12. november 2008

Nyere islamforskning: “Realistisk og redeligt – på grænsen til det politisk ukorrekte…”

Hvis man ser bort fra Ellen Wulff, så virker det som der er sket en bevægelse. Fra dagens Kristeligt Dagblad – Den hellige forlagskrig.

“Gads nye leksikon om islam, skrevet af en stor flok yngre humanistiske forskere viser, at den militante jihad faktisk lever og har det godt i dansk islamlitteratur. Også den nye. Artiklen om jihad hos Gad nævner kort de to betydninger, som har været ”gældende i hele den islamiske tradition”, men siger derefter ligeud, at begrebet jihad har været ”langt mest udbredt i den militære betydning, der behandles i denne artikel”. Derefter citeres fra det såkaldte sværdvers i Koranen, som har programmatisk betydning for den militante udlægning af jihad. Verset indeholder blandt andet formuleringer som disse: ”Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem”, og I ”skal bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat!”

Artiklen nævner også, at jihad i form af offensiv krigsførelse i islams historie var en kollektiv pligt, mens det var en individuel pligt, når eller hvis islam kom under angreb.

Islamkenderne og ph.d.’erne Jean Butler og Thomas Hoffmann, som realistisk og redeligt – på grænsen til det politisk ukorrekte – har redigeret Gads islamleksikon, kan med deres linje ikke andet end at gøre Kim Møller og Trykkefrihedsselskabet tilfreds. Men samtidig gør de så hele forehavendet med at forstå islam i Danmark i dag broget. For hvis man nu ikke engang længere kan stole på, at humanister tolker islam humant, hvad kan man så regne med i den nye islamlitteratur?

De mange nye bøger om islam, som dette efterårs bogsæson byder på, er kendetegnet ved at bryde nye grænser. De er mere specielle. De overrasker mere. De går tættere på kilderne…

Klogere kan man også blive af den mest undseelige udgivelse i efteråret om islam. Det er Selskabet til støtte for Pakistans kirke, der har lavet et temahæfte om Bibelen og Koranen. Ydmygt, men vægtigt fordi forfatterne er ingen andre end koranoversætter Ellen Wulff, teologiprofessor Mogens Müller og biskop Niels Henrik Arendt.

Tankevækkende er det her, at Wulff totalt afviser den krigeriske jihad. Den form for jihad har islam lært af kristne korsfarerne i middelalderen; den kommer ikke fra Muhammed selv, for hans tids jihad var ”ikke en angrebs-, erobrings- og omvendelseskrig”, skriver hun. Et udsagn, der står i skarp kontrast til islamprofessor Jakob Skovgaard-Petersens redegørelse for profetens jihad i Allan Poulsens lærebog om islamdebat. ”Muhammads militære karriere er derfor begrænset til årene 622-30, men da var den til gengæld også intens”, konstaterer Skovgaard-Petersen her.”

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/6299/trackback

18 Comments »

 1. Det er særdeles interessant – og positivt. Og her mener jeg godt at vi kan unde dig et par rosende ord, Kim, da du med din bog har bidraget til en generel diskursændring i islam-debatten. Det er simpelthen ikke muligt for forskere længere helt afdragsfrit at lyve sig til en mere fredelig islam, som det var før i tiden.

  Kommentar by Morten — 12. november 2008 @ 15:40

 2. “For hvis man nu ikke engang længere kan stole på, at humanister tolker islam humant, hvad kan man så regne med i den nye islamlitteratur?”

  Så kunne vi som læsere og borgere i den moderne del af verden måske få noget der ligner sandheden – uanset hvordan den ser ud og vil blive modtaget?

  Hvad skal vi med universiteter og uni ansatte, hvis resultatet er Barbar Cartland pamfletter?

  h t t p://www.barbaracartland.com/static/newsflash.aspx

  Hvis vi ikke kan få den ægte sandhedssøgende og kritiske vare fra universiteterne, så kunne Barbara Cartland lige så godt hyres til at skrive om islam.

  Kommentar by Janne — 12. november 2008 @ 15:45

 3. Barbara Cartland? – Hvad skal vi med hende, når vi har J. Bæk Simonsen lige ved hånden?
  Og jeg tør sætte fem kasser øl på, at hvis DanMarx Radio anmelder bogen, så er han på skærmen.

  Kommentar by Skjoldungen — 12. november 2008 @ 16:18

 4. Var denne Wulff det kloge hoved som var med til debatten hos tryk.f.s hvor sidenfaden optrådte på slap eller var det på sindsyg line?, der var en dame som havede et meget intimt forhold til koranen hun forklare forsamlingen at, vi skulle holde bogen op mod kinden så ville vi mærke den sande ånd i bogen ( snak om sindsyge)?

  Kommentar by Per N — 12. november 2008 @ 16:44

 5. Jamen hov! Står vi overfor en holdningsændring, så det ender med, at muslimernes vold her i DK ikke er en berigelse?
  Jamen Holger K, Gade, Auken, Weiss og mange andre har da ikke taget
  fejl?
  Danmarks fineste politiske hjerner…

  Kommentar by pk — 12. november 2008 @ 17:21

 6. Ellen Wulff: Koranen er en smuk bog…

  http://www.uriasposten.net/?p=5711

  Utroligt at kællingen kan få lov at skrive i en årbog udgivet af et selskab, der skal støtte de kristne i Pakistan imod muslimernes undertrykkelse.

  Kommentar by Søren Rasmussen — 12. november 2008 @ 17:30

 7. Endeligt et friskt indspark i debatten, som sætter din vedholden i relief, Kim Møller!
  Måtte det være starten på en mere realistisk holdning til islam i Danmark.

  Kommentar by Purellif — 12. november 2008 @ 17:33

 8. “Den form for jihad har islam lært af kristne korsfarerne i middelalderen; den kommer ikke fra Muhammed selv, for hans tids jihad var ”ikke en angrebs-, erobrings- og omvendelseskrig”

  Javel ja. Hvordan vil Ellen Wulff så forklare de krigeriske suravers?
  Hun læner sig kraftigt op af at være en løgnerske.

  Stor cadeau til Kim Møller. Du har været medvirkende til at “flytte” formidlingen af islam/islamforskningen i den rigtige retning. I den sandfærdige retning, uden det relativistiske røgslør.

  Kommentar by Johansen — 12. november 2008 @ 19:05

 9. Glædeligt, at dansk bogmarked tilføres nye titler.
  Meget tyder på, at det meste af det omtalte bør læses med sund skepsis.

  Ang. Gads Islamleksikon, som jeg i parantes bemærket ikke har læst:
  Der kan allerede være behov for en redigering/tilføjelse i artiklen om Jihad.
  En del udenbysk litteratur opererer i stigende grad med begrebet “snigende jihad” eller “stille jihad”, der især er introduceret af Det Muslimske Broderskab, men iøvrigt praktiseres overalt, uanset broderskabets synlighed eller ej.

  Nyeste bud er Robert Spencer: “Stealth Jihad” – kan anbefales.
  Walid Phares er lidt inde på det i: “War of Ideas” – og har berørt det i forholdsvis nye artikler.
  Udo Ulfkotte taler om det samme i: “SOS Abendland”.

  Men det er næppe den type litteratur, der kommer i dansk oversættelse.

  Kommentar by Søren Brandt — 12. november 2008 @ 21:11

 10. – Og Kristeligt Dagblad fortæller i dag denne historie fra et Iraq, der var et af de første kristne områder, der faldt i kløerne på Muhammads krigere (herunder svigersønnen Ali, der af Shia-muslimerne betragtes som den første imam): http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/304057:Udland—Alt-er-vaek—vi-har-ingenting
  “Ét af kristendommens arnesteder, den irakiske by Mosul, bliver i disse uger tømt for kristne…De kom en dag, ud af det blå, med ansigtet skjult under tørklæder. De hev familien ud af huset, ud på gaden, hvor Adwar Jakob Odish intet kunne gøre for at forhindre mændene i at sprænge huset i luften.
  Forsvind fra byen, eller vi dræber jer, sagde de, og Adwar samlede sin familie og begav sig af sted. Barfodede, uden penge eller identitetspapirer.”
  Sådan er det gået det sted, der en gang var civilisationens vugge.

  Kommentar by Niels P. — 12. november 2008 @ 21:24

 11. Også et stort cadeau til Kim Møller fra mig og ikke mindst til alle de andre skrivende frihedskæmpere, som køllebanker selvplageriets politisk korrekte psykopater.

  Kommentar by Menig 442 — 12. november 2008 @ 21:59

 12. For hvis man nu ikke engang længere kan stole på, at humanister tolker islam humant …

  Det ville være en meget inhuman ting at gøre. At dække over en totalitær, kvindeundertrykkende ideologi?

  Det her er tegn på fremskridt :)

  Kommentar by Henrik R Clausen — 13. november 2008 @ 00:37

 13. Disse 12 bøger burde virkelig oversættes til Dansk:
  1) In the Path of God: Islam and Political Power
  af Daniel Pipes fra forlaget Basic Books 1984
  2) “The Al Qaeda reader”
  af Raymond Ibrahim fra forlaget Broadway Books
  3) “The Decline of Eastern Christianity Under Islam: From Jihad to Dhimmitude : Seventh-Twentieth Century”
  af Bat Ye`Or fra forlaget Fairleigh Dickinson University Pres 1996
  4) “Onward Muslim Soldiers: How Jihad Still Threatens America and the West”
  af Robert Spencer fra forlaget Regnery Publishing 2003
  5) “ Arguing the Just War in Islam”
  af John Kelsay fra forlaget Harvard University Press 2007
  6) “What the Koran Really Says: Language, Text, and Commentary”
  af Ibn Warraq fra forlaget Prometheus Books 2002
  7) ”Mohammed :Leben und Legende”
  af Tilman Nagel fra forlaget Oldenburg. (2008)
  8) “The Legacy of Jihad: Islamic Holy War and the fate of Non – Muslims
  af Andrew G. Bostom
  9) ”Milestones”
  af Sayed Qutb
  10) “Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History”
  af Andrew G. Bostom fra forlaget Prometheus Books (2008)
  11) ”Jihad in the West: Muslim Conquests from the 7th to the 21st Centurie”
  af Paul Fregosi fra forlaget Prometheus Books 1998
  12) Race and Slavery in the Middle East: An Historical Enquiry
  af Bernard Lewis fra forlaget Oxford University Press 1992

  Det er min grundlæggende opfattelse af en oversættelse af disse 12 bøger ville give den danske befolkning en indsigt i begrebet Jihad. Ligeledes ville der opnås en betydelig viden om Islam´s teologi og dennes betydning for samfundskonstruktionen og ikke mindst den sammenblanding der er imellem politik og religion. Desuden ville man også få et indblik i de kulturelle normer der hersker under islam. Derudover vil man få indsigt i den tænke måde der egentlig forgår i den arabiske verden.
  At der endelig er grøde i den danske universitets verden, når det gælder islam, kan man kun hilse velkommen, men den kommer noget forsinket og noget tilbageholdene.
  Det er ikke Jørgen Bæk Simonsen der er begyndt at analysere anderledes, men unge forskere, som hurtigt vil falde til ”patten”, for de vil jo også gerne have en faste ansættelse på universitetet. Jeg venter bare på at der en eller anden dag dukker en nyhed op, om at Carsten Nieburg Instituttet har indgået en samarbejdets aftale med Prins Alwaleed bin Talal i Saudi Arabien.
  Der er selv på USA`s store universiteter begyndt at komme ændringer i analyserne. Jihad bliver nu også analyseret ud fra tanken om den krigeriske jihad, dvs. den der ikke kun er introverte og individuel, men den der forgår med draget svær.

  mvh. Historyman

  Kommentar by Historyman — 13. november 2008 @ 01:12

 14. Man kan undre sig over, hvorfor det for det meste er kvinder, der forsvarer islam – af alle religioner den mest kvindeundertrykkende.

  Er det romanblade-romantikken, der har sneget sig helt ind i selv de mest højuddannede kvinder? Det helt banale lille ord: SEX?

  Man undre sig.

  Kommentar by Bodil — 13. november 2008 @ 10:36

 15. ELLEN WULFF ????
  Hvor meget har hendes uddannelse og senerehen løn mon kostet os uskyldige skatteborgere?
  Kan man ikke afskediges p.g.a. udulighed, dumhed og løgnagtighed??
  Ingen, ved sine fulde fem, kan da fremsætte de påstande, hun fører sig frem med.
  Utroligt.

  Kommentar by ramses-2 — 13. november 2008 @ 14:03

 16. Ellen W. gør mig så arrig, at jeg ikke ved hvad jeg skal gøre af mig selv. Morten Thomsen Højsgaard skriver som en praktikant… Pinligt.

  Kommentar by Højrebladet Komet — 13. november 2008 @ 19:58

 17. #13: Denne en bog på dansk satte tingene på plads for mig og burde være pligtlæsning for politikere, kristne præster og den resterende dankse befolkning.

  Bogen er skrevet af en tidligere muslim og imam Dr. Mark A. Gabrial, nu kristen, som var professor i islamisk historie ved mellemøstens mest prestigefulde universitet i Egypten: Al-Azhar.

  Islam og Terrorisme
  Dr. Mark A. Gabriel
  Forlaget Scandinavia, 2004
  http://www.forlagetscandinavia.dk/s.php?id=2&show_item=383

  Kommentar by Per — 13. november 2008 @ 22:35

 18. 6

  Søren Rasmussen

  Den er smuk for nogen. Islamisterne synes at det er en smuk bog og de følger den da også slavisk, om jeg så må sige.

  Kommentar by Janne — 14. november 2008 @ 13:27

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper