11. august 2016

Medie problematiserer Exit-center: For meget fokus på islamisk ekstremisme, for lidt på højreradikale

Mandag problematiserede Radio24syv, at et nyoprettet ministerielt Exit-center fokuserede for meget på islamisk ekstremisme, og hermed overså højreekstremisme. De må have spurgt en del eksperter, for at kunne citere fem der er helt på linje. Kirstine Sin­clair, Tina Wil­chen Chri­sten­sen, Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen, Søren Ler­che, og Bjørn Ihler. Tre røde, en eks-AFA’er og en Breivik-overlever. Ingen problematiserede det manglende fokus på venstreekstremisme.

Førstnævnte afviste tilbage i 2003 at Hitz-ut-tahrir skulle være et problem, da islamisternes ord blot var retorik på linje med Sex Pistols tekster, og var en særlig islamisk form for Indre Mission. Sidstnævnte er tidligere medlem af halv-revolutionære Arbeidernes Ungdomsfylking, og er i dag mere aktivist end forsker. Højrefløjens ytringsfrihed skabte Anders Breivik er budskabet, let fortegnet. Kulturmarxisterne definerer en for dem brugbar virkelighed.

At det ikke drejer sig om at modvirke højreradikal vold, men om at friholde Islam for jihad‘isme og problematisere folkelig modstand mod masseindvandring, er indlysende. Et af eksemplerne på højreradikal vold er en morderisk iraner, en anden er Anders Breivik, der i dag kalder sig nationalsocialist. Som en bekendt skrev for nyligt: Når en muslim sværger troskab til Islamisk Stat og råber ‘Allahu-akbar’ under dåden, så er han psykisk syg. Når en excentrisk nordmand sværger troskab til et ikke-eksisterende Knights Templar-netværk, så er han… højreekstremist.

De sidste fem år har medierne tærsket langhalm på dansk højreradikalisme, og har fundet nix nada. Det er organisationer såsom Stop Islamiseringen af Danmark, Frit Danmark, ORG, Danish Defence League, Danerværn, Sons of Odin og senest De Sydfynske Herrer. Ingen konkrete eksempler på politisk motiveret vold, men tonsvis af advarende artikler. Søren Lerche, der henviser til ‘høj­re­ek­stre­mi­sti­ske Facebook-grupper’, begik ene mand mere vold i sin tid som militant venstreradikal, end danske højreorienterede har gjort hvilket som helst år siden Breivik. Fakta!

Pseudo-journalistik set på Radio24syv.dk – Eksperter: Danske myndigheder overser højreekstremismen (af Sofie Rye Wølhk og Thomas Foght)

“Bekæm­pel­sen af høj­re­ek­stre­misme i Dan­mark bli­ver over­set, fordi poli­ti­kere og myn­dig­he­der kon­stant taler om isla­misk ekstre­misme.

Det siger en række for­skere og fag­per­so­ner med ind­sigt i ekstre­misme til Radio24syv efter en som­mer, hvor Europa har været ramt af mili­tant ekstre­mi­stisk ter­ror, men hvor også Labour-politikeren Jo Cox blev myr­det af en mand med ny-nazistiske for­bin­del­ser, og hvor ni per­so­ner i tyske Mün­chen mistede livet, da en Anders Breivik-inspireret 18-årig mand gik til angreb.

Jeg synes, myn­dig­he­derne over­ser høj­re­ek­stre­mis­men, og den brede offent­lig­heds opmærk­som­hed på isla­mi­stisk ekstre­misme bety­der, at fæno­me­net over­dri­ves og trus­len over­vur­de­res,’ siger lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Kirstine Sin­clair, der har for­sket i isla­misme.

Samme toner lyder der fra social-antropolog, Tina Wil­chen Chri­sten­sen, der har for­sket i radi­ka­li­se­ring.

Jeg synes ikke, man fore­byg­ger radi­ka­li­se­ring på begge fløje, fordi man taler om det som et ensi­digt pro­blem. Man foku­se­rer hele tiden på islam, mus­li­mer og isla­misk ter­r­o­risme, og jo mere man foku­se­rer på islam som noget nega­tivt, jo flere unu­an­ce­rede for­kla­rin­ger vil folk få om, hvem de andre er,’ siger hun til Radio24syv.”

(Vildtvoksende Dueurt i nærværende bloggers baghave, 11. august 2016)

“Vi har en ten­dens til, at vi ikke vil erkende, at den stør­ste fare lig­ger her­hjemme i vores egen bag­have.” (Hans Jørgen Bonnichsen)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/75330/trackback

20 Comments »

 1. Venstreekstremismens fravær falder dem end ikke ind. Det burde til gengæld slå nogen på kanalen, så pinagtigt, uintelligent, og uprofessionelt som det er. Pyha. Man bliver jo helt svedt.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 11. august 2016 @ 19:24

 2. Bonnicchsens mange ” analyser” er et sikkerhedsproblem. Jeg håber ikke manden afspejler mentaliteten hos efterretningstjenesten.

  Kommentar by Thorsted — 11. august 2016 @ 19:28

 3. Adskillige års overforbrug af citronmåner (hærdet fedt) har desværre svækket Bonnichsens i forvejen bedskedne åndsevner, man kan simpelthen se det i hans blik – der er ingen hjemme.

  Kommentar by Johnson — 11. august 2016 @ 19:31

 4. > Kommentar by Thorsted — 11. august 2016 @ 19:28

  Hans ‘analyser’ er ikke blot et sikkerhedsproblem, de er en eksistentiel trussel mod danskerne og vores nationalstat.

  Det er min personlige opfattelse, at Bonnichsen er et symptom på en etat og en efterretningstjeneste der er kaput. Mere end 70 års målrettet rekruttering er med al tydelighed ikke uden effekt.

  Faktisk tror jeg, at personen Bonnichsen er en torn i øjet på såvel efterretningstjenesten som Christiansborg. Fremtidige chefer har nok mere restriktive ansættelseskontrakter, der begrænser deres muligheder for at gøre ‘ekspert-karriere’ i medierne.

  Kommentar by Polka Charlie — 11. august 2016 @ 19:46

 5. Bonnichsen er et symptom på MSMs useriøsitet og venstreekstremistiske ensidighed. Luk de såkaldte journalistuddannelser.

  Kommentar by Bastardo — 11. august 2016 @ 20:57

 6. “Vi har en ten­dens til, at vi ikke vil erkende, at den stør­ste fare lig­ger her­hjemme i vores egen bag­have.” (Hans Jørgen Bonnichsen)

  Det kan han få ret i, hvis planerne om ‘venlig-boliger’ realiseres . . . men det var nok ikke det han mente :-)

  Kommentar by For_Mangfoldighed — 11. august 2016 @ 21:11

 7. Muslimer er højreorienterede, konservative, gammeldags, reaktionære. De har alle de træk, der i nyere tid er kaldt højreorientede. Autoritetstro, religiøs bogstavtro, afvisning af kritik af religion og af kritisk forskning i religionen og dens skrifter, tilhængere af uforanderlige, oldtidsgamle traditioner, indstillinger, lovregler og adfærdsregler, afvisende over for nye lovregler, afvisende over for nye videnskabelige erkendelser, fx udviklingslæren, tilhængere af hårde straffe, af tortur, pryglestraf, slaveri, kvindeundertrykkelse, hårde opdragelsesmetoder, disciplin, social kontrol, militarisme, afvisende over for demokrati og menneskenes frihed til selv at bestemme over deres liv, tilhængere af censur, afvisende over for trykkefrihed. Anti-moderne på alle områder.

  Kommentar by Niels P. — 11. august 2016 @ 22:12

 8. Selvfølgelig er en gruppe mennesker, som aldrig hør noget voldeligt, en lige så stor trussel, som en anden gruppe, der hærger og myrder.

  Kommentar by Phil — 11. august 2016 @ 22:15

 9. Det vilde klaede ” eksperterne” at laegge “danske hoejre ekstremister” paa hylden og erstatte det med Danske modstandere af Islam i al almindelighed,og hvofor? laes Niels P no.7 igen.

  Kommentar by dunk — 11. august 2016 @ 23:24

 10. Vi har en ten­dens til, at vi ikke vil erkende, at den stør­ste fare lig­ger her­hjemme i vores egen bag­have.” (Hans Jørgen Bonnichsen)

  Bonnichsen forveksler højreorienterede ekstremister med Pokemoner.

  Kommentar by XXXXX — 12. august 2016 @ 00:36

 11. Der er gået inflation i forskere og eksperter.

  Alle alternativets medlemmer er eksperter.
  Før i tiden kaldte man dem bare gøglere.

  Kommentar by XXXXX — 12. august 2016 @ 00:40

 12. Hvad jeg så end har skrevet her på Uriasposten, så har jeg “ude i virkeligheden” aldrig opført mig ukorrekt og uciviliseret overfor mennesker med anden etnisk-religiøs-kulturel baggrund. Aldrig.

  Hvad skal jeg sige til de her eksperter? BØH!!!

  Kommentar by BE — 12. august 2016 @ 04:08

 13. Nu er det ikke højreekstremisme der er med til at gøre Danmark til et retsløs og politiløs samfund hvor demokratiet i Danmark er låst pga. konventioner der er utidssvarende samt overflødige EU regler og EU dominans, Danmark bør gå egne vegne og lade fornuften sejre og det er ikke ved at lytte til de venstresnoede eksperter i diverse statsstøttede medier, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 12. august 2016 @ 06:57

 14. Personligt finder jeg, at Bonnichsen ikke har meget fornuftigt at sige, og at han burde lære at holde bøtte.

  Det er en ærlig sag at være uden synderlig forståelse for de faktiske forhold i jernindustrien. Så for mig ligger ansvaret hos de medier, der kritik- og hæmningsløst konsekvent opsøger de samme vindblæste for kommentarer om hvad som helst.

  Så vidt jeg kan se, er medierne dog holdt op med at få det absolut forhenværende orakel Eva Schmidt til at udtale sig. Eller også har hun selv valgt at sige farvel til orakelrollen.

  Måtte det samme ske for så vidt angår Bonnichsen, blot et fromt ønske.

  Kommentar by Henrik Petersen — 12. august 2016 @ 08:10

 15. “Vi” bør indse ar det der er problemet er os selv, nærmere bestemt en mangel på grundlæggende principper at leve efter.
  F.eks. At demokrati kun kan indbefatte stemmeret til dem der bidrager økonomisk. Dette udelukker alle offentligt ansatte. ALLE. Statsminister, kongehus, folketingsmedlemmer, Bonnichsen, universitetsansatte, førtidspensionister, osv, osv. Kun mennesker der bidrager økonomisk må bestemme hvad pengene skal bruges til.
  Et andet princip vil være at lave en skelnen mellem at give folk hjælp i nød og give dem privilegier. Fattigdom er noget man er udsat for når man ikke kan klare sig selv OG er uden optioner. Ingen kan på samfundets regning tildeles principper.
  Men læg mærke til at mange principper kan blive udledt af f.eks det første, ja det kommer næsten automatisk og er tæt ved 100 pct demokratisk.
  Uvirkeligt, ja måske, men at fortsætte glidebanen er, nåja, en glidebane.

  Kommentar by River — 12. august 2016 @ 08:28

 16. “Hvad jeg så end har skrevet her på Uriasposten, så har jeg “ude i virkeligheden” aldrig opført mig ukorrekt og uciviliseret overfor mennesker med anden etnisk-religiøs-kulturel baggrund. Aldrig. Hvad skal jeg sige til de her eksperter? BØH!!! Kommentar by BE — 12. august 2016 @ 04:08”

  Jeg forstår hvad du mener og kan stort set sige det samme, bortset fra at “ukorrekt” og “uciviliseret” er nogle ret fleksible begreber, der kan tolkes meget forskelligt.

  Men med lidt ond vilje, og måske også en flig af sandheden, kunne man sige; ja det er klart at du opfører dig eksemplarisk overfor disse mennesker fordi du har dit liv for kær til at du tør sætte det på spil ved at fornærme én med anden etnisk baggrund, og at du derudover også ved, at justitsmyndighederne vil være helt på den fremmedes side hvis der skulle opstå en konflikt

  Og i øvrigt; har du nogensinde opført dig ukorrekt og uciviliseret overfor mennesker med dansk baggrund?

  Med lidt ond vilje kunne man bemærke, at du da må være noget af et dydsmønster! (joking!)

  Off topic.
  Jeg har forsøgt at sende nedenstående artikel til en del folk i min adressebog, men ingen af dem med gmail konti får budskabet. Og da jeg derefter forsøgte med individuelle forsendelser, blev de også returneret med googles spam meddelser. Hvis man bruger Gmail så skal man altså vide at der er en nanny der bestemmer hvad du må læse og hvem du må kommunikere med. Under dække af “spamkontrol”. Indsigelser er umulige og selvhjælpen kræver et professorat uden at et måske kommer til at hjælpe. Google er ved at blive alt for almægtig, de styrer alt. Skulle det nogensinde blive nødvendigt med at indkalde eller informere en masse folk på kritiske tidspunkter, så kan Google /NSA/STASI/FBI simpelthen stoppe hele kommunikationen. En god ide at skifte gmailadressen ud eller at benytte den udelukkende til funktioner hvor Google tvinge dig til at bruge sådan en (youtube, blogger, og meget andet).
  End off topic.

  On topic: Thought control in the UK: Britain’s state-sponsored intimidation of Whites

  Kommentar by Balder — 12. august 2016 @ 09:45

 17. ‘højreekstremisme’ er venstrefløjens og indvandrerlobbyens sidste halmstrå, som de klynger sig til, men islamisk terror og jihad mord og vold og voldtægt florerer over hele Europa.
  De skal bruge frygten for en ikke eksisterende ‘højreekstremisme’ til at bevare deres ‘tro’, der nu er afsløres som løgn næsten hver dag.

  Men løbet er kørt for venstrefløjen og indvandrerlobbyen. De er afsløret som Kejserens i ‘Kejserens Nye Klæder’:-)

  Nogle samfundsforskere og historikere er langsommere opfattende end andre. Men det dæmrer for flere. Se blot her demografen P.C. Matthiessen og historikeren Uffe Østergaard.

  Med sin nye ’tænketank’ udviser Karen Jespersen igen nøjagtig samme forkærlighed for den Danske Forenings foretrukne helte, nemlig ved udpegningen af professor P.C. Matthiessen, som – af alle steder – er den hyppigst citerede på den Danske Forenings hjemmeside, og som Børsens Nyhedsmagasin af gode grunde kalder »en høg i indvandrerdiskussionen« (15. maj 00). Den Danske Forenings medlemsblad konstaterer da også med stor begejstring, at professoren allerede i 1990 udtrykte foreningens egen kongstanke, nemlig myten om at danskerne er blevet stigmatiseret som »racister« (underfor-stået: Af det såkaldt humanistiske meningstyranni), hvilket således næsten skulle have umuliggjort en »seriøs behandling« af indvandrerpolitikken (jf. Danskeren nr. 1. /1990).
  Nye ubehagelige baner
  Stillet over for spørgsmålet om, hvorvidt P.C. Matthiessens ønsker om »drastiske forholdsregler« imod indvandringen implicerer et Fort Europa med »pigtråd og krigsskibene ude for at stoppe flygtninge i gummibåde«, svarer professoren i et interview: »Jeg synes, man skal gå i gang med at tænke i disse nye, meget ubehagelige, baner fremfor at bruge så ufattelig megen tid og så mange penge på at diskutere et asylsystem, der på et eller andet tidspunkt alligevel ikke kan holde.« (Ekstra Bladet, 25. marts 1995).
  https://www.information.dk/debat/2000/11/taenketank-selvsving

  Kristeligt Dagblad 12. august 2016
  ”Jeg troede ganske enkelt, at vi langt hurtigere ville udvikle en gensidig tillid – og en europæisk identitet. Men jeg kan jo se, at det i stedet er den nationale identitet i alle de europæiske lande, der er vokset. Jeg og mange andre forskere fra min generation tog fejl. Vi troede, at moderniteten ville få både religionen og nationalismen til at forsvinde. I stedet er det gået lige modsat. Begge dele er styrket,” lyder det fra historiker Uffe Østergård.

  Professor Uffe Østergård troede engang, at den nationale identitet ville forsvinde til fordel for en europæisk. I dag erkender han, at han tog fejl. Han fastholder dog troen på EU, som han mener nu må beskytte sine ydre grænser med både pigtråd og bevæbnede skibe for at overleve
  ”Jeg har nok ladet mig forføre af min egen forskning.”
  Så klart og tydeligt formulerer Uffe Østergård, hvad det er, der er sket.

  http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/historikeren-der-blev-indhentet-af-virkeligheden

  Kommentar by A-mad — 12. august 2016 @ 09:48

 18. Der er ingen højreorienterede grupper af betydning….desværre. Vi er bare en flok skatte-skaffe-dyr der får afløb for vores frustrationer her på nettet inden vi bliver hentet og får den orange fangedragt over hovedet.

  Kommentar by redneck — 12. august 2016 @ 09:50

 19. Venstre ekstremisme er en kamp for det gode. Derfor ingen ståhej.
  Islamisk ekstremisme er noget psykologisk eller socialt, som kan løses med piller eller penge og privilegier. Das shaffen wir.
  Højre ekstremisme er ubetydelig, men må konstant overvåges og bekæmpes, da den næres af de to første, for vort samfunds rette udvikling, så uundværlige ekstremismer.

  Kommentar by Menig 442 — 12. august 2016 @ 10:15

 20. Når man er for fej til at forholde sig til en Usekulær diktatorreligion, som Islam, så kan man jo bare kalde dem, som tør, for Højreekstremister, for at få Pavolske hunde(idioter) på Venstreekstremisternes fløj, til at få tilfredsstillelse i Deres tomme indignation. Dem som de kalder -højreekstreme,- er folk som vil forsvare den frihed vi har imod Islam.
  På den måde bliver frihedkæmperne gjort til prygelknape for nogle fejhedsforskere, som ikke tør forholde sig til virkeligheden og den undertrykkelse der følger i kølvandet på Islam. Jeg kan ikke have andet end dybsindig foragt overfor medierne og sådanne halvhjerneforskere.

  Kommentar by Michael Unna — 13. august 2016 @ 14:50

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper