15. april 2016

Jacob Scharf: Islamisk radikalisering har intet med Islam at gøre, politiske mål er efterrationaliseringer

Tidligere PET-chef Jacob Scharf var gæst i Deadline fredag i sidste uge, i egenskab af direktør for den sikkerhedspolitiske tænketank CERTA. Emnet var islamisk radikalisering, og udgangspunktet var en af Scharf udarbejdet rapport om samme. Rapporten handler hovedsageligt om islam, men der er også gjort plads til et kapitel om at bekæmpe ‘højreekstremisme’, der nævnes hele 39 gange på de 88 sider. Venstreekstremisme tematiseres ikke, og nævnes blot fire gange, alle i forbindelse med sætningen ‘højre- og venstreekstremisme’. Et faktum der sætter Jacob Scharfs herostratiske P1-optræden i relief.

(Certa, Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme, 2015; Trygfonden.dk)

Jacob Scharf sagde meget selvmodsigende vrøvl under den ti minutter lange interview, og det er som om apologeterne er ved at være slidt ned. Scharf hævder, at forskningen bakker ham op, men altså – forskningen er jo en integreret del af problemet. For Scharf handler terrorisme om mange forskellige ting, blot ikke om religion (læs: Islam). Afslutningsvis forklarede han, at islamiske terrorister heller ikke havde politiske mål, men at det i virkeligheden handlede om marginalisering, tilhørsforhold og en række andre pseudo-akademiske trylleord.

Enhver der kender lidt til Koranen, vil vide at Islam er en ideologi, og tager man Scharf på ordet, så vil enhver der forfølger ideologien militant, være et frustreret offer for samfundets marginalisering, ikke en proponent for en ideologi. Når kommunister i Brigate Rosse bombede for at skabe en ny revolutionær stat, så kan det heller ikke have noget med politik at gøre. Voldelige personer begår vold, og det udtrykte motiv er blot en bekvem ‘efterrationalisering’. Martin Krasnik gjorde det glimrende, men også på lidt billig baggrund.

Tænketanken Jacob Scharf tænkte ikke dybe tanker, om andet end egen karriere, og lød som en gennemsnitlige universitetsmarxist. Indslaget kan se på dr.dk.

Jacob Scharf, direktør, Certa: … der er relativ stor forvirring i den offentlige debat om radikalisering, og derfor er der brug for at vi kigger på hvad det er vi ved, om hvem der bliver radikaliseret og hvorfor. Og det vi kan se, er for det første, at der ikke er nogle klare årsagssammenhænge. Men der er en række baggrundsfaktorer, som spiller ind her. En række forhold, som virker som katalysatorer, og så er der selvfølgelig en række måder som radikaliseringen foregår. Hvis vi kigger på baggrundsfaktorene, så er det gennemgående, at dem der bliver radikaliseret, at de har en oplevelse af marginalisering, en følelse af, at de bliver behandlet uretfærdigt. Og som der også er hos de pågældende på det tidspunkt, hvor de søger en mere radikal retning, en sårbarhed, typisk på grund af nogle skift i deres liv.

Jacob Scharf: … ikke på alle faktorer, for der er nogle fællestræk, når vi kigger på de terrorsager vi har haft i Danmark, og også i udlandet. Vi kigger på – hvem er det der er blevet radikaliseret, hvad er det for en baggrund de har, og hvordan er det radikaliseringsprocessen er forløbet. Det man kan se, det er, at der jo ikke er tale om at man på grund af en bestemt etnicitet, på grund af en bestemt religiøs tilhørsforhold er disponeret for at blive radikaliseret. Det er i langt højere grad et spørgsmål om en følelse hos personen, en marginalisering, at stå udenfor… Der er forskning på området. Der er rent faktisk foretaget undersøgelser af de her ting. Det vi gør i rapporten, det er at kigge på – hvad er det for forskning, hvad er et for resultater man har, og så prøver vi også, at lave en samlet fremstilling af de forskningsresultater. Så der er forskning på området.

Jacob Scharf: … der er nogle baggrundsfaktorer, som har en central betydning her, og der er også nogle forhold som virker som katalysatorer. Hvorfor er det at nogle bliver radikaliseret, og ikke andre. Det handler i høj grad om, at der hos dem, der så bliver radikaliseret, når de går ind i et forløb, så handler det om en fascination af vold, en søgen efter spænding. Det handler også om en søgen efter et tilhørsforhold, og efter en gruppeidentitet.

(Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme, s. 20)

Martin Krasnik, DR2: Hvorfor nævner du ikke – nu sidder jeg og kigger på den her rapport, som både er kommet i en længere og en kortere version, og der står simpelthen intet om at religion er problemet. På trods af, at langt langt de fleste af de her mennesker bekender sig til en meget meget klar religion, dogmatik og holdninger i den forbindelse.

Jacob Scharf: Ja, og det er fordi, de undersøgelser, den forskning, der ligger på området – peger meget klart i retning af, at det her er ikke et spørgsmål om religion. ligeså lidt som…

Martin Krasnik: Men de er jo alle sammen fra samme religion?

Jacob Scharf: Lige så lidt som venstreekstremistisk terrorisme har haft noget med politik at gøre, eller højreekstremisme for den sags skyld, så har det her grundlæggende ikke noget med religion at gøre. Det vi kan se, det er at dem der bliver radikaliserede, og dem der begår terrorhandlinger, der fylder religion faktisk meget lidt. De er ikke særligt velbevandret i religion. Religionen er i de her processer en efterrationalisering, et spørgsmål om at bruge nogle religiøse argumenter til at forklare og retfærdiggøre voldelige handlinger.

Martin Krasnik: Er det ikke sådan en underlig psykologisering. Det kan da godt være det er en efterrationalisering, men vi taler om folk der på ret kort tid bliver radikaliseret. En af dem der blev tilbageholdt i går, anholdt i går, en af dem der har været i Syrien, han blev på meget få måneder radikaliserede, og arbejdede vistnok som pædagogmedhjælper eller et eller andet, var en del af det danske uddannelsessystem. Han bliver religiøs, det er det der er den afgørende faktor for ham, ligesom for mange af de andre.

Jacob Scharf: Nej, nej. Det er ikke rigtigt.

Martin Krasnik: Det er næsten umuligt at forestille sig, hvordan forskning kan udelade det åbenlyse logiske svar.

Jacob Scharf: Han bliver voldelig, og han bevæger sig i voldelige…

Martin Krasnik: – Han siger han bliver religiøs!

Jacob Scharf: – en voldelig ekstremistisk retning. Ja, og det er nogle argumenter. Det er de argumenter, den propaganda, som islamiske ekstremister bruger, og det er det som terrorister bruger for at forklare og retfærdiggøre hvorfor de begår vold. Så det er ikke et spørgsmål om religion, ligeså lidt som venstreekstremistsk terrorisme, højreekstremistisk terrorisme, er et spørgsmål om politik, selvom der bliver brugt politiske argumenter for at forsvare de voldelige handlinger.

Martin Krasnik: Det sætter jo simpelthen en pil igennem årtiers mantra om terror, at det er politik med andre midler. I stedet for at føre politikken i parlamenter eller ved at gå til demonstrationer, så fører man den ved at udøve vold. Og de her islamister, de siger det jo selv – de er uenige i den politik vi fører i Mellemøsten, det er en krig de fører mod os. Os mod muslimerne. Vesten mod Mellemøsten eller Islam. Altså, det er politisk-religiøse argumenter. Og så siger du, at det tror jeg bare ikke på, at de mener alvorligt – eller hvad?

Jacob Scharf: Nej, der er jo ingen tvivl om, at terror og formålet med terror, jo ikke bare er et spørgsmål om at slå ihjel, at slå så mange civile ihjel som overhovedet muligt. Der ligger nogle motiver, der ligger også i det, at man ønsker at tvinge eller true, at destabilisere samfund som man mener hviler på nogle forkerte værdier. Og det er derfor, at vi skal tage terrortruslen alvorligt, fordi de berører, og er rettet mod nogle grundlæggende værdier i vores samfund. Men det er væsentligt at holde fast i, for det er jo også afgørende for hvordan vi vælger at bekæmpe og forebygge terrorisme – er det væsentligt at holde fast i, at det her handler om nogle andre ting end religion. Der indgår nogle religiøse argumenter, men det handler grundlæggende om nogle andre ting.

Martin Krasnik: Det er simpelthen for ukomfortabelt for os at sige, at det handler om religion. Det forsøger politikere jo altid at sige, at det ikke handler om Islam, men noget andet, og så siger vi også samtidigt, at det jo nok heller ikke handler om politik, for hvis det gjorde det, så var det jo en politisk kamp, hvor vore politiske modstandere ikke anerkender vores politiske slagmark, men tyer til vold. Men terror har jo altid eksisteret som politisk våben. Det gør det også i dag, og så siger du – næh, det tror vi bare ikke rigtigt på, at de mener. Det er nogle helt andre motiver end dem de selv tror de har. Hvordan kan man undersøge sig frem til det?

Jacob Scharf: Det er jo rent faktisk fordi, at der er foretaget forskning i de her ting, og der er kigget på de terrorsager vi så har haft, både i Danmark og i udlandet, de gerningsmænd der har begået forfærdelige handlinger. Hvis vi spoler tilbage, og ser hvad det så er for nogle personer det handler om, hvad er det for en udvikling de har gennemgået, hvad er det der har motiveret dem, ja, så er det grundlæggende nogle andre ting end religion. Og religion det er først og fremmest en efterrationalisering. Det er religiøse argumenter der bliver brugt til at forklare og retfærdiggøre voldelige handlinger. Vel at mærke voldelige handlinger, som er rettet imod vestlige samfund, som er rettet imod nogle grundlæggende værdier i åbne demokratiske samfund.

Martin Krasnik: Det er jo det samme som at sige, at du mener ikke hvad du siger. Du mener i virkeligheden noget andet. Du sidder overfor en politiker, og siger – du har nogle helt andre motiver, end det du har, bare fordi vi ikke bryder sig om den måde du udtrykker dig på.

Jacob Scharf: Nej, men det tror jeg man vil se i mange sammenhænge, at der kan blive brugt nogle argumenter, nogle forklaringer, i virkeligheden i forhold til nogle handlinger, hvor det der ligger til grund for de pågældende handlinger er det andet.

Ekstern kommentar.

“Det blev om ikke andet klart, da han – naturligvis for ikke at lyde fuldstændig imbecil – indrømmede, at terror er et angreb på de vestlige værdier. For hvordan skulle en adfærd drevet udelukkende af behovet for spænding og fællesskab dog være et angreb på ‘værdier’? Var det ikke netop en del af efterrationaliseringen: at man påstod at agere i forhold til en værdikonflikt mellem islam og vesten, mens man i virkeligheden udlevede helt andre behov?

… hvis man nu ikke har alt for mange brikker at flytte rundt med, er det jo også en stor fordel at kunne forklare hele kulturhistorien med en lille håndfuld let lærte begreber – fx ‘frustration’, ‘traume’, ‘eksklusion’ og ‘fællesskab’ – i stedet for at skulle sætte sig ind i alle de sære tanker, som folk har udtrykt i vidt forskellige sprog og terminologier.

Scharfs betonfaste adskillelse imellem de psykologiske årsager til terror og de ideologiske efterrationaliseringer lugter langt væk af tankeløse menneskers leg med nogle begreber, de ikke kan overskue.” (Tankesite, 9. april 2016)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/72894/trackback

53 Comments »

 1. Med tanke på Bonnichsen og nu Scharf må man spekulere lidt på hvorledes chefer i PET ansættes?

  Kommentar by Sigwar — 15. april 2016 @ 15:54

 2. Man føler sig hensat til en totalitær stat som det gamle Sovjet. Vi er regeret af et system af ideologiske livsløgnere. Systemet kan nok heller ikke reformeres men må kollapse som Sovjetstaten.

  Kommentar by Thorsted — 15. april 2016 @ 15:59

 3. Endnu en fuldstaendig fejlbesaetning . Saet dog den mand fra bestillingen .

  Kommentar by Krassisten — 15. april 2016 @ 16:04

 4. Scharf og Bonnichsen blev jo netop chefer, fordi de var politiskeidioter – præcis som de der ansatte dem.

  I dag blev endnu et politiskorakel, Ask Rostrup, forfremmet i DDR-systemet. Skatteyderne betaler (velvilligt?) for hans lønstigning… Partier der påstår sig på danskernes side er tavse.

  Kommentar by Polka Charlie — 15. april 2016 @ 16:06

 5. Jeg syntes det er SERIØST skræmmende at en SÅ virkelighedsfjern idiot (inkl hans forgænger bonnichsen) kan være ansat som chef for danmarks højeste sikkerhedsinstans! Jeg kender ikke den nye chef, men der skal ske en 180 graders holdningsændring hos ledelsen hvis PET skal have bare den mindste troværdighed tilbage efter de to klovne der har smadret den totalt.

  Jeg så forresten en stor reklame på et busstoppested i går for statens digitale løsning “e-boks”, der opfordrede til at man opbevarede alle sine private dokumenter inkl digitale adgangskoder, bankoplysninger, osv hos dem.. Jeg tror jeg springer over.

  Kommentar by per — 15. april 2016 @ 16:16

 6. Martin Krasnik: “Det er næsten umuligt at forestille sig, hvordan forskning kan udelade det åbenlyse logiske svar.”
  Ha, ha, legendarisk sætning.

  Og denne her perle: “Det er nogle helt andre motiver end dem de selv tror de har. Hvordan kan man undersøge sig frem til det?”
  Genialt.

  Men det er på en alt for billig baggrund.

  Og ikke desto mindre er det den “forskning”, som Jacob Scharf plæderer for, som vestens såkaldte ansvarlige politikere klamrer sig til. Det er ikke bare outrerede post-marxister, men også såkaldte borgerlige – der har annammet denne psykologiserende og belærende “forskning” om, at islam intet har at gøre med islam.

  Men man kan godt følge lidt af denne ”forskning” om, at ”de har en oplevelse af marginalisering, en følelse af, at de bliver behandlet uretfærdigt.”

  For det ligger iboende i den muslimske tro at opsøge offerrollen, når man er magtmæssigt svag. Det er Medina-fasen. Så meget desto bedre smager den muslimske hævn (”herrefolksmentalitet”), når man har erobret magt. Så har man opnået Mekka-fasen. Med andre ord: De gennemlever Mo-s Medina-Mekka kompleks: Det svage religiøse offer i Medina, der transformere sig til den hævngerrige voldelige krigsherre i Mekka. Det er islam i en nøddeskal.

  Kommentar by traveler — 15. april 2016 @ 16:22

 7. Det handler om magt.
  Vi skal underkaste os islam.
  Det er de blevet hjernevasket med fra barnsben.
  Vi er beskidte vantro undermennesker, derfor er det deres pligt at dræbe os eller tvinge os til flugt eller til at konvetere til islam.
  Man kan kalde det politik eller religion. Jeg kalder det krig. Ligesom jeg mener at alle krige i bund og grund er kriminalitet. Hvor man dræber og plyndre den oprindelige befolkning, for til sidst at tage deres land.

  Det nye er at vi istedet for at forsvare os selv, vores land,vores landsmænd vores værdier og vores familier. Er der nogen politikere og andre . Der har skrevet under på at vi skal bare give det væk til fremmede fjendtlige magter. For det er deres menneske ret.

  Man spørger sig selv hvorfor? !!!

  Tosser som Jacob Scharf kan, eller vil aldrig forstå det. Jeg så ikke programmet, men sidste gang, jeg så ham blamere sig tænkte jeg, sådan taler en konvertit.

  Kommentar by XXXXX — 15. april 2016 @ 16:26

 8. Jacob Scharf har været en eklatant fiasko de sidste mange år. Hvorfor nogen vil betale ham for, at lave arbejde der kræver tankens klarhed er totalt uforståeligt.

  Kommentar by mb — 15. april 2016 @ 16:35

 9. Scharf er bestilt løgner.
  Har han ikke altid virket nikkedukkeagtig?
  Folk som Scharf og Bonnichsen hører nok mere til i sverige eller england. Der er ikke mange der æder lort de lukker ud.
  Hele det politisk korrekte sølvpapirhat segment har efterhånden lukket sig godt og grundigt om sig selv og sidder vel egentlig bare og retfærdiggør hinanden i deres evigt verdensfjerne propaganda.
  Den eneste grund til at der bliver lyttet er at de har medierne.
  Drop den mediestøtte så får vi at se hvor meget taletid Jacob Scharf får.

  Kommentar by Frank Hagmann — 15. april 2016 @ 17:05

 10. Utroligt, at man har haft en sådan argumentresistent tåbe siddende som chef i PET.
  Så når muslimske kameldrivere pludselig ifører sig hvid kalot og natskjorte, og lader skægget gro, så har det intet med islam at gøre !

  Når de pludselig bruger meget tid i den lokale terroist rede, og lytter til tåbelige imamer, så har det sleeet intet med islam at gøre !

  Når de inden udløsning af selvmordsbæltet råber Allahu Akbar, så har det intet med islam at gøre ! Hvor megen dumhed har man egentlig lov til at stille til skue.

  Hvis problemet med muslimer er ”socialt” er det et kulturbetinget socialt problem. Den kultur der skaber problemerne hedder islam. Så kan det vist ikke siges tydeligere.
  Islam er enten en politisk ideologi med religiøs legitimation eller en religion der legitimerer politiske handlinger. Da, islam ikke adskiller det religiøse aspekt fra det politiske, da er de komplementære.
  Et islam uden politiske konsekvenser er ikke islam, og et islam uden religiøs tro er heller ikke islam. Politisk islam og religiøst er identiske, det ene ikke uden det andet.

  De føler sig nok marginaliseret, og må ty til bomber, fordi de åndeligt er dårligere udrustet end etniske danskere, ergo kan de ikke begå sig. Se prof.emer.dr.phil. Helmuth Nyborgs kronik “Frygt Danmarks fremtid” i Jyllandsposten 8.april s.25.Det er jo en kendt sag, at hvor dumheden sætter grænser, træder volden ind.

  Enten har Scharf prostitueret sin dømmekraft, eller også har den taget skade af andre grunde. Men dumhed, uvidenhed og selvovervurdering ses ofte hånd i hånd.
  Meningsmaskinen Scharf drejer endeløst og meningsløst om sig selv som en gennemridset singleplade, der er gået i hak. Det er meget irriterende at høre på en plade der er gået i hak.

  Kommentar by der Adler — 15. april 2016 @ 18:07

 11. Har Jacob Scharf undersøgt sammenhængen mellem islam og muslimers personlighedstype?

  Der kunne han starte, hvis han vil vide mere.

  Kommentar by Niels P. — 15. april 2016 @ 18:19

 12. Billeder siger mere end tusind ord.

  Hvem er de tre optimister der kærligt rækker hånden til en terrorist i færd med at slå dem ihjel?

  Og hvor realistisk er det at han svarer ved at droppe volden og række hånden tilbage?

  Passer det at alt vil ende lykkeligt, hvis man bare åbner sit hjerte og hjem for terroristen?

  Er det direktørens drømmetanks eneste bud på “modstandskraft mod terror”?

  Sammenlign disse to artikler:

  http://www.helsingordagblad.dk/ritzau/politi-faar-pris-for-at-skabe-tillid-paa-vestegnen/

  http://www.jihadwatch.org/2016/04/muslims-using-german-military-as-a-training-ground-for-jihad

  Får det dig til at føle større eller mindre tillid at politiet giver radikaliserede unge muslimer større indblik i hvordan institutionen fungerer indefra?

  Er de udstrakte hænders strategi effektiv over for Islamisk Stat?

  Kommentar by M — 15. april 2016 @ 18:26

 13. Ufatteligt at Scharf som jøde kan være så ignorant overfor den betydning religion kan have for den enkeltes verdenssyn. Det må være hans venstresnoede tankespind, der har suspenderet mandens dømmekraft.

  Skræmmende at tænke på, at han har haft ansvaret for rigets sikkerhed i flere år. Han gjorde et stort nummer ud af at efterabe MI5, som talte om terroristser med ‘the intent, the capability and the capacity to commit terrorist act’, hvilket i Scharfs terminologi blev til ‘viljen, kapabiliteten og kapaciteten til at begå terrorhandlinger’. Nogle tekster er bare bedst på originalsproget.

  Kommentar by Olé — 15. april 2016 @ 18:37

 14. Kommentar by Sigwar — 15. april 2016 @ 15:54
  Undertegnede har flere bekendte der har været ansat i politiet i mange år, heraf en der har været flere år i PET. Lederne i PET og politiet iøvrigt bliver ansat ALENE pga. deres politiske holdninger, det er ikke noget krav at de har en politifaglig baggrund. Det er rystende men sådan er det.

  Kommentar by Danskeren — 15. april 2016 @ 18:59

 15. Det kan da godt være at Scharf mener at islamisk radikalisering intet har med islam at gøre, men islamisterne mener noget andet. De henviser konstant til deres manual: koranen. Scharf tror at han kan få islamisk radikalisering til at forsvinde ved at holde sig for sine politi øjne og øre, når islamisterne folder sig ud – som om de ikke fandtes. Men alle vi andre kan jo godt se hvor vigtig islam er for nogle terrorister og islamister. Det varsler ilde med sådan en PET-chef. Men Politiet har jo også fået islamise bederum. Politiet er ikke objektiv mere. Jeg finder det meget mærkværdigt at en ledende dansk politichef gør sig klog på islam. Scharf har sikkert ikke engang læst islamisternes håndbog: koranen.

  Kommentar by Liva — 15. april 2016 @ 19:01

 16. Martin krasnik: “Det er nogle helt andre motiver end dem de selv tror de har. Hvordan kan man undersøge sig frem til det?”

  Det spørgsmål kunne (og burde) faktisk være baggrund for en hel deadline udsendelse i sig selv.

  Kommentar by per — 15. april 2016 @ 19:02

 17. Scharf kan ikke have set TV2’s dokumentarserie “Moskeerne bag sløret”, som er fuld af dokumentation for at radikaliserede er dybt religiøse mennesker. Vi så hvad der prædikes om i nogle moskeer. Det var religiøs radikalisering, vi så nogle steder. Og vi så det samme med konvertitten Victor, der havde været i en moske. Han havnede som dybt religiøs selvmordsbomber.
  Scharf holder sig måske med vilje? for både øjne og øre. Det hjælper dog ikke danskere og det hjælper ikke Danmark, når politichefer stikker hovedet i et hul i jorden som en struds. På den anden side kan det tolkes som om Scharf ikke vil nedlade sig til at høre det de radikaliserede religiøse siger. Det virker diskriminerende. Kan han ikke se hvor glødende de selv proklamerer at koranen er deres manual? Vil den tidligere PET-chef ikke lytte til brune mennesker?

  Kommentar by Liva — 15. april 2016 @ 19:31

 18. Gud fader for en idiot.
  Uvidenheden sløret af en masse pseudo akademisk sludder og vrøvl.
  Manden er åbenbart ikke i stand til at drage en slutning ud fra rene kendsgerninger, og udstiller sig selv som en komplet tåbe.
  Danmark er sgu godt hjulpet med den slags narrer på topposter i politi og justitsvæsen. Manden er gud hjælpe mig chef for en “tænketank” igen en, som vi efterhånden har et hav af.
  Kommer i tanke om “Admiralens vise”

  Kommentar by Finn A.Skov — 15. april 2016 @ 19:35

 19. “… Det er i langt højere grad et spørgsmål om en følelse hos personen, en marginalisering, at stå udenfor…”

  Jacob Scharff gør, som så mange andre, terroristen til en afviger med personlige problemer.

  Derved er det umuligt for ham at se forbindelsen mellem mainstream islam og terror. Han overser, at nogle af islams mest lærde repræsentanter billiger terror og andre umenneskelige handlinger.

  Ayatollah Khomeini i Iran var blot en af den slags repræsentanter. Finder de det nødvendigt af taktiske grunde, skjuler de deres indstilling for offentligheden.

  Kommentar by Niels P. — 15. april 2016 @ 20:06

 20. Trygfondens plakat viser ikke modstandskraft men eftergivenhed.

  Kommentar by Liva — 15. april 2016 @ 20:11

 21. DJØF invasionen i toppen af beslutningstagerne i Danmark viser sig at være samfunds omstyrtende kommunister der fastholder monopoler og høje lønninger til dem selv, offentlig ansatte akademikere er samfundets svøbe, akademikerne burde hver i sær huse tolv flygtninge for egen regning, hvis de protestere skal de fratages deres hverv, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 15. april 2016 @ 20:23

 22. Jan Böhmermann gør grin med intellektet hos tyrkernes overhoved.
  Hvem holder Jacob Scharf for nar?

  Kommentar by Menig 442 — 15. april 2016 @ 20:23

 23. Læs bogen af Ian Buruma (brite af hollandsk afstamning): År Nul.

  Når man har læst den bog kan man godt forstå, hvorfor sådan nogen som Scharf bliver PET chef o.a.

  Alle systemer og retninger inden for politik og statsdannelser, retsvæsen og alle former for myndighedsadministration, folkeoplysning, uddannelse, medier osv. osv. har efter min anskuelse, meget sjældent været i harmoni med noget som helst. Her har et hvilket som helst folk næsten aldrig haft den reelle indflydelse på tingenes tilstand, før under og efter, herunder skyld, retfærdighed, retsforfølgelse og straf. Demokrati er for en stor dels vedkommende en narresut, som sættes ud af kraft, hvis omstændighederne ikke passer magthaverne eller deres støtter (EU, Nato, FN m.fl.). Man vil gøre alt – virkeligt alt – for at undgå at et givet folk får for meget magt og bestemmelse.
  De tider vi lever i nu viser med stort klarsyn, at man på alle måder søger at manipulere, omfortælle, lyve og bedrage, så kaos, oprør, borgerkrig og krasse forandringer ikke bliver til virkelighed.
  Det vil de fleste jo også helst have ikke sker og måske er vi nødt til at indse, at demokrati og retfærdighed, ikke har noget med hinanden at gøre, hvis man skal sikre en ikke voldelig tilstand rundt om i verden.
  Efter at have læst den bog om situationen i 1945 og hvad der forløb op til denne tid på verdensplan og i 1945 – år nul – og i tiden derefter, forstår jeg godt hvorfor alting ser ud som det gør – totalt uigennemskueligt og uden logisk samling. Verdens gang er stort set umulig at styre og forudse og man kan kun opnå en heldig hånd af og til – ellers er der mest tale om damage control og “slukning af brande og putte propper hullerne i digerne”. Det muliges kunst.
  Man kan på den baggrund godt forstå, at man forsøger at opnå verdensomspændende aftaler landene og kontinenterne imellem.

  Hvad ville jeg/vi selv gøre i magthavernes sted? I en verden så ekstremt komplekst, som den er – ikke mindst her i de tider, som jeg godt mener man kan kalde ÅR NUL – hvor islam breder sig verden over og hvor man i magtens korridorer på alle måder søger at undgå at det hele bryder sammen?
  Her gælder det om at beherske alle samfundets “betjeningshåndtag” – derfor ser vi nu magtens ledere og deres lakajer tage kontrol med alt det der kan undertrykke, manipulere og forvirre folk og fæ på alle planer.

  Selv om vi endnu ikke er nået til ÅR NUL – vil denne tilstand på en eller anden måde indtræde inden længe, når islam får de ledende magter, sammenslutninger og samhørighed destabiliseret og alle må hytte deres eget skind.
  Se bare på FN og EU – 2 mægtige institutioner, som ikke mere er hvad de var tænkt eller ønsket som.
  Især FN er smadret via en antagelig demokratisk eller “nødvendig” overtagelse fra failed states fra hele verden – og det vil kun blive værre – FN vil ikke i fremtiden komme til at spille nogen vigtig rolle – kun rollen som dem der afgørende skubber til det væltende læs. De vil ikke blive løsningen, men en del af samme.
  Ligeledes ser vi et EU i begyndende opløsning og reelt handlingslammet.
  Så nu er gode råd dyre og man kan ikke skjule, at man er i “damage control mode” – man vil ikke i længden kunne skjule og styre udviklingen – det viser alle historiske hændelser.

  Måske kan vi ikke gøre noget alligevel og vi må lade magten og eliterne køre løbet færdigt…?

  Læs bogen ÅR NUL og forstå vores egen nære fremtid…!

  Kommentar by Black Watch — 15. april 2016 @ 20:35

 24. “Radicalization comes packaged with a set of local grievances and explanations. It contends that all Muslim terrorism is a response to local conditions and that we are responsible for those conditions. Even though the “radicalization” is Islamic, it denies that Islam plays a positive role as a Jihadist goal. Instead, like Halal liquor or hashish, it’s what Muslims turn to when they have been disappointed in the West or in their own governments. Islam is just what happens when a Belgian Muslim can’t get a job.

  And yet Islam is the only positive uniting factor for Islamic terrorism.

  Why otherwise should a Moroccan youth from a French suburb who works at a nightclub, the son of a rural Saudi farmer who has never been outside his country and an American teenager who converted to Islam all risk their lives to form an Islamic State? The Jihadis of ISIS are a truly multinational and multicultural bunch. They have traveled to two foreign countries that most of them have never been to.

  What else unites them into a common identity that they are willing to kill and die for if it isn’t Islam? ”

  Daniel Greenfield – THE FALLACY OF FOCUSING ON ISLAMIC RADICALIZATION
  http://www.frontpagemag.com/fpm/262461/fallacy-focusing-islamic-radicalization-daniel-greenfield

  Kommentar by BE — 15. april 2016 @ 20:42

 25. Jakob Scharf har trukket sin juristeksamen i akademikerautomaten udenfor Nyhavn 17.- Hvor ellers ? Husk på hvordan han blamerede sig i Sass Larsen og Pia Kjærsgård sagen. – Hans udtalelser er irrationelle i forhold til de danske frihedskæmpere under 2. verdenskrig. Skipper Klement og hans folk.Niels Ebbesen og hans 4 brødre og deres folk osv— I Sovjet har man aldrig opført sig så tåbeligt, som i Danmark.I Sovjet blev samfundet faktisk mere og mere russisk nationaliseret.

  Kommentar by dansker — 15. april 2016 @ 21:04

 26. Ikke enig i vi ikke er nået år nul.

  Kommentar by Peter Buch — 15. april 2016 @ 21:36

 27. Var det ikke samme mandsling, der kategorisk udelukkede, at IS-terrorister kunne finde på at skjule sig i migrant-strømmen? Tror disse folk virkelig, at de kan tale stik imod enhver sund fornuft? Igen og igen – og helt uden at forholde sig til rækken af tidligere fejltagelser? Det må være frustrerende for gode politifolk at have sådan en nar i toppen. Og mildt sagt ikke betryggende for os andre. Men hvem skulle fyre ham? Impotente Pind? Han var jo selv med i førnævnte løgn – for snurrende kamera.

  Kommentar by Søren Hansen — 15. april 2016 @ 21:42

 28. Ham Scharf, er han ikke ved at være lige så rundhovedet som Bonnichsen. Nå, men det har jo ikke noget med ideologien islam at gøre……..

  Kommentar by Neuhammer — 15. april 2016 @ 21:58

 29. glemte i skyndingen:

  Opsig konventionerne.
  Start repatrieringerne.

  Kommentar by Neuhammer — 15. april 2016 @ 21:59

 30. Hvorfor vil eliten ikke lytte til sund fornuft? Helmuth Nyborg advarede allerede i 2011 mod konsekvenserne ved den massive tilstrømning af fremmede, men intet er åbenbart sket. Vil eliten helt bevidst ødelægge Danmark i en eller anden fanatisk tro på det liberale demokratis overlegenhed?

  Kommentar by Niels — 15. april 2016 @ 22:01

 31. Nå, han er jo allerede forgyldt forhenværende. Ikke til at holde rede på alle disse efterplaprende fjolser. Bonnichsen får vel så en konkurrent som pressens darling til bestilt bagatellisering og bortforklaring af islamisk terror.

  Kommentar by Søren Hansen — 15. april 2016 @ 22:03

 32. Hvormeget og hvem betaler disse Scharf typer for krampagtigt at bort forklare fakta ,og saelge ud af arvesoelvet.

  Kommentar by dunk — 16. april 2016 @ 01:45

 33. Jacob Scharf er så slesk og politisk korrekt at han nok skal få karrieren på ret køl efter Pet affæren.

  Kommentar by Chamberlain — 16. april 2016 @ 02:10

 34. Scarf startede under megen støj og hype et sikkerhedsfirma efter han blev afskediget i vanære.

  Og nu skriver han rapporter med “særlig” vinkel for Tryg Fonden?

  hemmm. Det går vidst ikke godt med firmaet. Og temmelig åbenlyst så er han igang med, som led i et foregrebet forsvar af egne og andres gerninger og mangel på adekvæt handling. Tju hej hvor det går med, at dokumentere hvad vi ikke vidste. For forsikringstagerne i Trygs penge…

  Kommentar by Hans Und — 16. april 2016 @ 06:19

 35. 23 Black Watch,

  Jeg har anset/ anser Buruma for en af tosserne (og i sammenhængen, sammen med Bendict Anderson), når det handler om nationalisme kritik.

  Anderson tager sit udgangspunkt i filippinske Jose Rizal og det gør Buruma, ihvertfald tildels, også. Dels ankommer de på, om ikke vanvittige, så forvredne konklusioner. Dels bliver de slæbt rundt i alle mulige anti-nationale sammehænge som sandhedsvidner (Buruma og Anderson), hvor baggrundstæppet reelt er filippinsk nationalisme som den så ud i sidste halvdel af 1800 årene. Hos de venstreorienterede bliver det selvfølgelig karrikeret til, at de stakkeles brune var forført af hvide europæiske ideer om nationalisme.

  Men ser man den nationalisme udover den konkrete sted- og tidslige ramme så er den begrundet dybere end i europæisk nationalisme i samme periode. Man kunne give den overskriften “kosmopolitisk nationalisme”, hvad jeg vil begrunde med, at kosmopolitisme står som en modsætning til den venstreorienterede “internationalisme” og at man anerkender kultur og race som forskelle man må indrette sig efter da man alligevel ikke kan stille meget op overfor dem. Såsom at der ikke automatisk kommer noget godt ud af at blande dem, eller at det for den sags skyld skulle være ønskeligt.

  Rizal skriver i øvrigt klart og tydeligt og kan fint læses af en hvilken som helst damefrisør for fornøjelsens skyld, uden hjælp til forståelsen fra folk som Buruma og Anderson, faktisk ødelægger det vittighederne. Rizals to bøger er så i øvrigt skrevet som opbyggelig propaganda i forhold til “folket”.

  Buruma er idiot når det kommer nationalisme. Men derfor kan jo godt have produceret ting af habil kvalitet på andre områder. Så tak for at gøre opmærksom på År nul, som jeg vil kigge efter ved lejlighed.

  Kommentar by Hans Und — 16. april 2016 @ 06:34

 36. Tak Hans Und for dine vurderinger og kommentarer.

  Jeg opfatter bogen og dens indhold som en meget bred orientering om det faktiske som skete dengang og som efter min mening er evig gyldig – nemlig at uanset politisk ståsted og adgang til ledelse af folk og stater, er der ofte tale om rent held, når noget går godt.
  Jeg synes forfatteren kommer godt rundt i hele verden og giver læseren rige muligheder for at fortolke fakta og ikke mindst de mere eller mindre “skjulte” politiske meningsytringer og tilkendegivelser fra Buruma´s side.
  Man kan sagtens abstrahere fra de passager, hvor Buruma er rigeligt klar i mælet om personer og deres handlinger eller mangel på samme. Jeg er så absolut heller ikke enig i nogle af hans statements og synes også at de kan tangere “tosserier”.
  Men overordnet synes jeg det er en yderst valid bog at få viden fra, hvis man altså selv både kan trække fra og lægge til.
  Jeg vil se og læse hvad forfatteren Rizal skriver – tak for det link.
  Som du måske ved, så er jeg meget lidt venstreorienteret og stemmer for et nationalt DK uden islam – men rejsen til det ståsted er lige som mange andre gået over viden og indsigt i, hvad man ikke skal gøre og tro på – og det er bl.a. socialisme og kommunisme og alt det tankegods der ligger bag ved dette vanvid. Hvis man tager videsnmulighederne fra mange af verdens skribenter kan man altid finde gale tosserier – men så sandelig også guldkorn fra selv den mest tossede af dem – her synes jeg nu ikke at Buruma er så slem endda.
  Jeg synes Buruma har en overvægt mht. vestens og de demokratiske staters skyld i mange ulykker rundt om i verden gennem tiden. Der har han da en vis pointe. Så egentligt synes jeg at man godt kan sige, at selv den mest kosmopolitisk orienterede leder eller stat, ofte er kommet til at bevirke et internationalt venstreorienteret udfald stik imod deres hensigter.

  Det er lidt det som ÅR NUL kan bruges til mht. nutidens vanvid. At påvise, at vi stort set intet har lært og at historien gentager sig. Buruma´s bog og hele indhold er egentlig enormt deprimerende og man efterlades egentlig med en følelse af afmagt og indsigt i, at det er lige meget hvem der har magten – det hele kan ikke styres ret meget og alting forandrer sig i og med om hovedpersonerne lever eller dør – i disse tider er forandringerne konstant fremadskridende med øget hastighed – og som leder i verden har man ikke meget at kunne stille op.
  Og som jeg siger – hvad ville jeg/vi gøre hvis det var mig/os der havde adgang til at “lede slaget”??

  Under minimals-statsFogh blev staten i stedet til en maximalstat. Sådan har det ofte med at blive for ledere med store visioner – ord og handlinger står ikke altid mål med virkeligheden. Uanset politisk ståsted har alle ledere gennem tiderne mistet følingen med udviklingen og man kompenserer så alt det bedste man kan og ender som oftest i en blindgyde, som nye og andre må rette op på, der så igen rammer skævt – og sådan fedter vi bare afsted gennem livet og verden – ricochemennesker er vi – rammer noget, smadres og omformes, for så at hvine i en ny ukontrollabel retning igen og igen og igen….

  Tak for indsparket Hans Und – du er altid en fornøjelse at læse – og selv om vi måske ikke altid er enige, så tror jeg ikke det bunder ret dybt – så skrev vi nok ikke på Urias. Tak for ordet!

  Kommentar by Black Watch — 16. april 2016 @ 09:42

 37. PET-cheferne udpeges jo af Justitsministeriet, så det forklarer jo meget godt hvorfor der er tale om mindre begavede venstreekstremister.

  Kommentar by Phil — 16. april 2016 @ 10:03

 38. Har Bonnichsen et barn på gule plader, må det være Scharf.
  Flosklerne og udtalelserne ligner utrolig meget hinanden.

  Kommentar by Sindsro — 16. april 2016 @ 10:34

 39. Gad vide, om Scharf får en del penge under bordet af islamiske trossamfund, for at sige dette??

  Kommentar by Andersine — 16. april 2016 @ 11:36

 40. Scharf! Læs venligst thereligionofpeace.com HVER dag fra nu af!! Det handler hverken om baptistmenigheden eller om buddhister. Du får 3 gæt.

  Kommentar by Andersine — 16. april 2016 @ 11:39

 41. Artikel af den altid læseværdige, skarpe Daniel Greenfield: http://www.frontpagemag.com/fpm/262461/fallacy-focusing-islamic-radicalization-daniel-greenfield

  “The issue isn’t radicalization. It’s Islamization.”

  Kommentar by Andersine — 16. april 2016 @ 11:47

 42. Vi skal bare læse Ahmed Akkari “Min afsked med islamismen”, for at få stor indsigt i det muslimske miljø.

  Kommentar by Niels P. — 16. april 2016 @ 12:02

 43. 36 BW,

  Takker.

  Kommentar by Hans Und — 16. april 2016 @ 13:51

 44. CERTA er Scharfs personlige honningkrukke. CERTA støttes af TRYGfonden. Støtter du TRYG?

  Kommentar by Bastardo — 16. april 2016 @ 16:48

 45. En sag for Detektor?

  Kommentar by Bastardo — 16. april 2016 @ 16:49

 46. Scharf er en kæmpe lort og alt andet end “scharf” (“skarp”). Han vil skille handlingen fra den bevæggrund, som gerningsmanden selv angiver. Et klamt marxistisk trick til at tale om noget andet end sagen selv. Hvis noget ser ud som en ged, det siger som en ged, og det lugter som en ged, ja, – så er det nok en ged. Ergo: Islamisk terror er islamisk terror.

  Al den lommefilosofiske og forstadspsykologiske tågesnak, som Scharf lukker ud, er der jo ingen, der tager alvorligt.

  Scharf er jo også så evnesvag, at han ikke kan se, at hans argumentation rammer ham selv i nakken. Hvis nemlig man skal skille bevæggrund og handling, skal man altså også skille Scharfs bevæggrund for at fremsætte sit argument fra, at han fremsætter sit argument. Når han altså sidder og lader mundflæsket løbe for åben skærm, og han så påstår, at han gør det ud fra den ædle bevæggrund at sige sandheden og fremme terrorbekæmpelse, ja, så må vi bare sige “synd, fætter Guf”, du har lige selv sagt, at erklæret bevæggrund og faktisk handling skal skilles ad – og det gælder også for dig.

  Ja, ligesom han selv opdigter andres bevæggrunde eller helt vil afskrive, at handlinger har bevæggrunde, så kan vi da også bare gøre det samme mod ham i hans tilfælde: Scharf har en lille tissemand, Scharf er ked af at være tyk, Scharf vil bare gerne i fjernsynet, Scharf vil gerne tjene penge o.s.v.

  Det er pinligt at høre på det kødhovede til Scharf.

  Kommentar by Boethius — 16. april 2016 @ 17:19

 47. @ 46 hahaha! Godt sagt, Boethius! Men jeg tror rent faktisk, at Scharf har et eller andet problem, for hans stemme er jo aldrig gået i overgang.

  Kommentar by Andersine — 16. april 2016 @ 21:14

 48. Dem der bliver ansat i statens øverste embeder gennemgår en politisk rekutterings proces. De er kransekage figurere som kun siger det som harmonere med det etablerede og brede. Jeg tror også man er bange for at en “loose gun” vil eksponere et system som dishamonere med hvad borgernes indbildte opfattelse er. Man er bange for at båden skal vippe..

  Kommentar by jrp — 17. april 2016 @ 08:22

 49. Jacob Schlaff er stadigvæk lige dum og enfoldig. Nu er han bare lidt federe. Lønnen er sikkert også højere end da han var markulatoroperatør i PET.

  Kommentar by Iznogut — 17. april 2016 @ 09:16

 50. Scharf trækker alle stik hjem som idiot i det indslag.

  Som jurist burde han vide, at såfremt anklager kan føre bevis derfor, kan den anklagede faktisk blive straffet alene for sin hensigt og planlægning. Det kan straffes lige så hårdt, som hvis anklagede havde udført sin intenderede og planlagte strafbare handling.

  Det er simpelthen A-B-C i jura. Men ikke engang som jurist kan Shcarf levere varen.

  Kommentar by Boethius — 17. april 2016 @ 12:42

 51. […] Rizal, som vi just var i venlig kommentar udveksling med Black Watch på Uriasposten vedrørende er citeret for den […]

  Pingback by Sprogkamp | Undskabens Hotel — 17. april 2016 @ 12:44

 52. Han er bare et fjols, som har lavet et “sikkerheds” firma for igen at få snablen i skatteydernes opsparing. Naturligvis tidligere kommunist.

  De er over alt, de røde multikulturelle tosser.

  Kommentar by Jesper — 19. april 2016 @ 13:25

 53. […] længere tilgængelig på DR’s hjemmeside, men en skriftlig udgave af interviewet findes på Uriasposten) så ud til at chokere studieværten Martin Krasnik, og i hvert fald chokerede de mig. Scharf mente […]

  Pingback by Jakob Scharf i Deadline 8. april 2016 – tankesite — 2. juni 2016 @ 22:28

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper