26. oktober 2007

Lars Torpe: Sammenhængskraften er kun god hvis den er multikulturel

Det går sikkert med social kapital-begrebet som det gik med ‘islamisme’. Først afviser eksperterne nødvendigheden af begrebet, og når virkeligheden så har trængt sig på i nogle år, så annekterer man begrebet og definerer det efter forgodtbefindende. Et meget typisk indslag i Orientering, onsdag i denne uge.

 • 24/10-07 Orientering – Sammenhængskraft er et magisk ord.
 • Fra omtalen af indslaget (der i sin helhed er et angreb på Foghs ønske om sammenhængskraft)…

  Sammenhængskraft” er et ord med en næsten magisk virkning, for så snart en dansk politiker har lovet at arbejde for en større sammenhængskraft i det danske samfund, ja så må enhver kritik forstumme. Et sammenhængende samfund er bedre end et samfund der ikke hænger sammen, men hvad der præcist skaber mere eller mindre sammenhæng er der mange meninger om. Vi ser på et par af dem…”

  P1 valgte at kontakte Lars Torpe fra Ålborg Universitet, og det var mere underholdende end egentligt oplysende. Han skelnede stramt mellem ‘bonding’ og ‘bridging’. Det første var forkert – den naturlige sammenhængskraft i form af kulturelt tilhørsforhold. Det andet var godt – at bygge bro på tværs af etnicitet. Konklusionen lå længde i luften, og så kom den ~ Nationalisme hæmmer sammenhængskraften…

  Ingen gode blogcitater fra Torpe – værst var Karen Sechers påtagede opsummeringer.

  I noget undervisningsmateriale lagt online af Torpe kan man meget sigende finde pointerne under denne overskrift…

  Kritik af Putnam:

  1) Kan være forskellige former for social kapital. Ikke al social kapital er godt – demokratisk set.

  2) Overbetoner betydningen af horisontale netværksrelationer for genereringen af social kapital. Overser statens betydning.

  Forskellige former for social kapital:

  Bonding social kapital: Stærke bånd mellem medlemmerne indenfor gruppen evt.kombineret med opbygning af en ”vi-følelse” eller indre solidaritet på baggrund af en personlig, interessemæssig eller kulturel identifikation.

  Bridging social kapital: Svagere interne bånd og en bredere interaktion med omverdenen, hvor der dannes relationer på tværs af sociale grupper og etableres bredere identiteter.

  Hvordan dannes social kapital

  Tillid til andre Putnam, ”fra neden”: Deltagelse i netværk samarbejde, Normer, hensyn til andre

  Bo Rothstein, ”fra oven”. Universel velfærdsstat, giver større tro på at blive behandlet retfærdigt, fører til større tillid mellem borgerne.”

  Sjovt at kritik af Putnam også er et forsvar for multikultur. Da Torpe for et par år siden præsenterede Putnams forskning på P1, blev der slet ikke talt om multikultur. Omvendt har samtlige programmer med Richard Florida-disciplen Mark Lorentzen været regulær propaganda for multikultur. Aner man en tendens…

 • 25/5-05 Uriasposten – Deadlines 2. Sektion i salgstale for Richard Floridas yderst diskutable teser.
 • 4/7-05 Uriasposten – P1 Agenda om Robert D. Putnam og ’social capital’ – ikke et ord om multikultur.
 • For en sober introduktion til social kapital anbefaler jeg…

 • Rosenløv, Jesper og Cini, Jens C.: Når kultur betyder noget. Kulturens betydning for civilsamfund og social kapital. Nomos, 2004 2:2 (42 s., pdf).
 • Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper