11. august 2016

Medie problematiserer Exit-center: For meget fokus på islamisk ekstremisme, for lidt på højreradikale

Mandag problematiserede Radio24syv, at et nyoprettet ministerielt Exit-center fokuserede for meget på islamisk ekstremisme, og hermed overså højreekstremisme. De må have spurgt en del eksperter, for at kunne citere fem der er helt på linje. Kirstine Sin­clair, Tina Wil­chen Chri­sten­sen, Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen, Søren Ler­che, og Bjørn Ihler. Tre røde, en eks-AFA’er og en Breivik-overlever. Ingen problematiserede det manglende fokus på venstreekstremisme.

Førstnævnte afviste tilbage i 2003 at Hitz-ut-tahrir skulle være et problem, da islamisternes ord blot var retorik på linje med Sex Pistols tekster, og var en særlig islamisk form for Indre Mission. Sidstnævnte er tidligere medlem af halv-revolutionære Arbeidernes Ungdomsfylking, og er i dag mere aktivist end forsker. Højrefløjens ytringsfrihed skabte Anders Breivik er budskabet, let fortegnet. Kulturmarxisterne definerer en for dem brugbar virkelighed.

At det ikke drejer sig om at modvirke højreradikal vold, men om at friholde Islam for jihad‘isme og problematisere folkelig modstand mod masseindvandring, er indlysende. Et af eksemplerne på højreradikal vold er en morderisk iraner, en anden er Anders Breivik, der i dag kalder sig nationalsocialist. Som en bekendt skrev for nyligt: Når en muslim sværger troskab til Islamisk Stat og råber ‘Allahu-akbar’ under dåden, så er han psykisk syg. Når en excentrisk nordmand sværger troskab til et ikke-eksisterende Knights Templar-netværk, så er han… højreekstremist.

De sidste fem år har medierne tærsket langhalm på dansk højreradikalisme, og har fundet nix nada. Det er organisationer såsom Stop Islamiseringen af Danmark, Frit Danmark, ORG, Danish Defence League, Danerværn, Sons of Odin og senest De Sydfynske Herrer. Ingen konkrete eksempler på politisk motiveret vold, men tonsvis af advarende artikler. Søren Lerche, der henviser til ‘høj­re­ek­stre­mi­sti­ske Facebook-grupper’, begik ene mand mere vold i sin tid som militant venstreradikal, end danske højreorienterede har gjort hvilket som helst år siden Breivik. Fakta!

Pseudo-journalistik set på Radio24syv.dk – Eksperter: Danske myndigheder overser højreekstremismen (af Sofie Rye Wølhk og Thomas Foght)

“Bekæm­pel­sen af høj­re­ek­stre­misme i Dan­mark bli­ver over­set, fordi poli­ti­kere og myn­dig­he­der kon­stant taler om isla­misk ekstre­misme.

Det siger en række for­skere og fag­per­so­ner med ind­sigt i ekstre­misme til Radio24syv efter en som­mer, hvor Europa har været ramt af mili­tant ekstre­mi­stisk ter­ror, men hvor også Labour-politikeren Jo Cox blev myr­det af en mand med ny-nazistiske for­bin­del­ser, og hvor ni per­so­ner i tyske Mün­chen mistede livet, da en Anders Breivik-inspireret 18-årig mand gik til angreb.

Jeg synes, myn­dig­he­derne over­ser høj­re­ek­stre­mis­men, og den brede offent­lig­heds opmærk­som­hed på isla­mi­stisk ekstre­misme bety­der, at fæno­me­net over­dri­ves og trus­len over­vur­de­res,’ siger lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Kirstine Sin­clair, der har for­sket i isla­misme.

Samme toner lyder der fra social-antropolog, Tina Wil­chen Chri­sten­sen, der har for­sket i radi­ka­li­se­ring.

Jeg synes ikke, man fore­byg­ger radi­ka­li­se­ring på begge fløje, fordi man taler om det som et ensi­digt pro­blem. Man foku­se­rer hele tiden på islam, mus­li­mer og isla­misk ter­r­o­risme, og jo mere man foku­se­rer på islam som noget nega­tivt, jo flere unu­an­ce­rede for­kla­rin­ger vil folk få om, hvem de andre er,’ siger hun til Radio24syv.”

(Vildtvoksende Dueurt i nærværende bloggers baghave, 11. august 2016)

“Vi har en ten­dens til, at vi ikke vil erkende, at den stør­ste fare lig­ger her­hjemme i vores egen bag­have.” (Hans Jørgen Bonnichsen)5. december 2015

Tidl. venstreradikal ‘unge-mentor’ brugte kriminelle som privat vagtværn ved Grundtvigs Højskole…

Kort før Søren Lerche med sin bog sprang ud som tidligere venstreradikal med en kriminel fortid, modtog jeg et brev fra en advokat på vegne af en mand jeg i en tidligere post – med BT som kilde, omtaler som ‘Doktoren’. Han spiller en central rolle i Lerches bog (‘Oliver’), og der er tilsyneladende store følelser på spil for de involverede. Det er næppe politiske modstandere/kampfæller Lerche er bange for. To kommuner har opsagt samarbejdet med Søren Lerche, efter Ekstra Bladets afsløring, og han er pt. sygemeldt – Kriminelle agerede vagtværn for profileret bande-ekspert.

“Han bryster sig af at hjælpe unge ud af det kriminelle miljø, men Søren Lerche, der er leder af den private NGO Fryshuset Danmark, er nu kommet i modvind, efter at han under udgivelsen af sin bog Autonom, Pusher, Mentor, tilsyneladende har benyttet sig af et privat og ulovligt vagtværn bestående af unge med tilknytning til bandemiljøet.

Ekstra bladet erfarer, at den fremtrædende unge-mentor, højskolelærer og bande-ekspert i en periode på to uger, efter udgivelsen af sin bog om det autonome miljø og sin tid som hash-pusher, benyttede sig af vagtværnet, der gik på natlige patruljer i området omkring Søren Lerches lærerbopæl på Grundtvigs Højskole i Nordsjælland.

Mentorens personlige vagtværn blev organiseret, da Lerche angiveligt frygtede hævn fra enten nynazister, hashkriminelle eller sine tidligere autonome fæller, der omtales i erindringsbogen. … Vagtværnet blev angiveligt også ’sendt i byen’ for at afskrække eventuelle fjender, der måtte føle sig krænket i forbindelse med bogudgivelsen.”

(Email sendt til undertegnede på vegne af ‘Doktoren’, kort før bogens lancering, 15. oktober 2015)

Oploadet Kl. 02:11 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


21. oktober 2015

Enhedslisten-MF’er Pelle Dragsted erkender clearing: Jeg har læst udkast til bogen inden publiceringen

Enhedslisten-MF’er Pelle Dragsted optræder i Søren Lerche-portrættet som værende ‘Niels’, en belæst fyr han han så lidt op til. Har man lidt kendskab til miljøet, så fremgår det klart, at detaljer der involverer kendte folk som Dragsted, er clearet med dem på forhånd. Et forhold Ekstra Bladet nu bekræfter – Tidligere medlemmer af nazi-tæskehold: Autonom forfatter lyver om fortiden.

“… bogen bygger på en virkelighed, der udelukkende er konstrueret af Søren Lerche, lyder kritikken fra tidligere medlemmer af det autonome miljø.

– Det virker, som en bevidst renselsesprocess. Den ene skal opnå sin ministerpension, den anden vil forsage sine dæmoner fra fortiden, lyder kritikken fra medlemmerne, der af hensyn til deres egen plads i miljøet ikke ønsker at stå frem med navn.

Ifølge de tidligere medlemmer, som også deltog i tæskeholdets aktioner, var det ordfører i Enhedslisten Pelle Dragsted, der ofte organiserede demonstrationer, og i den forbindelse også foretog rejser til Latinamerikanske modstandsgrupper for at få inspiration til aktionerne.

… Pelle Dragsted afviser, at han bevidst skulle være udeladt i Søren Lerches bog.

– Jeg har ikke fået særbehandling i den her bog. Jeg er med på lige fod som alle andre…, lyder det fra Pelle Dragsted.

Ifølge Dragsted er han dog blevet kontaktet af Søren Lerche og har læst udkast til bogen inden publiceringen.

(Anbefales: Bent Blüdnikow i Berlingske, 19. oktober 2015: … Venstreekstremist forklædt som idealist)

Citater.

“Af og til kom Søren også i Børnehuset i Sankt Peders Stræde 17 i Indre By. … De fleste af de unge var et par år yngre end Søren. Men Niels var på hans egen alder, og Søren lærte ham at kende som en velargumenterende og belæst fyr, som han så lidt op til. Niels holdt foredrag for de andre unge i Børnehuset om marxisme og havde rejst i Sydamerika. Han havde også været aktiv i organisationen Børnemagt og havde været med til at opbygge den militante antinazistiske bevægelsen Antifascistisk Aktion i 1992.” (s. 32f)

“En forårssøndag ved tolvtiden gik Søren ind ad porten i Studiestræde 24 i Indre By. Til venstre i stueetagen lå et natværtshus for bøsser, til højre havde Enhedslisten kontor, mens ugeavisen Den Røde Tråd havde redaktionslokaler på første sal. Han skulle deltage i et redaktionsmøde på et nyt autonomt tidsskrift, der snart skulle udkomme. … En anden artikel handlede om de omfattende strejker mod privatiseringen af busdriften i Esbjerg… ‘… Vi må ikke lade dem trumfe alt igennem, bare fordi de borgerlige politikere og domstole har talt,’, sluttede Søren artiklen, der var illustreret med fotos af en pistol og ni mm-patroner og billedteksten ‘I ved nok!!!’. Søren fik ros for sine artikler, bl.a. af Niels…” (Om ‘Propaganda’, alias ‘Soran’, s. 52ff)


Søren Lerche: Vi tæskede nazi-skinhead med et baseball-bat, han viste sig blot at være ‘en flyttemand’

Når man læser bogen om Søren Lerche, så får man det indtryk at det næsten var gratis at være voldelig venstreradikal. Chancen for at få en dom var minimal, og medierne gik aldrig tæt på dem. Et overfald på to nazister blev i Berlingske Tidende beskrevet som dramatik udenfor retssalen (s. 19), og der var ret så mange der skulle tæskes under ‘Dø nazisvin’-råb. Fra BT – Ny bog afslører: Autonomt tæskehold opsøgte nazister og gav dem tæsk.

“Søren Lerche fortæller i bogen, hvordan han i 2000 fik besked på at overfalde en gruppe svenske medlemmer af Blood & Honour, der var mødt op i Københavns Byret. Overfaldet endte med, at tæskeholdet jagtede to svenskere ind i en tæppeforretning, hvor de fik tæsk så blodet sprøjtede.

Andre gange gik det ud over helt tilfældige mennesker, som tæskeholdet forvekslede med nazister. I 2000 blev tæskeholdet ringet op af en panikslagen autonom, der sagde at der stod en skinhead med nazijakke og baseball-bat foran hans dør. Søren Lerche og hans venner stormede derhen og bankede manden med hans eget baseball-bat.

‘Jeg hev ham væk fra lejligheden og sparkede og slog ham, mens han rullede ned ad trappen. Det var helt sindssygt, for han kunne være blevet slået ihjel,’ fortæller Søren Lerche i bogen.

Det viste sig, at offeret var en flyttemand der havde sin arbejdsjakke på. Han ville have den autonome til at skrue ned for musikken.”

Oploadet Kl. 06:12 af Kim Møller — Direkte link25 kommentarer


20. oktober 2015

Søren Lerche taler ud: ‘Autonom, Pusher, Mentor’ (2015) – Bl.a. om organiseret politisk vold…

Jeg er halvvejs gennem bogen, og der vil komme meget mere om den på Uriasposten. For selvom den er skrevet af Ulrik Dahlin (tidl. Kommunistisk Arbejderparti), og Søren Lerche forsøger at holde venstreradikale kampfæller i og udenfor Antifascistisk Aktion anonyme, så er det i praksis en umulig opgave.

Det siger sig selv, at en bog der dedikerer et helt kapitel til AFA-kollektivet Bumzen, nødvendigvis må kaste interesssante ting af sig.

Første sidehistorie er AFA-tæskeholdets samarbejde med Demos, der i disse år ofte blev brugt af de danske medier som kilde til højrefløjens voldelighed. Demos‘ stedfortrædervold, burde ikke overraske nogen. Det er naturligvis ikke tilfældigt at to aldrede Demos-kommunister flankeres af en kampklar Mads Bjerre Mouritzen, der i øvrigt konverterede til Islam nogle år senere.

En anden sidehistorie i bogen er Søren Lerche tætte kontakt med indvandrere på Nørrebro, og det faktum at han var med til at planlægge Islam Channels store ‘islamofobi’-arrangement i Bella Centret, maj 2006. Han talte lidt med Abdul Wahid Pedersen, læste lidt i Koranen, men konverterede trods alt ikke. En tredje sidehistorie kunne være Søren Lerches forhold til marxistiske terrororganisationer.

Søren Lerche blev antiradikaliseringsekspert, selvom han efter eget udsagn ikke lærte at stave, og skulle han se lidt indad, så kunne han passende gå i rette med forældregenerationens kommunisme. I bogen nævnes Det Fri Gymnasium som værende en form for paradis, men det var jo sådan set her at radikaliseringsprocessen startede. Normerne forsvandt, anarkismen blomstrerede.

Fra Ekstra Bladet – Manden bag De Brune Bude: Jeg var hårdkogt kriminel (kræver login).

“Året er 1995, og en demonstration mod finansloven er endt i en eksplosion af hærværk på Københavns Kommunes Arbejdssekretariat i Abel Cathrines Gade på Vesterbro. … Dér mellem molotovcocktails, knipler og tilråb kaster Søren Lerche sin første brosten mod en politibetjent.

Stenen er blot en lille brik i den gradvise radikalisering, Søren Lerche siden gennemgår fra autonom til nazi-jæger og senere hårdkogt kriminel pusher. … Sammen med en håndfuld venner bliver han en del af et tæskehold, der drevet af fascinationen af vold agerer som spydspidsen under slåskampe og demonstrationer. …

I bogen ‘Autonom, Pusher, Mentor’ giver Søren Lerche et indblik i de autonome aktioner og vejen videre som hashkriminel.

En række nøglepersoner fra miljøet bliver holdt anonyme i bogen, hvor der blandt andet fortælles om røveriet af en hashtransport samt et overfald på en uskyldig flyttemand, som bliver forvekslet med en nazist.

– Man udfører ikke den her type kriminalitet alene.

Det betyder selvfølgelig, at jeg har været nødt til at nævne andre personer, men jeg har gjort det under falske navne, forklarer Søren Lerche, der også har måtte undlade voldsepisoder og andre aktioner af hensyn til sin egen sikkerhed.

(Ekstra Bladet, 19. oktober 2015: “… en svensk nazist fra den højreekstreme organisation…”)

Søren Lerche og tæskeholdet udførte i slut-90′ erne og frem til starten af nullerne en række overfald på nazister.

– Vi opfattede dem ikke som individer med et liv og en historie.

Vi så dem som en gruppe, der lavede overgreb på minoriteter, og hvis vi ikke bankede dem ned, så ville de få overtaget, forklarer Søren Lerche om de overfald på personer fra nazi-miljøet, han aldrig juridisk blev straffet for, men som han i dag væmmes ved.

Det autonome tæskehold tog på eget initiativ på smadre-togter, men ifølge Søren Lerche var det blandt andet informationer fra den venstreorienterede forening Demos, der ledte tæskeholdet på sporet af nazisterne.

– … i havde en kontakt derfra, som hev fat i tæskeholdet, når der var noget, vi skulle handle på.”

(Uriasposten, 2014: Søren Lerche Mørck… dansk ekspert i EU’s ‘Radicalisation Awareness Network)

“… for mig er processerne og relationerne, der er interessante i den her bog, og ikke hvem der har gjort hvad.” (Ulrik Dahlin, forfatter)

“Det her er min historie om min radikalisering. Jeg har ikke været interesseret i at fortælle andres historie. … Mit ærinde har ikke været at hænge nogen ud, men i højere grad at beskrive min egen historie.” (Søren Lerche, tidl. autonom)13. februar 2014

Søren Lerche Mørck, dømt venstreradikal – og dansk ekspert i EU’s ‘Radicalisation Awareness Network’

Som jeg omtalte for et par dage siden, så er en af gadeplansmedarbejderne i Comeback Consult netop fængslet, for afpresning begået to dage efter han stod frem som rollemodel i TV2 Nyhederne. Blandt forskerne der de senere år har støttet ansættelse af tidligere kriminelle er blandt andet DPU-lektoren Line Lerche Mørck og hendes bror Søren Lerche, der har en uddannelse i ‘kommunikation, kultur- og sprogmødestudier’ fra RUC.

Urias-læsere vil huske sidstnævnte som værende Søren Lerche Mørck, der tilbage i 2004 blev dømt i sagen mod De Brune Bude, blandt andet sammen med den venstreradikale Tønder-gymnasielærer, der fornyligt blev sigtet for mord. En anden dømt i sagen er Esben Plenge, der i forvejen havde dom for Homoaktions brandattentat mod Grethe Løgstrup, fire år tidligere. Plenge, der købte benzin til bomben og agerede flugtchauffør, havde et nært forhold til Søren Lerche Mørck, der ifølge kilde også havde adgang til flugtbilen.

(Søren Lerche Mørk i Hvordan motaibeide antifeminsme og høyre-ekstremisme“, 2012)

I dag underviser Søren Lerche Mørck på Grundtvigs Højskole, hvor han har stået for flere antiradikaliseringsprojekter for professionelle, herunder en stort anlagt konference forrige år med eksperter såsom René Karpantschof (tidl. Blekingegadestøtte) og Muhammed Gelle (tidl. kommunist), og – meget apropos, beretning fra ‘anonym’ venstreradikal der fortalte om sine år med “overfald på nazister, brandattentater og gadekampe”.

Lerche Mørck er tillige tilknyttet EU-Kommissionens ‘Radicalisation Awareness Network’ (RAN), der er nedsat af den svenske EU kommissær Cecilia Malmstrøm, blandt andet med det formål at bekæmpe hjemmesider der gør i “black and white thinking, distance/alienation, and dehumanisation” (s. 2). Eksemplerne er lige efter som man kunne forvente – tre rettet mod højreradikale og nazister (German Neo-Nazi video, UK Far Right Social Network Community Page, Global White Power Chat Forum) og to rettet mod islamistiske sider (Islamist content, Digital flash mobs on Al Jazeera Talks forums). Intet om venstreradikalisme.

RAN’s opgave er blandt andet at facilitere “counter-messaging via Internet” (ec.europa.eu), og der henvises til exitprogrammer for højreradikale med navne såsom ‘Exit Sweden’ og ‘Exit Deutschland’ samt samarbejde med engelske Hope Not Hate, en Redox-lignende gruppering der har sit udspring i venstreradikale Searchlight der blandt andet advarer mod counterjihadisme og fundamentalistisk Kristendom i Teaparty-bevægelsen.

Set herfra er det svært ikke at betragte ekstremismeforskningen som en slags offentligt finansieret exitprogram for venstreradikale.

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper