11. oktober 2018

Thorvald Stauning (1941): “Linien vil være den fra Tyskland kendte Planøkonomi… betyde­lige Fordele”

I dag fejres 75-årsdagen for redningen af danske jøder ved en mindehøjtidelighed i Gilleleje, blandt andet med deltagelse af den danske statsminister og den israelske præsident, og det er ganske givet sidstnævntes deltagelse, der gør det nødvendigt at lukke Gilleleje by.

I den henseende kan man passende citere den socialdemokratiske statsminister Thorvald Staunings tale i Studenterforeningen, 8. marts 1941 – to år og syv måneder før danske fiskere sejlede jøder til Sverige. Stauning ville have tilpasning til det nye Europa, være en del af ‘den tyske planøkonomi’, og undsagde samtidig ‘det liberalistiske Samfund’ baseret på ‘Egoismen’. Han krævede derfor ‘Ro og Orden’, selvom ‘fremmede Tropper har besat Landet’. Fra Danmarkshistorien.dk – Thorvald Staunings (S) tale i Studenterforeningen 8. marts 1941.

“Forskellige Staters Ophævelse igennem svundne Aar og Udviklingen nu under Krigen viser, at Tyskland indtager Pladsen som den centrale Magt, og den vil ogsaa angive visse Hovedlinier baade af kulturel og økonomisk Art i Fremtiden. …

Det er mit Indtryk, at Tyskland har visse Planer, der ikke blot sigter efter øje­blikkelig Nyordning, men efter en blivende europæisk Nyordning, der skal være raa­dende ud i Fremtiden. Denne Nyordning vil kræve et Samarbejde indenfor Europa, og Linien vil være den fra Tyskland kendte Planøkonomi, der sikkert rummer betyde­lige Fordele fremfor den Planløshed, som har været raadende hidtil som Bestanddel af det liberalistiske Samfund, der i udpræget Grad bygger paa Egoismen – altsaa Erhvervs- og Samfundsegoisme.

Den tyske Planøkonomi kan tænkes praktiseret igennem Overenskomster mellem de enkelte Lande og Tyskland, rimeligvis langtrækkende Overenskomster, som bestem­mer, at man aftager tyske Raastoffer og Industriprodukter imod til Gengæld at levere Landbrugsprodukter og andre Varer, som det bliver muligt for enkelte Lande at producere. Der tænkes sikkert paa en Arbejdsdeling i Europa, og for saa vidt den bliver fornuftig og hensynsfuld, er der ikke deri Anledning til Indsigelser. …

I denne Planøkonomi vil man sikkert kræve gennemført en moderne Produktions­ordning baade i Tyskland og de samarbejdende Lande, ligesom en Ensartethed med Hensyn til Prisniveau og Valutaforhold vil blive tilstræbt, og en fælles Kreditgivning imellem Landene vil sikkert ogsaa blive etableret. Naturligvis kan en saadan Udvikling nødvendiggøre Ændringer i de tilvante Forhold, men det kan ikke være afgørende, og jeg ser det i hvert Fald som Opgaver, vi stilles over for, og som skal løses.

Bedst vil det være, om man roligt og villigt medvirker til den Tilpasning, jeg her har antydet, naar Tiden dertil er inde, og den vil ikke være saa afskrækkende, som nogle maaske vil synes.

Det er usundt og uklogt at vende sig imod en Udvikling, som Tid og Forhold fører med sig. Tilpasningen til det nye Europa vil blive en af Tidens politiske Opgaver.

Og saa er der endnu eet at bemærke. Det gælder om at bevare Ro og Orden i Landet, naar fremmede Tropper har besat Landet. Det kan medføre særdeles alvorlige og ubehagelige Følger, hvis alvorlige Forstyrrelser af Ro og Orden finder Sted.”

(Gilleleje afspærret på grund af mindehøjtidelighed for danske jøder i 1943; Foto. Gribskov.dk)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/95578/trackback

53 Comments »

 1. Ingen statsmagt har stået mere for den ønskede disciplin og autoritetstro end nazisterne, for de daværende socialdemokrater og øvrige radigale i “folke”tinget.

  Kommentar by Jørgen Pedal — 11. oktober 2018 @ 11:57

 2. Overskriften: Thorvald Stauning (1943)….. er misvisende, fordi han var død i 1943.

  Samarbejdspolitikken var det eneste fornuftige så længe der var en væsentlig chance for at aksemagterne kunne besejre de allierede. Danmark havde som under 1VK kun grund til at forsøge at holde sig neutral i krigen, men englændernes planer om at besætte Jylland og Norge forhindrede Danmarks neutralitet. Om 9 april 1940 var aftalt mellem danskerne og tyskerne er endnu genstand for diskussion. I hvert fald medførte tyskernes strategiske interesser at Danmark stort set uden blodsudgydelser blev besat indtil ballademagere i modstandsbevægelsen ikke længere nøjedes med at skrive illegalt.

  Kommentar by perhag — 11. oktober 2018 @ 12:00

 3. Historie er ofte uhyggelig aktuel og relevant!

  Kommentar by Jakob — 11. oktober 2018 @ 12:05

 4. “Tilpasningen til det nye Europa vil blive en af Tidens politiske Opgaver.”

  Det lyder som Uffe Ellemann og resten af EU-spøgelserne i Danmark.

  Jeg forstår ikke samarbejdspolitikken med det folkeligt illegitime og stadig mere arabiserede EU. Danmark burde være på Brexit-UK og og Trump-USA’s side.

  Kommentar by np — 11. oktober 2018 @ 12:23

 5. Den tale kunne såmænd holdes af den nuværende Gauleiter i Gau Dänemark, Den Gale Kanslers lille toy boy fra Græsted.

  Kommentar by Voldposten — 11. oktober 2018 @ 12:49

 6. Det her ville jo være en fantastisk lejlighed til at erklære, at diasporajøder faktisk ER et problem, og at deres kritikere ikke er ‘antisemiter’, lige sådan som kritikere af muhammedanere ikke er ‘islamofober’. Og sådan som muhammedaner-problemet uden hensynstagen skal undersøges og udtales, så gælder det samme for problemet med jøderne. Men det kræver nok en del mere, før vi holder op med at lade andre gøre os bange med meningsløse ’skældsord’ og bare siger det som det er.

  Kommentar by Michael Laudahn — 11. oktober 2018 @ 13:09

 7. “De røde” elsker diktatur.

  Kommentar by Iznogut — 11. oktober 2018 @ 13:20

 8. Nogle bloggere har tilsyneladende ladet sig smitte af den anti-jødiske propaganda fra kommunisterne, palæstinenserne, de radigale og islamisterne. Det er en historisk kendsgerning at 99% af de jøder som nazisterne og deres hjælpere forfulgte og myrdede løs på i Tyskland, Polen, Rusland, Frankrig, Ungarn, Holland, Belgien og Danmark mv. var harmløse, fredelige, uskyldige og fattige byboere og bønder. Nazisternes ondskab og uretfærdighed overfor jøderne udsprang af een galnings ondskab og skøre idéer. Hitler var den drivende kraft. Uden denne psykopat havde der ikke været disse mange angrebskrige mod nabostater, og millioner af mennesker kunne have levet i fred. Hitler var en satan.

  Kommentar by Bent Nielsen — 11. oktober 2018 @ 13:30

 9. Nu er Tyskland igen, igen en trussel mod Europa, pga. EU og frau Mærkeligs politik. Denne gang dog på en helt ny måde. Og da flere lande allerede har sagt fra, er der håb om at de afrikanske og arabiske hærskarer bliver neutraliseret. Endnu flere lande vil måske sige fra fordi vælgerne ikke længere vil finde sig i at deres lande besættes, udplyndres og nedlægges/udslettes.

  Kommentar by Bent Nielsen — 11. oktober 2018 @ 13:47

 10. INTET folk kan omgås med at blive helligforklaret. Når er man ligesom ‘hellig’, så vil man misbruge ens position. Hvorfor i alverden skulle det netop i jødernes tilfælde være anderledes?

  3 bevis (det første nok ufrivilligt…):
  Barbara Lerner Spectre:
  https://www.youtube.com/watch?v=5jl-OJJVAEg
  Lawrence Auster: http://www.amnation.com/vfr/archives/001041.html
  Kevin MacDonald: https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_MacDonald_(evolutionary_psychologist)

  Kommentar by Michael Laudahn — 11. oktober 2018 @ 13:53

 11. Finansjøderne skal ikke have lov til at dække sig bag ligene af deres meget mindre velstående dræbte trosfæller.

  Kommentar by Træt — 11. oktober 2018 @ 13:57

 12. VIL BARE FORESLÅ AT URIASPOSTEN giver grønt lys for en endnu bredere debat om indvandringens mange barske konsekvenser og indirekte virkninger. For mange ubehageligheder og sociale ulykker skyldes de enorme milliardbeløb som bruges på rød godhedsindustri, indvandring og “integration” mv. Hvortil kommer Chrborgs udskejelser. Men ofte er forbindelsen til EU, regeringen, kommunismen og de åbne grænsers politik skjult eller utydelig.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 11. oktober 2018 @ 14:12

 13. Kommentator nr 2 har ikke sat sig ind i historien.
  1.Danmark var det andet land Tyskland besatte,DVS det man anså som den stærkeste hær eksisterede endnu,nemlig den franske
  2.Tyskland var længe ikke så stærkt igen i 1939-40 som mange tror
  3.Der var endog store elementer af held med i spillet under Tysklands sejr over Frankrig i 1940,bare en øget allieret flyovervågning af Bastogne havde kunne få fatale følger for tyskerne
  4.En øget dansk modstand i april 40 kombineret med at man ikke havde taget søminer op havde kunnet forsinke tyskerne i Norge.Det kunne have givet den tyske flåde større tab til søs,og måske også have påvirket erobringen af Narvik hvor tyskerne faktisk fik klø første gang.

  Samarbejdspolitikken var en skændsel der har forlænget krigen og kostet mange menneskeliv.Det er heldigt for sosserne at Stauning døde før krigen var ovre.

  Kommentar by Jønne — 11. oktober 2018 @ 14:53

 14. Det var det nationale sindelag, der trods alt reddede danskernes ære. På et hængende hår. Enig, samarbejdspolitiken var en skændsel, som folket heldigvis ikke lystrede.

  Kommentar by Uno — 11. oktober 2018 @ 15:39

 15. Efter at have set de 3 citerede kilder i mit forrige indlæg, så kunne man naturligvis godt spørge sig, om disse fiskere også havde hjulpet jøderne med at komme væk hvis de havde vist, at den toneangivende del af deres efterkommere nogle årtier senere ville gøre alt for at oversvømme vores lande med muhammedanere, negre, og andre uforenlige tredjeverdensfolk, uden det mindste hensynstagen? Og alt dette bare for at ‘føle sig sikre’, hører man. Kan vi følge denne logik?

  Kommentar by Michael Laudahn — 11. oktober 2018 @ 15:44

 16. Lad os heller aldrig glemme at den daværende regering samt fagforeningerne i danmark deriblandt dansk el-forbund tvang arbejdsledige danskere til at rejse til nazi tyskland for at arbejde for tysker svinene.

  Kommentar by Piphans — 11. oktober 2018 @ 16:44

 17. Med mindre man hører til de meget få tilhængere og apologeter for Hitler og nationalsocialismen,så kommer man ikke uden om at Hitler-Tyskland lavede
  frygtlige fejltagelser og begik endnu mere frygtlige forbrydelser.
  Men fri mig lige fra alt det danske jammer og klagen.Mine forlængst afdøde bedsteforældre fortalte mig som dreng at de aldrig var blevet chikanet af tyske soldater,min Mormor sagde at hun havde været ude for var at et par tyske soldater der optrådte ‘uhøftligt’:Så meget for den store stygge besættelse af Danmark.
  Omhvendt jeg har en kammerat der er gift med en hviderusser,og han fortalte mig at hans svigermor ryster af skræk,selv idag når hun hører det tyske sprog,og det må der vil være en grund til.

  Mht.til Frankrig?.Frankrig på opfordring af USA og England erklærrede Tyskland krig(ja, det var anglo-zionisterne i USA og England der vlle krig)Frankrig angreb faktisk Tyskland,og naturligvis svarede tyskerne igen,og som bekendt er franskmændene,og har alle dage været meget hurtige til at rejse det hvide flag.År tilbage var der en udstilling med titlen “paris sur la occupation”Den blev hurtigt fjernet igen efter ordre fra de zionistiske domminerede besættelses myndigheder i landet.For udstillingen viste at franskmændene faktisk havde det ganske rart og nød livet under den grumme tyske besættelse, som deres egen regering selv havde frembragt.

  Og lad os aldrig glemme,uanset skrækkelige forbrydelser,både de rigtige
  og de indbildte begået af NS-Tyskland,inklusive mod uskyldige jøder,så ligger hovedansvaret for den største katastrofe siden pesten eet sted:nemllig hos den internationale finans-judaisme,eller anglo-zionisterne om man vil.

  Kommentar by dan.c — 11. oktober 2018 @ 17:03

 18. Interessant hvor meget den ligner Erik Scavenius’ tale, hvilket vel viser, at politikere altid tror de nuværende forhold er evige, og at de altid dukker hovedet for overmagten (idag EU)

  Kommentar by Snaphanen — 11. oktober 2018 @ 17:14

 19. Hold det hele enkel: Jøderne har deres hierarki, vi har vores. Indenfor dem hærsker gruppedynamik. De stærkeste indenfor hierarkien hævder sig, og det er så deres ‘politik’ der føres.

  Jøderne (den ikke-assimilerede del af dem) er ikke hvide mennesker, selv hvis de ser sådan ud. De har en ‘orientalsk mentalitet’, som baserer nok på deres tro (ligesådan som den anden fraktion fra den region…). At tale om en ‘kristen-jødisk kulturkreds’ eller lignende kan kun betegnes som groft misvisende og vildledende. Og det er nok meningen med det.

  Pga VK2s udgang er det foreløbigt åbenbart ikke muligt mere at tale nuanceret over deres rolle hos os gennem historien, og det udnytter de skamløst. Hvor længe endnu, må man spørge? De er da ikke hellige!

  Hvis det var muligt officielt at tage de 3 bevis til kendskab (indlæg 13.53), så ville alt måtte ændre sig. Men det ‘går ikke’ – siger vore politikere (hvis de overhovedet siger noget). Den jødiske gruppedynamik har foreløbig besejret vores. Og vi fortsætter med at betale prisen for det.

  Kommentar by Michael Laudahn — 11. oktober 2018 @ 17:26

 20. Og sådan kom det også til at gå. Om end regnbuerepublikken blev multikulti med samme indædte, ødelæggende fanatisme, som den før var “arisk”.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 11. oktober 2018 @ 17:27

 21. #18 dan.c

  Prøv at dykke lidt ned i historien om den franske modstandsbevægelse.

  Lidt kort og overfladisk fortalt så måtte briterne og amerikanerne droppe at forsyne dem med våben, fordi grupperne kæmpede indbyrdes om at få fat på dem. Der var masser af mindre grupper som ikke indbyrdes kunne arbejde sammen, pga. politiske retninger og især de socialistiske og kommunistiske grupper, gemte våben og sprængstof af vejen så de kunne bruges efter krigen til den kommende revolution.

  Der var ingen franskmænd som fra London kunne koordinere sabotageaktioner, så det var nødvendigt at briterne overtog den rolle også. Så den eneste mærkbare effekt modstandsbevægelsen havde under hele krigen, var i forbindelse med d-dagen, hvor alle blev sendt ud og sprænge jernebanespor, så tyskerne ikke kunne sende forstærkninger og forsyninger gennem Frankrig i de første kritiske dage.

  Kommentar by Allan — 11. oktober 2018 @ 17:33

 22. #18 dan.c

  Lindybeige lavede en underholdende video 17min) om det for et par år siden.
  “The French Resistance – was it of any use to anyone?”
  https://www.youtube.com/watch?v=YO-Ocueehfc

  Kommentar by Allan — 11. oktober 2018 @ 17:41

 23. Jørgen Kieler sagde forsigtigt om dengang, at han havde ønsket, jøderne havde været lidt mere aktive i at redde sig selv.

  Hvis man tænker på Melkchior og Pundik under muhammedkrisen, så gentager historien sig jo. De overlader til andre, at forsvare dem i mod islam

  Kommentar by BB — 11. oktober 2018 @ 17:49

 24. 1941:
  Hitler
  Det 3. Rige
  Wehrmacht

  2018:
  Merkel
  EU (aka Viertes Reich)
  Merkels hær af migranter

  Kommentar by Den Kutteklædte Hævner — 11. oktober 2018 @ 17:53

 25. Det er altid interessant at se hvad Uffe Ellemann nu har fået at vide han skal sige- Han er en usvigelig sikker strømpil på hvad vi Ikke skal.
  Han har svinet D.Trump til før det amerikanske præsidentvalg og misundte ham hans skyskraber (Uffe har ikke nogen).
  Han råbte og skreg om at GayMacron bare var Så god for EU (Uffe ved nok)
  Han har suttet løs på Merkel fra alle sider (Uffe blev aldrig kansler)
  Kejser Juncker, den uvalgte skattesnyder fra skattesnyderlandet Luxembourg, var bare Så god (Uffe har ikke kunne snyde ligeså meget)
  Uffe Elsker bare alt totalitært bankvæsen, Rothschild, Das Bank, EUsnydekassen (Uffe vil have flere penge)
  Uffe hader Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet (de vil nemlig s…. ham noget)
  Ungdommen hader Uffe (de vil nemlig også s…. på ham)
  Uffe Elsker bare “flygtnunge” bare de ikke er hos ham-
  kort sagt- altid gøre modsat af Uffe!

  Kommentar by Hul igennem? — 11. oktober 2018 @ 17:57

 26. Hvis man tillader i årtier, at en anden dømmer én, uden at stille det mindste spørgsmål mht berettigelsen for hans rolle, så kan man ikke være forbavset over at man faktisk bliver dømt af ham.

  Værre er kun, at man derved helt naturligt også synker i hans anseende: Dommeren taber enhver respekt og opfører sig tilsvarende. Efterhånden bliver man ikke mere dømt af ham, men udnyttet – han har lært sig, at han kan gøre alt uden konsekvenser, og fortsat blive tilbedt. Hvem kunne modstå fristelsen?!

  Mulige ligheder med vores realitet er ikke påtænkt og ville være helt tilfældige (NOT).

  Kommentar by Michael Laudahn — 11. oktober 2018 @ 18:07

 27. Det gamle testamente ( jødernes historie) er fyldt med beretninger om jødiske folkedrab på omkringboende folkeslag. OG de dræbte ALT levende, mænd,kvinder,børn og dyr. Hvornår får vi en undskyldning for det ? Når man tænker på hvordan vi i den hvide kristne civilisation skal undskylde for både det ene og det andet. Jøderne hader den hvide kristne civilisation lige så meget som de hadede Jesus ( de slog ham ihjel ) og er i dag lige så opsatte på at udrydde os som de altid har været.

  Kommentar by Danskeren — 11. oktober 2018 @ 18:11

 28. England og Frankrig erklærede Tyskland krig i 1939, efter det brutale nazistiske overfald på Polen. Men Frankrig angreb ikke, og der var en lang periode kaldet the phoney war, stort set uden krigshandlinger.

  Hvis Europa islamiseres, vil det da også være til stor skade for jøderne, så mon ikke de allerfleste af dem er modstandere af EUs planer?

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 11. oktober 2018 @ 18:25

 29. Skulle du endnu ikke have set og vurderet ‘mine’ 3 bevis/belæg fra 13.53, gør det nu. Derefter vil det hele være anderledes end hidtil. Bedre? Hvis sandheden er bedre, så ja…

  Kommentar by Michael Laudahn — 11. oktober 2018 @ 18:31

 30. ALEXANDER BEAUMONT 18.25

  Det er ikke så meget antallet, der regner. Det er derimod dem med magten. Og de er åbenbart fortsat interesseret i at fremme denne sindssyge udvikling. De føler sig nok uangribelige, og resten er de ligeglade med.

  Men hvad er deres oprindelige motivering? Vi har bla Lawrence Austers udsagn, se indlæg 13.53 med link. Måske skulle vi have en højtofficiel undersøgelse? Ja, hvorfor dog ikke? Der foreligger jo tilstrækkelig mange mistanker mod dem. Og hellige er de altså ikke – man må kunne stille dem foran en domstol, og dommerne må kunne tøre at faktisk dømme dem, hvis berettiget.

  Kommentar by Michael Laudahn — 11. oktober 2018 @ 18:38

 31. Hvorfor så travlt med at angribe jøderne pga. nogle papyrus-ruller fra sten- og jernalderen? Alle kulturer var jo ret primitive for 2-3OOO år siden. Hvorfor så ikke lige så godt kaste sig over de myrdende og plyndrende folkeslag i Asien og Afrika? De mongolske horder var da også temmelig krasbørstige.

  Kommentar by tp — 11. oktober 2018 @ 18:47

 32. Ja, Barbara Lerner Spectre ligner en underlig snegl, og er sikkert halv- eller helskør, men så kan vi jo bare betragte hende som utroværdig.

  Kommentar by tp — 11. oktober 2018 @ 18:59

 33. Barbara Lerner Spectre, hvorfår skal vi altid høre om den nutcase? Hun har ingen legitimitet udenfor den svenske regering

  Kommentar by BB — 11. oktober 2018 @ 19:21

 34. #27 Danskeren.

  Så sandt,der er nogle frygtlige ting der står i Gl.Testamente(Torah).Men det været sagt det er den Babylonske Talmud der har forrang i Judaismen.

  Fra The Universal Jewish encyclopedia under farisæerne,at
  “the Jewish religion as is today traces its descent,without a break,through all the centuries from the Pharisees…The Talmud is the largest and most important single piece of (their) literature…and the study of it is essential for understanding of Pharisaism.”

  Det er den Farsæiiske Talmudisme der gennemsyrer hele vores samfund.Prøv f.eks at gå til nyhedssiden ni.dk.Praktisk talt alle “nyheder” fra div.løgnemedier er ladet med Talmudisk Farisæisme.

  Kommentar by dan.c — 11. oktober 2018 @ 19:39

 35. #41 tp: “Hvorfor så travlt med at angribe jøderne pga. nogle papyrus-ruller fra sten- og jernalderen?”

  Fordi jøder idag spiller en altafgørende rolle for alle de sindssyge angrebskrige, som også Danmark, gennem sin alliance med USA, bliver involveret i. Deres herrefolksmentalitet er livsfarlig, når de får magt nok.

  https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_incident

  Ovennævnte sag fortæller en hel del om, hvor langt disse zionister vil gå, for at opnå deres mål.

  Kommentar by Hr. Snusk — 11. oktober 2018 @ 19:46

 36. Tror det vil være sundt og godt for danskerne at forstå at fremtiden bliver et helvede af forbrydelser, uretfærdigheder og politiske overgreb samt “private” ulykker, hvis de gamle partier får lov til at regere videre. PRIVATE ULYKKER er alt fra skilsmisser, mistede jobs, firmakrak og uheldige sygdomsforløb, til at man selv eller ens familie rammes af kriminalitet eller en trafikulykke osv.

  Mange tror at hvis de rammes hårdt af et overfald, en brand, en sygdom eller en skilsmisse etc., så har de bare været uheldige. Men i masser af tilfælde er det politisk råddenskab der ligger bagved. Som når kriminaliteten er eksploderet/mangedoblet, som når skilsmissetallet sætter rekorder, som når mange hospitalsophold ender i tragedie, som når tusinder mister deres arbejde.

  Siden 1968 er mængden af politisk råddenskab bare vokset og vokset. Som vælger gør man klogt i at skifte vanetænkning ud med nytænkning.

  Kommentar by tp — 11. oktober 2018 @ 19:50

 37. De største trusler mod Danmark og Europa pt. er vel EUs, Merkels, Lars Ulykkes og de radikales planer for vores fremtid!!

  Kommentar by tp — 11. oktober 2018 @ 20:00

 38. Til dem som siger at Barbara Lerner Spectre ikke har legitimitet så læs denne artikel

  http://israelidag.se/paideias-grundare-barbara-spectre-tilldelas-konungens-medalj/

  Sjovt nok er hun modstander af at Israel tager imod migranter

  https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2015/09/FireShot-Screen-Capture-001-Barbara-L-Spectre-p%C3%A5-Twitter_-_@MajorFredS-Israel-is-a-tiny-_-twitter_com_Barbara_Spectre_status_640526698946129920.jpg

  Kommentar by Daniel — 11. oktober 2018 @ 21:52

 39. Der ER et jødeproblem, uden tvivl (ligesådan som der er et muhammedanerproblem). Det har der altid været. Vi er bare efterhånden blevet så svage og deres stilling så stærk på vor bekostning, at det er blevet meget vanskelig at lave noget betydende.

  Men selv idag kunde man gøre noget. Som sagt, vi har med hierarkier med gruppedynamik at gøre, hvor der sidder dem i toppen (og bestemmer), der er bedst at bedrive denne irrationale (gruppedynamiske) proces.

  Fratag den farlige top deres arrogerede statsborgerskab, ekspropiér og deportér dem med slægt til Israel. Så kan man se, om det midterste plan – fx journalister, professorer – kan assimileres, dvs blive ‘danskere’ uden forbehold. Hvis hele ledelsen er væk, skulle det nederste plan ikke forvolder store problemer mere.

  PS: Hvem er ‘tp’? Quod erat demonstrandum .)

  Kommentar by Michael Laudahn — 12. oktober 2018 @ 05:41

 40. Og naturligvis skal deres organisationer opløses. Folk der vil assimilere sig, har ikke brug for sådan noget. Hvis deres ‘kirke’ er i vejen for det, så også den. Hvis muhammedanere kan genopdrages (Kina), så kan man gøre det samme med jøder. Hold op med at være feje!

  Kommentar by Michael Laudahn — 12. oktober 2018 @ 06:07

 41. -> Flere

  Kommentatorer der i det herrens år 2018 bruger ord som ‘jødeproblem’ eller ‘finansjøder’ diskvalificerer sig selv fra politisk debat. Det er noget i vejen med dømmekraften. Ganske enkelt.

  Kommentar by Kim Møller — 12. oktober 2018 @ 08:06

 42. Hvorfor begynder du ikke med at forholde dig til de anførte belæg? Igen:

  Barbara Lerner Spectre: https://www.youtube.com/watch?v=5jl-OJJVAEg
  Lawrence Auster: http://www.amnation.com/vfr/archives/001041.html
  Kevin MacDonald: https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_MacDonald_(evolutionary_psychologist)

  Derefter kunne du så prøve at udvikle en ny terminologi – dvs hvis du faktisk tror, at det virkelig er nødvendigt. For du kunne nemlig også erkende, at de nye problemer er temmelig gamle. Og deraf følger nok, at vi aldrig kommer ud af disse problemer, medmindre vi løser årsagen.

  Kommentar by Michael Laudahn — 12. oktober 2018 @ 09:05

 43. Hvorfor begynder du ikke med at forholde dig til de anførte belæg? Se igår 13.53.

  Derefter kunne du så prøve at udvikle en ny terminologi – dvs hvis du faktisk tror, at det virkelig er nødvendigt. For du kunne nemlig også erkende, at de nye problemer er temmelig gamle. Og deraf følger nok, at vi aldrig kommer ud af disse problemer, medmindre vi løser årsagen.

  Kommentar by Michael Laudahn — 12. oktober 2018 @ 09:06

 44. On second thoughts: Delvis er jeg enig med dig. Fx burde man kun bruge ordet zionister, når man virkelig mener det, det betyder. Som ’skældsord’ for ubehagelige diasporajøder er det uegnet. Zionisme er i øvrigt noget positivt, da vi jo gerne vil have at de er der, hvor de hører hjem.

  Så ja – intet forkert med en klassisk terminologi om et klassisk problem, bare den bruges med omhu.

  Kommentar by Michael Laudahn — 12. oktober 2018 @ 09:15

 45. Alle ved at jøderne ejer USA og Europa. At de er selve eliten, som kommunisterne og socialisterne adlyder bag det hele

  Kommentar by Jørgen Pedal — 12. oktober 2018 @ 13:04

 46. Alle véd vi kun lidt. Hvad jøderne angår, kan der selvfølgelig være nogle som skiller sig ud på en negativ måde, ligesom det er tilfældet i enhver befolkning. Men alt i alt var nazi-anklagerne mod jøderne bunduretfærdige, og massemordene hæslige forbrydelser af allerværste slags. Og hvad havde nazisterne at gøre i Polen; Rusland, Frankrig og Holland osv.? INTET, deres overfald på disse lande med efterfølgende forfølgelser af millioner af fredelige mennesker, var uden grundlag og er en evig skamplet på tysk historie.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 12. oktober 2018 @ 14:01

 47. Altså jøderne regerede de allierede, derfor ser det ud til, at kun tyskerne bekrigede jøderne, men det var nu omvendt

  Jøderne var også på begge sider alle andre steder, som de altid har været. Vi taler ikke om det jødiske folk, men den jødiske elite, som styrer det jødiske folk igennem historien. Det jødiske folk er det første offer for den jødiske elite

  Det jødiske folk lever mest i Israel og er godt sovset ind i løgn om, at de ikke eksisterer, at Rotschilds og Soros ikke er vigtige, at jøderne ikke er en trussel for de nationer de medbebor osv osv

  Jøderne har ret til en stat, som alle andre folk og religioner, et land, intet andet. De kan jo bare flytte til Israel og passe dem selv, så er der ingen problemer med folk, som ikke kna lide dem

  Kommentar by Jørgen Pedal — 12. oktober 2018 @ 14:23

 48. Det er et faktum, at jøderne er dem, som mest indædt har forsvaret multikulturen, at de har båret den frem, via deres mange indflydelsesrige kulturpersonligheder, poliikere mv i Danmark. Hvordan det så end hænger sammen, så kan dette ikke benægtes

  Kommentar by Jørgen Pedal — 12. oktober 2018 @ 14:40

 49. Jørgen Pedal — 12. oktober 2018 @ 13:04

  Til jeg har hørt en overbevisende detailforklaring af vedkommende, der uden tvivl viser at vi efter så lang tid af passivitet faktisk er ligesom tabt, går jeg ud fra at vores misere bare er en konsekvens af fejheden og mangel af beslutsomhed af vores ‘elite’, og at den med andre ledere kunne drejes tilbage.

  Kommentar by Michael Laudahn — 12. oktober 2018 @ 14:59

 50. Det er også stadig et fakum, at canadisk-jødiske Faith Goldie, arbejdende for jødisk ejede Ezra Levant’s Rebel Media på det tidspunkt (bemærk navnet), som herostratisk forsvarede Danmarks ære under Mohammedkrisen, og sidenhen Tommy Robinson, afsluttede hendes ansættelsesforhold på selve dagen for Charlottesville hoaxet, hvor Faith Goldie tilfældigvis befandt sig netop på selve hoax-spottet, på hoax-tidspunktet, hvor Antifa, medierne, Borgmesteren og de lokale redningsfolk og lokalt politi, sammen med det omrejsende hoax-hold af agerende hoax-sårede og hoax-læger osv osv, startede deres hoax om, at de amerikanske patrioter var antifa-mordere osv osv osv – Nu opstiller hun som borgmester i en canadisk storby, husker ikke lige hvilken, men godt ser hun ud :)

  Kommentar by Jørgen Pedal — 12. oktober 2018 @ 15:05

 51. Som sagt: Efter min opfattelse kunne det være nok, hvis vi blev af med det øverste lag af jøderne (hver gang jeg tidligere sagde ‘plan’ i denne situation, mente jeg ‘lag’ – som ‘ebene/schicht’ i tysk eller ‘level/tier’ i engelsk). Pga gruppedynamikken er det dem, der afgører alt gøren og laden hos dem – og måske hos os. Det midterste og nederste lag kunne man så prøve at assimilere.

  Hvad kræver det for regeringen at sige: Vi vælger hvem der tilhører top-laget (med slægt), så fratager vi dem det danske statsborgerskab og ekspropierer dem, og så sætter vi dem på et fly til Ben Gurion? Og det behøver selvfølgelig ikke være 110 % vandtæt – italiensk perfektion ville være nok. .)

  Kommentar by Michael Laudahn — 12. oktober 2018 @ 15:19

 52. Jeg skal lige tilføje, at jeg siden i flere timer har haft et gentaget fænomen i datamaten, som jeg aldrig har haft før: I forskellige afstande får jeg pludselig musik indspillet i flere sekunder, og hidtil én gang ændrede sig Windows-udseendet i nogen sekunder. Mossad? Ja hvis det er sådan de reagerer (1. skridt, må man nok antage), så er det begribeligt at vores modige politikere laver alt de kræver…

  Kommentar by Michael Laudahn — 12. oktober 2018 @ 17:37

 53. Jeg har nu i flere år forfulgt Robert Spencer på Jihad Watch (jihadwatch.org), og det han har fundet ud af muhammedanerne. Han er nok uslagbar på området, og han har åbenbart fundet en del ting, der hidtil ikke var os bevidst – skønt jeg mener at det meste af det var temmelig synlig, eller i det mindste nærliggende/tænkbar. Men man må tvinge sig til at beskæftige sig med dette ubehagelige fænomen.

  Så kommer jeg på en deraf følgende tanke: Jøderne er også orientalere, og de har mange ligheder med muhammedanere. Kunne det være, at vi svigter også overfor denne eksotiske udfordring, ligesådan vi hidtil har gjort overfor muhammedanerne?

  Desværre kan vi her ikke spørge Spencer om råd, da han enten selv er jøde, eller i det mindste har meget sympati for dem (han har altid været lidt mystisk om sin herkomst).

  Kommentar by Michael Laudahn — 12. oktober 2018 @ 18:11

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper