17. november 2013

Lektoral bashing fra Rikke Peters og Chris Holmsted – Historiker Mikkel Andersson om Danskernes Parti

I lørdagens udgave af Ekstra Bladet forklarer lektor Rikke Peters og Ph.d.studerende Chris Holmsted Larsen samstemmende, at Danskernes Parti er ‘nazister’, der blot har “smidt hagekorsene væk og gemt det, man normalt forbinder med nazisme, af vejen”. Det samme sagde de to forskere næsten ordret om Uriasposten sidste år, og hvis tilstedeværelse af ikke-nazistisk politik indikerer nazistisk tankegods, så er nazi-problemet selvfølgelig ret så omfattende herhjemme.

(Ekstra Bladet, 16. november 2013, s. 6ff)

Hvis de nævnte forskere havde fokuseret på totalitarismen i regeringsbærende Enhedslisten, så havde de ikke behøves at tale om noget de kan læse mellem linierne i principprogrammet hos et nationalistisk promille-parti. Mikkel Andersson i Politiken – Venstrefløjens voldsdyrkelse truer os mere end det ekstreme højre.

Danskernes Partis ‘principprogram’ er ikke nazistisk. Partiet rummer folk, der har slået deres folder i diverse nazistiske bevægelser. Og partiformanden Daniel Carlsen kan ikke længere tage stilling til, om det holocaust, han indtil for nylig aktivt benægtede, fandt sted.

Men programmet hylder hverken førerprincip, antisemitisme, etpartistat eller ekspansiv militarisme, og de omfavner udtrykkeligt det parlamentariske demokrati og ytringsfriheden.

Det gør ikke andre punkter i programmet mindre gakkede. Særlig ikke, da partiet ønsker en racebaseret etnisk udrensning af Danmark, hvor ikke-vestlige borgere fratages statsborgerskab med tilbagevirkende kraft.

Derefter skal disse – flere hundredtusinder – sendes til lande, hvor en stor del af dem aldrig har været, de ikke er indbyggere, og man ville næppe modtage dem. Det er lige så ekstremt, som det er praktisk urealiserbart.

Er partiets omfavnelse af demokratiet helhjertet? Jeg er ikke tankelæser, og min tillid til eksnazister og -kommunister er generelt begrænset.

Men folk kan ændre holdning og opgive kampen for totalitære styreformer til fordel for det parlamentariske demokrati, hvilket man særligt i Enhedslisten og omegn nok burde kunne mønstre forståelse for.

Så selv om Danskernes Parti vil bruge det flertal, de aldrig får, til at gennemføre en aldeles rabiat politik, så accepterer de dog grundlæggende – hvad enten det er af opportunistiske eller dybfølte grunde – fri debat og politisk ytringsfrihed inden for grundlovens rammer som vilkår for demokratisk stillingtagen.

Det gør store dele af den yderste venstrefløj ikke. Her er foragten for demokratiet noget mere eksplicit.

På venstrefløjsportalen Modkraft kan man eksempelvis læse, hvordan ‘antifascister’ vil ødelægge Danskernes Partis valgkamp gennem plakathærværk og larmedemonstrationer, der skal forhindre kandidaterne i at komme til orde i offentligheden.

Den venstreekstreme organisation Anti-Fascistisk Aktion (AFA), der står bag kampagnen, dyrker åbenlyst politisk vold:

Det er legitimt at overfalde politiske modstandere, hvis man pakker det ind i eufemismer om selvforsvar og ’militans’. Adskillige herfra har da også domme for politisk hærværk og vold. Flere nuværende Enhedslisten-profiler har trådt deres politiske barnesko i AFA for så senere – i lighed med eksnazisterne i Danskernes Parti – at lægge den voldelige og antidemokratiske politiske kultur fra sig til fordel for mere eller mindre stuerene partier.”

(DP-formand antastes af indvandrere under valgmøde, Ø-kandidat fryder sig; Facebook)5. september 2013

Chris Holmsted Larsen mod Kim Møller – Forlig

Efter en postering om Chris Holmsted Larsens foredrag i Herning og Skive, hvori jeg dokumenterede hans mange påstande om danske nationalkonservative, blev jeg som bekendt mødt af et erstatningskrav af Dansk Magisterforening på vegne af benævnte ekstremismeforsker. Argumentationen var noget pauver, og det virkede til, at jeg skulle betale 7-8000 kroner fordi kommentator havde linket til ekstern kopi af foredraget, efter jeg havde slettet postens indhold.

Jeg valgte at lade sagen gå sin gang, og da jeg på forhånd havde alliereret mig med sponsor der ville holde mig 100 procent skadefri, var det lettere offensivt jeg gik ind til det telefoniske retsmøde, onsdag i sidste uge. Det kunne ganske enkelt ikke være ulovligt, at linke til ekstern materiale, og hvis Dansk Magisterforening ville i retten på det grundlag – så måtte det blive sådan.

Nuvel, sagsøgeren forklarede indledningsvis at brevene var uheldigt formuleret, og kravet om erstatning for copyright udelukkende var baseret på min oprindelige post, og hermed det ubestridelige faktum at jeg lagde lydfilen online i fuld længde. Selvom jeg fjernede filen efter påtale, så havde jeg stadig krænket Chris Holmsted Larsens ophavsret.

Dommeren (fra Forberedelsesafdelingen) forklarede i længder, hvad det kunne få af konsekvenser såfremt sagen endte i retten, og alene tanken om en længerevarende sag på grund af en ‘fodfejl’ fra min side, gjorde at jeg slutteligt indgik forlig med Dansk Magisterforening.

Sagsøgte, Kim Møller, betaler inden 14 dage 3.601,13 kr. til sagsøgeren, Dansk Magisterforening som mandatar for Chris Holmsted Larsen, til fuld og endelig afgørelse af sagen.

Ingen af parterne betaler sagsomkostningerne til den anden part.”

(Indbydelse til temadage: Stop ekstremismen!; Midt- og Vestjyllands Politi, 2012)

En vigtig detalje i relation til sagen, er udgangspunktet. Jeg forklarede, at Chris Holmsted Larsen var statsansat forsker, og at jeg af min kilde var blevet fortalt, at foredraget var offentligt. Det første mente sagsøgeren var irrelevant, og hun fastholdt igen og igen, at arrangementet var for en lukket kreds.

Om det havde gjort en forskel i retten er uvist, men efter forligets indgåelse har jeg får indbydelsen fysisk i hånden – og her noteres ordret på side 2 under overskriften ‘Kom og vær med til en spændende vedkommende dag’:

“Målgruppe for temadagene:
Ungdommens Uddannelsesvejledning, studievejledere på ungdomsuddannelser, studievejledere på videregående uddannelser og andre interesserede.”

Oploadet Kl. 17:12 af Kim Møller — Direkte link34 kommentarer


12. marts 2013

Jalving om ‘Et ekstremt netværk’: “… meningen var nok, at scenografien og lydsiden ville gøre arbejdet.”

Michael Jalving om DR Dokumentaren ‘Et ekstremt netværk’ – Danmarks dyreste og dårligste fiktion.

“Det lader til at være kontraproduktivt at kritisere Danmarks Radio. Jo mere og jo flere, der gør det, jo mere ligegyldigt bliver det tv og radio, der produceres i førerbunkeren.

Engang, i min barn- og ungdom, var det ræverødt, det meste, og det fik mig, som årene gik, i det mindste op af stolen. I dag er produktet, som Ole Hyltoft skrev lørdag, cafe latte-farvet, dvs. ufarligt, ligegyldigt, velment – og selvfølgeligt – udenfor pædagogisk rækkevidde.

TV-serien Borgen er ikke noget specielt hverken dramatisk eller visuelt, men fuldkommen eksemplarisk for det mentale, intellektuelle og politiske niveau i Danmarks Radio. … Kun det ubevidste kan være så ubegavet og talentløst. Kun det ubevidstes domæne kan fabrikere den selvkørende fiktionsmaskine, som får ethvert tænkende menneske, der træder ind ad døren til DR Byen, til at blive en letvægter i løbet af 14 dage.

Tag nu f.eks. den hypede dokumentarudsendelse Et ekstremt netværk, som DR 1 viste for nylig efter at have fulgt den yderste højrefløj i et helt år. Resultatet blev nok en DR-fuser.

Udsendelsens “afsløring” var, at terroristen Anders Breivik søreme havde læst lidt af hvert og henviste til noget af det i fodnoterne til i sit pompøse manifest. Uh, der var kilder til ondskaben! Bortset fra, at ingen af disse kilder – mig bekendt – opfordrer nogen til at sprænge en håndfuld regeringsbygninger i luften og tage ud til en lille ø og dræbe 77 unge mennesker, bare fordi de er socialdemokrater.

Nå-ja, en lille detalje.

Muligvis for at kompensere for den manglende dokumentation havde tilrettelæggeren Mette Aaby givet sig til at filme løs fra en række møder og demonstrationer afholdt af foreninger, som advokerer for at stoppe islamiseringen af Danmark, Europa og USA, skønt de konstant overfaldes af venstrefløjsaktivister med kasteskyts. Egentlig et nobelt forehavende, altså at stoppe islamiseringen, men det var tydeligt, helt ned i udsendelsens titel, at disse mennesker er ekstremister og så langt fra Birgitte Nyborgland, man overhovedet kan komme.

Hvori disse undermenneskers ekstremisme helt præcist kommer til udtryk, stod ikke klart på noget tidspunkt af udsendelsen, men meningen var nok, at scenografien og lydsiden ville gøre arbejdet.

Jeg sad og kluklo over den amatørisme, naivitet og uvidenhed, udsendelsen stillede til skue, men min nysgerrighed blev fanget under rulleteksterne, da en stemme fortalte, at TV Avisen lige om lidt ville “se nærmere” på en af disse foreningers økonomi på baggrund af en mistanke om, at lederen Anders Gravers’ aktiviteter måtte være finansieret udefra.

Mistanken fejlede ikke noget – hvor ville vi være uden mistanker? Det var dokumentationen, det var galt med.

… Der var – naturligvis, havde jeg nær sagt – ingen beviser for noget som helst, heller ikke i TV Avisen. Sådan noget behøver man ikke, når man ubevidst arbejder i en højere sags tjeneste. Derfor havde man på DR’s “journalistiske slagskib” valgt at interviewe en tydeligvis underfrankeret RUC-forsker, som slog fast, at det nok var den israelske højrefløj, der stod bag. Nice try. Men hvor ved du det fra, lille hr. universitetsforsker? Se, det spurgte man ikke forskeren om. Han havde jo sagt, hvad vi godt vidste i forvejen. Det er jødernes skyld.”

Oploadet Kl. 01:34 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


8. december 2012

Forskeren omtaler Uriasposten: Jeg blev udsat for ‘udstillelse og latterliggørelse i sproglige ytringer’

Da jeg satte fokus på Phd. Chris Holmsted Larsen, gav Dagbladet Information ham lejlighed til at tale om Uriasposten, og nu er turen så kommet til postdoc Rikke Louise Peters, der tidligere på året, med henvisning til højreblogs, proklamerede at højrefløjens afstandtagen til nazisme var en ‘kommunikationsstrategi’. Ikke al debat er selvfølgelig konstruktiv, men hvis hun betragter kritik af hendes forskervirke som et forsøg på at gøre hende tavs, hvad er så formålet med hendes luftige ‘Islamkritikere er nutidens nazister’-postulat.

Fra Forskeren.dk – Ufrivillig tur i internettets mudderpøl (Forskerforum, december 2012, nr. 260, s. 11).

“Når forskere ytrer sig i medierne om kontroversielle emner som højreekstremisme, risikerer de tilsvining på internettet. … Projektet handler om højreekstremistiske bevægelser og deres nye strategier, og det er åbenbart noget, som kan få folk op af stolene i visse hjem. I hvert fald måtte Rikke Peters, postdoc ved AU-centeret ’Den demokratiske offentlighed’, lægge ryg til en byge af kritik og direkte tilsvininger. Dels i debatten på Videnskab.dk, dels i det stærkt højreorienterede organ Uriasposten.dk. …

På trods af at disse og mange af de øvrige smæderier tydeligvis er formuleret af personer, hvis respekt man egentlig ikke har brug for, hverken som forsker eller som menneske, så er det noget, der gør indtryk, når ens navn og person trækkes gennem svinestien.

‘Det har overrasket mig, hvor stressende det er at være udsat for den type opmærksomhed. Det er noget, jeg har spekuleret meget over, så det har fyldt meget i min bevidsthed,’ siger Rikke Peters.

(‘Black Watch’ på Uriasposten, 4. oktober 2012 – citeret i artiklen)

Selvom de færreste indlæg har været decideret truende, så har det ubehag, de medfører, alligevel en slags effekt.

‘Der har måske været en enkelt på Uriasposten, der mente at sådan nogle som mig burde få et lag tæv. Ellers har jeg ikke fået trusler af fysisk karakter. Men jeg har i hvert fald været udsat for en form for udstillelse og latterliggørelse i sproglige ytringer, der skal frembringe nogle psykologiske mekanismer, der helt klart er lagt an på at gøre forskeren tavs,’ siger hun.

På Uriasposten, hvor man kan læse et kommenterende resume af interviewet med Rikke Peters på Videnskab.dk, har redaktøren suppleret sin artikel med et fremhævet billede af Peters taget fra hendes profil på AU’s hjemmeside, samt med grafisk udklip fra hendes personlige Facebook-side, hvor man blandt andet kan se, hvordan hun har ’liket’ foreningen Kirkeasyl i Århus og Jaques Derrida og Karl Marx.

Selvom der i princippet er tale om oplysninger, der er offentligt tilgængelige, har det for Rikke Peters været en grænseoverskridende oplevelse at fremmede mennesker har taget halvprivate informationer og delt dem mellem sig. …

Selv er hun ikke i tvivl om, at der er bagtanker med hetzen, nemlig at lukke munden på de forskere, der i nogens øjne kommer med de forkerte ytringer. Det er både hendes erfaring ud fra studiet af de højreekstremistiske bevægelsers metoder i Tyskland, men også hendes vurdering af de kommentarer, hun selv har fået.

‘De forsøger at blackliste folk. Man bliver kaldt marxistisk forsker, der nasser på offentlige midler. Nogle af de mere argumentatorisk velfunderede kalder det noget uvidenskabeligt vrøvl. Og det er altså ikke rart på et forum som videnskab.dk, at ens forskning beskyldes for at være uvidenskabelig eller irrelevant,’ siger hun blandt andet med henvisning til den tidligere chefredaktør ved BT Erik Meier Carlsen, der som en af de første debattører var ude og afskrive Peters’ forskning som ‘uvidenskabeligt vrøvl’.

(‘li’ på Uriasposten, 5. oktober 2012 – citeret i artiklen)

Rikke Peters personlige oplevelse med tilsvining har fået hende til at overveje skismaet mellem ytringsfrihed og den type ytringer, der dybest set har til formål at få andre til at holde op med at ytre sig.

‘Ideelt set er der ytringsfrihed mellem borgere. Men jeg har svært ved at se, at rabiate synspunkter, der kun har til formål at svine andre mennesker til, kan være gavnlige for ytringsfriheden. Holdninger, der vil have fjenden til at tie ved hjælp af latente trusler. Det, som jeg grundlæggende set er udsat for er, at der kan være så store personlige omkostninger, at man holder sig tilbage fra at ytre sig. Jeg synes, der ligger en diskussion om, hvad ytringsfrihed er og bør være.'”

Oploadet Kl. 18:37 af Kim Møller — Direkte link90 kommentarer


25. november 2012

Ekstremismeforsker Chris Holmsted Larsen om Morten Uhrskov Jensen: “Højreekstremismens Gollum”

For nogle år siden, kort efter Karen Jespersen skiftede side og blev aktiv i Venstre, blev hun på bagsiden af en gratisaviserne sammenlignet med Gollum fra Ringenes Herre, det Hobbit-agtige væsen med det ødelagte ’sind’ (Wikipedia). I går stødte jeg på analogien igen, da jeg over mobilen skimmede debatten på Morten Uhrskovs blog på Jyllands-Posten. Kommentaren er slettet nu.

(Chris Holmsted Larsen, 24. november 2012 Kl. 18.48 – og i dag)

(Chris Holmsted Larsen, 24. november 2012)

PS: Jeg fik desværre ikke efterprøvet om kommentator Chris Holmsted Larsen henførte til ekstremismeforskeren, men det anvendte foto er identisk med det han anvender på sin ikke-søgbare profil. Ingen andre anvender det navn på Facebook.

Oploadet Kl. 14:50 af Kim Møller — Direkte link51 kommentarer


5. november 2012

Chris Holmsted Larsen vil have Kr. 3.601,13 (inkl. feriepenge) fordi en kommentator linker til Vimeo.com

For et par uger siden sendte Dansk Magisterforbund et nyt brev til undertegnede. Da det var sendt anbefalet til en dækadresse, har jeg først nu fået det i hænde – og først i dag, da jeg ville lægge det online – bemærker jeg den eksakte ordlyd. Chris Holmsted Larsen og hans fagforening vil nu have Kroner 3.601,13 inklusiv feriegodtgørelse fordi en kommentator her på siden har linket til Vimeo.com hvor lydfilen findes i kopi, efter jeg under trusler om retskrav fjernede lydfilen fra min oprindelige blogpost.

For god ordens skyld fjerner jeg linket fra den anonyme kommentar, men det må være den oplagte prøvesag for Uriasposten, og den bliver ikke sådan lige betalt. jeg har ikke spredt optagelsen på nettet, og det er næppe ulovligt at linke til en fildelingsserver.

Oploadet Kl. 10:56 af Kim Møller — Direkte link89 kommentarer


13. oktober 2012

Chris Holmsted Larsen (Dansk Magisterforbund): Du krænker min ophavsret, erstatningskrav kan komme

Det bliver mere og mere absurd. For mig at se må det være i offentligthedens interesse, at en statsansat forsker rejser rige og land rundt og fortæller, at “Der er sket et ryk fra nationalsocialisme… til det, jeg kalder for nationalkonservatisme”. Den oprindelige post er desuagtet taget offline.

(Dansk Magisterforbund, 3. oktober 2012)

Oploadet Kl. 11:24 af Kim Møller — Direkte link60 kommentarer


4. oktober 2012

Demokratiets pres er ‘muligvis årsagen til’ at “højreorienterede i dag har skiftet kommunikationsstrategi”

Det er selvfølgelig godt at samfundsforskere har opdaget, at gaderne ikke er fyldte med voldelige Romper Stomper-nazi-skins, men vil man gøre karriere på universitetet, så betyder det selvfølgelig blot, at nazismen i dag manifesterer sig anderledes. De ser anderledes ud, og… (indsæt trommesolo) – har en anden politik.

Selvom artiklen omhandler forskning i tysk nazisme ender den med at nævne Uriasposten. Jeg ved ikke om Rikke Louise Peters er forbenet marxist som RUC’ Chris Holmsted Larsen, men hun giver store udslag på mit kulturmarxisme-radar. Nazisme og højreekstremisme bruges i flæng, men en mere brugbar variabel er demokrat/ikke-demokrat. Anskuer man det i den optik, så står det lysende klart, at etiketterne blot en måde at asfaltere vejen mod det multikulturelle samfund, de af ideologiske årsager ønsker.

Mit demokratiske sindelag er i hvert fald ikke en ‘kommunikationsstrategi’, som det så smukt lyder i denne akademiske udlægning af ‘en borgerlig er en nazist der ikke er afsløret’. Fra Videnskab.dk – Sådan gør nazister unge til ekstremister.

“Det er ved at være lang tid siden, vi har hørt noget til nazister og skinheads. Førhen marcherede de – og andre højre-ekstremister – i gaderne, mens de råbte slagord. Men det lader til, at den kampagneform i dag bliver betragtet som dybt forældet. I hvert fald syd for grænsen i Tyskland, hvor strategien er en helt anden.

I stedet for at råbe deres budskaber til folk, går den ekstreme højrefløj nu i dialog med borgerne. Særligt med et anti-muslimsk udgangspunkt.

»De forskellige partier og organisationer har en helt klar kampstrategi: De forsøger at fremstå som stuerene og møde folk i øjenhøjde via blogs og sociale medier som Facebook og Twitter. De vil nå borgerne – særligt de unge – på en dialogisk måde,« siger Rikke Peters, postdoc ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. …

Rikke Peters forskning tager udgangspunkt i det højreradikale miljø i Tyskland. Dér er nynazisterne konstant under pres fra det demokratiske samfund. … Presset fra demokratiet er muligvis årsagen til, at de højreorienterede i dag har skiftet kommunikationsstrategi. De klæder sig nu som andre politikere og ligner i det hele taget ’pæne’, borgerlige mennesker.

(Rikke Louise Peters, ph.d.-studerende; collage)

Et eksempel på det er organisationen ’Pro NRW’, der – under dække af at ville forsvare ytringsfriheden – vil uddrive islam fra delstaten Nordrhein-Westfalen. …

Når de højreekstreme klæder sig pænt og ikke marcherer i gaderne, kommer man let til at tro, at de slet ikke udfordrer demokratiet, som de gjorde tidligere.

»Det er let at sige, at det højreorienterede miljø ikke spiller den store rolle i dag. Der er jo ingen problemer med skinheads i gaderne. Men til gengæld er de andre steder, især på internettet, hvor de ikke er så synlige.«

»Tidligere havde retssystemet, politikerne og de almindelige borgere let ved at tage afstand fra de højreekstreme. Men på internettet og i de sociale medier kan de uimodsagt lufte deres anti-muslimske kerneideer,« siger Rikke Peters. …

I mange år har kernen i den ekstreme højrefløjs retorik været frygten for islams påvirkning af de vestlige samfund.

(Chris Holmsted Larsen, ph.d.studerende; Facebook)

De sociale medier er også en del af de danske højreekstremisters mediestrategi. Det fortæller ph.d.-studerende Chris Holmsted Larsen fra Institut for Kultur og Identitet på RUC, hvor han forsker i politisk ekstremisme i Danmark.

»… helt generelt ser vi faktisk den samme strategi i Tyskland og herhjemme: Den yderste højrefløj bruger internettet og de sociale medier meget aktivt.« …

Ud over ’Danskernes Parti’ nævner han også andre eksempler på, at det ekstreme højre følger samme strategi i Danmark som i Tyskland: Han fortæller, at bloggen ’Uriasposten’ er et debatforum for både ekstreme og mere moderate højreorienterede. Og ’Danish Defence Leagues’ Facebook-side er et godt eksempel på et sted, hvor højreorienterede kommer i kontakt med unge danskere.

»Mange går ind på deres side uden at vide, hvad der er for noget. Dér læser de nogle holdninger og trykker ’like’ til nogle ting uden at vide, hvem der står bag. Det kan blive indgangen til et højreekstremt netværk,« siger Chris Holmsted Larsen.”27. september 2012

Chris Holmsted: “Der er sket et ryk fra nationalsocialisme… til det, jeg kalder for nationalkonservatisme”

Posteringen er taget offline efter ophavsretslig krav fra Dansk Magisterforbund på vegne af Chris Holmsted Larsen.

Oploadet Kl. 15:09 af Kim Møller — Direkte link63 kommentarer


19. september 2012

PET og Københavns Politi anholder 14 venstreradikale for ‘hærværk’, herunder maling mod en politiskole

TV2 Online kan man læse, at otte ‘PKK relaterede’ fra ‘det kurdiske erhvervsmiljø’ er anholdt og sigtet, for siden 2009 at have støttet terrororganisationen Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) med 140 millioner kroner. PKK har de senere år nedtonet sit marxistiske udgangspunkt, men kæmper stadig for separatisme, hovedsageligt i det østlige Tyrkiet.

Om en måneds tid starter retsagen mod fem terrorsigtede venstreekstremister, der blandt andet andet slog til mod Politiskolen i Brøndby. Her en historie fra Ekstra Bladet – Her slog de til … med maling.

“I alt 14 personer blev anholdt i nat i et samarbejde mellem PET og Københavns Politi og sigtet for hærværk. De syv mænd og syv kvinder er i alderen fra 16 til 48 år, har PET oplyst. …

Politiet skriver i en pressemeddelse, at der konkret blev udført eller forsøgt udført hærværk mod følgende steder natten til i dag:

– Tre personer kastede maling mod tre køretøjer på Politiskolen på Artillerivej.

– Tre personer forsøgte at begå hærværk mod lokalpolitistationen i Hermodsgade.

– Fire personer lavede graffiti på flere forskellige bygninger i Gormsgade og Ægirsgade, herunder på Nordeas facade i Gormsgade, hvor der med spraymaling blev skrevet ‘Fuck kapitalisme’.”

Opdate. DR Online fortæller at aktivisterne er frustrerede, og citerer Rune Eltard-Sørensen (redaktør) og Chris Holmsted Larsen (forsker). Begge er veteraner på den venstreradikale scene, og eksperter i at bortforklare venstreadikale lovovertrædelser.

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side »

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper