “isme”, og at Hitlers strategi var populistisk, og tog udgangspunkt i det opportune, i Hitlers situation, behovet for at hente stemmer fra folk fra arbejderklassen.

   Særligt ikke, da den form for populisme og manipulation var helt åben, og noget man stolt vedkendte sig. Bedragerisk anvendelse af termer blev beskrevet i Mein Kampf, nazityskland havde helt officielt en propagandaminister. Størstedelen af de quotes man kan finde fra Hitlers mund på dertil indrettede sites, er de pudsige udsagn om hvor vigtig løgn er for at forføre masserne.

   Vi kan som sagt gøre det meget udførligt. Og det beskrives i øvrigt i kapitel 7ff i Mein Kampf, hvorledes at bevægelsen nødvendigvis også skulle kunne appellere til dem der ellers ville stemme socialistisk. Stemmejagt: national 50% – socialistisk 50% – det var rationalet, og det tror jeg egentlig godt at alle ved.

   I øvrigt kunne man lige så godt argumentere for at NSDAP var et “arbejderparti” (hvis man har noget imod arbejdere, for på den måde at lave den association man nu laver til venstreorienterede) på trods af at valgtal, polls og undersøgelser fra de tyske valg viser at det i høj grad var middelklassevælgere der sikrede den parlamentariske Endsieg til der führer.

   Og hvem var det så lige i reichtag der ENGELIGT sikrede at Hitler kunne konsolidere sin magt?

   Ja, så er der nemlig lige det med det nationale. Det behøver vist ingen yderligere forklaring, at NSDAP primært var et højreorienteret og racistisk parti, med stærk fokus på det nationale, og aktivt støttet af højreorienterede kredse. Man glemmer lige dette, når man kan bruge et associationstrick, som Hitler endda selv har vedkendt sig!

   Var NSDAP socialistisk, fordi man brugte ordet socialistisk? Var DDR demokratisk?

   Var NSDAP i praktisk politik højreorienteret, støttet af højreorienterede og i øvrigt en senere inspirationskilde for højreorienterede? Ja, hvad mener du selv?

   Sten og glashus…

   Pas på med det argument, at vi skal se på virkeligheden, og ikke på retorikken og etiketterne. Det falder nemlig lige tilbage på dem der forsøger at associere nazismen med venstreorienterede.

   “Men vær sød at forklare det højreorienterede i nazismen nå ja og white pride (for du er vel klar over at som Tolder siger er de ubegavede slagsbrødre som efterhånden selv tror på det Venstrefløjen og medierne kalder dem…..men det gør det stadig ikke sandt)”

   Det er noget mere oplagt at spørge – hvad var det venstreorienterede i Hitlers politik, når nu man pludselig bytter om på alt for at opnå retoriske fordele. White Pride er pludselig på samme fløj som Ungdomshuset og Christiania, og Hitler er blevet tilhænger af social lighed.

   “Hvis vi krydser af på begge fløje har Nazismen en klar overvægt til venstre.”

   Hvis du virkelig vil gå dertil, så kan vi da tage en både kvalitativ og kvantitativ gennemgang af NSDAPs program, historie, vælgeropbakning og forskningen på området, og det vil være interessant at se dig løfte bevisbyrden når nu du siger at nazismen er venstreorienteret.

   Med hvad begrunder du dit udsagn?

   “Fordi venstreeskrementer og deres latterlige “journalister” påhæfter ediketten højreorienteret på alt de finder er ondt og slemt gør det stadig ikke rigtigt.”

   Ja, men two wrongs doesnt make a right, does it?

   For her vil jeg faktisk ellers give dig helt ret. Enhver kritik af f.eks. islam bliver kaldt racistisk eller højreorienteret, og det er et stort problem, da det bliver brugt til at gøre islamkritik suspekt. Jeg ser islamkritikken som meget nødvendig.

   Mvh

   Kommentar by DrJ — 21. august 2008 @ 21:18

  20. Det er meget godt med lidt modspil, og nu har vi så fået vores nye “William”: DrJ.
   En trættekær, utrættelig ordkløver, hvis vigtigste virkemiddel i debatten er at være en stædig satan der altid kommer tilbage med nye ordkløverier.
   -Jeg tror det er en slags turnusordning de har i visse venstreorienterede grupper.
   Men som sagt, rart med lidt modspil, så længe man orker at lytte til den kværnende ordflom.

   Kommentar by Ulrik(dansker i Grønland) — 22. august 2008 @ 03:10

  21. @ DrJ

   Højre-venstre-begrebet har haft forskellige betydninger gennem tiderne. I din verden er det åbenbart højrefløj = national. Altså at højrefløj vil styrke det nationale, hvor venstrefløj vil nedbryde det. En anden betydning er at højrefløj = mindst mulig stat, og at totalitære tendenser dermed hører til på den ekstreme venstrefløj. En anden betydning, som er beslægtet med denne, er at højrefløj = individuelle rettigheder (ytringsfrihed, ejendomsret…), hvor venstrefløj er kollektivistisk. Og jeg kan blive ved – venstrefløj = revolutionær, man vil bryde ned, med vold og hærværk, for så at bygge sin utopi op, mens højrefløjen tager udgangspunkt i det bestående og vil ændre i mindre skridt.

   Højre-venstre-begrebet ligger derfor åbent for brug og misbrug. Personligt mener jeg at vi burde afskaffe det, og så istedet tale om eksempelvis kollektivister istedet for venstreorienterede (hvis det nu er det man mener med venstreorienterede).

   Ser vi på nazismen og de forskellige højre-venstre-betydninger ovenfor, så er den højreorienteret i den første, og venstreorienteret i de tre andre. Sjovt at det lige er den første betydning som du, kollektivisterne og totalitaristerne har valgt. Det er let at få den mistanke at I udelukkende gør det for at skabe luft mellem jer og nazismen, og dermed sløre de ligheder der er.

   Kommentar by Mallebrok — 22. august 2008 @ 08:06

  22. –> Ulrik

   Du tabte hermed :-) Hvad er det for en måde at argumentere på?

   –> Mallebrok

   Tak for et godt indlæg. Jeg er enig i det meste, undtagen din konklusion.

   Sammenhængen var her, at White Pride nu pludselig skulle være venstreorienterede. Det er jo helt meningsløst.

   Det er rigtigt at skalaen kan tolkes og bruges efter forgodtbefindende. Jeg tror at man vil finde, at uanset hvad, så var nazismen et primært borgerligt-nationalt projekt. Som jeg også lidt ledende spurgte til, hvad var det for partier der sikrede Hitler magten? Partier der under ingen omstændigheder og hvordan du vender skalaen, kan være andet en højreorienterede, borgerlige partier (og et midterparti i øvrigt).

   Mvh

   Kommentar by DrJ — 22. august 2008 @ 11:25

  23. Jeg skal prøve at være mere klar i spyttet.

   Jeg påstår at Nationalsocialisterne er socialister, altså tilhørende venstrefløjen. Dels fordi de er socialistiske i deres politiske overbevisning, men med et nationalistisk perpektiv, mens socialisterne – især kommunisterne – har et klassemæssigt perspektiv.
   Fællesnævneren er socialismen, eller måske rettere de begreber der normalt forbindes med socialismen, for jeg er naturligvis klar over at der er forskel på Marx og Hilters udlægninger ;-)

   Dette understøttes at DNAB, som i deres egen udlægning også mener de tilhører venstrefløjen. Et fællestræk til kommunisterne er iøvrigt at nedbryde det eksisternde samfund, for derefter at “redde” verden. Et typisk socialistisk kendetegn.

   Når jeg påstår at WP og andre lignende bander ikke tilhører højrefløjen er det naturligvis fordi de bekender sig til en nationalsocialistisk ideolog, som jeg mener tilhører venstrefløjen.
   Pointen var, at de sandsynligvis ikke aner hvad nationalsocialisme er og hvad det indebærer.

   Kommentar by Tolder (neofascist) — 22. august 2008 @ 11:41

  24. @ DrJ

   Hvis du vil se på hvilken fløj nazisterne tilhører (og det er det du diskuterer nu, ikke?), så skal du se på deres politik. Hvad stod de for, og hvad gjorde de. Og ikke hvem der støttede dem i det. Hvis det er din metode, hvad får du så ud af at ungkommunister og unge socialdemokrater rendte rundt i gaderne og tæskede hinanden i 1930ernes Danmark? At socialdemokrater er højreorienterede? At kommunister er det? Eller hvad med det arbejde Erik Scavenius gjorde for oprettelsen af Frikorps Danmark? Gør det de Radikale til nazister? Eller bare til politisk tonedøve? (jeg mener det sidste). At politiske grupper samarbejder eller modarbejder hinanden betyder ikke at de dermed placerer sig på samme henholdsvis modsatte fløj.

   Kommentar by Mallebrok — 22. august 2008 @ 23:20

  25. — Mallebrok

   “Hvis du vil se på hvilken fløj nazisterne tilhører (og det er det du diskuterer nu, ikke?), så skal du se på deres politik. Hvad stod de for, og hvad gjorde de. Og ikke hvem der støttede dem i det.”

   Enig, og da det nu påstuleres at nazisterne er venstreorienterede så ville det da være interessant med en sammenligning af politik som netop kan påpege dette! Det er der ikke nogen herinde der har leveret endnu.

   Det er ikke mig der introducerer et nyt uhyrligt påstulat, der logisk må rumme, at nazisterne nu pludselig skulle være på samme fløj som Enhedslisten, ungdomshustilhængere, m.fl. Så kom med beviserne, tak.

   “Hvis det er din metode, hvad får du så ud af at ungkommunister og unge socialdemokrater rendte rundt i gaderne og tæskede hinanden i 1930ernes Danmark? At socialdemokrater er højreorienterede?”

   Nej, hvorfor skulle de være højreorienterede fordi de tæsker nazister? Det giver ingen mening. Svaret på dit spørgsmål er, at der var stor rivalisering mellem de partier på det pågældende tidspunkt.

   “At kommunister er det? Eller hvad med det arbejde Erik Scavenius gjorde for oprettelsen af Frikorps Danmark? Gør det de Radikale til nazister? Eller bare til politisk tonedøve? (jeg mener det sidste).”

   Ja, enig. Og at de i øvrigt var opportunistiske landsforræddere.

   “At politiske grupper samarbejder eller modarbejder hinanden betyder ikke at de dermed placerer sig på samme henholdsvis modsatte fløj.”

   Nej, ikke nødvendigvis, men du bruger et eksempel som holder når vi taler undtagelser, og dermed ikke giver nogen mening generelt. Selvfølgelig er det typisk og GENERELT partier med samme værdigrundlag og på samme fløj der samarbejder.

   Det er slet ikke det der var tale om. Der var tale om at borgerlige partier stemte for afskaffelsen af demokratiet, og at højreorienterede-borgerlige finansierede NSDAP. Endvidere var der tale om at nogle af de mest borgerlige og erklærede højreorienterede lod sig absorbere i NSDAP, Stahlhelm, m.fl. så var det borgerlige kræfter der fik Hitler til magten, og socialistiske/socialdemokratiske der var imod. Det viser historien krystal klart, selvom du kan komme med generelle og diffuse sandheder som at “samarbejde med nazier gør ikke nogen til nazier”.

   For pokker dog, hvad er det lige nøjagtigt i NSDAPs politik der er socialistisk? Der er ikke kommet et eneste KONKRET eksempel endnu.

   Kommentar by DrJ — 23. august 2008 @ 15:25

  26. Rettelse: Der skulle naturligvis stå “fordi de tæsker nazister” :-)

   Kommentar by DrJ — 23. august 2008 @ 15:26

  27. @ DrJ

   Jeg vil ikke til at starte en lang diskussion med dig (og min fornemmelse er at det kan blive en meget lang diskussion). Jeg vil blot give dig en enkelt kommentar. Det virker på mig lidt uklart hvad din definition på højrefløj egentlig er. Involverer den industrivenlig, og har den noget med tilhængernes lønklasse at gøre?

   Hvis man vil vise at nazismen hører til på højrefløjen, så bør man klart definere hvad man mener med højrefløj, og så holde fast i denne definition.

   …og man kan iøvrigt udskifte højrefløj med venstrefløj i udsagnet, hvis det er det man vil.

   For mig er det klart at man kan få nazismen til at tilhøre den fløj man ønsker, ved at vælge den “rigtige” definition.

   Kommentar by Mallebrok — 24. august 2008 @ 16:38

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper