26. februar 2018

“Vi ved reelt ikke, om der findes parallelsamfund i Danmark. Jeg er ikke stødt på det i min forskning…”

Parallelsamfund eksisterer ikke, og integrationsproblemer har intet med ‘kulturer og religion at gøre. Alenlang virkelighedsfjern forsvar for det multikulturelle samfund af den kulturmarxistiske intelligentsia, blandt andet repræsenteret af lektor Brian Arly Jacobsen. Fra Videnskab.dk – Parallelsamfund er noget, politikerne har opfundet.

“Parallelsamfundene er ifølge regeringen en trussel mod sammenhængskraften i Danmark og måske endda en trussel mod selve Danmark. Derfor vil regeringen nu gribe ind.

Men sandsynligvis vil man gøre op med parallelsamfund, som slet ikke eksisterer. Eller som ingen i hvert fald på nuværende tidspunkt ved, om eksisterer. Det siger tre forskere, Videnskab.dk har talt med. …

Vi ved reelt ikke, om der findes parallelsamfund i Danmark. Jeg er ikke stødt på det i min forskning, og jeg kender ikke til forskning eller undersøgelser, som viser det,’ siger lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet Brian Arly Jacobsen. …

Ifølge professor i sociologi på Roskilde Universitet John Andersen siger de otte indikatorer ikke noget om parallelsamfund. John Andersen forsker i blandt andet ghettorisering og marginalisering blandt udsatte grupper.

‘De måler en række socioøkonomiske indikatorer, som viser forskellige former for ulighed og social udsathed. Der findes ingen forskning eller undersøgelser, der viser, at der er sammenfald mellem det, og at man er imod samfundets gængse normer,’ siger han. …

Mikaela von Freiesleben er ekstern lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale studier på Københavns Universitet. Hun har skrevet ph.d.-afhandling om brugen af begrebet parallelsamfund i de danske medier. …

‘Det er sikkert ikke gavnligt for integrationen. Men jeg har svært ved at se, hvorfor det er en trussel mod sammenhængskraften, at de her folk lever isoleret,’ siger Mikaela von Freiesleben.

[…]

Vi bliver dummere af hele tiden at blive ved med at tale om parallelsamfund. Fordi vi simpelthen opfinder et problem, som vi ikke ved om findes, i stedet for at løse de problemer, som faktisk er der. Vi skal have tingene skilt ad så vi kan handle på det,’ siger RUC-professor John Andersen. …

Problemet med parallelsamfund er ifølge forskerne, at det er et problem, politikerne har opfundet. …

Parallelsamfund er et abstrakt begreb, som findes politisk, men ikke nødvendigvis ude i virkeligheden. Jeg vil gerne se dem skabe en eller anden form for evidens for, at det findes. …,’ påpeger Brian Arly Jacobsen.

[…]

Det gør integrationsministeret til gengæld i deres årlige medborgerskabsundersøgelser.

Den seneste er fra 2017 og viser, at der faktisk er en større andel af indvandrere og efterkommere af indvandrere end danskere, der går ind for traditionelle ligheds- og frihedsrettigheder. …

Det er mig en stor gåde, at politikere på tværs af alle partier er så interesserede i kulturer og religion og mener, det er en variabel, som er forklaringen på problemer med integrationen. Vi ved faktisk ikke, hvorfor integration ikke lykkes,’ siger han.”4. marts 2011

“Vi ved nemlig, at muslimer ud over at være muslimer også er kærester, de er gift…”

Forleden så jeg nogle udgaver af TV-Avisen fra 2001, og bemærkede tilfældigt, en kvalm solstrålehistorie om en sammenlægning af børn fra danske velhaverkvarterer og børn fra Vollsmose i børnehaven Hestehaven. Det pointeres, at børn ikke skelnede mellem “race, tro eller hudfarve”, og som en dansker sagde, så havde man “mulighed for at lære folk at kende, med en anden baggrund”, og det var ‘positivt’.

Projektet var en så stor succes, at andre kommuner ville kopiere ordningen, “men det tænkte børnene ikke over, de legede bare”. Alle bekymringer var gjort til skamme, og Reimer Bo kunne gå videre til næste indslag.

(TV-avisen, 18. juni 2001)

Nogen vil hævde der politisk er sket en del siden 2001, men medierne har ikke ændret sig synderligt. I dagens Urban fortælles det, at nydanskere får “stadig større tillid til politiet”, hvad kommenteres af den altid ukritiske Torben Møller Hansen fra Foreningen Nydansker. Ikke et ord om, at politiet i flere af landets ghettoer, nu skal komme i flok for ikke at ende i bagholdsangreb, der konstateres blot “en positiv udvikling”.

Gårsdagens tophistorie i samme avis, var en to-siders artikel med titlen ‘Muslimer har det godt på Nørrebro’, baseret på en undersøgelse finansieret af Open Society Foundations (George Soros), der har til formål at promovere multikultur. Herunder et par af eksperterne, der taler om ægteskab og familie, uden at forholde sig til det overordnede – det at muslimer sjældent gifter sig med ikke-muslimer. Tvær-religiøse ægteskaber må alt andet lige være det vigtigste parameter.

“Den her undersøgelse bekræfter, hvad vi allerede ved. Vi ved nemlig, at muslimer ud over at være muslimer også er kærester, de er gift, de er forældre, eller de er børn. Så er de aktive i forskellige sportsklubber, og de er aktive i forskellige hjemstavnsforeninger, og så går mange af dem i moske engang imellem, og så er den slut.” (Jørgen Bæk Simonsen, professor)

Der er ikke nogen stor forskel på muslimer og ikke-muslimer i forhold til hvad de mener er vigtigt i deres liv. Det handler for begge grupper stadig om: ‘Har jeg selv og min familie det godt?’ Det er altså de samme grundværdier, vi bekymrer os om. Det er det fælles menneskelige, der er vigtigst, selvom vi godt kan være forskellige på andre punkter, som religion og kultur.” (John Andersen, sociolog)

(Urban, 3. februar 2011: Muslimer har det godt på Nørrebro)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper