1. maj 2016

Syrisk poet undsiger revolutionen, og lyses i band: Der findes ikke en moderat Islam. Der er kun Islam

Selvom Adam Holm vikarierer på Arabiske Stemmer, så fik jeg bange anelser, da jeg hørte at emnet var Adonis, ‘den arabiske verdens største digter’. Skulle jeg nu igen udsættes for et længere foredrag om den dynamiske arabiske kultur fra en eller anden RUC-skolet post-kolonialist.

I studiiet var lektor June Dahy fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier fra Københavns Universitet, og hun var overraskende negativ. Adonis var alewit ligesom Assad, og det faldt ikke i god jord hos den muslimskgifte forsker, at Adonis ikke havde tiltro til revolutionens positive potentiale. På universiteterne mener man tilsyneladende stadig, at sekulære venstreintellektuelle tegner det folkelige oprør mod Assad.

Jeg har ikke tidligere skrevet om June Dahy, der stort set kun kendes fra en portrætartikel i kommunistiske Dagbladet Arbejderen. Hun var meget ukonkret i forhold til digterens forbrydelse, men som altid var der en naturlig forklaring. Adonis mener at Islam er problemets kerne.

Herunder en anmeldelse af udgivelsen Vold og islam – samtaler med Houria Abdelouahed, der er anmeldt på norske Rose-Maries litteratur- og filmblogg – Et oppgjør med politisert islam.

“‘Vold og islam’ består av ni samtaler med marokkanske Houria Abdelouahed (f. 1975), psykoanalytiker, oversetter og forfatter. Hun har blant annet oversatt en rekke av Adonis’ bøker til fransk. …

Det første kapittelet i boka har tittelen ‘En vår uten svaler’, og det er den mislykkede arabiske våren det siktes til. Hva var det som egentlig gikk galt, lurer Houria Abdelouahed på.

Adonis er helt på det rene med at det arabiske samfunnet trenger en radikal forandring. Problemet i forhold til den arabiske våren var imidlertid at denne forandringen støtte imot det evinnelige spørsmålet om religionen og makten … Konsekvensen av den arabiske våren har stort sett vært katastrofal. I stedet for å destabilisere de diktatoriske regimene, har opprørene endt i ødeleggelser. Særlig er dette tilfelle i Syria, forfatterens hjemland.

‘Men en revolusjon som vil være en forandring, kan ikke ødelegge sitt eget land. Det er sant at regimet var voldelig, men rebellene burde ha unngått å kaste landet ut i kaos. På toppen av det hele kom fundamentalismen tilbake, bedre organisert og grusommere enn før. Fra håpet og ønsket om å oppleve lysere dager, vippet man over i obskurantismen. Og istedenfor en forandring som bærer håp i seg, opplever vi en sann katastrofe. Dessuten sies det ikke et ord om kvinnenes frihet. Går det an å snakke om en arabisk revolusjon, hvis kvinnen fortsatt skal være fange av sharia? Vendingen mot religionen gjorde denne våren til et helvete. Hele bevegelsen er blitt forklart ideologisk og utnyttet til ideologiske formål.’ (side 13)

Noe av det som opptar Adonis mest, kanskje fordi han selv er poet og er opptatt av arabisk kulturarv, er det nedslående faktum at den islam fundamentalistene forfekter, er en religion uten kultur. Arabere flest er dessuten svært uvitende om sin egen kulturarv og kulturens utspring. For eksempel finnes det ikke noen skapende arabisk kultur som bidrar til å forandre verden, slik det finnes mange eksempler på i resten av verden. Islam er gammelt og lukket, og islam trenger verken verden eller kulturen, ettersom den selv er den absolutte kultur, hevder Adonis. Alt som er annerledes, forbannes. ‘Den tenker som måtte ønske å ta avstand fra religionens klassiske oppfatninger, tillates ikke lenger å tilhøre fellesskapet.’ (side 37-38)

(Adonis modtager Erich-Maria Remarque fredspris, 2016: “Islam is a totalitarian Religion.”; Foto: DW)

Med tanke på det som eksisterte forut for islam, representerte islam et tilbakeskritt for den arabiske kulturen. Det handlet ikke bare om kvinners rettigheter, kunst og kultur, men også om mangfoldet som den arabiske kulturen var så rik av.

‘Islam trenger gjennomtenkning. Det som skiller den fra jødedom og kristendom, er fraværet av drapet på grunnleggeren.’ (side 41)

Vold er rikelig beskrevet i alle de tre store monoteistiske religionene. ‘Likevel er volden i Bibelen forbundet med et folk som har opplevd trelldom og eksil. I kristendommen henger volden sammen med grunnleggelsen av Kirken. Volden i islam er derimot spesielt erobrerens vold.‘ (side 48)

Mens Koranen er full av voldelige tekster, finnes i følge Adonis ikke et eneste vers som innbyr til tenkning, eller noe som forteller om fordelene ved å bruke fornuften eller åndsevnene sine i betydningen skapende åndsevner.

‘For kvinneligheten er, i likhet med poesien, i sit vesen imot religionen. Poesien er det motsatte av religiøsiteten. Hvorfor? Fordi religionen er et svar. Poesien er derimot et spørsmål, og dermed det diametralt motsatte av makten. I så måte finnes det en sterk affinitet mellom poesien og kvinneligheten. Islam har bekjempet begge deler. Islam har omgjort seksualiteten og islamisert kvinneligheten. Den har forvrengt kvinneligheten ved å gjøre den til en eiendom eller en ting som kan eies. Kvinnen tilhører ikke seg selv lenger. Hun er blitt mannens gjenstand. Islam har på radikalt vis skilt det mannlige fra det kvinnelige.’ (side 83)

I følge Adonis er det å si sannheten å utsette seg for trusler, fordømmelse og forfølgelse. I ‘våre land’, påpeker han, risikerer man livet så snart man begynner å tenke over denne kulturen. (side 89) Den arabiske våren har igjen satt utviklingen tilbake, idet den spede begynnelsen til en modernitet i islam er i ferd med å bli tilintetgjort.

‘Et menneske som lever i det arabiske samfunnet, lider under manglende frihet: hverken ytringsfrihet eller trosfrihet eller trykkefrihet eller likestilling mellom mann og kvinne. Helt til nå har ikke det sivile, sekulære samfunn kunnet oppstå. Begrepet sekularitet er fortsatt bannlyst. Den politiske makten er hevet over friheten … Og så lenge kampen står om makten, ikke om fremskrittet, gjør disse revolusjonene ikke annet enn å hente folk ut av et fengsel og føre dem til et annet.‘ (side 117)

Adonis mener at det ikke finnes en moderat islam og en ekstremistisk islam, en sann islam og en falsk islam. Det er én islam! Det handler om å ha muligheten til å foreta andre lesninger (av Koranen). … Adonis går imidlertid enda lenger:

‘Det trengs en ny lesemåte: fri og gjennomtenkt. Og vi er nødt til å komme ut av denne sammenblandingen av islam og identitet. Og jeg minner om to kjennsgjerninger: Da de islamske erobringene fant sted, var verden nesten tom. Den nye religionen sto ikke overfor en stor sivilisasjon … Dermed har islam kunnet holde stand. Men i dag står den overfor en sivilisasjon som har foretatt et radikalt brudd med fortiden. Den har ikke klart å holde dialogen oppe med de moderne sivilisasjonenes landevinninger. Sånn sett tilhører islam fortiden. Historisk sett er den ferdig.‘ (side 122)

Adonis’ avstandtagen fra religionen skyldes at de utgir seg for å ha retten til den absolutte sannhet. Dessuten viser han til at språket før islams tid var vakkert og fritt. Islam innsnevret språkets felt.

Etter de ni dialogene mellom Adonis og Abdelouahed, er det et kapittel som Adonis har valgt å kalle ‘Et siste ord’. Islams tre søyler forhindrer utvikling, slik Adonis ser det.

‘I islam er bevegelsen nødvendigvis vendt mot fortiden. Fremtiden har ingen mening og eksisterer bare i lys av fortiden: Fortiden er nåtidens fremtid. Det er slik man må forstå ‘fremskrittet’ ifølge islam: en imitasjon i praksis av det idealet som fortiden er. Fortiden er sannhetens sted. Med andre ord: Å engasjere seg i fremskrittet vil si å islamisere fremtiden med utgangspunkt i fortiden. Fremskrittsprosjektet i den islamske visjonen er å islamisere verden.

Oploadet Kl. 08:15 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/73187/trackback

7 Comments »

 1. Det mener han i den grad

  Adonis: “Islam kan ikke reformeres”

  http://snaphanen.dk/2016/02/19/18-mord-och-2-mordforsok-i-sverige-under-jan-2016/

  Adonis: Progress Impossible in the Arab World

  http://snaphanen.dk/2014/11/26/en-knusende-dom-over-danske-politikere/

  »Min far, Adunis«

  http://snaphanen.dk/2011/05/17/%C2%BBmin-far-adonis%C2%AB/

  Kommentar by Snaphanen — 1. maj 2016 @ 09:01

 2. June Dahy skulle indberettes til Rådet for Videnskabelig Redelighed. Hun forveksler sine erotiske fantasier om at blive taget af en mørk, muslimsk hulemand med saglig, rationel og faktabaseret videnskab.

  At hun får løn betalt af skatteyderne for at gøre unge mennesker klogere. Udfra ovenstående forekommer det modsatte at være tilfældet.

  Kommentar by Olé — 1. maj 2016 @ 09:19

 3. Kort kan siges: islam er ondskab. Jeg vil tilføje, religion er konsekvensen af utilstrækkelige tænkeevner.

  Kommentar by Nielsen — 1. maj 2016 @ 15:07

 4. Første maj. Arbejdernes internationale kampdag. Rend mig i røven.
  Mette Frederiksens store politiske budskab på dagen synes at være, at “vi skal bekæmpe radikale imamer som vi bekæmpede nazisterne.”
  Udsagnet rummer to store misforståelser. I brugen af ordet “vi” må vi lægge, at “socialdemokrater” og “politikere” bekæmpede nazisterne under krigen idet Mette F må henføres til kategorien politiker og underkategori socialdemokrat. Men at politikerne bekæmpede nazisterne under krigen, herunder i særdeleshed Socialdemokraterne, er som enhver ved forkert. Socialdemokratiet var derimod (sammen med de radikale) facilitatorer for samarbejdspolitikkken, som blandt andet hjalp den nazistiske krigsmaskine med at forlænge den anden verdenskrig.
  Derudover rummer udsagnet den fejlopfattelse, at imamerne prædiker radikal islam. Men det gør de ikke. De prædiker bare islam, for der er hverken moderat eller radikal islam. Der er heller ikke blød eller hård eller sort eller hvid. Der er nemlig kun profeten (den såkaldte) Muhammeds udgave, som dikteret af Allah og nedskrevet af landevejsrøveren Muhammed, som iøvrigt var analfabet for at understrege den pointe, at Allah virkelig har skrevet koranen selv – gennem Muhammed altså.
  Ok, nu når vi er ved religion, så skal vi kødspisere altså til at betale en ny skat på kød. Selvfølgelig er forslaget frembragt af en vegetar, der misbruger sin position i Etisk råd til at fremme sin egen livsanskuelse og politiske holdning. For vidt synes jeg også, at alle, der tænker og spiser anderledes end jeg selv, bør betale en særlig skat. Og jeg skal nok finde på en dårlig undskyldning for at indføre den. Desværre er jeg dog ikke medlem af etisk råd eller et af de mange andre velbetalte råd og nævn, politiske poster eller projektansættelser, som den snakkede klasse skaber til sig selv og for sig selv.
  For har vi overhovedet global opvarmning. Tjaoo. Måske. Klimaet er formentlig som alt andet vi ikke er herrer over: Den eneste konstant er forandring. Er den globale opvarmning så menneskeskabt. Næppe. Kan vi bekæmpe den ved at spise mindre kød. Nej nok ikke.
  Lad mig kort vende tilbage til emnet skat, for hvorfor skal alle os medlemmer af folkekirken betale en særlig skat, som andre kan værgre sig ved? Er dette ikke en socialt urimelig fordeling. For nyder andre fx ateister ikke godt af de goder, som kirkebetalerene finansierer. Går ateister fx ikke til bryllup og begravelse hos venner og bekendte, hvorved de bliver gratister i brugen af kirkens bygninger. Og frembyder de danske kirker fx ikke en eksternalitet (dvs et gode som alle kan nyde godt af). Kan en ateist fx ikke nyde synet af en dansk middelalderkirke midt i gule kornmarker på baggrund af en grøn bøgeskov?
  Jo formentlig, og de eneste, der ikke betaler kirkeskat, bla ateister og muslimer, er de eneste, der burde betale særskat, fordi deres overbevisninger skaber meromkostninger for det øvrige samfund. Fx kræver ateister særindretning af lokaler unden religiøse motiver og særlige kirkegårde. Omkostninger, de ikke nødvendigvis specifikt betaler til. Muslimer frembyder som gruppe samfundsomstyrtende problemer og omkostninger for det danske samfund, men de arbejder ikke, så her vil en særskat selvfølgelig ikke give meget mening i praksis. Bortset fra det, så er det dog sikkert, at hvis danske præster fremover fortsætter med at se det som deres vigtigste opgave af fremme islam i Danmark, ja så læner jeg mig også op ad en udmeldelse.

  Lad mig slutte af med at sige, at antallet af muslimer i Danmark er tidoblet på cirka 30-40 år. Fortsætter denne udvikling, hvad alt tyder på, har vi 3-4 millioner muslimer i Danmark om 30 år, samtidig med at antallet af danskere næppe vil være over 4 mio. Til den tid har vi ikke længere et valg imellem at fortsætte islamiseringen af Danmark eller forsøge at stoppe udviklingen: skal vi have 25.000 såkaldte flygtninge hertil om året i de kommende år oven i de alt for mange vi har i forvejen? Skal muslimske piger have særbehandling i svømmehaller, så de i burkinier kan svømme rundt alene for nedrullede gardiner alt sammen betalt af dig og mig af særskatter, udhulet vælfærd og forkortet folkepension?

  Jeg synes det ikke, men jeg er selvfølgelig heller ikke medlem af Etisk råd, væmmeligboerne, det radikale venstre, røde kors eller ateistisk selskab.

  Lad mig på første maj opfordre alle danske til at stå sammen. Kæmp for Danmark. Stem på Nye borgerlige eller Dansk Samling. Vis modstand i hverdagen. Skid på hættemågerne for det er forår og Danmark (endnu) frit.

  Kommentar by Satan — 1. maj 2016 @ 17:42

 5. “Islam har omgjort seksualiteten og islamisert kvinneligheten.”

  Islamiske lande islamiserer kvindeligheden. Det er ikke nyt. Men nu islamiserer danske offentlig svømmehaller også kvindeligheden ved at indføre svømmetimer for kvinder på kun islam præmisser: sharia krav.

  Kommentar by Liva — 1. maj 2016 @ 18:24

 6. “Mette Frederiksens store politiske budskab på dagen synes at være, at “vi skal bekæmpe radikale imamer som vi bekæmpede nazisterne.””

  Hun snakker og snakker og r…. går. Det bliver ikke til andet end snak fra den kant af. Det er lige som da forhenværende SF formand Villy Søvndal sagde at islamister kunne skride af helvede til. Siden hørte vi intet fra Villy Søvndal. Danske politikere aner simpelthen ikke hvad de skal gøre ved problemet islamister og islamisme i Danmark. Og imens vokser islamisme og islamister problemet støt.

  Kommentar by Liva — 1. maj 2016 @ 18:32

 7. Vi skal bare have islam helt ud af Danmark, så tror jeg problemerne løser sig selv.
  Sunni, shia,alewit, Hvad har du? Det må de selv finde ud af.
  Jeg tror vi skulle have satset på shahen, Saddam Hussein, Mubarak, Ben Ali og Gadaffi. De var oprindelig ikke religiøse muslimer, ja nærmest ateister, der vil nedkæmpe mullaherne, som også Atatyrk, da han afislamiserede Tyrkiet for snart 100 år siden.
  Jeg tror også vi bør satse på Bashar al-Assad, han er heller ikke særlig islamisk og det var hans far heller ikke.
  Derfor kunne vi også fint samarbejde med dem om Det Danske Institut i Damaskus, hvor vi sagtens kunne tale med og forstå hinanden Bashar al-Assads regering og den danske regering og forskere og kunstnere fra de to lande fik udviklet gensidig respekt og forståelse for hinandens kultur? (Nå, ikke?:-)
  Bashar al-Assad og hans smukke engelske kone er næsten de eneste ledere i mellemøsten jeg føler spontan sympati med, når jeg ser dem, må jeg indrømme
  http://cdn.newsapi.com.au/image/v1/5179955f52e843e47d20a1def0b4444d, ligesom jeg også i sin tid følte spontan sympati med shahen og hans smukke kone, når jeg så dem f.eks når de var på besøg i Danmark:-)
  https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9hIXRz7vMAhXEfywKHZ4KDOcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nydailynews.com%2Fnew-york%2Fmoslem-students-statue-liberty-1979-article-1.2416708&psig=AFQjCNGrBeF5kJmWWHoO_SbcdbjY2Bo_EQ&ust=1462286440623380

  Kommentar by A-mad — 2. maj 2016 @ 15:42

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper