31. juli 2020

Århus: 17 repatrierede fortrød – “… i ingen af tilfældene har de tilbagevendte betalt nogen penge.”

Nye Borgerliges ‘økonomiske politik er danskfjentlig’, skrev en pro-DF’er på Facebook her til morgen, og mod sædvane, slettede jeg ham fra vennelisten. Lav skat redder ikke Danmark alene, men man bør dog som nationalsindet forstå, at lavere skat er et våben imod ‘den globale velfærdsstat’. Danmark vil altid mere attraktiv end Muhammedanien, men i øjeblikket køber vi patroner til rigets fjender. De lejlighedsvise fartbøder kan jeg undgå, men en stor del af det jeg bekæmper finansieres af tvangsinddrevne midler.

BT har fået aktindsigt, og fortæller at 17 udlændinge er rejst tilbage til Danmark efter at have modtaget repatrieringsstøtte. Da de fortsat lever på et ‘eksistensminimum’ (læs: arbejdende danskere), er er ikke hjemme i loven til at inddrive det skyldige beløb. Et cirkus, men kun et mindretal griner.

Fra BT.dk – Aarhus betalte indvandrere for at rejse hjem, men de kom tilbage igen

“I alt har 17 personer dog fortrudt deres hjemrejse og er derfor vendt tilbage igen.

14 af de 17 personer har bosat sig i Aarhus igen. De personer, som er vendt tilbage i tiden efter 1. juli 2017, er Aarhus Kommune forpligtet til at opkræve den udbetalte støtte tilbage fra.

Dem, som er vendt tilbage tidligere, er det op til kommunen at vurdere, om de skal betale pengene tilbage.

Men i ingen af tilfældene har de tilbagevendte betalt nogen penge. Heller ikke i de i alt fem tilfælde, som er vendt tilbage efter 1. juli 2017.

I to tilfælde er der givet henstand, da personerne ikke har betalingsevne. I tre tilfælde er der rejst et betalingskrav. Der er dog ikke betalt. Derfor er to af sagerne overdraget til Gældstyrelsen.”

(Stærekasse på Grenåvej, Århus, 30. juni 2020)

Oploadet Kl. 13:26 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer


22. juli 2020

Odsherred: Estherhøj, 21. juli 2020: “Gud det ledte – tro var fast. Underet skete – lænken brast.”

Jeg har set det meste af Danmark, men der er stadig sorte huller på Sjælland. Odsherred har de senere dage vist sig fra sin bedste side, og vi kommer vi omkring. Vi tog eksempelvis ‘en tur til Rørvig’ (1997), hvor jeg købte en tin-lysestage til minde om Christian d. X: ‘Der rider en konge’. Udsigten fra Estherhøj er fantastisk, og trods de mange turistfælder, så er der virkelig skøn natur overalt på egnen.

Estherhøj

“Døren stænges – magten kued.
Hjerter længtes – håbet luet.
Gud det ledte – tro var fast.
Underet skete – lænken brast.”
(Troels Trier, 1920)

Solvognens fundsted (Trundholm mose)

Klintebjerg

Ellinge lyng

Et vue udover Højby (der muligvis har været købstad)

Ved sin størrelse synes kirken at bekræfte, at Højby formentlig er identisk med middelalderkøbstaden Højkøbing, nævnt i Kong Valdemars Jordebog 1231. Sagn fortalte, at købstaden blev nedlagt og dens rettigheder overført til en by ved Isefjorden, antagelig Nykøbing Sjælland, fordi handelsskibe ikke længere kunne sejle ind til Højkøbing som følge af tilsanding langs kysten. Ved Højby Sø er fundet spor af middelalderlige havneanlæg.” (Den Store Danske)

Rørvig kirke

Oploadet Kl. 17:52 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
Arkiveret under:


20. juli 2020

Ellinge Lyng, 20. juli 2020

Jeg havde foretrukket Norditalien, men nu hvor alt gik galt, er et hyggeligt sommerhus i Nordvestsjælland ikke at foragte. Mere følger, men bloggen har ikke førsteprioritet i denne uge.

Oploadet Kl. 12:30 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer
Arkiveret under:


13. juli 2020

Citater fra bidrag til antologi til minde om Ole Hasselbalch: ‘Fordi nogle ville, at det skulle være sådan’

Sidste år blev jeg spurgt om jeg ville bidrage til et festskrift for Ole Hasselbalch i anledningen af hans 75-års fødselsdag, og jeg skrev en seks siders tekst med udgangspunkt i mine kulturkamp-erfaringer. Han døde desværre før bogen gik i trykken, og Den Danske Forening valgte derfor at medtage bidraget i ‘Når man ikke vil høre… – En antologi til minde om Ole Hasselbalch’ (2020). Bogen kan købes for 299 kroner her.

Min artikel fik overskriften ‘Fordi nogle ville, at det skulle være sådan’, et Jørgen Bæk Simonsen-citat relateret til vilje. Nationalsindede er oppe imod stærke modstandere, og vil vi vinde kulturkampen, så kræver det dedikation og offervilje. Ole Hasselbalch var også i den henseende blandt de toneangivende. Tre citater…

“Gade Jensen havde ifølge kritikken, skrevet for Den Danske Forening, og gradvist opdagede jeg, at der fandtes en underskov af reflekterede lidt ældre personligheder, der mente det samme som undertegnede, og havde gjort det siden midt-80’erne. En tid med en lalleglad offentlig opinion, og en tidsånd der spejler sig i rmediernes foragt for det nationale. I disse år stødte jeg første gang på Ole Hasselbalch, manden der på vegne af Den Danske Forening tog opgøret med politiserende journalister, og sejrede i retten – gang efter gang. Hele 24 injuriesager. Det aftvang respekt. Det man populært kalder for den fjerde statsmagt, fungerede ikke sjældent som den ideologiske venstrefløjs forlængede arm. Dem de ikke kunne fysisk antaste til Den Danske Forenings velbesøgte møder, kunne de i det mindste kalde højreradikale eller associere med nazisme i den trykte presse.” (Afsnittet: Aktivisten, der blev en del af en flok)

“Socialdemokraternes nuværende udlændingepolitik ville for tredive år siden være blevet udhængt som nazistisk, ikke bare af socialdemokraterne, men også af borgerlige, og her var virkelig et punkt hvor den yderste venstrefløjs politiske sympatier vandt genklang. I slut-90’erne var det svært at mane til klassekamp, i begyndelsen noget nær umuligt, men hvem er ikke imod nazisme og racisme? At Den Danske Forening blev etableret af modstandskæmpere, at Ole Hasselbalchs forgænger på formandsposten Sune Dalgård blev interneret af Gestapo under krigen, var noget nær irrelevant. Man var nazist-racist, hvis man forsvarede ideen om nationalstatslige grænser. At Danmark var danskernes land. (Afsnittet: Venstrefløjens vilje)

“Jørgen Bæk Simonsens nyere forfatterskab er lige dele forskning som værdipolitiske markeringer, og særligt en sentens bed sig fast. I det apologetiske kampskrift for Islam ‘Det retfærdige samfund’, der gik i trykken nogenlunde samtidig med at Koran-tro islamister myrdede mere end 3000 amerikanere ved angrebet på World Trade Center, skrev han følgende: ‘Kristendommen er historisk set en mellemøstlige religion, der kun blev en del af danskheden, fordi nogle ville, at det skulle være sådan.’ (s. 181). Bæk Simonsen har sjældent ret, men her er han knivskarp. Når den yderste venstrefløj fra en marginaliseret position i 1960’erne pludselig besad tunge poster i mediebranchen, så var det fordi de havde viljen. Når islamister historisk set har lykkedes med at gøre islamiske samfund til homogene udynamiske samfund, så skyldes det deres urokkelige vilje. Her bør dansksindede tage notater. Vil man vende en uønsket demografisk udvikling, må man bekæmpe indvandringen og leve med de personlige konsekvenser. Det gjorde modstandskæmperne under krigen, Den Danske Forening siden 1986, og hvis jeg som nationalkonservativ blogger (med en Newton-parafrase) har set længere end andre, så er det fordi jeg står på skuldrene af giganter. Folk der tidligt undsagde det bekvemme konsensus, og talte tidsånden midt imod. Blandt de toneangivende hører professor emeritus Ole Hasselbalch. Tillykke med dagen.” (Afsnittet: Nogle ville, at det skulle være sådan)

Oploadet Kl. 12:57 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer


11. juli 2020

Alk, Hagenør, 11. juli 2020

Jeg er gået på sommerferie, men kan næppe holde mig helt fra bloggen. Den første uge tilbringer jeg i Middelfart, den næste i et sommerhus i Nordsjælland. Den planlagte rejse til Gardasøen forsvandt med corona’en, og at få refusion fra Ryanair er et fromt ønske på linje med en ynglende Mellemflagspætte i baghaven. Jeg drikker en Bierra Morena på terrassen, om nødvendigt med fleecejakke. Herunder et par billeder fra dagens til Hagenør: Alk (‘Nordens pingviner’, Højskolen Snoghøj i baggrunden), Marsvin, Toppet skallesluger og Stinkende storkenæb.

Oploadet Kl. 20:35 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer
Arkiveret under:


4. juli 2020

Sydlig blåhals, Bygholm Vejlerne, 4. juli 2020

Sidste dag i Thy for nuværende, og da det småregnede startede vi med Hanstholm Bunkermuseum. Mit 3. besøg, som blev forstyrret af en kommunist-taske i museumsbutikken. Man problematiserer statuer af centrale skikkelser i dansk historie, men ‘Hammer og segl’-symbolet er feel-good ved siden af sæbebobler og drømmefangere. Der var flere mennesker her end i Hanstholm Centeret, der mindede os om at byen blot har 2.100 indbyggere.

Herfra videre til Vejlerne, nu vi alligevel var på egnen. Vi så ikke mange fugle, men det blev dog til en udvokset Havørn på lang distance, Sølvhejre, Sivsanger, og en usædvanlig venlig Sydlig blåhals. Det manglende lys var et problem, og jeg måtte mishandle råfilerne for at få farverne frem. Vejen ud til fugleskjulet var lidt farlig, da et Knopsvanepar aggressivt forsvarede sine unger, der snadrede ved gangbroen. Ligene stå den på Rugsted og Kreutzfeldt, eb blonde-øl fra Italien (Mastri Birrai Umbri), og om lidt er der bøffer. Mandag er jeg tilbage på pinden.

Bygholm Vejlerne (Sydlig blåhals, Sølvhejre, Sivsanger)

Diverse (Højstrup vikingegravplads, Hanstholm Bunkermuseum, Rødkløver)

“Vikingegravpladsen på Højstrup Hede er en samling af lave gravhøje og bautasten fra perioden 800-1050 e.Kr. … Denne form for grave er sjælden i Danmark, men findes nord for Limfjorden og på Bornholm. Det er en begravelsesmåde, som bredte sig fra Norge og Sverige, hvor den var almindelig i de egne, der vender mod Nordjylland. De store vige, der nu er Vejlerne, inklusiv Tømmerby Fjord, gav godt læ til vikingernes skibe og der har sandsynligvis været en rigdom af fugle og fisk i området.” (Thisted.dk)

Oploadet Kl. 21:37 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer
Arkiveret under:


3. juli 2020

Nissum, 2. juli 2020

Jeg mangler stadig fire arbejdsdage før sommerferien men en forlænget weekend i et lånt sommerhus i Thy er ikke at foragte. Lemvig er en smukt beliggende købstad, og turen hjem til Thyholm langs Nissum Bredning i det sidste lys var intet mindre end fantastisk. Oddesundbroen kunne ses fra afstand. der i nogle dage har opholdt sig i området, er(efter alt at dømme fløjet, så om et par timer kører vi til Agger Tange. Vejret er i skrivende stund ikke fremragende, men var 25-30 grader en absolut nødvendighed, så flyttede jeg til de varme lande.

(Thyholm, udsigten fra sommerhuset)

Oploadet Kl. 10:21 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer
Arkiveret under:


27. juni 2020

COOP udrenser stærke 3F’ere: “… 80 procent af de nye, fastansatte på nat i år har ikke-danske navne.”

Jeg følger ikke ‘Verdens lykkeligste arbejdsmarked’ på Radio4, men i sidste uge bed jeg dog mærke i gæstens navn, Helga Mathiessen, næstformand for 3F’ BJMF-afdeling. Jeg skrev om hende tilbage i 2010 under COP15-urolighederne, da hun som RUC-studerende, live på TV2 News, ikke ville tage afstand fra stenkast mod politiet. BJMF er en af de mere radikaliserede 3F-afdelinger, så det giver god mening. Jeg kan ikke være medlem af 3F.

I 2010 arbejdede jeg på COOP Logistik i Hasselager, lidt syd for Århus, der på daværende tidspunkt var en 3F-bastion. Jeg nægtede at støtte 3F, men de fleste var DF’ere, så jeg fik alligevel en del gode venner på lageret. Mit problem med 3F var mere overordnet, men lokalt var det tydeligt at ‘laissez faire’-kulturen ikke kunne fortsætte. Det overrasker mig derfor ikke, at COOP på et tidspunkt besluttede sig for at vende bøtten på den hårde måde. Det er blandt ondt gået ud over ’stomi-syge’ Benny, hvis to sønner jeg kender ganske godt.

På et tidspunkt var jeg på efteruddannelse i COOP Brøndby, og det var skrækscenariet. Etniske kliker overalt på arbejdspladsen, videoovervågning af personalebutikken (‘REA’) etc. Flere konflikter, mere kontrol, ingen tillid. Herunder en email jeg fik tilsendt fra en tidligere kollega, hvis navn jeg ikke kender. Måske en af de fyrede…

“Hej Kim

Du har sikkert opdaget, at der er uro på din gamle arbejdsplads i COOP Hasselager. … COOP har indledt et frontalangreb på ‘den danske model’ og de går målrettet efter at rense ud blandt de stærke medarbejdere(læs 3f’ere) og erstatte dem med muslimer, østeuropæere og folk fra 3.verdenslande. Med andre ord så fjerner de det danske i ‘den danske model’ og ansætter, dem som ikke vil stå sammen med etniske danskere.

Jeg mener, at cirka 80 procent af de nye, fastansatte på nat i år har ikke-danske navne. (En af de nyansatte havde dog et dansk navn, men hun nævnte for sin instruktør, at hun kendte (navn slettet, Kim). Hun blev fyret i oplæringsperioden med begrundelsen, at hun ikke passede ind. Hmmm..)

… hvis man er for ‘den danske model’ er det tydeligt, at de bruger udansk, ikke-organiseret arbejdskraft til at drive en kile ind på arbejdspladsen.

Er man mere til højre og måske ikke tilhænger af ‘den danske model’, er det vel bare forkasteligt, at danskere bliver fyret på en gammel dansk arbejdsplads og erstattet af indvandrere, og endda i et forhold, der slet ikke afspejler fordelingen i det danske samfund.

Uanset hvordan man anskuer det, så bruger COOPs ledelse indvandrerne som et redskab til at opnå deres mål

COOP siger støt din lokale landmand. Skal vi også støtte den internationale lager-medarbejder?

Black Lives Matter… eller hvad siger COOP? …

Med venlig hilsen

En kollega”

(Anonym email til undertegnede, 17. juni 2020)

Oploadet Kl. 12:47 af Kim Møller — Direkte link43 kommentarer
Arkiveret under:


12. juni 2020

Forsvarsmuseet, Rønne, 12/6-20: “Den, der bliver hjemme og ikke møder op, når fjenden er i landet…”

Christiansø-turen i dag blev aflyst, men det er ferie, og der er altid noget at lave på Bornholm. Onsdag var vi i Døndalen, og så Danmarks største vandfald. Herefter useriøs Pirol-jagt ved Salene, et besøg på Oluf Høst Museet i Gudhjem, og afslutningsvis en fin middag på Svaneke Bryghus. Oluf Høst er ikke min favoritkunstner, men alternativet var Martin Andersen Nexøs hus, og jeg har det lidt stramt med kommunister. Høst var også kommunist i midten af 1920’erne, men det stak ikke så dybt. Hans søn Ole Høst døde ved Østfronten i 1943.

Igår var vi i Paradisbakkerne, og så Rokkestenen. Herefter Bornholms Sommerfuglepark i Nexø, og på vej hjem forbi Østerlars Rundkirke. I dag åbnede Koldkrigsmuseet i Dueodde, og selvom udsigten fra Bornholmertårnet ikke gjorde videre indtryk, så var det et besøg værd. Herefter tog vi til Forsvarsmuseet i Rønne, og kaldte det en dag.

Fuglemæssigt er det under middel. Når en Facebook-ven smider billeder op af Danmarks 9. Stendrossel, så virker det lidt tungt at kæmpe for at komme på skudhold af Rødstjert en tidlig morgen i dårligt lys. Lille korsnæb i Paradisbakkerne måtte mishandles i photoshop, for overhovedet at få dokumenteret arten. Ved Bornholmertårnet fik jeg Karmindompap (hun), og ved en af campingpladserne tålelige billeder af Rødstjert (han) og Stor flagspætte (juv). På matriklen fik jeg et par sekunder med Broget fluesnapper, men før kameraet kom frem var den væk.

Døndalen

Oluf Høst Museet (Gudhjem)

Rokkestenen (Paradisbakkerne)

Bornholms Sommerfuglepark (Nexø)

Østerlars Rundkirke

Naturen: Karmindompap, Rødstjert, Lille korsnæb, Stor flagspætte, Egern

Koldkrigsmuseet (Dueodde)

Forsvarsmuseet (Rønne)

“Den, der bliver hjemme og ikke møder op, når fjenden er i landet og bavnen brænder, skal hænges fra sin egen bjælke.” (Landskabslov for Skåne og Bornholm, 1216)

Oploadet Kl. 20:09 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
Arkiveret under:


10. maj 2020

Rødstjert, Frøslev plantage, 10. maj 2020

Frøslev plantage har tidligere givet mig Rødrygget tornskade og Lille korsnæb, og skal man se Vendehals, så er ‘Poldestien’ ved Frøslevlejren et oplagt sted at starte. Jeg glemte kamerastativet, hvad viste sig at være heldigt, da vi gik 14-15 km, og jeg alligvel ikke rigtig kom tæt på nye arter. Bedst var Hedelærke, derudover sås blandt andet Rødstjert, Misteldrossel, Sortkrage, Citronsommerfugl og Markfirben. Frøslevlejrens historie er interessant, og lidt tilfældigt kom jeg i tanke om at min far ville være blevet 75 år i dag. Født fem dage efter Befrielsen.

“Fra den 5. maj 1945 blev lejren brugt som internerings- og straffelejr for dem, den sønderjyske modstandsbevægelse og siden politiet arresterede med henblik på Retsopgøret efter besættelsen. I juni 1945 blev lejren omdøbt til Fårhuslejren, opkaldt efter den nærliggende landsby Fårhus. Det nye navn opstod, fordi der ikke skulle ske forvekslinger mellem at have siddet i Fårhuslejren og Frøslevlejren.

… 5. august 1945 overtog Fængselsvæsenet administrationen og bevogtningen, og lejren var nu en statslig straffeanstalt for landssvigere. Antallet af internerede var bragt ned på ca. 600. Fårhuslejren blev nedlagt i oktober 1949.” (Wiki)

“De førtes bort under tvang fra Frøslevlejren 1944-1945 og gav livet til Danmark”

Oploadet Kl. 21:41 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side »



 

Vælg selv beløb



Blogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP






MediaCreeper