6. november 2020

Tilbage i 2004 var det ikke konspiratorisk at postulere valgfusk: ‘Sådan stjal Bush valget’, skrev EB…

Selvom Trumps chancer for genvalg mest er teoretisk, så skal han naturligvis forfølge chancen. Det giver dårlige overskrifter, for medierne har besluttet at mistanke om valgsvindel er en konspirationsteori, der i sin kerne er farlig for demokratiet. Sådan har det ikke altid været. Flere trækker tråde til valget i 2000, men der var også beskyldinger om valgfusk i 2004, da George Bush opnåede genvalg. Ekstra Bladets Bo Elkjær, der året forinden vandt Cavlingprisen, skrev kort efter valget en solohistorie om valgfusk i Ohio. Det gav forsider og dobbeltopslag i Ekstra Bladet, omtale i dagbladene, og indslag i Radioavisen. Der var ikke fugls føde på historien.

Beskyldningerne var baseret på en venstreorienteret EDB-mand med en klar dagsorden. Det lykkedes ham ikke at overbevise amerikanske medier, og sagen døde ud. En skønlitterær dansk forfatter skrev om emnet et par år senere, men det blev det ikke mere rigtigt af. Bo Elkjær er i dag webredaktør for Journalisten.dk. Mere om sagen her: I, II, III.

“Another election held and another election stolen. In 2000 Bush stole the election by restricting the ability to vote by those people most likely to vote against him… Not only has another election been stolen but our democracy is now gone. (Clinton Curtis, Ekstra Bladets kilde)

(Ekstra Bladet, 7. december 2004, forside)

(Ekstra Bladet, 15. december 2004, forside)

(Ekstra Bladet, 15. december 2004, 1. sektion, s. 10, udsnit)

“Det var exit polls, der afslørede Yushchenko, nøjagtig som det var exit polls, der indikerede massiv valgfusk først og fremmest i den såkaldte battleground-stat, Ohio og derudover i 26 stater. 350.000 vælgere blev af republikanske embedsmænd forhindret i at stemme – enten ved ganske enkelt ikke at få en stemmeseddel, eller ved ikke at få sin stemme talt. I et valg, der blev afgjort af 118.000 stemmer, var det mere end rigeligt til at have indsat Kerry som præsident. Exit polls viste, at Kerry ville vinde Ohio med 4,2 procent. Men Bush vandt med 2,5.” (Mathilde Walter Clark, MetroXpress, ‘Det stjålne valg’, 2006)8. januar 2010

Wayne Madsen: “Danish neocons stage phony terrorist plot”

En søgning i avisdatabasen gav 55 hits på Wayne Madsen, hovedparten fra artikler skrevet af Ekstra Bladets Bo Elkjær og Kenan Seeberg. Wayne Madsen er tilsyneladende ekspert i det meste. Fra hans seneste værk – Danish neocons stage phony terrorist plot.

“The psychological warfare operations by neo-conservatives, who have Denmark under a virtual occupation government reminiscent of the pro-Nazi government during World War II, to stoke anti-Muslim feelings in Denmark, reached another zenith in the “axe attack” on Danish cartoonist Kurt Westergaard.

In 2005, Westergarrd inflamed Muslim passions around the world when he drew cartoons portraying the Prophet Mohammed as a terrorist. Westergaard said he was instructed by his newspaper, Jyllands-Posten, to draw the cartoons. The editor who was instrumental in publishing the cartoons is the cultural editor of the Aarhus-based Jyllands-Posten, Flemming Rose, who worked in Washington, DC, as a correspondent of the Copenhagen newspaper Berlingske Tidende and has been a habitué of the neocon citadel in Washington, the American Enterprise Institute (AEI). Rose has denied being Jewish.

… according to the Somali man’s sister, the attack on Westergaard may have been part of an elaborate plot by the Danish Security Intelligence Service (Politiets Efterretningstjeneste or PET), to ratchet up tensions between Muslim and non-Muslim Danes and feed the current propaganda effort to breathe new life into the ”all Muslims are potential terrorists” campaign by neocons and Israeli propaganda operatives around the world… Fatima said that she does not believe that her brother carried out the attempted axe attack on Westergaard alone.”

Wayne Madsen i danske aviser.

“Ekstra Bladet har sat den gamle top-spion Wayne Madsen stævne.” (Bo Elkjær og Kenan Seeberg, Ekstra Bladet 20/1-01)

“… den kendte columnist Wayne Madsen beskylder Kerry for at holde hånden over Bush-familien” (Nils-Chr. Nilson, Ekstra Bladet 4/3-04)

“… Wayne Madsen , der i dag er en højt respekteret analytiker og borgerrettigheds-forkæmper.” (Ekstra Bladet, 4/4-04)

“Flere ting peger ifølge Wayne Madsen på, at der er israelere indblandet i tortur-skandalen.” (Bo Elkjær, Ekstra Bladet 11/5-04)

“… den amerikanske jurnalist og efterretningsekspert Wayne Madsen” (Bo Elkjær, Ekstra Bladet 8/4-05)

“En af Borgåbladets kilder er den amerikanske undersøgende journalist og tidligere efterretningsofficer, Wayne Madsen , der hævder…” (Ritzaus Bureau, 23/11-05)

“En af de mere fantasifulde teorier kommer fra den amerikanske journalist Wayne Madsen , der er tidligere efterretningsofficer i flåden og før har gjort sig bemærket med sammensværgelsesteorier.” (Niels Jürgensen, Jyllandsposten 20/8-09)29. juli 2007

Myteskabende kampagnejournalistik i Ekstra Bladet

Ekstra Bladet fik i 2003 en Cavlingpris for deres Hvidbog om baggrunden for Irak-krigen, og denne tendensiøse undersøgelse kombineret med følelsesporno kan stadig trække overskrifter.

Dagens forside: “De døde for en løgn”.

Såvidt myteskabende kampagnejournalistik. Fra Udenrigsministeriets hjemmeside – lidt fra Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak, 18. marts 2003.

“FN’s sikkerhedsrådsresolution 1441 af 8. november 2002 henviser til alle relevante tidligere FN Sikkerhedsrådsresolutioner og fastslår, at Irak substantielt har krænket og fortsat substantielt krænker (”material breach”) sine forpligtelser i henhold til tidligere Sikkerhedsrådsresolutioner, herunder resolution 687, hvilket udgør en trussel mod international fred og sikkerhed.

Uanset denne konstatering har Sikkerhedsrådet med resolutionen besluttet at give Irak en sidste mulighed for at opfylde sine nedrustningsforpligtelser i henhold til de pågældende sikkerhedsrådsresolutioner. Med henblik herpå styrker og præciserer Resolution 1441 mandatet for våbeninspektørerne ved at stille krav om ubetinget, fri og uhindret adgang til alle installationer og områder i Irak for våbeninspektørerne, herunder også de præsidentielle områder.

[…]

Resolution 1441 fastslår, at Sikkerhedsrådet tidligere gentagne gange har advaret Irak om, at fortsat overtrædelse af landets forpligtelser vil medføre alvorlige konsekvenser (”serious consequences”).

[…]

Der har siden været holdt talrige møder og konsultationer i Sikkerhedsrådet. Det er hver gang blevet konstateret, at Irak fortsat substantielt krænker de forpligtelser, som Sikkerhedsrådet har pålagt landet. Der er stadig enighed i Sikkerhedsrådet om, at Irak ikke har opfyldt de af Rådet opstillede krav og betingelser, selvom Irak – som følge af det massive pres fra verdenssamfundet – har gjort visse utilstrækkelige fremskridt.

[…]

Såfremt Irak ikke i løbet af meget kort tid opfylder alle de af Sikkerhedsrådet opstillede krav og betingelser, kan det konstateres, at Irak har forpasset sin sidste mulighed for dels at opfylde sine nedrustningsforpligtelser og dels at undgå alvorlige konsekvenser, som landet fik med resolution 1441. Irak har således ikke overholdt kravene i resolution 1441 om omgående, betingelsesløst og aktivt samarbejde.

Våbeninspektørernes bestræbelser har trods et meget betydeligt internationalt politisk og militært pres været forgæves, ligesom en fortsættelse heraf er udsigtsløs. Den sidste udvej for at få afvæbnet Irak må herefter anses at være en gennemtvingelse af FN’s krav og betingelser med militær magt.

I denne situation består uforandret en bemyndigelse fra FN’s sikkerhedsråd til at anvende alle nødvendige midler – herunder militære magtmidler – til at gennemtvinge Sikkerhedsrådets krav og betingelser. Resolution 678 bemyndiger FN’s medlemslande til at gøre det fornødne med henblik på at genoprette international fred og sikkerhed i området.

Denne bemyndigelse står uforandret ved magt, og Sikkerhedsrådet har med resolution 1441 i enighed opdateret og bekræftet bemyndigelsen til at anvende magt. Resolution 687 fastslår klart, at det er en fredsbetingelse og en betingelse for våbenhvilen, at Irak ikke udvikler eller opretholder en kapacitet vedr. masseødelæggelsesvåben, herunder navnlig med hensyn til kemiske og biologiske våben.

På grund af Iraks væsentlige brud på sine forpligtelser, er det nødvendigt at sikre – om fornødent ved anvendelse af militær magt – at landet bliver afvæbnet og således ikke længere udgør en trussel mod international fred og sikkerhed i regionen.

Beslutningsgrundlaget for Danmarks bidrag til fjernelse af det irakiske regime, var således baseret på Sikkerhedsrådsresolution 1441, der pålagde Irak at bevise sin ufarlighed. Selvfølgelig er det interessant hvorvidt Irak faktisk havde masseødelæggelsesvåben eller ikke, men Danmark gik – jvf. Res. 1441 med i krigen for at fjerne enhver tvivl, udfra det udgangspunkt, at i tilfældet Saddam Hussein var kontrol bedre end tillid.

Strategy Page har en perspektiverende kommentar til mediernes dækning af Irak-krigen.

“… the Japanese psychological warfare effort during World War II included radio broadcasts that could be picked up by American troops. Popular music was played, but the commentary (by one of several English speaking Japanese women) always hammered away on the same points;

1 Your President (Franklin D Roosevelt) is lying to you.

2 This war is illegal.

3 You cannot win the war.

Her en historie der ikke blev plads til i Ekstra Bladet. Fra Koalitionens officielle hjemmeside – Operation Fardh al-Qanoon achieving good results.

““Operations for Fardh al-Qanoon during the last five months have achieved many successes and we have many indicators by which we can judge the operation,” Ganbar said.

The commanders discussed successes on several fronts ranging from military to economic victories.

The number of unidentified bodies has decreased by 90 percent. Improvised exploding device and mortar attacks have decreased to 40 percent and car bombs have decreased to 15 percent, according to Ganbar.

“We have noticed commercial movement in Baghdad after long suspension,” Ganbar said. “Work in the government offices has started to be organized and many projects are carried out in Baghdad along with many services.”

Ganbar also reported that the school year that just ended at all of the Baghdad schools had been one of the least violent in recent memory with no violence reported during the final examinations. He also said that services at medical facilities have increased by 300 percent.

The commanders spoke of the progress Iraqi security forces have made since the beginning of operations and is building faith of the Iraqi people in their military and police forces.”

Mere i samme stil…

 • 18/3-07 The Times – Iraqis: life is getting better.
 • 26/7-07 Brookings Institute – Iraq index – Tracking Variables of Reconstruction & Security in Post-Saddam Iraq (pdf, 65 s.).
 • 29/7-07 BBC – Iraq celebrates football victory.
 • Oploadet Kl. 15:36 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer
  

  29. september 2006

  Flere konspirationsteorier i MetroXpress – Mathilde Walter Clark: Bush stjal valget…

  Nu gik man og troede MetroXpress ikke under nogle omstændigheder kunne blive en ringere avis, men så skete det. Endnu en vanvittig Bush-bashende konspirationsteori – denne gang leveret af klummeskriver Mathilde Walter Clark. Her i fuld længde – herefter kommenteret.

  Det stjålne valg.

  Lige siden jeg efter det det sidste amerikanske præsidentvalg læste i avisen, at der i flere stater var overvældende indikationer på, at republikanerne havde fikset valget til Bushs fordel, har jeg haft 2004-valget som min egen lille konspirationsteoretiske hobby. Det var ikke andet end en lille notits på side 28 i Ekstra Bladet, men jeg fór ikke desto mindre hen til fjernsynet i den tro, at alt ville blive afbrudt til fordel for ekstraudsendelser. ‘Nu sker der endelig notet,’ tæntke jeg. Men fjernsynet viste kun døve-tv. Det var, som om den kollektive danske presse havde fået en hjerneblødning.

  Det havde de amerikanske medier også. Det var omkring det tidspunkt, hvor Victor Yushchenko blev taget i at fuppe sig til valgsejren i Ukraine, hvilket medierne ikke havde nogen problemer med at dække. Det var exit polls, der afslørede Yushchenko, nøjagtig som det var exit polls, der indikerede massiv valgfusk først og fremmest i den såkaldte battleground-stat, Ohio og derudover i 26 stater. 350.000 vælgere blev af republikanske embedsmænd forhindret i at stemme – enten ved ganske enkelt ikke at få en stemmeseddel, eller ved ikke at få sin stemme talt. I et valg, der blev afgjort af 118.000 stemmer, var det mere end rigeligt til at have indsat Kerry som præsident. Exit polls viste, at Kerry ville vinde Ohio med 4,2 procent. Men Bush vandt med 2,5.

  Ifølge statistikere kan diskrepansen umuligt skyldes et tilfælde eller en fejl. Og der var tusind andre ting. Men medierne ville ikke røre sagen med en ildtang. Bush havde vundet ved en statistisk umulighed, og så skulle der ikke tales mere om det. Min forbløffelse gik ikke på, at valget muligvis var fixet. Den gik på, at man kunne slippe afsted med det. Retfærdighed er for de tålmodige. Efter to års forgæves spejden er de endelig begyndt at diskutere sagen i de store, officielle medier i USA. Jeg sidder i øjeblikket i USA og kan holde øje med den livlige debat i forbindelse med det forestående midtvejsvalg. Rolling Stone har netop bragt en lang og velresearchet artikel om det stjålne valg. Og i går aftes så jeg på en amerikansk nyhedsstation, at valgmetoderne nu diskuteres åbent på tv.

  Blandt demokrater er der nervøsitet for, at valget bliver fikset igen, således at repræsentanternes hus atter fyldes med republikanere. Det er måske ikke meget indflydelse, demokraterne kunne få på den konkrete politik, hvis de vinder, men de vil i det mindste kunne gøre livet surt for republikanerne. Og der er et udbredt ønske om at få sat efterforskning igang og gå alle de løgne, amerikanerne er blevet fyldt med i de seneste år, efter i sømmene. Der er stor trang til oprydning. Heldigvis.

  Desværre er udsigterne til et pålideligt valg dystre. Det er ingen vittighed, når demokrater siger, at valget afgøres af private foretagender. Nemlig dem der står for de maskiner, der registrerer stemmerne. Problemet er, at de ikke nødvendigvis spyr en seddel ud (lidt ligesom dankortmaskinernes kvittering), som man, når stemmen er registreret elektronisk, kan smide i en kasse til senere eftertælling, hvis de elektroniske tal ser lidt for sjove ud. Det tager cirka 10 sekunder at bryde ind i en sådan maskine og ændre tallene. At valget bør kunne eftertælles på papir lyder i danske øren som en demokratisk selvfølge – men det er det ikke herovre. Intervieweren i programmet udtrykte stor frygt for, at nogen fra amtet kunne komme til at se sedlen på dens farefulde vej fra automaten og ned i kassen, og at afstemningen så ikke længere ville være hemmelig.

  Ak ja, hvad kan man sige til det? Frygten lever i bedste velgående. Hvem der mon vinder midtvejsvalget? Vi vil måske aldrig vide det.

  Mathilde Walter Clark er som sædvanligt helt ude i hampen, og det virker logisk hun skriver skønlitteratur. Hun forveksler Viktor Yushchenko med Viktor Yanukovych, men var det den største fejl i klummen – så ville det være en af hendes bedre.

  1) Det påstås at “indikationer på at republikanerne havde fikset valget” kun fik en “lille notits på side 28 i Ekstra Bladet”.

  Forkert. Ekstra Bladet headlinede med historien d. 7. december 2004, og gav Bo Elkjærs artikel en hel side inde i avisen. Samme dag bragte Jyllandsposten en og Berlingske Tidende selvstændige artikler omhandlende programmørens postulater. Radioavisen bragte tillige i deres 04-udgave mere end et minut om historien, men tog den herefter af timenyhederne, formentligt som en direkte konsekvens af det forhold at hverken de store (liberale) aviser (Washington Post, New York Times, Boston Globe), de store (liberale) tv-stationer (CBS, NBC, CNN) eller engelske BBC købte historien. Forklaringen syntes åbenlys – historien er baseret på Clinton Curtis, en mand der på sine hjemmeside bræger som en Michael Moore på speed. Ikke at det generede Bo Elkjær og Hans Engell… eller loonierne bag Censurnyt og Stop Terror-krigen.

  Otte dage senere, d. 15. december 2004 forsøgte Ekstra Bladet at genstarte historien, denne gang med nærmere oplysninger om computer-programmet hentet fra programmørens hjemmeside. Endnu engang kom det på forsiden, hvor det postuleres at Bush stjal valget, men Bo Elkjær forsøger i den to sider lange artikel ikke engang at sandsynliggøre postulatet. Baggrunden er åbenlys. Bo Elkjær er begyndt at vakle i troen på Curtis-Feeney-forbindelsen, og det hele handler nu mere om det rent faktisk er muligt at korrigere stemmetallene med softwaren. Det redegør han for i TV2 Nyhederne 19.00 samme aften. Fra Ekstra Bladets forside (15. december 2004).

  Otte dage senere, d. 23. december 2004 kunne Bo Elkjær fortælle at sagen tog form, idet John Kerry nu havde krævet omtælling i Ohio. [Kerry går til angreb].

  Nu er vi ved at være fremme ved Walter Clarks andet postulat, der serveres som om hun ikke helt ved hvad hun selv mener. (Jeg må gå ud fra hun aflirer postulaterne i Rolling Stone-artiklen…)

  2) Det påstås Kerry ville have vundet valget i Ohio hvis republikanerne ikke havde forhindret 350.000 vælgere i at stemme.

  Rolling Stone-artiklen som hun baserer klummen på er skrevet af demokraten RF Kennedy Jr., og det postuleres blandt andet at hovedparten (“most of them”) af de 357.000 der ikke fik stemt i Ohio ville have stemt demokratisk, men tallet 357.000 opnås altså kun ved at lægge seks forskellige uoverensstemmelser sammen, for i sidste ende at kunne konkludere at Kerry “would have won the presidency by more than 1,600 votes. Der er tydeligvis regnet baglæns, men ingen grund til at tro mig – læs Salon-artikel skrevet af Farhad Manjoo – Was the 2004 election stolen? No (3/6-06), der debunker Rolling Stone-artiklen helt ned i detaljen…

  “If you do read Kennedy’s article, be prepared to machete your way through numerous errors of interpretation and his deliberate omission of key bits of data. The first salient omission comes in paragraph 5, when Kennedy writes, “In what may be the single most astounding fact from the election, one in every four Ohio citizens who registered to vote in 2004 showed up at the polls only to discover that they were not listed on the rolls, thanks to GOP efforts to stem the unprecedented flood of Democrats eager to cast ballots.” To back up that assertion, Kennedy cites “Democracy at Risk,” the report the Democrats released last June.That report does indeed point out that many people — 26 percent — who first registered in 2004 did not find their names on the voter rolls at polling places. What Kennedy doesn’t say, though, is that the same study found no significant difference in the share of Kerry voters and Bush voters who came to the polls and didn’t find their names listed. The Democrats’ report says that 4.2 percent of Kerry voters were forced to cast a “provisional” ballot and that 4.1 percent of Bush voters were made to do the same — a stat that lowers the heat on Kennedy’s claim of “astounding” partisanship.

  Such techniques are evident throughout Kennedy’s article. He presents a barrage of seemingly important, apparently damning data to show that Kerry won the race. It’s only when you dig into his claims that you see what thin ice he’s on.

  Kennedy’s headlining claim is that 357,000 voters, “most of them Democratic,” were either prevented from voting or had their votes go uncounted, making Kerry (who lost by 118,000) the likely true winner. Kennedy finds these “missing votes” in the damnedest places. He counts 30,000 voter registrations that were deleted from voter rolls, in keeping with state law, as mostly Kerry voters, though it’s impossible to know if those were even real people. He says that 174,000 mostly Kerry voters didn’t vote because they were put off by long lines. But the source states it was actually 129,543 voters, and that those votes would have split evenly between Kerry and Bush. And that same source — the Democratic Party’s report once again — notes conclusively: “Despite the problems on Election Day, there is no evidence from our survey that John Kerry won the state of Ohio.” But Kennedy doesn’t tell you that.

  Worse, Kennedy relies on a band of researchers whose research on election fraud has long been called into question by experts. Especially in his section on Ohio’s exit poll, Kennedy reports his sources’ theories uncritically, even though many have been debunked, or have at least been the subject of tremendous debate among experts. Reading Kennedy’s article, you’d never guess that some of his star sources’ claims have fared quite badly when put to people in the field.”

  Florida var en anden svingstat, og meget sigende blev resultatet også her betvivlet på alle tænkelige og utænkelige måder, selvom det hele tydeligvis var en storm i et glas vand. (eks. Florida E-vote study debunked)

  3) Det forhold at “valgmetoderne diskuteres på tv”, er jo ikke i sig selv bevis for at valget blev “fikset” til Bushs fordel.

  Ekstra Bladet gjorde det samme, da Bo Elkjær fandt ud af at hans kilde ikke var så god som først antaget, men det er altså to vidt forskellig problemstillinger. Undersøgelsen hun henviser til i Rolling Stone har meget sigende titlen Was the Election 2004 stolen?, og det bliver således ved postulatet fra et tidsskrift der næppe har mange Bush-vælgere i redaktionen. Mathilde Walter Clarks artikel hedder Det stjålne valg, men intet er bevist endsige sandsynliggjort, og det eneste der står tilbage når man skærer svagt-dokumenterede postulater fra, er rendyrket antipati imod Bush-administrationen baseret ikke blot på hendes konklusion ift. valget 2004 – men også på det hun betegner som “alle de løgne, amerikanerne er blevet fyldt med i de seneste år”. Herom skrev Morten Løkkegaard for et par måneder siden en klumme…

  Slutteligt må det være på sin plads at fortælle at George W. Bush ved valget i 2004 fik 3.000.176 flere stemmer end John Kerry, og iøvrigt fik det største antal stemmer en amerikansk præsident nogensinde har fået – langt mere end den hidtidige rekordindehaver – Ronald Reagan (1984).

  PS: Informationerne i denne postering er hentet fra arkivet: I, II, III og IV.

  Interessante links.
  2/6-06 The Poor Man Institute – Here we go again (god introduktion, bl.a. om exit polls).
  20/1-06 Captain’s Quarters – Dems admit Election-Day Sabotage.
  27/1-05 Milwaukee Journal Sentinel – Police, FBI join investigation into possible election fraud

  Opdate 2/10-06. MetroXpress bragte idag lidt fra et hurtigt læserbrev, jeg i vrede afsendte umiddelbart efter at have skrevet posteringen.

  Opdate 13/10-06. Hodja citerer Mathilde Walter Clark der i sin klumme i dagens MetroXpress skriver.

  “I den offentlige debat har der i de seneste par år været snakket en del om tonen. Læser man nogle af de politisk inspirerede blogs, vil man se, at tonen her er mere end helt almindeligt ubehagelig. Det er ikke så få steder, hvor der frem for at argumentere bliver lovet klaps. I bloggens verden er det helt okay at skrive, at denne eller hin person fortjener et par på hovedet. Alt er tilladt (måske undtagen at veje sine argumenter). Det er en debatform vi ikke har haft før, og den kryber lige så stille over i den offentlige debat.”

  

  3. februar 2005

  Bo Elkjær roser danske bloggere – men tror tilsyneladende stadig at ‘Bush stjal valget’

  Fra Journalisten, en artikel af Bo Elkjær om weblogs. En nogenlunde fair gengivelse af Rathergate, pæne ord om de danske weblogs – men det irriterer mig stadig at han fortsætter med at tærske langhalm på Ohio-valget. Der var jo en grund til at Washington Post ikke købte historien, modsat Ekstra Bladet (Elkjær selv) og kommunisterne bag ‘Censurnyt’. [Set på Agantyrs hjørne, tippet af Mikkel Larsen & Sargsian]

  Oploadet Kl. 23:07 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer
  

  30. december 2004

  Bo Elkjær mangler stadig at skaffe Kerry 118.317 stemmer i Ohio…

  Det startede som em bombe på forsiden med “Sådan vandt Bush valget”, men dokumentationen haltede i en grad så Ekstra Bladet og journalist Bo Elkjær ufrivilligt fik en solohistorie. Hovedhistorien forsvandt, og Elkjær forsøgte sig flere gange, senest sidste torsdag med historien om en omtælling i Ohio. Resultatet af omtællingen foreligger nu – her fra AP via [Filtrat]:

  Kerry gained 734 more votes in the recount, and Bush picked up 449, mostly from disqualified ballots that were counted in the second tally because hanging chads had come loose when ballots were handled again or rerun through counting machines.”

  Kerry halede således ved omtællingen ‘hele’ 285 stemmer ind på Bush, og Bo Elkjær har således brug for endnu flere omtællinger – helt præcist 415 af slagsen for at fjerne Bushs valgsejr på ’sølle’ 118.317 stemmer. Man kan næsten fornemme de kommende overskrifter: Bush vil hindre omtælling, Højesteret redder Bush etc…

  Oploadet Kl. 21:08 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer
  

  15. december 2004

  Bo Elkjær i ny journalistisk katastrofe: Sådan stjal Bush valget

  I forlængelse af den manglende genlyd Bo Elkjærs pinlige leftloonie-solohistorie gav i sidste uge, forsøgte Cavlingsprisvinderen og Ekstra Bladet sig idag med en næsten identisk forsidehistorie ~ en stort opsat artikel inde i avisen. Der påstås (igen) at ‘Bush stjal valget’:

  Samme overskrift bærer artiklen inde i avisen, sågar med endnu større typer. Det er så her det begynder at blive interessant. Bo Elkjær forsøger ikke engang at dokumentere påstanden, og historien handler udelukkende om, at det i praksis ville være muligt at ændre på afstemningsresultateterne af elektronisk vej. [Tjek selv] Samme pointe redegjorde han for på TV2 Nyhederne i aftes, i historien som TV2 gav overskriften Muligvis snyd ved amerikansk valg. Hvorfor aflirer Bo Elkjær ikke igen sin utroværdige kilde, så han i det mindste har lidt at underbygge den groteske overskrift med. Det kan kun være fordi han ikke tror på sin egen historie, men ikke ønsker det skal ødelægge en god headliner. Det kan godt være det sælger lidt flere aviser, men det må give en dårlig smag i mund for Ekstra Bladets ansvarshavende redaktør. Elkjær – jov, han er vel i skrivende stund ved at supplere looniekilden med anonyme konspirationsteorier. Der er jo også en dag imorgen.

  Oploadet Kl. 21:35 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper