27. januar 2015

Fransk multikultur efter Hebdo: Socialkonstruktivistiske Jens Rohde, dystopiske Stephanie Surrugue…

Der er langt mellem snapsene, men af og til kommer virkeligheden frem uden filter. Herunder lidt fra Europa i flammer, sendt på Radio24syv forrige søndag. Venstres Jens Rohde tilkendegav ærligt, at multikulturen ikke fungerede, men pointerede også flere gange, at han ikke mente virkeligheden måtte få politiske konsekvenser. Løsningen var mere af det samme tilsat en insisteren på ‘håb’. Socialkonstruktivismen hærger, også blandt liberale.

Sidst i udsendelsen var der et længere interview med TV2-journalist Stephanie Surrugue, der gav en dystopisk beskrivelse af Frankrig anno 2015, og selvom hun hellere ville tale om arbejdsløshed og sociale forskelle end Islam, så var hun ligeså præcis, som den DFU-plakat der gav Rohdes medvært Morten Messerschmidt en racismedom for 12-13 år siden. Den talende klasse forsøger at holde sammen på ideologien, men det bliver og sværere.

Jens Rohde, Venstre: … men den franske befolkning er ikke én fransk befolkning, og den franske nation er jo ikke én stor nation længere, fordi der er dybe dybe dybe sociale problemer. Ikke mindst med en lang række indvandrere der bor i de franske forstæder, og jeg kan altså godt forstå, nu var jeg, nu gik jeg rundt i de franske forstæder, i Paris’ forstæder søndag formiddag inden demonstrationen skulle i gang. Og jeg kan godt forstå hvis de mennesker der bor derude i det der mange steder nærmest ligner en flygtningelejr, hvis ikke de føler sig som en del af det etablerede Frankrig.

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti: Jamen spørgsmålet er, hvorfor gør de ikke det? … Når vi ser de her ghettoer som du beskriver, så er det jo primært folk med mellemøstlige muslimsk baggrund, og hvorfor er det, at det er så svært, for netop den gruppe at blive en del af det vestlige samfund, af det franske, det danske samfund, for det er jo det, som vi må konkludere… den kultur som de kommer med, baseret på en religiøs stædighed, er på mange stræak uforenelig med de frihedsidealer som er kendetegnende for vores verden. … man holder fast i den her identitet, der gør at man mere og mere bliver distanceret fra det omgivende samfund.

Jens Rohde: Men, hvad vil du gøre ved det Morten? (tavshed) Altså, du vil jo – det kan ikke nytte noget, det, det, jeg kan, man kan jo ikke bare sådan tilbagevise det du siger, der er jo problemer, ikke mindst med den der fundamentale Islam, altså, de mennesker der ønsker at udleve Islam på en mere eller mindre fundamentalistisk måde, det har du fuldstændig ret i, men vi bliver bare nødt til at overkæmpe de forskelle der er. Man kan jo ikke, vi er, hvad vil du gøre med de mennesker… Vil du lukke landet for muslimsk indvandring?

Morten Messerschmidt: Nej, overhovedet ikke, det er også derfor jeg siger… fri indvandring fra Mellemøsten er ikke det samme som fri indvandring fra Sydamerika, og det ville være rart hvis vi kunne komme til den erkendelse, i hvert fald, fremadrettet. Hvad gør vi så ved dem der er her? … der har Frankrig et helt særskilt problem… det er et særskilt problem for Frankrig, men for os, der må det her da kun understrege, at de er ekstremt vigtigt at de folk der ikke lader sig integrere, at de får en venlig påmindelse, om at så er der er andre steder i verden hvor man kan bo og leve… det synes jeg vil være et fair budskab at sende…

Jens Rohde: Men der er jo ligeså mange sociale problemer, nu siger du at der er problemer med muslimske indvandrere, hvor de store sociale problemer er, men der er ligeså store sociale problemer blandt danskere, altså blandt folk fra den vestlige kultur. Det her springer bare sådan måske mere i øjnene, når det er nogen der definerer sig selv som en gruppe, som muslimer.

Morten Messerschmidt: Nej, det synes jeg ikke. Det er lidt ligesom at sige, at der også er folk der kører galt uden at have alkohol i blodet, så er der ingen grund til at regulere spritkørsel. Det er jo ikke en fair sammenligning. Der er nogle kulturer som åbenlyst har meget vanskeligt ved at indfinde sig, tilpasse og integrere sig i den vestlige verden. De bør selvfølgelig have en særskilt opmærksomhed, en særskilt politik, og det skal ikke udvandes af, at der også er problemer i det danske samfund. Selvfølgelig er der det. Der kan man så sige, at hvis der ikke var problemer med de mange indvandrere vi har taget ind, så kunne det være vi havde flere ressourcer og tid til danskere som rent faktisk også har problemer.

Jens Rohde: Jeg synes bare det er et letkøbt synspunkt… På den måde er vi med til at marginalisere en masse mennesker, allerede ved deres ankomst, i den måde at tale om dem på, og det svarer jo lidt til netop at oprette en ghetto. Hvis du møder et mennesker og starter med at problematisere deres åndelige habitus, så kommer du aldrig til at integrere mennesker. Som du starter med at sige til, at ‘I hører ikke rigtig til her, og I er muslimer og derfor har vi lavet nogle specielle adgangskrav for Jer’.

Morten Messerschmidt: Det er jo ikke fordi folk er muslimer. Det er simpelthen bare for at sige, at de her lande som de kommer fra, der er nogle helt særlige problemer, som vi altså empirisk har konstateret, som du netop for fem-ti minutter siden indrømmede, at de var der, så det er ikke noget stigmatiserende eller fordømmende, det er jo bare en indretning på virkeligheden, at der er forskel på en ingeniør der kommer fra Ohio og så en bjergbonde der kommer fra Kurdistan. … Skulle lovgivningen ikke afspejle det…

Jens Rohde: det der er vigtigt, det er at møde dem med et åbent sind… Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om I i Dansk Folkeparti og andre højrefløjspartier og indvandringskritiske partier, om I dybest set synes, at når sådan noget sker som i Frankrig, at så er det med til at puste en meget belejlig debat op. Sidder du med… Jeg oplever jo lidt at Front National forsøger at spinde en gevinst på det der skete i Paris. … Ligene var jo ikke engang kolde før Marine Le Pen var ude og kræve genindførelse af dødsstraffen. Der så noget der er villige til at bruge det her politisk…

[…]

Stephanie Surrugue, journalist: Jeg er bange for at det godt kan blive en grum morgendag, og meget lidt, ja, jeg vil næsten beskrive noget af det vi har set i de seneste døgn i Paris som romantik, jeg ved godt det er lidt brutalt fordi man har haft brug for at stå skulder om skulder, jeg blev også rørt i Paris, over de her manifestationer, men virkeligheden er at Frankrig er et samfund som er dybt splittet. Der er en meget stor social ulighed, der er også et stort skel mellem religionerne, lad os bare tage de to største kløfter, og altså, den splittelse har jeg meget svært ved at forestille mig ikke bare bliver større af det her. Vi har ikke hørt så meget til splittelsen den her seneste uge, der har ligesom været, hvad jeg egentligt også synes er meget passende – denne her uge er ikke blevet misbrugt til endnu flere store politiske diskussioner, men det vil komme i løbet af de næste døgn, på den anden side af begravelserne af ofrene. Så tror jeg virkelig, at det begynder at buldre løs dernede.

Jens Rohde: Der er en ting jeg ikke forstår. Hvorfor denne sociale ulighed i Frankrig, for Frankrig er jo dybest set en socialistisk nation. … Hvad kommer denne her store sociale ulighed af?

Stephanie Surrugue: Den kommer jo blandt andet, altså man kan se den ude i forstæderne, man kan se den, altså, man kan først og fremmest se den gennem arbejdsløsheden. Altså, Frankrig har en arbejdsløshedsprocent lige nu, som har rundet de magiske eller mareridsagtige ti procent af befolkningen. Og mange mennesker, men altså rigtig mange med franske mennesker med indvandrerbaggrund, arabere, har været det i mange år. Det er ti år siden jeg besøgte en såkaldt ghetto nede i Marseilles, hvor jeg mødte nogle unge mennesker som stod og hang, hvor jeg spurgte dem hvor længe de har stået der, så sagde de – ‘Jamen, hele vores liv’. Den her arbejdsløshed har jo også gjort, at der kommer en ligesom en A-kæde og en B-kæde, og hvad skal vi sige – en C-kæde i befolkningen, mennesker som rent faktisk føler at der ikke er brug for dem. Franskmændene, de hvide etniske franskmænd ser ned på dem og synes kun de er til besvær, og det er jo også den her type unge mænd som, hvad skal vi sige, er mere følsomme i forhold til rekruttering til islamiske radikalister, som vi har set i de her tilfælde.

Jens Rohde: Jeg var i, da jeg besøgte Paris, der var jeg ude i en af forstæderne, hvor man jo tror det er løgn, det lignede jo nærmest en flygtningelandsby. Hvis ikke det var fordi der stak en parabolantenne op af hver eneste skrotbunke, så ville man jo tro det var en losseplads. Det der frihed, lighed og broderskab, som jo sådan er det franske mantra. Er det et illusionsnummer idag?

Stephanie Surrugue: Jeg ved ikke om det er et illusionsnummer, men altså jeg vil sige, at ligheden og broderskabet, halter det gevaldigt med. Jeg har ikke talt med mange franskmænd ude i de små familier, som jeg har talt med det seneste døgn, som har følt den helt store solidaritet med det muslimske mindretal i Frankrig. Frankrig er den nation i Europa som har den største andel af muslimer, og rigtig mange af franskmændene såmænd også de mange fredelige franskmænd, dem der ikke stemmer Front National, synes at Islam er en trussel for det franske samfunds udvikling. Og her taler vi altså ikke militant Islam, men bare den almindelige, øh Islam. Så altså, det er en skævhed der er massiv, og når du siger det her, med den forstad du var ude i, så er der også en ghettokultur i Frankrig, som jo er fuldstændig ude af kontrol, og har været det i mange år. Altså, kæmpestore bebebyggelser, hvor ingen myndigheder kommer ind, ingen politibiler kører derind, ingen ambulancer kører derind, ingen journalister går derind. Jeg er gået derind uden fotograf, og med hænderne i lommen, for overhovedet at kunne få lov til at tale med mennesker. Du spurgte før, hvad det er der er gået galt. Det er jo blandt andet det der er gået galt, der hersker en egen lov derinde, man fordeler, for at skabe ro langs de etniske linier så fordeler man blokkene på betonsøjler, så de etniske grupper ikke bor for tæt på hinanden. Altså, så har man klanerne syd for Sahara et sted, og klanerne nord for Sahara et andet sted, fordi så er der simpelthen ikke så meget ballade. Og så er det op til den enkelte at klare den, hvis man kommer til at krydse beton-logikken ik’.

… Den lov som i virkeligheden skulle have sikret et neutralt offentligt rum, har jo kun været med til, de senere år, at gøre at muslimske mindretal i Frankrig faktisk har følt sig chikaneret af lovgivningen, fordi de ikke måtte gå med deres tørklæde på arbejde. …

Jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne komme med et mere positivt budskab, jeg bliver altså simpelthen lidt småtrist af situationen i Frankrig i for øjeblikket, jeg har simpelthen ikke de store forventninger til det.

Jens Rohde: Jamen Stephanie, men hvis der skal være nogen mening i meningsløsheden, så er vi da næsten nødt til at insistere på det håb, at sådan noget her gør os bedre til at overkomme hinandens forskelle, fordi det er vel forudsætningen for at vi overhovedet kan komme videre.

Stephanie Surrugue: Ja, men det jeg tror som kan være lidt svært for os at forstå her i Danmark, hvor vi måske kan genkende nogle af mekanismerne i den her splittelse, de her reaktioner, de her følelser er, at de stikker så meget dybere i Frankrig, de her frustationer de har været igang i årtier i Frankrig, og jeg har talt med virkelig mange franskmænd, også som ligger på den politiske midte, som bare har fået mere end nok, altså de skal bare ud og de skal ikke komme ind igen. Der er kommet sådan en hårdhed i tonen nu, en indstilling til, at nu er, man omtaler folk der er født og opvokset i Frankrig som ‘de er ikke franskmænd’, ‘de må ud, de må væk’, de er problemer. Altså, jeg ville ønske jeg kunne sige, at det nok skal gå, og de der smukke tv-billeder som vi så af alle franskmænd i alle afskygninger skulder ved skulder var rørende, men jeg bliver bare nødt til at minde om, at langt størstedelen af franskmændene blev hjemme, og det gjorde de sikkert på grund af et væld af forskellige grunde, men der er et tavst flertal som er meget mere frustreret end politikerne, de er håbefulde.

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/63337/trackback

30 Comments »

 1. Det handler om deres kultur. Danskere beder feks ikke deres advokat kontake en imam for at løse deres problemer: http://ekstrabladet.dk/112/familiefar-tilstaar-trafikdrab-paa-knallerttyv-foeler-sig-truet-paa-livet/5415223

  Kommentar by Per — 27. januar 2015 @ 15:51

 2. YES, stem på Venstre, så kan det også være vi får en islamekspert som statsminister.

  Kommentar by mb — 27. januar 2015 @ 16:33

 3. Vi har jo faktisk haft et multikulti, multinationalt, multietnisk og multireligiøst land i Europa…. det hed Jugoslavien.

  Kommentar by fidibus — 27. januar 2015 @ 16:35

 4. Multi-kulti og globalisering er der jo ingen, der tør tage alvorligt. Politikerne deler glade ‘humanistiske lykkepiller’ ud, men som her med Venstres Jens Rohde, skinner det igennem at han er helt blank.
  Det var en smutter forstår man, men det blev gjort i en god mening.
  Når man tænker på, hvor meget der skal advares mod og mærkes f.eks GMO og alt det økologiske hype og hvad der ellers er top-of-mind hos mange politikere og store dele af befolkningen, indser man, at vi er prisgivet talentløse politikere, som vi selv har valgt.
  Hvorfor kan vi ikke blive klogere og stoppe muslimsk indvandring? Selv Morten Messerschmidt tør ikke sige STOP. Hellere i dag end i morgen.
  Det kan kun blive værre. Som her f.eks:

  “The southern part of Aubervilliers is well known for its vibrant Chinese immigrant community along with their wholesale clothing and textile warehouses and import-export shopping malls. In August 2013, the weekly newsmagazine Marianne reported that Muslim immigrants felt humiliated by the economic dynamism of the Chinese, and were harassing and attacking Chinese traders, who were increasingly subject to robberies and extortion. The situation got so bad that the Chinese ambassador to France was forced to pay a visit to the area.
  In response, the Socialist mayor of Aubervilliers, Jacques Salvator, suggested that the violence could be halted if Chinese companies would agree to hire more Arabs and Africans. The Chinese countered that Muslims do not work as hard as the Chinese, that they are more demanding, and that they complain too much, according to Marianne.
  After local officials refused to act in the face of increasing Muslim violence, the Chinese threatened to “call on the Chinese mafia” for protection. Muslims responded by launching a petition to have the Chinese expelled from the area.”

  http://www.gatestoneinstitute.org/5128/france-no-go-zones

  Kommentar by A-mad — 27. januar 2015 @ 17:08

 5. Danmarks Radio har landsindsamling til fordel for “uretfærdighed”

  Jeg synes det er uretfærdigt at der sidder må mange svagt begavede i
  højt betalte stillinger, og bestemmer over Danmarks fremtid.
  København har afsat millioner af kroner til at afdække omfang af radikalisering, hvad med at kigge på de røde djævle der saboterer
  retten til at demonstrere, og kræver Nicolai Sennels fyret fra sit job. Han har nok sagt noget om indvandrerknægtes mentale tilstand,
  og deres opførsel generelt, det og så hans medvirken i Pegida er mere end de røde djævle kan klare, derfor skal han kanøfles.

  Kommentar by k.m. — 27. januar 2015 @ 17:12

 6. rettelse til min#5 “at der sidder så mange svagt begavede”

  Kommentar by k.m. — 27. januar 2015 @ 17:39

 7. Det er noget af det mest interessante ved debatten siden Charlie-angrebet: at centrum-venstre mediekendisser i et betydeligt antal har indtaget en position og beskrevet en fransk virkelighed, som ville have været umulig for dem for 10 år siden.

  Vi taler f.eks.om flere Politiken journalister der har lavet meget lidt optimistiske fortællinger om det multikulturelle Frankrig.

  Det kunne være sjovt hvis nogen fandt gamle avisartikler fra 1998 frem, altså da Frankrig vandt VM i fodbold og multikulturalister havde travlt med at udråbe det til en succes for “sort-araber-hvid” holdet, og dermed det multikulturelle Frankrig.
  Dengang blev der snakket meget om den Franske model vs. den tyske. Dengang mente “eksperterne” at den franske model med rent fokus på statsborgerskabet var den perfekte model. Senere efter de små borgerkrige i Frankrig og det tyske landsholds succes blev den tyske model i stedet ophøjet til succes.

  Hvis nogen har tid, så kunne det være sjovt at finde ekspert udtalelses om Frankrig fra 90’erne.

  Kommentar by Superman — 27. januar 2015 @ 18:23

 8. Det Danske folketing minus Enhedslisten har netop bevilliget 60 millioner kroner, der skal bruges til at forhindre radikaliserede islamister i at drage i hellig krig, man stjæler Danskernes penge for at betale indavlede, retarderede, stenkastende pyromaner og mordere for at blive i Danmark, spark dem ud og forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 27. januar 2015 @ 19:02

 9. emmagad : Sådan er det med ethvert uløseligt politikerflop i multikulturen: Brug flere af borgernes penge.

  Hvis Folketinget var en bestyrelse, var de smidt ud for længst. Desværre stemmer danskerene på dem. Jeg regner med, at der TV der får folk hidset op til at synes, de er noget værd

  Kommentar by BB — 27. januar 2015 @ 19:20

 10. Masser af nye fotovogne, der skal fange fartsyndere.
  DET kan politikere og politiet finde ud af.

  Biblioteket i Kvaglund, Esbjerg har besluttet at lukke kl 18.00
  på grund af “en flok unge” der tyranniserede andre gæster/brugere.

  Man siger SSP er massiv til stede, og der er indrettet et værested
  i nærheden af biblioteket.
  Politiet er ikke i stand til at fjerne “en flok unge” så et offentlig bibliotek kan fungere også om aftenen, nej nej- hellere sidde lunt og godt i en VW kassevogn og fotografere fartsyndere.

  Lorteland

  Kommentar by k.m. — 27. januar 2015 @ 19:52

 11. Stephanie S. har været ude i virkeligheden og samle sig en favnfuld fornuft.

  Men ham missil-Jens bør vist komme noget mere ud!

  Kommentar by Sigwar — 27. januar 2015 @ 19:59

 12. Det er godt nok ikke erkendelse, intelligens og indsigt, der kendetegner Surrugue og Rohde, for “Frankrig er dybt splittet”, siges det – blandt flere naive udsagn – ovenfor. Hvorfor mon Frankrig er så dybt splittet? Det er det, FORDI islam er ensbetydende med splittelse! Hvor islam begynder at regere, der opstår kaos, og intet fungerer. Muslimer vil ikke lade sig integrere, og det er desuden forbudt ifølge islam at integrere sig i de vestlige samfund.

  Da jeg boede i Paris for mange år siden – over 20 år siden – var der også kaos pga. de mange muslimer fra Marokko og Algeriet. For eksempel kunne disse ørkenfolk finde på at slagte et får ude på en altan i et højhus, så blodet løb ned ad muren! Der var meget høj kriminalitet i det 19. arrondissement og andre steder, hvor muslimer indtog gaderne.

  Hvorfor kan folk ikke se det? Hvorfor ikke indrømme det? Muslimer hører ikke til i Vesten! De bidrager stort set kun med dårligdom, stor kriminalitet, massevoldtægter, røverier og mord! Ligesom i de ørkenlande, de kommer fra. Det er et fatalt eksperiment, som vil lægge Europa i ruiner, både økonomisk og demografisk. Nu skal vi koste 60 mio. på at “afradikalisere”!? Hvad med blot at nedlægge terrorfabrikkerne, fx i Århus, det var nemmere og langt billigere. Tænk også på, hvor mange værdigt trængende (fx DANSKERE) man kunne have hjulpet med så mange penge. Det er penge lige ned i lokummet!

  Danmark styres af galninge uden forstand.

  Kommentar by Løsriv Jylland! — 27. januar 2015 @ 20:47

 13. “det lignede jo nærmest en flygtningelandsby. Hvis ikke det var fordi der stak en parabolantenne op af hver eneste skrotbunke, så ville man jo tro det var en losseplads”
  Citat Jens Rohde, det citat tror jeg simpelthen ikke på Messerschmidt kunne være sluppet af sted med, uden det var blevet til en fladpandet artikel i venstrepressen, eller en shit-storm på Facebook.

  Jeg håber Stephanie Surrugues erkendelsesproces vil fortsætte, jeg håber ikke Stephanie Surrugue bliver trukket tilbage i folden af de kolleger i venstrepressen, der ikke er personligt berørt af situationen i Frankrig.

  Kommentar by Geert — 27. januar 2015 @ 21:07

 14. @Geert kl. 21:07

  Der er desværre store chancer for, at Stephanie Surruge vil få et “tilbagefald”. På TV2-News er hun omgivet af Lally Hofman og Ulla Terkelsen, og på TV2-GO-morgen er det Lisbeth Østergaard og en masse andre islamleflende kællinger.

  Kommentar by Erik — 27. januar 2015 @ 21:27

 15. #3 Fidibus

  Ja, og Jugoslavien var et glimrende eksempel på hvorfor den slags ikke går godt.

  Lad os bare være glade for at det er blevet opdelt i flere lande nu.

  Kommentar by Erik Jørgensen — 27. januar 2015 @ 21:36

 16. Jeg læste kun til:

  Rohde: Vil du lukke landet for muslimsk indvandring?

  Morten Messerschmidt: Nej, overhovedet ikke,

  Da kunne jeg altså ikke mere.
  Jeg er også nødt til at slukke for lyde af tveet hver gang værterne jubler over et nyt læs eritrereres ankomst. Jeg vil forsøge at tage blinkers på og slutte mig til den tavsgjorte majoritet.

  Kommentar by Balder — 27. januar 2015 @ 23:24

 17. Jens Rohde er og har altid været levebrødseurokrat, er Morten Messerschmidt-?

  Kommentar by Nielsen — 27. januar 2015 @ 23:39

 18. Jens Rohde lyder som en Radikal.

  Kommentar by NulTolerance — 28. januar 2015 @ 01:30

 19. @4 A-mad — 27. januar 2015 @ 17:08:

  … Muslim immigrants felt humiliated by the economic dynamism of the Chinese, and were harassing and attacking Chinese traders, who were increasingly subject to robberies and extortion.

  Muslimer i en nøddeskal
  ——————————————————————–

  Selvfølgelig skal vi lukke for muslimsk indvandring og derudover sende herboende muslimer af fremmed herkomst hjem. Det samme gælder alle andre uønskede fremmede – Det er en myte, at vi har brug for indvandring af store mængder fremmede – Danmark er allerede overbefolket, og reduktion ved naturlig afgang til ca. 3 mio. er ønskeligt. Har vi i perioder mangel på arbejdskraft, kan denne hyres på tidsbegrænsede kontraker uden bosættelsesret blandt ikke-muslimeske folkeslag

  Kommentar by Ridder — 28. januar 2015 @ 04:53

 20. Jens Rohde snakker om håb.. det eneste han håber på er, at han kan fortsætte sit priviliegerede liv med tårnhøj løn, pension og diverse fynsegoder, som vi almindelige skatteslaver kun kan drømme om. Han er noget af det mest stupide der kan gå på to ben.

  Kommentar by Danskeren — 28. januar 2015 @ 05:34

 21. Jeg læser så vidt muligt ALDRIG liberale/liberalistiske eller socialistiske/socialdemokratiske blogs eller ditto papir-udgaver, eller hører på deres nonsens:for dem er kultur/religion/vaner/normer uvedkommende, ALT drejer sig for dem om økonomi og kan – hen af vejen – løses økonomisk. IDIOTER TIL HOBE!

  Kommentar by barfbag — 28. januar 2015 @ 06:22

 22. Nu har jeg kun læst udskriften, og jeg er meget i tvivl om jeg orker at høre selve udsendelsen. De to herrer: Surrugue og Rohde er jo komplet ude af stand til at formulere sig på et forståeligt dansk. Sproget bliver behandlet bedre i en børnehaveklasse. Hvis deres sproglige evner er på højde med deres øvrige ditto forstår man meget bedre deres forvrøvlede holdninger.
  Det var simpelthen frygteligt at læse.

  Kommentar by skræp — 28. januar 2015 @ 07:23

 23. “Han er noget af det mest stupide der kan gå på to ben”

  man kunne tilføje: “og det mest arrogante”.

  Husker også godt han gav en af kulturmarxisternes homolove flertal ved at stemme mod partilinjen.

  Kommentar by Balder — 28. januar 2015 @ 07:23

 24. Jens Rohde fremstår som temmelig naiv. Han spørger Morten Messersmith hvad vil du gøre ved det? Møntet på den voldsomme indvandring af muslimer og den manglende integrations lyst og vilje blandt muslimer, underforstået at Jens Rohde ikke vil eller kan gøre noget, han aner dybest set ikke hvad han skal gøre.
  Det er i virkeligheden dybt problematisk, for Jens Rohde har efterhånden været så længe i politik, at han har været, og fortsat er, dybt involveret i at det er kommet så vidt, at vi åbenbart ikke kan gøre noget længere. Morten Messersmith burde have spurgt Jens Rohde om vi da skal lægges os flat ned og lade os oversvømme.
  Jens Rohdes udmelding er i virkeligheden dybt skræmmende.
  Han er en repræsentant for en skræmmende defaitisme.

  Kommentar by Robert R — 28. januar 2015 @ 09:48

 25. Jeg skal indrømme, at det mest chokerende er at se Messerschmidts evne til at tale sort. Tilsyneladende siger han alt “det rigtige”, men heller ikke han siger, hvad der skal gøres ved det. Og så har han heller ikke lovet noget, han ikke kan holde, når han skal i regering til efteråret.

  Kommentar by Marianne Wagner — 28. januar 2015 @ 11:00

 26. Grundlæggende er jeg nået til den konklusion, at det her bliver ikke løst af politikerne -de kan ikke løse det. De kan kun forværre det, købe tid for det de har sat igang. Der kommer et tidspunkt og det er faktisk tæt på for nogle europæiske lande hvor staten må kapitulere på flere områder fordi den ikke har de menneskelige resourcer til, at komme med løsninger. Mange stater har også en ufattelig høj statsgæld og låntagning som på et tidspunkt ikke kan fortsætte.Derefter bliver det nogle meget “folkelige” løsninger.

  Kommentar by Thorsted — 28. januar 2015 @ 11:38

 27. Udmærket program. Har aldrig hørt”Europa i flammer” før. Tak for historien og linket.

  Kommentar by Fabrice S — 28. januar 2015 @ 11:42

 28. @ 25 Marianne Wagner
  Rigtigt og forkert. Morten Messersmith vil pænt og ordentligt forklarer de uintegrerbare at de hellere bør leve i lande,som mere passer til deres kultur og holdninger, og så går Morten Messersmith ud fra at de naturligvis rejser. Tja

  Kommentar by Robert R — 28. januar 2015 @ 19:04

 29. Har læst det hele og sidder bare tilbage med en tanke. Hvorfor?

  Hvorfor udstiller Morten Messerschmidt ikke Rodehovedets vanvid og uld i mund?

  En lokalradio-discjockey fra Viborg, der bedst er kendt for, at synge rock og snakke om hans “missil”.

  En radikal godhedsapostel kunne ikke vrøvle mere bæ af sig, end Jens Rohde, men hvor blev hans idioti ikke nådesløst udstillet?

  Venstre ved vi overhovedet ikke, hvor vi har.

  Kommentar by Iznogut — 28. januar 2015 @ 21:42

 30. @29 Iznogut — 28. januar 2015 @ 21:42:
  Enig.
  ————————————————————————

  Der er i den grad brug for et parti, der siger tingene lige ud og kæmper for vor, danskernes suverænitet over eget fædreland; 95% af de fremmede skal hjemsendes, dansk statsborgerskab eller ej – Først genopretter vi vor suverænitet ved at udmelde os af skadelige konventioner m.m., og dernæst genopretter vi vor egen grænsekontrol, dernæst hjemsender vi de uønskede fremmede, de seneste 40 års selvfede politikere har påtvunget os – Danmark er vort, danskernes land – At hullabullaerne er mere dyr end mennesker, er ikke vort problem. De må udvikle sig i deres egne lande, på deres egen måde og i deres eget tempo

  Kommentar by Ridder — 29. januar 2015 @ 05:08

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper