27. april 2017

Professor Thomas Hoffmann om dansk islamforskning: “Man har smidt barnet ud med badevandet…”

Meget vand er løbet i åen siden mit historiespeciale røg i trykpressen, og flere forskere har mere eller mindre skrevet det samme med andre ord. Sorbonne-skolede Tina Magaard ønskede af indlysende årsager ikke at tage opgøret alene, men tiden er en anden, og professor Thomas Hoffmann bliver bare bedre og bedre.

I et interview med Kristeligt Dagblad tager han livtag på professor Anders Klostergaard Petersen, og forklarer kort og præcist stridens kerne. Hermed anbefalet – Professor: Religiøs vold kan ikke forklares uden religion (kræver login).

“Efter terrorangrebet i Sverige skrev professor i religionsvidenskab Anders Klostergaard Petersen fra Aarhus Universitet en kronik i Politiken. … Det er seneste eksempel på, at en særlig religionsopfattelse har sejret ad helvede til inden for dele af religionsstudiet, mener professor Thomas Hoffmann fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet.

‘I disse tider, hvor der sker mange forfærdelige ting i islams navn, er der en tendens til at underspille og nedprioritere det religiøse aspekt for i stedet at se på det som udtryk for alt muligt andet. …

Hvad får dig alligevel til at sige, at religion ikke udelukkende er et underprodukt af kultur og historie?

‘Religion ønsker jo ofte at være anderledes end bare kultur. … Et godt eksempel her i året for reformationsjubilæet er Martin Luther. Han ønskede jo netop at komme ud af den traditionelle, historiske katolske suppedas og gå tilbage til urbudskabet – skriften alene.’

Eller når unge muslimer i Vesten i dag gør op med deres forældres kulturbårne religionsforståelse og begynder en mere afkulturaliseret – og dermed fundamentalistisk – religionsdyrkelse. Dette kan jo heller ikke udelukkende forklares via kultur eller sociologi, men er udtryk for en typisk universalistisk ambition i religionen.’

[…]

Man har smidt barnet ud med badevandet, når man har mistet dette aspekt i sin religionsforståelse, mener professoren. Det kommer især til udtryk, når religionseksperter taler om religiøs vold uden at tale om religion som en medvirkende årsag.

‘Det er desværre blevet sådan, at vi slet ikke tør tale om teologiske faktorer, når der bliver begået vold i religionens navn. Det svarer til at sige, at vi ikke tør tale om det ideologiske indhold i nationalsocialismen som en faktor i, at der blev foretaget jødeudryddelser i Tyskland i nazitiden.

Så når religionsvidenskabsfolk og teologer frikender islam og Koranen for islamismens forbrydelser, svarer det til at frikende nationalsocialismen for nazisternes forbrydelser?

‘Jeg vil gerne understrege, at sammenligningen er rent provokativ, men på mange måder, ja. Ingen vil jo sige, at tyskerne havde bygget koncentrationslejre, hvis ikke det var for nationalsocialismens tankegods og ‘Mein Kampf’.

Disse indeholdt jo tankerne og visionerne bag forbrydelserne. Til gengæld har mange den opfattelse, at teologien ikke er en faktor i vold begået i religionens navn. De religiøse tekster bliver reduceret til sagesløse kroge og løftestænger, som mennesker hænger deres egne voldelige projekter på. Det er meningsløst, synes jeg.17. december 2016

Thomas Hoffmann: Forskere anskuer Islam ‘vulgærmarxistisk’, som ‘en form for illusorisk overbygning’

Sidste lørdag var professor Thomas Hoffmann gæst i Deadline til en debat om dansk islamforskning, og blot ved at bekende sig til en apolitisk tilgang, kom han til at stå i modsætning til professor Garbi Schmidt, der mente det var hendes opgave at nuancere synet på Islam. At fortæller danskerne, at Islam i virkeligheden ikke var noget farligt noget, og at muslimer ikke nødvendigvis var særligt religiøse.

I indslaget henvises der til Tina Magaard og Tim Jensen, og udsendelsen kan anbefales. Her en bid fra Thomas Hoffmanns nylige redegørelse i Berlingske – Er islamforskning tilstrækkelig kritisk?.

“‘Min primære anke er, at der er en tendens til, at religion bliver negligeret i forskningen til fordel for alle hånde politiske, sociologiske, kulturelle og psykologiske forklaringsmodeller. Det bliver meget let en vulgærmarxistisk variant af, at religion blot er en form for illusorisk overbygning, og at det i virkeligheden er nogle mere substantielle kræfter, der er på spil, når det gælder islam. Religionen bliver forklaret med alt mulig andet end religionen selv. Det sådan noget man hører, når der bliver sagt, at islam er blevet taget som gidsel i jihadismens navn. Eller at ekstremisme blot er randfænomener, der slet ikke er kendetegnende for islam. Men det er problematisk at affeje kontroversielle emner med, at de blot er randfænomener.På den måde kan man sige, at der er tale om en religiøs hvidvaskning.

… Som forsker er man nødt til at have en vis solidaritet med det emne, man forsker i. Men man risikerer at få så stor empati med subjektet, at det bliver til solidarisk empati. Man er altså nødt til også at sætte sig ind i de mere dysfunktionelle sider af sit emne.'”

(Professor Tim ‘Islam eksisterer ikke’ Jensen)

“Jeg kan ikke sidde og konsekvensberegne på hvordan offentligheden, fra højre mod venstre til midten – vil tolke og bruge mine budskaber. Jeg kan kun udtale mig om det som min forskning berettiger mig til. … Lige så snart man siger noget, uanset hvor ukontroversielt det er, så fortolker folk det på vidt forskellige måder, derfor kan jeg ikke forudsige, hvad det jeg siger, kan blive brugt til. Derfor må jeg simpelthen bare sige det min forskning berettiger mig til.” (Thomas Hoffman, 10. december 2016)

“… vi er ikke politikere, vi skal ikke være politikere, men netop fordi vi deltager i en politisk debat, så er det jo klart, at – bare se på de tråde der er under diverse indlæg, artikler, blogs eller hvad det. Hvor vores udsagn bliver jo opfattet som værende partsindlæg i en politisk debat. … Jeg prøver ikke at trække i en anden retning, jeg prøver måske at præsentere nogle andre perspektiver i forhold til hvad det er der foregår. Hvor jeg siger, at det debatten kan gå hen og blive ensidig. For eksempel, at der er enorm meget fokus på muslimers religiøsitet, om muslimer som værende specielt religiøse, at det sikkert er farligt, men vi kan jo sige, at der jo er mange muslimer, for hvem det at være muslim ikke betyder noget.” (Professor Garbi Schmidt, 10. december 2016)

“Jeg tror altså også, at vi har haft så meget i medierne og blandt politikerne om islams mørke sider, at nogle forskere har sagt, at vores opgave som debattører, og som bidrager til den pluralistiske oplyste debat. Det er ikke at komme med mere af det, det er tværtimod at nuancere debatten ved at pege på islams mangfoldighed.” (Tim Jensen, 11. marts 2016)13. marts 2016

Flygtning: “Jeg forstår ikke hvorfor jeg, som er kristen flygtning, ikke kan leve trygt i.. et kristent land.”

“Islam som sådan findes ikke”, og forskerens opgave er at nuancere debatten og “pege på islams mangfoldighed”, fortalte professor Tim Jensen i fredagens Deadline. Det må være rart at vide for frafaldne muslimer, omend alle fire retsskoler i sunni-Islam (hanafi, hanbali, maliki, shafii) og shia-Islam (jaafari) har dødsstraf for apostasi (frafald). Sharia-mangfoldigheden består i hvorvidt den frafaldne skal have 0, 3 eller 10 dage til at fortryde – før henrettelse.

Her en historie fra BT, om de problemer frafaldne har med en religion der ikke eksisterer – Kristne flygtninge udsat for dødstrusler og chikane på danske asylcentre: ‘De truede mig med, at de ville komme om natten og dræbe mig’ (flere citater her).

“Chikane og trusler. Endda dødstrusler. Det er den barske hverdag for flygtninge, der er konverteret fra islam til kristendom i danske asylcentre. …

‘Jeg er to gange blevet truet med, at jeg ville blive slået ihjel, hvis jeg ikke opgav kristendommen og blev muslim igen,’ siger ‘Hussein’, 24-årig flygtning fra Afghanistan. …

‘Jeg måtte sove udenfor centrene, for jeg var bange for, at muslimerne skulle komme og slå eller dræbe mig. Muslimerne har spyttet på mig og truet mig utallige gange. De truede mig med, at de ville komme om natten og dræbe mig. Jeg var meget bange. … Jeg forstår ikke hvorfor jeg, som er kristen flygtning, ikke kan leve trygt i Danmark, som er et kristent land,’ siger Hussein, der konverterede til kristendom i 2009…

‘Jeg er jo født muslim og praktiserede islam i Afghanistan. Men i Grækenland så jeg Jesus i et drømmesyn. Han sagde, han ville frelse mig. I Grækenland blev jeg også chikaneret af muslimer. På et tidspunkt blev jeg overfaldet af 11 kurdere og afghanere, der slog mig bevidstløs. Jeg vågnede op på hospitalet,’ fortæller Hussein.

De fleste flygtninge, der kommer hertil, er muslimer, og de er aggressive. Jeg kan se det på den måde, de truer os, jeg kan se hadet i deres øjne,’ siger en 29-årig flygtning fra Iran, der konverterede i 2011 og gerne vil kaldes ‘Benjamin’. …

‘I centeret i Hanstholm mødte jeg ofte aggressive muslimer på vej til cafeteriet. De truede mig med kniv og sagde, jeg ikke måtte gå der, hvis jeg ikke var muslim. Jeg kunne mærke, de gerne ville slås. … Som kristen prøver jeg at elske alle. Men jeg må indrømme, at jeg er bange for at sidde i cafeteriet,’ siger Benjamin.”

(Tim Jensen i Deadline, 11. marts 2016)

“Jeg tror altså også, at vi har haft så meget i medierne og blandt politikerne om islams mørke sider, at nogle forskere har sagt, at vores opgave som debattører, og som bidrager til den pluralistiske oplyste debat. Det er ikke at komme med mere af det, det er tværtimod at nuancere debatten ved at pege på islams mangfoldighed.” (Tim Jensen, 11. marts 2016)

“Jeg mener ganske enkelt, at en masse islamforskere, måske også ligesom religionsforskere er ekstremt islamkritiske, helt radikalt set, for vi er jo enige om, at Islam som sådan findes ikke.” (Tim Jensen, 11. marts 2016)23. december 2011

Folkekirken taber medlemmer skrev Politiken, og ignorerede befolkningsudskiftningen

Torsdag proklamerede Politiken (via Ritzau) at Folkekirken tabte medlemmer, og man fik det indtryk at danskerne kollektivt havde fået antipati for folkekirken og dens kristne budskab. Harry Vinter fra Den Danske Forening kommenterer historien – Statistikfusk.

Sandheden er, at det er danskernes antal, som falder. Danskerne holdt op med at reproducere sig selv i 1968, og antallet af danskere har været faldende siden det toppede i 1981. Det år boede der 5,1 million mennesker i Danmark, hvoraf næsten alle var etniske danskere.

Antallet af indbyggere faldt derpå år for år indtil 1985, da udlændingeloven af 1983 havde skaffet så mange indvandrere til landet, at indbyggertallet begyndte at stige, hvilket det har gjort siden.

Men antallet af danskere falder år for år og ligger formodentlig omkring 4,8 millioner i dag. Folkekirken havde pr. 1. oktober 2011 4.461.071 medlemmer. Antallet af DANSKERE, som er medlemmer af folkekirken, udgør derfor over 90%. Da antallet af danskere toppede i 1981 var 92% medlemmer af folkekirken. Andelen er altså stort set den samme i dag.

(Politiken, 22. december 2011: Folkekirken taber medlemmer til hidtil ukendt niveau)

“Når en femtedel ikke længere er medlemmer af folkekirken, så melder spørgsmålet sig: Hvor er smertegrænsen for det tætte bånd mellem stat og kirke? Der er jo områder i Danmark, hvor der er langt flere end 20 procent, der ikke er medlemmer.” (Brian Arly, Religionssociolog)

“Det er relevant at stille spørgsmålet om, hvor længe vi kan blive ved med at kalde det en folkekirke.” (Tim Jensen, lektor)17. november 2011

Religionsforsker Tim Jensen overvejer at konvertere til Islam: “allahu akbar – tak for i dag”

Læserbrev af en Ivan Larsen i dagens udgave af Fyens Stiftstidende.

Muhammed – den nye Stalin
I forbindelse med en i øvrigt glimrende ”Religionernes dag”, som elever og lærere med religion på skemaet holdt på gymnasiet i Svendborg tirsdag 15. november, var studieleder på Institut for religionsstudier på Syddansk Universitet Tim Jensen inviteret til at afholde det afsluttende et-times foredrag for alle.

Han forklarede aspekter om forskning i religion og redegjorde for videnskabsteoretiske og akademiske tilgange til stoffet. Gjorde en del ud af at pointere, at man skal forholde sig neutralt og objektivt, når man beskæftiger sig med disse ting.

Dette til trods drejede hans foredrag, efterhånden som det skred frem, over i mere og mere politiserende og subjektive betragtninger, hvor budskabet tydeligt var, at kristendom er noget bras, hvorimod islam faktisk har nogle spændende ting at byde på. Undervejs var der blandt meget andet også lidt verbale tæsk til politikeren Naser Khader.

Hånede ham som ”en tyk mand, der betragtes som en ringe muslim i brede muslimske kredse”. Hen i mod slutningen betroede han os tilhørere, med en fortrolighedsdæmpet stemmeføring, at han opfatter sig selv som ikke-troende, men kunne alligevel engang godt overveje at blive muslim.

Sidst på foredraget fortalte han malende om muslimernes Mekkavalfart. Sammenlignede deres rituelle stenkast mod en stenstøtte med samfundsmæssigt revolutionære situationer, hvor tyranner bliver omstyrtet. Sluttede med et ”allahu akbar – tak for i dag”.

Tænkte lidt gysende efter foredraget på, at man tidligere har hørt om personer fra den gamle stalinistiske venstrefløj, som har fundet en ny autoritet i Muhammed.

Oploadet Kl. 16:03 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer


15. april 2010

Tim Jensen om Danmark, der ikke vil blive et ordentligt og anstændigt “flerkulturelt samfund”

Kommentar af religionsforsker Tim Jensen i Kristeligt Dagblad – Protest mod kors i pas er sundt.

Er det fair, at Dansk Europamission bliver politianmeldt for at søge specifikt efter en “personlig kristen”? Eller bør religiøse organisationer have frihed til at finde religøse medarbejdere – også i ikke-forkyndende funktioner?

EU-direktivet samt den aktuelle danske sag om diskrimination rammer ned i en problematik, som for længst burde have været diskuteret mere i Danmark, men – som som så meget andet – er blevet forsømt til fordel for mere populistiske debatter om f.eks. forbud af burka og minareter.

… vi er i Danmark ikke nået langt i diskussion om en juridisk og menneskeretligt set ordentlig indretning af et flerreligiøst og flerkulturelt samfund. Den populistiske debat om islam og muslimer samt en klyngen sig til en postuleret monokulturel dansk identitet og kultur med kristent fortegn står i vejen.

Således må det også siges at være en helt særlig dansk specialitet, at det der kaldes Danmarks dåbsattest fandt vej til de danske pas i 1997 uden synderligt intense og juridiske diskussioner.

EU-direktivet og nu også pasprotest er sundt for et Danmark, der den ene gang efter den anden forsøger at undgå at blive en anstændig del af den større verden, herunder at begynde at indstille sig i højere grad i forhold til de retlige og menneskeretlige krav, som en stor del af den øvrige verden for længst er gået i gang med at implementere.

Oploadet Kl. 11:38 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer


18. september 2009

Tim Jensen og Jørgen Bæk Simonsen er kendte autoriteter inden for islam, sagde islamist

Fra torsdagens Politiken – Omstridt forfatter kaster sig over Koranen.

“Den danske forfatter, der indirekte udløste karikaturkrisen, er klar med hele to nye bøger om islam. ’Koranen kommenteret’ og ’Koranen gendigtet’ hedder Kåre Bluitgens bøger. Den sidstnævnte har skabt debat, inden den er udkommet.

Den 800 sider tunge ’Koranen gendigtet’ er en omskrivning af Koranen, hvilket betyder, at Kåre Bluitgen har gendigtet historierne i sit eget sprog, ligesom han har byttet om på kapitler, så fortællingen fremstår kronologisk i modsætning til den almindelige udgave…

Talsmand for Det Islamiske Trossamfund Imran Shah tror dog ikke, at bogen vil give danskerne et mere nuanceret og oplyst syn på islam. Snarere tværtimod:

»Ideen bag er fin, men jeg forstår ikke, hvorfor man benytter Kåre Bluitgen som kilde. Man burde gå til Tim Jensen eller Jørgen Bæk Simonsen, der er kendte autoriteter inden for islam, i stedet for en selvbestaltet autoritet med et åbenbart had til islam og muslimer«, siger han.”

Oploadet Kl. 12:39 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer


17. august 2009

“Hvorfor ikke forbyde stiletter og kunstige bryster”, lød det fra lektor Tim Jensen

Naser Khader forslog igår, at forbyde burkaer, men efter han sprang ud som rigtig borgerlig er han røget i ‘bad standing’ hos landets islam-apologeter. Fra Berlingske Tidende – Forskere frikender burkaen for kvinderundertrykkelse.

“Det ligner symbolpolitik rettet mod et religiøst mindretal, da der ikke er tale om et objektivt problem… Det er vanskeligt at se, at burkaen er et problem for det danske samfund. Hvis der er tale om tvang, er det et problem for de kvinder, det handler om, ikke nødvendigvis et problem for staten.” (Birte Siim, professor)

“Der er givetvis nogle kvinder, som bliver tvunget til at gå med burka, men der er også rigtig mange tilfælde især her i vesten, hvor kvinder gør det af fri vilje. Det er et slags identitetsudtryk på linje med andre kulturudtryk som for eksempel mode… Hun kan ikke forstå, hvorfor man skal lovgive, om der er nogen, der tager noget på, som i øvrigt ikke skader andre. “ (Hilda Rømer Christensen, lektor)

Der er store problemer med verdensøkonomien og arbejdsløshed, og så kaster man sig over noget værdipolitisk, man har spillet på siden 2001. De konservative kopierer Dansk Folkepartis eneste politik… Hvorfor ikke forbyde stiletter og kunstige bryster eller bare maver for piger under 18? Det kan også være udtryk for kvindeundertrykkelse, hvor mange danske ikke-muslimske kvinder ligger under for mænds ønsker og magt, når de ikke skjuler deres skønheder, men viser dem frem.” (Tim Jensen, lektor)27. april 2009

Capacent-undersøgelse: 55 pct. af danske muslimer vil lovgive imod kritik af islam

Jeg har tidligere på året sammeholdt to undersøgelser om herboende muslimers forhold til ytringsfrihed, og retteede hermed fokus på Informations psedo-videnskabelige forsøg på at imødegå en Cepos-undersøgelse, der påviste at mere end 50 pct. af herboende muslimer mener “lovgivningen bør forbyde bøger og film, der angriber religion”.

Cepos havde spurgt 1.710 første- og andengenerationsindvandrere, og det gav genlyd i medierne. Ugen efter bragte Information en undersøgelse foretaget af lektor Peter B. Andersen, der med næsten ikke-eksisterende dokumentation konkluderede, at danskere og muslimer var lige demokratiske. I samme artikel kritiseres Cepos for vildledning, bl.a. af Sherin Khankan fra Kritiske Muslimer.

“Det er absurd, at der er så mange, der på baggrund af Cepos’ spørgsmål har konkluderet, at der skulle være et problem med integrationen af muslimer i Danmark. Spørgsmålene i undersøgelsen var manipulerende og usaglige, og der var forudsat et bestemt svar. Det giver ingen mening, at man skal angribe religionen, sådan som et af spørgsmålene lagde op til. Men derfor kan man jo sagtens gå ind for religionskritik. Den distinktion lavede undersøgelsen slet ikke.

Umiddelbart fair kritik, men mine erfaringer siger mig, at muslimer ikke er ‘rational choice’-aktører når vi taler islam. DR Nyheder har idag offentliggjort resultatet af en Capacent-måling, og den er lige på kornet, trods den kvalmende indpakning.

 • 27/4-09 DR Online – Muslimer vil have ytringsfrihed med håndbremse.
 • “Et klart flertal af muslimerne i Danmark bryder sig ikke, at religion bliver kritiseret. Det viser en undersøgelse Capacent har lavet for DR.

  I undersøgelsen, Din muslimske nabo, der er foretaget blandt muslimerne i Danmark, bliver der spurgt til om det bør være forbudt at kritisere religion.

  Det mener 55 procent, at det skal, mens 34 procent er uenige.

  Capacent har også spurgt resten af den danske befolkning om det samme, og her mener ti procent, at det skal være forbudt at kritisere religion.”

  I Cepos-undersøgelsen svarede 14,8 pct. af danskere, at det burde være ulovligt at ‘angribe religion’, og ved at mildne ordlyden til ‘kritisere religion’ er andelen faldet til 10 pct. Omvendt for muslimer. Her var Cepos-tallene 50,2 (indvandrere) og 50,4 pct. (efterkommere), og det er nu steget til 55 pct. En lille stigning, men stort set uændret. Det handler for muslimer tilsyneladende ikke om måden man kritiserer islam på, men om man gør det overhovedet.

  Nu hvor det ikke handler om at ‘angribe’, men om at ‘kritisere’, skulle man tro eksperterne så ville tage tallene til sig, men nej. DR’s ekspert Tim Jensen: – Et lille men til ytringsfrihed er ikke fanatisme.

  “Det er ikke helt så sort hvidt, som det kan så ud, når hver anden muslim svarer, at de mener religionskritik bør forbydes.

  Det mener religionshistoriker Tim Jensen fra Syddansk Universitet, der forholder sig til resultatet af en undersøgelse som Capacent har fortaget for DR Nyheder…

  – Vi skal passe på, at debatten ikke bliver for firkantet og stemple folk, der kommer med et lille men til ytringsfriheden som for eksempel fanatiske muslimer, kujoner og landsforrædere, siger Tim Jensen til dr.dk/nyheder…

  Og han understreger, at der ved den her type undersøgelser, hvor der ikke er mulighed for at komme med opfølgende spørgsmål, vil være mulighed for at svarerne kan tolkes på mange måder.

  Blandt de 55 procent, der har svaret, at de mener at religionskritik bør være forbudt, vil der derfor efter hans kvalificerede gæt være mindst to grupper: Islamister der ønsker at sætte religionen over alt andet. Men især en stor gruppe af muslimer, hvis svar kan tolkes anderledes:

  – Der var mange muslimer, der følte at de blev sårede unødvendigt under Muhammedkrisen. Det er det, de gerne vil undgå, og det spejler sig i svaret, forklarer han til dr.dk/nyheder.”

  Tim Jensen vil have mindre sort/hvide undersøgelser, og lade det hele være en fortolkning af flere spørgsmål. Det giver forskerne bedre mulighed for at dreje konklusionen, og det var da også Peter B. Andersens metode, da han gjorde vand til vin i Information. Når Tim Jensen mener den store gruppe af muslimer der vil forbyde religionskritik, ikke er fanatiske, men demokrater der blot vil undgå at blive sårede (af tegninger), så er det en meget subjektiv fortolkning.

  Capacent-undersøgelsen inkluderer netop spørgsmålet om, hvorvidt ytringsfriheden bør begrænses “i visse tilfælde”. Det øger blot andelen fra 55 pct. til 66 pct. Direkte adspurgt om Jyllandsposten Muhammedtegninger er hele 80 pct. for lovgivning (se evt. Logisk vrede over Muhammedtegningerne).

  To tredjedele af ‘dine muslimske naboer’ anerkender ikke din ret til at kritisere islam, 80-85 pct. af dem mener man bør lovgive imod denne ret. Hele 80 pct. vil forbyde noget så banalt som tegninger i en avis. Konklusionen står uantastet, ikke mindst i en vestlig demokratisk kontekst: mainstream-islam er ekstremistisk.

  Mere.

 • 11/2-09 Jyllandsposten – Muslimer vil forbyde religionsangreb (Cepos-undersøgelsen).
 • 21/2-09 Information – Danskere og minoriteter støtter demokrati lige meget.
 • 22/2-09 Uriasposten – “Tanken om at folk med muslimsk baggrund skulle have en mere…”.
 • 3/3-09 Uriasposten – Journalist Camilla Stampe og lektor Peter B. Andersen imødegik Cepos...
 • DR Tema: Din Muslimske Nabo.
 • 27/4-09 DR Online – V og K rystede over DR undersøgelse.
 • 27/4-09 DR Online – – Man skal have respekt for hinanden.
 • 

  28. februar 2009

  Forskerkritik: “Lack of knowledge… or simply a way to protect their national culture of law.”

  Norske Katja Jansen Fredriksen mener norske domstole skal gøre brug af sharia. Hun har deltaget i konferencer, der har haft deltagelse af flere danske forskere, heriblandt Lene Kühle og Jakob Skovgaard-Petersen. En religionshistoriker som Tim Jensen baserer i det mindste ikke sin islam-apologi på et ønske om ‘retspluralisme’ – debatten er længere fremme i Norge, vil hun sikkert sige. Her lidt fra en artikel hun skrev til ISIM Review (2007/20) – Sharia in Norwegian Courtrooms? (2 s., pdf).

  “In a global world, it is no longer possible to see national law as an isolated unity. Its internal sovereignty is continuously challenged by external factors, like European law, human rights, or religious law that are not bound by national borders. These developments challenge the traditional studies of law that are used to think in terms like “rules of law,” “validity,” and “principles of law,” while discourses like “conflict,” “process,” “function,” and “group” are considered irrelevant. Today, Norwegian courts face the complications of a multicultural society where certain “groups” have their own ideas and norms. Such “groups” can be a nation, an ethnic group, or a subculture.

  Norwegian Private International Law allows judges to apply foreign law when a case has a stronger connection to another country, thus opening up possibilities for legal pluralism. Still, Norwegian judges continue to strictly arbitrate according to Norwegian rules of law, without paying heed to the underlying ideas, norms, and values that exist in certain groups from different cultures. This may be due to lack of awareness about the existence of different perceptions of justice. It may also be caused by the lack of knowledge about different law cultures or simply a or simply a way to protect their national culture of law.

  Mere.

 • 25/2-09 Religion.dk – Dommere kan sagtens holde tro og arbejde adskilt (Tim Jensen).
 • 28/2-09 Vårt Land – Forsker vil bruke sharia i norske rettssaler.
 • Oploadet Kl. 19:36 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper