2. maj 2016

Bogaktuel bekendt: Det ville være sundt, at få børn fra Hellerup ind på en skole på Nørrebro…

Det ligger lidt udenfor nummer, men lige en anekdote. For nogle år siden havde jeg på mit daværende arbejde en tilbagevendende diskussion med en journaliststuderende afløser-kollega, og ofte gik bølgerne højt. Vi var vildt uenige om journalistikkens rolle, og hvor jeg som en anden puritaner krævede præcision og sandhed, så stod han for en mere holistisk tilgang. Medier bør ikke opbygge stereotyper, og i sidste ende får vi den virkelighed vi beskriver. Han måtte videre, og pludselig kunne man se og høre ham på TV2 Østjylland. Trods alt godt.

Siden har jeg mødt ham et par gange, og selvom han har en pointe, så køber jeg ikke udgangspunktet. Når danskere stemmer på Dansk Folkeparti, så er det ikke fordi eliten har været for dårlige til at nurse dem, men fordi – tada – de ikke gider det multikulturelle samfund. Man kunne ligeså godt vende det om. Hvis ikke eliten og den journalistiske kaste havde hetzet indvandringsmodstanden væk fra deres midte, så ville det ikke være et ‘underklasse-fænomen’. Problemet er sådan set mere et uddannelsessystem og en offentlighed, der bilder folk ind at det er klogt og overskudsagtigt at acceptere masseindvandring fra islamiske lande. Underklassen, folk der ikke har noget at miste, bliver hermed til en slags avantgarde.

Den gode Kim Basse er bogaktuel med en roman, hvor han beskriver sin barske opvækst i Frydenlund (Århus V), tæt på Bispehaven. Jeg har selv boet i området, og var til bogreception i den lokale beværtning for tre uger siden. Lige bagved blokkene, der ses i baggrunden af gårsdagens Deadline-indslag. Det var her en drukfældig onkel døde efter et fald fra en af altanerne for mange år siden, og man kan roligt sige, at Frydenlund var den hvide underklasse. Da jeg boede på Høgevej 1999-2001 (sic) var multikulturen dog så småt ved at finde fodfæste. Containerbrande mv.

Her lidt fra et interview i Politiken – Eliten er blind for den hvide underklasses problemer.

“‘Der er en elite i Danmark, der består af politikere og journalister, som er totalt blind over for de problemer, der eksisterer i den hvide underklasse. Der er for få journalister, der selv kommer fra de her miljøer, og det betyder, at mediernes dækning af dem er overfladisk, ensidig og ofte latterliggørende. Politikerne aner heller ikke, hvordan hverdagen i underklassen ser ud, og derfor laver de den ene reform efter den anden, der har katastrofale konsekvenser for de lavtuddannede og ufaglærte. Dansk Folkeparti er i virkeligheden det eneste parti, der har forstået underklassen og taler dens sprog‘.

Sådan siger murer og journalist Kim Basse, der er aktuel med sin debutroman ‘Det halve menneske’. Romanen er inspireret af Kim Basses egen opvækst i underklassen i Frydenlund ved Aarhus, hvor stoffer, kriminalitet og vold var en indgroet del af hverdagen. …

‘Det er rigtigt, at vi har hørt en del underklassestemmer, men det er udelukkende, fordi vi, der har brudt med den negative sociale arv, er blevet voksne og insisterer på at fortælle vores historie. I stedet for at politikerne og medierne aktivt gør en indsats for at sætte sig ind i de problemer, der eksisterer i underklassen, har man gjort det til vores eget ansvar at gøre opmærksom på problemerne’. …

Og problemer er der nok af i underklassen, siger Kim Basse. Han voksede op i den kriminelle og socialt belastede bydel Frydenlund ved Aarhus, og hans familie havde – som de fleste andre familier i det miljø – massive problemer: Begge forældre var ufaglærte, faren var ordblind, alkoholiseret og tævede Kims mor.

(Reception på Kim Basses ‘Det halve menneske’, Pusterummet, Frydenlund, 9. april 2016)

Hvad mener du, der skal til for at gøre noget ved problemerne i underklassen?

‘Det er vigtigt at få gjort op med ghettoerne – både de brune og hvide – og sørge for, at der kommer nogle ressourcestærke mennesker ud i de sociale boligbyggerier, så underklassen ikke kommer til at leve i et isoleret parallelsamfund. Vi skal blande børnene noget mere i folkeskolen. Ikke bare sende børn fra ghettoerne ud i rigmandskvartererne, men også få børn fra Hellerup og Gentofte ind på en skole på Nørrebro og sørge for, at børn lærer, hvordan verden ser ud i andre samfundslag. Det ville være sundt‘. …

‘…i dag er man i fuld gang med at afmontere velfærdsstaten ved at lave tåbelige reformer, der gør det umuligt for folk at bryde den negative sociale arv, som jeg gjorde’.

Har reformerne virkelig så afgørende en betydning for, om man kan bryde med den negative sociale arv?

‘Ja. Tag f.eks. kontanthjælpsreformen. Man fratager enlige forsørgere omkring 2.500 kroner om måneden ud af et i forvejen stramt budget. Hvordan i alverden skal man så have råd til at sende sine børn på efterskole eller vise dem steder, der kan øge deres udsyn og give dem kulturel kapital? Der findes massevis af kulturelle tilbud, som de her familier ganske enkelt ikke får råd til. Det er en katastrofe for de ressourcesvage familiers mulighed for at bryde med den sociale arv’. …

»Jeg tror ikke, at vælgerstrømmen til Dansk Folkeparti handler om racisme. …’.”

Oploadet Kl. 11:25 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/73228/trackback

21 Comments »

 1. Der er mange sandheder i det. I midten af tresserne begynder akademikere at tegne ledelsen af socialdemokratiet. Da hørte det op med at være et arbejderparti. SF var fra starten et akademikerparti.

  Kommentar by BB — 2. maj 2016 @ 12:32

 2. Enig med Kim Basse, når han siger »Jeg tror ikke, at vælgerstrømmen til Dansk Folkeparti handler om racisme”. Racisme er buzz-word i deres modstanderes skræmmekampagne. Det kan enhver, der kan tænke selv, indse.

  Jeg har næsten altid stemt DF og jeg har lige så mange års ’skolegang’ som mine forældre (der ikke stemmer DF, men SF og SD, tror jeg) har til sammen med 2×7. Min far er derefter faglært smede/maskinarbejder(+4½ år). Jeg er selv den første akademiker i hele familien.

  Jeg er derfor selvfølgelig obs på ‘negativ social arv’ og ‘mønsterbrydere’ og de andre stempler nogle fra middelklassen ønsker at give os ‘high-brainere’ fra de lavere sociale lag. Jeg føler det som nedladende (over-)klassekamp. De vil selv have pladserne i solen:-)

  Som vi i høj-IQ proletarklubben nogen gange siger efter et par flasker god rødvin – og vi parodierer så med salvelsesfuld Hellerup-stemme middelklasse ‘no-brainerne’: “Ja, æblet falder ikke langt fra stammen”…derefter i kor: “men det gør pæren!”

  Vi har haft fars drenge og piger som studiekammerater og venner og kunne ved selvsyn konstatere, at mange af dem ikke havde så mange brikker at flytte rundt med.

  Vi i høj-IQ proletarklubben havde det ofte sjovt sammen, fordi vi var på social optur, mens dem i middelklasse ‘no-brainer’klubben ofte havde store personligheds problemer, fordi de var på social nedtur og måtte kæmpe med næb og klør for at bevare selvrespekten og ikke føle sig totalt deklasseret i forhold til deres advokat- eller overlæge far f.eks. De kunne ofte slå os på ’social graces’, men de kunne læres. Selv husker jeg første gang jeg var til fin middag, hvor der var skylleskåle, men jeg vidste jo fra Jørgen Rygs monolog, at jeg ikke skulle drikke af dem:-)

  Forældrenes holdninger og værdier og den adfærd, de dermed giver videre til deres børn, er det mest afgørende, tror jeg. Og gode holdninger og værdier kommer ikke af en høj familieindkomst eller fanilieformue. De kan sagtens trives på lavindkomst. Langt henad vejen bestemmes børnenes fremtidige muligheder af familiens ‘kultur’ plus selvfølgelig dens gns IQ.

  Ifølge håndbogen i social empiri findings i USA anno dazumal havde den bedst begavede fjerdel af tømrerne en højere IQ end gns IQ hos alle advokater (efter hukommelsen:-). Det har uddanelseseksplosionen måske siden ændret på, men alligevel. Nu importerer vi så omvendt ifølge Helmuth Nyborg lav-IQ’ere fra de varme lande, så det kompenserer nok for den sociale mobilitet i den etniske danske befolkning?

  Kvadratroden: Underklassen holder hinanden nede og mobber dem med høj IQ, men nogen søger af sig selv væk, fordi de er nødt til at søge nye intellektuelle udfordringer, for at overleve.

  De velhavendes mindre begavede børn får hjælp af far og mor, der forsøger at forhindre, at de synker alt for langt ned ad den sociale rangstige.

  Men mange af de velhavendes begavede børn er uden videre i sync med os ‘high-brainere’ fra de lavere sociale lag, fordi vi hele tiden søger intellektuelle udfordringer. Det er for os at leve livet, tror jeg.

  Se på eliten i bred forstand indenfor alle erhverv og virksomheder. Der er ret stort influx af ‘high-brainere’ fra de lavere sociale lag. Her sikrer den sociale mobilitet de bedste egnede – ikke altid, men gns over tid. Ellers går virksomheden ned. Indenfor det offentlige er selektionen mere kompliceret, tror jeg:-)

  “Men Of Good Fortune

  Men of good fortune
  often cause empires to fall
  While men of poor beginnings
  often can’t do anything at all

  The rich son waits for his father to die
  the poor just drink and cry
  And me, I just don’t care at all

  Men of good fortune
  very often can’t do a thing
  While men of poor beginnings
  often can do anything

  At heart they try to act like a man
  handle things the best way they can
  They have no rich, daddy to fall back on

  Men of good fortune
  often cause empires to fall
  While men of poor beginnings
  often can’t do anything at all

  It takes money to make money they say
  look at the Fords, but didn’t they start that way
  Anyway, it makes no difference to me

  Men of good fortune
  often wish that they could die
  While men of poor beginnings
  want what they have and to get it they’ll die

  All those great things that live has to give
  they wanna have money and live
  But me, I just don’t care at all

  Men of good fortune
  men of poor beginnings
  (gentages)”

  https://www.youtube.com/watch?v=lQ2q-nsiFSw

  Kommentar by A-mad — 2. maj 2016 @ 13:12

 3. Det bliver da spændende at se hvilke velhavere der frivilligt sender deres poder til Kbh. N ;)

  Ikke engang vores gamle statsminister Helle Thorning-Schmidt var villig som resten af folketinget der klogeligt, men aldeles uhæderligt, sender deres unger på de bedste skoler de kan finde og de skoler er efterhånden mest defineret ved den meget lave andel af indvandre.

  Kommentar by Santor — 2. maj 2016 @ 13:13

 4. SFs FT gruppe var domineret af arbejdere med DKP baggrund i de første år. Det går fra 10 til 20 mandater i 1966, og det er her akademikerne kommer ind for alvor. Fredsbevægelse, kvindebevægelse, miljøorganisationer osv. fandt et “hjem” i SF, og det blev et helt andet parti, end det eurokommunistiske arbejderparti Aksel Larsen havde forestillet sig.

  Kommentar by Odo — 2. maj 2016 @ 13:15

 5. Når danskere stemmer på dansk folkeparti, er det ikke fordi de selv har gjort noget aktivt, for at blive fri for muslimerne. Det er fordi de naivt tror, levebrødspolitikerne vil gøre noget som helst for at forhindre befolkningsudskiftningen.
  Det vil de ikke. Det eneste politikere gør, er at fylde deres egne tegnebøger.
  Hvis du vil af med islam, er der kun én vej: smid dem ud.

  Kommentar by Nielsen — 2. maj 2016 @ 15:40

 6. Der ville være penge til det hele – hvis vi ikke havde haft al den uproduktive indvandring.

  Hvis vi havde ført samme udlændingepolitik som Japan kunne vi have haft 35% skattetryk og et intakt velfærdssamfund.

  I Japan tager de kun muslimer ind hvis de er diplomater, forskere og forretningsfolk eller lign.. Flygtninge tages kun ind, hvis de er på flugt fra Kina og Nordkorea eller lignende kommunistiske lande. Som regel er det under 20 (!) hvert år. Men hvis du kommer fra vesten, er specialist i noget og gerne vil arbejde i Japan er det intet problem. Turister er heller intet problem. Resultatet er at befolkningen i Japan er 99% Japansk.

  Ingen har brokket sig over Japansk udlændingepolitik.

  Kommentar by Sigwar — 2. maj 2016 @ 15:43

 7. > A-mad 13:12

  Tak for den. Lou Reeds ‘Berlin’ er et helt specielt album, muligvis det bedste konceptalbum der nogensinde er lavet. Pink Floyds ‘The Wall’ kan slet ikke være med hér.

  Jeg boede selv i Hasle på en nordgående sidegade til Viborgvej nogle måneder i 1980. Dengang var området ikke ghettoiseret, læs islamiseret.

  Af hensyn til bogelskere kan jeg varmt anbefale Morten Papes ‘Planen’, der handler om Urbanplanen på Amager, af sjove mennesker i dag kaldet Turbanplanen.

  Den var heller ikke ghettoiseret i midten og slutningen af 1980’erne, hvor jeg boede i naboområdet og havde en kæreste i Urbanplanen.

  Så vidt jeg forstår Kims omtale af ‘Det halve menneske’, handler begge bøger om nogenlunde det samme.

  Tak for omtalen, Kim, jeg vil straks lægge den på min liste. ‘Planen’, en moppe på ca. 560 sider, har jeg læst. Jeg har ikke aktier i biksen, men den fås temmeligt billig i et større supermarked nær jer.

  Kommentar by Henrik Petersen — 2. maj 2016 @ 17:25

 8. > Santor 13:13

  Måske har jeg misforstået dit indlæg, men blot for en ordens skyld: HTS sendte sine børn på privatskole på Strandvejen, fordi dén folkeskole, de ellers var tilknyttet, var Vognmandsmarken, et stærkt muslimiseret område.

  Margrethe Vestager skulle sandelig heller ikke have sine børn i Randersgade Skole, hvortil der bliver fragtet muslimske børn fra Nørrebro og Nordværst. Så det blev en privatskole.

  Mette Frederiksen har – mig bekendt – også sit barn/sine børn i en privatskole.

  99 mod 1 på, at ingen – som i ingen – velhavere i Gentofte kommune, hvori Hellerup ligger, ville drømme om at sende deres børn til N eller NV.
  Man har jo gudskelov i Hellerup fx Bernadotteskolen, og ellers er der Ingrid Jespersens privatskole + et par andre privatskoler på Østerbro, aldeles muslimfrie.

  Kommentar by Henrik Petersen — 2. maj 2016 @ 17:57

 9. Birthe Skaarup(DF) stemte for kønsopdelt svømning som medlem i Københavns borgerrepræsentation. I et interview på radio 24/7 forleden prøvede Birthe Skaarup i næsten 45 minutter, at forklare logikken i, at hun principielt er imod kønsopdelt svømning, men stemte for en betydelig pose penge til netop kønsopdelt svømning uden notits med sin principielle “holdning”. Notitser med Birthe Skaarups principielle holdninger i forbindelser med vedtagelser i borgerrepræsentationen findes der ellers en hel del af, bla. i forbindelse med offentlige tantra sex projekter og andre skal vi sige smalle fællesskaber!

  Se det er kernen af DF og det er kernen af den propaganda der er omkring DF, fra Krarups definition af et “systemskifte” til Martin Henriksens ligegyldige “MIN FARS BIL ER STØRST” kritik af Støjberg!

  Det er ingen substans overhovedet, der er snak snak snak og nedskæringer for deres kernevælgere, vel og mærke kernevælgere der for størstedelen på den ene eller anden måde er uden for arbejdsmarkedet, mange vil kun være vælgere i en tidshorisont på 10-15 år, og de resterende unge står på spring til, at stemme på snart det ene indvandre kritiske parti efter det andet, men med monumentale uoverensstemmelser på økonomiske, miljøpolitiske og sociale standpunkter.

  At propaganda maskinen omkring DF ovenikøbet slår sig op som en “borgerlig nationalkonservativ bevægelse”, der infantilt ubegavet kritiserer DF for deres overordnede økonomiske politik, alt imens de selv lever af de medier, der jo er medskyldige i hele situationen gør bare hele fatamorganaet endnu mere absurd.

  Hvor lavt, hvor hyklerisk og hvor evindeligt formålsløst!!!

  Kommentar by Pedersen — 2. maj 2016 @ 19:52

 10. – Pedersen

  Ta’ en kiks 😃

  Kommentar by Kim Møller — 2. maj 2016 @ 20:26

 11. Generelt er der brug for tre indvandrerkritiske partier: Et mindre til venstre, et stort midterparti, og et mellemstort natinalkonservativt. Det er, hvad der er vælgere til. De vil aldrig kunne få flertal, men formentlig kunne nå en tredjedel og dermed udløse folkeafstemninger om de centrale dele af indvandrerpolitikken, og presse de øvrige partier til en opbremsning og i bedste fald hjemsendelse af kriminelle + lidt frivillig repatriering mod “bestikkelse” (det er ikke ideelt, men langt bedre end det nuværende).

  DF er måske nok vattet, men blev det presset af andre indvandrerkritiske partier kunne det godt fungere som det store midterparti. Problemet er snarere, at vi mangler det anti-islamiske/nationale venstrefløjsparti, og har tre rivaliserende nationalkonservative projekter (hvis man medregner Partiet Højre) + diverse forsøg fra fx andre indvandrekritikere som fx.Fremskridspartiet. Stemmespild til højre og manglende opfangning af indvandrerkritiske stemmer til venstre er de store problemer (meningsmålinger viser, at der er indvandrerskeptikere i alle partier undtagen Radikale og Alternativet).

  Når det er sagt, håber jeg da, at DF taber stemmer til fx NB næste gang.

  Kommentar by Odo — 2. maj 2016 @ 20:28

 12. @Kim Møller

  Nøjes nu med fede stegt marinerede Limfjordssild, og et borgerligt levned efter evne, modsat selvproklamerede “nationale” der hverken har teft eller evne til, at leve op til idealer de ikke aner hvad indebærer, eller på nogen måde har forbindelse til!

  Læs nu lidt mere på forbrydersken Karen Jensdatter(hendes dåbsnavn), sæt dig ind i tingene, og kan du henvende dig til mig med slet skjult ironi, så henvend dig dog til dine Kontanthjælps og pensions afhængige proselytter med samme fortsæt…

  Jeg tror det eneste vi er enige om er, at det ser skidt ud, og jeg tror endda du er ydmyg nok til, at erkende din ubetydelige betydning i den sammenhæng. Når alt kommer til alt, er det ikke antiperker prolatariatet der kommer til, at føre den rene “nationalkonservative klasse” til demokratiske flertals bestemmelser…

  Kommentar by Pedersen — 2. maj 2016 @ 20:49

 13. #8 Henrik Petersen.

  Ja, det er lidt sprogligt kludret. Min pointe er nøjagtig som din :)

  Kommentar by Santor — 2. maj 2016 @ 21:34

 14. Vælgerstrømmen til Dansk Folkeparti handler om håb. Håb der bliver tilintetgjort af liberale spekulanter, der uden tøven sender hjørnestenene i gråben for nogle tusinde stemmer fra overførsels prolatariatet.

  Kommentar by Pedersen — 2. maj 2016 @ 22:05

 15. Overklasse-underklassevrøvl a la marxistisk dialektik.Kim Basse sidder fast formuleringsmæssigt i jyllandspostklicheer.-Den reelle skillelinje i det danske folk er- i fortid som nutid- mellem de nationalbevidste klasseløse danskere.- Fortid som da Knud Lavard blev likvideret. Nutid som Susanne Bjerrehus fastslår i en kronik i Ekstrabladet i dag: At den Radigale værdiordfører Zenia Stampe, ER EN SIKKERHEDSRISIKO FOR DET DANSKE FOLK. -Beklageligvis blev samtlige radigale politikere ikke skudt i 1945 ved standretter som landsforrædere og partiet forbudt.

  Kommentar by dansker — 2. maj 2016 @ 22:10

 16. 15 klasseløse danskere og i dag deres modstandere nyhipoerne.

  Kommentar by dansker — 2. maj 2016 @ 22:21

 17. @15 “dansker” (med det lille D)

  I forbindelse med ex nazisten Daniel Carlsens “værk” om Odelsret til Danmark udfordrede jeg ham i, at tage og offentliggøre en DNA test der ville sandsynliggøre, at han overhovedet selv kunne leve op til de krav hans parti kræver for tilhørsforhold til Danmark og Skandinavien. Det var han ikke særligt interesseret i, ligesom han iøvrigt heller ikke er interesseret i, at debattere antallet af proklamerede sinker i hans stamtræ mm.

  Kommentar by Pedersen — 2. maj 2016 @ 22:35

 18. 17 bye Pedersen: LOL

  Kommentar by dansker — 2. maj 2016 @ 23:09

 19. Henrik Petersen — 2. maj 2016 @ 17:25. Så er vi jo enige. Giv mig Onkel Lou, anytime og enig om ‘Berlin’ og de musikere kan spille selv!
  Læste for nyligt ‘Planen’ som jeg er enig i er banebrydende i sin ærlighed – for dansk litteratur ihvertfald, OK det siger måske heller ikke så meget?
  Var allerede nysgerrig på, hvad der var meningen med Urbanplanen, da jeg boede i en koldtvandslejlighed med lokum i gården i den sorte firkant på Nørrebro til en formidabel husleje på 113 kr om måneden.
  Urban Hansen og hans Urban plan og Weidekamp og Pelle Jarmer ville rive vores billige boliger ned og sende os, der fint klarede os selv, ud i Ishøjs beton til en husleje på 5.000 kr om måneden og derfor på socialhjælp og boligstøtte. På evig støtte? Nej tak.
  De vidste ikke bedre. Heller ikke da de lukkede muslimerne ind i landet. Hvordan kunne de gøre det?

  Kommentar by A-mad — 2. maj 2016 @ 23:09

 20. @dansker

  Hvorfor de engelske gloser? Swahili ville passe bedre til halvneger som dig.

  Kommentar by Pedersen — 2. maj 2016 @ 23:22

 21. Sådan set er det en meget god ide, at give alle elevrne i grundskolen deres del del af islamonaziernes multikultur.

  Det mener jeg så ikke af helt de samme grunde som Basse.

  For det første skal børn af islamonazierne selvfølgelig ikke have mulighed for, via deres forældres penge, at slippe uden om kulturberigelsen.

  For det andet er det nok meget godt, af hensyn til kommende retsopgør, at de har hands on forståelse af, hvorfor det er nødvendigt at straffe ikke mindst medlemmer af deres eget segment.

  Kommentar by Hans Und — 3. maj 2016 @ 01:43

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper