11. november 2014

Hedegaard et al: “De har gravet en grav for det danske folk, og snart risikerer de selv at falde i den.”

Lars Hedegaard er her der og alle vegne. Forleden bekendtgjorde han, at han til det kommende folketingsvalg stiller op som løsgænger i Sjællands Storkreds, og så sent som i lørdags trykte selveste Politiken en hæderlig portrætartikel. Han er også bogaktuel. Herunder et citat fra ‘Der var et yndigt land’, en 344 sider lang ‘beretning om truslen mod Danmark’ han har skrevet sammen med Mogens Camre og Ole Hasselbalch. Udgives af Den Danske Forenings Forlag, en af de kommende dage.

“I sit berømte værk fra 1919 om Politik som erhverv opstillede den tyske sociolog Max Weber en distinktion mellem ‘hensigtsetik’ og ‘ansvarsetik’. Hidtil har de danske politikere konsekvent henholdt sig til deres gode hensigter, når det gjaldt masseindvandringen og den påfølgende islamisering og samfundsopløsning. Konsekvenserne vil de ikke vedkende sig, for det var jo ikke det, de ville. De vill det gode og kan ikke stå til ansvar for, at konsekvenserne blev ganske anderledes end hvad de havde bildt befolkningen og måske dem selv – ind.

Men så let vil Weber ikke lade dem slippe. Politikerne må stå til ansvar for de forudsigelige konsekvenser af deres handlinger. Det samme gælder jo også for almindelige forbrydere, der står i en retssal. Politikerne kan måske undskylde sig med, at de ikke kunne forudsige konsekvenserne, da de i 1983 slog porten op for masseindvandringen af vildt fremmede – hvoraf mange ikke ville os noget godt. I dag kender de følgerne og alligevel fortsætter de.

Også de embedsmænd, der villigt implementerer politikernes beslutninger, og den presse, der lyver, skjuler og bortforklarer, pådrager sig et ansvar. Siden rettergangen i Nürnberg efter 2. Verdenskrig kan folk i de offentlige kontorer, i ansvarsfulde stillinger på universiteterne eller i retsvæsenet ikke undskylde sig med, at de blot fulgte ordrer eller implementerede den rådende retsorden – hvor umenneskelig og ødelæggende den end måtte være.

De har gravet en grav for det danske folk, og snart risikerer de selv at falde i den.

Sådan ser det måske ikke ud i dag. Men som Galileo Galilei citeres for at have sagt, efter at den katolske inkvisition i 1633 havde tvunget ham til at afsværge, at Jorden bevæger sig om Solen: ‘Eppur si muove’ – alligevel bevæger den sig.” (s. 343f)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/61385/trackback

36 Comments »

 1. Vi har ikke prøvet lawfare og jeg håber at Ole Hasselbalch læser med, for han må vide noget.

  To FN konventioner må kunne bruges. Begge tiltrådt af Danmark. Konventionen om oprindelige folkeslags rettigheder samt folkedrabskonventionen. Den første forbyder multikulturalisme (artikel 8). Betingelsen er at Danskerne er et oprindeligt folkeslag i deres eget land. Den anden forbyder overførsel af større befolkningsgrupper fra et landområde til et andet med henblik på at udblende befolkningen. Dette er en del af definitionen på folkedrab.

  Det må være muligt at retsforfølge politikere og journalister på dette grundlag.

  Kommentar by Sigwar — 11. november 2014 @ 17:13

 2. Sigwar
  Lad være med, at tillægge FN en betydning. Danmark skal blot fratræde det som ikke er i vores interesse. De fleste konventioner er reelt set vestligt unilaterale. Resten af verden har underskrevet dem men de er ikke forpligtet af noget. Hvad skal vi med FN som er baseret på stater hvor en flertal af dem ikke virker som stater i vestlig forstand. FN er en trosretning -ikke et system som kan skabe orden.

  Kommentar by Thorsted — 11. november 2014 @ 17:23

 3. Det ville være interessant at koble ledende venstreorienterede og Radikale politikere til en løgnedetektor, og spørge dem ud om konsekvenser af deres politik.

  Man kan også spørge ind til Pernille Skipper og hendes ønske om statsstyret salg af hash. I Kolding forsøger tidligere misbrugere at
  holde unge væk fra hash. Bilister der er påvirket af alkohol eller stoffer er frygtelig farlige, så er det tudetosset at et folketingsmedlem ønsker at overtage bandernes salg af hash og måske andre stoffer.

  Kommentar by k.m. — 11. november 2014 @ 17:54

 4. Jeg tror politikerne fortsætter, fordi de er for bange til at stoppe. Nogle er naturligvis underbegavede og underinformerede. Den information og debat, vi har haft siden 2001, har været af en sådan kvalitet, at ingen længere kan gøre det de gør i god tro.

  Derfor er der basis for et retsopgør. Problemet er, at der skal gå nogen tid før det er modent, og at mange af dem da vil være døde.

  Kommentar by BB — 11. november 2014 @ 18:09

 5. Lars Hedegaard er et yderst fornuftigt menneske. Hvad islam angår, kan vi nok nære tillid til ham. Men som lovsmed havde jeg foretrukket Mogens Glistrup, hvis datter for øvrigt lige har udgivet en rigtig god bog(Mogens Glistrup, provokatøren og systemkritikeren 1973-2008) om.

  Kommentar by Nielsen — 11. november 2014 @ 18:35

 6. Vi har demokrati og folk har i alle år kunnet stemme på andre politikere. Nogen retssag kan jeg ikke se grundlag for.

  Kommentar by Britta Due Andersen — 11. november 2014 @ 18:42

 7. Jeg er enig med BB i at politikerne ved besked.
  Når de alligevel fortsætter kursen må det ske i ren og skær ondskab.
  De fleste af dem der skriver herinde ved mere om islam en de såkaldte eksperter Danmarks Radio hele tiden henter i studiet.

  Kommentar by k.m. — 11. november 2014 @ 19:04

 8. @Britta Due Andersen
  Jeg er både enig og uenig. Enig hvis valg skete på et oplyst og debattere grundlag. Dette er ikke tilfældet i Danmark og Europa. Omkostningerne for samfundene bliver ikke oplyst eller de fordrejes. Forskere som ved noget om disse ting indenfor økonomi, antropologi, jura mm. er tavse fordi de intimideres hvis deres data ikke passer til ideologien. Du har, at gøre med verdens største juridiske expropriation af historiske national stater i Europa med med asyl og menneskerettighedskonventionerne. Her gik staterne fra at være for et folk til menneskeheden. Der er folk med interesser i det “kup” som fandt sted; folk fra humanitære organisationer, jurister m.fl. Repersentanterne for dette “kup” kaldes idag medierne for “eksperter”. De er reelt set magtmennesker som vil fastholde deres magt over stater tll deres humanitære dagsorden og deres overmennesker (3.verden). Politikerne er ikke alene om dette -en række jourlister,”eksperter”,NGOer er en del af dette regime og skal inkluderes i et sådant opgør.

  Kommentar by Thorsted — 11. november 2014 @ 19:17

 9. k.m. Nej, det er ikke i ondskab, men i grådighed. De er og har altid været ligeglade med alle andre, end dem selv. For at holde lønindtægterne flydende, må de gøre og sige det, som holder dem på taburetten. De politikere, som rent faktisk har en politisk agenda, er meget sjældne, og forsvinder ofte i glemslen. Politikere lover deres medmennesker ting, de ikke har råd til at indfri. Sådan har det altid været. For at få råd til deres ligegyldige og utopiske løfter, hæver de skatterne. Det er refleksen hos dem. Måske er det deres arv fra kongehuset.

  Kommentar by Nielsen — 11. november 2014 @ 19:42

 10. Organisationer (Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors) m.fl. er så vilde med at samle ind, at det går ud over almindelige små detailforretninger. De kæmper i forvejen for at overleve og alle disse tiggere gør kun ondt værre. De må sige nej til flere tilskud.
  Anslået 200.000 er dræbt i Syrien og flere millioner er på flugt, den arabiske verden gør INTET for at stoppe krigen, selv om det er muslimer der slagter muslimer.

  Jeg er måske ude i en konspirationsteori men det virker som om flygtningestrømmen er planlagt. Man starter en krig der sender en masse muslimer ud til alle sider. Der hvor de lander forsøger de straks at gøre islam gældende. Jeg kender ikke antallet af kirker i Århus, men der er nok snart flere moskeer selv om muslimer er i mindretal. Man må ikke undervurdere islamisters evne til manipulation
  og kynisme når det gælder om at udbrede islam.

  Kommentar by k.m. — 11. november 2014 @ 20:03

 11. Nielsen
  når den grådighed du nævner fører til vores egen undergang bunder det i ondskab, jeg trøster mig med at den der graver en grav for andre
  falder selv deri.

  Kommentar by k.m. — 11. november 2014 @ 20:10

 12. 6 Britta,

  En tyv slipper heller ikke af den juridiske krog, med henvisning til at hæler godt vidste det var tyvekoster (og at alle andre også gjorde det, selv når dette faktisk er tilfældet, plyndringer efter en naturkatastrofe eksempelvis)

  Og enig med Thorsted #8.

  Indenfor sygdomsbehandling har man det der hedder informeret samtykke. Patienten skal informeres om den risiko, der er ved en given behandling, andre muligheder og deres risiko osv. Selvfølgelig sætter patientens personlige forudsætninger grænser (en åndsvag f.eks.), og personalets resourcer, men lægen kan ikke undskylde sig, med at han ikke syntes det var nødvendigt, at alle ved jo osv.

  Indenfor det der noget misvisende kaldes miljøret, har man forsigtighedsprincippet, man sætter ikke noget i gang uden at have undersøgt konsekvenserne. Når man så har været igennem den hurdel, kommer informering af befolkningen generelt og særligt interesserede (naboer f.eks) og derefter høring(er) osv.

  Hverken forsigtighed eller information har været iagttaget af de politikere (og andre, såsom Røde Kors osv) der satte det her i værk.

  Spørgsmålet er lidt om man kan få en uafhængig ret/domstol/tribunal med på, at det i sig selv er ansvars pådragende (i forhold til følgerne) ikke at informere m.v.

  Jeg mener ja, cirka af samme grund som Sigwar #1. Og det er ikke fordi det er opfundet med konventionerne, det har sådan set været gældende, men mestendels uskreven ret i et par tusind år.

  Folkedrabskonventionens ide om forsæt i den forbindelse er ikke, at man nødvendigvis har haft forsæt til de gerninger, der udgør folkedrabet, men blot de beslutninger der førte til det. Så selvom en politiker blot stemte for muhammedaner invasionen for, at få et nyt tog så har han et seriøst strafferetligt problem.

  Kommentar by Hans Und — 11. november 2014 @ 20:20

 13. Jeg synes lige, selvom det måske er lidt off-topic (og så dog), at I skal have en go’ griner! Se denne fede video om “cry-babies ISIS” haha! http://clashdaily.com/2014/09/religion-crybabies-captured-isis-warriors-start-crying-captors-slap-around/

  Den kunne nok have vundet de Gyldne Palmer!

  Det var jo den behandling, de skulle have, når de vender ‘hjem’ til go’e, gamle Danmark!!

  Kommentar by Løsriv Jylland! — 11. november 2014 @ 20:41

 14. Når man ser på Sverige så er det ikke svært at se at politikerne misinformere befolkningen og det er ikke fordi det er en konspiration men mere konsensus. Forstået som en fælles forståelse, politikere imellem. Følger man ikke konsensus er man naturligvis racist.

  Politikerne, specielt på venstrefløjen, har en dagsorden der i det store hele går ud på at fjerne indflydelse og det økonomisk grundlag fra Vesten og overføre det til de underudviklede lande. Det kan de selvfølgelig ikke åbenlyst fortælle den skattebetalende befolkning så derfor vikler de sig ind i at indsprøjte håbløst uintegrerebare flygtninge i velfungerende Vestlige lande under dække af “medmenneskelighed” og andre plus-ord, samtidig med at de øger pengebistanden til de selvsamme underudviklede lande vi modtager flygtninge fra.

  Pointen er at disse politikere udmærket er klar over hvad de gør. I andre sammenhænge snakker de selv om “omfordeling af goderne” og “større fællesskabsfølelse med fattige lande” som en del at deres personlige “menneskeforståelse”. Derfor kan de naturligvis stilles for en domstol, og det bliver de forhåbentlig også engang i fremtiden.

  Kommentar by Santor — 11. november 2014 @ 20:53

 15. Det er kun rimeligt at magt og ansvar følges ad. Lige nu er politikerne chokerede over, at folk taler hårdt til dem på facebook, bare fordi de har foræret landet væk under fødderne på os. Jeg tror ikke at det falder nogen af dem ind, at de også kan holdes juridisk ansvarlige for deres handlinger. Men selvfølgelig kan de det.

  Kommentar by Ruby Tuesday — 11. november 2014 @ 21:50

 16. > Kim Møller

  “.. stiller op som løsgænger i Nordsjællands Storkreds…”

  – Er det ikke Sjællands Storkreds?

  Kommentar by Polka Charlie — 11. november 2014 @ 22:17

 17. k.m.
  Du tillægger mig konklussioner jeg ikke selv uddrog. Jeg må gentage, at politikerne kun gør eller siger noget, hvis det kan gøre dem selv til gavn.
  Det var i grunden nemmere at orientere sig i forhold til kongens humør, end til 179 mindre eller slet ikke orienterede fjolsetingskammeraters.

  Kommentar by Nielsen — 11. november 2014 @ 22:20

 18. -> Polka Charlie

  Man skal aldrig blogge efter hukommelsen…

  Kommentar by Kim Møller — 11. november 2014 @ 22:46

 19. Mogens Camre og Ole Hasselbalch er så stigmatiserede at bogen ingen chancer har, uanset hvad der står i den! Den selvudnævnte kulturelite og de kulturradikales arvtagere altså DR, TV2, Politiken og Information vil formodentlig ikke nævne den med et ord.

  Kommentar by Robert R — 11. november 2014 @ 22:57

 20. Robert R
  Jeg ikke de vil nævne noget med et ord uanset hvad. For en 12-14.år siden var Adam Holm debatredaktør på Politiken og han fandt, at der var ingen opposition til læserne i avisen og den var blevet for sekterisk. Han tog derfor 2.sider i avisen hver lørdag med interviews med folk han havde valgt, debatartikler samt oversatte artikler fra udenlandske aviser. Han formål var, at udfordre læsernes etablerede meninger. Han fandt ud, at dette rørte læsere spor og hele forsøgtet var formålsløsT. Du kan ikke bevæge folk som læser Politiken eller Information -det er derfor de læser lortet. De vil hører “eksperter” tale om “internationale”konventioner. Se afviste asylanter med sygdomme som ingen har hørt om.

  Kommentar by Thorsted — 11. november 2014 @ 23:22

 21. Det er hård kost det her, nærmest en krigserklæring mod de “ledende klasser”

  Kommentar by Moran ya Simba — 12. november 2014 @ 00:00

 22. Moran ya Simba
  Det er en krigserklæring som de selv er kommet med da de mente, at orden her til lands ikke var en legitim orden med mindre samme orden var til stede i resten af verdenen. Det er her vil vælte uden opposition som Sovjet -DF er på mange måder irrelevant -for det vil vælte uanset hvad. Et ansvar skal placeres fordi europæere blev intimideret ind i det og demokratiet blev sat ud af kraft med såkaldte “internationale” konventioner.

  Kommentar by Thorsted — 12. november 2014 @ 00:12

 23. Den bog skal jeg da have.

  Landsforræderne skal straffes for deres medløbergerninger og de påviselige handlinger i ond tro. Så som løgnene om antallet af besættere, manglen på besætternes arbejdskraft, mørklægningen af samfundets udgifter til besætternes underhold og handlinger.

  Al den svindel der er foregået i “Flygtningehjælpen” og Udlændingestyrelsen (Service?) med asylanter, der rejser på ferie i hjemlandet og hele parnasset, skal koste hoveder – så at sige. Fængslerne bliver ikke tomme, bare fordi vi fordriver besætterne fra dansk jord. :D

  Kommentar by Iznogut — 12. november 2014 @ 02:29

 24. @20 Thorsted
  Det kan du have ret i, men DR og TV2 er dog de danske hovedkanaler, som ses af næsten alle.

  Kommentar by Robert R — 12. november 2014 @ 06:47

 25. Hurra for Hedegaard.

  Kommentar by Liva — 12. november 2014 @ 07:03

 26. De store statsunderstøttede mediers tid er hastigt ved at rinde ud, og de ved det godt selv. Man kan høre på den skingre tone, at de har ryggen mod muren.

  Folk er ved at være trætte af at leve pr. substitut. Hvorfor skal vi se på kendisser bage kager og dekorere hinandens sommerhuse, når vi kan bruge den samme tid på at bage og dekorere selv? Hvorfor skal de levere ligegyldig sniksnak i morgen- og aftenshowet, når vi kan sludre med hinanden? Hvorfor skal de danne meninger, når vi kan tænke selv? Deres typiske programflade er i bund og grund en hån mod befolkningen, og flere og flere betaler deres licens med lede.

  De er et levn fra tiden før internettet, og bare fordi de tager hinanden så alvorligt behøver vi andre ikke at gøre det. De har kun den magt, vi selv giver dem.

  Kommentar by Ruby Tuesday — 12. november 2014 @ 07:14

 27. Thorsted.

  Pointen i Lawfare er ikke at systemet/loven er retfærdig eller god – for det er ikke tilfældet.

  Pointen er at systemets egne våben kan vendes mod det.

  FN-konventionerne er alle idiotiske og baseret på en tvivlsom adskillelse af naturret og positiv ret. Dertil kommer at FN har stort set alle de problemer som EU har + lidt til.

  Men hvis vi bruger konventionerne imod systemet vil der ske en af to ting – enten vinder vi – eller også får vi påpeget det uholdbare og absurde i at tilfældige indianerstammer og lignende i fjerne lande har en bedre juridisk beskyttelse i international ret end de Europæiske folkeslag har i deres egne lande.

  Kommentar by Sigwar — 12. november 2014 @ 08:15

 28. Det geniale ved kristendommen var, at det ved at deklarere alle som syndere i udgangspunktet – satte en barriere op mod den selvdestruktive Hellige Godhed – eller selvgodhed. Derved kunne der skabes eminente kultursamfund med stræben mod hidtil uset menneskelig retfærdighed og lighed for loven.

  Men afkristningen i dag er den uhæmmede godhed sluppet løs – og den kan ødelægge økonomier såvel som mennesker og kan styrte hele samfund i grus. Det særlige ved venstreorienterede og radikale politikere er, at deres eksplicitte politik er at frigøre godheden til uhæmmet destruktion.

  Højre-orienterede politikere fornemmer en disonans, men lader sig også forføre af det gode. For hvorfor ikke – man kan jo bare tage lidt af samfundets ‘overskud’. Godhedsfølelsen trumfer de destruktive konsekvenser. Det kan man vel bare snakke sig ud af.

  “De har gravet en grav for det danske folk, og snart risikerer de selv at falde i den.” Det er altsammen gjort i den bedste mening. For det Godes skyld. Forført af det Gode over hele det politiske spektrum.

  Kommentar by traveler — 12. november 2014 @ 09:03

 29. @7 Kommentar by k.m. — 11. november 2014 @ 19:04

  “Når de alligevel fortsætter kursen må det ske i ren og skær ondskab.”

  For gutmenchen er dette ikke ondskab, men godhed.
  Den enes godhed er en andens ondskab.
  Gutmenchen kan ikke få godhed og gloriepudsning nok. Det er deres frelse og allerhelst for andres penge.
  Det er der min smerte starter et hvist sted. For det er for mine penge og afskaffet velfærd, det bliver betalt med. Alt det mine forældre, mine besteforældre og generationerne før det, har arbejdet og svedet for, får de indtrængene serveret på et sølvfad, uden at gøre en eneste indsats, hverken før, under eller efter.

  Jeg kan kun hilse en rettergang velkommen til vores svigefulde politikere, som har solgt ud af vores land.

  Kommentar by Neuhammer — 12. november 2014 @ 10:43

 30. Rettergang mig her og rettergang mig der. Hvad gør I ud over at snakke?

  Kommentar by skræp — 12. november 2014 @ 11:19

 31. @30 skræp — 12. november 2014 @ 11:19

  Sådan cirka lige så meget som dig selv.

  Kommentar by Neuhammer — 12. november 2014 @ 13:40

 32. @30 skræp
  Du kan ikke gøre noget nu. Tingene skal længere ud hvor flere og flere kan se et tab af kontrol hos den politiske klasse. Symptomer er der -som mange artikler viser her på blokken men det er ikke ting som kommer i massemedierne idag og de er derfor ikke i de flestes bevidsthed. Det kommer og det vil vokse meget voldsomt. Sverige er meget “spændende” at følge. Hvor man kan gøre noget skal tabet af kontrol være åbentlyst for de fleste -det er det ikke endnu. Det kommer!

  Kommentar by Thorsted — 12. november 2014 @ 16:03

 33. Kommentarer til debatten om man kan gøre noget nu

  Ole Hasselbalch som er nævnt i forbindelse med en ny bog i blogposten har tidligere forfattet en bog med titlen ”Opgøret med indvandringspolitikken” De sidste linjer i bogen siger lige så meget om situationen i dag som i 2003. Jeg citerer:

  Status blev derfor, at foreningen (Den Danske Forening – T. H.) stadig består som et redskab til at bide dem i haserne, som måtte vise sig mindre gode til at huske på, hvad det hele drejer sig om. Den vil måske blive mere aktivistisk med årene, jeg ved det ikke. Aktivisme er ikke min force, og hvis danskerne ikke gider tage sig sammen til at drage de indlysende konklusioner til at drage de indlysende konklusioner af de informationer, der med et så stort besvær og omkostning er lagt frem for næsen af dem, må de jo nok have lov til at dø i deres lænestole.

  Heldigvis er Ole Hasselbalch stadig aktiv trods denne pessimistiske udmelding.

  Det er rigtigt, at det kan synes håbløst og der er ikke meget at gøre, men erfaringerne fra græsrodsarbejdet i Den Danske Forening viste, at der dels var langt flere sympatisører end som ville være ved det, dels at en del af de som meldte sig ind i foreningen ikke kunne forstå værdien af et målrettet struktureret arbejde. En lidt grov karakteristik er, at sidstnævnte egentlig mere ville underholdes gennem medlemsmøder og andet. Det er også nævnt i Oles bog. Det er umuligt for mig at vide, hvad de mange debattører på Uriasposten ellers foretager sig uden for bloggen. Men uanset hvad så har en bekæmpelse af den herskende indvandringspolitik kun ringe effekt, hvis oplysningerne fra Uriasposten og andre blogs med lignende sigte ikke formidles videre, for det er i sidste ende den offentlige mening, der er afgørende for et skred i sammensætningen af folketinget.

  Et sådant skred er også en nødvendig betingelse for, at der kan komme et retsopgør, som skræp har efterlyst inde på sin blog, men som skræp har opgivet i august.

  Kommentar by T. H. — 12. november 2014 @ 18:55

 34. Jeg kom desværre til at skrive “til at drage de indlysende konklusioner” en gang for meget i mit citat.

  Jeg beklager. :oops:

  Kommentar by T. H. — 12. november 2014 @ 19:00

 35. Apropos dommen mod Galilei, så var en af Glistrups ganske få faktuelle fejl i en artikel i Fremskridt i 1985 at skrive at dommen handlede om Jordens fladhed. Det øvrige indhold er heldigvis mere korrekt:

  https://fremskridtdk.wordpress.com/tag/a-th-riemann/page/3/

  Disse to betragtningssæt bider sig selv i halen så selve det, at man er asylansøger er selvbærende til, at man også er asylberettiget.

  Sætter man sig virkelig ind i problemstillingen, indser man let det aldeles tåbelige og naive i de andre folketingspartiers gelasne opvartning, af de asiater som nu oversvømmer Danmark. Hvis ikke vælgerne styrker Fremskridtspartiet, kan det meget let være fortroppen for Koranens forlangende om, at muhammedanerne gennem hellig krig skal undertvinge de vantro. Selv om Riemann af domstolene blev straffet herfor, er det jo bl.a. en statistisk kendsgerning, at Asienfolkeslagene formerer sig langt stærkere end danskerne.

  Justitsmordet på Riemann var lige så uanstændigt som dommen af 22. juni 1633 over Gallilei for at påstå, at jorden er rund og ikke pandekageflad.

  Deres Mekka

  Det er nærmest blasfemisk at sammenligne Islams rejsebureau-aktivitet nu-om-dage med danskerflugterne i 1940`erne.

  Hverken danske jøder eller modstandsfolk flygtede rundt om den halve jordklode. De måtte tage det første, det bedste land på den anden side af Øresund. Hvor Iranere og Ceylonesere ikke nøjes med lige, at sætte over de smalle bugter som skiller dem fra lande, der kunne være deres Mekka, hvis de blot ville flygte. Sverige tog imod folk fra samme kulturkreds i årene op til 1945. Mennesker som kun ville være hinsidan rent midlertidigt og først og sidst var engagerede i deres hjemlands kamp for at blive af med den nazistiske besættelsesmagt.

  Nutidens muslim-invasion af Danmark er folk som uden komplekser sætter sig fast ved det danske spisebord for at blive her i generationer ud i fremtiden og som kalder sig indvandrere. Erfaringen med fremmedarbejdere skulle opfordre os til forsigtighed med nu at være lige så blåøjede overfor de såkaldte flygtninge, der nu hærger Dannevang.

  Magter det ikke

  Det er enormt overfladiske personer, der oversvømmer medierne med deres påstande om, at det rige Danmark skal hjælpe folk i nød.

  Kommentar by perhag — 12. november 2014 @ 20:05

 36. Vi skal vedblive at udstille islam, så alle kan se hvad det er: Diktatur.

  Kommentar by Nielsen — 13. november 2014 @ 20:48

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper