11. marts 2016

Marxistisk islamforskning: “… i islamforskningen er der en tendens til at nedtone islams betydning”

I kølvandet på udgivelsen af mit historiespeciale ‘Vejen til Damaskus – Dansk islamforskning 1885-2005’ (2008), var jeg et par dage i centrum af den danske islamdebat. Intet der kommer frem i ‘Moskéerne bag sløret’ er nyt, og som man kunne forvente har flere medier allerede nu påbegyndt modangrebet. Ingen imam er nogensinde citeret korrekt, ej heller på video. Det hele foregår naturligvis sideløbende med islamisters klapjagt på TV2’s muldvarpe.

TV2-serien vil blive en integreret del af bloggosfærens erfaringskatalog, på samme måde som ‘Undercover Mosque’ (Channel 4, 2007) og ‘Imamernas Råd’ (SVT, 2012) er det. Fokus i den brede offentlighed vil fortsat være på enkelte imamer, ikke Islam som sådan. Vi starter forfra hver gang.

Islamforskningen er en stor del af problemet, men ikke kun. Tina Magaard, Mehdi Mozzaffari og Mehmet Necef har sagt sandheden i årevis, uden det har gjort en videre forskel, og de er alle venstreorienterede. Der er en ubalance. Enhver der ikke bakker ind i debatten fra venstre, får slet ikke taletid. Når Rushys Roulette dækker emnet, så er der kun venstreorienterede i studiet. Herunder Jon Stephensen, der afviser enhver ubekvem oplysning med ‘det tror jeg ikke’. En historiker som Lars Hedegaard er helt fraværende, men hvorfor er en nulbon-teaterchef interessant? Når man tænder for P1 er det folk som Garbi schmidt og Brian Arly Jacobsen.

Professor Thomas Hoffmann er blevet mere ærlig, men han balancerer på et knivsæg, og mest citerede forsker de senere uger har formentligt været den relativt ukendte adjunkt Niels Valdemar Vinding. Han er så langt fra sandheden som man kan komme, en parodi på den Bæk Simonsen’ske skole, men det er i sidste ende ham der repræsenterer videnskaben.

Fredag dedikerede Jyllands-Posten en dobbeltside til den danske islamforskning, og det er ubetinget godt. De ukritiske forsvinder næppe fra medierne, men man kan da håbe at de i fremtiden får modspil. I så fald vil de tabe stort. Det er ikke nemt at markedsføre krig som værende fred.

(Professor Jørgen Bæk Simonsen til ‘Islamophobia’-kongres i Bellacenteret, 2006; Foto: Snaphanen)

Fra JP.dk – Islamforskning kritiseres for berøringsangst over for islam.

“Dansk forskning i islam har gennemgående været for fokuseret på at forsvare og forklare islam frem for at kaste et kritisk blik på de mere mørke sider i religionen. Det mener nogle islamforskere… Formanden for Forum for Islamforskning, professor Thomas Hoffmann, Københavns Universitet, peger på, at forskningen har forsømt at se på religionen.

… ‘Det er på sin vis meget ironisk, men i islamforskningen er der en tendens til at nedtone islams betydning og i stedet forklare sig ud fra kulturelle, politiske og økonomiske faktorer og sige, at det er ligegyldigt, hvad der står i helligskrifterne,’ siger han.”

Fra Har forskerne overset islams mørke sider? (kræver login).

“Jyllands-Posten har ringet til ham [Thomas Hoffmann, Kim], fordi forskere som Mehdi Mozaffari, Tina Magaard og Mehmet Necef angriber islamforskningen i Danmark for at være berøringsangst og for ukritisk over for de emner, som en række TV 2-programmer om moskéer på det seneste har taget op.

Havde vi haft en mere kritisk forskning, kunne man have afdækket, hvad der foregik bag de lukkede døre, og politikerne ville have haft et mere oplyst grundlag at handle ud fra, lyder et af kritikpunkterne. Et andet kritikpunkt er, at islamforskerne har fungeret som islams advokater frem for at gå kritisk til værks eksempelvis over for læsningen af Koranen.

Ifølge Hoffmann går danske forskere til islam og beslægtede emner på forskellige måder, men han giver kritikerne ret i, at en bestemt tilgang i mange år har spillet en dominerende rolle…

Tina Magaard er lektor ved Aarhus Universitet og har i mange år efterlyst en reform af islamforskningen, som, hun mener, har tendens til at blive for undskyldende og skyde skylden for integrationsproblemer over på danskernes racisme.

‘… jeg oplevede, at der i islamforskermiljøet var stærk modstand mod at tage de problemstillinger op. Social kontrol, juridiske parallelsamfund, islamiske autoriteter, der blokerer for integrationen, islamistiske bevægelser, der mener, at de er ved at erobre Europa osv., er alle ting, som jeg før har påpeget og fremlagt empiriske beviser for. Men det er i høj grad blevet benægtet, bortforklaret eller ignoreret af islamforskermiljøet,’ siger hun og tilføjer:

… Mehdi Mozaffari, professor emeritus på Institut for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser ved Aarhus Universitet, peger på, at den amerikansk-palæstinensiske Edwards Saids banebrydende værk ‘Orientalismen’ fra 1978 har sat afgørende spor i det danske forskningsmiljø.

‘Den grundlæggende tankegang er, at muslimer ikke har ansvar for deres egen situation, fordi det er Vestens og kolonialiseringens skyld,’ husker han fra sit første møde med islamforskningen, da han som iraner kom til Danmark i 1981.

‘Hvis man i en artikel antydede, at islam kan kritiseres, og at ikke alt er Vestens ansvar, blev det opfattet som racistisk, og man blev bombarderet som højreekstremist. Jeg oplevede et stort pres på universitetet,’ siger han.”

Mehmet Necef bliver mere konkret – Lektor: Marxisme i dansk islamforskning.

“Ifølge en af kritikerne, lektor Mehmet Necef fra Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet, indgår der en marxistisk tænkning i tilgangen. …

‘I hele denne her teori indgår et mix af marxisme. Engang var den marxistiske teori, at borgerskabet udnytter arbejderklassen. Men arbejderklassen skuffede mange vestlige intellektuelle, fordi arbejderne ikke udlevede de socialistiske drømme. Så i 1960’erne ændrede man hierarkiet, så det i stedet var amerikansk imperialisme for oven og den tredje verden for neden – men der var stadig et hierarki,’ begynder han.

‘Men så gik det heller ikke længere med den tredje verden. Jeg kan huske min egen skuffelse – jeg var selv en af de vestlige intellektuelle – da det kommunistiske Vietnam overfaldt Cambodja, der var Pol Pot, der var bådflygtninge, der flygtede fra Vietnam og så videre. Men så blev den hierarkiske teori reddet af de muslimske indvandrere. Så nu hedder den: Majoriteten i f.eks. Danmark mod den muslimske minoritet.‘”

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/71991/trackback

8 Comments »

 1. En neutral betragtning må erkende at de faktuelt dygtige islamforskere findes blandt de rettroende selv, selv hvis man kun kigger på det dansksprogede internet.

  Selv de flittige Jørgen Bæk Simonsen, Tina Magaard, Thomas Hoffmann, Niels Valdemar Vinding og Jakob Skovgaard-Petersen gider næppe lære Koranen udenad, sådan at de altid kan fastslå om noget er Koranmedholdeligt. Selvfølgelig kan der også være mangler hos enkelte imamer, hvor Abdul Wahid Pedersen dengang han var med i den politiske debat som aktiv i Minoritetspartiet ikke virkede så koranstærk. Det er hans kollega Fatih Alev derimod.

  I TV2s udsendelsesrække blev ingen af imamerne afsløret i at sige noget i modstrid med Koranen eller Profetens Sædvane. Vigtigste afsløring var funktionen af Sharia-rådet ved Fredens Moske i Aarhus, men mere principielt lærerigt for mange var imam Barazi og hans djihadbelæringer. Desværre er det nok gået hen over hovedet på de fleste seere, fordi de mindre betydende emner som kvindebehandling og snyd med offentlige tilskud blev det mediefremhævede.

  Kommentar by perhag — 11. marts 2016 @ 23:01

 2. The powers that be (TP TB)

  Ja,…Den eneste måde man kan komme ind i islam debatten er fra venstrefløjen fordi den har et implicit “monopol” på samfunds kritik. Men er det ikke mere et problem der har rod i medierne? Dvs. at selve selektionen af hvilke stemmer der skal høres, har en større venstreorienteret slagside, pga. af journalisterne og redaktørerne, end selve forsknings området?

  Jeg glæder mig dog over, at Tina Magaard, Mehdi Mozzaffari og Mehmet Necef får mulighed i at blande sig i debatten, for alle der kender lidt til islam-debatten i vor nabolande, bla. Sverige og Norge, ved at det står væsentligt værre til der, og hvis man ikke er helt med på noderne om dette, så tror jeg, at Snaphanen har nogle eksempler der vil tydeliggøre problemet. Findes der overhoved en svensk/norsk Tina Magaard ?

  Thomas Hofmann som du nævner, er den der er, eller kommer, mest i skudlinjen. Min opfattelse af ham er, (og det kan være at opfattelsen er forkert), at han netop vil tilbage et Østrup`sk/Buhl`sk kildenært forsknings område, hvor man acceptere at islam har en rod, en essens, og det er også denne rod man ser og/eller genfinder, når man analysere muslimer i vore dage og i vestlige samfund.

  Spørgsmålet om tilgangen til islam fra et henholdsvis venstreorienteret, henholdsvis borgerlig synsvinkel er i mine øjne lidt af et ”luksus problem”.
  Fordi kampen for, bare at komme frem til nu, har været så enormt hård. (og ja jeg tænker også på de ofre, som mange bloggere har haft) Fordi vigtigheden i debatten nu er, at religionen islam ikke længere bare kan ses, som en af mange religioner, men at dens totalitære aspekter bliver udstillet og bragt til skue for hele befolkningen.
  Som jeg har nævnt i tidligere poster, så er den påtagede uvidenhed noget af det værste, og ja jeg tænker specielt på Socialistisk Folkeparti og på Socialdemokratiet i denne sammenhæng. Begge partier har altid tidligere i historien, haft et meget håndfast syn på religion, specielt når det gjaldt kristendommen, at dette ikke har gentaget sig overfor islam, mener jeg specifikt kan henføres til ”den manglende viden”.

  Dette er jo også en løgn, da socialdemokratierne via beboerformænd i almene boligforeninger i årtier har fået råbt sandhederne om islams tilstedeværelse, og de opståede problemer i disse boligområder at vide. Ligeledes har SF fået fra mængder af deres partimedlemmer, som er socialrådgivere, lærere hørt om problemerne der opstår i konfrontationen med islam.

  ”Den manglende viden” drejer sig altså i virkeligheden om eksponeringen af moskeerne og imamerne på TV2 i den bedste sendetid. Nu kan man ikke påtage sig attituden; ”jeg viste ikke, at det stod sådan fat”. Dette kombineret med mordene ved Krudttønden og ved Synagogen gør, at politikerne ikke længere kan undslå sig stillingtagen til religionen islam. Men samtidigt er det sjove at se, at der faktisk stadig er socialdemokrater der mener, at Socialdemokratiets ny kurs indvandrer/flygtninge politikken er alt for hård. De indlejrede politiske opfattelser er meget svære at fjerne. Det er nok også derfor, at udsendelserne ikke medfører den ”bratte opvågnen og resolutte handlen”, som mange på ”vores” borgerlige side havde håbet på.
  Hvor ofte har man ikke læst på blogs og i læserbreve at; ”hvis bare folk viste, ja så skulle I bare se”. For ”os” islam-kritikere er der jo intet nyt i udsendelserne, de er nærmere en bekræftelse i vore forudsigelser og opfattelser. Vi håber hele tiden på det ”jordskælv”, den politiske omvæltning der vil omgøre indvandrings og flygtninge politikken, men intet sker.

  Mange kan se at islams tilstedeværelse er et gigantisk problem, de kan erkende de økonomiske udgifter og sammenbrud for velfærdsstaten. De kan se den massive kriminalitet, de kan erkende kvindeundertrykkelsen og volden. Men de kan IKKE acceptere at det betyder opsigelse af FN´s flygtninge konvention fra 1951, og de kan ikke se, at øjeblikkelig udtrædelse af ALLE EU konventioner på flygtninge/indvandrer området er nødvendig.
  De kan ikke, og vil ikke se, at repatriering er en af løsningerne på problemerne med islam.

  De er bange, for EU, for FN, for de store olie lande. De er bange, og højest sandsynlig med rette, for Tyskland, der i desperation over en meget selvstændig dansk kurs, på hele indvandrer området, kunne finde på at indføre hårde økonomiske sanktioner, måske endda militære eventyr mod Danmark. Og derfor sker der lidt eller intet på dette område. Magten i dette land er lammet. Man danser ”sidelæns dans” dvs. man undgår bevist beslutninger der kan genere eller ophidse vores naboer mod syd.
  Man håber at det ligesom hovedpiner går væk. Samtidig frygter de et ”Paris” i København/Danmark. En overvældende terror aktion der ville sætte en dagsorden, skrevet i blod, som man ikke kunne undgå. Lad os håb at det ikke behøver at komme der til.

  At fagområdet Mellemøstlige sprog, (Carsten Nibur instituttet), stadigt vil være befolket med Edward Saids proselytter kommer ikke bag på mig. Og at der vil forgå en bitter kamp om fortolknings retten til islam og om hvem der har magten til dette. Hvis magten er blev forskubbet mere i den islam kritiske retning, er der i det mindste kommet noget godt ud af TV2`s afsløringer.

  Mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 12. marts 2016 @ 01:20

 3. Ja de mest troværdige islamkritikere har ironisk nok ofte mellemøstlig baggrund, og det er jo netop fordi de kender den kultur som koranen udspringer af og skal forstås i. Noget en dansk universitetsstuderende aldrig kommer i nærheden af at fatte når de “studerer” islamisk kultur via støvede bøger og teoretiske fortolkninger i små lukkede grupper på hhv RUC, kbh, århus, ålborg universitet, forfattet af samme typer som dem selv.
  Det er som en afrikaner der studerer grønlandsk kultur uden nogensinde at have været uden for landsbyen og de burde tages ca ligeså seriøst af samme grund.
  Jeg har langt større tiltro til at en åbenhjertet grimhøj-imam fortæller mig sandheden om islam end nogen dansk islam “forsker”, for han ved i modsætning til dem at han skal stå til ansvar for hvad han siger direkte blandt sin omgangskreds hvis han lyver om indholdet, og at de også tjecker hvad han siger ved at læse koranen selv.

  Tænk hvis man kunne forlange det samme af danske politikere og journalister når de danske “eksperter” fortæller dem at islam er fredens religion efter hvert islamisk terrorangreb..

  De kunne i det tilfælde selv have fundet versene der lyder “cast terror into the heart of the unbelievers” og You shall be made victorious through terror” men det er STADIG for stor en opgave for “journalisterne” i det her land.

  Kommentar by per — 12. marts 2016 @ 05:19

 4. Fremragende indlæg, glimrende kommentarer i ovenstående. Vi er enige om at intet nyt er kommet frem i de nævnte udsendelser. For så vidt var der heller ingen grund til at TV2 anvendte de skjulte kameraer. Man kunne bare have spurgt enhver imam eller muslim for den sags skyld om behandlingen af diverse forhold efter islam. Eller man kunne for så vidt have læst højt fra koranen. Ikke desto mindre repræsenterer udsendelserne et ryk i retning af, at mere af sandheden nu kommer frem. Ikke en revolution, men verden flytter sig (trods alt) i små skridt. Nu må vi dog se hvor længe vi skal trækkes med den om en dansk udgave af islam.

  Kommentar by Satan — 12. marts 2016 @ 09:43

 5. Er det virkelig nødvendigt, at skulle se på billeder af Bræk Simonsen? Man få jo morgenkrydderen i den gale hals!

  Kommentar by Nielsen — 12. marts 2016 @ 10:50

 6. Det har alt at gøre med den rød-islamiske alliance som fabian society arbejder på at opbygge. Islam listes ind ad bagdøren, så det kan bruges i hegelianeren imod os alle.

  Se under afsnittet “The fabian society and islamisation” her:

  http://www.freebritainnow.org/0/fabiansociety.htm

  Kommentar by jacques d'biann — 12. marts 2016 @ 12:03

 7. Spørgsmålet om islam-forskningen er yderst interessant. Islam-forskningen bygger delvis på en hermeneutik – en fortolkningslære.

  Al forskning og videnskab, der undersøger et felt, hvis afsæt i afgørende grad hviler på et skrift, må beslutte sig for en hermeneutik. Koranen, thoraen, Det ny Testamente, Det kommunistiske Manifest, Maastricht-traktaten, Mein Kampf – alle disse er grundskrifter, som enten historisk eller som stadig udgør (en del af) fundamentet for islam, jødedom, kristendom o.s.v.

  Denne Traktat udgør en ny fase i processen hen imod en
  stadig snævrere union mellem de europæiske folk, i
  hvilken beslutningerne træffes så nært på borgerne som
  muligt

  Disse skrifter er mere eller mindre hermetiske – altså kræver større eller mindre grad af fortolkende brobygning mellem ordlyd og meningsindhold.

  Efter mange år som fortolker af tekster er jeg selv kommet til den mening, at en tekst i udgangspunktet og så langt som muligt skal læses og fortolkes bogstaveligt. Når Hitler siger, at han vil slå jøderne ihjel, ja, så er det simpelthen, fordi han mener, at han vil slå jøderne ihjel. Når Jesus i Bjergprædikenen fordrer radikal kærlighed af sine tilhængere, så er det radikal kærlighed, der er budskabet. Når Allah i Koranen meddeler, at vantro skal bekæmpes, og at frafaldne skal slås ihjel – ja, så er det simpelthen sådan, at teksten skal forstås.
  Dette er en hermeneutik, man kunne kalde en mellemposition mellem, hvad man i filosofien kalder henholdsvis “fysikalisme” (værket er lig med dets ydre fremtrædelse) og “produktionsmentalisme” (værket er lig dets ophavsmands intention).

  Der er desværre i moderne vestlig hermeneutik en stærk trang til at ville fortolke grundtekster anderledes. Ikke ud fra værkets objektive kendetegn eller ud fra ophavsmandens intention. Derimod står fortolkerens egne fordomme i centrum. Dette er, hvad man kalder “receptionsmentalisme”.

  Hvad betyder så det? Jo, det betyder konkret, at når Allah i Koranen meddeler, at frafaldne skal slås ihjel – så betyder det I VIRKELIGHEDEN, at Allah er enormt kærlig, og at Allah i virkeligheden mener, at frafaldne faktisk skal mødes med forståelse og en solid førtidspension fra en velmenende velfærdsstat.

  Receptionsmentalismen, eller post-modernismen med et andet ord, er en ladeport for bedrageriske imamer, socialrådgivere og naive og beregnende bedsteforældre for asyl til at snyde os danskere for vores ret til Danmark.

  Det er her, vi står nu. Tak til TV2 for “Moskeerne bag sløret”. Tak til TV2 og DR. I kommer 30 år for sent!

  Kommentar by Boethius — 13. marts 2016 @ 09:45

 8. @7: Hov – jeg fik vist ikke slettet det lille indrykkede afsnit i begyndelsen af mit indlæg – fra præamblen til Maastricht-traktaten fra 1992 – det solide grundlag for nutidens europæiske undergang.

  Kommentar by Boethius — 13. marts 2016 @ 09:47

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper