27. august 2016

Eksperter om stenkastere: Har haft løse rammer under opvæksten, måske opdraget af aupairpiger…

Natten til mandag blev der kastet sten fra en motorvejsbro i Silkeborg, og torsdag blev der tre steder på Sjælland kastet med sten fra broer. Fra en bro over Sydmotorvejen ved Køge, fra en bro over Hillerødmotorvejen ved Tingbjerg, samt i Rødovre ved Avedøre Havnevej. Signalementerne er sparsomme, og lyder ‘en gruppe unge i 16års-alderen’ og ‘to mørkklædte personer’. Værste episode foreløbigt, gik ud over en 77-årig mand, der fik smadret bilens soltag, da han kørte under broen ved Ruten/Høje Gladsaxe vej i Tingbjerg.

Der er ingen anholdte, men så er det jo godt der findes eksperter. Her citeret fra BT – Psykiater om stenkaster: Rigmandssøn kan stå bag.

“Endnu er ingen blev pågrebet, og derfor er alle formodninger om gerningsmændenes profiler indtil videre rene hypoteser…

Både Henrik Day Poulsen og Jørn Beckmann mener, at der kan være tale om personer, der har haft meget løse rammer under opvæksten. Hvor forældrene af forskellige grunde har haft svært ved at anvise, hvordan man opfører sig og har respekt for andre mennesker.

‘Hvis far og mor aldrig har været der, enten i fysisk forstand eller i psykologisk henseende, kan det sagtens føre til, at man får det her forvrængede syn på andres liv. Her skal man bare være opmærksom på, at fraværende forældre ikke udelukkende findes blandt misbrugere, dårligt integrerede indvandrere og tatoverede brian’er. De findes også socialgruppe 1, hvor der jo er forældre, der altid er på rejse og overlader børnene til aupairpiger. Manglende rammer og opdragelse finder du også i de højeste sociale lag, og derfor skal man ikke bare lede efter gerningsmændene i Tingbjerg eller på Nørrebro,’ siger Henrik Day Poulsen.”

(Motorvejsbro på Ruten, Tingbjerg)

Oploadet Kl. 19:15 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


28. november 2013

Homoseksuelle Henrik D. Poulsen.: “Jeg kan stadig mærke min velfortjente straf, når jeg trækker vejret.”

“… det eneste der fremmer en nationalkonservativ dagsorden er konsekvenserne af den førte politik.”, skrev jeg for nogle dage siden i privat besked. Herunder en sarkastisk kommentar fra Berlingske af psykiater Henrik Day Poulsen – Falliterklæringen (bag betalingsmur).

“Den tirsdag aften i Vollsmose ændrede alt for mig. En digter på 18 år skulle læse digte op og fik samme politibeskyttelse som Barack Obama. Nu forstår jeg det hele og vil sige tak.

Tak til Poul Nyrup Rasmussen for at have lagt grunden til for den udlændingepolitik, der har medført, at så mange danske statsborgere vil slå den muslimske Judas Yahya Hassan ihjel.
Tak til Folketinget for palæstinenser-særloven i 1990’erne. Det var en rigtig god ide, der skabte arbejdspladser i både politiet og kriminalforsorgen.
Tak til de danske medier for følelsesporno og særlov om 1.000 udviste børn fem dage før kommunalvalget. …

Tak til Anna Mee Allerslev for at sætte jøderne på plads i din mangfoldighedskampagne i København. …

Tak til den unge indvandrer, der i 2000 ville overfalde mig, fordi jeg havde skriggrønne Versace jeans på og var på vej til den daværende homoklub Pan. Min iranske ven, der er mørk som en sort oliven, reddede mig. Men i stedet fik jeg i 2013 den afklapsning, som jeg fortjener, da jeg og min mand i september på vores bryllupssaften over for Hotel Nimb blev nægtet at blive kørt hjem af en udenlandsk taxachauffør, fordi vi er homoseksuelle. Da jeg tog hans visitkort som bevis for diskrimination, blev jeg overfaldet af fire andre chauffører, der tog visitkortet tilbage og trykkede mit ribben. Jeg kan stadig mærke min velfortjente straf, når jeg trækker vejret.

Nu forstår jeg meget bedre, hvorfor Yahya Hassan ikke må læse digte op. Det er mig, Inger Støjberg og alle de andre, der lever i et parallelsamfund og er dårligt integrerede. Vollsmose er det virkelige Danmark.

Hvis Leonardo Da Vinci levede i dag, ville han male Den Sidste Nadver med Hassan som Judas. Nå nej. Da Vinci er jo en fucking bøsserøv. Undskyld.”31. juli 2013

Psykiater om kriminelle unge muslimer: “… hele tilværelsen er en kamp mellem Danmark og islam”

Psykiater Henrik Day Poulsen taler meget bekvemt om ‘radikal islamisme’, men rettroende muslimer havde været mere præcist. Psykolog Nicolai Sennels har sagt det samme siden 2009, og har som konsekvens heraf måtte opgive sit arbejde for Københavns Kommune. Fra BT – Kendt psykiater: Derfor skaber islamisme kriminalitet.

“Radikal islamisme er en reel og voksende trussel mod det danske samfund, og det er på tide, at politikerne vågner op. Sådan siger retspsykiater og forfatter Henrik Day Poulsen, der står bag en bog om fanatisme og jævnligt møder islamismen i sit arbejde med kriminelle.

Den erfarne retspsykiater støtter den tidligere islamist og prædikant Ahmed Akkari, som i går i et opsigtsvækkende interview i BT advarede mod sine gamle trosfæller. … Troen bruges til at retfærdiggøre lovbrud og angreb på danske interesser og værdier, fortæller den tidligere imam, og det billede genkendes af Henrik Day Poulsen.

– Når vi undersøger kriminelle unge med indvandrerbaggrund, spiller islamisme ret ofte en rolle. De har fået indprentet et fuldstændig fordrejet verdenssyn, hvor det direkte eller indirekte er o.k. at begå vold eller røve en bank, fordi hele tilværelsen er en kamp mellem Danmark og islam, hvor de er på den gode side. Og når de bliver anholdt og straffet, tror de igen, det er udtryk for den kamp. At det er på grund af racisme.

De kan simpelthen ikke se, at det, de har gjort, er forkert. Det er meget svært at bekæmpe kriminalitet, som sker med det udgangspunkt, og derfor er det en enormt farlig udvikling, siger Henrik Day Poulsen. …

Han sammenligner hvervemetoderne med dem, der findes i rockermiljøer, terrorgrupper og tidligere tiders rædselsregimer.

– Rent psykologisk er det fuldstændig det samme, der sker i de forskellige miljøer. Man finder mennesker, der har svært ved at forstå og tackle verden og udstyrer dem med en enkel og unuanceret forklaring på alt. Samtidig giver man dem et tilhørsforhold til et broderskab, som bekræfter den opfattelse og fungerer som et skjold mod alt det forvirrende. Da Hitler fortalte tyskerne, at de var alle andre overlegne, og at alle ulykker var jødernes skyld, brugte han præcis de samme principper, som islamisterne bruger i dag. Nu er ulykkerne bare danskernes skyld, siger han.

Oploadet Kl. 12:35 af Kim Møller — Direkte link41 kommentarer


10. februar 2011

Henrik Day Poulsen: Dårlig integration er ikke en sygdom og bør ikke give førtidspension

Kronik i gårsdagens Berlingske Tidende af Henrik Day Poulsen – Indvandrere fanget på førtidspension.

“Jeg har siden 2005 foretaget et stort antal psykiatriske lægeundersøgelser af indvandrere, som ansøgte om førtidspension. Et mindretal var klart traumatiseret og havde modtaget behandling for PTSD uden effekt. Behandlingen havde ofte bestået i langvarig psykoterapeutisk behandling i private organisationer, der blev betalt af det offentlige. Nogle gange blev patienterne holdt i årelang behandling, hvor man konstant fokuserede på deres traume, hvilket i sig selv kan forværre deres tilstand i stedet for at se fremad og fokusere på at komme i arbejde, integrere sig og blive en del af det danske samfund.

Flertallet af de indvandrere, der blev henvist til undersøgelse, havde ikke været udsat for oplevelser, der berettiger til diagnosen PTSD. De led heller ikke af anden alvorlig psykisk sygdom. Deres primære problemstilling var af social karakter, hvor problemer med integrering i Danmark, herunder dårlige danskkundskaber, var hovedårsagen til, at de ikke havde været i arbejde i mange år. Det betegnes hos psykiatere for akulturationsvanskeligheder og er ikke en sygdom, men et socialt fænomen.

Mange af de henviste var familiesammenførte og havde således ikke haft flygtningestatus og var ankommet til Danmark under helt normale omstændigheder…

For kvindernes vedkommende havde de ofte født en del børn, og det havde holdt dem uden for arbejdsmarkedet. Idet de i Danmark modtager børnecheck, vil flere børn også betyde højere indtægt på linje med mange ulande, hvor mange børn sikrer indkomsten og alderdommen. Som et standardspørgsmål inkluderede jeg også, hvad deres egen mor havde lavet, og i over 90 procent af tilfældene havde moren altid gået hjemme og blevet forsørget af manden. Det vidner om en kultur, hvor kvinder ikke skal arbejde, og indvandrekvinderne bliver i Danmark mødt med et krav om at arbejde, som de (og ikke mindst deres mand) ofte slet ikke forstår og finder unaturligt.

I visse tilfælde var der tale om ren svindel, hvor den undersøgte forsøgte at spille syg for at opnå førtidspension…

Den danske velfærdsmodel blev skabt i en periode med en meget homogen befolkning, der alle kom fra samme kulturkreds. Globaliseringen og deraf den massive indvandring fra ikke-vestlige lande betyder, at vi i dag står med personer, som ikke forstår baggrunden for velfærdsmodellen. De kommer fra et samfund uden socialhjælp og hvor man skal kæmpe for at overleve. De oplever sig marginaliseret i Danmark og integrerer sig derfor ikke. Når man lever et liv i et parallelsamfund på kontanthjælp suppleret af børnechecks og andre tillægsydelser, der set med hjemlandets øjne gør dem til meget velhavende, er det ikke overraskende, at nogle indvandrere ikke ser noget særlig incitament til at lære dansk og komme i arbejde. Når man så efter mange år presses af Jobcentret til at komme i arbejde, opleves det ofte helt uforståeligt og uretfærdigt.

Det kan medføre, at man udvikler tristhed, smerter i kroppen, hovedpine og andre symptomer, som hverken den praktiserende læge eller speciallæger kan finde nogen forklaring på. Socialrådgiveren har forgæves forsøgt at aktivere, og når de endelig går til psykiater, viser det sig, at de ikke fejler noget psykiatrisk. De har ‘blot’ akulturationsvanskeligheder. Udredning hos læger og psykologer har ofte taget mange år, hvor indvandreren har fået udbetalt offentlige ydelser uden at arbejde…

Så længe man ikke forstår, at et velfærdssamfund kun kan eksistere, hvis man er solidarisk, hvis hver yder sit og ikke sygemelder sig uden grund, opnår man intet. Det kræver mod og stor anstrengelse af de medarbejdere i kommunerne, som står med de svært integrerbare indvandrere. Der findes ingen hurtig løsning…

Vi gør vores indvandrere en bjørnetjeneste ved at sende dem rundt i sundhedssystemet og tro, at de lider af PTSD, blot fordi de kommer fra Mellemøsten eller Somalia. Som læge er det vigtigt at fastholde, at dårlig integration ikke er en sygdom og ikke skal fejldiagnosticeres som PTSD eller anden psykiatrisk sygdom.”

Mere.

“Jeg har mødt folk på 30 år, der har en livsambition om at få tilkendt førtidspension. Det kan vi ikke leve med.” (Naser Khader i Jyllandsposten, 7. februar 2011: Flertal vil revurdere førtidspensioner)

Oploadet Kl. 15:32 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


19. januar 2010

Psykiater Henrik Day Poulsen til afviste irakiske asylansøgere: Rejs hjem for børnenes skyld

Berlingske Tidendes Lene Frøslev, forsøger idag med artiklen Store psykiske problemer hos asylbørn, at holde den store asyl-gryde i kog. Her lidt fra lørdagens kronik i samme avis af psykiater Henrik Day Poulsen – Asyl til alle psykisk syge?

“I denne uge har en af hovedhistorierne været en undersøgelse fra en række psykiatere, der tilsyneladende har vist, at 20 ud af 21 børn af de afviste irakiske asylansøgere er psykisk syge… Jeg bemærker her, at undersøgelsen er foretaget af psykiatere, der tidligere i offentligheden ikke har forholdt sig upartisk til de afviste asylansøgere, hvorfor undersøgelsen næppe kan betragtes som objektiv… Psykiater Bente Rich har, som jeg i et tidligere indlæg i Berlingske Tidende har påvist, udtalt sig yderst problematisk og slynget om sig med urimelige beskyldninger om, at danske læger og det danske samfund anvender tortur over for asylansøgere. En undersøgelse, som en sådan psykiater har forfattet, bør læses meget kritisk for at sikre sig, at Bente Rich og hendes medforfattere ikke er ude i et politisk ærinde forklædt som læger…

For børn af forældre, der søger om asyl i Danmark og som pga. forældrenes mangeårige kamp for at opnå asyl på trods af flere afslag herpå, behøver man ikke at være læge eller psykolog for at indse, at dette er en ekstrem belastning for børnene.

Disse forældre pålægger efter min mening deres børn et urimeligt pres, som forventeligt hos nogle vil medføre psykisk sygdom enten i lettere eller i sjældnere tilfælde sværere grad, som vist i den aktuelle undersøgelse…

Hvis svært psykisk syge personer opholder sig i Danmark, bør de tilbydes behandling i henhold til landets love. Det er også klart Lægeforeningens holdning. Men det er efter min mening ikke det samme som at man automatisk skal tildeles asyl. Udlændingeservice vurderer sager om tildeling af humanitær opholdstilladelse efter hvad Folketinget har bestemt. Det skal hverken læger, flygtningeadvokater eller medier blande sig i…

Jeg bemærker her, at de pågældende psykiatere til den omtalte undersøgelse slet ikke forholder sig til forældrenes ansvar. Det er nemlig forældrene og ikke det danske samfund, som er skyld i disse børns psykiske lidelser…

Jeg vil derfor slutteligt appellere inderligt til asylforældre, der har fået afslag på asyl, om ikke at anvende deres børn i en urimelig kamp mod de danske myndigheder… Derfor: vælg at rejse hjem for jeres børns skyld, inden de tager mere skade.”

(Henrik Day Poulsen i Deadline, 17. januar 2010)

Mere på Snaphanen om Bente Rich, der i 2006 modtog en pris af Socialpolitisk Forening, for hendes medvirken til at ændre vort ‘menneskesyn’.

Oploadet Kl. 14:32 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


24. november 2008

Jalousidrab & æresdrab

Jyllandsposten indledte igår et tema om jalousidrab, og over fem sider under overskriften Når kærligheden dræber, gennemgås 29 mord hvor “det har været opgør mellem samlevende”. Jyllandsposten vil gerne sammenligne jalousidrab med æresdrab, og det lykkedes ikke helt, men så kan jo bare nedtone eksperternes forbehold og lade de øvrige medier opstramme det hele. (apologetiske historier fra Jyllandsposten og Berlingske Tidende bliver ALTID citathistorie via Ritzaus Bureau).

“‘Alle mennesker har selvfølgelig prøvet at være jaloux. Men i nogle tilfælde går det over i jalousiforrykthed, hvor man ikke tåler, at kvinden er uden for hjemmet. Man kan sige, at man går fra normalvarianten til psykisk afvigelse til egentlig sindssygdom,’ siger Henrik Day Poulsen, der også vurderer at stoffer og alkohol kan have en indflydelse, når jalousien ender i drab…

De senere år har der været meget fokus på de drab, der sker i indvandrerfamilier, når manden mister status eller anseelse, fordi konen forlader ham. Det er kulturelt betingede drab.

I danske familier kan den mistede status, også udløse drab. Nogle mænd har fortsat den opfattelse, at fordi de er manden, så er det dem, der har styr på økonomien og bestemmer over familien. Hvis kvinden så finder en anden, ser manden det som et nederlag…

‘Nogle mænd ser det, som om deres mandighed tages fra dem eller i det mindste bliver udfordret. Man kan sige, at en del af det er det samme, som vi ser i de såkaldte ‘æresdrab’. Psykologien er den samme. De danske mænd tænker på samme måde som mange indvandrermænd, hvor man føler, at man ikke kan leve med ydmygelsen. Dog er der andre kulturelle forskelle, der spiller ind,’ siger Henrik Day Poulsen…

Drabschef og vicepolitiinspektør i København Ove Dahl vil ikke bruge termen ‘æresdrab’, når danske mænd dræber deres koner, fordi den vækker andre associationer.””

To eksperter citeres. Den ene mener ikke man kan kalde jalousidrab for æresdrab – den anden finder sammenligningen brugbar med forbehold.

Jalousimord og æresdrab er vidt forskellige ting. Mord vil altid forekomme, og kærlighed/tryghed er en del af basen i Maslovs behovspyramide, så selvfølgelig begås der mord motiveret af kærlighed/jalousi. Jalousidrab har kun en gerningsmand, begås typisk i affekt, og motivet er altid egeninteresse. Efterfølgende selvmord/selvmordsforsøg er ikke ukendt, og morderen fortryder typisk sin handling umiddelbart efter. Æresdrab involverer ofte flere gerningsmænd, er ofte planlagt helt ned i detaljen, og gerningsmændenes motivation er storfamiliens ære. Gerningen fortrydes kun undtagelsesvis.

Nuvel, som altid når medierne fortæller om dansk kriminalitet, bliver man nødt til at se nærmere på de konkrete sager. Ud af de 29 drab Jyllandsposten opridser, har det ikke været muligt at finde drabsmandens identitet i 5-10 af sagerne. Otte af sagerne kort fortalt…

Carni Hanskjær-Hansens kæreste var polak, Shno Mahmood Abdallahs mand var en irakisk kurder, “xy”´s mand var en 39-årig iraker (han dolkede hende i en isenkramforretning), Mourafrouz Mourssa´s mand var en 27-årig iraner, Katja Fromberg Larsens kæreste Srdjan Dimic er sigøjner fra det tidl. jugoslavien, Mette Marie Storms kæreste var den 22-årige libaneser Taher Ramade, Samira Sleimann blev smidt ud fra 12. etage i Gellerup-planen i Århus af sin muslimske mand, Marian Tolaj blev dræbt af sin jugoslaviske mand Gani Tolaj…

Det afgørende må være hvorvidt mændene gør det for andres skyld eller sin egen. Er motivet jalousi vil en psykolog eller en samtale kunne have løst problemet. Myrder man for andre, er det en opgave man påtager sig af religiøse-kulturelle årsager.

Medierne skrev.

 • 22/11-08 DR Online – Danske mænd dræber for at redde æren.
 • 23/11-08 P4 København – Alle kan begå æresdrab.
 • “… det er en misforståelse, at æresdrab kun forekommer i indvandrerfamilier… Kun når manden har indvandrerbaggrund, kalder vi det “æresdrab”, men ifølge psykiater Henrik Day Poulsen, er det nøjagtig det samme, der driver danske mænd og indvandrermænd til at slå deres kvinder ihjel.”

 • 23/11-08 Avisen.dk – Danske mænd begår æresdrab .
 • “Dermed er det altså ikke kun i indvandrerfamilier, at mænd myrder deres koner eller ekskoner for at redde stolthed og ære… Psykologien bag er den samme. De danske mænd tænker på samme måde som indvandrermænd, der føler, at de ikke kan leve med ydmygelsen, hvis konen går,” siger psykiater Henrik Day Poulsen. Det samme mener to af landets mest erfarne drabsefterforskere.

  Mere.

 • 21/11-05 TV2 Online – Kronologi over æresdrab i Danmark.
 • Oploadet Kl. 15:19 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper