17. marts 2017

Danmarks Statistik: 21,6 procent af alle børn fødes af indvandrere/efterkommere (Syrien, Tyrkiet…)

Jeg har medtaget analysen fra Poul Christian Matthiessen, men Kristeligt Dagblad har også spurgt historiker Henrik Jensen (ja, ham), der mener at ‘udviklingen også kan være positiv’, samt professor Birte Siim, der også ser positive aspekter, da det i integrationsmæssig henseende er ‘udtryk for en succes’. Indvandrerne ønsker, med lektor emeritus Hans Oluf Hansens ord, at ‘cementere deres tilhørsforhold til Danmark’. Man kan vitterlig læse sig dum. Skræmmende registertal i Kristeligt Dagblad – Hver femte nyfødte har udenlandske rødder.

“De seneste års flygtningestrømme kan nu aflæses direkte i fødselstallet. Af de 61.614 børn, der blev født i Danmark i 2016, har flere end hver femte en mor, der er indvandrer eller efterkommer. Og ikke mindst de syriske flygtninge præger fødselsudviklingen.

Mens de fleste børn blev født af kvinder med dansk baggrund, udgjorde syriske kvinder den næststørste gruppe efterfulgt af kvinder med tyrkiske rødder.

I alt blev 18,5 procent født af kvinder, der er indvandrere, og samlet blev hvert femte barn, 21,6 procent, født af kvinder, der er enten indvandrere eller efterkommere.

En sådan udvikling vil præge det danske samfund på flere måder, lyder det fra befolkningsforsker og professor emeritus Poul Christian Matthiessen. …

‘… Der er et økonomisk problem i forskellen på det, de yder til samfundet, og det, de modtager fra samfundet i form af tilskud eller undervisning,’ siger han. …

‘De andre problemer er rent kulturelle og omhandler specielt dele af den muslimske befolkning, der har et andet syn på forhold mellem mænd og kvinder, ytringsfrihed, og i hvilket omfang for eksempel Koranen skal have betydning for, hvordan samfundet indrettes…,’ siger Poul Christian Matthiessen.”

(Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark 1983-2016; Grafik: Habakuk)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/81710/trackback

40 Comments »

 1. Matthiessen var på News i dag. De brød sig ikke om det han sagde men troede mere på Zenia Stampe.

  Kommentar by Erik — 17. marts 2017 @ 10:58

 2. Ja, de bedriver Hijrah i stor stil http://www.frontpagemag.com/fpm/260019/hijrah-europe-robert-spencer, og de får gode vilkår heroppe, så der er energi og masser af overskud til at yngle… Mon ikke Støjberg skulle stramme på flere punkter..??

  Khomeini sagde i 1978 på en konference i Paris: Fød dem ud af deres lande! Jep!

  Hvor meget koster en kriminel indvandrer pr år? Hvor meget koster en almindelig indvandrer pr år?

  Jeg mener, at vi udelukkende burde tage de kristne og evt. yazidierne ind, for de rådne muslimer driver jo klapjagt på kristne i flygtningelejre selv i Europa (endnu en ting, som MSM ikke fortæller), og i Syrien og Irak har de slået omkr. 100.000 kristne ihjel sidste år. Derfor er de ægte flygtninge de kristne.

  Kommentar by Kuffar — 17. marts 2017 @ 11:08

 3. Fremskridt. Nu nærmer vi os de relevante tal: Tallene, der omhandler de fertile og før-fertile årgange.

  Ikke “4 %”. 21,6 %

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 17. marts 2017 @ 11:39

 4. Da jeg for et par måneder satte en teori om fødeafdelingernes travlhed på Bloggen, så er den bekræftet.
  Ny teori: Grunden til travlheden skal nok ikke søges i selve fødslen, men den babylonske sprogforvirring og personalets latente angst for ikke at leve op til kulturberigernes forventninger.

  Kommentar by Menig 442 — 17. marts 2017 @ 11:42

 5. Det er kurven par excellence, der viser, at samfundet bryder sammen om ikke så mange år. Eksperter og politikere, der ikke vil forholde sig seriøst til denne kurve, er at betragte som diskvalificerede.

  Kommentar by traveler — 17. marts 2017 @ 11:51

 6. http://m.focus.de/politik/ausland/streit-mit-deutschland-und-den-niederlanden-tuerkei-droht-eu-mit-15-000-fluechtlingen-pro-monat_id_6803378.html

  Tyrkiet opfører sig som de Somaliske pirater

  Kommentar by k.m — 17. marts 2017 @ 12:18

 7. Mon ikke de europæiske lande har flådefartøjer nok til nærmest at bygge en mur tværs over Middelhavet.
  Så kan Erdugal kvæles i sine ”flygtninge”
  Det er kun et spørgsmål om vilje.
  Så det sker nok ikke. :(

  Kommentar by Erik — 17. marts 2017 @ 12:26

 8. Grafen vil forsætte i samme retning opad, medmindre “eliten” selv får lov til, nej bliver tvunget til, at opleve den store glæde og fornøjelse der følger med kulturberigelsen.
  Samfundet burde stoppe tilskud til over to børn, således at de overskydende børn skulle selvfinansieres. Men alt er utopi, og det hele peger tilbage på den eksisterende politiske råddenskab, der snart gennemsyrer alt.

  Bag ministrene er der en lang række embedsmænd og spindoktorer m.m. Mange af disse har et stort medansvar.
  Inger Støjberg er næsten lige så passiv som den skrækkelige Søren Pind, så forskellen er i det store hele ens. For de har begge haft den samme store flok personer, som har vejledt og rådet til passivitet.
  Denne udadtil tilsyneladende neutrale og hensovende flok, sidder stadig på de samme selvklæbende stole efter næste valg. Så uanset hvem der næste gang bliver valgt, og bliver minister, så er det de samme grå folk der vejleder på den samme landsdestruktive måde.
  Disse grå eminencer bør begynde at få en mere fremtrædende plads i omtalerne og i debatten.

  På grund af ”disse grå” behøver man ikke at frygte at cirkusdirektøren bliver valgt ind, og evt. bliver minister ved næste valg, for han vil ikke få et ben til jorden – den praktiske politik vil forblive den samme.
  Demokratiet er for længst endt som en joke.

  Kommentar by Birger Jensen — 17. marts 2017 @ 12:36

 9. Een generation mere, så er der islamisk flertal

  Kommentar by redneck — 17. marts 2017 @ 12:54

 10. Glæder mig at min nye avis Kristeligt Dagblad bruger vores førende internationale demograf, Poul Christian Matthiessen som deres primære kilde. Han har advaret af konsekvenserne af den muslimske indvandring i mere end 30 år!

  Professor Birte Siim mener, at det er vore skyld (underforstået os danske racister), hvis integrationen ikke lykkes. Det hele er åbenbart vores skyld? Det er åbenbart med det ‘trick’, de lalleglade politisk korrekte, vil vende deres egen fiasko mod os i fremtiden?

  Stop straks al indvandring af muslimer ellers ender vi med sikkerhed som Sverige, der indenfor få årtier ender som Libanon.

  Kommentar by A-mad — 17. marts 2017 @ 13:03

 11. Hvis tendensen fortsætter lineært vil antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere runde 1 million i år 2062. Meget tyder imidlertid på, at tendensen vil fortsætte eksponentielt.

  Kommentar by Ole Madsen — 17. marts 2017 @ 13:24

 12. Vi kan ikke komme uden om repatriering af muslimer hvis vi skal bevare vores land, her er et par af de grupper jeg gerne ser vi sender ud hurtigst muligt.

  Kriminelle
  De der rejser på ferie eller besøg i deres egne lande
  De der ikke kan eller vil bidrage til samfundet
  De som tilhører en fjendtlig muslimsk gruppering/forening der er til fare for nationens sikkerhed
  Dem som har tilknytning eller sympatiserer med fremmede styrker eller terrororganisationer
  De som udviser fjendtlighed over for danskere, i tale såvel som på skrift
  Muslimske nationalister (statsløse for eks.)
  De der støtter Erdogan og lign.
  De som yder terror, opfordrer hertil eller angriber vores politi, militær, infrastruktur eller institutioner.

  Kort sagt, vi skal af de fjendtlige elementer der udgør den muslimske invasion.

  Desuden skal vi frataget de statsborgerskaber der er givet de seneste år til især folk fra Mellemøsten og Nordafrika.

  Tiden er knap.

  Kommentar by NulTolerance — 17. marts 2017 @ 13:48

 13. Følgende kommentar er sendt til Kristeligt Dagblad (Kims link):
  Jeg kan bekræfte oplysningerne. På TV har jeg konstateret, at der stadig er nogen, der anser det for rigtig godt og er fuldstændig ubekymret om Danmarks overlevelse.
  Og så er kendsgerningerne endda, at det er meget værre, når man graver et spadestik dybere. Ca. hvert fjerde barn er muslimsk. De følgende tal er aflæst fra Danmarks Statistiks datasæt FODIE, der tæller levendefødte børn efter moders herkomst og moders oprindelsesland, her et uddrag for året 2016. Oprindelsesland Danmark: 48313; vestlige lande: indvandrere 3872, efterkommere 170; ikke-vestlige lande: indvandrere 7513, efterkommere 1746. Samlet antal babyer 61614, heraf kan vi udregne 78,4 % danske, 6,6 % vestlige, 15,0 % ikke vestlige.Tallene er ikke umiddelbart retvisende, hvilket er betinget af Danmarks Statistiks måde at definere og gruppere. Indvandrere er veldefinerede: de er født i udlandet. Der er intet bevis for, at DS på noget tidspunkt tæller dem som danske, selv om de får dansk statsborgerskab. Vedrørende efterkommere (født i Danmark!) bliver de talt som danske i samme øjeblik, deres forældre opnår dansk statsborgerskab. Dette er forklaringen på, at “efterkommernes” antal nyfødte er meget lavere end forventet . Når tallet alligevel ikke er lavere, hænger det sammen med, at personer med dobbelt statsborgerskab vedblivende bliver talt som efterkommere. Tyrkere fx må ikke afsværge sig deres tyrkiske statsborgerskab. I statistikken fremgår det på den måde, at antallet af tyrkiske børn født af efterkommere er 1.5 gange større end antallet født af indvandrere. Det er selvfølgelig næsten umuligt at udlede det korrekte antal efterkommere blandt de såkaldte danske. Et fornuftigt skøn er, at det drejer sig om ca. 6000-10.000 ikke-vestlige børn, som tælles som danske uden at være det. Antages antallet at være 8000, får vi følgende procenter: 65,4 % danske, 6,6 % vestlige, 28,0 % ikke-vestlige. Muslimer opgøres ikke selvstændigt, men mindst 90 % af de ikke-vestlige falder i denne kategori. Summa summarum: Ca hvert fjerde barn er muslimsk. Det er meget værre end de ufordøjede tal fra DS giver indtryk af.

  Kommentar by Tommy Jørgart — 17. marts 2017 @ 13:58

 14. At demografi udtrykker en tilknytning til Danmark er en ren fantasi. Man kan se det på de “lande” de kommer fra. Jeg kendte gennem 15.år en fra Algeriet og han fortalte, at regeringen havde konstant siden 70erne forsøgt, at få folk til, at tage familieplanlægning til sig med konstante kampanger i TV, økonomiske beløninger og straffe til folk osv. Det havde stort set ingen effekt. Folk dyrkede en skæbnetro og overlod det til Gud. 70-80% af befolkningen i Algeriet er klanbaseret og det er klanen folk associere sig med og har retsfølelser for. De gifter sig tideligt og arrangeret mod familien,- og derfor får de mange børn. Disse ser verden og staten som fremmede for klanen og har ingen autoritet for dens love og befalinger. Disse klanbaseret familieværdier resonere med islam så disse mennesker er stærkt islamistiske. Man ser de samme forhold i resten af mellemøsten. Hvorfor skulle disse mennesker føle en tilknytning til Danmark når de ikke har kunne føle en tilknytning til hinanden hvor de kom fra?

  Kommentar by Thorsted — 17. marts 2017 @ 14:23

 15. Vi snakker og skriver og protesterer, men vi bliver udskiftet alligevel af den enkle grund, at de fleste danskere er komplet ligeglade.
  Politikerne pisser på os og holder os for nar.

  Kommentar by BB — 17. marts 2017 @ 14:33

 16. Libanon: Fra 80% kristne til 5% på 50 år!

  Kommentar by Bageren — 17. marts 2017 @ 14:40

 17. #WhiteGenocide

  Kommentar by Daniel — 17. marts 2017 @ 15:13

 18. Det bliver slemt for vore børn og børnebørn, men vi, der står med ansvaret, kan jo i grunden være skide ligeglade og bare læne os tilbage i sofaen og nappe en bajer mere.

  Kommentar by Holger Madsen — 17. marts 2017 @ 16:35

 19. […] […]

  Pingback by Mark Steyn with Christopher Caldwell « Snaphanen.dk — 17. marts 2017 @ 16:35

 20. Skræmmende . . .

  Kommentar by For_Mangfoldighed — 17. marts 2017 @ 16:55

 21. Den tyrkiske udenrigsminister: Religionskrig på vej i Europa:

  http://www.zerohedge.com/news/2017-03-16/turkish-foreign-minister-religious-wars-will-start-soon-europe

  Kommentar by Sigwar — 17. marts 2017 @ 17:15

 22. Det går stærkt nu.. Utroligt hvor meget det har været muligt at smadre et land på blot, eller godt 40 år! Venstrefløjen godter sig, men bliver de første og største ofre, selv om det afsindig ringe trøst.

  Kommentar by Geert — 17. marts 2017 @ 17:25

 23. Den statistiske vinkel er overordentlig kedelig og bedrøvelig, men meget vigtig, og jeg appellerer til alle, om at forstå, at de rædselsvækkende tal, vi præsenteres for i pressen, uanset de er frygtindgydende nok, er stærkt fordrejede i retning af, at bagatellisere indvandringstrykket. Mange af mine bidrag fokuserer på kvantitative forhold. Meningen er at udlede mere korrekte tal til erstatning for de officielle.
  Al statistik om indvandringen skal ses i lyset af Danmarks Statistiks definitioner, til dels brugt i forbindelse med min kommentar (#13). Definitionerne fremgår af publikationen Indvandrere og efterkommere, der kan hentes som pdf: (
  http://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/kvaldeklbilag.aspx?filename=611d9cb3-442d-42b8-9b68-e27950059130Indvandrere_og_efterkommere_2016).
  (CITAT)
  2.4 Begreber og definitioner
  Indvandrer: En indvandrer er født i udlandet. Ingen af forældrene må være både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.
  Efterkommer: En efterkommer er født i Danmark. Ingen af forældrene må være både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommer.
  Person med dansk oprindelse: En person med dansk oprindelse er en person – uanset fødested – der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark.
  Oprindelsesland: Oprindelsesland er dannet ud fra følgende regler:
  Når ingen af forældrene kendes, er oprindelseslandet defineret ud fra personens egne oplysninger.
  Er personen indvandrer, antages det, at oprindelseslandet er lig med fødelandet. Er personen efterkommer, antages det, at oprindelseslandet er lig med statsborgerskabslandet.
  Når kun én forælder kendes, defineres oprindelseslandet ud fra dennes fødeland. Hvis dette er Danmark, bruges statsborgerskabslandet.
  Når begge forældre kendes, defineres oprindelsesland ud fra moderens fødeland, henholdsvis statsborgerskabsland.
  Vestlige/Ikke-vestlige lande: Vestlige lande: Alle 28 EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.
  Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande. (CITAT SLUT).
  Diskussion. En særlig lumsk sætning i rubrikken ”Efterkommer”: ”Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere”. Den underforståede fortsættelse: ”men blive klassificeret som danske” er den grufulde essens bag taltrylleriet. Men det er værre. Nærmere studier af tallene viser, at børn af indvandrere, (der pr definition er født i udlandet), bliver klassificeret som danske, når de indvandrede forældre får dansk statsborgerskab. Hele passagen om efterkommere emmer af lusk. Præciserer man indledningen ”En efterkommer er født i Danmark af indvandrede forældre”, må man undre sig over betydningen af den hypotetiske familie i den lumske sætning. Barnet når næsten at blive efterkommer, men reddes på målstregen ved, at forældrene, der er født i Danmark, men må være indvandrere, hvis det skal give mening at føde efterkommere, bliver danske statsborgere. Men indvandrere kan pr definition ikke være født i Danmark. Uforståeligt, sikkert med forsæt. Jeg skal ikke bestride, at det svimler for mig. Jeg håber andre læsere her på sitet vil gennemføre en grundig analyse af teksten og dens logik eller mangel på samme. Det korte af det lange er, at både anden- og tredje-generations indvandrere i stort omfang bliver talt som danske. Deres antal må vi gætte på.

  Kommentar by Tommy Jørgart — 17. marts 2017 @ 17:37

 24. Netto måtte lukke efter stribevis af tyverier og hærværk: Nu har Kiwi knækket koden – En af metoderne har været at ansætte lokale unge. De giver en fornemmelse af lokalt ejerskab i butikken, forklarer Biwar Højgaard Mosa. Derfor har godt halvdelen af de knap 30 ansatte i butikken rødder i lokalområdet, fortæller han.

  Kort sagt, giv dem butikken og de holder op med at smadre den.

  http://www.b.dk/nationalt/netto-maatte-lukke-efter-stribevis-af-tyverier-og-haervaerk-nu-har-kiwi-knaekket

  Kommentar by PBrad — 17. marts 2017 @ 17:39

 25. 21,6 procent af alle børn fødes af indvandrere/efterkommere (Syrien, Tyrkiet…)

  Og det er så ikke engang det værste, for hvorfor skulle denne andel ikke blive ved med at stige?

  Og hvorfor kan de højt uddannede tumper som Henrik Jensen, Birte Siim og Hans Oluf Hansens ikke indse det?

  Det sidste spørgsmål er rent retorisk og jeg regner selvfølgelig ikke med, at nogen herinde kan besvare det!

  Kommentar by T. H. — 17. marts 2017 @ 18:06

 26. Én ting er landsforrædderiske politikere, men 4/5 del af befolkningen giver ikke flytte deres kryds ti centimeter på en stemmeseddel for at overleve. DET er problemet.

  Kommentar by BB — 17. marts 2017 @ 18:22

 27. Jeg er glad for at folk her nu er begyndt at se det virkelige problem = uoplyste danskere.
  Hvis i vil gøre andet end at brokke jer, så del den artikel OVERALT hvor i kan komme til det!

  Kommentar by Per — 17. marts 2017 @ 18:37

 28. Helt rigtigt, 16.Bageren. Libanon havde stort flertal af kristne, da det blev oprettet som en stat for kristne.

  Du har ret 14.Thorsted. Meget få danskere forstår klankulturen. Et af resultaterne af muslimernes klankultur erfætter-kusine ægteskaber med alvorlige genetiske bivirkninger, der forstærkes af gentagelserne gennem generationer.

  De har medført at over halvdelen af børnene på vore institutioner for stærkt retarderede børn i dag har muslimske forældre. Det et tabu for medierne. Det tør de de ikke fokusere på, selvom det nærmest er en BREAKING NEWS socialmedicinsk sensation.

  Kommentar by A-mad — 17. marts 2017 @ 18:41

 29. Dansk samling. Det eneste der kan løse det.. dansk samling.

  Kommentar by Morten — 17. marts 2017 @ 19:20

 30. #29 Jeg har stor sympati for DS, men de har 1,500 underskrifter (en af dem min) og en formand uden karisma… Vi har brug for noget med reel gennemslagskraft. Tiden er ved at rinde ud.

  Kommentar by Odo — 17. marts 2017 @ 19:57

 31. Muslimerne skal ikke omskæres. De skal kastereres. Det er den eneste måde, at stoppe invasionen på. Hvis politikerne ikke vil sende dem hjem. Og det vil de ikke, fordi det er det samme som, at erkende de har været og er landsforræddere. Det vil betyde, at de vil få konfiskeret de penge og værdier, de har raget til sig og skal tilbringe resten af livet i arbejdslejre.
  Kasteration er den bedste løsning. Hvis de vil blive i Danmark. Ellers må de rejse hjem og forsørge deres egne unger.

  Kommentar by XXXXX — 17. marts 2017 @ 20:45

 32. Ja, hurra. Begejstringen​ vil åbenbart ingen ende tage over, at vi bliver avlet ud af muhamedanere.

  Kommentar by Mette — 17. marts 2017 @ 20:47

 33. God kommentar inde på Kristelig Dagblad artiklen. Formodet 25% nyfødte af muslimske forældre. Og den kommer fra en bruger herinde fra, kan jeg forstå.

  Kommentar by Winged Hussar — 17. marts 2017 @ 20:58

 34. Ak ja, hvordan gik det i Kosovo?

  Kommentar by Oskar Schindler — 17. marts 2017 @ 22:28

 35. VLAK-regeringen har stadigvæk pivåbne grænser. Der er stadigvæk ikke asylstop. Familiesammenføringsreglerne er stadigvæk alt for slappe. Og der er stadigvæk ikke lavet hjemsendelsesregler.

  Kommentar by Liva — 18. marts 2017 @ 07:09

 36. Stop børne checken. Hvorfor give penge for og yngle. Ligner nazi Tyskland med “mutterkors” og medalje for fødte børn. Jo flere, jo flere penge. Og hvad er en børnecheck værd i udlandet?! P piller er svaret. Og Afrika kan måske brødføde sig selv.

  Kommentar by P — 18. marts 2017 @ 10:21

 37. Og ham her er Merkel venner med, og stoler på! Erdogan opfordrer tyrken til at føde europæeren ud af Europa. Det er folkedrab på den snedige måde, for den hvide mand er nu blevet slave i eget hus og må løbe stærkere og stærkere for at forsørge muhammedaneren, der sidder hjemme og feder den på overførselsindkomst og yngler på livet løs. Flot!

  https://www.jihadwatch.org/2017/03/you-are-the-future-of-europe-erdogan-urges-turks-in-eu-to-have-at-least-5-kids

  Kommentar by Kuffar — 18. marts 2017 @ 11:10

 38. Kurven viser, at antallet af ikke-vestlige personer vokser med 6 procent om året. Det betyder, antallet vil i fremtiden vil udgøre følgende:

  2026: 810.000
  2036: 1,45 mio.
  2046: 2,60 mio.
  2056: 4,65 mio.
  2066: 8,34 mio.

  De stramninger, der er sket under den borgelige regering er kun symbolske. Det afgørende er, at betingelserne for at opnå asyl i Danmark og få familiesammenføring, er uændrede.

  I løbet af 40-50 år vil Danmark være et muslimsk domineret land, hvor vi oprindelige danskere højst vil have status som en tålt minoritet.

  Kommentar by Søren Andersen — 18. marts 2017 @ 11:55

 39. Kan en børnefødsel i Danmark automatisk give en opholdstilladelse?

  Kommentar by P — 18. marts 2017 @ 17:54

 40. Muslimsk kneppeaffald bør omgående lige efter fødslen køres direkte på forbrændingen!

  Kommentar by Revisoren — 19. marts 2017 @ 09:48

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper