25. november 2014

Tom Jensen tager Yahya Hassan på ordet: Han dyrker konspirationsteorier på niveau med islamister

Yahya Hassan er interviewet til seneste nummer af Euroman, og gør sig her sine spekulationer om hvorvidt Islamisk Stat er marionetter for “USA, Israel eller andre lande” der har en interesse i at få muslimer til at fremstå som vanvittige mordere. Berlingskes Tom Jensen kommenterer Yahya Hassans optræden i søndagens Deadline – Hvis Yahya Hassan vil befri os fra de ekstreme, hvorfor lyder han så selv så ekstrem? Læs det hele.

“Er man træt af, at det er perceptionerne og forestillingen om, hvad eller hvem Yahya Hassan mon er, der har domineret debatten om ham og hans budskaber, så er der jo kun ét logisk modtræk: At tage ham på ordet. Lytte til hvad han siger. … Derfor vælger jeg at tage Yahya Hassan alvorligt. Det gør man som nævnt bedst ved at beskæftige sig konkret med det, han siger. Jeg satte mig derfor i dag og streamede Deadline 2. sektion-programmet og skrev ned, hvad han sagde. Så kan man forholde sig til dét – og intet andet.

Hans udsagn her har i dag fået masser af medvind. Herunder fra respektable meningsdannere på de sociale medier og andre steder. Rosende ord er strømmet Yahya Hassan i møde. Her eksempelvis – men blot som et enkelt, tilfældigt eksempel – Stine Bosse: ‘Holdninger i superliga for unge’.

[…]

… derefter kaster han sig ud i det, der vel endte med at være hans centrale budskab i interviewet med Deadline 2. sektions-værten Adam Holm. Nemlig det synspunkt, at der er brug for at ekskludere de ekstremistiske fløje (i dette konkrete tilfælde: højrefløje) fra integrationsdebatten i Danmark for at finde et nyt rum – et samtalerum, en ‘tredje vej’, som det også formuleres – hvor almindelige danskere og almindelige nydanskere, arabere, muslimer kan finde sammen på fornuftig vis.

Det lyder jo som udgangspunkt som en sympatisk vision. … Også dette lyder jo i sit udgangspunkt helt rigtigt.

Problemet for Yahya Hassan er hans efterfølgende definition af de højreorienterede danskere og de højreorienterede muslimer. Dem der ifølge Hassan hele tiden er i medierne, hvor 3-4 stykker fra hver fløj altid og evindeligt sidder og skændes:

‘Vi skal finde vores repræsentanter med omhu. Og det skal danskerne også. Jeg har en venneskare, hvor man kan sige at halvdelen er arabere og muslimer, og hvor den anden halvdel er danskere, men der er ikke nogen af mine danske venner, som kan identificere sig med den danske højrefløj, og der er heller ikke nogen af mine arabiske venner, som kan identificere sig med den muslimske højrefløj. Det der er med dét er, at det er en lille gruppe på hver sin side, som sætter dagsordenen. Ved hjælp af jer som medier. Så I skal jo tænke over – hvem er det vi inviterer ind? Okay, vi har hørt at Inger Støjberg hun har noget imod islam og muslimer. Vi har også hørt at Pia Kjærsgaard har noget imod islam og muslimer. Og vi har hørt at salafisten han har noget imod Danmark og danskerne. Skal vi høre det igen? Skal vi blive ved med at høre på dem?’

Man må sige, at det er noget af et lighedstegn, Yahya Hassan her får sat. Mellem Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg, som jo repræsenterer to partier, der ifølge meningsmålingerne står til støtte fra henved 45 procent af den samlede danske befolkning (nydanskerne inklusive) – og ’salafisten’.

Mener Yahya Hassan i fuld alvor, at man kan sætte dette lighedstegn? Et direkte lig med mellem eksempelvis radikaliserede imamer og deres sympatisører, Islamisk Stat-følgere, Hizb-ut-Tahrir, salafister og hvad vi i øvrigt har af ekstreme grupperinger blandt den muslimske befolkning – og det meste af den helt almindeligt borgerlige politiske fløj i Danmark, repræsenteret ved f.eks. Dansk Folkeparti og Venstre? Åbenbart.

Det er her kæden første gang hopper af. For hvis vi nu accepterer den rimelige dagsorden, at den ekstreme og radikaliserede del af den danske muslimske befolkning udgør en absolut minoritet i minoriteten, så at sige – hvorfor pokker er det så OK at udnævne henved halvdelen af den samlede danske befolkning til ekstremiststøtter, der kan sammenlignes direkte med salafister? Det er ikke desto mindre, hvad Yahya Hassan reelt gør:

‘Man skal stoppe. Man skal stoppe med at invitere ekstremister ind. Vi kan ikke bruge ekstremisterne til noget. De er en del af virkeligheden, men vi har jo hørt på dem i 20 år. Hvorfor skal vi høre mere på dem? De skaber kun had. De skaber kun splid, hvadenten det er danske højreorienterede eller det er muslimske højreorienterede. Vi kan ikke bruge dem til noget.

[…]

Adam Holm spørger stilfærdigt, hvad der mon skal til, før ‘vi’ forstår muslimernes situation bedre?

Yahya Hassan svarer:

‘… Samtidig med at vi ser, hvad er det lige der foregår i Mellemøsten, hvad er det der er foregået i Mellemøsten i rigtig lang tid. Vi må jo også forstå, at det tænker muslimerne også over. Den danske regering har jo nærmest udviklet sig til ét stort udenrigsministerium som varetager forbryderiske og udemokratiske regimers interesser, ik’…’

Det var alligevel ikke så lidt, tænker man. Men hvem er så mon disse forbryderiske og udemokratiske regimer? Er det Saudi-Arabien, Syrien, det Hamas-kontrollerede Gaza? Nej, naturligvis ikke. De forbryderiske og udemokratiske regimer, viser det sig umiddelbart derefter, er USA og Israel.

Jamen, spørger Adam Holm, vi har vel deltaget i de militære aktioner i Mellemøsten for at skabe bedre vilkår, så folk bliver?:

‘Jaja, det er påskudet, det er propagandaen, det er det vores politikere fortæller os, men det de i virkeligheden laver… det er – danskerne de deltog i besættelsen af Irak og i krigen derovre. Man dræbte flere hundrede tusinde civile. Og man fordrev millioner af mennesker. Tror I ikke også at det er en grund til, at der kommer flygtninge til Danmark?’.

… til sidst sætter Yahya Hassan trumf på. Også det danske militære engagement i Mellemøsten – herunder, må man forstå, de igangværende togter vendt mod Islamisk Stat – er reelt et overgreb på danske muslimer:

‘Hvordan tror I muslimerne de har det med at statsministeren hun ikke engang kan finde ud af at anerkende et undertrykt folk, men samtidig så sender de bare bombefly afsted? Altså, hvis man erkender at USA er den store rocker, jamen så er danske ministre at betragte som små supportere, der sender bombefly og soldater afsted, når de får besked på det. Og vi prøver at give muslimerne skylden for ALT i vores samfund.’

Med al respekt for Yahya Hassans palæstinensiske baggrund og familiehistorik og de følelser og den identitet, der forståeligt nok må være forbundet hermed: Ved at udnævne USA og Israel til ondskabens forbryderiske regimer, ikke områdets mere eller mindre islamistiske regimer og bevægelser, og ved at gøre det til et overgreb på muslimer og indirekte et angreb på danske muslimer at indlede en militær aktion med bombefly mod Islamisk Stat – hvor er det så Yahya Hassan ender med at placere sig selv i forhold til den nye samtale mellem fornuftige nydanskere og fornuftige danskere?

For mig at desværre også i dette tilfælde – i iveren efter at pege anklagende fingre mod den danske regering, mod USA og mod Israel – i bekymrende grad tæt på de højre-islamiske kræfter, han ellers startede med at lægge afstand til.

Men det bliver faktisk endnu grellere endnu. …

‘Og vi prøver at give muslimerne skylden for ALT i vores samfund. Men er det muslimernes skyld, at Danmark ikke længere har national selvstændighed? Er det muslimernes skyld, at Danmark ikke længere har noget til fælles med sine skandinaviske nabolande, politisk eller etisk? Er det muslimernes skyld, at vi har udsultet den offentlige sektor, således at de svageste i vores samfund de får det dårligere og dårligere? Og at uligheden er steget fuldstændig grotesk…’

Altsammen er ifølge Yahya Hassan udtryk for en strategi, hvor den danske underklasse af politikerne og medierne manipuleres til at hade de fremmede. Og omvendt. Det er en fantastisk konspirationsteori. Som i virkeligheden minder lidt om den, dokumentaristen Michael Moore lagde for dagen i sin film Fahrenheit 911, hvor hans budskab slutteligt var, at den amerikanske regering lokkede den amerikanske underklasse til at føre sin krig mod islam for sig.

I sin afsluttende tirade kører Yahya Hassan sig ikke alene ud på den yderste politiske venstrefløj, på Enhedslistens mest forbenede venstreflanke, hvor man anser verdens største offentlige sektor for udsultet…

Men han gør sig også til politisk konspirationsteoretiker. Det hele er et led i én stor, strategisk plan, som går ud på at spille fattige danskere ud mod fattige indvandrere.

Hvorved Yahya Hassan ikke alene udelukker den danske politiske højrefløj fra den ‘nye samtale’, han ellers gerne vil etablere. Han udelukker hele det mainstream-politiske danske spektrum og vel rundt regnet partier, som 85-90 procent af den danske befolkning (inklusive nydanskerne) stemmer på.

Der er følgelig ikke mange ‘danskere’ tilbage i det samtalerum, Yahya Hassan ellers gerne ville skabe.”

Oploadet Kl. 04:29 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/61707/trackback

22 Comments »

 1. Knægten er hjerne død, og muslim, men forventer da ikke årsags sammehæng, reflektion eller nuancering fra den kant?

  Muslimer taler muslimers sag, altid! forstå det for pokker..

  Kommentar by Hans01 — 25. november 2014 @ 05:54

 2. Den begavede Tom Jensen dekonstruerer Hassan totalt…

  Kommentar by Jern Henrik — 25. november 2014 @ 06:55

 3. “Er det muslimernes skyld, at vi har udsultet den offentlige sektor, således at de svageste i vores samfund de får det dårligere og dårligere? Og at uligheden er steget fuldstændig grotesk…’”

  Det er i hvert fald i takt med masseindvandring og store flygtningestrøm at uligheden i Danmark er øget og at velfærden er skrumpet.

  Kommentar by Liva — 25. november 2014 @ 07:24

 4. Jeg har flere gange overvejet at købe Yahyas digtsamling, men det bliver ikke til noget nu, da jeg kan se, at han har det yderst svært med demokrati, hvor alle skal kunne give sin mening til kende. Man kan da ikke bare udelukke DF’s og V’s vælgere at deltage i debat. Yahya viser meget godt hvorfor islamisk kultur bør kritiseres.

  Kommentar by Liva — 25. november 2014 @ 07:58

 5. Tak til Tom Jensen for at bringe rationalitet ind i debatten og forholde sig til substansen.

  Kommentar by Ruby Tuesday — 25. november 2014 @ 08:13

 6. Hvorfor får sådan en muhammedaner overhovedet taletid i Danmark?! Han er et NUL, en antisemit, en antidemokrat, kort sagt: en typisk, simpel muhammedaner med en kriminel løbebane bag sig.

  Kommentar by Løsriv Jylland! — 25. november 2014 @ 09:27

 7. Yahya Hassan sætter lighedstegn mellem på den ene side salafisterne som skærer hovederne af anderledes tænkende, stikker deres øjne ud og sprætter deres maver op, og på den anden side de to demokratiske og islamkritiske partier Venstre/Dansk Folkeparti. Der skal en syg og inkonsistent hjerne eller en islamisk ekstremist eller begge dele til for at foretage denne substantielt u-mulige, psykotisk forvredne, identifikation.

  Yahya Hassan mener, at verdens ondskab udspringer af USA og Israel og Vesten som sådan. Ikke et ondt ord om de islamiske sharia diktaturer, som Saudi Arabien, Qatar, Iran, osv., osv. Der skal en ekstremist til at se verden i et sådant sort-hvidt prisme. Dvs. en islamisk ekstremist

  Stine Bosse kalder Yahya Hassans ekstremistiske vrangforestillinger for: ”Holdninger i superliga for unge”, hvilket set fra et fornufts- og vestligt etisk perspektiv mildt sagt er decideret afstumpet. Der er her tale om en så rendyrket feministisk – politisk korrekt – tilgang, at virkeligheden bliver tvunget bort under en totalt skævredet ideologis tunge åg.

  Talt direkte ud af posen: Stine Bosse er ganske enkelt ikke rigtig klog.

  Kommentar by Michael Hammers — 25. november 2014 @ 09:52

 8. Stine Bosse er sjov. Altid god for en dårlig mening.

  Hvad så the establishment dog i hende?

  Kommentar by bastardo — 25. november 2014 @ 09:57

 9. Ha, ha, ha – Manden er jo truet og underkuet – for et år siden lød det:

  Politikens Jes Stein:

  “Du lyder som Pia Kjærsgaard, som har fået så meget kritik for at sige det samme om parallelsamfund i Danmark. Har vi kulturradikale vendt det døve øre til sandheden?”

  “Jeg kan kun sige ja”,

  Lød svaret fra Yahya Hassan

  Kommentar by Jørgen Nielsen — 25. november 2014 @ 10:05

 10. For et år siden var det de mange (muslimer) i ghettoerne, der ødelagde det for de få. Nu er det de få DFere, der ødelægger det for de mange (muslimer og danskere) – ved hjælp af medierne.

  Jo, han har virkelig vendt på en tallerken.

  Kommentar by Britta Due Andersen — 25. november 2014 @ 10:18

 11. Yahya Hassan er stadig muslim, en lille ækel type der burde holde sin store kæft lukket.
  Jeg har hele tiden sagt.: Stol ikke på en muslim.

  Første gang jeg så denne lille orm var i tv, og hørte hans brægen. Jammen folk blev meget betaget af ham, jeg tror sågar også at han har holdt tale hos trykkefrihedsselvskabet. Så man må sige at, de muligvis også er blevet snøret, som så mange andre.

  Kommentar by Sindsro — 25. november 2014 @ 11:08

 12. YH er færdig.. Han havde sin berettigelse som kritiker fra ghettoen… Nu er han bare den sædvanlige “tudeoffer perker” Whuuu HuuuHUU hvor er det synd for mig.. Jeg er muslim og alle muslimer i hele verden lider under de onde (USA, Israel)…

  Han går i glemslen lige så hurtigt som han dukkede op… Han er nu PK-medias hånddukke og hans slags findes der 50 mio af i Europa.. Hyl du bare videre lille YH… Whuuu HuuuHUU :-) Din næste digt samling bliver kun købt af 200 +60 abbonniner på Politiken…GRINEREN

  Kommentar by ny kommentator — 25. november 2014 @ 11:33

 13. Udover at han er en dømt kriminel så er han også dybt sexistisk, hvis man eller abonnere på venstrefløjens egen definition. Lige den slags “mænd” kvinder vil have, eller hvordan er det nu lige det er?

  Venstrefløjens gøren og laden forvirre mig!

  Kommentar by Santor — 25. november 2014 @ 11:37

 14. Tag livvagterne fra ham…

  Kommentar by Johnson — 25. november 2014 @ 11:54

 15. Det kan vel siges ret kort: han er i virkeligheden bare en typisk muslim der er blevet fejlopfattet som en atypisk muslim.

  Jeg stoler ikke på nogen af dem mere, overhovedet.

  Kommentar by Per — 25. november 2014 @ 12:39

 16. Jeg har aldrig kunne tage den hvalp alvorligt og ville aldrig drømme om at købe hans bog. Men score penge – det forstår han sig på – først som tyv og pengeafpresser siden som feteret ‘digter’. Og hans danske kontaktperson/lærerinde/elsker forsøgte også at udnytte situationen maksimalt. Gud bedre det.

  Hans nye usympatiske holdningspakke er som snydt ud af det venstre-ekstreme kunstnermiljø – og er ikke specielt islamisk. På en måde
  passer det mægtig godt på det gamle ordsprog:

  “Når skidt kommer til ære, ved det ikke, hvordan det skal være”

  Og dog, så længe Politiken-segmentet er henrykt, så er det da altid godt for noget. Og med de holdninger behøver han heller ikke længere livvagter.

  Kommentar by traveler — 25. november 2014 @ 13:11

 17. Capslocklyrikerens tidligere fremsatte nuancerede holdninger herunder kritk af muslimer var sikkert mest noget Gyldendal hittede på i markedsføringsøjemed. Når næste bog skal ud, bliver han sikkert god igen.

  Kommentar by Nils — 25. november 2014 @ 13:47

 18. Men er det muslimernes skyld, at Danmark ikke længere har national selvstændighed? – JA!

  Er det muslimernes skyld, at Danmark ikke længere har noget til fælles med sine skandinaviske nabolande, politisk eller etisk? – JA!

  Er det muslimernes skyld, at vi har udsultet den offentlige sektor, således at de svageste i vores samfund de får det dårligere og dårligere? – JA!

  Kommentar by Morbus Behcet — 25. november 2014 @ 14:13

 19. Fin kommentar af Preben Jensen 25. november 2014 22:45

  Kommentar by Nielsen — 26. november 2014 @ 01:32

 20. Jeg bryder mig ikke meget om hans digtning, jeg bryder mig endnu mindre om den snakkende klasses noget klamme omklamring af ham!
  Det er ganske enkelt dårlig kunst.
  Jeg ved ikke hvorfor jeg kommer til at tænke på kejserens nye klæder.

  Kommentar by Robert R — 27. november 2014 @ 00:02

 21. Hm, ja der er godt nok en lille bævrende muslim, som forsøger at trække nogle gevaldige torsk i land. Han tjent nogle god penge på sit åbenbart lidt ukontrollerede udslip. Nu er det ikke sjovt længere. Men tak for indsatsen Yahya. Du har gjort os en dobbelttjeneste. Først giver du os nogle afslørende oplysninger om et lukket kriminelt miljø blandt vore muslimske indvandrere, som en etnisk dansker aldrig var sluppet godt fra (“det er ikke de få, som ødelægger det for de mange, men de mange som ødelægger det for de få”) ikke sandt? Dernæst bringer du os tilbage til jorden igen med din tilsvining af flertallet af den danske befolkning. Er man overrasket? Nej, naturligvis ikke. Et lille soludbrud, men ellers intet nyt under denne stjerne.

  Kommentar by EH — 27. november 2014 @ 02:26

 22. Yahya Hassan ligner mere og mere en der kun har én mission, nemmelig Yahya Hassan.

  Kommentar by Jacob Andersen — 27. november 2014 @ 13:27

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper