7. april 2015

Kastholm: “Militærfagligt var Tysklands angreb et… marginalangreb. Det kunne have været stoppet.”

God klumme om samarbejdspolitikken af Claes Kastholm Hansen i Berlingske – ‘9. april – en utrolig myte: Ene af alle lande på denne jord kunne Danmark ikke forsvares’.

“På torsdag, den 9. april, er det 75 år siden, Danmark blev overfaldet af Hitlers Tyskland. Som den 18. april 1864, slaget ved Dybbøl, er den 9. april 1940, den tyske besættelse, datoer, der har sat sig som mønsterskabende kraftfelter i den danske bevidsthed. Uden det chokerende nederlag til Preussen i 1864, og den reduktion med 30 procent af landets størrelse, der var konsekvensen, ville danskere i almindelighed næppe bære rundt på den blanding af lidenhedskompleks og mereværdsfølelse, der er så karakteristisk for nationen, og som udmønter sig i den ustandselige konstatering, at Danmark kun er et lille land, underforstået: Men se, hvor vi kan! Og uden den 9. april 1940 ville vi næppe være ofre for den myte, som den daværende socialdemokratiske statsminister Th. Stauning allerede formulerede i radioen i sin nytårstale den 1. januar 1940:

‘Vi kan på grund af landets karakter ikke skabe et forsvarsvæsen som andre lande, selv om viljen havde været til stede, og disse forhold i forening med den uvilje til krig, som efterhånden er udviklet i befolkningen, har ført Danmark ind i en stilling, der umuliggør alle forestillinger om et effektivt kampberedskab.’

En utrolig myte: Ene af alle lande på denne jord kunne Danmark ikke forsvares, og ene af alle folk ville danskerne ikke forsvare deres fædreland! For politikerne, der gik ind i samarbejdet med nazi-Tyskland, var det en bekvem myte, som efter krigen kunne tjene til at undskylde dem.

I en særsektion af Berlingske i anledning af 60-året for Danmarks befrielse skrev jeg i en stor oversigtsartikel (‘Den virkelige historie om Danmarks frihedskamp’, Berlingske 5.5 2005): ‘At et veludbygget dansk forsvar til ingen nytte ville være, er en myte. Operation Weserübung var yderst risikabel, og der var grænser for, hvor mange styrker tyskerne kunne bruge på den.’ Man fik kun med besvær samlet de nødvendige styrker…

Generalmajor Ahnfeldt-Mollerup påpeger… med tørre tal og militærfaglig ekspertise, at selv med den til rådighed stående styrke på 54.000 mand kunne Danmark formentlig have afværget det tyske angreb, og under alle omstændigheder have forsinket det betydeligt. …

Militærfagligt var Tysklands angreb et såkaldt marginalangreb. Det kunne have været stoppet. Den enorme operation Weserübung, der forudsatte samtidige angreb over en 1.600 km lang front og brug af 1.000 fly, 125.000 soldater og næsten hele den tyske flåde på én gang, tålte ingen forsinkelse og blev kun iværksat under store betænkeligheder. Den overmægtige britiske atlanterhavsflåde, der lå ved Pentland Firth, kunne med kort varsel have tilintetgjort hele den tyske krigsmarine. Krigens forløb ville være blevet et andet, og jeg synes, at det er på tide, vi befrier os for det mytologiske, sært provinsielle, selvhævdende-defaitistiske spind, som Bo Lidegaard og andre radikale historikere vedvarende væver os ind i.”

Oploadet Kl. 11:52 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/65222/trackback

26 Comments »

 1. Allerede i 1830 forudså militærteoretikeren von Clausevitz i sit værk Om Krigen situationen i Danmark 1940.
  Det skete på påstanden, at ethvert militært tomrum, altid vil blive fyldt ud.

  Fra 1. Verdenskrigs slutning valgte socialdemkraterne og de radikale at nedskære militære budgetter.
  Det betød, at da 2. Verdenskrig begyndte, så havde man ingen reservetropper at indkalde.

  I 1914 indkaldte man mere end 500.000 reservesoldater, hvilke viste overfor udlandet, at et angreb ville blive særdeles kostbart.
  I 1940 havde man ikke reservister. Man havde et militært tomrum, og det blev derpå udfyldt af tyske soldater.

  Det er værd at tænke på, at hvis en hær virker tilpas afskrækkende, så behøver man ikke at affyre skud.

  Kommentar by Morten Dreyer — 7. april 2015 @ 13:19

 2. Dengang som nu: Politiken går forrest i afvæbningen af Danskerne.

  Kommentar by bastardo — 7. april 2015 @ 13:30

 3. ….og de få militære ressourcer vi har tilbage i dag bliver brugt til fuldstændigt meningsløse krige i fjerne egne. Professionelle soldater der tager i krig for oplevelsens og spændingens skyld, det er jo latterligt. Alt sammen under ledelse af en flok speltfisser og Amerikansk ligegyldighed og dobbeltmoral.

  Kommentar by Flaskeposten — 7. april 2015 @ 13:43

 4. “jeg synes, at det er på tide, vi befrier os for det mytologiske, sært provinsielle, selvhævdende-defaitistiske spind, som Bo Lidegaard og andre radikale historikere vedvarende væver os ind i.” (HØRT) :-)

  Mon ikke de nasal-talende Lidegaard brødre gerne ser historien gentage sig… Nu ligger vi nationen fladt for islam dennegang… Det lykkedes ikke helt med nazismen…

  Den store danske:
  “nasal, sprogvidenskabelig betegnelse for en lyd, der har luftpassage gennem næsen, idet ganesejlet er sænket.”

  Kommentar by ny kommentator — 7. april 2015 @ 14:50

 5. Som bekendt nærmer vi os snart 9. april, og her kunne man så fremdrage
  socialdemokraten, statsminister Vilhelm Buhl (1881-1954/socialdemokrat), berygtede ”stikkertale” (Antisabotage-tale af 2.9.1942) i Statsradifonien, hvor han på det kraftigste opfordrede danske borgere til at angive egne landsmænd (modstandsbevægelsen) til politiet, med sætninger som ”værdig optræden”, ”ro og orden” og ”alvorlige følger,”. Hvor mange dødsfald har denne tale været skyld i, og er det legitimt at være årsag til mord pr.stedfortræder? For det er det der i realiteten er tale om.

  Efter maj 1945 bliver Vilhelm Buhl igen statsminister, og sidder i regering med folk som han ønskede angivet til tyskerne med følgende udtalelse:
  ”Nu er opgørets time inde. Nu skal enhver, der ved forræderi eller foragtelig optræden har vendt sig mod dette land, som han skylder en tak for en fredelig, borgerlig tilværelse, stå til ansvar for sine handlinger.”

  Med Søren Kams død den 23.ds., så kan man spekulere på, hvor pressen vil finde en ny prygelknabe, som man kan svine til og stigmatisere, med ord som “udyr” og “Danmarks største terroist!”
  Mig bekendt, var han “kun” anklaget for meddelagtighed i mordet på en person, journalisten Clemmensen i 1943. Jeg kunne forstå, hvis pressen havde taget sagen op om danskeren, gestapo manden, Walther Rasmussen, som levede i 2003 i Hamborg i bedste velgående, og som var medskyldig i mordet (nedskydning) på 11 frihedskæmpere ved Roskilde 8. august 1944.
  Den mand og hans gerninger hørte man intet om, hvorimod hædersmanden Søren Kam hele tiden blev fremdraget som det værste Danmark har opforstret. Man kunne jo også spørge, er der noget der hedder A og B mord? Betegnelsen A er mord foretaget af modpart og ikke legitimt, betegnelsen B er foretaget af egne og tilladt !
  For sagen er jo denne, at såkaldte frihedskæmpere, likviderede helt uskyldige danskere som ikke havde været stikkere, men disse sager blev efter krigen lukket af Frode Jakobsen med betegnelsen “skal ikke efterforskes.” Disse såkaldte modstandsfolk blev aldrig retsforfulgt, men mord var det dog stadig.
  Hvad med modstandsmanden Christian Michael Rottbøll (til Børglum Kloster), som blev skudt i 1942 med 12 skud af danske politibetjente, og hvor betjentene fik en pengegave for udåden? Mig bekendt er disse politifolk ikke blevet retsforfulgt, men mord er det dog stadigvæk.
  Eller hvorfor kastede retssystemet sig ikke over de politikere og andre myndighedspersoner som i den grad var fedtet ind i kollaborationen. De partier der gik fjendens ærinde (især liste A + B), er de samme som i dag sidder på magten, og som efter bedste evne prøver at undergrave det Danmark, vi før i tiden kendte. Ret så tankevækkende syntes jeg!
  Hvorfor straffede man aldrig de danskere, som sammen med finnerne kæmpede med tyskerne mod bolsjevismen?

  Efter WW-II startede opgøret med håndlangerne i de fleste lande med, at man startede med de ”store”, i DK foregik det anderledes, her startede man med de ”små” som blev gjort til syndebukke for Danmarks harme og retfærdighedsfølelse, og da det var klaret, så var hævnfølelsen i befolkningen dampet noget af, så da de ”store” kom til, så var straffene knap så hårde, eller rettere, deres handlinger blev forbigået (Den Parlamentariske kommission). Politikens ”at Tænke Sig” skrev i1945 :
  ”Tænk, hvilket højt stade, vore jurister er nået! Det er lykkedes dem, hvad der har været umuligt for teknikerne: At lave et fintmasket net, der fanger de små, men lader de store slippe igennem.”

  Det må også siges at være noget usædvanligt, at et lands tidligere statsminister (Erik Schavenius), 5 år efter krigen, sender et signeret portræt af ham selv til besættelsesmyndighedens højeste myndighed (Werner Best), medens denne sad fængslet i Horsens tugthus med følgende hjertevarme ordlyd: ”Dr.Werner Best in Freundschaft”, et billed han efterfølgende efter løsladelsen havde stående til sin død i 1989.
  (Jyllands Posten, 14.06.2013, s.29, kronik af Siegfried Matlok ”Werner Best på den danske skueplads.”

  Og hurtigt fik årene 1940-1945 en etiket, ”De 5 onde og forbandede år.” Og som historikeren Frederik Dessau (f.1927), udtalte for nogle år siden i DR: ”De fem forbandede år blev først forbandede i det øjeblik, det gik op for befolkningen, at Tyskland ville tabe krigen!”

  Til den danske hædersmand/soldat, Søren Kam skal lyde følgende fra Havamål:

  Fæ dør, frænder dør,
  selv dør man til sidst.
  Men eftermælet aldrig dør,
  hvor det er vel vundet.

  PS. Og så er det i øvrigt en skændsel, at de danske soldater der kæmpede mod overmagten, aldrig fik deres “9.april” medalje, selvom den blev produceret, og nu ligger de og samler støv på Rigsarkivet. De familier der havde en dræbt ung, fik medaljen udleveret, men det var meningen at alle der deltog skulle have en medalje. Dem der er tilbage, er mellem 95-97 år.

  pugna pro patria

  Kommentar by der Adler — 7. april 2015 @ 15:56

 6. Søren Kam døde 23. marts.

  Kommentar by der Adler — 7. april 2015 @ 15:59

 7. Kam meldte sig frivilligt til SS. Ikke noget der gjorde ham til hædersmand i min tolkning.

  Fratagelse af dansk statsborgeskab og effektiv grænsekontrol så han aldrig efter krigen betrådte dansk jord igen havde efter 4. maj 1945 været passende til en start.

  Kommentar by Peter Buch — 7. april 2015 @ 17:12

 8. Marginalangreb?

  Arhh…

  Vi kunne ikke have stoppet wehrmacht. Det var der faktisk ingen der kunne udover ekstreme vejrforhold.

  Kommentar by Dinrsen — 7. april 2015 @ 17:45

 9. Vi blev angrebet fordi vi lå på vejen til Norge, og fordi tyskerne skulle bruge Aalborg lufthavn. Jeg tror ikke vi kunne have stoppet dem, men vi kunne have gjort en bedre figur, og dybest set lod Danmark andre landes unge mænd dø for vores frihed.
  Hvis vi havde sendt 10-20.000 mand til sønderjylland havde vi slået en masse tyskere ihjel og havde selv mistet en stor del af et et par årgange, vores store byer var sikkert også blevet bombet uden at vi kunne have gjort noget. Svigtet skete i 20 erne og 30erne hvor vores radikale og socialdemokratiske regeringer ødelagde vores forsvar.
  På den anden side tror jeg at De Konservative og Venstre bare havde bygget vældige fæstningsanlæg til ingen verdens nytte.

  Kommentar by Robert R — 7. april 2015 @ 18:05

 10. -Og paradokstalt nok, starter afvæbningen af Hjemmeværnet i samme uge som vi mindes Danmarks Besættelse 9. april.

  Næste pkt. på agendaen bliver jægerne og De Danske Skytteforeninger.

  Kommentar by centerpoint — 7. april 2015 @ 19:00

 11. Med baser under havet, med mineudlægning, med rigtig mange småubåde, andre forberedelser og andet materiel, masser af antiluftskyts og tusindevis af offervillige tropper, samt villighed til flere hundredertusinde, ja millioner danskes død kunne besættelsen i teorien være forsinket.
  Var der sænket skibe og omkommet tusindvis tyske havde vi med hvad det kostede, i det mindste- vist en flig af flaget.
  Overgivelse eksisterer ikke.
  Dette er Danmark.

  Kommentar by Peter Buch — 7. april 2015 @ 19:53

 12. @ 7 Peter Buch

  Du forholder dig ikke til det faktuelle. Hvis han gennem næsten 75 år skulle forfølges på grund af delagtighed i et mord,hvorfor skal andre mordere så gå fri, det er spørgsmålet.
  At han frivilligt har meldt sig til SS, ja,-hvad så. De havde jo regeringens tilladelse. Kender du i det hele taget din historie?

  PUGNA PRO PATRIA

  Kommentar by der Adler — 7. april 2015 @ 20:15

 13. Jeg er exam. art i historie, mangler stadig en lille opgave og specialet for at have en hovedfagseksamen i historie.
  Jeg teoretiserer over en del af virkeligheden og synes han skulle lukkes ude af Danmark efter nævnte dato, det er et synspunkt på det ene felt.

  Kommentar by Peter Buch — 7. april 2015 @ 20:24

 14. http://www.amazon.de/Als-die-r%C3%B6mischen-Adler-sanken/dp/3866801297

  Kommentar by Peter Buch — 7. april 2015 @ 21:22

 15. Enig med der Adler 20:15 for så vidt angår, at danskere af samarbejdsregeringen blev opfordret til at arbejde for nazityskland, det være sig som arbejdskraft for og/eller i Tyskland og for den sags skyld i den tyske hær, fx SS.

  At Søren Kam efter forlydender (men jeg ved jo kun, hvad jeg kan læse i msm) aldrig har angret sin SS-fortid og at delstaten Bayern forhindrede udlevering af ham til retsforfølgelse i Danmark er ikke just noget, der tjener Freistaat Bayern til ære. Nå, SA, der blev udryddet under de lange knives nat i 1934 havde jo også basis i Bayern.

  Danmark kunne dog have indklaget afgørelsen for den tyske Forbundsdomstol i Karlsruhe, der sandsynligvis ville være kommet til en anden afgørelse.
  Men det har Danmark ikke gjort. Så hele sagen tjener heller ikke skiftende danske justitsministre til ære.

  Kommentar by Henrik Petersen — 7. april 2015 @ 22:32

 16. Glad for endelig at finde en historiker, der giver mig ret. Vi hørte altid om det umulige i at bekæmpe tysk panzer med bøsser (punch ikke tilsigtet), men sagen er den, at Danmark ikke var et eftertragtet terræn for panserkøretøjer at slås i – og Norge var det slet ikke. Desuden var det ikke ligefrem Tigerkampvogne, tyskerne kom kørende i, men små, dårligt pansrede mandsskabsvogne. Det var, som historikeren siger, en særdeles risikabel satsning, og jeg vil æde min gamle hat på, at den tyske generalstab havde kalkuleret med specielt de danske politikeres defaitisme for at udjævne odds’ne bare en lille smule.

  Kommentar by Arne Torp — 7. april 2015 @ 23:16

 17. Den aldrig udsagte historie om Danmarks modstandskamp er at modstandsbevægelsen blot var et lille mindretal på blot 2500 aktive:

  http://da.m.wikipedia.org/wiki/Den_danske_modstandsbevægelse

  Langt flere gik i Tysk tjeneste:

  http://da.m.wikipedia.org/wiki/Frikorps_Danmark

  Dette afspejler formentlig den generelle stemning som var i befolkningen. Både regeringen og den almindelige befolkning samarbejdede i høj grad med Nazisterne.

  Først da NS-Tyskland stod til at tabe alt skete der en forandring. Dette udfordrer i høj grad den officielle historie, men fortæller os også at modstanden mod Islam i dag først vil blive en folkesag den dag Islam bredt ses som den taberreligion den er.

  Kommentar by Sigwar — 8. april 2015 @ 07:02

 18. >17. skriver:
  “Dette afspejler formentlig den generelle stemning som var i befolkningen.”
  Det ved vi jo ikke noget om. Mit gæt er, at det stod 50-50 – men det er også slemt nok!

  Og det er jo ikke så mærkeligt, når den daværende SR-regering var de værste medløbere (Scavenius: Forbavselse og beundring…).
  Heller ikke så mærkeligt, at der var få egentlige modstandsfolk, når de danske myndigheder var efter dem, mens samme myndigheder opfordrede alle til at gå i tysk tjeneste.
  Klart, at landet først sent blev sluppet ind blandt de allierede.

  Det værste er, at de radikale til denne dag synes, at de gjorde det godt. Og de vil gøre det igen, gør det faktisk hver dag!

  Kommentar by Gunnar Biering — 8. april 2015 @ 13:39

 19. Gunnar B.

  Min pointe er blot at historien gentager sig. Også i dag står vi med et hjemmefjendtligt statsapparat.

  Vi kommer nok ikke uden om at højrefløjen skal gentage de rødes kunststykke – at marchere igennem institutionerne (Antonio Gramsci, Rudi Dutschke) – før der sker noget forandring.

  Kommentar by Sigwar — 8. april 2015 @ 16:00

 20. http://ditt.almanet.dk/Lorenzen_Anna.html

  Kommentar by Peter Buch — 8. april 2015 @ 19:12

 21. De radikale tager til alle tider fejl. De gør heller ingen modstand mod islamismen i Danmark.

  Oskar Freysinger er en gymnasielærer i schweiz, der fik nok og blev en helt:

  https://www.youtube.com/watch?v=2DnbM4EJRpk

  Kommentar by Dinesen — 8. april 2015 @ 20:51

 22. Sludder og vrøvl! Frihedsmuseets database har noteret 85.000 personer, der på et eller andet niveau har deltaget i modstandsarbejdet. At underdrive og bagtale modstandsbevægelse er en særlig specialitet, der altid har været yndet blandt tidligere nazister og deres efterkommere som f.eks. Claus Bryld: http://gallerisvinestien.dk/?p=16063#more-16063

  Kommentar by Boel Tammes — 9. april 2015 @ 08:24

 23. £ 22: Det historiesyn, som du angriber, forfægtes langt fra kun af Bryld. Faktisk er det grundlagt af folk som Trommer og Kirchhoff og synes i dag at være den vedtagne opfattelse i akademiske kredse.

  Kommentar by Martin Kasler — 9. april 2015 @ 10:46

 24. Jeg havde som lidet fraværende histoiestuderende Hans Kirchhoff gennem flere semestre fra september 1984.
  Emnemæssigt- Tyskland, tidsmæssigt placeret fra 1920erne til 1945,men danske forhold blev også dækket, med de prioriteringe der nu engang er en følge af de valg, studeren, stillen spørgsmål og forskellig pespektivering og vinkling som underviser såvel som studerende foretager. Jeg bemærkede ikke underdrivelse eller bagtalelse af modstandsbevægelsen.
  Alt andet lige var det ikke modstandsbevægelsen i Danmark, der udgjorde hovedvægten af årsagerne bag tyskernes kapitulation.

  Kommentar by Peter Buch — 9. april 2015 @ 16:06

 25. Boel Tammes

  Der er så to muligheder.

  1) Tallet på de 85.000 fremkommer fordi mange meldte sig til modstandsbevægelsen i den sidste tid, da det stod klart at NS Tyskland ville tabe.

  2) Wikipedia er skrupforkert på den og bør rettes – så de 85.000 figurerer.

  Hvilken er korrekt? Jeg ved det seriøst ikke.

  Kommentar by Sigwar — 9. april 2015 @ 18:59

 26. I en meget kritisk position hvor kravene for rubricering som frihedskæmper er eget høje, eksempelvis med krav om man skulle have medvirket til sabotage, fabrik, jernbane, større lignende mål, været i ildkamp, likvideret stikkere, transporteret over et dusin våben, eller sprængstoffer over en vis høj sprængkraft kan antallet nok med en vis rigmelighed i argumentationen vurderes til under 2.000. Men tyskerne arresterede 14.000…

  Men, for et utal aktioner er der mange flere medvirkende, der kunne begrunde at en tilnærmen til en fastsættelse af antallet af frihedskæmpere blev højt.

  Den store danske skriver:
  Trods talrige oprulninger deltog flere og flere i det illegale arbejde; antallet af illegalt organiserede passerede således ca. 20.000 ved årsskiftet 1944-45, og ved befrielsen 4.5.1945 var det nået op på næsten 50.000. Heri indgik ca. 2000 mand i de såkaldte O-grupper, der hørte direkte under hærens illegale generalstab, hvortil kom den i Sverige opstillede Danske Brigade. Tyskerne arresterede ca. 14.000 modstandsfolk, mens lidt over 10.000 måtte flygte til Sverige. En forudsætning for militærgruppernes brugbarhed var tilførslen af våben fra England og i et vist omfang også fra Sverige.
  http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Milit%C3%A6re_forhold_og_krigshistorie/Anden_Verdenskrig/modstandsbev%C3%A6gelse

  Kommentar by Peter Buch — 10. april 2015 @ 16:43

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper