12. oktober 2008

Forsvarsminister Søren Gade: “Politisk korrekthed betyder bare, at du lægger dig fladt ned…”

Leder af PETs Center for Terroranalyse Anja Dalgaard-Nielsen, anbefaler at politikere retorisk nedtoner sammenhængen mellem islamisme og terror. Bertel Haarder, Karen Jespersen og forsvarsminister Søren Gade er dog afvisende. Sidstnævnte sågar i et sprog der ikke kan misforstås. Fra Altinget – Ministre afviser særlige sprogkrav fra PET.

“I England taler man politisk korrekt – og erfaringerne viser, at det ikke løser noget som helst. Findes der et sted med rabiate og fanatiske muslimer, så er det i Storbritannien. Politisk korrekthed betyder bare, at du lægger dig fladt ned – og så tramper de på dig alligevel. Jeg agter ikke at være dørmåtte.

Oploadet Kl. 16:05 af Kim Møller — Direkte link49 kommentarer


14. august 2008

PET: Bedst vi lader som om islam intet har med terror at gøre

Man må spørge sig selv om Center for Terroranalyse er en del af PET eller DRC. Fra Nyhedsavisen – PET: Regeringen bør nedtone forbindelse mellem terror og islam.

“Politiets Efterretningstjeneste (PET) opfordrer de danske myndigheder til at nedtone forholdet mellem islam og terrorisme, når de udtaler sig om islamistisk terrorisme.

Blandt andet frarådes de at bruge ord som »jihad,« »islamisme,« »fundamentalisme,« og »mujahedinere.«

PET anbefaler desuden, at myndighederne undlader at bruge beskrivelsen »islamistisk terrorist« og i stedet nøjes med »terrorist.«…

Ifølge PET’s chef for forebyggende sikkerhed, Anja Dalgaard-Nielsen, skal den nye sprogbrug forhindre radikalisering. Det skal ske ved, at muslimske borgere ikke føler sig mistænkeliggjort som terrorister. For det andet vil man undgå at give ekstremister medvind ved at adoptere deres ordvalg.

»Det handler ikke om politisk korrekthed, men om at sikre en sprogbrug, der er så præcis og objektiv som muligt. Terrorgrupper søger for eksempel at give deres handlinger religiøs legitimitet ved at kalde dem ’jihad’. ’Jihad’ har imidlertid også fredelige og positive betydninger, hvorfor det er uheldigt, hvis myndighederne kopierer og dermed bestyrker ekstremisternes brug af ordet,« siger hun.

Rapporten, der hedder »Sprogbrug og Terrorbekæmpelse« advarer generelt imod at kæde islam og terrorisme sammen, fordi en typisk borger ikke skelner mellem religionen islam og islamisme, som er en politisk ideologi.

“Hvad synes du om PET’s forbudte ord?” (Nyhedsavisen, 14/8-08).

 • 31/1-08 Center for Terror – Sprogbrug og terrorbekæmpelse (8 s., pdf).
 • 

  15. juli 2005

  Flere apologetiske reaktioner på London-bombningerne

  I sidste uge var det seniorforsker Anja Dahlgaard-Nielsen og religionshistoriker Tim Jensen, der gjorde sig til apologeter for islamistisk terrorisme. Igår i TVavisens 18.30-udgave var det Minhaj ul-Quran medlemmet Zubair Hussain Butt der sagde næsten det samme – terroristerne er ofre for fremmedgørelse, og mistænksomhed og fokus på muslimerne forstærker problemets størrelse. Butt har flere gange talt varmt om Huzb Ut-Tahrir, men hans analyse adskiller sig ikke meget fra forskerne. Her et eksempel mere fra gårsdagens MetroXpress.

  “… siger professor Jørgen S. Nielsen, ansat ved Centret for Studie af Kristne-Muslimske Relationer ved Birmingham Universitetet… Efter terrorangrebene har det britiske samfund været vidne til en stribe angreb mod muslimer og moskeer. En sådan hadefuld stemning, mener mange, kan styrke de unge muslimers følelse af frustration og fremmedgjorthed, som er en af årsagerne til radikaliseringen af de unge, forklarer Jørgen S. Nielsen. [MetroXpress 14/7-05]

  

  9. juli 2005

  Loonie tunes fra religionshistoriker Tim Jensen & seniorforsker Anja Dahlgaard Nielsen

  Så skete det igen. Torsdag morgen lykkedes det islamistiske terrorister med en række samtidige bomber at myrde mere end 50 civile London’ere. Tidligt fredag morgen var de første forskningsbaserede bortforklaringer klar. Her to af de bedre:

  Religionshistoriker Tim Jensen i Jyllandsposten – 24års-reglen fremmer terrorisme…

  “»Den retorik, som bl.a. er kommet fra Folketingets talerstol, har været med til at forstærke indtrykket af, at den kristne og den muslimske civilisation er på vej mod dette afgørende slag. Der findes farlige mindretal, men vi må tilpasse vore foranstaltninger, så vi ikke i kampen mod terror øger modsætningsforholdet mellem muslimer og samfundet, og dermed i stedet skaber grobund for øget terror,« siger Tim Jensen, som derfor håber, at politikere vil være påpasselige.

  »Muslimer kan føle sig presset af de senere års tiltag, og blandt andet se 24-årsreglen og imamloven som et direkte angreb mod dem. Det bidrager til en gensidig mistænkeliggørelse, som terroren i London kan bidrage yderligere til,« siger Tim Jensen, der opfordrer alle »besindige stemmer« blandt såvel muslimer som kristne til at bevare roen.”

  Anja Dahlgaard Nielsen var dog værre i P1 Morgen – Grobund for terrorcelle i Danmark.

  Adspurgt: Er der nogle fællesnævnere?

  “Ja det er der, hvis man kigger på de grupper, de personer der stod bag de angreb vi har set hidtil af al-Qaeda-ledede eller al-Qaeda-inspirerede, så har de den fællesnævner, at hvadenten de var opvokset i vestlige samfund, eller tilrejsende studerende, som nogle af dem der stod bag 11. september-angrebet af forholdsvis nyligt emigrerede pesoner, så har de den fællesnævner, at de alle sammen har oplevet en eller anden form for isolation eller fremmedgørelse i vestlige samfund – der så har fået dem til at kigge efter alternative fællesskaber der i det her tilfælde har været præget af en islamistisk ideologi.

  Islamistiske terrorister er ofre for fremmedgørelse i vestlige samfund og har derfor søgt Koranbaseret terrorisme. Kunne det ikke tænkes at være omvendt. Demokratifornægtende islamister fravælger det vestlige samfund og udfører gerninger de mener legitimeres i Koranen… Men iøvrigt. Hvordan forklarer yndige Dahlgaard Nielsen det faktum at hovedparten af den globale terrorisme faktisk foregår internt i Mellemøsten. Er mellemøstlige terrorister som begår terror internt også ‘fremmedgjorte og isolerede’, hvad har fået dem til at søge alternative fællesskaber…

  Oploadet Kl. 18:53 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer
  

  26. maj 2005

  Forskere om ETA-terror – en bombe fyldt med fredelige hensigter

  P1 Morgen satte idag fokus på det de valgte at kalde Socialisternes kamp for et moderne Spanien, og der var indhentet eksperudtalelser fra seniorforsker Anja Dahlgaard-Nielsen [DIIS] og Morten Heiberg fra Romansk Institut [KU].

  “Ja det er rigtigt at ETA har en del mord på samvittigheden, men ETA har også indenfor det sidste par år udført angreb der er langt mindre voldelige end vi hidtil havde set – det har typisk været mindre bomber og det har været bomber som man har advaret om i forvejen. Og det skal man se som et signal om at ETA er klar til at forhandle. ETA er godt klar over at efter 11. marts-angrebene udført af al-Qaeda inspirerede terrorister i Madrid, der er terror ikke særligt populært i Spanien, og ikke en strategi man kommer særligt langt med.” [Anja Dahlgaard-Nielsen]

  “Jeg tror ikke det har den store betydning, jeg har godt nok læst i flere aviser her til morgen, at bomben idag var det endelige dødsstød til Zapatero’s initiativ – men det tror jeg ikke, og det begrunder jeg med at det viser sig at, de her signaler, de her ønsker om fred rent faktisk kommer fra ETA selv. Det er dem som godt nok på uformel basis har forsøgt at overbevise regeringen om at tidspunktet er inde til en dialog.” [Morten Heiberg]

  Lad mig opsummere:

  ETA sprænger en bombe i Madrid og sårer 50 personer. Anja Dahlgaard-Nielsen vurderer, at det at bomben ikke var så kraftig gør det til et ønske om fred. Hun mener endvidere at terrorister med basis i den spanske kontekst efter 11. marts-angrebene, ved at terror ikke bringer dem videre… Herefter supplerer Morten Heiberg blondinen med en påstand om at ETA på trods af terroraktionen igår, i virkeligheden ønsker fred.

  Hvorfor har terrorister såsom ETAs nationale socialister så megen goodwill?

  

  28. september 2004

  DR: Fjendebilleder og fællesskaber – Irak-krigen misbrugt af EUforikere

  DR sendte i søndags et lille program fra DR Undervisning med titlen Fjendebilleder og fællesskaber, omhandlende Danmarks rolle i forhold til EU, Nato og FN efter 11. september 2001. Ikke overraskende blev Irak-krigen inddraget, og vinklingen fulgte det gængse mønstre.

  Flere ting ved udsendelsen fortjener en kommentar. Først og fremmest er det ikke rimeligt at basere udsendelsen på begrebet ‘fjendebillede’, hvad minder om Rune Engelbreths brug af ‘terrormyte’. Fjenden er desværre reel nok. I slutningen af programmet fokuseres på Irak-krigen, der bliver betegnet som en præventiv krig med terrorbekæmpelse som formål, hvad langtfra er sandt. Irak-krigen var den naturlige konsekvens af 12 års FN-resolutioner kulminerende med Resolution 1441, der talte om alvorlige konsekvenser såfremt Saddam Hussein ikke redegjorde for destruktionen af sine masseødelæggelsesvåben. Et flertal i FNs sikkerhedsråd havde som bekendt besluttet at der skulle være omvendt bevisbyrde – et faktum som de danske medier, såvel som denne udsendelse vælger at ignorere.

  Programmet var opbygget således at politikere fra fire partiers ungdomsorganisationer blev spurgt om deres holdning til emnet, kun afbrudt af historiske klip samt ekspertanalyser leveret af sociologen Henrik Dahl, og den udenrigspolitiske forsker Anja Dahlgaard-Nielsen. Dahl pointerede rigtigt nok at “terrorismen er ikke bare det nye fjendebillede, men også fjenden”, hvorimod sidstnævnte dumpede bravt. Forsker-etiketter mister efterhånden sin betydning…:

  “Det nye fjendebillet blev udnyttet af visse grupperinger i den amerikanske regering, som et led i forsøget på at legitimere krigen i Irak… “

  Endnu længere fra virkeligheden var hendes påstand om at Danmark blandt andet gik med i krigen for at få ‘lukrative’ kontrakter efter krigen. Det kan hun næppe selv tro på. Host!.

  Lattervækkende var det også at høre DSU’eren Anna Haaland Hansen “Jeg er bange for den udvikling, hvor at enkelte lande bryder de spilleregler, vi har aftalt i fællesskab.”, og her tænkte hun ikke på Iraks manglende opfyldelse af FN-resolutionerne, men på USA der efter hendes mening var problemet. Faktisk var det svært at skelne den unge socialdemokrats holdninger fra en gennemsnitlig bz’er. Hvad er der så med den der terrorisme, jov – det var blot globaliseringskritik fra frustrede ofre…

  “Jeg ser terrorisme som udtryk for en frustration over den måde verdens goder er fordelt på, og den uretfærdighed der er. Med globaliseringen har vi oplevet en enorm vækst, økonomisk i verden. Men den er utrolig ulige fordelt.”

  Udover den småstupide DSU’er gav programmet taletid til Kenneth Kristensen (DFU), der lød meget koldkrigerisk og VU’eren Ellen Trane Nærby som reciterede EU-venlige floskler på en søvndyssende måde. Mest underholdende var uden tvivl Enhedslistens Charlotte Walkutsch, der gav sin rødrabiate studentikose virkelighed fuld skrue. Her nogle caps, der er selvforklarende.

  Slutteligt lød det at hele 79 pct. af den danske befolkning var imod dansk deltagelse i krigen. Et tal jeg godt vil så tvivl om, og har derfor idag skrevet til DR Undervisning for dokumentation. For nogle måneder siden lød det at 48 pct. nu var imod, og at der således var svigtende støtte til krigen. Hvordan kan der så have været 79 pct. modstandere før krigen – det kræver dokumentation.

  Udsendelsen var delvist finansieret af EU, og det skinnede klart igennem, ikke mindst i de historiske sekvenser og tolkningen heraf. EU blev præsenteret som det nødvendige alternativ til USA, og det er næppe tilfældigt at Enhedslistens Walkutsch som den eneste ikke udtaler sig om EU. Bemærkelsesværdigt, i den forstand at hun jo netop var kandidat til Europarlamentet for Junibevægelsen – og således må have mere at byde på end blot banal anti-amerikanisme.

  Oploadet Kl. 23:49 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  

  22. september 2004

  Yndige Anja Dahlgaard-Nielsen refererer Kofi Annan – om de svage terrorister

  Indrømmet, jeg er ikke meget for FN. Kofi Annans tale igår illustrerer meget godt hvorfor. Jeg mener simpelthen ikke det er lødigt, at drage en direkte sammenligning mellem gentagne og bevidste mord på civile – og mistænkte terroristers ubekvemme påtvungne siddestillinger på Guantanamo-basen. Ligesom jeg heller ikke ser nogen grund til at gøre terrorister til ofre, blot fordi de selv betragter sig som det.

  “Vi har en situation (ifølge Kofi Annan) hvor de stærke (USA) har brudt loven, og hvor de svage gennem terrorisme, og kidnapninger også bryder loven.” [Af billedtekniske årsager her i Anja Dahlgaard-Nielsens referat]

  Oploadet Kl. 11:04 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper