23. maj 2019

Tre ‘eksperter’ frikender Enhedslisten: “Et parti er ikke ansvarligt for, hvad dets medlemmer mener.”

Mette Frederiksen mente at det var useriøst at sammenligne revolutionære Enhedslisten med Stram Kurs, og i den forbindelse har liberale Martin Ågerup begået en fin kommentar med udgangspunkt i ejendomsretten.

Tre ‘eksperter’ giver Mette Frederiksen ret kan man læse hos Kristeligt Dagblad, og det har om ikke andet, så i det mindste en vis underholdningsværdi. Enhedslistens principprogram skal ikke tages for pålydende, da det blot er et ‘fuldstændigt teoretisk program’, og et anti-demokratisk bagland er heller ikke et problem, fordi et parti ikke er ‘ansvarligt for, hvad dets medlemmer mener’. Demokratisk socialisme er mere demokrati, må man forstå. Lidt ala ‘Deutsche Demokratische Republik’, men med et bedre menneskesyn…

“Det er hårdt trukket op. Enhedslisten har bevist igennem mange år nu, at de godt kan arbejde parlamentarisk. Hvis man tager Stram Kurs’ program for pålydende, er der jo visse ting, der decideret strider mod Grundloven.” (Thorsten Borring Olesen, professor)

“Det er rigtigt, at der har stået sådan nogle revolutionsromantiske ting i Enhedslistens program indtil for få år siden. Men det har været et fuldstændig teoretisk program, og det er jo ikke sådan, at man i Enhedslisten havde forestillet sig – heller ikke før man ændrede programmet – at skulle storme Statsministeriet en dag og besætte alle væsentlige poster. … Du kan godt finde udemokratiske tendenser i de partier, der dannede Enhedslisten i sin tid, særligt Danmarks Kommunistiske Parti. Men siden Enhedslistens dannelse har det ikke været et udemokratisk parti, så alene af den grund holder sammenligningen ikke” (Erik Holstein, journalist)

“Partiet skal selvfølgelig på en måde stå på mål for deres medlemmer. Men det er jo altså en frivillig medlemsorganisation. Et parti er ikke ansvarligt for, hvad dets medlemmer mener. Det er ansvarlig for den politik, der bliver vedtaget. Og så er der noget grundlæggende omkring menneskesyn, der adskiller Stram Kurs og Enhedslisten. … Enhedslisten er ikke et parti, der sætter spørgsmålstegn ved det demokratiske system. Til eksempelvis basale menneskerettigheder. De vil godt forandre, men den parlamentariske strategi er, at det skal være inden for rammerne. Stram Kurs har ikke haft mulighed for at vise, hvad de vil gøre i praksis…” (Karina Kosiara-Pedersen, professor)

(Pelle Dragsted, ‘Demokratiordfører’, Enhedslisten: “… by all means necessary”)

“Enhedslisten er imod kapitalisme –, fordi den kapitalistiske økonomi grundlæggende er udemokratisk, skaber ulighed og utryghed og ødelægger det økologiske grundlag på kloden. … Derfor arbejder vi for, at kapitalismen erstattes af et socialistisk samfund… Kapitalismen præges af stadigt tilbagevendende kriser, som fører til massearbejdsløshed, nedlæggelse af virksomheder, fattigdom og angreb på arbejdernes rettigheder. Selvom kriserne fremstår forskelligt er de alle grundlæggende en konsekvens af kapitalismens indbyggede modsætninger. … Som socialister er vi imod kapitalisme. Det er uligheden, fattigdommen, miljøødelæggelsen, den enorme magtkoncentration af kapitalmagt og alle de andre følger af kapitalisme, som er årsagen til, at vi ønsker at erstatte den kapitalistiske økonomi med et socialistisk demokrati. … Et nyt og reelt demokratisk samfundssystem forudsætter grundlæggende ændringer i ejendomsretten over produktionsmidlerne, som virksomheder, jord og naturressourcer. … Derfor arbejder vi for en grundlæggende forandring af vores samfund, hvor kapitalisme erstattes af et socialistisk demokrati. Det er det, vi kalder for en revolution. … Hvordan en sådan omvæltning af det økonomiske system konkret vil forme sig, er umuligt at forudsige.” (Enhedslisten.dk, principprogram, 2014)

“Enhedslisten ønsker altså at erstatte vores grundlov, som siden 1849 har beskyttet den private ejendomsret med en grundlov, som ikke beskytter den private ejendomsret. Det er – ligegyldigt hvordan man vender og drejer det – en ekstrem politisk holdning. Det er et fundamentalt brud med danske værdier og traditioner. Siden den russiske revolution i 1917 har et stort antal lande forsøgt at gennemføre den slags revolutioner, som Enhedslisten er tilhænger af, hvor privat ejede produktionsmidlerne er blevet konfiskeret og nationaliseret i den ene eller anden form. Intet sted, hvor det er blevet gennemført i stor stil, har det nogensinde været en succes. Intet sted er det gået fredeligt for sig uden vold. Alle steder har det ført til økonomisk kollaps og forarmelse.” (Martin Ågerup, 23. maj 2019)11. april 2017

Erik Holstein: Stockholm-angrebet udfordrer ‘den flagellantiske udgave af kulturrelativismen’

God klumme af Erik Holstein på Altinget.dk – Terror sætter svensk udlændingepolitik under hårdt pres.

“‘Vi er ikke vant til den slags i Sverige. Vi er så neutrale i alting og stiller op for omverdenen. At vi skal opleve sådan noget her, det er ubegribeligt.

Udtalelsen fra en tilfældig mand i Stockholm interviewet af Berlingskes journalister viser, hvordan fredagens terrorangreb rammer lige ind i den svenske selvforståelse. En selvforståelse, der ikke opererer med islamister som dødelige fjender af det svenske samfund.

Ifølge den logik udspringer den islamistiske terror af det enkelte lands politik snarere end af terroristernes ideologi.

Da terroren ramte København for to år siden, skrev forfatteren Carsten Jensen på samme måde, at ‘Danmark i to årtier har målrettet styret mod konfrontationen – og nu har vi fået den’.

Såvel den danske udenrigspolitik som udlændingepolitik kunne bane vejen for terroristens radikalisering, mente Jensen.

[…]

Terroren udfordrer dermed den flagellantiske udgave af kulturrelativismen, hvor selv angreb på civile er blevet mødt med holdninger som: ‘Hvad har vi dog gjort forkert, siden de hader os så meget?’

I stedet for denne fortænkte tilgang til virkeligheden kan man blot se på, hvad islamisterne selv angiver som årsag til angrebene.

Sidste år gav IS selv en prisværdig ærlig redegørelse af organisationens motiver for terrorisme mod Vesten i organisationens propagandamagasin Dabiq. Under den sigende overskrift ‘Why we hate you and why we fight you’ lød det blandt andet:

‘1. Vi hader jer først og fremmest, fordi I er vantro. …'”

(Dabiq 15, 2016)13. september 2016

Erik Holstein: Langt de fleste terrorangreb er islamistiske, motiveret af et had til vantro ikke-muslimer

Søndag var 15-årsdag for 9/11, og det var måske dumdristigt at tænde for Nattevagten natten til mandag. Keith Thomas Lohse var vært, og talte blandt andet om dumme Bush. En lytter, mente dog at dum var det forkerte ord. Han var godt nok dum, men han havde onde og fanatiske folk bag sig. Da Niels Harrit blev nævnt, panik-skiftede jeg kanal.

Fint oprids af Erik Holstein på Altinget.dk – 15 år efter 9/11: Syv myter om terrorisme.

“Diskussionen om terrorens årsager har splittet politikerne, og der er blevet præsteret et væld af analyser og forklaringer på terrorismen. Men meget har haft karakter af ønsketænkning eller regulære politiske statements. Det kan derfor være gavnligt at dykke ned i nogle af påstandene:

1) ‘Islamister står kun for en mindre del af terrordrabene.’

Påstanden er kronisk forkert. Altinget har på basis af DIIS’ database over islamistiske terrorangreb, Europols årsrapporter, Global Terrorism Database fra University of Maryland og en række andre kilder gennemgået terrorisme med dødelig udgang fra angrebet 11. september 2001 og frem. Og resultatet er tindrende klart…

Islamister er skyldige i den altovervejende del af terrordrabene såvel i perioden generelt som i det sidste år. Altingets opgørelse dækker kun Europa og USA, men billedet ændrer sig ikke afgørende, hvis man studerer terroren på verdensplan. …

4) ‘Terroren har rod i Irak-krigen og krigen mod IS i Syrien.’

… hvis nogen stadig anser den vestlige krigsindsats for baggrunden, bør de læse det nye nummer af IS-propaganda-bladet Dabiq. Her redegør IS selv for sine motiver i artiklen ‘Why we hate you and why we fight you’. …

‘1. Vi hader jer først og fremmest, fordi I er vantro. …

6. Vi hader jer, fordi I har invaderet vores lande og slår jer tilbage for at drive jer ud. Så længe der er en centimeters territorium for os at generobre, så længe vil jihad være en personlig forpligtelse for enhver muslim.’

Rækkefølgen er ikke tilfældig, hvad IS selv fremhæver med disse ord:

‘Det er vigtigt at forstå her, at selvom nogle måske argumenterer for, at jeres udenrigspolitik er det, der driver vores had, så er denne grund sekundær, hvorfor vi har sat den nederst på listen. Faktum er, at selvom I ville stoppe med at bombe, fængsle, torturere, bagvaske os og tilrane jer vores lande, så ville vi fortsat hade jer. For vores primære grund til at hade jer vil ikke forsvinde, før I omfavner islam.

Netop den tankegang forklarer, hvorfor Al-Qaeda-angrebet 11. september kom på et tidspunkt, hvor Vesten ikke var i krig i muslimske lande, men tværtimod havde støttet muslimerne mod Sovjet i Afghanistan og mod serberne i Bosnien og i Kosovo.”7. oktober 2015

Erik Holstein: Mediernes ensidige fokus på ‘følelser og cases’, sker uden ‘analyse af konsekvenserne’

Godt læserbrev af Altingets Erik Holstein på Journalisten.dk – Flygtningekrisen dækkes for ensporet.

“Det voldsomme pres på Europas grænse har domineret medierne de seneste uger. Af gode grunde: De dramatiske personhistorier er oplagte for især tv-stationerne, og de viser en del af virkeligheden, som det er relevant at skildre. Men det er netop kun en del af virkeligheden.

Når man som i de første par uger ensidigt fokuserer på følelser og cases, bliver et komplekst problem reduceret til et spørgsmål om, hvordan man bedst kan ‘hjælpe ulykkelige mennesker til et bedre liv i EU’. Grundlæggende sympatisk, men fragmentarisk og uden analyse af konsekvenserne.

Eksempelvis var det ret virkelighedsfjernt at fremstille det, som om at EU skulle ‘fordele 160.000 flygtninge, svarende til få promille af EU’s befolkning’. For det har aldrig været et spørgsmål om 160.000 flygtninge (og migranter). Der er 60.000.000 krigsflygtninge i verden og langt flere fattigdomsflygtninge. Derfor er det relevante spørgsmål: Hvad sker der med tilstrømningen, hvis man følger Merkels eksempel og åbner op?

… selv om det er en menneskeret at få beskyttelse mod forfølgelse, er det altså ikke en menneskeret at bo i Tyskland eller Sverige.

Forhåbentlig vil dækningen af flygtningekrisen blive dybere og mere nuanceret. Så man ikke kun ser desperate flygtninge, der møder grænsehegn, men i lige så høj grad får beskrevet konsekvenserne.”

Oploadet Kl. 16:08 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer


9. april 2015

Norstat-måling for Altinget: Udlændingepolitikken er det vigtigste politikområde for danskerne…

Rygterne fortæller at Helle Thorning-Schmidt udskriver valg om et par uger, og det siger alt om dansk politik, at hun overhovedet har andet end en teoretisk chance for at opnå genvalg. Alle er strammere i valgår, men det afgørende er ikke luftige formuleringer, men de kolde tal. Fra Altinget – Udlændingepolitik er vigtigst for vælgerne.

“Det er ikke længere tvivl om, at dette års folketingsvalg rent emnemæssigt kommer til at minde en del om valget i 2001. I 2015 er udlændingepolitikken igen kommet helt i top (med terror som et undertema)… Resultatet ses af en Norstat-måling foretaget for Altinget.

Her er svarpersonerne blevet bedt om at afkrydse de tre politikområder, der vil have størst betydning for deres stemmeafgivning ved næste valg.

45 procent peger nu på udlændingepolitik som et af de tre vigtigste emner, og det kan ingen andre emner konkurrere med. På andenpladsen følger arbejdsmarkedspolitik, som 38 procent peger på, og sundhed, som 34 procent af de adspurgte finder vigtigst.”

(Socialdemokraterne, marts 2015; Foto: Facebook)

“… målingen demonstrerer klart, hvorfor det taktisk var vigtigt for Socialdemokraterne at igangsætte deres kampagne.” (Erik Holstein, politisk kommentator, Altinget)1. marts 2015

Om islamismens apologeter: De lyder som fårene i Orwells Animal farm: ‘Two legs bad, four legs good’

Erik Holstein var en af de første der råbte vagt i gevær. Her lidt fra et fremragende indlæg i Politiken – De intellektuelle har spillet fallit.

“Jo, jo, godt nok var de nazister og myrdede nogle indvandrere i Tyskland. Og de myrdede vist også en betjent. Men i virkeligheden var det synd for dem. De var nogle stakkels marginaliserede unge fra det tidligere Østtyskland, hvor man er ramt af arbejdsløshed og stigmatiseret af omgivelserne. Man skal da tage afstand fra mord, men vi skal holde en ordentlig tone i debatten om højreekstremister og få gang i en dialog med nazisterne.

Sådan kunne reaktionen have lydt fra humanistiske intellektuelle, da en nazi-terrorcelle i 2011 blev afsløret i Tyskland. I hvert fald hvis den skal følge samme logik, som den der har præget en perlerække af forfattere, siden islamistiske terrorister gik amok i Paris og København. Og hvor – i egen selvforståelse – intellektuelle har haft travlt med at forklare og relativere forbrydelserne.

Men man hører ikke samme undskyldninger, når det drejer sig om den højreekstreme terror. Af den simple grund at den begås af hvide fascister. Så skal terroren ubetinget fordømmes. Begås terroren derimod af farvede fascister, er der nok formildende omstændigheder. Så er det sikkert ‘en reaktion’ på provokationer, stigmatisering og langvarig undertrykkelse fra det omgivende samfund.

Helt i stil med fårenes enfoldige omkvæd i Georg Orwells bog ‘Animal Farm’: ‘Two legs bad, four legs good’. Aktuelt lyder mantraet bare: ‘Danskere undertrykkere, indvandrere ofre’.

Refleksreaktionerne fra mange forfattere og kunstnere har da også været helt efter bogen: Fra Kristian von Hornsleth, der efter massakren på Charlie Hebdo smagfuldt udtalte, at ‘ekstremisterne har gjort opmærksom på en ulykkelig desperation’ over Carsten Jensens påstand om, at Danmark ‘har søgt konfrontationen i tyve år og nu har fået den’ til Jacob Skyggebjerg, der mener, at ytringsfriheden er ‘noget opreklameret lort’. Udtalelser, der smukt illustrerer, hvilket niveau den danske kulturelite befinder sig på. …

Hvad er forklaringen på, at islamisterne ikke alene er i krig med Vesteuropa, USA og Israel, men også med Indien, Rusland, Kina, Australien og en hel stribe afrikanske lande? Skyldes det en ‘verdensomspændende sammensværgelse mod islam’, som islamisternes konspirationsteori hævder. …

Hvordan passer rutineforklaringen om, at problemerne bunder i det danske samfunds ‘hetz mod muslimer’, med virkeligheden? Hvis det er den danske udlændingedebat, der fremprovokerer islamistisk vold, er det lidt svært at forklare, hvorfor terrorhandlinger også rammer politisk korrekte lande som Spanien og Storbritannien. Ja, selv i Sverige, hvor den politiske korrekthed er drevet ud i parodien, har der været forsøg på islamistisk terror. …

Og endelig: Hvordan kan man i ramme alvor tro, at problemet kan løses ved at undgå Muhammedtegninger, når konflikten startede med Khomeinis fatwa over en bog – uden en eneste karikaturtegning?”

George Orwell, Animal farm, 1945)

Oploadet Kl. 23:26 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer


25. december 2014

Om Berlingskes Gallup-måling om tonen i flygtningedebatten: Ledende spørgsmål, ‘ren fiktion’…

De fleste medier gengav historien, der faldt sammen med en ‘Danskerne skammer sig’-meningsmåling i Ugebrevet Mandag Morgen. Glimrende kommentar af Erik Holstein på Berlingske – Manipulation eller julespøg?.

“Det er en bemærkelsesværdig meningsmåling, Berlingske bruger som afsæt til forsiden 15. december, hvor et relativt flertal af danskerne kræver ‘takt og tone’ i flygtningedebatten. Det er ikke mindst en meget kreativ tilgang til meningsmålinger, hvor den elementære grundregel er, at man ikke må stille ledende spørgsmål. I den pågældende ‘Gallup udført for Berlingske’ har man forkælet respondenterne med en grundig vejledning i, hvordan de bør svare. Spørgsmålet var formuleret på denne måde:

‘For nogle dage siden gav biskoppen i København, Peter Skov-Jakobsen, i Berlingske udtryk for, at der mangler medmenneskelighed i debatten om asylansøgere. Han efterlyser empati og understreger, at flygtninge er mennesker og derfor kræver en menneskelig behandling og omtale. Hvor enig eller uenig er du i, at debatten om flygtninge er blevet for hård?’

Ikke mindst formuleringen ‘flygtninge er mennesker og kræver derfor menneskelig omtale’ er smuk. Så må selv den mest tungnemme have fattet, at det ‘korrekte’ svar er at give biskoppen ret og erklære sig enig i, at debatten er for hård. Sjovt nok får man det ønskede resultat og kan køre den planlagte forside.

På sin vis en meget konsekvent tilgang til sagen, men resultatet bliver naturligvis ren fiktion. Meningsmålingen – og den stort opsatte historie – ville dumpe med et gigantisk brag i en almindelig førsteårsopgave om statistik eller journalistik. …

Når man slipper forbindelsen til virkeligheden, er det… kun fantasien, der sætter grænsen. Hvad det gør ved troværdigheden for Berlingske som avis og Gallup som institut, er så en helt anden sag.”

(Berlingske, 15. december 2014, forside)

Oploadet Kl. 09:57 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


18. oktober 2010

Erik Holstein: Sociale problemer er en del af ghettoproblematikken, men kun en del af den

Kommentar af Erik Holstein i Berlingske Tidende – Politichefer skal holde sig fra politik.

“Nogle gange bliver man nærmest fysisk træt, når man følger debatten om integration og ghettoer. Især når debatten sparkes 15 år tilbage, som man senest har set med politidirektørernes muntre udtalelser om, at »kriminaliteten ikke er hovedproblemet i ghettoerne« – som man i øvrigt ikke må kalde ghettoer mere…

I stedet mener de rare politidirektører, at der skal satses på mere bløde initiativer. Det er åbenbart helt forbigået deres opmærksomhed, at det præcis er, hvad man har forsøgt de sidste 15 år… Politicheferne forstår tydeligvis ikke ghettoernes natur.

Man forfalder til 90ernes floskler om, at ghettoerne udelukkende er et socialt problem, der skal løses med sociale midler. Men det er en fejlslutning. Der har tidligere været massevis af »socialt belastede områder« – såsom de københavnske brokvarterer – uden at det førte til nær samme kriminalitetsgrad som den, man ser i ghettoerne. Og uden at det førte til samme destruktive »anti-kultur« i forhold til det omgivende samfund som den, der kendetegner dele af de etnisk dominerede ghettoer i dag. De sociale problemer er en del af ghettoproblematikken, men netop kun en del af den.

Direkte komisk bliver det, når der nu lægges op til endnu en runde nysprog, hvor ghettoer ikke længere må hedde ghettoer. Her anser politidirektørerne åbenbart sig selv som særligt avancerede, fordi de har »forstået«, at det er »stigmatiserende« at bruge det ord. Politiske korrekte begreber var også engang udbredt i det politiske miljø, men denne overfladiske tilgang er i dag forladt af langt de fleste folketingsmedlemmer. Her kommer politidirektørerne halsende efter som en anakronisme fra en svunden tid. Man kan for min skyld kalde ghettoer for »eksotiske eventyrområder med grænseoverskridende oplevelser« eller »områder med en alternativ udfordring til politiets udrustning«. Men det hjælper ikke det mindste.

For det er naturligvis ikke ordet ghetto, der skræmmer ressourcestærke beboere væk. Det er kriminaliteten, parallelsamfundene og utrygheden, der skræmmer folk væk.”

Oploadet Kl. 19:40 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper