27. april 2009

Capacent-undersøgelse: 55 pct. af danske muslimer vil lovgive imod kritik af islam

Jeg har tidligere på året sammeholdt to undersøgelser om herboende muslimers forhold til ytringsfrihed, og retteede hermed fokus på Informations psedo-videnskabelige forsøg på at imødegå en Cepos-undersøgelse, der påviste at mere end 50 pct. af herboende muslimer mener “lovgivningen bør forbyde bøger og film, der angriber religion”.

Cepos havde spurgt 1.710 første- og andengenerationsindvandrere, og det gav genlyd i medierne. Ugen efter bragte Information en undersøgelse foretaget af lektor Peter B. Andersen, der med næsten ikke-eksisterende dokumentation konkluderede, at danskere og muslimer var lige demokratiske. I samme artikel kritiseres Cepos for vildledning, bl.a. af Sherin Khankan fra Kritiske Muslimer.

“Det er absurd, at der er så mange, der på baggrund af Cepos’ spørgsmål har konkluderet, at der skulle være et problem med integrationen af muslimer i Danmark. Spørgsmålene i undersøgelsen var manipulerende og usaglige, og der var forudsat et bestemt svar. Det giver ingen mening, at man skal angribe religionen, sådan som et af spørgsmålene lagde op til. Men derfor kan man jo sagtens gå ind for religionskritik. Den distinktion lavede undersøgelsen slet ikke.

Umiddelbart fair kritik, men mine erfaringer siger mig, at muslimer ikke er ‘rational choice’-aktører når vi taler islam. DR Nyheder har idag offentliggjort resultatet af en Capacent-måling, og den er lige på kornet, trods den kvalmende indpakning.

 • 27/4-09 DR Online – Muslimer vil have ytringsfrihed med håndbremse.
 • “Et klart flertal af muslimerne i Danmark bryder sig ikke, at religion bliver kritiseret. Det viser en undersøgelse Capacent har lavet for DR.

  I undersøgelsen, Din muslimske nabo, der er foretaget blandt muslimerne i Danmark, bliver der spurgt til om det bør være forbudt at kritisere religion.

  Det mener 55 procent, at det skal, mens 34 procent er uenige.

  Capacent har også spurgt resten af den danske befolkning om det samme, og her mener ti procent, at det skal være forbudt at kritisere religion.”

  I Cepos-undersøgelsen svarede 14,8 pct. af danskere, at det burde være ulovligt at ‘angribe religion’, og ved at mildne ordlyden til ‘kritisere religion’ er andelen faldet til 10 pct. Omvendt for muslimer. Her var Cepos-tallene 50,2 (indvandrere) og 50,4 pct. (efterkommere), og det er nu steget til 55 pct. En lille stigning, men stort set uændret. Det handler for muslimer tilsyneladende ikke om måden man kritiserer islam på, men om man gør det overhovedet.

  Nu hvor det ikke handler om at ‘angribe’, men om at ‘kritisere’, skulle man tro eksperterne så ville tage tallene til sig, men nej. DR’s ekspert Tim Jensen: – Et lille men til ytringsfrihed er ikke fanatisme.

  “Det er ikke helt så sort hvidt, som det kan så ud, når hver anden muslim svarer, at de mener religionskritik bør forbydes.

  Det mener religionshistoriker Tim Jensen fra Syddansk Universitet, der forholder sig til resultatet af en undersøgelse som Capacent har fortaget for DR Nyheder…

  – Vi skal passe på, at debatten ikke bliver for firkantet og stemple folk, der kommer med et lille men til ytringsfriheden som for eksempel fanatiske muslimer, kujoner og landsforrædere, siger Tim Jensen til dr.dk/nyheder…

  Og han understreger, at der ved den her type undersøgelser, hvor der ikke er mulighed for at komme med opfølgende spørgsmål, vil være mulighed for at svarerne kan tolkes på mange måder.

  Blandt de 55 procent, der har svaret, at de mener at religionskritik bør være forbudt, vil der derfor efter hans kvalificerede gæt være mindst to grupper: Islamister der ønsker at sætte religionen over alt andet. Men især en stor gruppe af muslimer, hvis svar kan tolkes anderledes:

  – Der var mange muslimer, der følte at de blev sårede unødvendigt under Muhammedkrisen. Det er det, de gerne vil undgå, og det spejler sig i svaret, forklarer han til dr.dk/nyheder.”

  Tim Jensen vil have mindre sort/hvide undersøgelser, og lade det hele være en fortolkning af flere spørgsmål. Det giver forskerne bedre mulighed for at dreje konklusionen, og det var da også Peter B. Andersens metode, da han gjorde vand til vin i Information. Når Tim Jensen mener den store gruppe af muslimer der vil forbyde religionskritik, ikke er fanatiske, men demokrater der blot vil undgå at blive sårede (af tegninger), så er det en meget subjektiv fortolkning.

  Capacent-undersøgelsen inkluderer netop spørgsmålet om, hvorvidt ytringsfriheden bør begrænses “i visse tilfælde”. Det øger blot andelen fra 55 pct. til 66 pct. Direkte adspurgt om Jyllandsposten Muhammedtegninger er hele 80 pct. for lovgivning (se evt. Logisk vrede over Muhammedtegningerne).

  To tredjedele af ‘dine muslimske naboer’ anerkender ikke din ret til at kritisere islam, 80-85 pct. af dem mener man bør lovgive imod denne ret. Hele 80 pct. vil forbyde noget så banalt som tegninger i en avis. Konklusionen står uantastet, ikke mindst i en vestlig demokratisk kontekst: mainstream-islam er ekstremistisk.

  Mere.

 • 11/2-09 Jyllandsposten – Muslimer vil forbyde religionsangreb (Cepos-undersøgelsen).
 • 21/2-09 Information – Danskere og minoriteter støtter demokrati lige meget.
 • 22/2-09 Uriasposten – “Tanken om at folk med muslimsk baggrund skulle have en mere…”.
 • 3/3-09 Uriasposten – Journalist Camilla Stampe og lektor Peter B. Andersen imødegik Cepos...
 • DR Tema: Din Muslimske Nabo.
 • 27/4-09 DR Online – V og K rystede over DR undersøgelse.
 • 27/4-09 DR Online – – Man skal have respekt for hinanden.
 • 

  3. marts 2009

  Journalist Camilla Stampe og lektor Peter B. Andersen imødegik Cepos-måling lidt for kreativt

  Tidligere på måneden offentliggjorde Cepos en måling, der påviste at muslimske indvandrere og efterkommere i langt højere grad end etniske danskere, ville forbyde bøger og film, “der angriber religion”. Som et direkte svar på målingen, bragte Information forrige lørdag en længere artikel baseret på anden undersøgelse, hvad jeg kommenterede sidste søndag. Jeg skrev samtidig til forskeren bag undersøgelsen, Information refererede og citerede, og har med hans hjælp nu fået datamaterialet i hænde. Det er tid til at se nærmere på artiklen og undersøgelsen bag.

  Generelt er artiklen ukonkret i forhold til den refererede undersøgelse, men det mest konkrete er kursiveret herunder – af praktiske årsager kategoriseret.

  1) Konkrete udtræk fra datamaterialet: “Både blandt de adspurgte med muslimsk baggrund og de adspurgte med kristen baggrund er kun en femtedel åbne over for at sætte demokratiet ud af spil i tilfældet af en økonomisk krise. Lidt flere er villige til at overlade magten til eksperter og embedsmænd.” (Camilla Stampe, Information)

  2) Flertallet vil demokrati som danskere: “… både blandt danskerne og de etniske minoriteter foretrækker flertallet demokrati.”, “… er enige i deres støtte til demokratiet som styreform.” (Camilla Stampe, Information) & “Langt de fleste muslimer er jo demokrater præcis ligesom de etniske danskere” (Peter B. Andersen)

  3) Muslimer og etniske danskere støtter demokratiet lige meget: “Danskere og minoriteter støtter demokrati lige meget…” (Camilla Stampe, Information) & “Tanken om at folk med muslimsk baggrund skulle have en mere fjendtlig indstilling til demokratiet end danskere passer altså ikke…” (Peter B. Andersen)

  Artiklen blev offentliggjort den 21. februar, men ugen forinden, den 14. februar – kort efter Cepos-målingens offentliggørelse, problematiserede Information målingen. Cepos kritiseres for at bruge talmateriale om muslimers holdning til ytringsfrihed, der var halvandet år gammel – “Nu sår eksperter tvivl om troværdigheden”, pointeres det i under-overskriften. Tre forskere kommenterer, men det er faktisk kun en af forskerne der ser det som et problem. Argumentet er reel nok, men så alligevel ikke. Selvfølgelig skærpede Muhammedkrisen fronterne, men ingen tvang danske muslimer til at afvise ‘religionsangreb’, blot fordi muslimske ekstremister i andre lande gik amok over en avistegning. Havde 90 pct. af muslimerne accepteret ‘religionsangreb’, ville det uden tvivl være blevet udlagt som et argument for herboende muslimers demokratiske sindelsag.

  Information problematiserede Cepos-målingens alder, og en uge efter kom så den store artikel, ifølge oplysninger fra den citerede lektor, udelukkende baseret på datamateriale fra 2006. Det sidste oplyses ikke. Tankevækkende, ikke mindst fordi et af de to konkrete (pro-demokratiske) svar Information refererer, handler speficikt om muslimers forhold til demokrati “i tilfælde af en økonomisk krisesituation”. Da undersøgelsen blev foretaget i 2006, var konjunkturene gode, og havde været det i årevis. Her i de første måneder af 2009 har vi den værste økonomiske krisesituation siden 2. Verdenskrig. At talmterialet har små tre år på bagen oplyses ikke, tværtimod betegnes den to gange som værende “en ny undersøgelse”, hvad det ikke bliver, heller ikke selvom Peter B. Andersen og Peter Lüchau sammen har taget et nyt kig på 2006-undersøgelsen, for at kunne angribe Cepos-konklusionen.

  Den nye undersøgelse eksisterer med andre ord ikke. Det er blot SFI-datamateriale udgivet i to dokumenter med titlerne Indvandrere i uddannelse og job, 2006 & Danskere i uddannelse og job, 2006. For sammenlignelighedens skyld har jeg indsat de tilsvarende tal fra den danske del af materialet.

  1) Konkrete udtræk fra datamaterialet

  Talmaterialet virker umiddelbart korrekt gengivet, men der er en væsentlig forskel. Rapporten dækker indvandrere og efterkommere som gruppe, ikke udelukkende personer med “muslimsk baggrund”. Blandt de 1600 adspurgte i indvandrer-rapporten svarer kun 1229 at de er tilhører islam (V0311). Hovedparten af de resterende ikke-muslimer er enten kristne (63), har ingen religion (218) eller noget helt tredie. Problemet er noget mindre i den danske del, der inkluderer en stor del ikke-troende (99), muslimer (10) samt en enkelt jøde.

  Enkelte spørgsmål er filtrerede (kode 10), ïdet det ikke giver mening, at spørge kristne hvor tit de deltager i fredagsbøn (V0248). Det er ikke tilfældet i de to konkrete svar Information refererer – her er ingen kode 10, ingen ‘irrelevante’.

  Man kan vælge at tro alle religiøse grupper er nøjagtige lige demokratiske i forhold til spørgsmålene, men det skulle være mærkeligt, og sund fornuft siger at ikke-muslimer i sådanne spørgsmål er med til at udglatte forskellen til kategorien af etniske danskere. Uanset hvad, er udgangspunktet ubrugeligt, hvis tallene skal bruges til at modbevise anden undersøgelse, der hævder at muslimer er mindre demokratiske end kristne danskere. 21 pct. af ‘muslimerne’ er ikke muslimer. Overskriften taler ganske vist ikke om muslimer, men “etniske minoriteter”, men den lange artikel er opbygget som et langt angreb på Cepos-målingens konklusion, og emnet for artiklen er ikke ‘etniske minoriteter’ og demokrati, men islam og demokrati. Det er da også den ‘kritiske muslim’ Sherin Khankan, som Information indhenter kommentar fra, og hun formulerer sig utvetydigt: “Undersøgelsen gør op med, at der skulle være en modsætning mellem islam og demokrati”.

  Målingen er ikke kun upræcis i forhold til de adspurgte, men spørgsmålene kan på ingen måde siges at være præcise. Det er igen særligt problematisk, når svarene bruges i en artikel der revser Cepos for at have anvendt “manipulerende og usaglige” spørgsmål. Skeptikere af muslimers demokratiske sindelag, baserer ikke sin skepsis på økonomiske krisesituationer eller teknokratisk tænkning, men konkret på muslimers forhold til islams politisk-religiøse kerne. Her er der to spørgsmål i talmaterialet der belyser emnet langt bedre, hvad indirekte berører artiklens øvrige pointer.

  2) Flertallet vil demokrati som danskere,
  3) Muslimer og etniske danskere støtter demokratiet lige meget.

  “Religion bør være det absolutte fundament for samfundets styreform?” (V0319, V0342).

  Der er flere kategorier, som kan udlægges på forskellige måder, men på det forhåndværende materiale må man give Information og Peter B. Andersen ret i det første postulat. Svarene tyder på at et flertal af både muslimer og etniske danskere afviser at gøre religion til styreform. Der er dog markante forskelle, og uanset hvordan man opstiller svarene, så er det decideret usandt, at muslimer og kristne støtter demokratiet lige meget. Peter B. Andersens postulat om at muslimer ikke har en mere fjendtlig holdning til demokrati end danskere, kan ganske enkelt afvises med udgangspunkt i det talmateriale han refererer i sin undersøgelse. Der er markante forskelle.

  Muslimer (inkl. ikke-muslimer): Helt/nærmest enig – helt/nærmest uenige: 15 – 68 pct.
  Danskere (inkl. ikke-troende): Helt/nærmest enig – helt/nærmest uenige: 6 – 89 pct.

  Muslimer er således langt mere positiv overfor en religiøs styreform end danskere. Forskellen bliver endnu større, hvis man medtager tvivlerne (hverken eller) og ikke-svarene (ved ikke). Derudover er der stadig problemet, der ligger i at muslim-kategorien inkluderer 21 pct. ikke-muslimer, der formentligt har en mindre positiv holdning til en religiøs styreform. I yderste konsekvens kunne tallene dække over, at mere end 40 pct. af muslimerne var tilhængere af religiøs styreform.

  “Hvad kommer tættest på din holdning til koranen/biblen?” (V0328, V0260).

  Ikke et spørgsmål der definitivt afklarer problematikken, men muslimer har tydeligvis ikke samme forhold til Koranen som kristne har til Biblen, hvad understøtter svarene på det forrige spørgsmål, og understreger konfliktpotentialet. Det Nye Testamente adskiller tillige det religiøse fra det verdslige – en destinktion der ikke findes i Koranen.

  Muslimers forhold til demokrati afklares ikke (kun) ved at spørge ‘Ønsker du demokrati?’, men ved at spørge ind til demokratiets kerne, herunder eksempelvis ytringsfrihed (som Cepos gjorde).

  Bemærk kode 10 – her er det for første gang rene tal. Muslimer er væsentligt mere troende end kristne danskere. Hver tredie muslim tager Koranen bogstaveligt, blot 2 pct. kristne danskere anvender Biblen på samme måde. Muslimer har med andre ord det modsatte mønster. Fundamentalisterne er den største gruppe blandt muslimer – et stort flertal af kristne danskere anvender blot Biblen som inspiration.

  Muslimer: Bogstaveligt / Tolkes / Inspiration: 33 – 28 – 21 pct.

  Danskere: Bogstaveligt / Tolkes / Inspiration: 2 – 20 – 66 pct.

  Såvidt de dele af rapporten forskeren og journalisten ikke fandt væsentlige, men spørgsmålet er om man overhovedet kan afklare den slags med interviews. Eksempelvis mener 89 pct. af muslimerne at “Religion er et privat og personligt anliggende?” (V0318), kun marginalt færre end danskerne (94 pct.; V0245). Spørgsmålet kan forstås på flere måder. Man kan svare ja ud fra devisen – ‘det er min religion, og den skal ingen røre ved’ – dvs. et sundt liberal-tolerant svar. Havde man spurgt om det samme på en anden måde: Ville du acceptere at dine børn afviste islam/kristendom?, så kunne det tænkes muslimer havde en mindre tolerant tilgang til problematikken. Som man spørger får man svar, og med islam er det ofte sådan, at man bruger den brede pensel for at sløre forskellene. Statistik er ikke den fulde sandhed.

  Afsluttende kommentar.

  Man skal være kritisk overfor alle undersøgelser, og det er fint at Cepos-undersøgelsen får modspil, men Informations mod-dokumentation kunne næsten ikke være tyndere. Camilla Stampes påstand om at personer med “muslimsk baggrund” og dansk baggrund er lige demokratiske er decideret ukorrekt, men det er er langt værre, at lektor Peter B. Andersen efter en selvstændig undersøgelse, uden blusel kan få sig selv til at hævde…

  “Tanken om at folk med muslimsk baggrund skulle have en mere fjendtlig indstilling til demokratiet end danskere passer altså ikke…”

  Det er der ganske enkelt ikke belæg for, og mon ikke forklaringen på Peter B. Andersens brug af SFI’s talmateriale skal søges andetsteds. Her citeret fra artiklen.

  Det var netop mediernes fokusering på de ikke-demokratiske muslimer, som gav Peter B. Andersen og Peter Lüchau lyst til at undersøge, hvad de muslimer, som ikke kommer til orde i debatten, egentlig mener.”

  Jeg takker lektor Peter B. Andersen for at have sendt mig datamaterialet: SFI-nr. US 8836, Indvandrere og danskere i uddannelse og job, 2006, arkiveret i Dansk Data Arkiv som DDA-19396: Indvandrere i uddannelse og job, 2006 & DDA-22451: Danskere i uddannelse og job, 2006. 150 + 117 sider, kun perifært berørende islam og demokrati.

  Opdate. Da det i artiklen oplyses, at det er “en ny undersøgelse fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet”, og lektor Peter B. Andersen fortæller, at “har lavet undersøgelsen med kollega Peter Lüchau”, der ligeledes er tilknyttet ToRS, gik jeg ud fra, at der refereres til et ‘et ny kig’ på SFI-undersøgelsen fra 2006. Det forlyder nu, at Peter B. Andersen var ekstern medlem af undersøgelsesgruppen, der var med til at udarbejde spørgsmålene i SFI’s undersøgelse, og artiklen henviser således udelukkende til 2006-undersøgelsen – to gange imed formuleringen “den nye undersøgelse”.

  Om Cepos-målingen.

 • 11/2-09 Jyllandsposten – Muslimer vil forbyde religionsangreb.
 • 12/2-09 Jyllandsposten – Ralf Pittelkow: Muslimer mod frihed.
 • 12/2-09 Econstudentlog – Moderate muslimer?
 • 12/2-09 Uriasposten – Hvis der nu bliver et meget stort flertal af muslimer i Danmark… .
 • 13/2-09 Politiken – Cepos afviser manipulation af undersøgelse.
 • 13/2-09 Raapil unblogged – Karen J og CEPOS går galt i byen.
 • 14/2-09 Information – Cepos bruger gamle tal som reklame (af C. Lehmann, M. Neel Gjertsen).
 • 15/2-09 Uriasposten – Reaktioner på Cepos-undersøgelsen.
 • 3/3-09 Information – Geert Laier Christensen: Gamle tal? (ikke online).
 • “Der findes ikke et perfekt spørgsmål, men spørgsmålet lever op til kravet om både at være let forståeligt og afdække noget væsentligt om det genstandsfelt, vi undersøger: Spørgsmålet afdækker opbakningen til ytringsfrihed, når denne udfordres.”

  Om Information-artiklen.

 • 22/2-09 Uriasposten – “Tanken om at folk med muslimsk baggrund…” (min oprindelige post).
 • 22/2-09 Snaphanen – Dagbladet Information og den moderate enhjørning.
 • 

  22. februar 2009

  “Tanken om at folk med muslimsk baggrund skulle have en mere fjendtlig indstilling til demokratiet end danskere passer altså ikke…”

  Det virker som om den akademiske verden ser det som sin opgave at gøde jorden for en bestemt ideologisk position. Fra Danskere og minoriteter støtter demokrati lige meget.

  “En ny undersøgelse slår fast, at etniske danskere og etniske minoriteter i lige høj grad bakker op om demokratiet…

  Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. I interviewundersøgelsen er 1.500 førstegenerationsindvandrere fra Tyrkiet, Iran og Pakistan blevet spurgt om deres holdning til religion og demokrati. En gruppe på 1.000 repræsentativt udvalgte etniske danskere er blevet stillet de samme spørgsmål. Og ifølge undersøgelsen er der ingen forskel på de to gruppers støtte til demokratiet og afvisning af alternative styreformer som f.eks. diktatur.

  “Tanken om at folk med muslimsk baggrund skulle have en mere fjendtlig indstilling til demokratiet end danskere passer altså ikke,” konkluderer lektor og ph.d. Peter B. Andersen, som har lavet undersøgelsen med kollega Peter Lüchau..

  […]

  “Den her undersøgelse viser det stik modsatte af den, Cepos lavede. Undersøgelsen gør op med, at der skulle være en modsætning mellem islam og demokrati, og den viser, at modsætningerne mellem islam og religionskritik er manipulerede og konstruerede,” siger hun…

  Sherin Khankan håber derfor, at undersøgelsen fra Københavns Universitet kan være med til at nuancere den debat, som Cepos’ undersøgelse satte i gang.

  “Det er absurd, at der er så mange, der på baggrund af Cepos’ spørgsmål har konkluderet, at der skulle være et problem med integrationen af muslimer i Danmark. Spørgsmålene i undersøgelsen var manipulerende og usaglige…

  Integrationskonsulent Manu Sareen tvivler dog på, at den nye undersøgelse vil påvirke debatten.

  “Der er før kommet undersøgelser, som har vist, at muslimer bakker op om demokratiet…” siger han.”

  […]

  Det var netop mediernes fokusering på de ikke-demokratiske muslimer, som gav Peter B. Andersen og Peter Lüchau lyst til at undersøge, hvad de muslimer, som ikke kommer til orde i debatten, egentlig mener.

  “Det er trods alt flertallet af muslimerne i Danmark,” siger Peter B. Andersen. “… Den her undersøgelse er et forsøg på at give en stemme til de anonyme muslimer, som ellers ikke ytrer sig i debatten. Langt de fleste muslimer er jo demokrater præcis ligesom de etniske danskere”.

  Apropos Cepos’ ‘manipulerende og usaglige’ undersøgelse.

  (mere om Cepos-undersøgelsen her)

  Oploadet Kl. 16:14 af Kim Møller — Direkte link36 kommentarer
  

  21. juli 2008

  Charlie don’t surf

  Mere nyhedsspam. Fra Kristeligt Dagblad – Danskere afviser partnere med anden religion.

  Danmark er et af de mest intolerante lande, når det drejer sig om at finde en kæreste med en anden religion. Det gør ikke så meget, hvis den potentielle kæreste eller samlever snorker, er uden uddannelse eller har børn fra tidligere forhold. Men 21 procent – svarende til hver femte dansker – finder det direkte frastødende, hvis den kommende kæreste har en anden religion end dem selv.

  Det viser en omfattende undersøgelse, som netportalen parship.dk for nyligt har foretaget af danskeres holdning til at finde en kæreste på nettet.

  Til sammenligning har religion ikke samme afgørende betydning blandt befolkningen i andre europæiske lande, viser Parships europæiske undersøgelser. Eksempelvis er det kun otte procent af irerne og 15 procent af spanierne, der finder en anden religion frastødende, mens Italien og også Sverige ligger i spidsen sammen med Danmark.

  Peter B. Andersen, religionssociolog og lektor fra Københavns Universitet, peger på, at religion betyder noget forskelligt forskellige steder i verden…

  – De katolske irere ville måske sige nej til protestanter, men i Holland, hvor befolkningen er blandet af katolikker og protestanter, er tolerancen større, fordi de gennem lang tid har været vant til forskellige grene af en religion. Derfor forekommer den relativt høje danske afvisning markant. Jeg vil tro, det hænger sammen med den temmelig hårde debat i Danmark mellem muslimer og kristne, siger han.

  Charlie Breindahl, forsker i netdating fra Københavns Universitet, fremhæver, at der typisk ikke står noget om religion ved profilen på danske dating-hjemmesider… – Det forhold, at religion sjældent berøres eksplicit på de generelle datingsites, tolker jeg derhen, at flertallet af danskere ikke tillægger religion større betydning i forhold til partnervalg – med mindre den pågældende er muslim. Der er nemlig ikke ret mange med mellemøstlige navne på sites som dating.dk og scor.dk., siger Charlie Breindahl.

  Ifølge ham er det ærgerligt, hvis der i Danmark sker en større frasortering på baggrund af religion end i andre lande.”

  Hvis bare vi havde en mere sober debat, så ville danske mænd vælte sig i muslimske piger. Så blev vi det klogere.

  Oploadet Kl. 17:59 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper