20. december 2015

Sass Larsen: Masseindvandringen smadrer velfærdsstaten – “Desto flere, desto sværere, desto dyrere.”

På en uge har Det Liberale Venstre mistet tre politikere til rød blok. To af de mere ukendte er smuttet til Alternativet, og EP-parlamentarikeren Jens Rohde har meldt sig ind i De Radikale. For ti år siden meldte Rohde sig ud af Folkekirken i protest over at præster politiserede mod Fogh-regeringens udlændingepolitik, og det er sådan set den omvendte argumentation han anvender i dag. Løkke-regeringen fører en for stram udlændingepolitik for Rohde 2,0, der ikke mere er en tro partisoldat, men en levebrødspolitiker med saftige EU-ben.

Interessant klumme af Henrik Sass Larsen i Politiken, omend det naturligvis er spil for galleriet. Socialdemokraterne er i lighed med de fleste partier, ikke villige til at gøre alt, og det er sådan set problemets kerne. De mange forskelligrettede forbehold umuliggør ganske enkelt den nødvendige udlændingepolitik – Vi vil gøre alt for at begrænse antallet af ikkevestlige flygtninge og indvandrere.

“Det er, som om den såkaldte analyseredaktør PAP og andre tror, at Socialdemokratiets ledelse ikke bevidst har fastlagt en politisk linje, men ligesom er blevet forført hertil, eller har været for doven, eller for hyklerisk, eller hvad man nu engang gætter sig til som årsag.

Men her kan jeg glæde mange – henholdsvis skuffe Politiken – med, at det skam er fuldt bevidst, hvordan vi tilrettelægger den politiske analyse og linje i udlændingepolitikken.

For os at se er den voldsomme migration og flygtningestrøm, som kommer til Europa og Danmark i disse tider, af et omfang, der udfordrer grundlæggende præmisser for samfundets indretning i al nærmeste fremtid.

Vores analyse er, at alene den økonomiske konsekvens af det nuværende antal flygtninge og indvandrere inden for få år vil spise al offentligt økonomisk råderum op. Ikke-vestlige indvandrere er historisk svære at få integreret på arbejdsmarkedet, og det gælder også de syrere, der kommer hertil i disse tider. Desto flere, desto sværere, desto dyrere.

Det er også vores analyse, at kommunerne snart vil segne under byrden af at huse de mange flygtninge. Der er helt lavpraktisk ikke boliger nok, og med stadig flere flygtninge bliver det stadig mere umuligt.

Og endelig er det vores analyse, at vi med de hidtidige erfaringer for at integrere ikkevestlige folk i vores samfund vil stå over for en social katastrofe, når vi skal til at håndtere de mange titusinder, som meget snart skal sluses ud i samfundet. Alle små fremskridt med integrationen vil blive nulstillet, og det boligsociale Danmark kan ganske enkelt ikke magte opgaven med deraf følgende nedbrud på skoler, nærmiljø etc.

Og derfor er vores konklusion klar: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at begrænse antallet af ikkevestlige flygtninge og indvandrere, der kommer her til landet. Derfor er vi gået langt – og meget længere – end vi havde drømt om at gå.

Det er vi, fordi vi ikke vil ofre velfærdssamfundet i humanismens navn.”

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/71433/trackback

22 Comments »

 1. Udmærket retorisk præstation af hr. Sass, men spørgsmålet er selvfølgelig, om hans parti vil gøre “alt” for at begrænse antallet af ikkevestlige flygtninge og indvandrere.

  Mon ikke “alt” skal læses som: Alt, hvad vi kan få lov til for EU, konventioner og andre højere magter.

  Kommentar by Crass Børsting — 20. december 2015 @ 09:44

 2. Nybrud i dansk politik ?
Henrik Sass skriver nu i medierne om “nedbrud på skoler” og i nærmiljøet og en regulær “social katastrofe” når titusinder af flygtninge og indvandrere skal indsluses i samfundet.
  Derfor vil Socialdemokraterne gøre “alt for at begrænse antallet af ikke-vestlige flygtninge og indvandrere”, som også er kronikkens overskrift. Og med den melding er helt nye toner fra medlem af den den røde blok.
  Det er som om den gode Henrik Sass er vågnet op nu, da EU forleden nåede 1 million indvandrere alene i indeværende år.
  Som socialudvalgsmedlem i en kommune kan jeg kun nikke til hans bekymringer. De kommunale sociale net vil blive udpint. Regeringens seneste udspil med 25.000 forventede indvandrere i 2016, uden at regeringen gør noget, så dertil kommer familiesammenføringerne på ekstra 50.000 personer.
  Henrik Sass må stå særdeles alene i Soc med den udmelding ?

  Kommentar by Morten Dreyer — 20. december 2015 @ 10:22

 3. Hvad er nyheden? Den skide hykler har, sammen med sine pamperrater, hele tiden vidst, at et ødelagt samfund ville blive slutresultatet. Hvorfor har de tilladt det at komme så vidt?

  Hvis det først er nu han indser det, er han så debil, at han burde forbydes at være i nærheden af så meget som en plads i bestyrelsen for den lokale dueavlerforening.

  jeg er immun over for de ord, der vælter ud af munden på enhver politiker, som skidtet vælter af ud af en spædkalv. De skal kun vurderes på deres handlinger. Den dag, de har magten igen, falder den småkvabsede Sass tilbage i samme kolde ligegyldighed over for danskerne, som de så rigeligt har bevist har været drivkraften hele vejen. Men den kvabsede og Støjberg kan da gå sammen om en kaffefklub, med det interessefælleskab at finde på “hårde ord”…

  Kommentar by Margrethe — 20. december 2015 @ 10:41

 4. http://www.tvsyd.dk/artikel/udgifter-til-flygtninge-er-en-kaempe-byrde-kommunerne
  “63 ud af landets 98 kommuner har svaret på TV 2’s rundspørge, som viser, at udgifterne i de 63 kommuner samlet set er steget fra knap 300 mio. kroner i 2010 til 1,5 milliarder kroner i år.” citat slut

  Staten ser ingen problem i at udgiften til flygtninge de seneste fem år er steget med 100% pr år. Mange af dem vi tager imod er enlige, der nu vil kræve familiesammenføring. Det betyder at stigningen de kommende år øges yderligere.

  Kommentar by k.m. — 20. december 2015 @ 11:04

 5. Forfriskende klarsyn fra en rød politiker trods alt, for bare et par år siden havde det kun været DF der overhovedet havde turde skrive noget lignende. Selvom der ikke umiddelbart kommer noget konkret ud af det lige nu, så er det dog stadig et tegn på at partierne rykker i en mere realistisk retning. Så mangler vi bare at de sætter handling bag. (som folk også sagde for 20 år siden..)

  Kommentar by per — 20. december 2015 @ 11:49

 6. @4, ja det aller aller første burde være at stoppe for al ret til familesammenføring, så tror jeg at der er en del der vil vælge danmark fra alene ud fra det. Man kunne vel også med en vis rimelighed sige at folk der stadig opholder sig der ikke er flygtninge, eftersom de jo ikke er flygtet derfra.. Jeg tror 99% af vores problemer skyldes vores egne juridiske selvmål.

  Kommentar by per — 20. december 2015 @ 11:52

 7. Sass Larsen har ret. Masseindvandringen vil smadrer velfærdsstaten. Der er kun én måde, som islams masseinvasion kan stoppes på, og det er ved at træde ud af flygtningekonventionerne, hvilket først og fremmest vil sige FN-konventionen af 28. juli 1951 (Genèvekonventionen) og protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling.

  Det er klokkeklart i strid med EU’s traktatgrundlag at træde ud af konventionen, da EU-charter for grundlæggende rettigheder i artikel 18 forpligter medlemsstaterne til at følge konventionen. Charteret for grundlæggende rettigheder udgør sammen med EU-traktaten og traktaten om den europæiske unions funktionsmåde det traktatretlige grundlag for EU.

  Hvis vi opsiger flygtningekonventionen fra 1951, må vi derfor regne med, at vi bliver vi altså nød til at træde ud af EU. Den pris må vi være villige til at betale, selv om det kan koste nogle eksportindtægter.

  Som journalist Bent Winhter skrev i Politiko for en uge sider vil meget hurtigt ende galt, at Danmark som det må forudsiges vil komme til modtager 25.000 flygtninge/indvandrere om året allerede fra næste år. Vi vil drukne i sociale problemer og kriminalitet udgifter vil blive enorme.

  En ting som mange ikke har tænkt på, at de mest ressourcestærke danske må forventes at forlade Danmark, i stedet for synke til bunds i den synkende skude som Danmark vil være.

  I dette interview fortælle sociologiprofessor Gunnar Heinsohn fra Bremens Universitet hvordan masseindvandring af ukvalificerede muslimer må forventes at igangsætte en stadigt voksende udvandringsbølge fra Europa.

  http://www.srf.ch/play/tv/aeschbacher/video/gunnar-heinsohn?id=e026e4e3-b89d-404c-95fb-0b01a9183467

  I interview fortælle professoren bl.a at en halv milliart mennesker i Afrika og Mellemøsten har et ønske om at komme til Europa. Presset fra indvandrere/flygtningen vil bare vokse og vokse og vokse i de næste mange år. Det er bare enden på det hele

  Medmindre der snart sker noget radikalt, må man forvente, at Europa vil ende som tabernes kontinent af tabere.

  Kommentar by Anonym — 20. december 2015 @ 12:18

 8. Den udgift TV2 henviser til har stået på i hele den forrige regeringstid, så Sass-Larsen er medskyldig. Daværende justitsminister Mette Frederiksen ville ikke offentliggøre tal på hvad indvandring koster. Nu skal Sass-Larsen ikke stå til regnskab, det gør det dobbelt pinligt at kommer med den udmelding i samme stund som Sverige sætter militær ind mod social og religiøs uro.

  ***
  Kilde: TV2 10.03.2015
  “Forsvarsminister Nicolai Wammen (S) kalder det “fornuftigt” at indsamle bundstykkerne, som er afgørende for, at Hjemmeværnets automatrifler kan skyde.” citat slut

  Mon han finder det fornuftigt at gøre hjemmeværnet kampklar igen ?

  Kommentar by k.m. — 20. december 2015 @ 12:55

 9. Hvorfor er det okay når en som Sass siger det, men når eksempelvis Mogens Camre siger præcis de samme ting – og advaret herom i årevis – står den på DF had fra de skinhellige egoister. Jeg giver ikke fem flade øre for dette velkendte S hykleri, de mangler stadig at leve de smukke ord ud i magtens praksis. Hvilket er umuligt i øvrigt, eftersom de jo dertil skal have über-egoisterne De Radikale med på slæb.

  Kommentar by LarsB — 20. december 2015 @ 13:21

 10. #8 Perspektivet er jo, at vi måske kunne få en S-DF regering næste gang. Den ville stå meget stærk og kunne enes om en midterlinje på økonomien. Hvis S virkelig er til at tale med og både udlændinge og en mere skeptisk EU politik, ville en sådan regering have bedre muligheder for at rydde op i udlændingepolitikken end en borgerlig regering. Der er jo mange socialdemokrater, der hellere end gerne ville slippe for RV.

  Som andre vil jeg gerne se det. før jeg tror det. Men man skal ikke regne med, at S-R alliancen er “støbt i beton”.

  Kommentar by Odo — 20. december 2015 @ 13:53

 11. http://www.jv.dk/artikel/2191676:Indland–Antallet-af-elever-paa-sOenderjyske-sprogcentre-er-steget-med-30-procent

  Kommentar by k.m. — 20. december 2015 @ 14:41

 12. Jens Rohde har sgu altid været et landsforræderisk møgdyr. Nu toner snylteren så rent flag. Han har altid været en af de vamleste snyltere, på den politiske scene. Et aldeles foragteligt menneske, som hans partifæller til hobe. Må de rådne i det helvede de har bragt ned over os andre.

  Kommentar by Nielsen — 20. december 2015 @ 14:56

 13. Ja det er nemlig for lidt og for sent.

  Kommentar by Phil — 20. december 2015 @ 15:00

 14. Ja, sasslarsen er en hykler. Men hvem residerende på Christiansborg var og er ikke det?

  Kommentar by Nielsen — 20. december 2015 @ 15:19

 15. De 179 magtmennesker der befolker postnummer 1240 (Christiansborg), er alle til hobe en samling parasitter, hvis fornemmeste opgave tilsyneladende er at ødelægge dette land der hedder Danmark. Vi bliver fyldt med løgn fra morgen til aften.

  Hvorfor blev der ikke skredet ind, da “berigerne” stormede over landegrænsen? Et land der ikke gider bevogte sin grænse, er s´gu ikke et land.
  Da de indre grænser indenfor EU blev nedlagt, var forudsætningen at den ydre grænse bevogtning blev skærpet. Men hvad sker der! Man hjælper gudhjælpemig folk i land, i stedet for at gøre som i Australien. Aftalen med Schengen var også, at første land skulle registrere + tage fingeraftryk, men intet er sket. EU holdning er en skandale uden lige, og Merkels optræden bliver endnu et søm i Europas ligkiste, samtidig viser det, at et stor land (Tyskland) tilsyneladende kan skide højt og flot på indgåede aftaler. Det må jo skabe præcedens, vi kan da blæse på ingåede konventionsaftaler. Hvis den ene kan, så kan den anden vel også!

  Vores såkaldte politikere er skvatmikler, man vil så sandelig ikke fornærme nogen, men vil man magten, må man altså også træffe nogle hårde beslutninger ind imellem, da egen befolkning kommer i første række, men i dag er det stik modsat. Livet er nu engang ikke en popularitets konkurrence, man hverken kan eller skal behage, men træffe beslutninger til landets bedste.

  Men at hele den politiske klasse i Vest-Europa lefler for islam, og dermed skader de forskellige etniske befolkninger, må på et tidspunkt munde ud i en Bartholomæusnat, hvor den politiske klasse – vor tids ridefogeder – vel bliver de første der ryger ud på historiens losseplads. Jeg ser frem til den dag, hvor de dingler fra lygtepælene.
  Ad arma, ad arma.

  PUGNA PRO PATRIA

  Kommentar by der Adler — 20. december 2015 @ 16:50

 16. Ævl og valgflæsk nøjagtigt ligesom Lars Løkkes løftr om at sende konventionerne til eftersyn, Dansk Folkepartis grænsekontrol og Jacob Haugaards medvind på cykelstierne.

  Der ser ikke længere ud til at være nogen demokratisk løsning på problemet…

  Kommentar by Redneck — 20. december 2015 @ 17:04

 17. Knøk politikernes sugerør, de har stukket i vores lomer.

  Kommentar by Nielsen — 20. december 2015 @ 18:11

 18. Ikke nok med at masseindvandringen smadrer velfærdsstaten. Der er også islamisk stat krigere, der havner i Danmark.

  bt.dk/danmark/to-danskere-draebt-i-droneangreb-i-syrien-derfor-endte-de-som-is-krigere

  Kommentar by Liva — 20. december 2015 @ 20:14

 19. Hvorfor kommer sass ikke med et brugbart forslag til, at stoppe invasionen og ødelæggelsen af velfærdssamfundet, som socialdemokraterne altid praler med, at de har skabt.

  Kommentar by XXXXX — 20. december 2015 @ 20:50

 20. Hvorfor kommer den erkendelse først nu? Det er jo ikke fordi vi ikke har advaret!
  Men Sass og andre socialdemokrater har været med i hylekoret og fordømmelserne!

  Kommentar by Robert R — 20. december 2015 @ 23:08

 21. @ 18 Liva
  Enig, jeg er sikker på at de overhovedet ikke har styr på hvem der kommer til landet!

  Kommentar by Robert R — 20. december 2015 @ 23:09

 22. Hvis Sass Larsen den dag i morgen fik magten til egenhændigt at gøre hvad der skal til for at stoppe kursen mod helvede, nemlig opsigelse af de ødelæggende konventioner, total lukning af grænserne samt iværksættelse af massive hjemsendelser, ville han med garanti vise sig at være den han altid har været, nemlig et dybt utroværdigt og løgnagtigt skvat.En mand der er villig til at sælge sin egen mor for at få lov til at gnubbe skuldre med alle de “fine” han så gerne vil accepteres af.

  Kommentar by Danskeren — 21. december 2015 @ 08:16

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper