14. december 2016

Folketingsdebat mellem valg II: Flertal afviser ‘forbud mod minoritetssærhensyn i off. institutioner’

Der er ingen grund til at betragte meningsmålinger som den skinbarlige sandhed, men det er nu alligevel påfaldende, så lidt der sker parlamentarisk herhjemme. De to seneste meningsmålinger fra Gallup og Voxmeter tager henholdsvis 4,0 og 3,8 procent fra Dansk Folkeparti, hvad ikke udlignes af Nye Borgerlige, der begge steder står til 1,4 procent. Den værdipolitiske højrefløj er således ikke på vej mod, eller i nærheden af 90 mandater.

Hvis der skal ske en højredrejning herhjemme, så må det komme indenfor partierne, og det er der absolut intet der tyder på. Herunder endnu et eksempel fra tidens folketingsdebat, et konkret forsøg på at lovgive mod minoritetshensyn i offentlige institutioner. Et lille, næsten ubetydeligt opgør med den snigende islamisering.

Min bedre halvdel fik venlige ord fra Venstre og Socialdemokraterne, der dog heller ikke denne gang, ønsker at gøre noget konkret. Hermed er de i praksis på linje med det værdipolitiske overdrev, stilrent karikeret af Carolina Magdalene Maier (Alternativet). Hun er kulturrelativist med hud og hår, og har intet problem med salami-metoden.

Det er nemmere at forstå hende hendes argumentation, end de partier der vil fortsætte status quo trods

(Carolina Magdalene Maier, Alternativet)

2) Torsdag den 1. december 2016, B 13 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod minoritetssærhensyn i offentlige institutioner.

Udvalgte indlæg.

14.35 Inger Støjberg, Udlændinge- og integrationsminister: Forslagsstillerne har foreslået, at der indføres et forbud mod vedtagelse af minoritetshensyn i offentlige institutioner. Forslaget begrundes bl.a. med, at hvis man som samfund accepterer, at der f.eks. oprettes kønsopdelte svømmehold for at tilgodese en minoritet, så er man med til at acceptere, at der bliver udøvet social kontrol. … I foråret udtalte jeg, at det godt kan være, at vi på et tidspunkt bliver nødt til at tage mere håndfaste midler i brug og simpelt hen stille krav til kommunerne om, at man sætter en stopper for særhensyn, der er til skade for integrationen. Ved samme lejlighed – og det fremgår så ikke af bemærkningerne til beslutningsforslaget – udtalte jeg i øvrigt også, at jeg sådan set helst ser, at det forbliver, som det er, altså at man lokalt tager et ansvar, og at det fortsat er kommunalbestyrelserne, der bestemmer. … Så målet er vi fuldstændig enige om. Regeringen mener dog stadig væk ikke, at ny lovgivning er den rette vej frem. Det mener vi ikke, fordi vi i regeringen lægger afgørende vægt på hensynet til det kommunale selvstyre… Men målet er vi fuldstændig enige om, og regeringen mener på den baggrund så bare ikke, at der for nuværende er brug for, at Folketinget detailregulerer, hvordan kommunalbestyrelserne håndterer sager om minoritetshensyn. […]

Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti: Tak for det. Ja, forældrebestyrelserne skal også komme på banen, og forældrene selv skal også komme på banen. Men der foregår jo også en vis mobning derude. Altså, når man som forældre siger fra, bliver man – og det kan man se på intranettet – sådan mobbet af de andre forældre. Og det jo lidt træls, hvis man bare gerne vil være fri for halalkød og så skal mobbes for det. Når ministeren siger, at vi på et tidspunkt skal tage mere håndfaste midler i brug, vil jeg bare sige, at vi rigtig godt kunne tænke os at vide, hvornår det så er.

Zenia Stampe, De Radikale: Jeg har heller ikke noget problem med De grønne pigespejdere…

Marianne Jelved, De Radikale: Jeg er glad for, jeg ikke er Socialdemokratiets ordfører og skal balancere på det her område. Jeg kan regne ud, at jeg må have taget frygtelig meget skade gennem min barndom, hvor jeg konsekvent er gået i pigegymnastiksal kun med piger. Det er jo også en form for hensyntagen, måske, eller kontrol, måske. Det ved jeg ikke om ordføreren kan svare på.

Carolina Magdalene Maier, Alternativet: Men hvor er det lige præcis, at ligestillingen tager skade her? Tager den ikke meget mere skade, hvis de her piger og kvinder, som kan gå til svømning, fordi der kun er andre kvinder der, bliver derhjemme, inde bag husets mure? Er det ikke til meget større skade?

Carolina Magdalene Maier: Tak for det. Jeg vil godt følge op på det, ordføreren lige sagde, nemlig at det her særhensyn skubber ligestillingen og integrationen tilbage, men hvad med religionsfriheden? Skubber det ikke også religionsfriheden tilbage? Altså, hvis vi antager, at grunden til, at der er nogle piger, som ikke vil bade sammen med drenge, er, at det ligger i deres tro, har vi så ikke som samfund en forpligtigelse til at respektere, at man har nogle forskellige handlinger, som er funderet i ens tro? Er vi ikke et land, der altid har vægtet vores religionsfrihed rigtig højt? Hvorfor gør vi det så ikke i det her tilfælde? … Men hvor er det lige præcis, at ligestillingen tager skade her? Tager den ikke meget mere skade, hvis de her piger og kvinder, som kan gå til svømning, fordi der kun er andre kvinder der, bliver derhjemme, inde bag husets mure? Er det ikke til meget større skade?

Pernille Bendixen: Mange tak. Ordføreren kommer lidt ind det her med frikadeller og hamburgerryg og svømning og alt det her, som vi sådan set kender som salamimetoden, og så siger ordføreren samtidig, at det ikke er en offentlig opgave at sikre religiøse særhensyn, og det er vi jo rørende enige om. Men det er jo det, der sker. Det er jo det, der sker, når man har halalmad ude i daginstitutionerne, og når man har kønsopdelt svømmeundervisning osv. osv. Så har ordføreren ikke en eller anden stopknap inde i hovedet, der siger, at nu sker der faktisk det her, som jeg ikke ønsker skal ske?

Jakob Engel-Smith, Venstre: Jo, jeg deler bekymringen, og jeg tror også, jeg hører til de medlemmer af mit partis folketingsgruppe, der er villige til at være mere offensive, end andre måske er, på området. Men jeg mener, at vi er nødt til at prøve at aktivere civilsamfundet og de mennesker, der er valgt til kommunalbestyrelser og andet, i første omgang. For som jeg nævnte i min ordførertale til sidst mener jeg, at den bedste modstand mod skabelsen og accepten af parallelsamfund og social kontrol er der, hvor det mødes, og der, hvor det trives. Så er jeg enig med fru Pernille Bendixen i, at vi har en udfordring ved, at der er for mange velmenende særhensyn, der er med til at institutionalisere en praksis, som dybest set ligger langt væk fra den både åbne kultur- og toleranceforståelse, vi faktisk har her i landet. Jeg vil ikke afvise, at vi, hvis det her problem kommer ud af kontrol, kan være nødt til at tage yderligere skridt herindefra. Jeg håber bare ikke, at det bliver nødvendigt, fordi jeg dybest set mener, at det lokale demokrati og civilsamfundet er de bedste elementer til både at kontrollere og bekæmpe den sociale kontrol, vi ikke ønsker at acceptere.

Pernille Bendixen, DF: Det er så nok der, hvor vi måske i virkeligheden er uenige. For i Dansk Folkeparti synes vi allerede, at det her er meget, meget ude af kontrol, og så savner vi måske bare lidt at høre fra Venstre: Hvornår er det, der sker noget? Hvornår er det, man skrider til handling? For der er jo gået 30 år, hvor man ikke har været villig til ret meget, man har faktisk i mange år heller ikke været villig til at debattere, og det skal vi da så rose jer for, at man gerne vil nu. Men hvornår er det, vi skrider til handling?

Carolina Magdalene Maier, Alternativet: Tak for det. Nu er Venstre jo Danmarks liberale parti. I min forståelse af liberalisme handler liberalisme jo lige præcis om, at individet har nogle rettigheder, nogle naturbårne rettigheder, retten til arbejde, retten til ejendom, retten til sin egen krop, og statens opgave er at underbygge individets rettigheder. Lad os antage, at det ikke er en helt forkert udlægning af liberalismen, og at man samtidig mener, at staten ikke må tage særhensyn, hvordan i al verden vil man så opretholde en liberalistisk forståelse eller politisk styring af samfundet? Folk er jo forskellige. … hvis regeringen gerne vil være liberalistisk, men ikke tage særhensyn, altså tage hensyn til de mennesker, der måske ikke er majoriteten, hvordan i al verden opretholder man så en liberalistisk forståelse af samfundet?…

For hvem er det, der har retten til at definere, om det, der er tale om, når piger går til kønsopdelt svømning, er social kontrol eller frihed for den enkelte? Er det ordføreren, der står oppe på talerstolen? Er det Dansk Folkepartis forslagsstillere? Eller er det den mor eller datter, som faktisk synes, at det er frisættende for dem at kunne få lov til at gå i svømmehallen sammen med andre piger og samtidig leve i overensstemmelse med både deres egen tro, men også med følelsen af at have det godt i sin egen krop? Hvem er det, der definerer, hvad der er social kontrol, og hvad der er frihed?

Pernille Bendixen, DF: Nu er der jo intet ved islam, der har ændret sig siden år 632, så det er i virkeligheden noget værre vrøvl. Muslimske piger udøver jo altså massiv social kontrol over hinanden. Det vil sige, at det lige så vel kan være de piger, du møder henne i svømmehallen, som også er de muslimske piger, der udøver social kontrol over dig. Så hvordan kan man være sikker på, at man ved at være inde bagved et forhæng sammen med nogle andre muslimske piger bliver integreret? Det synes jeg faktisk ikke ordføreren fik forklaret særlig godt.

Christian Juhl, Enhedslisten: Jeg skal minde om, at vi ikke altid har dyrket idræt sammen på tværs. Min mor gik på et rent kvindegymnastikhold. Jeg har spillet på et rent drengefodboldhold, og sådan kan man blive ved. …

Carolina Magdalene Maier, Alternativet: … Jeg synes også, det er diskriminerende, at man i det her forslag i bemærkningerne nævner de her kønsopdelte svømmehaller og nævner muslimerne som et problem. Hvis forslaget handler om at tage særhensyn, altså at man ikke må tage særhensyn til minoriteter, så må man holde sig til det og ikke i bemærkningerne begynde at nævne en vis religiøs gruppe. Som andre har været inde på, kan vi slå op i et aftenskolekatalog og finde masser af eksempler på kurser, som kun henvender sig til mænd eller kvinder. Jeg ved godt, at ordføreren for Dansk Folkeparti har været inde og nævne, at det ikke er relevant i den her sammenhæng, men det er det da, for det er da også særhensyn. Vores samfund er båret af særhensyn. … Jeg har fået mails fra kvinder, som går på og har gået på svømmehold kun for kvinder. Det er altså også kvinder, der er lyse i huden, og kvinder, der er kristne, og kvinder, der ikke tror på noget. Men det er bl.a. kvinder, som måske har mistet et bryst til kræft, som har oplevet overfald og derfor har fået skamferet dele af deres krop. Det er kvinder, som er så medicinerede, at deres krop måske er svulmet op til firdobbelt størrelse. Der er også en kvinde, der skrev til mig, at hun gik i Gellerupbadet, fordi hun bor lige rundt om hjørnet, og tidspunktet, hvor der var svømning, passede lige med, at det var der, lørdag fra 15 til 18, der var kønsopdelt svømning, så hun var rigtig glad for det hold. … det er klart, at som det er fremlagt her og med et så knivskarpt fokus på og et helt klart underliggende ønske om at ramme lige præcis muslimske piger og kvinder, der går til svømning for nedrullede gardiner, kan Alternativet ikke støtte det her beslutningsforslag.

Pernille Bendixen, DF: Tak for det. Ordføreren siger, at vi med vores forslag lige præcis forsøger at ramme muslimske kvinder og piger. Det er måske, fordi det lige præcis er dem, der er underlagt social kontrol. Tværtimod, vil jeg sige, er problemet lige præcis ordførere som fru Carolina Magdalene Maier, der nægter at forholde sig til fakta, som nægter at anerkende problemet her, og som nægter overhovedet at forholde sig til det og så forsøger at bortforklare det med kræftramte kvinder, der går i svømmehallen. Ja, det er jo altså ikke på baggrund af en religion, at de går i svømmehallen for sig selv. Det er af blufærdighed, og der synes jeg bare at der er en væsentlig forskel. Kan ordføreren anerkende det?

Carolina Magdalene Maier, Alternativet: Der er da en forskel. Der er da forskellige grunde til, at kvinderne går på de her rene kvindesvømmehold. Det vil jeg da meget gerne medgive. Det er jeg da fuldstændig enig i. Men den mangfoldighed skal også bare være der, at man har forskellige grunde til at gå på et rent kvindesvømmehold. Nogle gør det, fordi man måske ikke vil vise sig, fordi man er blufærdig, fordi man har gennemgået en kræftoperation, andre gør det af religiøse hensyn, og det er okay. Jeg har det sådan lidt: Hvad er problemet med det? …

Pernille Bendixen, DF: Er ordføreren overhovedet bekendt med, hvad endestationen er for alle de her små særhensyn? Altså, endestationen for alt det her kommer jo fra sharialoven, og jeg ved ikke, om ordføreren kender noget til sharialoven, og hvad det i sidste ende indebærer. Jeg siger ikke, at det er det, vi har. Jeg siger, at det er det, vi kan få, hvis vi ikke sætter en stopper for alle de her små uskyldige ting. Er ordføreren overhovedet bekendt med det?

Carolina Magdalene Maier, Alternativet: Jeg er jo lodret uenig, og jeg må jo bare konstatere, at det her er et af de punkter, hvor vi – heldigvis, og det er jo også derfor, vi sidder, som vi gør, i Folketingssalen – adskiller os enormt meget politisk, for det er da diskriminerende. Beslutningsforslaget vedrører jo, at man ønsker et forbud mod at tage særhensyn til minoriteter, men det er jo minoriteter bredt, og inde i bemærkningerne nævner man de muslimske piger. Det synes jeg da er et stort problem, fordi det virker, som om man ønsker at ramme en særlig minoritetsgruppe i vores samfund, og det er bare ikke okay.

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/78734/trackback

19 Comments »

 1. Selv den dag hvor de bliver trukket i håret hen til huggeblokken, fatter de sidste skide liberalister og hippier, stadigvæk ikke hvorfor.

  Kommentar by Tidligerehjernevasketsocialistidiot — 14. december 2016 @ 13:40

 2. Tak til din bedre halvdel Kim, hun har større “boller” (i overført betydning naturligvis) end flertallet af de mandslinge der er på tinge

  Kommentar by redneck — 14. december 2016 @ 14:14

 3. Grunden til at DF taber terræn er, at de opfører sig fuldstændig som ALLE andre politikere – de taler og taler og taler og taler….

  DF burde have væltet regeringen forlængst, også selvom det ville have resulteret i rødt flertal. For som Churchill sagde, så er det vigtigere at gøre det rigtige, end at klamre sig til politisk magt.

  Nye Borgerlige er politikere in spe, som vil gøre det samme som alle andre politikere – snak, snak, snak, og “hvor respekterer jeg din muslimske indstilling”, og snak, snak ……..

  “Hvis der skal ske en højredrejning herhjemme, så må det komme indenfor partierne” – I don’t think so.

  Kommentar by Per747 — 14. december 2016 @ 14:21

 4. Men hvor er det lige præcis, at ligestillingen tager skade her? Tager den ikke meget mere skade, hvis de her piger og kvinder, som kan gå til svømning, fordi der kun er andre kvinder der, bliver derhjemme, inde bag husets mure? Er det ikke til meget større skade?

  Kommentar by Niels P, — 14. december 2016 @ 14:38

 5. Dansk parlamentarisme ophørte i 72. Der føres ikke politik i Danmark, den føres altså i Brussels, Washington DC og London.

  I Danmark findes nogle fupanalyseinstitutter og nogle fuppartier, som skal fordele nogle korruptionstopposter efter nogle hemmelige afstemninger som ingen kender indholdet eller fordelingen af.

  Ingen ved hvordan disse resultater fremkommer og ærlig talt: Langt det overvejende flertal af danskerne er også bedøvende ligeglade.

  Kommentar by Ole K — 14. december 2016 @ 14:50

 6. “Er ordføreren bekendt med sharia?” Den alternative: “jeg er lodret uenig”.

  Jeg tror jeg vil love mig selv dette: Hvis alternativet får flere stemmer end nye borgerlige til næste valg, så flytter jeg fra danmark. For så bliver det ikke i min levetid der bliver gjort noget ved problemerne alligevel, tværtimod.

  Kommentar by Per — 14. december 2016 @ 15:01

 7. Carolina Magdalene Maier, Alternativet: “Men hvor er det lige præcis, at ligestillingen tager skade her? Tager den ikke meget mere skade, hvis de her piger og kvinder, som kan gå til svømning, fordi der kun er andre kvinder der, bliver derhjemme, inde bag husets mure? Er det ikke til meget større skade?”

  Men ligestillingen har taget skade for længst. Der er her tale om muslimske kvinder, der IKKE må forlade hjemmet uden mandens tilladelse. Som ikke må færdes mellem andre mænd i samfundet. Som altid bliver overvåget. Som kontrolleres af en værge, selv om de efter dansk ret er personligt myndige med frihed til at leve deres eget liv.

  Men den ufrihed og underkastelse bekymrer på ingen måde Alternativet.
  Islam og den muslimske monokultur, der sætter det hele i scene, kunne man ikke drømme om at angribe.

  Kommentar by Niels P, — 14. december 2016 @ 15:15

 8. Fra min opslagstavle.
  Lad os holde op med at bekymre os om forhold, som vi ingen magt har til at ændre.
  Prøv at tage det uundgåelige let.
  “Gud skænke mig roen til at affinde mig med det, jeg ikke kan ændre, modet til at ændre de ting, jeg formår og visdommen til at se forskellen.”
  Så længe det stor flertal af folket har råd til øl, cigaretter, benzin, rejser og holde deres habengut forsikret, så tror jeg, at hældningen på det skråplan, som folket sidder på, fortsat og tilpas langsomt kan øges med adskillige grader uden at de fornemmer udskridningsfaren.

  Kommentar by Menig 442 — 14. december 2016 @ 15:30

 9. Ad 5, Per.
  Lad være at flytte. Som sagen står nu, efter at Morten Messerschmidt har sikret højrefløjen en stort nederlag ved næste folketingsvalg, er det overordentligt sandsynlig, at Alliancen får langt flere stemmer end Nye Borgerlige, der næppe formår andet end at spilde nogle stemmer.

  Kommentar by Niels P, — 14. december 2016 @ 15:40

 10. Hende Magdalene fra Gøglerpartiet minder mig om de svedlugtende kommunistiske “kvindelige” lærere med bongopatter og fuldskæg, som jeg husker fra min folkeskole i 70-erne.

  Lad os nu bare konstatere, at det giver absolut ingen mening, at forsøge at diskutere med disse totalt faktaresistente personer.

  Som der bliver skrevet i # 1, så vil de stadig påstå, at islam er fredens religion den dag, hvor de bliver iført den orange dragt….

  Kommentar by TH — 14. december 2016 @ 15:42

 11. >3 Per747
  Fuldstændig rigtigt skrevet ! Alle de røvhuller på borgen skulle ..

  Kommentar by Nielsen — 14. december 2016 @ 16:40

 12. Kommentar by Per — 14. december 2016 @ 15:01

  Du kan roligt gå i gang med at planlægge livet uden for DK – hvis du har modet, alderen og kan leve og arbejde i et andet muslimfrit område i verden.

  Jeg tror de fleste godt ved hvor det bærer hen og har resigneret og håber på det går alligevel – derfor buldrer sosserne frem igen og deres støttepartier har de unge og fremtiden som vælgere –

  Danmark bliver et delvist islam/shariadomineret område i Europa i lighed med de fleste andre lande i EU (så længe det endnu eksisterer) – Måske enkelte østlande vil fortsætte med at være “frie” lande på en eller anden måde præget af deres egen historie, naboernes velvilje eller mangel på samme og deres vilje til at kæmpe imod og finde sig til rette i verdens vrimmel og vanvid.

  Danmark eksisterede som nation i ca. 1000 år og på under 100 år blev det ødelagt og gik til grunde fordi befolkningen ville det selv….år 2100 vil det være fakta – desværre!

  Go´ jul …ikke?

  Kommentar by Black Watch — 14. december 2016 @ 16:46

 13. Kommentar by TH — 14. december 2016 @ 15:42

  Arh for helved – jeg splutter af grin …svedlugtende kommunistiske “kvindelige” lærere med bongopatter og fuldskæg…..kodyl knæhøj karse udtryk…som vi sagde i 70´erne…

  Kommentar by Black Watch — 14. december 2016 @ 16:52

 14. Hvor er Carolina Magdalene Maier fra? Østeuropa?

  Kommentar by Harald — 14. december 2016 @ 18:57

 15. Caroline Magdalene Maier. Åh nej. Åh nej. Sikke en NUTTEBASSE.– Var jeg ene med hende ude i vildmarken, ville jeg betragte hende som en gave. RIGTIG ÆGTE GAVE.- Og straks pakke den ud.

  Kommentar by dansker — 14. december 2016 @ 19:12

 16. Efter attentatet i Krudttønden var flere – heriblandt Mogens Camre -inde på, at de egentligt skyldige var dem, der aktivt havde arbejdet for muslimsk masseindvandring. Det fik Tullesen Dahl til at sige, at de eneste skyldige var dem, der direkte havde gjort sig skyldige i terrorisme. Herefter mistede jeg alt for Dansk Folkeparti.

  I øvrigt er det jo temmelig åbenlyst, at Dansk Folkeparti aldrig gør noget reelt for at få presset sin politik igennem, men bare er tilfredse med små symbolske stramninger.

  Jeg giver ikke 5 kopper pis for nogen af de folkevalgte.

  Kommentar by Søren — 14. december 2016 @ 22:29

 17. @Niels P, #4.

  Ingen af de to scenarier skal tolereres.

  Kommentar by RePatrierkatet — 14. december 2016 @ 22:54

 18. Der er nogle af dem, der søger de partier, som har en ‘alternativ’ tilgang til samfundets moral og indretning, som f.eks Alternativet, der er så lang ude, at de helt har sluppet håndtaget.

  En overgang skulle alle partier være ‘grønne’. I Tyskland fik De Grønne/Die Grünen mange stemmer på det populære budskab i tiden.

  ‘Baglogskabens ulideligt klare lys’ få i dag mange til at vågne af drømme, der blev til mareridt.

  Som f.eks De Grønne/Die Grünen i Tyskland (18. september 2013):

  “Pædofil fortid hjemsøger igen De Grønne
  …i den sene fase af den tyske valgkamp, der afgøres på søndag, er De Grønne atter engang blevet kædet sammen med forsvar for pædofili i partiets stiftelsesfase i begyndelsen af firserne.
  Senest er partiets spidskandidat og formand, Jürgen Trittin, kommet under pres, efter at det er kommet frem, at han som byrådskandidat for den grønne liste i Göttingen i 1981 underskrev et valgprogram, der opfordrede til at legalisere ’frivillige’ seksuelle relationer mellem børn og voksne.”

  https://www.information.dk/udland/2013/09/paedofil-fortid-hjemsoeger-igen-groenne

  Kommentar by A-mad — 15. december 2016 @ 00:43

 19. # 13

  Lige præcis…

  Mens vi sad på skibsbriksen og hørte Gasolin!

  Det var en herlig tid, fuldstændig fri for retarderede muslimer!

  Kommentar by TH — 15. december 2016 @ 12:22

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper