28. december 2012

Michael Irving Jensen om Den Egyptiske Revolution – Jørgen Bæk Simonsen om muligt oprør i Syrien

“Det her har ikke noget som helst med politisk Islam at gøre”, fortalte København Universitets Michael Irving Jensen, da han for godt to år siden debatterede den egyptiske revolution i Deadline på DR2. Irving Jensen overså alle faresignaler, og når nu intelligesiaen ikke er bedre, så kan man ikke forvente TV2-korrespondenter i Mellemøsten undrer sig over demokrati-aktivisters ‘Allah u-akbar-råb’, sorte Jihad-flag eller en ældre mand der fortæller at han de senere måneder har givet ‘fem martyrer’ til kampen.

Jørgen Bæk Simonsens er Islam-apologiens nestor, og når nu årene i Damaskus blot styrkede blot hans tro på den lykkelige multikultur i Assads Syrien, så er der ingen grund til at forvente præcise analyser fra den kant. To uger før den syriske opstand tog form blev han interviewet til Ræson, og her var ingen vaklen – Syrien: Hvor bliver revolutionen af? (via Alex Damgaard).

RÆSON: Siden vi snakkede sidst er to diktatorer i Mellemøsten faldet, og en tredje er godt på vej. Vil Syrien følge trop?
SIMONSEN: Det er der intet, der tyder på. Det forsøg på demonstration, som fandt sted i starten af februar, vandt på ingen måde genklang. Men det er utvivlsomt, at der er kræfter under overfladen, som gerne vil have tingene ændret, og det ville være naivt at tro at de ikke tager bestik af situationen i regionen.

RÆSON: Men hvilke faktorer gør så, at Syriens befolkning indtil videre har forholdt sig så rolig?
SIMONSEN: Det skal nok ses i lyset af, at Syrien i dag, uden tvivl, er et andet end det var for bare fem eller otte år siden. Der er en langt mere åben debat i det offentlige rum. Der er en langt mere levende og rummelig diskussion, end den man så i fx Tunesien. Det autokratiske system i Syrien har, indtil videre, haft held til give tilpas med rum til diskussion hos befolkningen, samtidig med at befolkningen stadig ved, at der findes en rød linje, som ikke skal overtrædes.

RÆSON: Så du ser altså ikke nogen mulighed for at Bashar al-Assad ikke sidder på magten i Syrien i den nærmeste fremtid?
SIMONSEN: Nej.

RÆSON: Selv med historien om Egypten i baghovedet?
SIMONSEN: Ja. Blandt andet fordi al-Assad, modsat præsidenterne i Egypten og Tunesien, har formået at være på forkant med udviklingen. Deri ligger den vitale forskel.17. februar 2012

Kasper Støvring: “.. debatten er og var gennemsyret af idealisme, og .. det leder til forkerte beslutninger”

Tidligere i dag kunne man på TV2 News høre en analyse af udviklingen i Libyen ved DIIS-forsker Julie Pruzan-Jørgensen. Kasper Støvring gennemgår sidste års spådomme om det arabiske forår.

“Man kan tage fejl, selvfølgelig kan man det. Men problemet er, at debatten er og var gennemsyret af idealisme, og idealisme er en skidt ting, for det leder til forkerte beslutninger…”

(TV2 News, 17. februar 2012, Kl. 11.09)

“På højeste niveau drog man sammenligninger med revolutionerne i Østeuropa i 1989, hvor man nærmest fra den ene dag til den anden kunne gå fra diktatur til demokrati. Således professor i statskundskab Ole Wæver i Kristeligt Dagblad den 19. marts.

Islamforskeren Michael Irving Jensen er dog i en klasse for sig. I DRs P1 Debat med Lars Hedegaard den 23. februar, der mærkelig nok ikke er tilgængelig længere på DRs hjemmeside (kan dog ses her) kunne Irving som sædvanligt ikke holde begejstringen nede. Hedegaard var som egenskab af formand for Trykkefrihedsselskabet i øvrigt inviteret, fordi det forekom uforståeligt, at selskabet ikke lovpriste den arabiske opstand.

Irving var overbevist om, at revolutionen markerede en ny begyndelse for vores syn på arabere og muslimer. Den arabiske verden var nemlig ikke domineret af islam, og selve revolutionerne var dybt præget af en frihedslængsel mod demokrati. Det Muslimske Broderskab ville ikke tage magten, sagde Irving, for det sagde Broderskabet selv – dengang. Ikke mindst er den skepsis, som vesterlændinge måtte have, fuldkommen forfejlet, ifølge Irving. Der er nemlig ingen problemer med at forene islam og demokrati.

Irving lod forstå, at der var et bredt folkeligt oprør mod undertrykkerne, og derfor havde vi i Vesten nærmest en pligt til at udtrykke begejstring for Foråret. Muslimer kæmper nemlig for nogle af de samme idealer som os i Vesten.

I DRs Debatten den 24. februar var der hidkaldt både politikere og kommentatorer. Weekendavisens Martin Krasnik så ikke for godt ud. Han virkede tydeligvis helt ungdommeligt beruset af revolutionerne. NU kommer demokratiet til den arabiske verden, der er folkelig opstand, og Vesten har optrådt dybt hyklerisk, fordi vi har støttet diktatorer. Men det holder ikke og har aldrig holdt, for de har undertrykt menneskerettighederne og det folk, der nu vil blomstre som ægte demokrater.

Venstres Søren Pind, der som liberal tror på fremskridtstanken, deltog også. Araberne er nu klar til frihed, forsikrede den tidligere frihedsminister, og vi skal næppe frygte et islamisk tilbagefald. En proces er i gang, og det er til det bedre, måtte vi forstå.

Mogens Lykketoft var dog endnu værre. I Vesten lider vi af neuroser, fordi vi tror, at arabere hylder islamismen. ”Det er ikke de skæggede gutter”, der går på gaden, sagde Lykketoft, det er jo de unge med deres Facebook-profiler. Lykketoft syntes ikke at vide, at netop islamister i stor stil benytter de nye medier, og at han gjorde sig skyldig i at projicere sine egne længsler og ideer over på araberne, syntes ikke at anfægte ham. Han var fuldstændig overbevist om, at muslimerne ønskede demokrati (som i Vesten, underforstået).

Også SFs Trine Pertou Mach mente, at vi var vidner til en verdenshistorisk begivenhed, fordi de arabiske befolkninger nu kræver demokrati. Vi troede, at muslimer ikke ønskede demokrati, forkyndte Mach, der kunne forsikre, at hun vidste meget om, hvad der foregår i arabiske verden. …

I DR2s Deadline-temaserie om det arabiske forår kunne man høre toppolitikere fra Tony Blair – der troede, at de demokratiske kræfter ville vinde – til daværende udenrigsminister Lene Espersen, der var overbevist om, at frihed og demokrati ville komme til det Libyen, det land, der i dag trues af borgerkrig, og hvis overgangsråd vil indføre sharia.

Politikerne blev bakket op af forskere som Rikke Hostrup Haugbølle, der mente, at islamisterne ikke havde nogen appel, fordi de ikke er unge, at vi i Vesten til gengæld dyrker frygten for islamismen i alt for stor stil. Også Irving Jensen var med i denne sammenhæng, og lad os slutte med hans guldkorn: Det Muslimske Broderskab vil slet ikke have magten.

Det udsagn kan man jo så sammenligne med valget for nylig, hvor diverse grupperinger af islamister fik over to tredjedele af pladserne i det egyptiske parlament.”18. december 2011

Skovgaard-Petersen om Uriasposten – Lars Hedegaard om Irving Jensens ‘arabiske forår’

I forrige nummer af Weekendavisen gik Jakob Skovgaard-Petersen til angreb på avisens Klaus Wivel, der ugen forinden ifølge professoren havde for at have anvendt citater imod ham fra “anti-muslimske hjemmesider med så patetisk selv-heroiserende navne som Urias-posten og Snaphanen”. Mere på Snaphanen.

Islam-apologeter er der nok af. Tidligere på året debatterede Lars Hedegaard det arabiske forår med Michael Irving Jensen, som forklarede at arabiske unge, kæmpede “for nogle af de de samme idealer som vi står for”. Hedegaard laver et tilbageblik på Sappho – Islam-apologeter på taberkurs.

“Udviklingen i den arabiske verden ruller meget hurtigt i disse dage: fra forår til isvinter til utilsløret barbari. Her er de egyptiske rettroendes seneste påfund: genindførelse af jizya’en, dvs. den kopskat eller tribut, som de muslimske herrer ned gennem historien traditionelt har pålagt overvundne vantro som modydelse for overhovedet at lade dem leve. …

Blandt talsmændene for en genindførelse af jizya’en, der blev afskaffet i midten af det 19. århundrede efter pres fra den britiske kolonimagt, er Ahmed Imran, parlamentskandidat for Egyptens salafistiske parti, der vandt ca. 20 pct. af stemmerne ved det nylige parlamentsvalg

Muhammed Saad Katatni, generalsekretæren for Det Muslimske Broderskabs Friheds- og Retfærdighedsparti, der opnåede 40 pct. af stemmerne – og altså har flertal i det nye “demokratiske” Egypten sammen med salafisterne, er citeret for den udtalelse, at kopterne – de egyptiske kristne – ikke skal betale jizya nu! …

Den 23. februar i år, ved begyndelsen til “det arabiske forår”, var jeg sammen med den ofte benyttede islam-ekspert Michael Irving Jensen inviteret i P1 Debatten efter middagsradioavisen. Nu skulle jeg have tørt på, forstod jeg. Michael Irving Jensen var så ellevild, at han havde svært ved at styre sine bevægelser.

Efter det folkelige oprør mod undertrykkerne, sagde Irving, måtte jeg omsider indse, at islam udmærket kan forenes med demokrati og frihed, og den logiske følge af denne glædelige udvikling måtte være, at jeg opgav mit tidligere pessimistiske syn på islam.

Faktisk var det nu min pligt at udtrykke begejstring for de vidunderlige tildragelser en del af verden, som var blevet så forfærdelig bagtalt.

Jeg anbefalede, at man slog koldt vand i blodet og afventede udviklingen. Hvis det om et halvt år var gået så godt, som Irving stillede i udsigt, ville jeg hellere end gerne komme tilbage i studiet og indrømme min fejltagelse.

Derefter har ingen dansk radio eller tv-kanal inviteret mig inden for. Jeg er siden februar blevet interviewet af bl.a. canadisk, russisk, israelsk og arabisk fjernsyn (al-Jazeera), men i Danmark vil man ikke se mig, og det forstår jeg udmærket.

Erfaringen er desværre, at når muslimske arabere får ret til selv at vælge, så stemmer de på religiøse partier, som lover at indføre sharia, dvs. en teokratisk totalitarisme, der garanterer, at landene aldrig kan blive udviklede, men er dømt til evig fattigdom, retsløshed og fordummelse.

En eller anden form for diktatur er den eneste mulige styreform i lande, hvis befolkning bekender sig til profetens lære. Det kan være militærdiktatur, klanstyre, kleptokrati, fyrstelig enevælde, præstestyre eller kombinationer af disse.

Demokrati og frihed i vestlig forstand kan aldrig komme på tale, så længe islam behersker sindene. Og i lande med muslimsk indvandring vil friheden blive indskrænket i takt med antallet af muslimer.24. februar 2011

Demokrati – Pøbelvælde: “… her attackers were screaming, “Jew! Jew!” during the assault”

Lars Hedegaard og Michael Irving Jensen debatterede i gårsdagens udgave af P1 Debat, de senere ugers udvikling i flere islamiske lande. Irving Jensen, hvis had til Israel gør ham sympatisk indstillet overfor Hamas, var selvfølgelig begejstret. Snaphanen kalder ham ‘hallelujademokrat’, men det er nok lidt for venligt. Han er ikke naiv venstreorienteret, men kynisk venstreradikal.

“Vi ser jo altså nogle unge, som kæmper for nogle af de de samme idealer som vi står for.” (Michael Irving Jensen)

(Michael Irving Jensen, P1 Debat, 23. februar 2011)

Da Hedegaard endelig fik ordet henviste han til CBS-reporteren Lora Logan, der midt på Tahrir-pladsen i Cairo blev udsat for nogle af ‘de samme idealer som vi står for’, men tydeligvis ikke dem alle. Man kan ikke erstatte hundrede års almen dannelse og demokratisk udvikling, med plus-ord og socialkonstruktivistiske floskler. Hvis der kommer noget der ligner demokrati i betydningen folkets vilje, så vil det i flere lande formentligt ende med det vi normalt kalder pøbelvælde.

Fra New York Post – Lara Logan set upon by mob in brutal sex attack.

“”60 Minutes” correspondent Lara Logan was repeatedly sexually assaulted by thugs yelling, “Jew! Jew!” as she covered the chaotic fall of Egyptian President Hosni Mubarak in Cairo’s main square Friday, CBS and sources said yesterday.

The TV crew with Logan, who is also the network’s chief foreign correspondent, had its cameras rolling moments before she was dragged off — and caught her on tape looking tense and trying to head away from a crowd of men behind her in Tahrir Square.

“Logan was covering the jubilation . . . when she and her team and their security were surrounded by a dangerous element amidst the celebration,” CBS said in a statement. “It was a mob of more than 200 people whipped into a frenzy.

“In the crush of the mob, [Logan] was separated from her crew. She was surrounded and suffered a brutal and sustained sexual assault and beating before being saved by a group of women and an estimated 20 Egyptian soldiers…

A network source told The Post that her attackers were screaming, “Jew! Jew!” during the assault. And the day before, Logan had told Esquire.com that Egyptian soldiers hassling her and her crew had accused them of “being Israeli spies.” Logan is not Jewish.”

(Lora Logan blandt ‘demokrater’ på Frihedspladsen i Cairo, 11. februar 2011)

Flere detaljer i en opfølgning.

“… she was stripped, repeatedly punched and slapped and pinched so hard that sensitive parts of her body were covered in red marks, according to a new report. Wounds on her body were consistent with being hit by the poles that demonstrators were using to fly flags, London’s Sunday Times reported.1. februar 2011

Folkelig revolution i Egypten kan bringe islamisterne til magten

Hærens opbakning til Mubarak svinder i Egypten, og flere eksperter mener regimet kun har få dage igen. Det er ligesom i Tunesien et folkeligt oprør, men desværre et land hvor islamisterne står stærkt, og det nuværende autoritære regime, kan blive erstattet af et endnu værre med koranisk legitimitet. Man kan håbe det bedste, men selv uden islamistisk påvirkning er det svært at skabe noget der ligner et demokrati, så længe et stort flertal af befolkningen ikke er demokrater.

Michael Irving Jensen, forskeren der for nogle år siden betegnede Hamas som moderat, er så småt begyndt, at synge fra apologiens lille røde. “… det er på tide vi redefinerer vores opfattelse af politisk islam”, og “Det muslimske broderskab er ikke radikale islamister.”, lød det i går på TV2 News. Islamisterne hader Israel – helt slemme kan de ikke være.

Naser Khader giver en næsten identisk analyse i Ræson.

“… man skal også huske på, at der er forskellige former for islamisme. Der er Det Muslimske Broderskab – de er de moderate af slagsen og har eksisteret siden 1920’erne. Broderskabet har fungeret indenfor rammerne af det etablerede politiske system. De vil komme til at virke – i fremtiden – på samme måde som kristendemokratiske partier virker i Vesteuropa.”

(Det Muslimske Broderskab og grundlæggeren Hassan al-Banna)

16-siders dansksproget pjece om Det Muslimske Broderskabs historiske rødder, kan læses her.

“For al-Banna, som for mange andre muslimer i verden, var kalifatets nedlæggelse en vanhelligelse af islam, som de gav vesten skylden for, uanset at det var sekulære, muslimske tyrkere, der gjorde det. Det var som en reaktion på denne ondskab, at al-Banna grundlagde Det Muslimske Broderskab i 1928.

Det var oprindelig en form for ungdomsklub, hvor medlemmerne prædikede deres budskab om behovet for moralsk oprustning i den arabiske verden til enhver, der ville lytte. Men al-Bannas antipati mod det vestlige samfund fik ham til at omdanne Broderskabet til en organisation, der skulle imødegå de sekulære tendenser i de islamiske samfund ved en ‘tilbagevenden’ til tidligere tiders traditionelle islamiske værdier.

Al-Banna rekrutterede medlemmer fra et bredt udvalg af det egyptiske samfund ved at slå på så forskellige emner Hassan al-Banna, grundlægger af Det Muslimske Broderskab som kolonialisme, folkesundhed, uddannelsespolitik, retten til naturresourcer, social ulighed, arabisk nationalisme, den islamiske verdens svaghed og den gryende konflikt i Palæstina. Ideologisk begrundede han sin stilling i antikapitalistiske ideologier som marxisme og specielt fascisme.”

Supplerer eventuelt med et par citater fra Jan Aage Jeppesens kommentar på JP blog.

Alligevel nærmer jeg mig Ægypten med blandede følelser. For jeg havde på Malta truffet en englænder, hvis udsagn forvirrede mine begreber og afsvalede mine forventninger. Han var medlem af en F.N. kommission for underudviklede lande og kom lige fra Ægypten. Jeg spurgte ham hvad han syntes om det, og svaret faldt prompte. ”Egypt”, sagde han, ”Sir, you can have it.”

Denne gavmildhed med Ægypten begrundede han således. Det var faktisk det land i verden, der havde den ringeste moral, den mest håbløse fattigdom, et had mod alt nyt og tidssvarende. Landet gik ud fra, at det skulle hjælpes uden selv at yde nogen form for produktivt arbejde, de tog kun hænderne op af lommen for at deltage i turisteri, tiggeri, tyveri, korruption og svindel.

Det var ikke med et glad sind England styrtede til at frigive Ægypten for få år siden. Det gjorde snarere en dyd af nødvendigheden. Jeg tænkte, at englænderens gavmildhed med Ægypten godt kunne skyldes rævens kendte syn på rønnebærrene. Han sagde, at Ægypten, efter hans mening, var stinkende souks, fluer, lus, lopper og andre tapre insekter. Svineri, køns- og øjensygdomme, fysisk og åndelig betændelse florerede…

Ægyptere, syrere og Libanons befolkning højttaler opportunt i den sammenflikkede ”Arabiske Liga” om, ”vor libanesiske søsternation, vore syriske brødre og vore ægyptiske fætre.” Men de kan dårligt tåle hinanden – ”there is no love lost.” Der er et uhørt konkurrancenid mellem deres respektive svindlersamfund. Det eneste, de tilsyneladende tror, de kan enes om, er deres skuffelse over, at Hitler ikke vandt krigen og udryddede alle jordens jøder i sine gaskamre. ”Egypt, Sir! – you can have it!”
(Hans Bendix, Rejse i Middelhavet, 1955)

Mere.

 • 1/2-11 Ræson – Professor Mehdi Mozzafari: Det Muslimske Broderskab er anti-demokrater – det vil være katastrofalt at støtte dem.
 • 

  4. februar 2009

  Lykketoft, Partou Mach og Irving Jensen i DR Debatten

  Debatten på DR2 havde for nogle uger siden Gaza-konflikten som emne, og Søren Espersen og Martin Krasnik havde en nem opgave mod Mogens Lykketoft, Trine Partou Mach og Michael Irving Jensen.

 • 15/1-09 Debatten – Krigen i Gaza.
 • Spredte citater med fokus på den værste Hamas-apologi.

  Mogens Lykketoft: jeg vil gerne advare imod den dæmonisering af Hamas som kører nu… Hvis man nogensinde vil skabe fred i det her område, så bliver man altså nødt til… også at forhandle med dem vi i dag kalder terrorister.

  (“… islamistisk oprørshær, der ikke anerkender Israel”)

  Jesper Larsen, DR-vært: Ja, Michael Irving. Hvem kommer styrket ud af sådan en konflikt her? – andet end ekstremisterne på begge sider.

  Michael Irving Jensen, forsker: Jamen du har da evig ret, og det er jo det, der er det paradoksale i det her. Hamas bliver styrket af det her… Det man skal forstå med Hamas-bevægelsen, det er, at det er en meget flertydig størrelse, og at de faktisk vandt et demokratisk valg… Hvis man har fulgt med i den udvikling Hamas har gennemlevet, så vil man vide, at Hamas defacto er klar, rede og indstillet til at se i øjnene, at Israel er en realitet…

  Martin Krasnik, journalist: Hvis Hamas bare var gode gamle palæstinensiske nationalister med skæg og en religiøs retorik (afbrydes).

  Michael Irving Jensen: – Det er lige præcis det de er.

  […]

  Trine Partou Mach, Mellemfolkeligt Samvirke: Man kan sagtens opnå en våbenhvile, det skal nok lykkes. Men det er bare ikke det der er løsningen. Det der er løsningen, det er at israel ophører med sin besættelse, for så er der ikke en besat part der hele tiden gør modstand… det er ikke en diskussion om at holde med Hamas, der er religiøse galning der styrer det her, på begge sider af den her konflikt. Både i Israel og i Palæstina.

  Mogens Lykketoft: … er der noget levende rationelt tænkende menneske, der tror at mulighed for at kaste kløften til mellem den arabisk-muslimske verden og andre, bliver forbedret af den her konflikt? Det er det jeg er optaget af… Er der overhovedet politisk omtanke i det.

  Mogens Lykketoft: … det er ikke så entydigt, at de (Hamas) systematisk har modarbejdet en fredsproces. Der er forskellige meninger i Hamas. Der er også forskellige meninger i den israelske regering.

  […]

  Mogens Lykketoft: Man skal selvfølgelig bekæmpe enhver form for vold og terrorisme, men man skal ikke lade det forstyrre den politiske proces…

  Mere.

 • 7/1-07 BirgitteRahbek.dk – Birgitte Rahbek & Mogens Lykketoft: Kronik, Jyllandsposten.
 • “… Og det er åbenbart at man med det hidtidige reaktionsmønster over for Hamas-regeringen ikke har tjent hverken fredens eller palæstinensernes sag… Hvorfor overlader vi til Iran at støtte palæstinenserne…”

 • 15/1-09 Weekendavisen – Klaus Wivel: Ingen nedre grænse (ikke online).
 • Krigen fra operationsstuer, klasseværelser og bederum virker, fordi Hamas for længst har gennemskuet, at der ikke nogen nedre grænse for, hvilke metoder der kan bruges. Ligegyldigt hvad vil det internationale samfund altid kræve, at der er israelerne, der viser mådehold. Det er kun, fordi militsen bryder konventionerne på alle leder og kanter, at den overhovedet er i stand til at føre krig mod den klart stærkere israelske hær.

  Om Israels angreb er proportionsløst, kan man først vurdere, når krigen er forbi. Lykkes det Israel at få Hamas til at holde op med sine raketangreb, har det åbenbart desværre været de proportioner, der skulle til. Lykkes det ikke, må hele det internationale samfund erkende, at ikke engang disse proportioner var voldsomme nok, og at Hamas-ledelsen først lader sin befolkning lide den eftertragtede martyrdød, før den selv gør det. Det bør ikke kun være Israels problem.”

  

  17. januar 2009

  Jøde: Det minder mig om nazisterne, “det er det samme de siger, det er det samme de vil.”

  Aftenshowet på DR1 havde i torsdags inviteret jødiske Claus Bentow, til en snak om det at være jøde i multikulturelle Danmark, og her blev der blandt andet vist lidt fra de afslørende Youtube-videoer, medierne hidtil har valgt at ignorere.

 • 15/1-09 Aftenshowet – Truet for sin religion (8 min).
 • Delvis transkription.

  Mads Steffensen, Vært : Du er dansk jøde, du bor her i København, og du føler dig truet i hverdagen. Hvordan har du mærket det på egen krop?

  Claus Bentow: Det har jeg oplevet på flere forskellige måder. Jeg har oplevet biler køre op bag ved mig når jeg kører på arbejde, og kaster ting ud af vinduerne og råber ‘jahud’, som er arabisk for jøde. Jeg har oplevet en muslimsk friskoleklasse som dansede bag i bussen, og råbte død over jøderne, da jeg sad med min datter på tre oppe foran. Jeg er blevet overfaldet, korporligt, kastet sten på mig, og folk der vil slå mig ned og så videre, og så videre.

  Mads Steffensen: – og de kan spotte. Hvem er det der råber de her ting. Hvem er det du bliver truet af?

  Claus Bentow: De her ting har primært været muslimer, altså radikale muslimer, islamister, men jeg vil skyde på at den yderste venstrefløj også kan melde sig ind under de faner, her i Danmark.

  Mads Steffensen: – og de kan spotte dig på grund af kalotten?

  Claus Bentow: Kalotten ja, men nu er jeg holdt op med at gå med den uden en hat over. Altså før i tiden har jeg gået med den – det kan blive varmt på sådan en sommerdag, så man behøver ikke en stor sombrero på hovedet. Men det er derfor de kan spotte det.

  Mads Steffensen: Og din kone har også oplevet trusler, kan man sige, men hun vil ikke stille sig frem her i dag. Det har hun ikke lyst til. Hvad har hun oplevet?

  Claus Bentow: Ja, hun har oplevet trusler. Hun er blevet spyttet efter en to tre gang, hun er blevet truet nede i Metroen for eksempel, blevet spyttet af en arabisk mand på Nørrebro, en ældre arabisk mand, da han så hendes Davidstjerne, som hun havde om halsen. Så er hun blevet spyttet på, da hun var på vej ud af bussen med vores ni måneder gammel Elias i barnevognen…

  Mads Steffensen: I lørdags der deltog du i en demonstration på Rådhuspladsen på grund af krigen i Gaza. Vi har nogle billeder af det her. Hvad var formålet med den demonstration?

  Claus Bentow: Formålet var i al stilfærdighed, at udtrykke et ønske om fred, og vise at Israel vil fred, også selv om det bliver nødt til at bekæmpe terrorisme. Ja, det var egentligt det budskab vi havde med os der. I al stilfærdighed.

  Mads Steffensen: Og der var jo så også en moddemonstration, den dag – det har vi også nogle billeder af.

  Mads Steffensen: Hvad tænker du når du ser de her billeder?

  Claus Bentow: Jeg får det fysisk dårligt. Det er til at blive deprimeret af, angst, og alt det håb jeg engang havde om en eller anden form for fredelig sameksistens, måtte det være i Mellemøsten, eller måtte det være heroppe, det tror jeg ikke på mere. Jeg kan kun se det her – det minder mig fuldstændigt om nazisterne i Anden Verdenskrig, det er samme slogans, det er det samme de siger, det er det samme de vil. Det er aldeles horribelt.

  Mads Steffensen: Alle jøder skal udslettes bliver der sagt her. Det er jo dig og din familie.

  Claus Bentow: Det er korrekt. Der står jo også i Koranen, i muslimernes hellige bog, at der hvor man finder jøderne skal man dræbe dem. Hizb ut-Tahrir har lige delt løbesedler ud hvor det stod her i Danmark, så der er jo ikke, man kan sige, de skjuler jo ikke deres hensigter. Det er jo ingen hemmelighed, hvad de her mennesker vil.

  Mads Steffensen: … altså der er krig i Gaza ligenu, føler du at krigen er flytte til Danmark. Er det taget til?

  Claus Bentow: Ja, det har helt sikkert taget til… altså trusselsniveauet er højt alligevel, nu er det bare tårnhøjt… Jeg tror ikke man skal forestille sig det daler ned til et normalt niveau, nej, nu vil det blive liggende højere end det plejer… Situationen er optrappet dramatisk fra muslimernes side.

  Mads Steffensen: … er det blevet værre at være jøde i Danmark?

  Claus Bentow: Ja, det synes jeg. Det synes jeg bestemt.

  Mads Steffensen: Nu er du så også far, hvad vil du gøre for at beskytte dine børn?

  Claus Bentow: Jeg prøver så vidt muligt, at holde dem væk. Jeg har blandt andet ikke sendt dem i folkeskole… Nu må man gøre op med sig selv, om man synes det er tåleligt at leve sådan, ellers så må man flytte til – jeg ved ikke, New York, andre steder, Israel måske, for at leve et tåleligt liv som jøde.

  Apropos. Ny video fra den omtalte moddemonstration.

  (den heilende palæstinenser & et bestyrelsesmedlem for Muslimer i Dialog)

  Diverse.

 • 5/1-09 TV2 Online – Ekspert: Oprørt over dansk hykleri (Michael Irving Jensen og Birgitte Rahbek).
 • “Det er ikke alle palæstinensere, der magter at fortælle den palæstinensiske historie i et sprog, som danskerne forstår, og det fremmer ikke sympatien i det danske samfund.” (Michael Irving Jensen)

 • 15/1-09 Jyllandsposten – Hamas-minister dræbt i sin brors hus (af Kaare Sørensen).
 • “Torsdag aften oplyste Hamas – gennem Egypten – at ledelsen i Hamas er parate til fred.” (Hamas taler om hudna, dvs. midlertidig våbenhvile, der ifølge chartret er forberedelse til krig)

 • 16/1-09 Jyllandsposten – Niels Lillelund: Vor tids jøder).
 • “Muslimerne er vor tids jøder. Konklusionen skyldes professor udi forfatningsretten dr.jur. Henning Koch…

  Vi andre må nøjes med empiri, når vi spørger os selv: Er muslimerne vor tids jøder? Er muslimernes situation i Danmark i dag, som jødernes var det i 1930’ernes Berlin? Der er ting, der taler imod, f.eks. det faktum, at der står muslimer i kø for at komme ind i Danmark, mens jøderne i trediverne, efterhånden som nazisternes hensigter blev tydeligere, gjorde, hvad de kunne, for at slippe ud.

  … jødehaderne holdt parade i lørdags på Rådhuspladsen i København. Der blev råbt heil Hitler, der blev råbt ned med USA, ned med Danmark, ned med demokratiet, og der blev råbt, at alle jøder skal dø NU, at Allah er den største, og at han nok skal komme efter jøderne og give dem deres straf.

  En ung mand, der hvislende fik sagt: »Hvis I vil ha’ jeres jøder så ta’ dem, de ska’ ikk’ vær ned’ i vores land.« Det kom med i TV Avisen, men ikke så meget andet. Der var ingen heilen i indslaget og heller ingen bekymrede kommentarer. Der syntes at herske et vist ubehag ved overhovedet at røre ved historien. På DR Online kunne man læse, at der havde været »et stort politiopbud,« og at palæstinensere og autonome havde været »meget højrøstede.«

  Ikke videre. I TV Avisen indledte man med ordene: »Det har været en dag, hvor mange danskere har haft lyst til at demonstrere « og så har man da ikke sagt for meget…

  Men mens vi venter på forskeren, kan man ved synet af de fredselskende Palæstina-sympatisører få den tanke, at det snarere er jøderne, der er vor tids jøder? Ikke kun på grund af brunskjorterne på Rådhuspladsen, men nok så meget fordi et facilt borgerskab høfligt vender ryggen til alt det grimme og fortsætter den dannede samtale i salonerne.”

 • 16/1-09 Dagens Nyheter – Sparkad bloggare i ny strid mot arbetsgivaren.
 • 

  17. september 2006

  Agenda på P1 om ‘Sameksistens’: Michael Irving Jensen vs Tina Magaard

  Debatten foregår på Seidefaden’ske præmisser, men alene det at Tina Magaard får taletid på P1 gør at seneste udgave af Agenda må anbefales. Skønt at høre hende definere en post-post-kolonialisme, og kun et plus Michael Irving Jensen tvinges til at høre på. Den mand trænger virkelig til akademisk modspil.

  Sameksistens – hvem, hvorfor og hvordan? (56,56 min.)

  Sameksistens. Kan det ene ord virkelig være løsningen på stribevis af de problemer som skaber allerstørst bekymring lige nu? For eksempel islamistiske trusler mod Vesten, danske indvandrere der mistænkes for terror, og borgere der ikke kan få job, fordi de hedder Ali eller Fatimah. For ikke at glemme de frustrationer der er kommet op til overfladen i kølvandet på den internationale krig mod terror og den danske Muhammed-krise.

  Agenda var med, da tænketanken Mandag Morgen for nylig afholdt den internationale konference, ‘Co-existence of Civilizations’ – eller på dansk civilsationernes sameksistens. Her forstås sameksistens som en vision for globaliseringen, mens konferencens kritikere har betegnet udtrykket som en floskel, der i bedste fald er meningsløs, i værste fald risikerer at skygge for de reelle trusler, vi står overfor.

  

  18. april 2006

  Mere ‘dialog’ – “A liberal is a man to broadminded to take his own side in a quarrel”

  Fra forsiden af dagens Information – et produkt af tidens klamme relativisme.

  Den tilhørende artikel er ligeså slem. Her lidt fra Den Arabiske Liga blåstempler Danmark.

  Diplomatisk gennembrud i den arabiske verden. Den Arabiske Liga kaster hele sin vægt ind bag sommerens store kulturfestival Images of The Middle EastDanmark er for alvor på vej ind i varmen igen oven på Muhammed-krisen. Den 22 nationer store Arabiske Liga har netop besluttet at give sin fulde opbakning til gennemførelsen af den storstilede danske kulturfestival Images of The Middle East, der skal løbe af stabelen i løbet af sommeren i København.

  Gennembruddet kommer efter, at tidligere kulturminister Grethe Rostbøll (K) har været på besøg hos Den Arabiske Ligas generalsekretær, Amr Moussa, i Kairo. […]
  Projektleder Michael Irving Jensen fra CKU, der står for den praktiske gennemførelse af festivalens mange hundrede arrangementer, oplyser, at arrangørerne indtil nu ikke har modtaget et eneste afbud på grund af Muhammed-krisen.“Jeg kan naturligvis ikke afvise, at der kan komme enkelte afbud fra kunstnere, der synes, det er for kontroversielt at deltage, men indtil videre har det ikke været tilfældet. Tværtimod modtager vi konstant støtteerklæringer fra de kunstnere, som vi har kontakt til,” siger han. Michael Irving Jensen understreger desuden, at arrangørerne trods boykotopfordringen fortsat er i dialog med OIC’s kulturelle samarbejdsorganisation ISESCO.

  Images of The Middle East løber af stabelen i perioden 12. august til 20. september, hvor danskerne vil kunne stifte bekendtskab med et væld af nutidig arabisk kultur inden for områderne musik, billedkunst, film, teater og litteratur.

  Den amerikanske forfatter Robert Frost sagde det meget godt….

  “A liberal is a man too broadmindede to take his own side in a quarrel.”

  

  3. april 2005

  Udefra i apologi for et broget udvalg af islamistiske terrorister

  Jeg er et par uger bagud med Udefra-udsendelserne, og vil derfor skøjte henover den franskproducerede dokumentar om Rios jungle sendt den 15. marts. Emnet for udsendelsen var Rios slumkvarter Rocinha, fattigdommen, forholdet mellem beboerne, mafiaen og militæret – og det kunne selv en Tyge Petersen ikke dreje over i venstreradikal lyrik.

  Ugen efter var det noget nemmere med en WDR-udsendelse (tysk) som fordansket havde fået titlen En pagt med djævlen. Her var emnet det komplekse spil mellem Israel, Iran og Hezbollah – og allerede under introduktionen kunne man høre Tyge fortælle at “israelerne betragter Hezbollah som en terrororganisation”

  Gæsten var Hamas’ mand i Danmark, Michael Irving Jensen – og da der undtagelsesvis var plads til debat før dokumentaren – fik han lejlighed til at docere den Irving’ske dagsorden.: “Hezbollah er jo som du siger en politisk bevægelse i Libanon” – og lidt senere var Libanon naturligvis ikke besat af Syrien- det var (blot) en “tilstedeværelse”.

  Israels pagt med djævlen var i det konkrete eksempel Operation Orkideen, hvor Israel løslod libanesiske terrorister mod at få frigivet flyverhelten Ron Arad – der i 1986 blev skudt ned over Libanon og eftersigende blev holdt skjult af terrorister. Løsladelsen skulle ske med hjælp fra Hezbollah-vennerne i Iran. Ron Arad kom aldrig til Israel, alt gik galt – og skyldsspørgsmålet var der ikke megen tvivl om når man spurgte terroristerne, og det gør man jo i Udefra-dokumentarerne.

  Hezbollah-terroristen Hassan Nasrallah, der siden 1992 har ledet organisationen – var slet og ret sandhedsvidne om israels rolle, selvom man jo nok skulle tro af et 95-dobbelt drab i 1994 på civile jøder gør ham en anelse inhabil.

  Problemet var, som Rahbek, Holmsgaard mfl. nok havde gættet – den manglende respekt Israel udviste overfor terroristerne.

  Som det blev bemærket, så havde Røde Kors ikke engang adgang til forhøret, og selvom Dirani fra den libanesiske terrororganisation Amal ikke selv ville betegne denne som tortur – så må den dog have haft visse mangler:

  Jov, man kan sandelig sige at terroristen fik overtrådt de menneskerettigheder han ikke selv anerkender – og det kan næppe undre at hans advokat var harm:

  Iøvrigt virker det absurd at høre Tyge speake henover billederne med nonsens ala Kidnapningen af Dirani havde…”. En terrorleder kan naturligvis ikke kidnappes – skal Israel da helt nægtes retten til at forsvare sig selv?

  Dokumentaren afsluttedes med lyrik om at Arad døde “efter alt sandsynlighed pga. Israels præsentation af national magt. Svarer lidt til at holde Peter Lundins mor ansvarlig for sønnens mord på hende selv.

  I ‘debatten’ efter dokumentaren fortsatte virkelighedsflugten, denne gang med Tyge Petersen i topform med vinklede spørgsmål, som ikke engang Irving Jensen kunne få sig selv til at eftersnakke. Et af dem lød “Når man vil udveksle flere hundrede fanger for nogle få israelske lig, er det på en måde så ikke et signal om at et israelsk liv er meget mere værd?”

  Lidt senere lød det “Nu nævnte du selv Hamas… vil Hamas være ligeså meget djævle som Hezbollah i israelske øjne?” Her tog Irving Jensen gudskelov over med det mere faktuelle stof, men da han så kom ind på Hamas’ deltagelse i palæstinensiske valg – så lød det igen fra DRs overdrev: “Så vil det blive svært for Israel bare at betegne dem som en terrororganisation…?”

  Når en mand som Irving ‘Hamas er moderat’ Jensen på grund af Tyges motivanalyser føler sig nødsaget til at se sagen fra Israels side – så er der et eller andet galt. Få ham dog væk fra sendefladen!

  Oploadet Kl. 00:11 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper