29. juni 2009

Og sådan forærede vi Danmarks primære indtjeningskilde væk

I nytårsrtalen 00-01 fortalte vor landsfader Poul Nyrup Rasmussen os, at vi skulle være verdens førende IT-nation. Det blev som bekendt aldrig rigtigt til noget, og hvad lever vi så af? Det er ikke let for menigmand at få et overblik over, hvad vi mere præcist tjener penge på, men givet er det, at råstofferne har massiv betydning.

Alligevel ser det ud til at Danmarks folketing og regering – kun DF stemte nej – forærer vore grønlandske rigdomme væk. Ole T. Krogsgaard har i en række debatindlæg forsøgt at kaste lys over konsekvenser og perspektiver. Her nogle højdepunker fra hans seneste kronik i Jyllands-Posten (en uge gammel) Grønlandsgave uden debat :

Vi har nu overdraget potentielt enorme naturrigdomme fra rigsfællesskabet til Grønland som Folketingets gave fra Danmark. Den er sket i en lukket proces uden for folkets opmærksomhed. Det ligner svigtende omtanke og er sikkert velment, men også imod danske interesser og udtryk for en ansvarsfralæggelse, som kan skade grønlændernes fremtid.

(…)

 Henning Sørensen (professor ved Københavns Universitet og i mange år leder af geologisk arbejde for GGU i Grønland) omtaler thorium i Tidsskriftet Grønland 4/2008. Spaltning af thorium standser, så snart tilførsel af neutroner ophører, medens uranspaltning sker spontant. Når en accelerator leverer neutronerne, giver thorium derfor sikkerhed, renhed og udnytter næsten 100 pct. af energiindholdet mod få pct. i uranreaktorer, men det kræver adskillige års fortsat forskning. Tilsat uran kan thorium bruges i traditionelle reaktorer. Uran leverer neutroner i Indiens thoriumreaktorer.

Lykkes forskningen, vil thorium løse store energiproblemer i en meget lang fremtid, med Grønland som potentiel leverandør af gigantiske energimængder fra olie og thorium. Tilladelsen til udvinding af uran i Kvanefjeldet ophørte i 1983 efter atompolitisk modstand. Det ændrer sig efter Landsstyrets overtagelse af undergrundsrettighederne. Danske rettigheder i Kvanefjeldet overgik til et australsk mineselskab, som har fået Landsstyrets tilladelse til uranudvinding med begrundelsen, at uran er et ”biprodukt” til andre værdifulde mineraler. FN’s IPCC anbefaler atomkraft til CO2-bekæmpelse.

Danske regeringer har lange traditioner for at undervurdere teknisk udvikling. Man troede ikke, at der kunne udvindes olie i den barske nordsø og forærede store olieværdier til Norge for venskabs skyld mod A. P. Møllers advarsler. Senere blev den færøske olie uden nærmere omtanke foræret til færingerne.

Man vidste, at der var store olieressourcer, uran, thorium og andre værdifulde mineraler i den grønlandske undergrund, men overdrog alt til grønlænderne i en lukket politisk proces.

(…)

Man kan spørge om vi havde nogen pligt til at opgive rettighederne. Det er der flere meninger om. Den vigtigste er følgende svar, som den danske statsminister gav det færøske landsstyre i 1982:

»En fuldstændig og uigenkaldelig overdragelse af statens højhedsret over undergrunden til en enkelt del af riget eller til dennes befolkning eller til en hjemmestyremyndighed er efter danske retsprincipper ikke mulig, og det vil ikke være foreneligt med rigsfællesskabet at overdrage den fastboende befolkning på Færøerne eneretten til råstofferne i undergrunden. Regeringen anser det herefter for udelukket, at området ”råstoffer i undergrunden” helt eller delvist kan overføres til Færøernes Hjemmestyre som særanliggende«. Det var krystalklar tale – dengang.

Men 22/12 1992 gav en statsminister en julegave til færingerne ved på et ark A4-papir at afstå netop dette område, ikke delvist, men helt, uden om folketing og befolkning. Det er interessant at læse justitsministeriets efterfølgende forklaring om, at dispositionen måske kunne være forenelig med rigsfællesskabet. Årsagen til hastværket fortoner sig. Var der brug for færøsk støtte til en svækket regering, som faldt næste måned?

Hvis man havde haft tid til at tænke sig om, kunne man have spurgt folket, men det indebar den risiko, at danskerne kunne tænkes at være mindre generøse end statsministeren.

Hvad har andre gjort? Canada gav på et lige så stort område rettigheder til sine inuitter med varige tilskud, 5 pct. royalty af indtægten fra området og ejerskab til 16 pct. af overfladen. Bortset fra 2 pct. (35.000 km +2 ) tilhører undergrunden rigsfællesskabet. De nordiske lande giver samerne rettigheder til naturen på overfladen i deres områder, men ikke til undergrunden.

Har en spredt kystbefolkning større ret til enorme ubeboede områder end rigsfællesskabet?

Inuitter og nordboer har periodisk været på Grønland, mod nord kom inuitterne først, mod syd nordboerne, fastboende blev grønlænderne først gradvist fra 1700-tallet. Hvis de havde været alene indtil 1900, ville Grønland i dag være overtaget af USA, ikke som en stat, men som et unincorporated territory som de dansk-vestindiske øer efter vort salg af øerne til USA. Der er befolkningen dobbelt så stor.

(…)

Da vi forærede rettighederne til Norge og Færøerne, var det både store dispositioner og afgivelse af rigets ejendom, formentlig i strid med grundloven. Nu forærer Folketingets store flertal, som er valgt til at varetage folkets interesser og rettighederne til grønlænderne. Der høres ingen argumenter for og imod, selv om en statsminister uden forbehold betegnede sådanne gaver som stridende mod danske retsprincipper og uforenelige med rigsfællesskabet. Ganske vist har kun gaven til Norge betydning i vor tid. Men bør et folketing ikke også tage hensyn til nye generationer?

Folketinget sendte kongehusets arvefølge om 50 eller 75 år til folkeafstemning. Nu har Danmark tre gange afstået enorme værdier til Norge, Færøerne og Grønland, uden at Folketinget orienterede folket, uden nogen begrundelse, og uden så meget som at overveje muligheden for at kende folkets mening. Modsætningsvis blev grønlænderne dog spurgt på god demokratisk vis, om de var villige til at modtage gaven. Var sagerne for små eller for store til at risikere en folkeafstemning hos os?
 

 
Ole T. Krogsgaards tidligere indlæg i denne debat kan læses på Kamikposten ved at klikke på “synspunkt” i venstremenuen og derpå “kilde” i højremenuen, hvorefter man skal ned til bogstavet K.

Her er forøvrigt en graf fra oliebranchens hjemmeside, der viser nettobidraget fra olie- og gas sammenholdt med betalingsbalancen for årene 1988-2006:

Olie versus betalingsbalance 1988-2006

 

 

mere..

Dansk Erhverv: Eksporten har nået bunden

Oliebranchen.dk: Oliens betydning for samfundet

Omnial: kategori olie på Grønland

 

Oploadet Kl. 16:50 af Kim Poulsen — Direkte link24 kommentarer
Arkiveret under:

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/6943/trackback

24 Comments »

 1. Rystende læsning om en lille skare ammatører der bla. pga. manglende evner/vilje/uddannelse/lydhørhed, forærer vor fælles livsnerve bort.

  Man kan så efterfølgende reflektere over det faktum at de på borgen siddende politikere, med en endnu større kapitalindsprøjtning til statskassen, bare ville ha en endnu større “bankbog” at formøble på div. “verdens forfulgte og forpinte stakler”?

  Kommentar by PeterBr. — 29. juni 2009 @ 17:27

 2. Ja, det er typisk politkerne at tage den slags beslutninger hen over hovedet på folket, som var det et spil matador, de havde gang i.

  Kommentar by JFA — 29. juni 2009 @ 17:30

 3. Det skal også nævnes, at sutten Hækkerup gav nordmændene den nordsøolie som smører den norske maskine for en flaske whisky.

  Tak til Kim Poulsen for at sætte en meget væsentlig debat på tapetet. Væsentlig, især fordi den helt klart indikerer, at danskerne som helhed ikke fatter en skid af det hele. Flertallet tror virkelig, at pengene gror på træer, og de aner intet om, at der i virkeligheden er tale om at et uproduktivt flertal stjæler fra et nyttigt mindretal. De aner ikke, at flertallet af de danske politikere blot er tyveknægte, der stjæler på flertallets vegne, og i den forbindelse ikke glemmer sig selv.

  KU har for nylig forsøgt at sætte gang i en absolut nødvendig debat. Om det absurde i demokratiet, der helt indlysende er undskyldning for klare overtrædelser af de mest basale menneskerettigheder. Frihed for slaveri og tyveri.

  Nu behøver vi så ikke at bekymre os om rigsfællesskabets naturressourcer. Længe før de, om fornuft havde fundets, ville have givet afkast, er Danmark en shariaregion i eussr.

  Mvh. Børge.

  Kommentar by Børge — 29. juni 2009 @ 17:50

 4. For Danmark som nation- ikke godt.

  For mig som individ heller ikke godt, dog lever jeg lige nu af just indtaget spagetti, kål, tomatsovs, rød peber, kærlighed og lidt mere, selv med begivenheder som denne skildrede.

  Det bedes derfor noteret at jeg næppe er alene i fortrinsvis at leve af fødevarer, drikkevarer og lidt andet. Under sidste krig levede 4 millioner danske uden megen olie også relativt godt i betragtning af forholdene, navnlig sammenlignet med andre steder.

  En så stor del af det finansielle grundlag kommende fra naturressourcer burde få både regering og borgere til iværksættelse af handlinger der mindsker dette områdes betydning. Alene at satse på spagetti eller naturressourcer er nok for sygt i længden!

  Kommentar by Peter Buch — 29. juni 2009 @ 18:06

 5. Peter Buch . Som et selvforsynende landbrugsland, hvor den primære trækkraft ville være heste og okser,lokal håndværk ,(smed,bager,tømrer, murer) ville de “flygtninge” der fandt hertil, næppe være forgyldt i hoved og r.., som det er tilfældet nu.
  Dvs. de der kunne og ville, fandt deres plads, med det de nu medbragte af egenskaber.

  Jeg er ikke sikker på at det ville være et dårligt alternativ, gode råvarer, stærke indbyggere, overskueligt liv og en masse “konsulenter og andet pak” der måtte begynde at foretage sig noget fornuftigt.

  Kommentar by PeterBr. — 29. juni 2009 @ 18:19

 6. Smid perkerne ud af Danmark, tilbyd dem som en idiotisk ventrefløj har givet Dansk statsborgerskab, et års bistanshjælp og så ud af vagten. Resten skal have et tilbud om at skride eller blive skudt.

  Kommentar by Anonym — 29. juni 2009 @ 18:29

 7. Undskyld, det handlede om Grøndland, skyd frank jensen. :-)

  Kommentar by Anonym — 29. juni 2009 @ 18:34

 8. bistanshjælp , Grøndland, skyd frank jensen,

  Tja, Ritt Bjerregard’s “folkeskole”(folkefordummelse, giver dsv. stadig dønninger

  Kommentar by PeterBr. — 29. juni 2009 @ 18:47

 9. Den dag der måtte blive fundet olie i væsentlige mængder og det er teknisk muligt at nå det kan jeg absolut forestille mig at den grønlandske magt-elite vil erklære Grønland selvstændigt for selv at kunne få det hele.
  Et selvstændigt Grønland vil som det politiske landskab ser ud blive ledet af en magt-elite der tilhører den nærmest radikale venstrefløj. Et sådant Grønland vil sikkert søge ‘Det 21. århundredes socialisme’ og blive endnu en stat hvor en gennemført hjerneløs ideologi trods enorme indtægter gang på gang vil føre til bl.a. varemangel (som man ser i “moderlandet” Venezuela) og til en undertryggelse af al opposition (igen i stil med Venezuela eller Cuba).
  Fedt for magt-eliten, men ikke godt for den almindelige borger.

  For den almindelige grønlandsk-danske borgers skyld håber jeg Grønland aldrig må løsrive sig fra det Danse Rigsfællesskab.

  Kommentar by Den Kutteklædte Hævner — 29. juni 2009 @ 19:16

 10. Uden at være særligt national-sindet, formår jeg alligevel at være den eneste som er national-sindet nok til at kunne se idéen (og det fede) i at en nation (i dette tilfælde Grønland) får selvstyre.

  Rækker jeres anti-imperialisme kun til Islam-kritikken? Rækker jeres nation-konservatisme kun til den danske nation? Har I principper der er universelle og rækker udover dette ene folk (danskerne) og deres mest fordelagtige tilgang til enhver given situation?

  Kommentar by WilliamJansen — 29. juni 2009 @ 19:53

 11. Danskerne lever af at barbere hinanden.

  Kommentar by Alex Olsen — 29. juni 2009 @ 20:11

 12. 10.Jansen

  Det er sgu unfair det der, Jansen, at vi skulle være så selvfede.

  Havde vi været det havde vi næppe år efter år sendt tilskud til Grønland, men ladet dem sejle deres egen sø.

  Olien – hvis der overhovedet er nogen – er først kommet ind i billedet for ikke så lang tid siden.

  Hvad vi har hentet i farvandene deroppe har været hvalolie – heldigvis er det slut- og hvalknogle til krinoliner osv. – kryolit, fisk og rejer og ellers ?

  Det har ikke været en så givtig forretning at den har gjort danskerne til Sheiker.

  Sjovt nok er de fleste der har modtaget bistand fra danskerne ikke til sinds at give tilbage igen – ikke engang i form af venlighed overfor de ydende danskere.

  Vi kan rende dem noget så grusomt i røven .

  Måske du skulle begynde at betragte de lande og folk der gennem år har haft det i udbyttet af danskernes, daglige arbejde ?

  Kommentar by Vivi Andersen — 29. juni 2009 @ 20:52

 13. Den dag naturrigdommene bliver omsat til klingende mønt, vil selvstændigheds grønlænderne blæse på Grønland og hjemmestyre og bosætte sig under varmere himmelstrøg.
  Kineserne vil køre butikken og filippinere og andet godtfolk vil gøre det grove arbejde.

  Kommentar by Menig 442 — 29. juni 2009 @ 21:12

 14. For grønlænderne, færinger og nordmænd er det foregåede muligvis godt.

  Personlig er jeg talsperson for Selskabet til Indførelse af Ytringsfrihed i Danmark og Resten af Verden. Det er nok på det felt jeg mest nærmer mig noget der kan betegnes som universelle principper.

  Jeg søger selv satsen på afspærrede områder, men søger ikke at sprede dette som princip hverken nationalt eller globalt.

  Kommentar by Peter Buch — 29. juni 2009 @ 21:27

 15. Var der ikke noget i radioen (D(D)R) her til aften om, at Landsstyret just havde indskudt Mkr. 500 i Royal Greenland – for at ‘holde skuden flydende’ (en stund endnu?)?
  Mit gæt er, at en hel del af dette beløb – so oder so – kommer fra (syd)danske lommer!(?) :(

  Kommentar by Hans Henrik Hansen — 29. juni 2009 @ 23:07

 16. Det bliver formentlig slet ikke den selvstændighed som grønlænderne drømmer om.
  Hvis Danmarks slipper taget, så kan de i heldigste fald blive en canadisk provins, mest sandsynligt vil USA sætte sig på området og kolonisere det indefra ligesom i Sydamerika.
  Endelig skal man vel ikke være blind for at grønlandske politikere selv kan indgå i en slags union med Rusland mod passende god betaling, så sætter russerne sig på råstofferne og befolkningen får nok tilbudt at bosætte sig i Kaukasus eller Gobi ørkenen.

  Kommentar by Jens Hansen — 30. juni 2009 @ 00:12

 17. Ja, den er soleklar. Danmarks mest stupide svin er socialister, der i deres herremandsmentalitet, elsker at føle sig rigtigt selvfede ved at “forære” -som godgivende baroner, gaver til de ædle vilde etniske mindretal. Ikke bare til Norge, Grønland og Færøerne, men især deres ynglingsdarling: Muslimen, åh, den lille forsømte ædle vilde med de stooore brune øjne.. wow…..

  (Med sin narko og sine maskinpistoler og sine hængninger af bøsser og alle andre tænkende.) -hov hov, ikke ødelægge stemningen!

  Ih, hvor er det dog exotisk, tænker de småfede ravkædekvinder i sozialdemokratei, sikkert.

  Hele fidusen handler nemlig om at gøre opmærksom på sig selv og sin “storhed”. Det eneste der er stort er dumheden.

  Som om der vil ske noget som helst andet end at Grønland etc, vil blive plyndret, sønderforurenet, smadret og mishandlet.

  Det er godhedsindustriens største projekt. At ødelægge andre, for at se sin egen navle som “den store redder”.

  Derudover er projektet jo tydeligvis at afskaffe og afmontere og aflive Danmark som nation. Og det er lykkedes for dem. Om 30 år er Danmark muslimsk og vi vil henrykt hænge bøsser etc. på rådhuspladsen i moderne vinduespudser-kraner, og folket vil klappe og juble. ( Dem, der ikke gør det, hænger allerede ).

  Hvor er det egentligt sødt. Disse mennesker fortjener at være i selskab med sig selv i alt deres Adolfske hæslighed.

  Vi andre må bare skynde os at dø rart eller forsøge at flygte ud i globaliserings-junglen.

  Hip hurra for en af verdens mest snotdumme lande. Farvel med os.

  Kommentar by Rendegraveren — 30. juni 2009 @ 00:39

 18. @ Vivi, du skriver om min selvfedme-anklage: Havde vi været det havde vi næppe år efter år sendt tilskud til Grønland…

  WJ: I har ikke sendt penge til Grønland. Det har befolkningen i al almindelighed foranlediget af en Folketings-beslutning.

  Det er jer der kun er belejligheds-nationale, som jeg anklager og så er det et tyndt forsvar at henvise til at I har et flertal imod jer.

  Kommentar by WilliamJansen — 30. juni 2009 @ 05:02

 19. @Jens Hansen indlæg, man synes selv man kan lave spas og humor, men det overgås altid af folk som mener tingene alvorligt. Det er ikke fair

  Er der problemer med depot.medicinen i din kommune Jens

  Kommentar by Henrik Hansen — 30. juni 2009 @ 05:51

 20. Der er ingen politikere at stemme på der går ind for, der ikke skal investeres og afholdes udgifter der ikke er dækning for.
  Befolkningen har valgt politikere, der fører en sådan form for politik, den uden dækning.
  Derfor kan man, dig, og mig godt være uenige i den førte politik.

  Kommentar by Peter Buch — 30. juni 2009 @ 07:52

 21. Man kan ikke forærer noget væk der ikke ejes af en selv. Den grønlandske undergrund, olie og andre mineraler tilhører naturligvis grønlænderne selv. Men uafhængig eller ej, i og med de lange bånd og mange familierelationer står Danmark jo utvivlsomt som den primære udenlandske samarbejdspartner og skal nok får stor økonomisk nytte af eventuelle grønlandske mineralfund under alle omstændigheder.

  I øvrigt er jeg en var tilhænger af en nordisk føderation, bestående af Danmark, Færøerne og Grønland. Men størstedelen af den danske befolkning er noget nær komplet uinteresseret og ligeglad med både Færøerne og Grønland (som de var med Island før det) – undtagen lige når det ser ud til der kan tjenes nogle penge på det. Det er de færreste der kan forstå mere end måske et par ord på færøsk eller grønlandsk, nævne mere end et par grønlandske/færøske byer/bygder, kender til deres politiske partier, historiske personligheder, kulturelle forskelle, etc. Hvis man vil bevarer nogen form for rigsfællesskab kan man passende starte med at interessere sig for hinanden. Jeg vil forslå at basal undervisning af færøsk og grønlandsk sprog, kultur og historie indføres i folkeskolen og alle folkeskoleklasser kommer på et par ture til Færøerne/Grønland i løbet af skoletiden.

  Kommentar by Rune — 30. juni 2009 @ 11:29

 22. Det er ikke helt rigtigt, at det skete uden debat – men den var dog lidt spagfærdig.
  Jeg mindes kun at have set Søren Espersens indslag – og så mine egne ca. 25 indspark. Hvor jeg prøvede at få en reaktion fra baglandene fra Venstre, konservative og Socialdemokraterne.

  Der var ingen af dem som kom med et pip.

  Kommentar by Morten Dreyer — 30. juni 2009 @ 14:06

 23. 19, Henrik Hansen:

  Det burde være nemt at indse at reel selvstændighed for et så svagt samfund på et så vidstrakt territorium med så store naturressourcer er umuligt i virkelighedens verden.

  Jeg tror at Fogh har tænkt på at bevare disse ressourcer på Vestens, dvs. USA’s hænder selv om Danmark eller Europa skulle falde i hænderne på fjendtlige kræfter, og det har han gjort ved i teorien at gøre Grønland selvstændigt så USA let kan træde til hvis Grønland eller Danmark engang ikke magter at forsvare denne selvstændighed.

  I vore dage kan man ikke bare sælge Grønland som man gjorde dengang med de Vestindiske Øer, derfor må man gå lidt mere raffineret til værks!

  Kommentar by Jens Hansen — 30. juni 2009 @ 21:35

 24. 13 milliarder til Island:
  http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2009/07/01/181050.htm

  Kommentar by Peter Buch — 1. juli 2009 @ 21:03

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper