16. juni 2015

Professor P.C. Matthiessen & dr.phil. Gunnar Viby Mogensen: Demografien er fraværende i valgkampen

“People don’t go because they have nothing, they go because they want better and more”, kunne man forleden læse i Wall Street Journal om bådflygtninge fra Senegal, et relativt fredeligt vestafrikansk land med økonomisk vækst, der angiveligt producerer flygtninge i samme målestok som krigshærgede lande såsom Syrien, Somalia og Eritrea. Asylsystemet faciliterer en folkevandring der vil få konkrete følger for kommende generationer af danskere. Kronik af professor Poul Christian Matthiessen og dr.phil. Gunnar Viby Mogensen i Berlingske – Udlændingene i valgkampen.

“Et af de forhold, som har størst betydning for Danmarks og det øvrige Europas fremtid, og som ikke har spillet nogen rolle overhovedet i den danske valgkamp, er den såkaldte ‘demografiske transition’, altså landenes overgang fra et højt til et lavt fødsels- og dødelighedsniveau.

… i Afrika og i dele af Mellemøsten ser situationen helt anderledes ud. Her har udbredelsen af den vestlige medicinske teknologi ganske vist reduceret dødeligheden meget, men det overses hyppigt, at fødselsniveauet stadig er meget højt. Det skyldes for det første, at man endnu kun i begrænset omfang er kommet ind i en økonomisk og social udvikling, som kunne føre til kvindefrigørelse og nye normer for kvindens fertilitetsadfærd. …

Afrikas befolkning er i dag dobbelt så stor som EU’s stagnerende befolkning, men om blot 35 år vil Afrikas folketal være blevet fem gange større end indbyggerantallet i EU til den tid.

Denne voldsomme demografiske vækst, og de beskedne økonomiske og sociale forbedringer i Afrika og i dele af Mellemøsten, vil naturligvis fremkalde det stærke ønske om at udvandre til det forjættede Europa, som vi allerede har set starten på, senest i mediernes omtaler af de såkaldte bådflygtninge på Middelhavet. …

Den internationale demografiske udvikling generelt peger altså entydigt på, at den voldsomme stigning i vandringerne mod Danmark fra de ikke-vestlige lande vil fortsætte.

(Wall Street Journal, 12. juni 2015: Young Men in Senegal Join Migrant Wave Despite Growing…)

De ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres svage integration på arbejdsmarkedet betyder naturligvis også, at de modtager væsentligt større beløb for eksempel som dagpenge, kontanthjælp og førtidspension, end de selv betaler i skat. Det reducerer den øvrige befolknings muligheder for offentligt velfærd. … Imidlertid standsede SR-regeringen ved sin tiltræden håndfast dette arbejde i centraladministrationen.

De nye vandringsstrømme kommer altså til os i en situation, hvor vi under alle omstændigheder for længst har passeret maksimum for, hvor mange borgere fra underudviklede lande, vi kan modtage uden alvorlig skade på velfærden for den befolkning, som er født her, eller som tidligere er indvandret til Danmark.

Og selv en tilbagerulning af vores udlændingepolitik til situationen før SR-regeringen vil, som det fremgår af tallene, ikke gøre situationen for det danske velfærdssamfund holdbar.11. maj 2011

Danskerne har ikke reproduceret sig selv siden 1968, men der er blevet 662.270 flere af ‘os’

Demografi er en svær størrelse, men der er enighed om, at det kræver 2,1 barn pr. kvinde for at en given befolkning kan reproducere sig selv. Det er ikke sket siden 1968. Reelt skulle der således i dag være blevet færre danskere…

(World Bank, Danmark – fertilitetsprocent)

Ser vi på befolkningstallet, så kan vi konstatere, at der siden 1968 er blevet 662.270 flere danskere. Stigningen i de første mange år efter 1968 lader sig formentligt forklare ved høj fertilitetsprocent før 1968 (og gæstearbejdere), men fra 1983, hvor fertiliteten nåede et historisk lavpunkt med 1,4, skulle det være udfaset.

(World Bank, Danmark – befolkningstal)

I 1983 var der 5.114.000 danskere, og de næsten 26 år blev der 415.270 flere – trods det, at der (et slag på tasken) burde være 200.000 færre (selvom danskernes middellevetid blev forøget). Det virker rimeligt at antage, at op imod 600.000 ikke er danskere. Halvdelen kan forklares med netto-indvandringen, der tog fart under Nyrup i 1990’erne. En ukendt andel må stamme fra efterkommere (2. generation) og naturaliserede (3. generation).

I går fortalte medierne, at ‘Danske kvinder sætter fødselsrekord’, hvad Berlingske Tidende illustrerer med fem meget dansk-udseende børn. Uanset ordvalg og billed-redaktion, så bliver der færre og færre danske børn af danske forældre, og de kommer til at udgøre en stadig mindre del af den samlede befolkning. Statistikken vil gradvist blive mere og mere ubrugelig, da den store kategori udvandes, og de mindre kategorier ofte slører modsatrettede udviklinger.

(Berlingske Tidende, 10. maj 2010: Danske kvinder sætter fødselsrekord)

En del af de senere års rekord-indvandring er kulturelt og økonomisk mindre problematisk, men uanset hvordan man vender og drejer tallene, så tilhører samme grupper kulturkredse, der ikke reproducerer sig selv. Det land vi efterlader til vores børn og børnebørn vil have en helt anden sammensætning, end det land vi arvede fra vores forældre og bedsteforældre. Demografi er skæbne.

Apropos.

 • 26/10-10 Kristeligt Dagblad – Indvandrerkvinder føder nu færre børn end danske kvinder.
 • 11/5-11 FPN – Rekordlavt antal fødsler i Danmark.
 • Oploadet Kl. 14:14 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
  

  6. april 2011

  Århusiansk vuggestue – statistik uden filter

  Indvandrere er et vidt begreb, og da efterkommernes børn registreres som danskere, giver overskrifter som Indvandrere føder færre børn end danskere (2010) ingen mening. Herunder et tilsendt foto fra en århusiansk vuggestue, der udstiller hullerne i den officielle statistik.

  De ti børn med danske navne har til sammen elleve søskende. Samme antal som de to indvandrere, Anisa (Samsam, Abdirahman, Sumeyo, Aboulahi) & Yonas (Muhammed, ‘Nasteliho’, ‘Jumeria’, Zakarias, Hassan, Nasir, ‘Mushra’).

  “Hvor danske kvinder i gennemsnit får 1,9 barn, er fødselsraten for ikke-vestlige indvandrerkvinder 1,6.”

  Oploadet Kl. 13:08 af Kim Møller — Direkte link41 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  26. juli 2010

  Dagens succeshistorie: “Indvandrerkvinder føder nu færre børn end danske kvinder”

  Seniorforsker Garbi Schmidt der tolker udviklingen som udtryk for “tilnærmelse til dansk levestil”, leverede i 2004 skyts til Det Radikale Venstres kritik af 24-årsreglen, med en rapport, hvori hun fastslog at tvangsægteskaber var næsten ikke-eksisterende. Se evt. tidligere postering. Først bekæmper man med næb og klør enhver form for strammerlovgivning, hvorefter man tolker de gode resultater af samme som udtryk for vellykket integration.

  Umiddelbart ser jeg ingen grund til tro på de oplyste tal, heller ikke de korrigerede. Det er nemt at dreje den slags undersøgelser, og meget kan skjule sig i politisk korrekte definitioner.

  Fra Kristeligt Dagblad – Indvandrerkvinder føder nu færre børn end danske kvinder.

  “En mangeårig tendens til færre fødsler blandt indvandrere betyder, at deres børneflokke nu bliver mindre end etniske danskeres. Hvor danske kvinder i gennemsnit får 1,9 barn, er fødselsraten for ikke-vestlige indvandrerkvinder 1,6.

  Ritzaus Bureau rundsendte nyheden som en citathistorie, og massemedierne åd den råt, ikke mindst DR. Således blev historien præsenteret af DR Update, her til morgen Kl. 9.49.

  (DR Update, 26. juli 2010: Indvandrerkvinder føder nu færre børn end danske kvinder)

  Fra 12-Radioavisen (7.10 min-).

  Vært: På 16 år er fødselsraten for indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande faldet fra 3,49 til 1,88. Fødselsraten er med andre ord blevet næsten halveret i tidsrummet fra 1993 til 2009. Det betyder at danske kvinder og kvinder med indvandrerbaggrund fra ikke-vestlige lande nu føder stort set det samme antal børn. Danske kvinders fødselsrate er 1,86. Vi har i dag tidligere fortalt, at kvinder med ikke-vestlig baggrund nu får færre børn end danske kvinder, men nu har Danmarks Statistik lagt tallene frem, og selvom der er tale om et meget stort fald, så er tallet ikke så lavt som vi hidtil har fortalt.

  Udover Radioavisen, har intet medie dementeret historien.

  

  28. august 2009

  Briterne ’sprøjter babyer ud’, skrev Jyllandsposten

  Jyllandsposten kan idag (med Ritzaus bureau som kilde), fortælle at briterne “sprøjter babyer ud”, og på TV2news kunne man her til morgen høre at denne befolkningstilvækst “for første gang sker… i form af fødsel, ikke immigration”.

  Fra de danske mediers kilde – National Statistics.

  “The number of live births in England and Wales increased for the seventh successive year in 2008. There were 708,711 live births in 2008 compared with 690,013 in 2007. The number of live births has been increasing since 2001 and is now at the highest level since 1972 (725,440 live births)…

  There was a continued rise in the proportion of births to mothers born outside the UK: 24 per cent in 2008 compared with 23 per cent in 2007. In 1998, 14 per cent of births were to non-UK born mothers.

  Opdate. Indvandrerne får mange børn. Efterkommere registreres som englændere. Flere detaljer i Daily Telegraph (28/8-09) – New baby boom for Britain.

  The figures show that up to 56 per cent of the increase was accounted for by foreign-born mothers, whose fertility rate has remained high at 2.5 children per mother.

  However, the fertility rate among UK born woman has increased by 10 per cent in just four years, taking it to 1.84 children.”

  Oploadet Kl. 09:21 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
  

  5. januar 2006

  Mark Steyn: “Bottom line for Cameron Diaz: There are worse things than John Ashcroft…”

  Han har Dennis Millers vid og skarphed, men der er ikke megen sjov i Mark Steyns kommentar om den vestlige civilisations fremtid. [via Punditokraterne]. Fire pluk fra It’s the Demography, Stupid:

  “That’s what the war’s about: our lack of civilizational confidence. As a famous Arnold Toynbee quote puts it: “Civilizations die from suicide, not murder”–as can be seen throughout much of “the Western world” right now. The progressive agenda–lavish social welfare, abortion, secularism, multiculturalism–is collectively the real suicide bomb. Take multiculturalism. The great thing about multiculturalism is that it doesn’t involve knowing anything about other cultures–the capital of Bhutan, the principal exports of Malawi, who cares? All it requires is feeling good about other cultures. It’s fundamentally a fraud, and I would argue was subliminally accepted on that basis. Most adherents to the idea that all cultures are equal don’t want to live in anything but an advanced Western society.

  “The default mode of our elites is that anything that happens–from terrorism to tsunamis–can be understood only as deriving from the perniciousness of Western civilization. As Jean-Francois Revel wrote, “Clearly, a civilization that feels guilty for everything it is and does will lack the energy and conviction to defend itself.””

  “Yet, even by the minimal standards of these wretched precedents, so-called post-Christian civilizations–as a prominent EU official described his continent to me–are more prone than traditional societies to mistake the present tense for a permanent feature. Religious cultures have a much greater sense of both past and future, as we did a century ago, when we spoke of death as joining “the great majority” in “the unseen world.” But if secularism’s starting point is that this is all there is, it’s no surprise that, consciously or not, they invest the here and now with far greater powers of endurance than it’s ever had. The idea that progressive Euro-welfarism is the permanent resting place of human development was always foolish; we now know that it’s suicidally so.

  “Bottom line for Cameron Diaz: There are worse things than John Ashcroft out there.”

  Oploadet Kl. 19:33 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  

  17. oktober 2005

  Vi har brug for indvandring – Europa lige nu på P1 med Kornø Rasmussen

  I disse år hvor multikulturens naturlige følgevirkninger er gået op for de fleste, og nødvendigheden af et stop for indvandring har vundet almen accept – så står tiden simpelthen stille på P1. I magasinprogrammet Europa lige nu var emnet igår Europas velfærdssamfund, og i forbindelse med det pres afrikanske flygtninge udgjorde på den sydlige spanske enklave Melilla – fik første del overskriften De europæiske velfærdssamfunds fremtid. Her et transkript af lidt fra dialogen [cirka 32.30-34.30 min]:

  Hans Kornø Rasmussen, DIIS: “Hvad sker der på lang sigt? Der ved vi – presset vil komme. Vi ved vi også har brug for meget af den arbejdskraft. Så man man se hvordan man kan få de to ender til at mødes. Det synes jeg også man i EU gør. Det synes jeg til gengæld ikke man gør i Danmark, hvor man ligesom foregøgler befolkningen at vi kan selv ordne alting. Vi har ikke brug for nogen udefra, og det mener jeg er forkert. Vi kan ligeså godt foregribe begivenhedernes gang, og så sige – vi får altså brug for i fremtiden en større udveksling af mennesker. Den skal ske mere begavet end den gjorde i 60’erne, 70’erne og 80’erne og det gør den allerede idag. Sådan at vi kan forberede befolkningen på hvad der vil ske på langt sigt… Politikerne står med nogle grundlæggende demografiske problemer som er virkelig vanskelige…”

  Anne Haubek, P1-vært: Hvordan forholder du dig til det her på kort og på lang sigt?

  Jørgen Rønnest, DA.: “Jeg er enig i at vi må acceptere indvandrere, det er på lang sigt en forudsætning for at vi kan bevare velfærdssamfundet…”

  Anden del af programmet fik overskriften Forklædt som flygtning på Lampedusa, og omfattede et interview med den italienske journalist Fabrizio Gatti der forklædt som indvandrer forsøgte at komme ind i Italien via flygtningelejren på Lampedusa. Han satte fokus på flygtningenes vilkår, og minsanten om ikke han fandt det urimeligt at indvandrere der valgte at leve illegalt i Italien ikke kunne modtage offentligt betalt lægehjælp. De var med hans ord “andenrangsborgere” . De retoriske grænser flyttes – snart er passet (med eller uden Jellingestenen påtrykt) udtryk for ondsindet racisme.

  Idag viser en undersøgelse i Ugebrevet A4 at udlændinges erhvervsfrekvens falder og falder, skræmmende – ikke mindst når arbejdsløshedstallet faktisk er tæt på at være rekordlav. Intet, absolut intet tyder på at det danske velfærdssamfund kan sikres med mere indvandring.

  

  15. maj 2005

  Statistisk sentralbyrå (Norge) leverer pyntet statistik – HonestThinking giver et alternativ

  Redaktøren af det norske HonestThinking.org tror ikke på de officielle demografiske fremskrivninger som i Norge leveres af Statistisk sentralbyrå, og giver et politisk ukorrekt alternativ. Et citat fra artiklen Bakgrunnsinformasjon ifm VG-kronikk 15. mai 2005, som blandt andet omfatter følgende perspektivering:

  “Helt spesielt avskjærer man seg fra å drøfte om FNs menneskerettighetserklæring kan inneholde menneskelige svakheter, og i stedet behandler man den som om den var et resultat av en ufeilbarlig åpenbaring. En slik holdning kan bli en alvorlig trussel mot menneskerettighetene, og jeg tror det med tiden vil tvinge seg frem et oppgjør med denne menneskerettighetserklæringsfundamentalismen, eller kort og godt FN-fundamentalismen.”

  Oploadet Kl. 18:34 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  

  3. maj 2005

  Forkerte tal om Danmark i Jerusalem Post

  Fra Jerusalem Post – en boganmeldelse af Bat Ye’ors Eurabia: The Euro-Arab Axis som først og fremmest udmærker sig negativt – ved simpelthen at give ukorrekte oplysninger om Danmark. Den problematiske afsnit:

  “How is it that ten percent of France is Muslim, 15% of Denmark is Muslim and close to half of the births in the next generation will be Muslim? Imperious mosques and lawless Muslim neighborhoods dot the landscape of major European cities. And Spain willingly and meekly chose to acknowledge its Islamic past, and that pro-Arab opinion is rampant and anti-Israeli sentiment vitriolic.”

  Danmark har ikke 15 pct. muslimer, og selvom de halv-officielle tal kan betvivles – så er det korrekte tal næppe højere end 5-6 pct. At næsten halvdelen af de kommende fødsler vil blive muslimsk er ligeledes ukorrekt – og mon ikke det er tallet for København som forveksles med situationen for hele Danmark.

  Da det ikke fremgår præcist i artiklen hvorvidt der refereres fra bogen eller ikke emailede jeg igår synonymet ‘Bat Ye’or’ og fik idag svar fra Gisèle Littman: “These numbers are not mine. I never give numbers because I do not know them.”. Det må således være artiklens forfatter Mordechai Nisan som har villet supplere boganmeldelse med lidt statistik fra det høje nord. Lidt googling overrasker – han er ikke bare endnu en dårlig journalist, men:

  Dr. Mordechai Nisan teaches Middle East Studies at the Hebrew University of Jerusalem in the Rothberg International School. He is a Research Consultant for the Jerusalem Institute for Western Defence and a member of the Jerusalem Summit’s Academic Committee.”

  Oploadet Kl. 18:22 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  13. september 2004

  De rige får flest børn – måske, men snævert materiale som ikke er gennemsigtig

  For nogle uger siden headlinede Berlingske Tidendes Penge-sektion med nyheden om at Kvinder i de velstillede kvarterer får flest børn. Sådanne nyheder skal erfaringsmæssigt tages med et gran salt, og da artiklen var renset for metode, skrev jeg følgende til journalisten:

  I lørdagens berlinger læste jeg ovennævnte artikel, baseret på en undersøgelse udført af Brfkredit. Er det muligt at få en kopi af materialet, evt. hele undersøgelsen inkl metodik og fremdeles.

  Hvorefter journalisten svarede – i fuld længde:

  “Alt, hvad jeg har fået fra dem er i avisen.”

  Herefter kontaktede jeg Brfkredit, som sendte følgende besked videre til rette afdeling:

  “Er I i besiddelse af baggrundsmateriale til artiklen i Berlingske?”

  Rette vedkommende (PR ansvarlig) svarede – igen i fuld længde:

  “Der er ikke lavet en stor undersøgelse. Der er lavet det, der fremgår af avisen. Mht. metodik er der kun tale om et ‘plot’ for at angive en sammenhæng mellem fødsler og indkomst.”

  Herfra kan jeg vanskeligt komme videre, men der er nogle betragtninger som kan tilføjes. Talmaterialet dækker kun Københavns Amt, hvor de velstillede kommuner hører til landets absolut rigeste, og hverken i antal kommuner eller befolkningsandel andrager en størrelse som rykker i forhold til landsgennemsnittet. Hvor høj den gennemsnitlige husstandsindtægt præcist er ved jeg ikke, men den er uden tvivl en hel del tættere på Ishøj og Næstved end på Rungsted og Hørsholm.

  Af endnu større betydning er det måske at bundproppen i Brfkredits ‘plot’ er kommuner med høj andel af udlændinge, som ifølge alle kendte undersøgelser har en lavere gennemsnitsalder end den øvrige befolkning. Mindre metodiske ændringer, kan så at sige smadre nyheden i sin kerne. DR Tekst bragte den som formidlet af Ritzaus Bureau, dvs. ikke meget mere end overskriften: Rige får flest børn.

  Oploadet Kl. 09:32 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  « Forrige side

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper